Xem Tuổi Vợ Chồng Hợp Nhau Hay Không?

--- Bài mới hơn ---

 • Xem Cung Mệnh Vợ Chồng, Quan Trọng Không Kém Gì Xem Tuổi
 • Cách Xem Tuổi Mua Nhà Chung Cư Năm 2022, Chi Tiết A
 • Tuổi Giáp Tý Nên Mua Nhà Đất Hướng Nào Để Đắc Vận, Tài Lộc?
 • Bật Mí Cách Xem Tuổi Mua Nhà Tốt Nhất
 • Người Tuổi Bính Dần 1986 Mua Hoặc Xây Nhà Năm Nào Tốt Nhất?
 • Xem tuổi vợ chồng có hợp nhau?

  Xem tuổi vợ chồng theo ngày tháng năm sinh, xem tuổi vợ chồng hợp nhau hay không, xem tuổi vợ chồng theo cung chính xác nhất cho tất cả các tuổi

  Trong cuộc sống hiện đại, những tưởng mọi thứ đều có thể giải thích được bằng khoa học và không còn đất cho những điều mê tín dị đoan hay những niềm tin tâm linh. Nhưng thật ra, cứ ngẫm từ sự vật, sự việc của cuộc đời thì quả là có nhiều tự nhiên hay ngẫu nhiên đến khoa học cũng không thể giải thích hoặc giải thích không thấu đáo được.

  Đối với đa số người Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng, đức tin vào tâm linh và thần thánh dường như luôn hiện hữu trong cuộc sống. Dẫu sao các cụ ta cũng đã dạy “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Đó đâu phải vô cớ.

  Để xem tuổi vợ chồng hay bạn bè có xung khắc nhau không thường thì thầy bói dựa vào 3 điểm chính sau :

  1.Tuổi gồm có 12 tuổi Tý, Sửu, Dần, v.v….gọi là THẬP NHỊ CHI.

  2. Mệnh gồm có 5 Mệnh :Kim, Hoả,Thuỷ, Mộc, Thổ gọi là NGŨ HÀNH.

  3. Cung mỗi tuổi có 2 cung, gồm có cung chính và cung phụ. Cung chính gọi là cung sinh cung phụ gọi là cung phi.

  Cùng tuổi thì nam nữ có cung sinh giống nhau nhưng cung phi khác nhau. Hai tuổi khắc nhau vẫn có thể ăn ở với nhau được nếu như cung và Mệnh hoà hợp nhau. Ngoài ra người ta còn dựa vào thiên can của chồng và tuổi của vợ để đoán thêm.

  Thiên can xem tuổi vợ chồng:

  là 10 can gồm có Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ ,Canh, Tân, Nhâm, Quý. Bây giờ ta xét về tuổi trước.

  Lục Xung :

  Sáu cặp tuổi xung khắc nhau. Tý xung Ngọ ; Sửu xung Mùi; DẦn xung Thân; Mão xung Dậu; Thìn xung Tuất; Tỵ xung Hợi. Xung thì xấu rồi

  Lục Hợp :

  Sáu cặp tuổi hợp nhau. Tý Sửu hợp; Dần Hợi hợp, Mão Tuất hợp, Thìn Dậu hợp, Tỵ Thân hợp, Ngọ Mùi hợp

  Tam Hợp :

  Cặp ba tuổi hợp nhau. Thân Tý Thìn; Dần Ngọ Tuất; Hợi Mão Mùi; Tỵ Dậu Sửu.

  Lục hại :

  Sáu cặp tuổi hại nhau (không tốt khi ăn ở, buôn bán…với nhau) Tý hại Mùi; Sửu hại Ngọ; Dần hại Tỵ; Mão hại Thìn; Thân hại Hợi; Dần hại Tuất.

  Nếu tuổi bạn với ai đó không hợp nhau thì cũng đừng lo vì còn xét đến Mệnh của mỗi người (Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ) Bạn nhớ nguyên tắc này :

  Tuổi chồng khắc vợ thì thuận; Vợ khắc chồng thì nghịch (xấu) Thí dụ vợ Mệnh Thuỷ lấy chồng Mệnh Hoả thì xấu, nhưng chồng Mệnh Thuỷ lấy vợ Mệnh Hoả thì tốt. Vì Thuỷ khắc Hoả, nhưng Hoả không khắc Thuỷ mà Hoả lại khắc Kim

  Xem tuổi vợ chồng – ngũ hành tương sinh.(tốt)

  Kim sinh Thuỷ; Thuỷ sinh Mộc; Mộc sinh Hoả; Hoả sinh Thổ; Thổ sinh Kim (tốt) Như vậy chồng Mệnh Thuỷ lấy vợ Mệnh Mộc thì tốt; vợ được nhờ vì Thuỷ sinh Mộc.

  Vợ Mệnh Hoả lấy chồng Mệnh Thổ thì chồng được nhờ vì Hoả sinh Thổ

  Ngũ hành tương khắc (xấu)

  Kim khắc Mộc_ Mộc khắc Thổ_ Thổ khắc Thuỷ_ Thuỷ khắc Hoả_ Hoả khắc Kim (xấu) Thí dụ vợ Mệnh Kim lấy chồng Mệnh Mộc thì không tốt do Kim khắc Mộc nhưng chồng Mệnh Kim lấy vợ Mệnh Mộc thì tốt vì theo nguyên tắc ở trên là tuổi chồng khắc vợ thì tốt, vợ khắc chồng thì xấu.

  Về cung thì mỗi tuổi có một cung khác nhau.

  Đinh Tỵ (1977) Mệnh Thổ_ cung sinh : khảm_ cung phi Khôn (nam), khảm (nữ)

  Mậu Ngọ (1978) Mệnh Hoả-cung sinh : chấn_ cung phi :tốn (nam),Khôn (nữ)

  Kỷ Mùi (1979) Mệnh Hoả_ cung sinh : Tốn_ cung phi: chấn (nam), chấn (nữ)

  Canh Thân (1980) Mệnh Mộc_ cung sinh: Khảm_ cung phi :Khôn (nam), Tốn (nữ)

  Tân Dậu (1981) Mệnh Mộc _cung sinh : Càn_ cung phi : Khảm (nam), Cấn (nữ)

  Nhâm Tuất (1982) Mệnh Thuỷ _cung sinh : Đoài_ cung phi : Ly (nam), Càn (nữ)

  Quý Hợi (1983) Mệnh Thuỷ _cung sinh :Cấn_ cung phi : Cấn(nam), Đoài (nữ)

  Giáp Tý (1984) Mệnh Kim_ Cung sinh :Chấn _ cung phi :Đoài (nam), Cấn (nữ)

  Ất Sửu (1985) Mệnh Kim_ cung sinh : Tốn_ cung phi : Càn (nam), Ly (nữ)

  Bính Dần (1986) Mệnh Hoả_cung sinh : Khảm_ cung phi :Khôn (nam), khảm (nữ)

  Đinh Mẹo (1987) Mệnh Hoả_ cung sinh: Càn_ cung phi; Tốn (nam), Khôn (nữ)

  Muốn biết hai cung có xung khắc nhau hay không thì các bạn xem cách trình bày sau.

  Còn các bạn nào cùng tuổi thì tất phải hợp nhau rồi.

  Người ta có câu nói “Vợ chồng cùng tuổi ăn rồi nằm duỗi”. Về cung là phần rắc rối khó nhớ nhất nên mới đầu không quen ta ghi lại trên một tờ giấy để tiện tra cứu sau này. Lại phải nhớ những từ cổ này Sinh khí, diên niên (phước đức), Thiên y, phục vì (qui hồn)

  1.Càn-Đoài : sinh khí, tốt; Càn-chấn : ngủ quỉ, xấu; Càn-Khôn :diên niên, phước đức, tốt.; Càn-khảm; lục sát (du hồn), xấu; Càn-tốn: hoạ hại (tuyệt thể), xấu; Càn-Cấn: thiên y, tốt; Càn-ly: tuyệt Mệnh, xấu; Càn-Càn: phục vì (qui hồn), tốt.

