Tướng Pháp Ngô Hùng Diễn

--- Bài mới hơn ---

 • Cách Nhìn Tướng Đoán Người Qua Tướng Đi, Tướng Đứng, Tướng Ngồi
 • Đoán Siêu Chuẩn Phụ Nữ Số Bần Hàn Hay Giàu Có Qua Tướng Đi Và Dáng Mông
 • Xem Tướng Số Môi Toàn Diện Cho Người Phụ Nữ
 • Xem Tướng Mặt Phụ Nữ Lận Đận Tình Duyên Qua Hà Lan Trong Mắt Biếc
 • Xem Tướng Phụ Nữ Lận Đận Tình Duyên, Xinh Mà Vẫn Ế
 • Published on

  Đây là một tác phẩm kinh điển về xem tướng của một ” THẦN TƯỚNG” người Việt.

  Khi học và xem phải đảm bảo tâm tĩnh, xem để giúp người, không vì bất kỳ lợi ích nào, nếu không nhãn lực sẽ mất hết. Dù thấy xấu hay tốt thì nên khuyên giải giúp người tránh tai họa. Tuyệt đối không dùng để dọa người khác. !

  1. 1. ộ Ỉ Ỷ Xtra 1Ia_v Illlâll địllll tllẵllg tllíêll clĩllg llllíễll Í ‘ Nguyễn Du ›.,~`,;-t .lt CHƯƠNG 1 Ị_,r*ạỊ gt DẪN NHẤP g , Khì Iìóĩ Idi tlĩđlìg của Con 11gƯỞÌ, ta thưởlìg đê Cập Iìhững kình ‘v nghĩệlìì t`J nhữlìg nhận xét hàng ngày như: Trông Iììqt lììả bất hình dong, như: I`Il1âŕt1ẻ. Iìhì lùn hoặc. I`Igưỡ1 khôn Con lììẵt đelì xì, lìgưỡì dại Con Iììẵt nửa Chì. nửa thau. Trong dân gialì, người Việt đã dùlìg những kình nghìệlìì qualì Sđt Con Iìgưởì nĩ đởì này S:1l`1g đời khác để tìlìì hiểu “ề người khác trolìg hầu héữt CCĨC hoàn Cảlìh x’:`1 sìlìh hoạt của đời Sóng hàng ngày. I”-Ihư. Chọn ‘ợ, Chọn Chồng cho C011 Ccii, tìnĩ bạn Inà Chơi, tĩlìì người Cộng tác để 151111 5111, Chọn dồng Chí để Củlìg nìưu sự, kìêplìì người ảlì, kẻ Ở trong Iìhà, Chọlì Chúa Inà tlìở. Một Sôŕngười đã có Cólìg đelìì những qualì s:Ĩt như trên sắp xêip lại cho có hệ thôllìg, bổ túc cho đẩy đủ “‘à xây dựng thành lnột bộ lììôn có tílìh Czíclì klìoa học. Đa SỐ,l1hỮng S:ỈCh đã “iêIt đểu tập trulìg nhậlì xét X7510 lììặt, D0 dó được gọi là Tương Diện. Trolìg quyểlì Tưđlìg Pháp I”Jgô I-Iùlìg Diễn này t:íC già ghì lại nhữlìg CZĨCÌ1 xenì tương của Cụ, được gọi là tương pháp. Các tương pháp luật, Các bài ttỉdng 111ẫu,CđC tài liệu ‘ề đời Cụ =à Chuyệlì của Iì`lỘt SÔ’I1gƯỞÌ đã được Cụ xelìì trải dài gẫn 50 nảnì. 1`JhữI1g nglĩỡì quen bì ẽŕt Cụ đểu có Iììột nhậlĩ định Chung w’ể Cụ là Cụ SỐ°I1g Cuộc đởĩ gỉalìg hồ, nay đây, 11131 đó, dủng sự lììểu bỉé)t N’ể khoa I”Ih:ìl1 Tương “Ĩl Phong Thủy để giúp bạn bè =à lìhững l1gƯỞÌ có duyên gặp Cụ. Tác giả không nhằln ‘Ìê,tIì1Ổ”`IgOạì trữ đỏfì “đĩ Iìlìững w”Ị có năng khiêpu bẩnì Sình ‘dÌ khoa I`I hân Tưdlìg, tcíc giá ưdc nìong nhữlĩg gì trình bãy trong Tương Pháp I`Igô Hùng Diến Chĩ nên dùng để Chiẽlìì nghỉệlìì lììả không nẽlì dùng để tiên đozílĩ cho Iìĩìlìh hoặc cho ngưởi. Để khảo Cữu nhân tưđlìg, lìgưỡĩ khảo Cữu Cẫlì hiểu rõ nìột SỐ) khon học của Á Châu như dịch lý, âlìì dương, ngũ lìãnh =:`1 nhâμt là Cẩn có Căn bản “ữl1g Chắc ‘ề luậlì lý. Ta “ẫl1 thưởlìg nới_ Y thì có y lý v’:`1 Tưdlìg tlìì có nỉdlìg lý. 1`Ighĩ:J là trưdc lììột ‘ÌệC nêlu lý đã khôlìg ‘ững thì kêlt luậlì Chưa Chắc đã có thể dứng A’ững. – TƯỚNG PHÁP NGÔ I-IÙ]`IG DIỄIJ – 1
  2. 3. quen biêýt thi khó mà được Cụ xem. Chưng tôi đẽýn nhà Cụ ờ đường I-Iiển Vương, Sài-gòn vào khoàng 3 giờ Chiểu. Trởi nẵng nhưng không khi không oi ả lẳm. Người bạn tôi đã quen Cụ nhiều năm và vằn thưởng thăm Cụ để xin ý kiẽýn Cụ. Đã có hẹn trước nên ktti chúng tôi đêdn được Cụ Bà đưa thẳng ngay vào phòng ngủ của Cụ Ông. Phòng ngủ của Cụ cũng là ndi Cụ tiêŕp những người thân của Cụ. Không quen thân thì phải đợi Ở phỏng khách. Cụ vữa mới ngủ trtfa dậy và Còn đang tẩm, Trên giường ngủ nhỏ có trải một tâlm chiẽtu, góc giường có cái chăn vải mỏng và đầu giường có một cãi gõi bằng mây mang từ ngoài Bắc vào. Bên cạnh giường, sát vào tường đôi diện vdi giường ngủ, có hai, ba cái ghê’ gỗ để bạn bè ngồi. Cụ Bà bưng ra ba ly nước trả nóng. Một Ccíi ghẽđđược dủng làm bàn. Hai CZĨỈ cỏn lại dành cho anh bạn tôi vã tôi. Một lúc Sau thì Cu đi ra tt`IC:Ĩnh cửa Ở hông buồng. Vữa đi Cụ Vữa chải đầu. Khi thây chung tôi đlĩng dậy chào Cụ thì Cụ nới luôn mâpy lẫn: “Mời hai tiên Sinh ngồi chơi. Xin lỗi, xin lỗi, trời nóng quá, phải tắm mới chịu được.” Cụ ngồi xuông một mép giường, Cẫm một ly nước rổi mc`Ji chúng tôi uôtng nươc. Anh bạn tôi giđì thiệu tôi vdi Cụ. Mỗi câu của anh, Cụ Chĩ vâng, vâng. Như nghe mà cũng như không nghe. Cụ không nhin Chúng tôi mà chĩ Chăm Chú vào Cflêŕu thuôc ‘°rê” mà Cụ đang vê trên mâŕy đầu ngón tay. Sau khi anh bạn tôi nói xong thì Cụ bảo anh ây có thể về, Cư để tôi lại vcü Cụ. Thãŕy Cụ nới vậy, anh bạn tôi bỡ ngỡ lẳm, anh nói lí nm mẩy Câu rối đtĩng dậy ra vể. Cụ Diền có thói quen là đôi với người thân thì Cụ thường gọi “toi, moi”, theo lôi thân thiện của người Pháp. Trong sách này được viêit theo lôi Việt Nam là “t0:J, moc!”. Thởi Cụ, cách xưng hô này rãit thông dụng. Đôi VỞÌ người ngoài, dù thuộc bâit cư thành phẫn nào trong xã hội, ngay cả trẻ tuổi hơn Cụ nhiểu, Cụ thưởng vẫn gọi là `°TỈên SỈnh°`. Tôi vi được người quen thân của Cụ gidi thiệu và cũng có thể dươi mất Cụ tôi có thể được liệt vao thành phẩn thân thuộc Sau này nên Cụ đã xlỉrtg “toa, moa” vdi tôi ngay tl`I dẫu. Thật là bâit ngỡ. Cụ chậm rãi hút Vải hơi thuôc, rổi Cụ hỏi lại tén tôi. Khi Cu hỏi, tôi thâŕy mắt Cụ tỏa ra một luống :ình săng bao phủ tôi, Luồng :inh sang này âim típ và êm :í`l. Tôi thãŕy dẽ chịu và t1_I nhiên hơn, Sau đó Cụ và tôi Còn trao đổi nhau một vãi câu nữa như trời Ở ngoài có nóng không. Trong lẫn đầu gặp gỡ, tôi được Cụ ctti Cho 5 điểu. Thữ nhãŕt: Nẽìl tôi lập gia đinh trước 25 tuổi thì trưdc 28 tuổi Vợ chổng không bỏ sô”ng cũng bỏ chê’t. Sau này có lập lại gia đinh thì Văn rơi vào trường hợp có vợ thì không có con, mà có Con thì không có vợ. Thứ hai: Sắp bị nạn chêýt bâit đắc kỳ nì’ Ở ngoải dưỡng vào buổi sáng lúc trời cỏn nhcĩ nhem tôi, có thể do vật nĩ trên cao rơi xuộhg đẩu. Thữ ba: Sau này Cớ th‹`fl gian phải xa Con sau 25 năm làm việc cho cơ quan nay. Thư năm: Cuộc đời tôi như lời Cụ dạy, suôŕt đời làm việc Chuyên môn. Hơn bẩy năm trưdc tội bị bệnh, nhưng đã khỏe lại râdt nhanh. Bây giờ ngoài bẩy mươi, tôi vẫn theo lôi sông của Cụ để thân, tâm an lạc, vẫn chuyên cẩn tập luyện cac môn bồi dưỡng nhân klìỉ và thư giãn gân côŕt để giữ gin Sưc khỏe, thêln vào đỏ, y khoa ngày nay râđt tiẽin bộ; do đó, tôi hy vọng Sộỹng được đên tuổi như Cụ đã dạy. 4 – TƯỜNG PHÁP NGÔ I-lL`JNG DIỄN –
  3. 5. Ưđc nguyện của tôi lã quyển Tương Pháp Ngô Hùng Diễn được hoãn tâýt để kiêýn thưc hi hữu của Cụ Ngô Hùng Diến được góp một phẫn não vào công trình nghiên cữu vể nhân tưđng hẩu giúp cho những ngưêft cẫn tim sự thăng bẵng ưong cuộc Sôììg có thể tim thâμy it điểu hữu ich trong tài liệu này. Thãfl gian mà Cụ Xem cho tôi khoảng nữa tiẽing đồng hổ. Nét mặt Cụ vẫn binh thản như người ngồi tlìiển vậy. Tôi không dãm hỏi gì Cụ Sợ đlĩt quãng dỏng cảm hưng của Cụ. Khi Cụ nói xong điểu thư năm thi Cụ ngừng lại, vê thuôpc hút, hơp ngụm nước trà, chép chép rttiệng mâiy cãi, nhìn tôi, rổi nói Sang chuyện khác như không có gi quan trọng cả. Cụ hỏi tôi chiểu nay có rảnh không. Khi biêŕt tôi rành, Cụ rủ tôi đi xi-nê-ma. Cụ bảo tôi xi-nê Đa-kao ngay trước hẻm nhà Cụ đang chiẽŕu hai phim hay lấm. Trong hai phim có một pltim do danh hãi của mãn bạc Pháp là Fernandel đóng, tên phim là L’H0mme A Deux Faces. Cụ và tôi Sóng đôi đi bộ. Ra khỏi nhà được chững năm, mười phút tin thình lình Cụ hỏi tôi: “Toa có muôμn học tưđng không?” Tôi thưa vdi Cụ là tôi râit tltich nglliên cIĨJ về tlỉdng SÔĨ Nhlỉtlg hình ảnh và cách mô tả trong Scích vở râit lçhđ mà :ip dụng Sang người được. Tuy nhiên, giác quan thư sáu đã giúp tôi cảm nhận được rã”t nhiều diều hữu ích về ngư‹`fl đõi diện. Tôi hỏi Cụ vi sao Cụ hỏi tôi có muôh học tưđng không. Cụ cười, rồi nói: “Toa có âm dương nhãn”. Cụ lại nói üẽb: “Toa dẽ tin người lẳm, biêŕt một chút tưđng cũng có ich. °’ Khi xem phim, Cụ chi cho tôi cách quan Sát trzín, quan Săt các thơ thịt trên má của Femandel. Cụ bảo Femandel có trzin “écran nghĩa là trtín vuông vã phẳng như màn ảnh. Người có tran ‘°ẻcran” thì thông nìinh, tài giỏi, nổi Iziẽìng. Nẽìl phẩn trên mà hoi nghiêng ra sau như “bưc tlỉờng đổ ” là tưđng đản anh ttliên hạ. Cụ giảng cho tôi vể những thơ thịt trên mã, chạy tư đuôi mắt xuôing tdi mă, trông uôln lượn như Sóng, khỏe và đẹp, đtỉợc gọi là “vân thúy”. Ngư‹`:fl có vân thủy thì thành công do tải năng chư it trông vào may mẩn. Mối vai mơi ra nẽiu thâμy có gi đặc biệt Cụ đểu nhắc tôi quan sđt. Tư hôm đó, mỗi khi rành tôi thường chạy xuôhg Cụ hoặc là chạy đêýn nơi Cụ đang xem cho người ta để có dịp Cụ chi bảo cho đôi điểu. Những kiìi hai ông Con cũng rảnh tlti đi ăn phờ, rồi tim nơi măt mẻ ngồi uôing bia, nói chuyện. Những dip này tôi học đtỉợc râŕt nlliểu. Cãng học tôi càng thâμy ttỉợng học thật vô cùng, vô tận và THƯỢNG ĐỂ toàn năng đã tạo ra con người vời bao nhiêu kỷ bi và IIIJ Việt. Tôi dảnh nhiều thì giờ vào việc học tượng, tìm hiểu và học lôi Sôhg vô vi của Cụ. Chiểu hôm đó, ở rạp xi-nê ra, Cụ và tôi ngối ở một quăn bẽn đường, mối người uôhg một chai bia. Saigòn nóng bưc nên nhiều ngưẽfl có thói quen giải khát bằng bia ưdp lạnh. Buổi tôi tôi mời Cụ đi an cơm. Cụ bảo ăn gi cũng được. Về sau tôi mơi biêit là Cụ rãŕt dẽ trong việc ăn uôŕng. Ăn gi Cụ cũng khen ngon, uôing thi một chai “bia 33”, khi ăn hoặc một lon “xá-xị °’, một loại nước ngọt chai rẻ tiển, khi giái lchzít. Tôi đtĩa Cụ vào nhà hàng Chez Albert, một tiệm cơm tây binh dân nhưng đồ ăn khá ngon. Sau cơm tôi, tôi đưa Cụ về nhả, dắt Cụ vào tận trong phỏng. Ra về tôi thâiy lộng biêìt ơn Cụ dão dạt. Cụ đã dảnh cho tôi một tinh tlìượng và sự cảm thông mà tôi râŕt cắn. Cụ lại vẽ cho tôi một bưc tranh về cuộc đời tôi VỜÌ những nét chinh, không vường mắc VỔÌ những chi tìêlt rườm rã. Tôi thâiy ngưffl nhẹ nhõm, Những buồn phiền, oan ưc đẽ nặng trên vai tôi t1`I ngày vợ tôi qua đời tl; nhiên như có người 1â’y di khỏi vai tôi. May man bắt đầu đê’n vdi tôi. Điểu may mắn bâ”t ngờ nhât đôii vdi tôi là trong suôữt ba năm gia đinh vợ tôi không liên lạc gi vdi bôi con tôi thì tI_I dưng tôi nhận được thư của bôŕvợ tôi giii t1`1 Pháp vể. Bức thư dài bẩy trang. Cụ giải thích về nhiều điểu đã xẩy ra, rỗi kêýt thúc: Thôi bô’ con minh hãy coi chuyện Cũ như không Có. Một năm Sau khi tdi Mỹ, con trai tôi xong trung học, hai bô’ con Sang Pháp thăm cô, cậu đằng mẹ cháu, mua nhang đèn ra yriẽýng mộ hai Cụ. Tôi hy vọng học được môn Nhân Tướng để Sau này có thể nôi gót Cụ góp một phẩn nào vào việc giup cho những người cẩn một vài câu an ủi để lã’y lại thăng bẵng cho cuộc đời. Tôi đã một phẩn não thưc hiện được lời – TƯỞNG PHÁP NGÔ mmc DIỂN – 5