  2.khảm-tốn: sinh khí, tốt. khảm-Cấn: ngủ quỷ, xấu. khảm-ly: diên niên (phước đức), tốt. khảm_Khôn: tuyệt Mệnh,xấu. khảm_khảm phục vì (qui hồn), tốt

  3.Cấn-Khôn: sinh khí, tốt. Cấn-khảm: ngủ quỷ, xấu. Cấn-Đoài: diên niên (phước đức). Cấn-chấn: lục sát (du hồn), xấu. Cấn-ly: họa hại (tuyệt thể), xấu. Cấn-Càn: thiên y, tốt. Cấn -tốn: tuyệt Mệnh, xấu. Cấn-Cấn: phục vì (quy hồn), tốt.

  4.chấn-ly: sinh khí, tốt. chấn-Cấn: ngủ quỉ, xấu. chấn-tốn: diên niên (phước đức), tốt. chấn-Cấn: lục sát (du hồn), xấu. chấn-Khôn: họa hại (tuyệt thể), xấu. chấn-khảm: thiên y, tốt. chấn-Đoài: tuyệt Mệnh, xấu. chấn-chấn: phục vì (qui hồn), tốt.

  5.tốn-khảm: sinh khí, tốt. tốn-Khôn: ngũ quỉ, xấu. tốn-chấn: diên niên (phước đức). tốn-Đoài: lục sát (du hồn). tốn-Càn: hoạ hại (tuyệt thể), xấu. tốn-ly: thiên y, tốt. tốn-Cấn: tuyệt Mệnh, xấu. tốn-tốn: phục vì (qui hồn), tốt

  6. ly-chấn: sinh khí, tốt. ly-Đoài: ngũ quỉ, xấu. ly-khãm: diên niên (phước đức), tốt. ly-Khôn:lục sát (du hồn), xấu. ly-Cấn : hoạ hại (tuyệt thể),xấu. ly-tốn: Thiên y, tốt. ly-Càn: tuyệt Mệnh, xấu. ly-ly: phục vì (qui hồn), tốt.

  7. Khôn-Cấn: sinh khí, tốt. Khôn-tốn: ngủ quỉ,xấu. Khôn-Càn: diên niên (phước đức), tốt. Khôn-ly: lục sát (du hồn), xấu. Khôn-chấn: hoạ hại (tuyệt thể), xấu. Khôn-Đoài: thiên y, tốt. Khôn-khảm: tuyệt Mệnh, xấu. Khôn-Khôn: phục vì (qui hồn), tốt.

  8. Đoài-Càn: sinh khí, tốt. Đoài-ly: ngũ quỹ, xấu. Đoài-Cấn, diên niên (phước đức), tốt. Đoài-tốn; lục sát (du hồn), xấu. Đoài-khảm: hoạ hại (tuyệt thể), xấu. Đoài-Khôn: thiên y, tốt. Đoài-chấn: tuyệt Mệnh, xấu. Đoài-Đoài: phục vì (qui hồn), tốt.

  Bây giờ xin nói lại về giờ âm lịch cho chính xác. (theo tháng âm lịch)

  Tháng 2 và tháng 8: từ 3giờ 40 đến 5 giờ 40 là giờ Dần.

  Tháng 3 và tháng 7: từ 3g50 đến5g50 là giờ Dần

  Tháng 4 và tháng 6: từ 4g đến 6g là giờ Dần

  Tháng 5 : từ 4g10 đến 6g10 là giờ Dần

  Tháng 10 và tháng chạp: Từ 3g20 đến 5g20 là giờ Dần

  Tháng 11: từ 3g10 đến 5g10 là giờ Dần

  Biết được giờ Dần ở đâu rồi thì các bạn tính lên là biết giờ khác.

  Ví dụ vào tháng 7 âm lịch từ 3g50 đến 5g50 là giờ Dần thì giờ Mão phải là từ 5g50 đến 7g50. Cứ thế tính được giờ Thìn, Tỵ…..

  Bây giờ tôi cho thí dụ cách xem như thế này Thí dụ nữ tuổi Nhâm tuất (1982) lấy nam Mậu Ngọ (1978) thì tốt hay xấu.

  Xem bảng cung Mệnh tôi ghi từ 1977 đến 2007 ở trên thì thấy.

  Xem tuổi vợ chồng – xét về tuổi:

  Hai tuổi này thuộc về nhóm Tam Hợp, như đã nói ở trên, nên xét về tuổi thì hợp nhau.

  Xem tuổi vợ chồng – xét về Mệnh:

  Mậu ngọ có Mệnh Hoả, trong khi đó Nhâm Tuất này có Mệnh Thuỷ. Xem phần ngũ hành thì thấy Thuỷ khắc Hoả tức là tuổi vợ khắc tuổi chồng, vậy thì xấu không hợp.

  Xem tuổi vợ chồng – xét về cung:

  Mậu Ngọ có cung Chấn là cung sinh (cung chính) còn Nhâm Tuất này có cung sinh là Đoài. Xem phần Tám cung biến thì thấy chấn-Đoài là bị tuyệt Mệnh, quá xấu không được Lại xét về cung phi để vớt vát xem có đỡ xấu không thì thấy Mậu Ngọ về nam thì cung phi là Tốn, Nhâm Tuất cung phi của nữ là Càn mà ở phần Tám cung biến thì tốn-Càn bị hoạ hại, tuyệt thể Như vậy trong 3 yếu tố chỉ có hợp về tuổi còn cung, và Mệnh thì quá xung khắc, quá xấu.

  Kết luận có thể xẻ đàn tan nghé. Hai tuổi này còn có thể kiểm chứng lại bằng phép toán số của Cao Ly (Hàn Quốc, Triều Tiên ngày nay).

  Tôi sẽ trình bày sau phần này, đây là một cách xem dựa vào thiên can và thập nhị chi của người Hàn Quốc xưa.

  a) Xét về tuổi hai tuổi hợp nhau vì cùng thuộc Lục Hợp, đã nói ở trên

  b) Xét về Mệnh hai tuổi cùng Mệnh Hoả nên hợp nhau, khỏi bàn.

  c) Xét về cung sinh thì xem tám cung biến ta thấy Chấn-tốn được diên niên (phước đức) như vậy là rất tốt

  BÀI TOÁN CAO LY.

  Xem cái này phải kết hợp thêm cung,

  Mệnh, tuổi.

  *Nam GIÁP-KỶ lấy vợ tuổi

  Tý Ngọ được tam Hiển Vinh

  Sửu Mùi bị nhì Bần Tiện

  Dần Thân được nhất Phú Quý

  Mão Dậu được bị ngũ Ly Biệt

  Thìn Tuất được tứ Đạt Đạo

  Tỵ Hợi được tam Hiển Vinh

  *Nam tuổi ẤT CANH lấy vợ tuổi

  Tý Ngọ bị nhì Bần Tiện

  Sửu Mùi được nhất Phú Quý

  Dần Thân bị ngũ Ly Biệt

  Mão Dậu được tứ Đạt Đạo

  Thìn Tuất được tam Hiển Vinh

  TỴ Hợi bị Nhì Bần Tiện

  *Nam tuổi BÍNH TÂN lấy vợ tuổi

  Tý Ngọ được nhất Phú Quý

  Sửu Mùi bị ngũ Ly Biệt

  Dần Thân được tứ Đạt Đạo

  Mão Dậu được tam Hiển Vinh

  Thìn Tuất bị nhì Bần Tiện

  Tỵ Hợi được nhất Phú Quý

  *Nam tuổi ĐINH NHÂM lấy vợ tuổi

  Tý Ngọ bị ngũ Ly Biệt

  Sửu Mùi được tứ Đạt Đạo

  Dần Thân được tam Hiển Vinh

  Mão Dậu bị nhì Bần Tiện

  Thìn Tuất được nhất Phú Quý

  Tỵ Hợi bị ngũ Ly Biệt

  *Nam tuổi MẬU QUÝ lấy vợ tuổi

  Tý Ngọ được tứ Đạt Đạo

  Sửu Mùi được tam Hiển Vinh

  Dần Thân bị nhì Bần Tiện

  Mão Dậu được nhất Phú Quý

  Thìn Tuất bị ngũ Ly Biệt

  Tỵ Hợi được tứ Đạt Đạo

  Thí dụ: Nam tuổi Giáp Dần lấy vợ tuổi Thìn hay Tuất thì được Đạt Đạo (gia đạo an vui) Bần Tiện là nghèo khổ, bần hàn. Đây là nghĩa tương đối có ý nói không khá được sau này ( có thể 15 hay 20 năm sau mới ứng). Bởi con nhà đại gia lấy con nhà đại gia thì dù có bị Bần Tiện cũng là đại gia, nhưng về sau thì kém lần không được như cũ , có thể suy)

  ĐÀN ÔNG LẤY VỢ NĂM NÀO THÌ ĐƯỢC ?

  Câu trả lời sau đây. Đàn ông tuổi Tý lấy vợ kỵ năm Mùi. ( năm Mùi không nên lấy)

  ………….Sửu ………….Thân.

  ………….Dần…………..Dậu

  ………….Mão…………..Tuất

  ………….Thìn………….Hợi

  ………….Tỵ……………Tý

  ………….Ngọ…………..Sửu

  ………….Mùi…………..Dần

  ………….Thân………….Mão

  ………….Dậu…………..Thìn

  ………….Tuất………….Tỵ

  ………….Hợi…………..Ngọ

  ĐÀN BÀ LẤY CHỒNG NĂM NÀO THÌ ĐƯỢC ?

  Thí dụ: Nam tuổi Tý lấy vợ thì năm nào cũng được nhưng tránh làm đám cưới vào năm Mùi đi. Hay nữ lấy chồng, nếu cô ấy là tuổi Thìn chẳng hạn, thì tránh làm đám cưới vào năm Hợi.

  Ví dụ khác:

  Nam tuổi Quý Hợi (1983) kết hôn với nữ tuổi Đinh Mão (1987) thì tốt hay xấu:

  1. Thứ nhất xét về Tuổi:

  Ta thấy Quý Hợi và Đinh Mão thì tuổi Hợi và tuổi Mão thuộc Tam Hợp (cặp 3 tuổi hợp nhau: Hợi-Mão-Mùi)

  Kết luận: Về tuổi là Tam hợp: Tốt

  2. Thứ hai: Xét về Mệnh:

  – Nguyên tắc: Tuổi Chồng khắc vợ thì thuận (tốt); vợ khắc Chồng thì nghịch (xấu):

  Ví dụ: Vợ Mệnh Thủy lấy chồng Mệnh Hỏa thì xấu nhưng chồng Mệnh Thủy lấy vợ Mệnh Hỏa thì tốt. Vì Thủy khắc Hỏa, nhưng Hỏa không khắc Thủy mà Hỏa lại khắc Kim.

  – Về trường hợp trên: Nam Quý Hợi (1983) là Mệnh Thủy; Nữ Đinh Mão (1987) là Mệnh Hỏa.

  – Kết luận: Theo nguyên tắc trên thì xét về Mệnh của cặp tuổi trên là thuận (tốt).

  3. Thứ ba: Xét về Cung:

  Nam Quý Hợi (1983): Cung Sinh: Cấn; Cung phi: Cấn Nữ Đinh Mão (1987): Cung Sinh: Càn; Cung phi: Khôn Căn cứ theo tám cung biến hóa thì:

  – Về cung sinh kết hợp với nhau là: Cấn – Càn: Thiên Y (tốt)

  – Về cung phi kết hợp với nhau là: Cấn – Khôn: Sinh Khí (tốt)

  Ngoài ra: Hai tuổi này còn có thể kiểm chứng lại bằng phép toàn số của Cao Ly (Hàn Quốc, Triều Tiên ngày nay), đây là cách xem dựa vào thiên can và thập nhị chi của người Hàn Quốc xưa thì nam tuổi Mậu, Quý lấy vợ tuổi Mão, Dậu được nhất Phú Quý. Vậy đàn ông tuổi Quý Hợi lấy vợ năm nào thì được:

  Câu trả lời là: Đàn ông tuổi Hợi lấy vợ kỵ năm Ngọ (2002) còn đàn bà tuổi Mão lấy chồng kỵ năm Tý (2008)

  • xem tuoi vo chong theo ngay thang nam sinh
  • tử vi xem tuoi vo chong
  • xem tuoi vo chong hop nhau khong
  • xem tuoi vo chong qua ngay thang nam sinh
  • xem tuoi vo chong theo cung
  • xem tuoi vo chong hop nhau
  • xem tuoi vo chong hop nhau 1990 và 1982
  • xem tuoi vo chong 2010

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bàn Về Tuổi Kết Duyên (Tơ Hồng Luận)
 • Everon Bà Triệu L Tổng Đại Lý Chăn Ga Gối Đệm Everon Chính Hãng
 • 3 Cách Tính Sinh Con Trai Con Gái Theo Độ Tuổi Bố Mẹ
 • Xem Hợp Tuổi Làm Ăn Của Vợ Chồng, Đối Tác, Bạn Bè
 • Sáng Kiến Giáo Viên: Nckhspud, Skkn, Diem Chuan Vao 10, Mmo, Crypto, Coin, Token, Stock, : Căn Duyên Tiền Định: Xem Tuổi Vợ Chồng
 • Xem Tuổi Vợ Chồng Tốt Xấu, Vợ Chồng Hợp Nhau Hay Không?

  --- Bài mới hơn ---

 • Xem Bói Tuổi Vợ Chồng Hợp Khắc Dựa Theo Năm Sinh
 • Xem Bói Tuổi Vợ Chồng Cho Bạn Biết Những Xung Hợp Giữa Hai Người
 • Xem Bói Tử Vi Tuổi Tý Năm 2022
 • Xem Tử Vi Tuổi Kỷ Sửu Năm 2022 Nam Mạng
 • Xem Tử Vi Tuổi Kỷ Mùi Năm 2022 Nữ Mạng 1979
 • Việc xem hai người hợp nhau hay khắc nhau được luận giải thông qua tuổi của hai vợ chồng. Khi vợ chồng có tuổi hợp nhau thì việc làm ăn, cuộc sống hôn nhân sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Việc bói tình duyên theo tuổi vợ chồng giúp đôi bạn biết được những vấn đề không hay. Từ đó để tìm cách giải quyết và khắc phục.

  Xem bói tuổi vợ chồng có ý nghĩa gì?

  Người ta vẫn thường nói, việc nên duyên vợ chồng là duyên số. Nhưng nếu vợ chồng mà hợp tuổi nhau thì cuộc sống và con cái cũng sẽ tốt đẹp hơn. Trái lại sẽ có những điều không hay xảy ra khiến hôn nhân không hạnh phúc. Vì vậy xem tuổi vợ chồng tốt xấu như là cách thức giúp cho các đôi vợ chồng yên tâm về cuộc sống của mình.

  Tiện ích của chúng tôi sẽ phân tích dựa vào năm sinh tuổi của hai người. Đưa ra nhận định về những điểm hòa hợp hay xung khắc. Để từ đó giúp đôi vợ chồng sớm tìm được các cách hóa giải. Nhằm cải thiện mối quan hệ, cuộc sống hôn nhân của mình được tốt đẹp hơn.

  Xem tuổi vợ chồng kết hôn dựa vào đâu?

  Đối với các cặp vợ chồng, việc hợp khắc cần xét trên nhiều yếu tố. Xem bói tử vi nhân duyên vợ chồng dựa theo cung mệnh, tuổi, ngày tháng năm sinh, can chi vợ chồng… Từ đó đưa ra kết luận cho biết hai người hợp hay khắc.