  4. 6. ược này tI`I ngày Cụ qua đời. Chúng tôi giúp người mộtcách vô vị lợi, không nhận tiển bac, qua cap và cũng không nhận ãn huệ của những người chúng tỏi giúp. Cụ mâ^t vào ngày mồng 5 thảng 4 năm 1974. Trươc đó đúng 30 ngày, mợi sáng Sđm tôi đã đên Cụ vì tôíi hôm tr1J’đc Cụ ghé qua nhà tôi nhẵn bô’ tôi la Săng moi Cụ muôtn gặp tôi sdln. Khi tôi tdi thì trong phỏng khách đã có mây người đ‹_f1. Cụ bảo tôi nói vm cu Bả ra xin lỗi lchrich hộ r’ì Cụ trót có hẹn phải đi gâb không tiêŕp ai được. Sau lthi người khach Cuôi cũng ra v’ể thi Cụ bảo tôi: “Thôi lnình đì °`. Tôi đưa Cụ ra xe. Tôi rủ Cụ đi ăn Phở Gà I-Iiển Vương, Cụ gật đẩu. Ăn phở xong tôi đưa Cu xuôịng Chợ Lợn chcfl, Hai bác chciu đậu xe rổi xuôing tản bộ. Hai bẽn đường phôŕcó nhiều quan bản đú lnọi loại mặt hảng, râit Vui, râŕt đẹp mất. Gần trưa hai bcíc chau vào một nhà hàng Tầu ăn cơm trưa. Ăn cơm xong tôi đưa Cụ về nhà tôi để Cụ ngủ trưa, Cụ có thói quen là phải có giác ngủ tl’tJ’a lnối được. Ngủ dậy, Cu tllích nhâŕt là có ly nươc chè xanh, thật nóng. Nẽlu lại có văi rrtiêμng kẹo lọc thì nhâμt. Hôln đó tôi có đủ những cai Cụ ưa thich. Hai bác cháu nẳm trên giường nói chuyện cho tdi chiểu măt mdi dậy đi ra lnột quán ngoài bờ sông Sài- gòn ngồi uôlng bia và hóng mát. Sau cơm tôli, Chúng tôi đi xi-nê và mãi hơn 10 giờ đêm lnđi ra v’ể. Vể tdi Đa-kao, lchi vữa đi qua rạp IG-nê mà Cụ và tôi đã đi W’ăo ngày đầu tiên gặp Cụ thi Cụ bào tôi ghé quán nước bên đường “lãm” chai bia. Đây cũng là quan nưdc ma 9 năm về trưđc hai bác Chau đã ngồi uộỊng bia sau khi Ở rạp xi-nệ ra. N gối được một luc thì Cụ nới: “Đẽh bây giờ toa đã chưng kìêin râFt nhiều những “mẫu” mà người học tưđng cắn phải biêlt. Ngoài ra những gi lnoa biẽlt được moa cũng đã nói cho toa nghe rồi. Nêŕu còn điểu gi khi toa Xem mà thãly không có ỈỞÌ giải thi đừng mâịt binh tĩnh, cư nghĩ thì sẽ ro. ” Ktli Cụ nới thì tôi nhìn Cụ. Tôi rùng minh v’i mật Cu đã bao phú từ khí. Hai bác chỉíu nhin nhau. Không ai nói ‘đi oi câu não trong lnột luc lçhđ lâu. Ngồi một lcỉt nữa thì Cụ bào đi vể. Tôi đưa Cụ vể, dắt Cụ ‘ào phòng rỗi đi về. Trên đường Vể nhà tôi râŕt buồn vì biệit giờ Chia tay vợi người Thày đãng lnê°n đã đệin. Sáng hôm sau tôi xuông Cụ rãŕt sơm. Cụ đang bị sộềt do sưng gan. Cụ t1`Ĩ khước không đi nhà thương, không chữa trị thuôc men mặc dủ trong SÔI ban hữu của Cụ có rât nhiều ngưẽfl trong giời Y khoa. Ngày nào tôi cũng xuông ngồi canh Cu cho tời khuya mdi vể. Tiet một Cụ râŕt bình thản, nới năng tư nhiên. Những lưc cợn đau hãnh, Cụ đành phải uôŕng ‘ài viên thuôŕc chôlng đau. Ngày thư 30 thì Cụ bâŕt tinh nhân sư. Anh em bản nhau đưa Cụ ‘ẫ0 bệnh v’iện để ctiich thuõŕc chỏŕng đau cho Cu để Cụ đi được nhẹ nhàng, Chiểu ngày hôm Sau, mồng 5 thdng 4 năm 1974, Cụ đã ra đi binh yên. Tôi được gia đinh Cụ clìi định cũng Cu bát Cơln đầu tiên. Đám tang Cụ, râtt đông người đã đẽμn để tiển biệt Cụ. TRÍCH THƯ Cụ Ngô Hùng Diễn Nhắn Tác Giả Ðêμn Nhà Ðể Cùng Ði Xem Một Mẫu Tướng I-Iiêim Có Chú Quyêpn, 27 – Thú nãm, nẽẫl Chú có rãnh thì Sáng 8 gI`ờ đến tôi, Cùng đl` đến ông bạn của tôi mà chủ đã gặp 1 lẫn rồI`. Nhưng tôi muôn chủ gặp hấn, tôi sẽ Chí tùng Ch!` rỉêi Con ngườ1`ông ta. một mẫu người gồm đủ lài, sất, tlân l’á`n . , , nễh hôm đẫy’ chủ bản thật đáng tI`ỄỀ.` ‘ì nghìn năm một thủa không găp thật rtẫ’ uôing. Thân, Diển 6 – TƯỞNG PHÁP NGÔ I-lL`JNG DIỄN A
  5. 7. I cn_ A ŕ I (Z __ bμartøøtư L Ù*-6158. 0 Áxøg_ ŕ Ẹ-u cọ/ KL QAA? ÍỂ1″‘-‘–*.7 ff J’ .a”~’ A ::.,…..7- ar: czằ” z `– Ịờø Zị_: xi cạ-Ệ f )-0-fs 9 IK ^ 2 , gị r /I-11 -“,`Ỉ”*”`° rí/’7″‘I; VW* °` _ Ở_ _ – A K ŕ’ ° _rể Z’/4’‹v ~j “C 047 đ’Ạ° ‘ ầ – – TƯỚNG PHÁP NGÔ IrIL`n1G DIỄIJ –
  6. 9. Cuôi năm 195 3, theo lời mời của Kìẽýn-truc sư Võ Ðữc Diên, Cụ vào Sải-gòn và ở đây cho tdi khi qua đời năm 1974. Vài Đặc Điểm Về Cuộc Đời Cụ Theo ông Tmơng đình Giẳn, con rể Cụ, thi trong Suôŕt thời gian Ống ở vdi Cụ, ỏng thãŕy Cụ lúc nào cũng sộŕng rãlt giản dị. Trông Cụ có dang vẻ một Nghệ SĨ hơn là một thày Tường. Khi dép hay đẽín nhà những người quyển quí, cao Sang, Cu cũng vẫn ctti mạc quẩn :ĩo thường ngày mà thôi, ngay cả khi gặp các lãnh tụ như Hoàng đê’Bảo Đại, Chủ tịch Hồ Chi Mình, Tổng thôing Ngô Đinh Diệm, Tổng thôing Nguyển Văn Thiệu, Phó Tổng thôýng Nguyển Cao Kỳ, Đại tưđng Cao Văn Viên, Thủ ttỉdng Trấn Thiện Kiủêm. Theo Kỹ sư Nguyển Phước Bm] Hap thì Cụ ăn mặc rât giàn dị. Ở nhà hay ra ngoải đường, đi chcfi vợi bạn bè hay đi tiệc tùng, Cụ vẫn chĩ luôn luôn mặc :io cụt tay, có ba túi, màu nâu nhạt, còn quẩn thì màu xam nhạt. Quần đo của Cụ thường do những tliãn hữu tặng Cụ. Chân thi cũng chĩ đi dép da, cũng màu nâu, không có quai sau, Cụ không bao giờ đi giầy, không bao giờ thất cà-Vạt. Cụ có một cai cặp, cũng màu nâu, không có quai xách. Lúc Cụ thữc dậy cũng như ktti Cụ ngủ, cãi cặp này lúc não cũng Ở bẽn Cụ. Trong cặp chả có gi ngoài một cuôŕn Sổ có lịch để ghi các buổi có hẹn, cãi bút nguyên từ, bao thuôc la, một hộp quẹt, vài Cái tăm sia răng, cái lược nhỏ và Vài thư lặt ‘ặt ichzíc. Khi ra khỏi nhà thì Cụ kẹp Ctii cặp vào nzĩch. Klủ lđn tuổi thì Cụ cũng đeo ldnh lão, gọng cũng màu nâu, mắt lçính cũng màu nâu. Cụ Cao trên 1 °’mẻt” 75, túng trẻo, dong dòng người, mặt vuông, tóc thưa và mềm, lúc nào cũng lòe xòe xuôøng tran. Mỗi lẩn trưdc khi vào nhà ai Cụ đĩỉa tay lên vuôlt tóc năm bẩy lẫn để tóc năm Xuộŕng cho ngay ngấn. Có khi cẩn thận thì móc lược trong cặp ra chải lại tóc. Tĩnh Cụ giản dị nhưng ttỉơrn tâit chư không cẩu thả. Cũng như khi Cụ nới năng. Cụ nói năng râ^t ôn tổn, dè dặt và nhẹ nhàng. Chưa bao giờ thẩy Cụ nổi nóng Vời ai. Đôi lçlìi có thâpy Cụ tưc tđi đỏ mặt nhưng Cụ vẳn giữ được binh tĩnh, rồi cười cười cho qua chuyện cũ di. Cụ vẩn nói là chuyện gi bỏ qua đtxợc thì nên bỏ qua. Ắn thua để làm gi. Nhiều khi Cụ biêlt có chuyện muốn khuyên người xem, nhưng những chuyện này nói ra thì đụng cham hoặc gây khớ khăn cho người nọ, người kia thì Cụ chi nói qua loa, có phúc thì hiểu ra được, cỏn thiêμu phuc thi thói. Ở nhà cũng như đi ra ngoài, ai mời ăn gi Cụ an nâýy. Lúc nào Cụ cũng khen ngon. Chưa bao giờ ai nghe Cụ chẽ món gi cả. Thich thi Cụ dùng nhiểu, không thich thì Cụ dủng it. Nhưng bao giờ Cụ cũng ăn rãđt ngon lãnh. Ăn uôŕng xong, nêìl có đem bánh kẹo ra thi thệ! não Cụ cũng xin một ít mang về cho bà Cụ và đàn chau ngoại Ở nhà. Khi cỏn trẻ Cụ Sôing râŕt phóng túng. Cụ uông rượu trắng, một loại rượu của Việt Nam cất bẳng gạo tẻ râtt mạnh, Theo lời Cụ bà thì Cụ tư bỏ rlzrợu và không bao giờ uô^ng rượu manh nữa. Thường thi khi ăn, Cụ chi uôtng một ly vang hoặc một chai la-de. Uống cũng như ăn, :Ji mời gi Cụ uỏtng đó, không bao giờ đỏi hỏi gì cả, Cớ người mời Cụ nỉợu ngâm rắn, Cụ cũng uông, nhưng ctti nhâim nháp thôi. Cụ rãit thich uôợng trả tẩu pha thật đậm. Cụ có thể uôhg liên tiê`p hê°t ly này đêin ly khác. Còn rót cho Cụ, thì Cụ cỏn uôing. Cư mỗi ngụm nươc, Cụ lại chép chép ntiệng để thưởng thữc hương vị của trã. Cụ hut thuôc lã râit nttiễu, Nệýu tư mình thi Cụ côn khi hút, khi ngưng. Nhmìg nêμu có ai mời thuôc thì thuôýc gi Cụ cũng hút và hút liên tiêp chả bao giờ t1`Ĩ chôi. Thuộc người ta biêŕu cụ là thuôŕc lã Craw’en “A°’ hay thuôc Camel. Nêŕu không có thuôŕc này tiìi Cụ dùng thuôc rê do Cụ pha trộn nhiều thư thuôc khác nhau, cãn bản là thuôŕc thơm. Cớ người nói là Cụ Diễn giôhg như một cãi “máy điện to:ín”. Cụ nhìn ai cũng chi vài giây là Cụ đã thấy tâtt cả những chi tiẽit về tlỉợng mà Cụ cẫn để tiên đoán hoặc trả lời những câu hỏi của ngưtĩl được Cu xeln cho. Mõi câu Cụ khuyên bảo là tổng hợp của bao nhiêu chi tiẽŕt trên tưđng người ta, Ngưỡfl được Cụ xem thãdy hỏi câu nào Cụ trả lời ngay câu đó, rồi có khi còn nói thêm bao nhiêu câu khác thì giật mình không hiểu sao Cụ tinh nhanh như thêỂ Đó là lý do nhiều người được Cụ xem đã xưng tụng Cụ là “Thần Tưđng Có ai nói thi ăn theo tướng ngũ lộ, không xđil, Da cổ dẩy, chắc, chỗ da bọc hẩu lai ‘ững ‘:`tng thi không yểu tướng, nhưng ^ẫn không phải tướng sang, khó có địa ‘i được người đời icính nể. P*N 28 Ttrơng Phap NGỎ HÙNG DIỄN
  7. 30. I`Ĩgười có ‘ai xuôi mà hợi lượn Sóng thi tôt thềm lện rất nhiểu, 4. lìhi thây ‘s`ai xuôi phải để ý chộ đầu ‘ai Xem côt lân bi hay bi lỉih côt. i`ĨêiJ cột l:Ĩi’1 bi hay bi lzih cột thi đểu là phá ccich, nện Xuôi cũng chắ giúp được gì, Cót lçin bi thì tl’i.it không đũ che xương. Bi lân cột thì xương không đủ mang thit. Vai xuôi mà bi lzih cót, thịt mềm nhũn, thĩ chết “i đau ộixi. FJẮ MENH Minh là phẫn thcin thể kể t`J”ai xuông tới mộng, gồm cỗi mông. Minh gốm có phẩn trước [ngưc, bụng ) ‘a phẩn Sau tlmig, mộng I. Minh được để cập noi đcĩy là tổng quat ‘ễ minh, còn lLfiìg, mộng, ngực, bụng sẽ được trình bậy riêng trong các phẫn sau. Mình dẫy, mình mống, mình ‘uộng, minh tam giac, chẵng han, nói lên những nét hỉớng rcĩi quan trong. Sau đẩy là một Sôihỉớng mẫu minh: Mình Mông Mình dẩy hay mỏng là So ‘đi chính thân thể của người đó. i`Igười minh mỏng thường yểu mệnh, làm ãn khó mà bển, lận đận, hậu ‘ận kém, đimg lẩm minh mông ‘ới ngực lép, ngưc lép thi sưc khỏe yêii kém. Minh mỏng ttii đưdng nhiện là ngực lép, Mình Dấy Người có minh dẩy, đẩy đặn, khỏe manh, tl’Iit mềm mai, ktli đi, đứng, ngồi không itiêu ‘ẹo là qui tướng, làm :in có `ận, `ễ giã tột, sffc khỏe tột. Mình Tam Giác Mình tam giác thì ‘x’ai lởn, mông nhỏ Nhiều klìi nhỏ bắt đầu ngay uìthẵt ltmg, ý nghia cũng ‘ậy, 1, Ðàn ông minh tam giấc thtfờng có kliìêia ‘ể may ‘:i, thêu thùa, tay chẩn khéo lẻo, 2. Đàn ông mình tam giác thuộc loai luồn lọt, J. Đàn bà minh tam giác không đến nỗi tệ như đàn ông. Mình Vuông Thoáng trông thi thây như ‘uộng, đó là thẩn ‘s`uông chữ không phải là hinh `uông. Thẫn ‘uộng quí hdn hinh `uông. 1. Đan bã minh ‘uộng có sộ, hường, lẩy chồng thành đat, 2. Minh ‘uộng là một trong năm bộ ‘i `uông để thành ngũ đoỉin, hỉớng tôt. Mình Dài Minh dài, ngắn do hình mà cũng do thẩn. l. Minh dài trông gọn thi quí tướng, 2. Mình dài trông thườn thtfợt là cẩm, yệii đucổi. LƯNG Cũng nhtì’ cỗ, lưng là phẩn cứng cũa minh hay thcin minh. Lưng tột, xziil không những tùy thuộc ‘:`io hình ttỉởng cũa lưng mà còn tùy thuộc ‘ẫO niúểu yệil tộìquan trong khác nữa, như, tltịt lmig nhiễu hay ít, da lưng trắng hay đen nhưlỉĩiii bùn, mẫm hay cứng, thit có nhễ nhai hay khồng, Xưdng Sộhg được trinh bẩy riềng. Sau đẩy la một sộộtướng mẫu ltmgz Llnlg Lớn Ltnig lớn trông gọn, không thô kệch là q1Ji ttfớng. Nếu trông lũ lù, thô kệch thì đó là hỉớng hèn. 30 Ttrơng Phap NGỎ HÙNG DIỄN