  Năm sinh của hai vợ chồng

  Ông bà xưa vẫn luôn xem tuổi để tìm vợ, tìm chồng cho con cái mình. Xem tuổi lấy vợ lấy chồng có hợp nhau hay không cần phải dựa vào năm sinh. Năm sinh của hai vợ chồng hợp nhau thì việc làm ăn sẽ lên như diều gặp gió. Trái lại nếu khắc nhau thì cuộc sống sẽ gặp phải nhiều khó khăn, bất lợi.

  Mỗi người sinh ra đều mang một cung mệnh riêng. Sự kết hợp giữa hai người hợp mệnh rất tốt cho đời sống vợ chồng. Mang lại nhiều hạnh phúc, lộc tài. Việc làm ăn của vợ chồng cũng sẽ gặp thuận lợi. Ngược lại nếu hai người có cung mệnh không hợp nhau thì khả năng cao sẽ gặp phải nhiều khó khăn. Cần sớm tìm cách hóa giải để hạn chế mọi điều xấu có thể xảy ra.

  Như vậy việc xem bói tuổi vợ chồng lấy nhau là rất cần thiết và thiết thực với cuộc sống hôn nhân và gia đình. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc luôn mang tới niềm vui không chỉ cho hai người mà còn rất nhiều người. Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo xem tuổi sinh con trên trang web của chúng tôi. Nhằm lựa chọn được thời điểm sinh con giúp gia đình nhỏ hạnh phúc hơn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xem Bói Tuổi Vợ Chồng Có Hợp Nhau Không Qua Ngày Tháng Năm Sinh
 • Tử Vi Tuổi Tân Hợi 1971 Năm 2022: Sự Nghiệp Thành Công, Tài Lộc Cẩn Thận
 • Xem Tổng Quan Tử Vi Trọn Đời Tuổi Tý
 • Xem Tử Vi Tuổi Quí Sửu Năm 2022 Nam Mạng 1973
 • Xem Bói, Tử Vi Tuổi Tân Sửu 1961, 2022 Và 2081
 • Xem Tuổi Vợ Chồng Xem Có Hợp Nhau Hay Không ?

  --- Bài mới hơn ---

 • 3 Thao Tác Bói Tình Yêu, Xem Tuổi Vợ Chồng Để Hạnh Phúc Trọn Vẹn Suốt Đời
 • Khám Phá Đời Sống: Xem Tuổi Vợ Chồng Giàu Nghèo Trước Khi Kết Hôn Có Quan Trọng?
 • Hướng Đặt Giường Ngủ Hợp Tuổi Ất Sửu 1985 May Mắn Tốt Nhất
 • Nên Kê Giường Ngủ Theo Tuổi Vợ Hay Chồng/nên Kê Giường Ngủ Theo Tuổi Vợ Hay Chồng Như Thế Nào /nên Kê Giường Ngủ Theo Tuổi Vợ Hay Chồng Hợp Lý
 • Chọn Hướng Giường Ngủ Theo Tuổi Vợ Hay Chồng Mới Là Tốt?
 • Tuy nhiên, bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, quan trọng vẫn là yếu tố con người. Nếu sống đúng như lời ông bà ta thường dạy: “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa cả đời không khê” thì đôi lứa sẽ dễ đi đến bến bờ hạnh phúc.

  Chồng Chấn lấy vợ cung Ly (Sanh khí)

  Hiệp hôn cang lệ trọn nghi thuỷ chung.

  Mạng phú quý, cháu con hùng,

  Lớn lên số ắt phước hồng quyền uy!

  Chồng Chấn lấy vợ cung Càn (Ngũ quỷ)

  Gia đình xáo trộn điêu tàn lửa hương.

  Nửa chừng xuân mộng thê lương,

  Uyên ương bỏ gánh cang thường từ đây

  Chồng Chấn lấy vợ cung Tốn (Phước đức)

  Trung niên hậu vận sang giàu hưởng trọn.

  Cuộc tình bền vững mặn nồng,

  Sanh trai đầu lòng trưởng thành quan lớn!

  Chồng Chấn lấy vợ cung Cấn (Lục sát)

  Có số phu thê âm thầm tủi hận.

  Đời sống cơ hàn, con cái lận đận…

  Chồng Chấn lấy vợ cung Khôn (Hoạ hại)

  Nợ duyên khốn đốn dập dồn oan khiên.

  Trong ngoài thân thế đảo điên,

  Tai ương tật bệnh dính liền bên lưng!

  Chồng Chấn lấy vợ cung Khảm (Thiên y)

  Trăm tuổi phu thê nghĩa tình nồng thắm.

  Vinh hiển thụ hưởng vững bền,

  Rể thảo dâu hiền cả nhà êm ấm…

  Chồng Chấn lấy vợ cung Đoài (Tuyệt mạng)

  Nợ duyên sau trước thiệt thòi lứa đôi.

  Vợ chồng không ở trọn đời,

  Cháu con bất lợi cút côi luỵ phiền!

  Chồng Chấn lầy vợ cung Chấn (phục vị)

  Trong tình duyên nợ tiền hậu như nhứt.

  Gia đạo yên vui trên hoà dưới thuận!

  Chồng Ly lấy vợ cung Chấn (Sanh khí)

  Ý hợp tâm đầu làm nên gia thất.

  Trọn đời nhàn hạ phong lưu,

  Trung niên hậu vận thành công mọi mặt.

  Chồng Ly lấy vợ cung Đoài (Ngũ quỷ)

  Bạc tiền bạo phát, nhưng hoài công lao;

  Cửa nhà điền sản tiêu hao không còn!

  Chồng Ly lấy vợ cung Khảm (Phước đức)

  Được số hiển đạt phu vinh thê ấm.

  Tình yêu hương lửa mặn nồng,

  Tương lai con cái trưởng thành khoa bảng.

  Chồng Ly lấy vợ cung Khôn (Lục sát)

  Kiết hung luân chuyển dập dồn âu lo.

  Trước sau rồi cũng hững hờ nợ duyên…

  Chồng Ly lấy vợ cung Cấn (Hoạ hại)

  Tiền hậu phu thê thuỷ chung bất nhứt;

  Sống đời tật ách đeo mang,

  Vợ chồng đa đoan thiệt thòi thân phận!

  Chồng Ly lấy vợ cung Tốn (Thiên y)

  Căn mạng nợ duyên trời cho yên ổn!

  Con cái gái trai vẹn toàn căn bổn…

  Chồng Ly lấy vợ cung Càn (Tuyệt mạng)

  Nợ duyên gãy gánh giữa đàng thảm thương!

  Cho hay cái số đoạn trường,

  Lụy phiền ly tán bất tường phu thê!

  Chồng Ly lấy vợ cung Ly (Phục vị)

  Ái tình hương lửa trọn nghì thuỷ chung.

  Bạc tiền giàu có bậc trung,

  Thân danh hậu vận lãy lừng tiếng thơm!

  Chồng Tốn lấy vợ cung Khảm (Sanh khí)

  Tiền định phu thê hiệp vầy duyên thắm.

  Lộc tài phát vượng huy hoàng,

  Con cái lớn lên sống đời nhung gấm…

  Chồng Tốn lấy vợ cung Khôn (Ngũ quỷ)

  Sanh cơ khốn đốn bôn chôn cũng hoài!

  Trung niên ắt phải đổi thay cuộc tình…

  Chồng Tốn lấy vợ cung Chấn (Phước đức)

  Được số phú quý trọn đời an phận.

  Bạc tiền điền sản thặng dư,

  Duyên nợ vợ chồng trăm năm viên mãn!

  Chồng Tốn lấy vợ cung Đoài (Lục sát)

  Hiệp hôn đã thấy đeo đai khổ phiền.

  Cửa nhà sa sút ngửa nghiêng,

  Gây điều đổi nợ thay duyên phũ phàng.

  Chồng Tốn lấy vợ cung Càn (Hoạ hại)

  Yêu đương tác hợp buồn than đêm ngày.