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mắt Diều Hâu Là Gì? Theo Tướng Số Nam, Nữ Là Tốt Hay Xấu
 • Mắt Diều Hâu Là Mắt Như Thế Nào? Xem Tướng Mắt Diều Hâu Tốt Hay Xấu??
 • Xem Tướng Đi Đàn Ông, Phụ Nữ Đoán Tính Cách Số Mệnh
 • Xem Tướng Đi Đoán Tính Cách Con Người Là Tốt Hay Là Xấu
 • Nhận Biết Cuộc Đời, Tính Cách Người Phụ Nữ Qua Xem Tướng Đi
 • Vận Mệnh Tập Cận Bình Theo Tướng Pháp Ngô Hùng Diễn

  --- Bài mới hơn ---

 • Chân Dung Tập Cận Bình (P1)
 • Triều Đại Đỏ Tới Ngày Tận, Tập Cận Bình ‘được Ăn Cả Ngã Về Không’, Vợ Và Con Gái Bất Mãn Rời Đi?
 • Xem Tướng Trán Đàn Ông Phụ Nữ Đoán Tính Cách Và Vận Mệnh
 • Nghiên Cứu Tướng Mệnh Qua Xem Tướng Tóc Phụ Nữ
 • Quẻ Tướng Mỗi Ngày: Xem Tướng Tóc Mai Ở Phụ Nữ
 • Ông Tập Cận Bình có tướng sư tử, không thua kém gì tướng của Mao Trạch Đông, ông sẽ là người tạo được một sự nghiệp như Mao Trạch Đông hoặc lớn lao hơn. Và trên con đường tạo sự nghiệp đó, ông Tập sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm…

  Má của ông Tập Cận Bình vuông, thịt nhiều, tức là người cương quyết một cách tuyệt đối , không ai có thể lay chuyển, đe dọa được ông Tập từ bỏ điều mà mình muốn làm.

  Nhưng đó cũng là con dao hai lưỡi, bởi vì nếu ông Tập làm thành thì sẽ thành khủng khiếp, còn nếu bại thì cũng bại khủng khiếp, không có tình trạng lui trở lại, nếu ông bước một bước về phía trước thì ông sẽ không có cơ hội bước một bước về phía sau. Video: Dự ngôn -Thiết Bản Đồ- tiết lộ kết cục bi thảm của Tập Cận Bình

  Vì thế đối với tướng ông Tập Cận Bình thì nên dùng phúc để trị dân trị nước hơn là dùng quyền, nếu ông Tập dùng quyền thì sẽ đi vào chỗ tranh đua khủng khiếp bởi vì trán ông Tập Cận Bình rất thấp, gần như trán của cựu tổng thống Mỹ Kennedy, lồi lõm, cung hưởng không có nhiều, vì thế kẻ thù sẽ nổi lên rất nhiều, từ mọi phía, rất khó để ông có thể chống đỡ.

  Nhưng nếu dùng đức ông Tập Cận Bình ở trong nước sẽ có thể có được địa vị lớn hơn cả Mao Trạch Đông, và cả những nước láng giếng cũng sẽ quý mến ông, bởi vì ông có thể làm cho người ta khốn khổ nhưng ông lại không làm, người ta sẽ quy phục ông từ tâm chứ không phải do bị ép buộc.

  Video: Xem tướng cho Tập Cận Bình theo Tướng Pháp Ngô Hùng Diễn. (Nguồn: Người Việt)

  Mắt ông Tập vừa nhỏ vừa dài, nếu là một người bình thường thì là một kẻ gian, nhưng đây là mắt của một vị lãnh đạoTrung Quốc, lãnh đạo thế giới, vì thế đây là mắt của một người nhìn xa trông rộng, ông Tập sẽ không rơi vào trường hợp của Mao Trạch Đông giết người một cách vô ích, nếu có giết người thì cũng là có mục đích rõ ràng.

  Ông Tập là người khi cười chỉ cười miệng, còn mắt thì không cười, tức là tuy ông Tập cười nhưng vẫn quan sát và biết được ai chơi xấu mình, sẽ không rơi vào trường hợp sảng khoái mà quên đi tính mạng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhìn Tướng Đứa Trẻ Để Đoán Biết Cuộc Sống Và Số Phận Sau Này
 • Luận Giải, Xem Tướng Tai Đàn Ông Phú Quý Giàu Sang
 • Tướng Số Nốt Ruồi Trên Mặt Nam Và Nữ
 • Xem Tướng Số Xuất Ngoại Ở Bàn Tay Của Phụ Nữ.
 • Đoán Phụ Nữ Háo Dâm Qua Tướng Số Chuẩn Xác Nhất
 • Tướng Pháp Ngô Hùng Diễn (Tác Phẩm Kinh Điển Về Xem Tướng Của Thần Tướng Người Việt)

  --- Bài mới hơn ---

 • Quẻ Tướng Mỗi Ngày: Khám Phá Phẩm Cách, Vận Mệnh Con Người Qua Tướng Đứng
 • Cách Xem Tướng Đi Đoán Được Ngay Người Sướng Hay Khổ Trong Tích Tắc
 • Xem Tướng Đi Để Đoán Biết Vận Mệnh Của Bạn Giàu Sang Hay Nghèo Khó
 • Dự Đoán Tướng Mệnh Và Tính Cách Qua Nhìn Dáng Đi
 • Dáng Chân Đi Đứng: Xem Vận Mệnh Qua Chân Của Một Người
 • Giảm giá!

  399,000 ₫ 219,000 ₫

  Tướng Pháp Ngô Hùng Diễn

  Tác giả: Trần Quang Quyến

  NXB CreateSpace Independent 2022

  365 Trang

  Mô tả

  Tướng Pháp Ngô Hùng Diễn – Trần Quang Quyến – một tác phẩm kinh điển về xem tướng của một THẦN TƯỚNG người Việt

  1. Nội Dung Sách Tướng Pháp Ngô Hùng Diễn

  Tác giả giới hạn nội dung cuốn sách Tướng Pháp Ngô Hùng Diễn ở những tướng pháp căn bản của cụ Ngô Hùng Diễn mà không đi vào chi tiết nhiều quá để độc giả dễ theo dõi và dễ chứng nghiệm với thực tế trong đời sống hàng ngày.

  Người nghiên cứu tướng học từ tài liệu này sẽ lần lượt :

  • Hiểu ý nghĩa và học cách quan sát từng bộ vị

  • Tìm hiểu các bộ tướng gồm nhiều bộ vị đi với nhau, gọi là “Đi Bộ”

  • Học về vai trò của các vân, các đường nét, các gò nối, các khuyết, vạt, hãm

  • Suy ngẫm để thấm nhuần sự trừu tượng của thanh, sắc, thần, khí

  • Thấy được sự tinh vi và hữu ích của tướng pháp Ngô Hùng Diễn qua 12 lãnh vực của đời sống, trong đó có địa lý và phong thủy

  • Làm quen với cách luận giải tướng học qua 40 bài tướng mẫu, đa số chú trọng vào những yếu tố quan trọng nhất có ảnh hưởng tới sống chết, thành bại của đời người, chẳng hạn như : Tri kỷ tử thù, duyên nợ nam nữ, hạnh phúc vợ chồng, an nguy con cái, danh vọng, tài lộc

  • Chiêm nghiệm một số chuyện tiêu biểu của những trường hợp mà tác giả đã luận giải từ khi tiếp nối con đường mà cụ Ngô Hùng Diễn đã đi.

  2. Ưu điểm của Tướng pháp Ngô Hùng Diễn là các tướng pháp luật

  Tinh thông những tướng pháp luật này, người nghiên cứu nhận tướng có thể luận giải nhiều đề tài trong “cõi nhân sinh” một cách rất thần tình.

  Cụ Ngô Hùng Diễn quan niệm “định mệnh” không bất di, bất dịch. Quan niệm này không phải là mới. Đại thi hào Nguyễn Du trong Đoạn Trường Tân Thanh đã viết : ” Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều” và Cổ nhân cũng đã dạy : ” Tướng tùy tâm sinh, tướng tùy tâm diệt“. Xây dựng trên quan niệm như vậy, Tướng pháp Ngô Hùng Diễn trong nhiều trường hợp đã trực tiếp “can thiệp” vào diễn tiến của thân, nghiệp, duyên để thay đổi kết quả hoặc hậu quả của luật này. Nhưng, cụ luôn luôn nói cho biết một cách rõ ràng là : Dù có đạt được ít nhiều kết quả do sự can thiệp của tướng pháp, nhưng đó chỉ là tạm bợ, nhất thời. Để thay đổi nghiệp phải làm phúc và tạo nhiều duyên lành. Như thế kết quả đạt được mới thực sự tốt đẹp và lâu dài. Nếu không thì nghiệp cũ không những chưa trả được mà còn tăng thêm gắp bội.

  Chương 2 : Tổng quát về khoa nhận tướng

  Chương 3 : Tướng pháp từng bộ vị

  Chương 4 : Tướng pháp của nhiều bộ vị “Đi Bộ”

  Chương 5 : Tướng pháp qua một số sinh hoạt

  Chương 6 : Thần, thanh, sắc tướng

  Chương 7 : Hình tướng, nét tướng đặc biệt

  Chương 8 : Tượng cầm thú của hình tướng

  Chương 9 : Tướng pháp qua 12 lãnh vực của đời sống

  Chương 10 : Tướng pháp luật Ngô Hùng Diễn

  Chương 12 : Bài đăng trên nguyệt san Xây dựng năm 1954 của cụ Ngô Hùng Diễn

  Chương 13 : Chuyện của một số người đã được cụ Ngô Hùng Diễn xem tướng

  Chương 14 : Cuộc đời cụ Ngô Hùng Diễn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mắt Diều Hâu Là Thế Nào? Hình Ảnh, Tướng Người Mắt Diều Hâu Xấu Hay Tốt
 • Mắt Diều Hâu Là Mắt Như Thế Nào? Người Có Đôi Mắt Diều Hâu Tốt Hay Xấu?
 • Xem Tướng Lông Mày Hình Chữ Bát Ở Đàn Ông Và Phụ Nữ
 • Dáng Đi Chữ Bát Ngược Và Quan Điểm Nhân Tướng Về Tính Cách
 • Xem Tướng Tay Luận Đoán Đường Xuất Ngoại
 • Giáo Sư Trần Quang Quyến: Nhìn Về Tương Lai Qua Tướng Pháp Ngô Hùng Diễn

  --- Bài mới hơn ---

 • Giáo Sư Thái Minh Trần Quang Quyến
 • Xem Tướng Nốt Ruồi Ở Cổ Nói Lên Điều Gì? Mang Lại May Mắn Hay Xui Xẻo
 • Xem Tướng Hoa Tay Đoán Ngay Vận Mệnh Với 11 Đặc Điểm
 • Xem Số Lượng Hoa Tay Đoán Tài Năng Của Mỗi Người Chính Xác Nhất
 • Xem Tướng Có Quý Nhân Phù Trợ Qua Hoa Tay Của Bạn
 • Xem trên CaoNienDC.com

  Từ cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, GS. Trần Quang Quyến nhìn về tương lai qua tướng pháp Ngô Hùng Diễn

  Posted on November 14, 2022

  Sơn Tùng & Bích Hải

  tqq3

  Cuộc tranh cử tổng thống Mỹ kéo dài hơn một năm với nhiều ồn ào, sôi nổi đã kết thúc vào ngày mồng 8 tháng 11, 2022 mà trước đó hầu hết những nhà quan sát chính trị, báo chí, truyền thông, kể cả các chiêm tinh gia trong và ngoài nước Mỹ đều tiên đoán bà Hillary sẽ là tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Nhưng kết quả đã trái ngược hẳn trước sự sững sờ ngạc nhiên của mọi người. Trong khi đó GS. Trần Quang Quyến, một người nghiên cứu thâm sâu về tướng pháp Ngô Hùng Diễn, đã thấy trước là ứng cử viên Donald Trump sẽ đắc cử.

  Qua sự nghiên cứu theo tướng pháp Ngô Hùng Diễn dựa trên tướng mạo và thần khí của hai ứng cử viên, ông Trần Quang Quyến đã nhìn thấy không những kết quả của bầu cử mà còn tiên đoán về những gì sẽ xảy ra trên chính trường nước Mỹ và tình hình thế giới trong nhiệm kỳ 4 năm sắp tới dưới sự lãnh đạo của tổng thống Donald Trump.

  Những điều này đã được ông Trần Quang Quyến nghiên cứu và phát biểu với một số thân hữu, đồng thời có ghi lại trong cuốn sách của ông hai tháng trước ngày bầu cử.

  Việc ông Trần Quang Quyến tiên đoán đúng kết quả cuộc bầu cử đã được xác nhận bởi điện thư chúc mừng của bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, ông Võ Thành Nhân (giám đốc đài SBTN/DC) và nhiều bạn hữu khác tới GS. Quyến ngay vào sáng sớm ngày mồng 9 tháng 11, 2022. Điều này không làm nhiều người ngạc nhiên vì GS. Trần Quang Quyến đã được biết đến như một nhà nghiên cứu thâm sâu về tướng pháp Ngô Hùng Diễn trong hơn 60 năm nay. Ông đã xuất bản hai cuốn sách: “Tướng pháp Ngô Hùng Diễn” () (dày ngót 300 trang khổ lớn, bìa cứng, phát hành năm 2010, tái bản năm 2022) và cuốn tiếng Anh “Physiognomy: The Art of Reading People” (*) (ngót 600 trang, do Amazon ấn hành tháng 9 năm 2022). Qua hai tác phẩm này, tác giả đã có dịp nghiên cứu về tướng mệnh của nhiều người trong giới chính trị tại Mỹ và thế giới trong đó có Tổng thống Obama, Công chúa Diana, Tổng thống Clinton cùng phu nhân, bà Hillary Clinton, và tân Tổng thống Donald Trump. Việc này đã đưa đến lời tiên đoán về sự đắc cử của ông Donald Trump.

  tqq-2-books

  Chúng tôi đã đọc hai tác phẩm của GS. Quyến cũng như theo dõi và nhận định về những hoạt động của ông nên trong dịp này đã tiếp xúc với ông để được nghe giải thích thêm về áp dụng tướng pháp Ngô Hùng Diễn vào từng nhân vật.

  GS. Quyến là học trò đắc ý của cụ Ngô Hùng Diễn. Ông là người đã tiên đoán rằng những việc làm và thành quả của Tổng thống Obama trong 8 năm lãnh đạo đất nước được thực hiện giống như một vở kịch mà ông Obama là người đóng vai chính. Khi màn hạ xuống là mọi việc sẽ chấm dứt, không để lại thành tích hay di sản gì đáng kể. Trước đó, GS. Quyến cũng là người đã tiên đoán công chúa Diana sẽ không bao giờ trở thành hoàng hậu ngay khi lễ cưới của công nương đang diễn ra. Và ông cũng tiên đoán vợ chồng nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam, Lê Uyên và Phương, sẽ ly dị trong thời gian ngắn sau khi đặt chân lên nước Mỹ tị nạn.

  Về phần tỷ phú Donald Trump, theo TP NHD, ông có tướng cầm thú hoà hợp giữa tướng rồng, tướng sư tử và một phần không nhỏ của chó sói. Khi ông quyết định ra khỏi “khu rừng” của ông để tranh đấu với “loài người” thì ông sẽ bị đuổi giết từ cả bốn phía. Nếu ông tiếp tục ở trong “rừng” của ông, thì ông dễ dàng sống trên 100 tuổi, tài sản sẽ kếch xù hơn, con cái thành đạt, hạnh phúc cho tới chết. Nhưng ông có trán vuông, mặt vuông, thân hình vuông, da sáng, deo dai, mắt nhỏ và ẩn sâu vào xương chân mày, vùng quyền vuông vắn, đầy đặn và rắn chắc. Người như vậy là có tướng anh hùng, gặp thời loạn không dửng dưng hưởng thụ cho cá nhân mình được. Vì hình vuông, thần vuông nên khi gặp tấn công, người này phải đứng dậy chống đỡ kịch liệt chứ không lẩn trốn được.

  donald-trump-2

  Trong suốt thời gian tranh cử, ông đã luôn đứng lên mãnh liệt, mặt đối mặt với đối phương. Nếu đối phương không giết được ông thì kết quả ông sẽ thắng cuộc. Tướng ông ở cuối tai, có một phần trông mọng như túi mật. Theo TP NHD, những năm sau cùng của ông, ông sẽ đạt được một thành công về sự nghiệp lớn lao nhất trong đời. Nhưng sau phần tai nổi bật đó, tai lại thu nhỏ lại, theo TP NHD là hoạ sẽ đi theo sau mỗi thành công của ông. Tóm tắt, nếu ông không bị đối phương ám hại, hay là chết do tai nạn thì ông có thể sẽ là một vị tổng thống thành công thứ nhì sau tổng thống George Washington.

  Theo các nhà phân tích chính trị và các chiêm tinh gia trên thế giới thì sự đắc cử của ông Donald Trump sẽ đưa tới những rối loạn cho nước Mỹ và thế giới, sẽ làm cho vị trí của nước Mỹ sau này không còn là một cường quốc đàn anh. Nhiều người cho rằng những vấn đề ông Donald Trump muốn giải quyết trong vòng 100 ngày đầu nhậm chức sẽ không đủ điều kiện để giải quyết được. Theo TP NHD, để biết những kết quả việc làm của ông trong vòng 100 ngày đầu tiên nhậm chức đòi hỏi một sự quan sát tỉ mỉ của sắc tướng, thanh tướng và thần tướng không những của ông Donald Trump mà còn của những người chịu trách nhiệm trực tiếp giải quyết vấn đề đó, cũng như của những người chống đối việc giải quyết vấn đề đó theo chiều hướng của ông Trump.

  Dựa vào sự nghiên cứu của GS Quyến hiện nay thì những khó khăn hay những công việc có tính chất trung và dài hạn chắc chắn sẽ được giải quyết thuận lợi vì thần khí của ông Trump rất sung mãn. Vận số của một nước còn tùy thuộc vào phong thủy và phong thái các thế hệ tương lai. Phong thủy nước Mỹ còn rất tốt, chẳng hạn như vượng khí của toà Bạch ốc còn mạnh và sung mãn. Giới trẻ Mỹ phong thái càng ngày càng đẹp nói lên đất nước này còn thịnh trị trong nhiều thế kỷ. ISIS sẽ bị triệt tiêu, thế giới sẽ yên bình, cộng tác hài hoà trong tiến trình phát triển.

  Trung Quốc sẽ suy thoái nếu những nhà lãnh tụ của họ dùng cường lực với lòng tham lam và độc ác để thôn tính những nước nhỏ láng giềng. Mỹ sẽ không bỏ rơi vùng biển Nam Hải và Việt Nam sẽ có cơ hội khôi phục về quân sự, chính trị và kinh tế trong một thể chế dân chủ và tiến bộ.

  Tất cả những tiên đoán ở trên sẽ diễn tiến một cách thuận lợi tùy theo “THIỆN TÂM” hay “ÁC TÂM” của những nhà lãnh đạo trên thế giới, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là một thế giới tiến bộ. Tổng thống Donald Trump sẽ là người khai sáng một kỷ nguyên mới cho thế giới.

  Những tiên đoán của GS Trần Quang Quyến, dựa trên tướng pháp Ngô Hùng Diễn, đã hé mở cánh cửa bí mật để nhìn vào vận mệnh của một con người, một quốc gia, và của nhân loại. Vận mệnh ấy có thể thay đổi khi con người nhận ra rằng “tướng tùy tâm”, như câu thơ bất hủ của Nguyễn Du: “Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều”.

  Yêu ông Trump hay ghét ông Trump, không ai có thể chối cãi việc thắng cử của ông ta đã tạo ra một bước ngoặt trong lịch sử nước Mỹ, và sẽ ảnh hưởng đến bộ mặt thế giới trong nhiều năm tới. Có những thay đổi sẽ diễn ra, tốt hay xấu, có thể nhìn thấy qua hình tướng, sắc tướng, thanh tướng và thần tướng của ông cũng như nhiều nhà lãnh đạo khác trên thế giới vào một thời điểm mà bất cứ nơi nào cũng có thể bùng nổ do sự xuẩn động của một vài người nắm quyền.