  Triền miên tai ách không hay,

  Nợ duyên sầu muộn đắng cay cuộc đời.

  Chồng Tốn lấy vợ cung Ly (Thiên y)

  Mạng trường thân thế ai bì được đâu.

  Uy quyền tiền bạc bền lâu,

  Nợ duyên hạnh hưởng sang giàu trăm năm.

  Chồng Tốn lấy vợ cung Cấn (Tuyệt mạng)

  Chưa chung gối chăn ái tình thoả mãn.

  Duyên nợ đôi đàng rã rời ân hận!

  Chồng Tốn lấy vợ cung Tốn (Phục vị)

  Bình thường đời sống thân danh tốt…

  Ba sinh duyên đẹp tình nồng,

  Sự nghiệp tử tôn tấn tài vượng lộc!

  Chồng Khảm lấy vợ cung Tốn (Sanh khí)

  Mạng thọ duyên bền sống vui an ổn,

  Số không sang nhưng no lành,

  Gia đạo thuận hoà và con cái tốt…

  Chồng Khảm lấy vợ cung Cấn (Ngũ quỷ)

  Giàu có mấy lần hồi cũng phá sản!

  Con cái lớn lên đàn điếm du đãng…

  Chồng Khảm lấy vợ cung Ly (Phước đức)

  Thuỷ chung như nhứt ai bì phong lưu!

  Hưởng của phụ ấm trước sau an nhàn…

  Chồng Khảm lấy vợ cung Càn (Lục sát)

  Tang thương từ thuở hai đàng hiệp hôn.

  Buồn cho duyên nợ long đong,

  Bất hoà tâm lý vợ chồng đảo điên…

  Chồng Khảm lấy vợ cung Đoài (Hoạ hại)

  Ấm êm bỗng chốc ách tai buộc ràng.

  Số phần chồng vợ đeo mang,

  Suốt đời khổ hận sầu than đêm ngày!

  Chồng Khảm lấy vợ cung Chấn (Thiên y)

  Quan lộc uy quyền đời sống sung mãn

  Duyên nợ vợ chồng da mồi tóc bạc…

  Chồng Khảm lấy vợ cung Khôn (Tuyệt mạng)

  Lo âu mắc phải dập dồn ốm đau.

  Không chồng thì vợ cũng vào cõi âm

  Chồng Khảm lầy vợ cung Khảm (Phục vị)

  Bình thường cuộc sống nợ duyên êm thấm.

  Một đời keo sơn áo cơm no ấm!

  Chồng Đoài lấy vợ cung Càn (sanh khí)

  Hôn nhân bền vững lộc quan vượng tài.

  Lầu cao cửa rộng gái trai ngoan hiền…

  Chồng Đoài lấy vợ cung Ly (ngũ quỷ)

  Cố công cho mấy ra gì kiếp sanh!

  Nợ duyên như sợi chỉ mành,

  Thân danh sự nghiệp bất thành không sai!

  Chồng Đoài lấy vợ cung Cấn (phước đức)

  Phụ ấm sẵn dành bề tài lợi tấn.

  Duyên nợ trọn đời lửa hương nồng thắm…

  Chồng Đoài lấy vợ cung Tốn (lục sát)

  Xáo trộn gia đình sanh cơ khốn đốn.

  Con cái lớn nhỏ bất tường,

  Tình nghĩa lạt phai lăng loàn hỗn độn!

  Chông Đoài lấy vợ cung Khảm (hoạ hại)

  Tai ương tật ách dồn dập thê thảm!

  Nửa đời thân phận sanh ly,

  Phu thê lâm vòng trái ngang lãnh đạm…

  Chồng Đoài lấy vợ cung Khôn (thiên y)

  Một đàn thê tử vuông tròn giàu sang!

  Gia đình sau trước huy hoàng.

  Trung niên hậu vận rõ ràng nghiệp danh.

  Chông Đoài lấy vợ cung Chấn (tuyệt mạng)

  Chăn gối ái tình khó yên thân phận.

  Bổng luỵ phiền duyên dợ lìa tan,

  Cấm bằng căn kiếp đa truân lận đận!

  Chồng Đoài lấy vợ cung Đoài (phục vị)

  Bình thường thì cũng tiền tài bậc trung;

  Gia đình thân mạng thung dung,

  Trưởng thành con cháu đẹp lòng mẹ cha!

  Chồng Khôn lấy vợ cung Cấn (sanh khí)

  Sanh cơ mọi bề thời hưng phấn chấn.

  Gia đạo sau trước thuận hoà,

  Thừa thãi trong ngoài ruộng vườn điền sản…

  Chồng Khôn lấy vợ cung Tốn (ngũ quỷ)

  Cuộc đời chật vật số cực thiếu thốn.

  Duyên nợ lận đận nghịch thường,

  Con cái bất hoà lớn lên cùng khốn!

  Chồng Khôn lấy vợ cung Càn (phước đức)

  Hay duyên phải nợ tiền căn định phần;

  Được số phú quý vinh thân an nhàn…

  Chồng Khôn lấy vợ cung Ly (lục sát)

  Nợ duyên ắt chịu sầu bi tháng ngày.

  Căn định lục hại tương lai mơ hồ!

  Chồng Khôn lấy vợ cung Chấn (hoạ hại)

  Không hình ngục thì cũng bị bịnh tật;

  Duyên nợ lắm vấp khổ buồn,

  Đời sống lầm than sinh cơ chật vật…

  Chồng Khôn lấy vợ cung Đoài (thiên y)

  Mạng tường hưởng thọ lộc tài dài lâu.

  Con trai hiển đạt công hầu,

  Gái hiền rể thảo trước sau toại lòng

  Chông Khôn lấy vợ cung Khảm (tuyệt mạng)

  Căn phần nợ duyên chuốc lấy sầu thảm!

  Chồng vợ hai người đổi dời ly tán!

  Chồng Khôn lấy vợ cung Khôn (phục vị)

  Keo sơn gắn bó cháu con vẹn toàn.

  Trung niên mấy lượt thăng trầm,

  Hậu vận phú quý trăm phần phong lưu!

  Chồng cung Càn lấy vợ cung Đoài (Sanh khí)

  Ấm êm gia đạo trong ngoài êm vui

  Thê vinh tứ quí số người giàu sang.

  Chồng Càn lấy vợ cung Chấn (Ngũ Qủy)

  Trước sau bất tường nợ duyên lận đận.

  Tâm lý chồng vợ không hoà,

  Khiến nên sinh kế quanh năm túng quẩn

  Chồng càn lấy vợ cung Khôn (Phước đức)

  Được soó phước đức trường tồn ấm no.

  Cửa nhà đồ sộ quy mô ruộng vườn

  Chồng Càn lấy vợ cung Khảm (Lục sát)

  Lục sát phạm ắt phu thê buồn thảm!

  Duyên nợ đổi dời tương tư ly tán

  Chồng Càn lấy vợ cung Tốn (Hoạ hại)

  Trước hợp sau lìa vô cùng khốn đốn!

  Con cái trưởng thành cút côi,

  Hình ngục oan khiên vợ chồng thương tổn

  Chồng Càn lấy vợ cung Cấn (Thiên y)

  May mắn cuộc đời vượng tài phấn chấn.

  Tình yêu lửa đượm hương nồng…

  Rể thảo, dâu hiền an nhàn hậu vận

  Chồng Càn lấy vợ cung Ly (Tuyệt mạng)

  Nợ duyên cầm chắc sầu bi khóc thầm!

  Mới hay căn kiếp số phần hẩm hiu!

  Chồng Càn lấy vợ cung Càn (Phục vị)

  Bậc trung được số giàu sang tuổi già.

  Vợ chồng bạch thủ thanh gia,

  Trung niên gây dựng cửa nhà yên vui…

  Chồng Cấn lấy vợ cung Khảm (ngũ quỷ)

  Duyên nợ nửa đời chuốc nhiều ảm đạm.

  Nếu không thì phải lâm vòng hoạn nạn

  Chồng Cấn lấy vợ cung Khôn (sanh khí)

  Sống đời loan phụng phước tồn hậu lai.

  Quan lộc có hưởng hoạch tài,

  Nhà cao cửa rộng quyền oai vô cùn

  Chồng Cấn lấy vợ cung Đoài (phước đức)

  Đẹp duyên cá nước tiền tài vượng hưng.

  Số nầy thời vận đáng mừng,

  Hào con hào của bậc trung thanh nhàn…

  Chồng Cấn lấy vợ cung Chấn (lục sát)

  Sản nghiệp sẵn sàng lần hồi tẩu tán.

  Phu phụ tâm lý nghịch thường,

  Sau trước hạnh phúc gia đình hư nát!

  Chồng Cấn lầy vợ cung Ly (hoạ hại)

  Bất tường tai ách sầu bi gia đình!

  Yêu đương một tấm chân tình,

  Cũng chưa được đôi mình sánh đôi…

  Chồng Cấn lấy vợ cung Càn (thiên y)

  Phu thê dẫu có nghèo nàn không lo.

  Trung niên được tuổi trời cho

  Hậu vận sung mãn quy mô ruộng vườn.

  Chồng Cấn lấy vợ cung Tốn (tuyệt mạng)

  Căn phần khó tránh tóc tang thương tổn.

  Trong hai chắc mất một người,

  Tử biệt đừng hòng tìm phương chạy chốn!

  Chồng Cấn lấy vợ cung Cấn (phục vị)

  Số được vui hưởng thê hoà phu thuận

  Phong lưu nhàn hạ bậc trung

  Một đời ái tình nợ duyên an phận…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Xem Tuổi Vợ Chồng Có Hợp Nhau Không Đầy Đủ Nhất?
 • Xem Năm Sinh Để Có Thể Biết Rằng 2 Vợ Chồng Đó Có Hợp Nhau Hay Không?
 • Cách Xem Tuổi Vợ Chồng Hợp Nhau Tuổi Nhâm Thân 1992
 • Cúng Động Thổ Khởi Công Làm Nhà: Cách Sắm Lễ Vật, Bài Cúng Chuẩn
 • Những Lưu Ý Trong Thiết Kế Và Xây Dựng Biệt Thự Nhà Vườn Đẹp
 • Xem Tuổi Vợ Chồng, Xem Có Hợp Nhau, Có Cưới Nhau Được Không?

  --- Bài mới hơn ---

 • Xem Hợp Tuổi Kết Hôn Làm Đám Cưới Theo Năm Sinh
 • Xem Ngày Lấy Xe Ô Tô? Tuổi Lấy Xe Hợp Ngày?
 • Xem Tuổi Cưới Hỏi, Kết Hôn Đẹp Và Phù Hợp Nhất Đối Với Bạn
 • Xem Tuổi Làm Nhà Năm 2022 Cho Người Sinh Năm 1955
 • Phong Thủy Xây Nhà Năm 2022 Cho Tuổi Giáp Tý 1984
 • Việc xem tuổi vợ chồng được xem là điều quan trọng, cần thiết trước khi cưới bởi theo quan niệm của mọi người, vợ chồng hợp tuổi nhau thì cuộc sống hôn nhân sau này mới yên bình, thuận lợi về đường công danh, tài lộc và cả đường con cái.

  Từ xưa cho tới nay, việc xem tuổi vợ chồng có hợp không đã trở thành nét văn hóa của dân tộc Việt Nam với hy vọng cuộc sống hôn nhân sẽ diễn ra suôn sẻ, thuận lợi về mọi mặt, mọi đường. Việc xem bói tuổi vợ chồng lấy nhau giúp bạn biết được người bạn đời của mình có hợp tuổi, hợp mệnh không cũng như có cách hóa giải khi khắc tuổi, khắc mệnh.

  Xem tuổi vợ chồng theo ngày tháng năm sinh biết hợp hay xung khắc

  1. Ba yếu tố giúp bạn biết vợ chồng hợp hay xung khắc

  Để có thể xem bói tuổi vợ chồng hợp hay xung nhắc nhau thì chúng ta cần dựa vào các yếu tố sau đây:

  * Tuổi: Tuổi gồm có 12 tuổi, bắt đầu từ Tý và kết thúc là Hợi: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Theo chuyên môn thì người ta gọi là Thập Nhị Chi, còn chúng ta hay gọi là 12 con giáp.

  * Mệnh: Gồm có 5 mệnh là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thọ. Chuyên môn được gọi là Ngũ Hành.

  * Cung: Trong mỗi tuổi sẽ gồm có 2 cung là cung chính (cung sinh) và cung phụ (cung phi).

  Nếu vợ chồng cùng tuổi thì giống cung sinh nhưng cung phi lại khác nhau. Tuổi vợ, tuổi chồng khắc nhau, vẫn có thể kết hôn được nếu như có cung và mệnh hòa hợp. Bên cạnh đó, để chắc chắn hơn vấn đề này thì bạn nên dựa vào Thiên Can tuổi chồng, tuổi vợ.

  Thiên Can gồm có 10 là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm và cả Quý.

  Do đó, khi xem bói tuổi vợ chồng thì đầu tiên, bạn sẽ được xem về tuổi trước, sau đó mới tới mệnh, cung, cuối cùng là Thiên Can. Nếu như đạt được 2/3 điểm thì bạn có thể kết hôn và có cuộc sống hôn êm ấm.

  2. Xem tuổi vợ chồng dựa vào tuổi, mệnh, cung

  – 6 cặp tuổi hại nhau (Lục hại – Đây đều là những cặp tuổi xấu): Mão hại Thìn, Dần hại Tuất, Dần hại Tỵ, Thân hại Hợi, Tý hại Mùi và Sửu hại Ngọ.

  – 6 cặp tuổi xung khắc (Lục xung – Đây cũng là những cặp tuổi xấu): Thìn xung với Tuất, Tỵ xung với Hợi, Sửu xung với Mùi, Dần xung với Thân, Mão xung với Dậu, Tý xung với Ngo.

  – 6 cặp tuổi hợp nhau (Lục hợp, cặp tuổi tốt): Dần hợp vơi Hợi, Ngọ hợp với Mùi, Tý hợp với Sửu, Mão hợp với Tuất, Thìn hợp với Dậu, Tỵ hợp với Thân.

  – Cặp 3 tuổi hợp nhau (Tam hợp): Hợi-Mão-Mùi, Tỵ-Dậu-Sửu, Thân-Tý-Thìn và Dần-Ngọ-Tuất

  Bảng tra cứu tuổi theo năm sinh

  Các trường hợp tuổi của 2 vợ chồng không rơi vào các trường hợp trên thì 2 vợ chồng có tuổi bình thường, không hợp mà cũng không xung khắc về tuổi.

  2. Xét mệnh

  Bạn cần nhớ quy tắc để có thể xem mệnh dễ dàng:

  – Nguyên tắc 1: Tốt khi mệnh ệnh của chồng khắc với mệnh của vợ

  – Nguyên tắc 2: Xấu khi mệnh của vợ khắc với mệnh của chồng

  – Nguyên tắc 3: Vợ chồng cùng mệnh là hợp

  Theo phong thủy,

  Ngũ hành tương sinh (mang đến những điều tốt đẹp): Mộc sinh Hỏa nên người chồng mệnh Mộc lấy vợ mệnh Hỏa là tốt, người vợ được nhờ. Thổ sinh Kim nên người vợ mệnh Thổ lấy chồng mệnh Kim sẽ tốt, người chồng được nhờ. Thủy sinh Mộc nên người vợ mệnh Thủy lấy chồng mệnh Mộc là tốt, người chồng được nhờ. Hỏa sinh Thổ nên người vợ mệnh Hỏa lấy chồng mệnh Thổ là tốt, người chồng được nhờ.

  – Ngũ hành tương khắc: Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc.