  Sơn Tùng và Bích Hải

  Virginia, 14.11.2016

  (*): https://www.amazon.com/Tuong-Phap-Hung-Dien-Vietnamese/dp/1537636413/ref=pd_sbs_14_1?_encoding=UTF8&pd_rd_i=1537636413&pd_rd_r=N013PFSY8FF5BK3M978H&pd_rd_w=SMhkI&pd_rd_wg=zmtZ8&psc=1&refRID=N013PFSY8FF5BK3M978H

  (**): https://www.amazon.com/PHYSIOGNOMY-Reading-Quyen-Quang-Tran/dp/1537570935/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1479165211&sr=1-1&keywords=physiognomy+the+art+of+reading+people

  --- Bài cũ hơn ---

 • Về Bức Thư Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh Gửi Tướng Trung Hoa Quốc Dân Đảng
 • Thượng Tướng Hoàng Xuân Chiến: Cần Có Pháp Lệnh Bảo Vệ Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh
 • Thầy Xem Phong Thủy Giỏi Ở Hà Nội, Vĩnh Phúc
 • Cách Chọn Chim Cu Gáy Mồi Hay
 • Kỹ Thuật Nuôi Chim Cu Gáy Và Cách Lựa Chọn, Chăm Sóc Chim Cu Gáy Hay
 • Ma Y Thần Tướng Diễn Ca

  --- Bài mới hơn ---

 • Luận Giải Lá Số Tứ Trụ Tử Bình Trọn Đời Và Hàng Năm
 • Xem Vận Mệnh Theo Tứ
 • Xem Bói Tính Cách Từng Nhóm Máu O, A, B, Ab Chuẩn Người Nhật
 • Xem Bói Bàn Tay Nam Giới Đoán Chuyện Tình Yêu
 • Giải Mã Ý Nghĩa Về Đường Chỉ Tay Chữ M Ở Tay Phải Và Tay Trái
 • Xem qua thần tướng Ma y, Biết người thiện ác biết ty gian tà. Biết trang phú quý vinh hoa, Biết người hào kiệt, Vương gia thể nào. Biết người thọ yểu làm sao,

  MA Y THẦN TƯỚNG

  Xem qua thần tướng Ma y,

  Biết người thiện ác biết ty gian tà.

  Biết trang phú quý vinh hoa,

  Biết người hào kiệt, Vương gia thể nào.

  Biết người thọ yểu làm sao,

  Biết người mưu trí thấp cao trên đời.

  Biết người an lạc thảnh thơi,

  Biết người cùng khổ cả đời tân toan.

  Người nào ngũ nhạc hân hoan,

  Chắc rằng quý tướng giàu sang trọn đời.

  Mắt xanh da ngọc tốt tươi,

  Bộ đi hoà huở ắt người phong lưu.

  Đàn ông túc trí đa mưu,

  Thiên đình rộng rãi, mũi cao dợn rồng.

  Những người dựa bậc tam công,

  Tam đình khoảng huợ đôi tròng mắt trong.

  Lưỡng quyền da ửng hồng hồng,

  Mặt tròn mũi nhọn ắt lòng thông minh.

  Người nào lòng rộng thinh thinh,

  Trong bàn tay có chỉ hình chữ Xuyên.

  Người nào lòng dạ đảo điên,

  Bộ đi nết đứng không yên nửa giờ.

  Gái mà lòng dạ lẳng lơ,

  Chơn mày rậm rạp, ngọc cơ hồng hồng.

  Có chồng mà lại giết chồng,

  Hình đi như rắn, bụng trung bao giờ.

  Đàn ông hàm râu xơ rơ

  Mặt mày méo xẹo, khác cơ nhiều bề.

  Người nào bộ đi xàng xê,

  Mặt thì nhiều thịt, lòng dê dạ trừu,

  Người nào tía lịa như cưu,

  Lòng lang dạ độc oán cừu tư niên

  Những người cặp mắt đóng xiêng

  Chơn mày chữ bát, dạ liền gian manh

  Người nào tính thật thông minh

  Tròng đeo trong trẻo thiên đình đóng cao

  Người nào tròng trắng nháy sao

  Cái miệng quai xách hỗn hào như tinh

  Người nào tròng trắng phân minh

  Tròng đen đen chạy, khôn lanh hơn người

  Gái nào chưa nói đã cười

  Chưa đi đã chạy thật người gian dâm

  Người náo nước da ngâm ngâm

  Chơn mày quá nhãn cái cằm tròn vo

  Thật người rành rẻ văn nho

  Trong lòng sáng láng khó dò tim can

  Người nào chơn mày đóng dang

  Mũi cao miệng rộng khôn ngoan trong đời

  Người nào mày ngang đóng khơi

  Mắt sâu mũi trống, cả đời không thừa

  Người nào màu đoạn mũi trư

  Thật người cô độc môn lư một mình

  Sơn căn đứt đoạn lênh đênh

  Ông bà để của mấy nghìn cũng tiêu

  Anh em dầu có bao nhiêu

  Ở gần chẳng được trôi xiêu xứ người

  Mày giao mặt nám không tươi

  Lấy nhân làm oán, vốn người xấu xa

  Người nào mặt láng da gà

  Trai đôi ba vợ, gái đôi ba chồng

  Gái mà hai má hồng hồng

  Con mắt điên đảo có chồng theo trai

  Người nào mũi thấp mặt dài

  Cặp mắt lé xẹ có ngay bao giờ

  Trai mà tóc rối như tơ

  Vỏ đầu bẹp bẹp thất thơ cả đời

  Người nào tai Phật miệng dơi

  Nước da tư nhuận thật người sống lâu

  Người nào tươi mướt bộ râu

  Dẫu nghèo cũng sướng, trước sau trọn đời

  Người nào thủơ bé mặt tươi

  Lớn lên u ám hay cười hay vui

  Thật là tướng yếu không xuôi

  Dẫu mà có sống nửa đời mồ côi

  Người nào năm nhạc chói ngời

  Chơn mày đứt đoạn thật người phá gia

  Người nào con mắt tà tà

  Lỗ mũi vạy vọ, số đà bốn mươi

  Tướng mà như vậy những người

  Học dầu giỏi lắm, cả đời làm dân

  Người nào mặt lớn mày ngần

  Tú tài thi đỗ dần dần chẳng sai

  Người nào lộ xĩ môi dày

  Tướng in như vậy nạn tai rất nhiều

  Sớm mai chạy riết đến chiều

  Những người như vậy làm nhiều không thừa

  Thượng đình ngắn, hạ đình thừa

  Nhiều khi làm hại, nhiều xừ làm nên

  Dầu mà cải số trời trên

  Ví như sương tuyết nằm trên mặt trời

  Hạ đình ngắn, thượng đình dài

  Ắt là tể tướng trọn đời gần vua

  Dân mà như vậy không vừa

  Ắt rằng sự nghiệp sánh vua sự giàu

  Phát phì nhỏ tuổi lao đao

  Bao mươi sắp xuống chia bâu chẳng toàn

  Phát phì mà lại phát quan

  Ba mươi sấp xuống dở dang nhiều bề

  Bốn mươi hình phát phê phê

  Công danh nối gót hưởng bề hậu lai

  Ốm mà nhan sắc tốt thay

  Dẫu nghèo không cực hình hài chút nao

  Già mà nhan sắc chẳng xàu

  Ắt là cực khổ buổi đầu chẳng sai

  Ốm mà thân thể chẳng phai

  Hậu niên phát đạt hào tài hào quan

  Tính mày dấu vạy như thoan

  Ắt là học giỏi khôn ngoan giữa trần

  Chơn mày chữ đàn mặt gân

  Sát thê chi tướng hại lần hào con

  Râu ria đen chạy ngay bon

  Chắc rằng phúc đức nhờ cơn về già

  Râu thưa quáu quáu lo xa

  Hoe hoe đục đục lớn ra phong trần

  Mắt xanh mày đóng cao mân

  Thật người tính xảo muôn phần thông minh

  Một mai dựa chốn triều đình

  Mũ vàng đai bạc tài lành chẳng sai

  Người nào húng tướng vào tài

  Không no đùi vế, lỗ tai tối mò

  Thật người tính dữ hay lo

  Ông bà dầu để tiền kho không còn

  Hoang đường e chuyện thị phi

  Đọc pho Thần tướng Ma Y giải buồn

  Thấy lời đặt để rất thông

  Diễn theo cuốn trước lời suông tiếng thường.

  Thánh hiền truyền lại mấy chương,

  Người mà dụng tướng trước nương lòng lành.

  Trai khôn lo học cho rành,

  Gái lành lo tập cữi canh việc thương.

  Biết mùi đạo lý văn chương,

  Giữ lòng trung hiếu là phương trao mình.

  Trải xem mấy truyện mấy kinh

  Dạy điều nhân nghĩa giữ gìn lễ nghi

  Thấy người lâm chuyện hiểm nguy

  Ra công giúp đỡ tuỳ nghi phận mình

  Giữ lòng ngay thẳng tín thành

  Thi ân báo nghĩa trời đành phụ sa

  Giữ lòng được vậy mới là

  Dẫu mà tướng xấu đổi ra tướng lành

  Người nào ỷ sức khôn lanh

  Đem lòng giận ác trời xanh hại liền

  Dẫu mà tướng tốt như tiên

  Đổi ra tướng xấu cũng liền theo sau

  Có người tròng mắt như sao

  Ngoài vành trong trẻo sách nào cũng thông

  Người nào gân trán hồng hồng

  Có tài văn học bình bồng bốn phương

  Người nào gân trán vàng vàng

  Tiền muôn cũng hết bạc ngàn cũng tiêu

  Đàn bà gương mặt buồn thiu

  Có gân trên trán phá tiêu gia tài

  Đàn bà tướng đi hàng hai

  Thiếu niên lao khổ, khắc hai đời chồng

  Người nào lỗ mũi hồng hồng

  Nốt ruồi trên mũi nhiều chồng chẳng sai

  Người nào mình hạc xương mai

  Trong bàn tay đỏ tóc dài chấm chơn

  Thật người quý tướng hiền nhân

  Ít nghèo ít cực sang hơn mọi người

  Đàn bà cặp mày tốt tươi

  Môi son da phấn miệng cười có khoen

  Tướng mà được vậy không hèn

  Có chồng vinh quý quả nhiên chẳng lầm

  Người nào khoen mắt thâm thâm

  Bộ đi như nháy, lang tâm hơn người.