  Bạn cần nhớ nguyên tắc xem mệnh để có thể xem tuổi phù hợp. Chắc hạn như chồng mệnh Hỏa mà vợ mệnh Kim là tốt (theo nguyên tắc 1).

  Các từ cổ:

  – Nhóm từ nói tới điều tốt: Thiên y, Diên niên, sinh khí và Phục vì

  – Những từ nói tới điều xấu: Tuyệt mệnh, họa hại, lục sát, ngũ quỷ.

  Đối với vấn đề hôn nhân cưới hỏi thì mọi người không dùng cung sinh bởi nó chỉ xem xét ở trong vận mệnh. Do đó, chỉ so sánh cung phi hai vợ chồng có hợp nhau không.

  4. Xét về Thiên Can Nguyên tắc:

  – Can năm sinh của vợ sinh cho can năm sinh của chồng là cực tốt.

  – Can năm sinh của chồng hợp với can năm sinh của vợ là tốt.

  – Can năm sinh của chồng bị khắc với can năm sinh của vợ là điều tốt bình thường.

  – Can năm sinh của chồng mà cùng hành can năm sinh của vợ là bình thường, không tốt, không xấu.

  – Can năm sinh của vợ khắc với can năm sinh của chồng là rất xấu.

  Bảng thiên can Sinh – Hợp – Khắc – Xung II. Ví dụ cụ thể về xem tuổi vợ chồng

  Ví dụ vợ sinh năm 1991, chồng sinh năm 1990

  Xét về tuổi

  1991 là tuổi Mùi và 1990 là tuổi Ngọ. Mùi và Ngọ nằm trong 6 cặp tuổi hợp nhau.

  Xét về mệnh

  Cả vợ và chồng đều mệnh Thổ nên mệnh của hai vợ chồng không khắc nhau.

  Xét về cung

  Vợ Tân Mùi có cung phi là Càn

  Chồng Canh Ngọ có cung phi là Khảm

  Xét về thiên can

  Chồng có thiên can là Canh. Vợ có thiên can là Tân. Thiên can của chồng với thiên can của vợ bình thường.

  https://thuthuat.taimienphi.vn/xem-tuoi-vo-chong-xem-co-hop-nhau-co-cuoi-nhau-duoc-khong-45401n.aspx

  Thông thường, xem tướng phụ nữ sẽ thể hiện qua tướng đi, khuôn mặt và ăn nói … các bạn có thể xem tướng phụ nữ để đánh giá họ là người tốt hay xấu, từ đó kết bạn phù hợp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kim Lâu Là Gì? Tuổi Kim Lâu Có Cưới Được Không?
 • Xem Tuổi Kết Hôn Nữ 2000
 • Tra Tuổi Mậu Dần Nên Lấy Vợ Lấy Chồng Tuổi Gì, Kết Hôn Năm Nào Tốt?
 • Xem Tuổi Lấy Chồng Chính Xác Cho Bạn Nữ Sinh Năm Giáp Tuất 1994
 • Xem Ngày Cưới Tuổi Bính Tý 1996 Giúp Vợ Chồng Luôn Hạnh Phúc
 • Xem Tuổi Vợ Chồng Con Cái Có Hợp Nhau Không

  --- Bài mới hơn ---

 • Chồng Tuổi Ất Sửu (1985) Vợ Tuổi Kỷ Tỵ (1989) Hợp Hay Khắc?
 • Tuổi Bính Ngọ 1966 Làm Nhà Năm Nào Tốt Nhất
 • Phong Thủy Xem Tuổi Làm Nhà – Xem Hướng Nhà
 • Cách Tự Tính Tuổi Làm Nhà
 • Xem Tuổi Xây Nhà Năm 2022 Cho Gia Chủ Sinh Năm 1978
 • Xem bói hợp tuổi chọn năm sinh con theo tuổi bố mẹ là rất quan trọng. Bởi điều này chính là bước đệm tạo thuận lợi mang đến thành công cho cuộc đời con về sau. Cũng chính vì thế mà những người làm cha mẹ họ cẩn thận trong việc chọn năm sinh con. Với mong muốn con cái của mình có một tương lại tốt đẹp. Bởi vậy tiện ích xem tuổi vợ chồng sinh con sẽ giúp các bạn biết được tuổi mình sinh con năm nào tốt? Hay sinh con vào năm 2022 này có hợp tuổi bố mẹ không?

  Hướng dẫn xem năm sinh con tốt xấu theo tuổi vợ chồng

  Chọn năm sinh tuổi vợ chồng hai bạn (Âm lịch)

  Chồng 19501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008    Vợ 19501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008

  Chọn năm sinh con và giới tính sinh con

  Tuổi con (Âm lịch)

  201820192020202120222023202420252026

  Giới tính

  Bé trai Bé gái

  Xem vợ 2002 và chồng 1991 sinh con gái 2022 có hợp không?Xem vợ 1996 và chồng 1988 sinh con gái 2022 có hợp không?Xem vợ 1992 và chồng 1986 sinh con gái 2022 có hợp không?Xem vợ 1991 và chồng 1982 sinh con trai 2022 có hợp không?

  Tầm quan trọng của việc chọn sinh con hợp tuổi bố mẹ năm 2022?

  Theo quan niệm rằng, xem và chọn năm tháng sinh con hợp tuổi bố mẹ là rất cần thiết. Bởi việc coi tuổi sinh con không những ảnh hưởng đến giới tính sinh con. Mà điều này còn ảnh hưởng đến vận mệnh trong tương lai của con. Chính vì thế nếu xem tuổi đẻ con hợp mệnh và tuổi bố mẹ. Mang đến thuận lợi trong sự nghiệp thăng tiến và nhiều lộc tài. Cuộc sống gia đình luôn thuận hòa và hạnh phúc.

  Đang xem: Xem tuổi vợ chồng con cái có hợp nhau không

  Xem chọn tuổi bố mẹ sinh con năm 2022Ngược lại nếu như xem chọn ngày năm sinh con đẻ cái không hợp với tuổi của bố mẹ. Thì sau khi sinh con ra sẽ không dễ dang trong việc nuôi nấng. Tương lai sự nghiệp của con cũng gặp nhiều bất lợi. Đồng thời còn ảnh hưởng đến cả cuộc sống, sự nghiệp và tài lộc của bố mẹ.

  Tiện ích xem bói tử vi sinh con hợp tuổi sẽ cung cấp thông tin cụ thể cho bạn. Về cách tính tuổi theo ngày tháng năm sinh con trai con gái. Từ đó để có thể sớm tìm phương pháp hóa giải trong trường hợp sinh con vào năm xung khắc tuổi cha mẹ.

  Xem tuổi vợ chồng sinh con cái dựa vào tiêu chí nào?

  Ngũ hành sinh khắc

  Thiên can xung hợp

  Thiên can chính là tiêu chí quan trọng cũng không thể thiếu khi xem xét chọn năm sinh con. Nếu Thiên can của bố mẹ và con tương sinh với nhau sẽ rất tốt. Ngược lại sẽ không tốt cho cả con lẫn bố mẹ.

  Dựa vào cung

  Yếu tố cung trong việc chọn năm sinh con là rất cần thiết. Vì nó sẽ cho biết sự hợp khắc tuổi của con và cha mẹ. Trong trường hợp tương sinh thì mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp. Ngược lại nếu khắc thì bố mẹ không nên sinh con vào năm đó. Để tránh đi những điều không may mắn.

  Ngoài ra thì thiên mệnh năm sinh, địa chi cũng là những tiêu chí để chọn năm sinh con. Bố mẹ cần thận trọng khi xem tuổi chọn năm sinh con. Nhằm mang lại may mắn hanh thông cho gia đình và bản thân bé.

  Tiện ích xem tuổi chọn năm sinh con trai, gái dựa theo ngày tháng năm sinh vợ chồng. Sẽ giúp bạn chọn được năm sinh con tốt nhất giúp cuộc đời con gặp được nhiều thuận lợi. Bên cạnh muốn cuộc sống con trong tương lai luôn thành công thì nên chọn đặt tên cho con hay ý nghĩa.