  Tướng khôn trật chín trật mười

  Tóc mây dợn sóng mấy đời thua ai

  Đàn ông văn vật có tài

  Tóc quăn mũi nhọn, thiên đình đóng cao

  Người nào lòng dạ anh hào

  Có xoáy trên trán mắt sao mày dài

  Người nào da vú có tài

  Văn chương lỗi lạc, trái tai có ngời

  Người nào gia thất đổi dời

  Bàn chơn khuyết hủng ở nơi xứ người

  Người nào bộ miệng như cười

  Mũi rồng tai Phật thật người sống lâu

  Dầu không có các có lầu

  Trọn đời thong thả phong lưu với đời

  Những người con mắt có ngời

  Mày dài quá mắt miệng cười có duyên

  Cả đời sung sướng như tiên

  Có chồng có lộc có quyền giàu sang

  Người nào cái mặt hiên ngang

  Bộ đi tướng đứng đường hoàng mày ngang

  Dẫu không làm lớn trong làng

  Cũng là cực phẩm trào đường chẳng sai

  Người nào mình hạc xương mai

  Bàn tay đỏ chói có tài thông minh

  Đàn bà được một tính trinh

  Đàn ông như vậy thông minh hơn người

  Người nào có hai con ngươi

  Thật người quý tướng trọn đời đế vương

  Người nào mắt hí như lươn

  Nước da sậm sậm hay lường thế gian

  Cầm lẹm lẹm, trán ngang ngang

  Chơn tóc mọc thấp gian nan nửa đời

  Miệng cười môi tợ son tươi

  Miệng ngậm có chữ thật người tam công

  Người mà trán rộng giọng đồng

  Trán như xuyên tự vốn lòng Công Khanh

  Thiếu niên sáng láng học hành

  Phát danh rất sớm tài lành nổi xa

  Người nào con mắt tà tà

  Răng hô môi trớt thật là nghèo khô

  Người nào cườm cẳng tròn vo

  Làm sao lớn cũng nhà to ruộng dài

  Người nào mười ngón tay dài

  Nước da tư nhuận tóc dài nhởn nha

  Mắt sao má phấn da gà

  Gái mà được vậy thật là tướng sang

  Dẫu mà không lấy chồng quan

  Ở nơi cung điện vinh vang trọn đời

  Trán thấp miệng méo mày lơi

  Lỗ mũi trống hốc cả đời không thừa

  Người nào con mắt lừ đừ

  Ấn đường tỏ rõ có hư bao giờ

  Những người tuổi lúc đương thơ

  Răng beo đầu nhọn thật là học hay

  Lớn lên xa chạy cao bay

  Dầu không thi đỗ, tài hay hơn người

  Mày cao mắt rộng hay cười

  Lòng to sáng láng trong đời thua ai

  Đàn bà như vậy lạc loài

  Chơn mày đen trạy có hai đuôi rùa

  Tướng mà như vậy thẹn thùa

  Thấy trai ngoài ngõ, rượt đùa không dung

  Người nào tướng dữ tướng hung

  Cái mặt méo xẹo hiếu trung bao giờ

  Dầu không tai nạn lúc tơ

  Lớn lên đói rách thất thơ ngoài đường

  Người nào râu trỗ vàng vàng

  Răng hô mắt lé trong làng ít ưa

  Người nào hàm răng thưa thưa,

  Hai môi mỏng vánh thật là xảo ngôn

  Người nào tuồng mặt ám hôn

  Tóc khô trán trợt, hương thôn xa lìa

  Đàn bà bộ miệng tía lia

  Lẹm cằm tóc ít mất đời sống lâu

  Người nào chơn mày như câu

  Hàm răng đóng thấp, cái đầu mũi cao

  Đàn bà nói giọng khao khao

  Tóc mây dợn sóng, hổn hao như yêu

  Người nào gò má có triều

  Cái cằm lụn khuyết, tóc nhiều, ít nên

  Người nào trán méo một bên

  Mũi gãy, tóc ít, sống trên hai từng

  Đàn ông mặt nhỏ to lưng

  Cũng là yểu tướng, thọ chừng bốn mươi

  Người nào mày tóc tốt tươi

  Trên trán có chỉ, thật người khôn ngoan

  Đàn bà mắt chớ quá lang

  Ửng đỏ gò má, mặt ngang, miệng dài

  Người nào khoé mắt chia hai

  Dường như giới luỵ cả đời không con

  Mày dao, tay tợ đổ son

  No đầy lại nhuyễn, ngón tròn, giàu sang

  Bàn tay nước da khô khan

  Thiếu niên sao khỏi gian nan nhọc nhằn

  Đại tiểu mà ra một lần

  Đàn bà như thế phong trần dâm ô

  Đàn ông mà cặp mày rô

  Râu rìa loạn xị là đồ bất trung

  Xem đi xem lại cho cùng

  Mấy bộ sách tướng tóm chung một lời

  Cha sinh mẹ đẻ tốt tươi

  Giữ điều nhân đức sánh người thần tiên

  Ở cho tính nết được hiền

  Giữ toàn ba mối năm giềng cho xong

  Dầu cho tướng phụng tướng rồng

  Thiếu câu trung hiếu cũng không ra gì

  Canh tràng dở sách Ma Y

  Lời thô tiếng kịch nghĩ suy ít hàng

  Giúp vui chư vị đồng bang

  Ngâm nga đêm vắng, ít trang giải buồn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 1 Cái, 2 Cái, 3 Cái Điềm Phúc Hay Họa? Là Số Mấy?
 • Xem Bói Tính Cách Phụ Nữ Thông Qua Vòng Một
 • Nhận Diện Người Đàn Ông Tốt Qua Tướng Tay
 • Thuật Coi Bói Xem Tướng Người Xuất Ngoại
 • Xem Tính Cách Theo Giờ Sinh
 • Diễn Cầm Tam Thế Diễn Nghĩa

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Nguyên Tắc Quan Trọng Để Đặt Tên Hay Cho Công Ty
 • Đặt Tên Cho Con Hợp Phong Thủy 2022
 • Xem Tử Vi Vận Hạn Tuổi Đinh Tỵ 1977 Nữ Mạng Năm 2022
 • Xem Tử Vi Năm 2022 Cho Tuổi Tỵ: Ất Tỵ, Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ, Tân Tỵ, Quý Tỵ
 • Tử Vi Tuổi Đinh Tỵ Năm 2022 Nữ Mạng Sinh Năm 1977
 • Kiếp trước có tu hành và có cứu người, cho nên kiếp này đặng lộc thực đầy đủ, của tiền nhiều, có điền viên rộng, có chức phận sang trọng, đặng sống lâu, đi xứ khá hơn, trong mình có tật kín, vợ chồng buổi đầu không thành, và con đầu lòng khó bảo dưỡng.

  Kiếp trước hay bố thí và in Kinh phát cho người tu, kiếp này làm lành đặng sang trọng, có phần đi xa xứ làm ăn, lập nên sự nghiệp, điền viên, có cái tinh cứng mạnh mà không độc ác hay thương già cả,nghèo nàn. Số khắc cha ẹ, không nhờ anh em, khó nuôi con, hay tiết kiệm hay dạy người.

  Kiếp trước tánh ưa bài bạc là căn nghiệp, kiếp này tánh hay phản phúc người ơn, làm việc gì thấy nên rồi thấy hư không chừng, khó làm con của cha mẻ, khó làm cha mẹ của con mình, làm việc gì trước có sau không, ăn mặc hẹp thiếu, tâm tính thông minh, đến già mới khá.

  Kiếp trước thông minh khôn khéo lắm, Kiếp này như sanh trong mùa Xuân, mùa Hạ thì đặng phát tài, làm ăn thịnh vượng, sự nghiệp lập đặng nên, có điền viên khá,khắc cha mẹ, vợ chồng buổi đầu không thành, con đầu lòng khó bảo dưỡng.

  Kiếp trước có cái tánh ỷ thế khi người, kiếp này hay say rượu khắc cha mẹ, anh em, vợ con đi tứ phương, đồ khổ, sau khi lớn tuổi ăn mặc đủ, làm ăn khá. Nếu biết làm lành thì có điền viên khá. Kiếp trước tánh can cường, rồi sau biết làm lành, kiếp này khắc cha mẹ anh em, vợ chồng và con, trong mình có tiểu tật, có làm lành thì đặng sống lâu, phát tài lợi, có chức phận và minh mẫn. Kiếp trước tánh hay bàn luận điều lành, hay bố thí cho người nghèo, kiếp này đi đến đâu thì người ta kính trọng đến đó, thủa trẻ làm ăn bình thường, lớn tuổi làm ăn phát đạt, có chức phận, vợ chồng buổi đầu và con đầu lòng khó bảo dưỡng, có nghề lớn, có tật đau lưng hoặc có tật chân.

  Kiếp trước có tu niệm lành, nhỏ ác, lớn thiện, kiếp này lúc tuổi đang còn trả quả làm ác, thủa nhỏ phải chịu cực khổ, khắc ba đời chồng vợ, ít con, đi nhiều chỗ, không nhờ anh em, khi đến 36 tuổi về sau làm ăn phát đạt, lập nên sự nghiệp, có chức phận cha mẹ sống không lâu.

  Kiếp trước có tánh vui vẻ, trung tín rộng rãi, kiếp này người hay yêu chuộng, ăn mặc đầy đủ, anh em có làm quan,không ở đặng gần nhau, số dời chỗ ở 3 lần, còn làm chẳng lành thì dời chỗ 5 lần mới đặng bình yên, khắc cha mẹ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tử Vi Đẩu Số Tinh Hoa Tập Thành
 • Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư Chính Tinh Vấn Đáp Luận
 • Truyện Tử Vi Đẩu Số Phú Giải
 • Tử Vi Trọn Đời Tuổi Thìn Sinh Năm 1976: Sáng Tạo Và Mạnh Mẽ
 • Tử Vi Trọn Đời Tuổi Kỷ Tỵ Nam Mạng Sinh Năm 1989, 1929, 2049
 • Ma Y Thần Tướng: Ma Y Thần Tướng Diễn Ca

  --- Bài mới hơn ---

 • Ma Y Thần Tướng: Xét Đoán Người Hay Kẻ Dở
 • Xem Bói Tình Yêu Tương Lai Chính Xác Nhất, Boi Bai Tarot Ve Tinh Yeu Trong Tuong Lai Cua Ban
 • 10 Nét Tướng Bàn Tay Phụ Nữ Xinh Đẹp, Có Tướng Phú Quý Cả Đời
 • Giải Mã Đường Chỉ Tay Chữ M Biết Tính Cách, Vận Mệnh
 • Thực Hư Chuyện Xem Bói Bàn Tay Bắt Buộc” Nam Tả Nữ Hữu”
 • chúng tôi – Ma Y Thần Tướng là một trong những bộ sách nổi tiếng về Tướng Pháp được lưu truyền rộng rãi trong dân gian. Bộ này bao gồm hai phần chính là Thần Tướng và Hình Tướng – được diễn giải dưới hình thức thể thơ lục bát nên rất dễ nhớ và dễ thuộc. Nội dung của Ma Y Thần Tướng cô đọng, dễ hiểu và cũng là nguồn tham khảo quý báu cho mọi người, mọi nhà.

  Xem qua thần tướng Ma Y,

  Biết người thiện ác biết tay gian tà

  Biết trang phú quí vinh hoa,

  Biết người hào kiệt, Vương gia thế nào.

  Biết người thọ yểu ra sao,

  Biết người mưu trí thấp cao trên đời.

  Biết người an lạc thảnh thơi,

  Biết người cùng khổ cả đời tân toan.

  Người nào ngũ nhạc hân hoan,

  Chắc rằng quí tướng giàu sang trọn đời

  Mắt xanh gia ngọc tốt tươi,

  Bộ đi hoà hưỡn ắt người phong lưu

  Đàn ông túc trí đa mưu,

  Thiên đình rộng rãi, mũi cao dợn rồng.

  Những người dựa bực tam công,

  Tam đình khoảng hượt đôi tròng mắt trong.

  Lưỡng quyền da ửng hồng hồng,

  Mặt tròn mũi nhọn ắt lòng thông minh.

  Người nào lòng rộng thinh thinh,

  Trong bàn tay có chỉ hình chữ xuyên.

  Người nào lòng dạ đảo điên,

  Bộ đi nết đứng không yên nửa giờ.

  Gái mà lòng dạ lẳng lơ,

  Chơn mày rậm rạp, ngọc cơ hồng hồng.

  Có chồng mà lại giết chồng,

  Hình đi như rắn bụng trung bao giờ.

  Đàn ông hàm râu xơ rơ,

  Mặt mày méo xẹo khác cơ nhiều bề.

  Người nào đi bộ xàng xê,

  Mặt thì nhiều thịt, lòng dê dạ trừu.

  Người nào tía lia như cưu,

  Lòng lang dạ độc oán cừu tư niên.

  Những người cặp mắt đóng xiêng,

  Chơn mày chữ bát, dạ liền gian manh.

  Người nào tánh thật thông minh,

  Tròng đen trong trẻo, thiên đình đóng cao.

  Người nào tròng mắt nháy sao,

  Cái miệng quai sách hỗn hào như tinh.

  Người nào tròng trắng phân minh,

  Tròng đen đen trạy khôn lanh hơn người.

  Gái nào chưa nói đã cười,

  Chưa đi đã chạy, thiệt người gian dâm .

  Người nào nước da ngăm ngăm,

  Chân mày quá nhãn cái cằm tròn vo.

  Thiệt người rành rẽ văn nho

  Trong lòng sáng láng khó dò tim can.

  Người nào chơn mày dóng dang

  Mũi cao miệng rộng khôn ngoan trong đời.

  Người nào mày ngang đóng khơi

  Mắt sâu mũi trống cả đời không dư.

  Người nào mày đoạn mũi trư

  Thiệt người cô độc môn lư một mình.

  Sơn căn đứt đoan linh đinh,

  Ông bà để của mấy nghìn cũng tiêu.

  Anh em dù có bao nhiêu

  Ở gần chẳng đặng trôi xiêu xứ người.

  Mày giao mặt nám không tươi,

  Lấy nhơn làm oán , vốn người xấu xa.

  Người nào mặt láng da ngà,

  Trai đôi ba vợ, gái đôi ba chồng.

  Gái mà hai má hồng hồng,

  Con mắt điên đảo có chồng theo trai.

  Người nào mũi thấp mày dài,

  Rày đây mai đó có hay bao giờ.

  Trai mà tóc rối như tơ,

  Vỗ đầu bẹp bẹp thất thơ cả đời.

  Người nào tai phật miêïng dơi,

  Nước da tươi nhuận thiệt người sống lâu.

  Người nào tươi mướt bộ râu,

  Dẫu ngèo cũng sướng trước sau trọn đời.

  Người nào thuở bé mặt tươi,

  Lớn lên u ám hay cười hay vui.

  Thiệt là tướng yểu không xuôi,

  Dẫu mà muốn sống nửa đời mồ côi.

  Người nào năm nhạc chói ngời,

  Chơn mày đứt đoạn thiệt người phá gia.

  Người nào con mắt tà tà,

  Lỗ mũi vạy vọ số đà bốn mươi.

  Tướng mà như vậy những người,

  Học dầu giỏi lắm cả đời làm dân.

  Người nào mặt lớn mày gần,

  Tú tài thi đỗ dần dần chắng sai.

  Người nào lộ sĩ môi dầy

  Tướng ai như vậy hạn tai rất nhiều.

  Sớm mai chạy miết tới chiều

  Những người như vậy làm nhiều không dư,

  Thượng đình ngắn, hạ đình dư,

  Nhiều khi làm hại, nhiều xừ làm nên.

  Dầu mà cãi số trời trên,

  Ví như sương tuyết nằm trên mặt trời.

  Hạ đình ngắn , thượng đình dư,

  Ắt là tể tướng trọn đời gần vua.

  Dân mà như vậy không vừa,

  Ắt rằng sự nghiệp sánh vua sự giàu.

  Phát phì nhỏ tuối lao đao,

  Ba mươi sắp xuống chia bâu chẳng còn.

  Phát phì mà lại phát quan,

  Ba mươi sắp xuống dở dang nhiều bề.

  Bốn mươi hình phát phê phê,

  Công danh nối gót hưởng bề hậu lai.

  Ốm mà nhan sắc tốt thay

  Dẫu ngèo không cực hình hài chút nao.

  Già mà nhan sắc chẳng sầu,

  Ắt là cực khổ buổi đầu chẳng sai.

  Ốm mà thân thể chẳng phai,

  Hậu niên phát đạt hào tài hào quan.

  Chơn mày dấu vạy như thoan,

  Ắt là học giỏi khôn ngoan giữa trần.

  Chơn mày chữ nhứt mặt gân,

  Sát thê chi tướng hại lần hào con.

  Râu ria đen chạy ngay bon,

  Chắc rằng phước đức nhờ ơn về già.

  Râu thưa quau quáu lo xa,

  Hoe hoe đục đục lớn ra phong trần.

  Mắt xanh mày đóng cao mân,

  Thật người tánh xảo muôn phần thông minh.

  Một mai dựa chốn triều đình,

  Mão vàng đai bạc tài lành chẳng sai.

  Người nào bất tướng vô tài,

  Không no đùi vế lỗ tai tối mò.

  Thiệt người tánh dữ hay lo,

  Ông bà dẫu để tiền kho không còn.

  Hoang đàng e chuyện thị phi,

  Đọc pho thần tướng Ma Y giải buồn.

  Thấy lời đặt để rất thông,

  Diễn theo cuốn trước lời suông tiếng thường.

  Thánh hiền truyền lại mấy chương,

  Người mà dụng tướng trước nương lòng lành.

  Trai tài lo học cho rành,

  Gái lành lo tập cửi canh việc thường.

  Biết mùi đạo lý văn chương,

  Giữ lòng trung hiếu là phương trao mình .

  Trải xem mấy truyện mấy kinh,

  Dạy điều nhân nghĩa giữ gìn lễ nghi.

  Thấy người lâm chuyện hiểm nguy,

  Ra công giúp đỡ tuỳ nghi phận mình.

  Giữ lòng ngay thẳng tính thành,

  Thi ân báo nghĩa trời đành phụ sao.

  Giữ lòng đặng vậy mới là,

  Dầu là tướng xấu đổi ra tướng lành.

  Người nào ý tứ khôn lanh,

  Đem lòng giận ác trời xanh hại liền.

  Dẫu mà tướng tốt như tiên,

  Đổi ra tướng xấu cũng liền theo sau.

  Có người tròng trắng như sao,

  Ngoài vành trong trẻo sách nào cũng thông.

  Người nào gân trán hồng hồng,

  Có tài văn học bình bồng bốn phương.

  Người nào gân trán vàng vàng,

  Tiền muôn cũng hết bạc ngàn cũng tiêu.

  Đàn bà gương mặt buồn hiu,

  Có gân trên trán phá tiêu gia tài.

  Đàn bà tướng đi hàng hai,

  Thiếu niên đau khổ, khắc hai đời chồng.

  Người nào lỗ mũi hồng hồng,

  Nút ruồi trên mũi nhiều chồng chẳng sai.

  Người nào mình hạc sương mai,

  Trong bàn tay đỏ tóc dài chấm chơn,

  Thiệt người quí tướng hiền nhơn,

  Ít ngèo ít cực sang hơn mọi người.

  Đàn bà cặp mày tốt tươi,

  Môi son da phấn miệng cười có khoen.

  Tướng mà đặng vậy không hèn,

  Có chồng vinh quí quả nhiên không lầm.

  Người nào khoen mắt thâm thâm,

  Bộ đi như máy lang tâm hơn người

  Tướng khôn trật chín trật mười,

  Tóc mây dợn sóng mấy đời thua ai.

  Đàn ông văn vật có tài,

  Tóc quăn mũi nhọn thiên đình đóng cao.

  Người nào lòng dạ anh hào,

  Có xoáy trên trán mắt sao mày dài.

  Người dạ vú có tài,

  Văn chương lỗi lạc trái tai có ngòi.

  Người nào giả thật dối đời,

  Bàn chân khuyết thủng ở nơi xứ người.

  Người nào bộ miệng như cười.

  Mũi rồng tai phật thiệt người sống lâu.

  Dầu không có các có lầu,

  Trọn đời thong thả phong lưu trọn đời.

  Những người con mắt có ngời,

  Mày dài quá mắt miệng cười có duyên,

  Cả đời sung sướng như tiên,

  Có chồng có lộc có quyền giàu sang.

  Người nào cái mắt hiên ngang,

  Bộ đi tướng đứng đàng hoàng mày ngang.

  Dẫu không làm lớn trong làng,

  Cũng là cực phẩm trào đàng chẳng sai.

  Người nào mình hạc sương mai,

  Bàn tay đỏ chót có tài thông minh.

  Đàn bà được một tánh trinh,

  Đàn ông như vậy thông minh hơn người.

  Người nào con mắt lừ đừ,

  Ấn đường tỏ rõ có hư bao giờ.

  Những người tuổi lúc đương thơ,

  Răng beo đầu nhọn thiệt là học hay,

  Lớn lên cao chạy xa bay,

  Dầu không thi đổ tài hay hơn người.

  Mày cao mắt rộng hay cười,

  Lòng to sáng láng trong đời thua ai.

  Đàn bà như vậy lạc loài,

  Chơn mày đen trạy có hai đuôi rùa.

  Tướng mà như vậy thẹn thùa,

  Thấy trai ngoài ngõ rượt đùa không dung.

  Người nào tướng dữ tướng hung,

  Gái mặt méo xẹo hiếu trung bao giờ.

  Dầu không tai nạn lúc tơ,

  Lớn lên đói rách thất thơ ngoài đàng.

  Người nào râu trổ vàng vàng,

  Răng hô mắt lé trong làng ít ưa.

  Người nào hàm răng lưa thưa,

  Hai môi mỏng dánh thật là xảo ngôn.

  Người nào tuồng mặt ám hôn,

  Tóc khô trán trợt, hương thôn xa lìa.

  Đàn bà bộ miệng tía lia,

  Lẹm cằm tóc ít mấy đời sống lâu.

  Người nào chơn mày như câu,

  Hàm răng đóng thấp, cái đầu mũi cao.

  Đàn bà nói giọng khao khao,

  Tóc mây dợn sóng hỗn hào như yêu.

  Người này gò má có triều,

  Cái cằm lẹm khuyết, tóc nhiều ít nên.

  Người nào trán xẹo một bên,

  Mũi gãy thì sống ít trên hai từng.

  Đàn ông mặt nhỏ lớn lưng,

  Cũng là yểu tướng thọ chừng bốn mươi.

  Người nào mày tóc tốt tươi,

  Trên trán có chỉ thiệt người khôn ngoan.

  Đàn bà mắt chớp quá lang,

  Ửng đỏ gò má, mặt ngang, miệng dài,

  Người nào khoé mắt chia hai,

  Dường như giới luỷ cả đời không con.

  Mày giao tay tợ đỏ son,

  No đầy lại nhuyễn, ngón tròn, giàu sang.

  Bàn tay nước da khô khan,

  Thiếu niên sao khỏi gian nan nhọc nhằn.

  Đại tiểu mà ra một lần,

  Đờn bà như thế phong trần dâm ô.

  Đờn ông mà cặp mày rô,

  Râu ria loạn xị là đồ bất trung.

  Xem đi xem lại cho cùng,

  Mấy bộ sách tướng tóm trung một lời.

  Cha sanh mẹ đẻ tốt tươi,

  Giữ diều nhơn đức sánh người thánh tiên.

  Ở cho tính nết đặng hiền,

  Giữ toàn ba mối trăm giềng cho xong.

  Dầu cho tướng phụng tướng rồng,

  Thiếu câu trung hiếu cũng không ra gì.

  Canh trường giở sách Ma Y,

  Lời thô tiếng kịch nghĩ suy ít hàng.

  Giúp vui chư vị đồng bang,

  Ngâm nga đêm vắng ít trang giải buồn…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xem Bói Chuẩn Xác Tương Lai Cuộc Đời
 • Xem Tướng Râu Nhận Biết Tính Cách Đàn Ông Với 7 Loại
 • Có 5 Nét Tướng Này, Phụ Nữ Giàu Sang Cả Đời, Lại Được Đàn Ông Luôn …
 • 3 Đặc Điểm Tướng Tai Phụ Nữ Giàu Sang, Phú Quý Cả Đời
 • Xem Tướng Tai Đẹp Tốt Của Phụ Nữ, Đàn Ông Có Hình Minh Họa
 • Xem Tướng Mã Vân Người Hùng Của Nền Công Nghệ Trung Quốc

  --- Bài mới hơn ---

 • Chuyên Gia Tiết Lộ: 80% Khả Năng Tỷ Phú Jack Ma Là Người Ngoài Hành Tinh
 • 10 Cuốn Sách Về Cuộc Đời Jack Ma Truyền Cảm Hứng Nhất (2019)
 • 12 Triết Lý Sống Của Jack Ma
 • Áp Lực Dồn Dập Cho Alibaba Từ “sự Biến Mất Bí Ẩn” Của Tỷ Phú Jack Ma
 • Cổ Nhân Dạy Nhìn Tướng Kẻ Hung Hãn Ra Tù Vào Tội, Tuyệt Đối Không Kết Giao
 • Người đàn ông nhỏ bé với chiều cao xấp xỉ 1m60 và cân nặng chưa đến 50kg tiết lộ rằng tiếng Anh đã từng là niềm đam mê mãnh liệt thời thiếu niên. Sinh năm 1964 tại Hàng Châu, Trung Quốc, không lâu trước khi đất nước này mở cửa giao lưu văn hóa với thế giới bên ngoài, chú bé Jack Ma bộc lộ đam mê kì lạ với thứ ngoại ngữ thú vị.

  “Năm 12 tuổi, hằng ngày tôi dành 40 phút đạp xe đến những khu khách sạn sầm uất ở Hàng Châu. Có rất nhiều du khách nước ngoài ở khu này”. Cậu bé Jack Ma trở thành hướng dẫn viên du lịch cho các vị khách ngoại quốc với mong muốn trau dồi vốn tiếng Anh. Quãng đời học sinh sau này của Jack Ma mang ảnh hướng rất lớn từ niềm đam mê tiếng Anh và kiến thức thu lượm từ việc hướng dẫn viên. Qua lời kể của những người ngoại quốc, thế giới bên ngoài Trung Quốc thật không giống trong sách vở.

  Tốt nghiệp Đại học Sư Phạm Hàng Châu, Jack Ma trở thành giảng viên tiếng Anh tại một trường đại học. Ma rất mong chờ ngày hợp đồng việc làm 5 năm hết hạn để ra ngoài xã hội làm ăn. Thị trường Trung Quốc lúc đó như vườn hoa mùa xuân sau khi tiếp xúc với thị trường thế giới.

  Đến website thương mại đầu tiên của Trung Quốc

  “Lúc ấy tôi thậm chí còn chưa chạm vào cái bàn phím bao giờ” Jack Ma cho biết. Tuy không có được đầu óc của một kĩ sư công nghệ, Jack Ma có 2 thứ chưa từng xuất hiện cùng lúc ở người Trung Quốc nào khác: con mắt kinh doanh và tư duy toàn cầu hóa. Chỉ với 2 điều này, Jack Ma tiến nhanh hơn trên con đường thương mại điện tử.

  China Pages của Jack Ma từng có thời gian được hãng China Telecom đề nghị hợp tác liên doanh với 185.000USD. Jack Ma chấp nhận, tuy nhiên chỉ nhận được 2 trên 7 ghế trong các vị trí quyền lực, và tất nhiên tiếng nói của ông không được tôn trọng. Một thời gian ngắn sau đó, Jack Ma nghỉ việc để đến Bắc Kinh, nơi khai sinh trang web trị giá 26 tỉ USD hiện thời, chúng tôi

  Alibaba và 3 bí quyết thành công

  Cái tên Alibaba làm người nghe hình dung đến câu thần chú: “Vừng ơi mở ra”. Thật vậy, khi lập ra Alibaba, Jack Ma muốn định hình trang web của mình trong tâm trí người đọc rằng: “Mở ra là có, kích chuột là mua”. Với tư duy toàn cầu hóa áp dụng vào thị trường nội địa, Jack Ma nhanh chóng thành công trong việc mở ra sân chơi trực tuyến cho các doanh nghiệp, mô hình chưa từng xuất hiện tại Trung Quốc thời điểm đó. Alibaba đã lọt vào mắt xanh của Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs và tập đoàn Nhật SoftBank, nhận được những món đầu tư đáng kể.

  Chia sẻ về bí quyết thành công của Alibaba, Jach Man hóm hỉnh đề cập đến số vốn 60.000 ít ỏi khi lập nghiệp với Alibaba, tạo cho ông thói quen đầu tư thận trọng tới từng đồng đô-la. Thật vậy, vào thời điểm đó, với con số gần như bằng 0 về công nghệ, tiền, nhân lực, Jack Ma mau chóng trở thành nhà đầu tư tài ba.

  Đi con đường riêng là bí quyết thứ 2 của Jack Ma. Ông nhận ra điều này từ khi Alibaba còn rất non trẻ. Ông không cho phép Alibaba copy bất kì khuôn mẫu đi trước nào, điều rất phổ biến với các trang thương mại điện tử Trung Quốc thời bấy giờ. Với tư duy toàn cầu hóa áp dụng khôn khéo tại thị trường nội địa, Jack Ma tập trung vào chất lượng sản phẩm và yếu tố tốc độ. “Nhấp chuột là mua” luôn là điều khách hàng hài lòng ở Alibaba.

  Mở rộng thị trường là bí quyết cứu vãn Jack Ma khỏi nguy cơ phá sản từng đe dọa Alibaba. Năm 2002, khi Alibaba chỉ còn đủ tiền để duy trì trong 1 năm rưỡi, Jack Ma nhanh nhạy mở rộng thị trường sang Mĩ, đảo ngược tình thế cho sự nghiệp thương mại điện tử. Cuối năm đó, Alibaba đạt 1 triệu USD lợi nhuận.

  Năm 2007, Alibaba phát hành cổ phiếu ra thị trường, thu được 1.5 tỉ USD, theo sau đó là việc giá cổ phiếu tăng chóng mặt bởi giới đầu cơ.

  Dưới sự điều hành của Jack Ma, Alibaba liên tục tạo ra những con số ấn tượng mặc cho kinh tế khó khăn. Theo Yahoo! tiết lộ năm 2012, lãi ròng của Alibaba tăng 81% lên 484,5 triệu USD, trong khi doanh số bán đã tăng 74% lên 4,08 tỉ USD. Liệu Lu có thể giúp Alibaba giữ vững thành tích này, thậm chí là vượt qua nó? Và quan trọng hơn là liệu ông có tạo được tiếng nói riêng cho mình trong khi Jack Ma vẫn còn là người đưa ra các quyết định lớn của Tập đoàn? Theo Jim Tang, chuyên gia phân tích tại Shenyin Wanguo Securities ở Thượng Hải, Lu đã có được nền tảng phù hợp để điều hành Alibaba nhưng “nhân vật quan trọng nhất ở Alibaba vẫn là Jack Ma”.

  Jack Ma trên trang bìa tạp chí Forbes

  Như vậy, Jack Ma từ nhiệm chỉ là để đứng ở một vị trí cao hơn để quan sát và để đưa ra những quyết sách đúng đắn hơn cho sự vươn lên mạnh mẽ hơn của tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc này.

  Jack Ma là doanh nhân Trung Quốc đại lục đầu tiên xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Forbes và là một trong những người giàu nhất thế giới.

  Jack Ma trong lễ kỷ niệm 10 năm chúng tôi Jack Ma từ chức đúng vào lễ kỷ niệm 10 năm thành lập chúng tôi ngày 10 tháng 5 tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Bầu không khí của buổi lễ như một buổi hòa nhạc lớn với sự có mặt của hàng chục ngàn người. Jack Ma mặc trang phục thời trang, hát bài “Tôi yêu em, Trung Quốc” và “Bạn bè”. Sau đó ông nói những lời ông chuẩn bị suốt 9 năm qua và nhường lại vị trí cho Giám đốc điều hành mới Jonathan Lu.

  Cái ôm giữa Jack Ma và Jonathan Lu cho thấy sự tin tưởng, tín nhiệm của “Bill Gates Trung Quốc” dành cho một thế hệ mới, theo như ông nói ” trẻ trung và năng động hơn”. Ông lui về để làm những việc làm ý nghĩa hơn cho xã hội, đó là làm công tác bảo vệ môi trường và tổ chức từ thiện. Sau khi nghỉ hưu, Ma sẽ là chủ tịch của Quỹ bảo tồn thiên nhiên toàn cầu Trung Quốc và vẫn sẽ luôn đồng hành Alibaba trên mọi chặng đường phát triển của Tập đoàn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thầy Xem Tướng Giỏi Ở Tphcm
 • Xem Tướng Mặt Xem Tuổi Kết Hôn Thích Hợp
 • Bát Tự Hà Lạc Lý Số
 • Đại Sứ Trần Thị Hà Phương Chia Tay Kết Thúc Nhiệm Kỳ
 • Khám Phá Về Thuật Xem Tướng Của Người Việt: Đường Tâm Huyết Liên Quan Mật Thiết Đến Tình Cảm, Tư Cách Của Một Người (Kỳ 12)
 • Thông Tin Thời Tiết Hùng Quan Đoan Hùng Phú Thọ Mới Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Dự Báo Thời Tiết Kon Tum
 • Dự Báo Thời Tiết Ngọc Hồi Kon Tum
 • Thời Tiết Bình Dương Hôm Nay
 • Dự Báo Thời Tiết Ở Khu Vực Bình Dương
 • Xem Bói Theo Tên Ai Cập Chính Xác Nhất Theo Vận Mệnh
 • --- Bài cũ hơn ---

 • Thời Tiết Phú Thọ Tuần Sau
 • Thời Tiết Phú Thọ 2 Ngày Tới
 • Giá Xăng E5 Tại Hà Nội
 • Gia Ca Thi Truong Tom The
 • Giá Cả Thị Trường Hạt Điều
 • Gặp Nữ Văn Công Từng Biểu Diễn Văn Nghệ Cho Bác Hồ Và Đại Tướng Xem

  --- Bài mới hơn ---

 • Bác Hồ Với Việc Phong Đại Tướng Cho Đồng Chí Võ Nguyên Giáp
 • Tướng Nguyễn Sơn Và Tấm Thiếp Thư Của Bác Hồ.
 • Xem Tướng Bàn Tay Đàn Ông Tài Giỏi, Kiếm Tiền Đệ Nhất Thiên Hạ
 • Xem Tướng Bàn Chân Đoán Số Mệnh Giàu Sang Phú Quý Nhận Biết Đàn Ông Có Tướng Tỷ Phú
 • Cách Xem Tướng Tổng Hợp Nốt Ruồi Trên Khuôn Mặt
 • Bà Ngô Thị Ngọc Diệp.

  Vinh dự được biểu diễn văn nghệ cho Bác Hồ xem

  Năm nay bà Diệp đã bước sang tuổi 80 nhưng bà vẫn nhanh nhẹn và hoạt bát. Từ khi nghỉ hưu bà luôn tích cực tham gia các công tác đoàn thể tại địa phương mình cư trú. Ngoài ra, bà còn tham gia các câu lạc bộ văn nghệ của người cao tuổi vì “nhớ nghề”, nhớ những năm tháng làm văn công thời chiến tranh ác liệt.

  Bà Ngô Thị Ngọc Diệp là con thứ 5 trong gia đình có 6 người con, cha là viên chức, mẹ ở nhà nuôi dạy con cái. Ngay từ nhỏ, bà Diệp cũng như các anh chị em khác đã “thấm” tình yêu văn nghệ từ người mẹ của mình. “Mẹ tôi thích văn nghệ, yêu văn nghệ lắm. Mỗi khi rảnh rỗi, mấy mẹ con lại ngồi hát cho nhau nghe những bài dân ca…” – bà Diệp tâm sự.

  Thế nên, khi đang tản cư ở Hạ Hòa (Phú Thọ), nghe tin có bộ đội về làng, chị em bà Diệp tự tổ chức một đội văn nghệ vừa múa, vừa hát bài Đàn chim Việt và bài Thiếu nữ Việt Nam cho các chú bộ đội nghe. Nghe xong ai cũng vỗ tay tán thưởng. Sau buổi biểu diễn ấy mẹ con bà Diệp cùng dân làng nấu cơm, giặt quần áo cho bội đội ăn, tối thì cùng nhau biểu diễn văn nghệ cho mọi người cùng xem.

  Để rồi năm 1951 ông Ngô Trung Sơn (anh trai bà Diệp, đang công tác tại Sư đoàn 308 quân Tiên Phong) có dịp ghé qua nhà, nghe chuyện liền xin phép mẹ cho cô em gái đang tuổi ăn, tuổi lớn của mình vào đoàn văn công của đơn vị. Nghe xong, mẹ bà Diệp đồng ý luôn. Trước khi đi, mẹ bà Diệp căn dặn: “Phải cố gắng đem lời ca, điệu múa của mình giúp các chiến sỹ ngoài mặt trận giải tỏa mệt mỏi, căng thẳng, khích lệ mọi người vượt lên hoàn cảnh…”.

  Cảm sự gian lao, vất vả của người lính cũng như ghi nhớ lời dặn của mẹ, bà Diệp luôn cố gắng làm tròn nhiệm vụ của mình. Chỉ sau một thời gian ngắn tham gia đoàn văn công, bà Diệp được bình bầu là chiến sỹ gương mẫu của đoàn. Để rồi ngay sau đó (cuối năm 1952, đầu 1953) bà Ngô Thị Ngọc Diệp vinh dự được biểu diễn cho Bác Hồ xem.

  Theo lời kể của bà Diệp, lúc đó bà và ông Nguyễn Văn Lượng (cùng đơn vị) được thủ trưởng gọi lên bảo: “Hai đồng chí được vinh dự lên gặp cấp trên cùng những chiến sỹ gương mẫu của các đơn vị khác”. Theo chân người dẫn đường, bà Diệp và ông Lượng được đưa lên một quả đồi bí mật thuộc Phú Thọ. Vừa nhìn thấy Bác Hồ – vị Cha già của dân tộc – mà bà Diệp kính yêu bấy lâu nay, lòng bà dâng lên niềm xúc động, vui mừng khôn tả…

  Ảnh bà Diệp cùng chồng và hai con thời xưa.

  “Nói chuyện xong, Bác Hồ bảo mọi người múa, hát cho Bác nghe. Sau khi chị Lan (cấp dưỡng của đội điều trị) hát cho Bác Hồ cùng mọi người nghe xong, tôi và anh Lượng lên múa bài Khoe giầy. Khi điệu múa dứt, Bác Hồ còn hóm hỉnh: “Các cháu múa khoe giầy mà Bác chẳng thấy có đôi giầy nào cả. Các cháu yên tâm, sau cải cách ruộng đất, các cháu sẽ có giầy đi” – bà Diệp vui mừng kể lại.

  Tiếp lời, bà Diệp bảo: “Hôm ấy tôi vui lắm. Được gặp Bác Hồ đã là một vinh dự, lại được múa cho Bác xem. Tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh vị Cha già bình dị, gần gũi mà thân thương: đầu đội mũ len, cổ quàng chiếc khăn len màu ghi, áo choàng màu nâu, chân đi đôi dép cao su…”.

  Được biết sau khi miền Bắc được giải phóng, bà Diệp chuyển công tác sang đoàn văn công của Tổng cục Chính trị. Cũng chính tại đơn vị mới này, bà Diệp có nhiều cơ hội được gặp Bác Hồ. Bởi mỗi khi có đoàn văn công của nước ngoài tới Việt Nam, Bác Hồ lại cho gọi đoàn văn công của Tổng cục Chính trị (trong đó có bà Diệp) vào tiếp khách cùng Bác. “Nhìn Bác Hồ trò chuyện với người Nga, người Trung Quốc bằng chính tiếng của họ, tôi ngưỡng mộ Bác vô cùng” – bà Diệp nói.

  Tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, biểu diễn cho Đại Tướng xem

  Tháng 12/1953, đoàn văn công của Sư đoàn 308 quân Tiên phong được lệnh hành quân tham gia chiến dịch Trần Đình (chiến dịch Điện Biên Phủ). Nhận lệnh xong, các cô gái, chàng trai văn công của Sư đoàn chia thành từng nhóm, mỗi nhóm khoảng 20 người hành quân cùng một sư đoàn bộ đội từ Thái Nguyên lên chiến khu với nhiệm vụ động viên bộ đội, múa, hát cho bộ đội nghe.

  Trên đường đi, họ vừa cố gắng theo chân các anh bộ đội vừa kể chuyện cho họ nghe để quên đi những mệt mỏi. Sau một tháng hành quân, đoàn của bà Diệp cũng đến được Điện Biên. Đến nơi, nhóm văn công của bà Diệp tách khỏi bộ đội, trở về Đoàn văn công của mình để tập luyện, đi biểu diễn cho các đơn vị bộ đội khắp Điện Biên xem.

  Vợ chồng bà Diệp

  Càng gần ngày chiến thắng, giặc càng bắn phá Điện Biên ác liệt. Thế nên để chuẩn bị cho chiến dịch, văn công các Sư đoàn được lệnh ra làm đường. “Khi đang làm đường, đoàn văn công của tôi được điều vào Mường Phăng (nơi có khu rừng Đại Tướng ngày nay thuộc huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) biểu diễn cho Đại Tướng Võ Nguyên Giáp xem cùng những đơn vị văn công khác xem. Trong quá trình biểu diễn, lúc văn công chúng tôi đi thành vòng tròn, cùng nhảy bài Xòe hoa, Đại Tướng cũng xuống, nhập vào đoàn cùng nhảy. Sau đó đoàn tôi múa, hát bài Qua miền Tây Bắc cho Đại Tướng nghe…” – bà Diệp xúc động nhớ lại.

  Cũng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, bà Diệp được Sư đoàn giao nhiệm vụ khâu lá cờ với dòng chữ “Quyết chiến, quyết thắng” dài khoảng 1m2, rộng gần 1m. Lên phòng chính trị nhận vải, bà Diệp chỉ nhận được mảnh vải màu đỏ, không có vải để làm ngôi sao vàng 5 cánh và dòng chữ “Quyết chiến, quyết thắng”. Để hoàn thành nhiệm vụ, bà Diệp nghĩ cách nghiền nhỏ những viên thuốc dùng điều trị sốt rét mang theo mình, hòa với nước nhuộm vàng những tấm gạc trắng (dùng để băng bó vết thương), phơi khô, sau đó cắt thành từng cánh của ngôi sao vàng 5 cánh.

  “Sau khoảng 4 hôm thì tôi hoàn thành lá cờ. Lá cờ này sau đó được trao cho tổ Tiêm đao (tổ Cảm tử quân), vào đồn địch để cắm. Tôi không được trực tiếp trao cho người chiến sỹ cảm tử quân ấy nhưng sau này nghe anh Hiển (cùng đoàn tôi) kể lại rằng, khi nhận lá cờ, người chiến sỹ ấy rất hồ hởi, vui mừng đồng thời còn nhờ anh Hiển chép giúp mình một bài hát vào cuốn sổ tay mình luôn mang theo bên cạnh để hát khi đi chiến dịch về…” – bà Diệp kể.

  Hơn 60 năm đã trôi qua kể từ sau chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, thế nhưng những ký ức huy hoàng thủa nào vẫn in đậm trong tâm trí người nữ văn công. “Đó là những năm tháng không bao giờ quên, trong cuộc đời tôi” – bà Diệp tâm sự./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xem Tướng Bàn Tay Đàn Bà Đoán Mệnh Giàu Sang
 • Xem Tướng Bàn Chân Nam Luận Cuộc Đời Sung Túc, Dễ Làm Quan To
 • Soi Tướng Bàn Tay Phụ Nữ Biết Ngay Số Sướng
 • Xem Tướng Bàn Tay Phụ Nữ Tìm Người “tiêu Tiền Như Rác”
 • Nhiều Người Nâng Mũi Để Đổi Tướng Số, Vận Mệnh
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100