  Tags: bói hợp tuổi, bói năm sinh con, cách tính ngày sinh con, chọn năm sinh con, chọn năm sinh con hợp tuổi bố mẹ, chọn năm sinh con theo tuổi bố mẹ, chọn năm sinh con trai, chọn ngày sinh con, chọn tháng sinh con hợp tuổi bố mẹ, chọn tuổi sinh con, coi tuổi sinh con, sinh con hợp tuổi bố mẹ 2022, sinh con năm 2022, sinh con năm 2022hợp tuổi bố mẹ, sinh con năm nào hợp tuổi bố mẹ, sinh con năm nào tốt, tính tuổi theo năm sinh, tử vi sinh con, xem bói sinh con, xem mệnh theo năm sinh, xem năm sinh con, xem năm sinh con hợp tuổi bố mẹ, xem ngày sinh con, xem tuổi bố mẹ sinh con, xem tuổi con có hợp với bố mẹ không, xem tuổi con và bố mẹ, xem tuổi đẻ con, xem tuổi sinh con năm 2022, xem tuổi vợ chồng con cái, xem tuổi vợ chồng sinh con

  --- Bài cũ hơn ---

 • Từ 2022 Đến 2022 Tuổi Mậu Thìn 1988 Nên Kết Hôn Năm Nào Tốt Nhất?
 • Từ 2022 Đến 2022 Tuổi Quý Dậu 1993 Nên Kết Hôn Năm Nào?
 • Tuổi Dậu Cưới Tháng Nào Tốt Năm 2022
 • Nên Xây Nhà Năm Bao Nhiêu Tuổi Thì Đẹp?
 • Tuổi Mậu Thìn 1988 Xây Nhà – Làm Nhà Năm Nào Tốt Đẹp
 • Xem Can Chi Vợ Chồng Có Hợp Nhau Không?

  --- Bài mới hơn ---

 • Xem Tuổi Chồng Tân Dậu 1981 Và Vợ Tuổi Nhâm Tuất 1982 Có Hợp Không
 • Nam Sinh Năm 1993 Hợp Với Tuổi Nào, Quý Dậu Nên Lấy Vợ Tuổi Gì
 • Xem Tuổi Vợ Chồng Cho Nam Mạng Quý Dậu Sinh Năm 1993
 • Xem Tuổi Vợ Chồng Cho Nam Mạng Giáp Tý Sinh Năm 1984
 • Chồng 1993 Vợ 1995 Ở Bên Nhau Có Hạnh Phúc? Xem Thầy Phán Ngay Nhé
 • Khi xem tuổi vợ chồng thì phải lựa Thiên Can của tuổi trai coi xuống 12 Địa Chi của tuổi gái, như hợp thì đặng hòa thuận suốt đời và sanh con cũng mạnh khỏe, thông mình hay là ít bịnh tật.

  10 Thiên Can là: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý

  12 Địa Chi là: Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi

  Giáp lấy vợ Sửu, Dần: có con không đặng nhờ vì con không đặng hiếu hạnh

  Giáp lấy vợ Mẹo: vợ chồng không an toàn, hoặc có hư thai

  Giáp lấy vợ Thìn: có con cháu không toàn vẹn

  Giáp lấy vợ Tỵ: cuộc tình chồng nghĩa vợ dỡ dang, chẳng đặng bền lâu

  Giáp lấy vợ Ngọ, Mùi: có con khó nuôi đến lớn

  Giáp lấy vợ Thân: con cháu thi đỗ được nhiều khoa, nhưng rồi cũng không bền

  Giáp lấy vợ Dậu, Tuất: cửa nhà vẻ vang, con cái thi đỗ thành công, con quý, rể hiền

  Giáp lấy vợ Hợi: con cháu đặng thi đỗ, nhưng trước vinh sau nhục, trước giàu sau nghèo

  Ất lấy vợ Sửu, Dần: sanh con cháu thi đỗ nhiều, nhưng cũng phải trước giàu sau nghèo

  Ất lấy vợ Mẹo: nếu không có con thì mới đặng an toàn

  Ất lấy vợ Thìn, Tỵ: sanh con sang trọng, đặng công thành danh toại

  Ất lấy vợ Ngọ: vợ chồng được song toàn đại lợi, nhưng sau cũng sanh buồn phiền

  Ất lấy vợ Mùi: được giàu sang vinh hiển, sanh con cháu thi đỗ đặng nhiều khoa

  Ất lấy vợ Thân: có thi đỗ nhưng sau cũng không lợi

  Ất lấy vợ Dậu: vợ chồng khó đặng toàn vẹn, từ 30 tuổi trở lên mới biết sự hay dở

  Ất lấy vợ Tuất, Hợi: vợ chồng trước nghèo sau giàu

  Bính lấy vợ Tý: người vợ sanh sản khó, nhưng nuôi được thì được danh thơm, trước sau cũng được giàu sang đại lợi. Nếu được vợ lẽ thì người vợ lẽ ấy sẽ sanh con trai.

  Bính lấy vợ Sửu: vợ chồng làm ăn khó nhọc, sau sẽ có lợi, sanh con trai thi đỗ, nhưng con phải có tật bịnh mới có thể nuôi đặng đến lớn

  Bính lấy vợ Dần: vợ chồng khi lìa khi hiệp, rồi sau cũng đặng sum vầy, sanh con trai thi đỗ vì đặng chữ “Phùng Xuân” ứng.

  Bính lấy vợ Mẹo, Thìn: làm ăn lúc thạnh lúc suy, nhiều con chẳng thành đạt, dầu có lúc phong lưu cũng vô ích

  Bính lấy vợ Tỵ: đặng phú quý vinh hoa, sung sướng đến trọn đời, con cháu cũng đặng hiển đạt

  Bính lấy vợ Ngọ, Mùi: vợ chồng đặng giàu sang đại lợi, từ 40 tuổi trở lên sẽ có tiểu tật, con đặng thi đỗ

  Bính lấy vợ Thân: vợ chồng làm ăn trước phải chịu gian nan, sau sẽ phú túc, tích nhiều thành đa, cần kiệm sẽ khá

  Bính lấy vợ Dậu: vợ chồng đặng song toàn, trước nghèo sau giàu, con cái ít.

  Bính lấy vợ Tuất, Hợi: có con khó nuôi, vợ chồng trước hiệp sau lìa

  Đinh lấy vợ Dần: trước lành sau dỡ, khó được bén duyên tơ tóc

  Đinh lấy vợ Mẹo: cuộc tình duyên vui vầy và hạnh phúc, có con cháu đông

  Đinh lấy vợ Thìn: có hai đứa con đặng thi đỗ, quan tước hiểng vang, nếu có vợ lẽ cũng đặng giàu sang

  Đinh lấy vợ Tỵ: trước sau cũng đều đặng sang giàu, con cái đặng thi đỗ thành danh và đại lợi

  Đinh lấy vợ Ngọ, Mùi: sanh con gái đầu lòng thì không đặng lợi, cửa nhà ắt bị hao tổn, phải nuôi con nuôi thì nuôi con ruột mới dễ được, hay là lấy vợ lẽ mới đặng toàn hảo thuỷ chung

  Dinh lấy vợ Thân, Dậu: được quyền cao tước trọng, nhưng sau cũng bị mất chức, trước hay sau dỡ

  Đinh lấy vợ Tuất: vợ chồng phải tha hương xứ người mới được hào phú đại lợi, có quyền quý, sanh con gái đặng song toàn

  Đinh lấy vợ Hợi: trước có nhà cửa huy hoàng, sau gặp lúc phong ba, nếu là quan quyền thì lận đận lắm.

  Mậu lấy vợ Sửu, Dần: trai gái đều đặng toàn vẹn, vợ chồng cũng đặng song toàn hạnh phúc

  Mậu lấy vợ Mẹo: vợ chồng làm ăn đủ dùng, nếu tha phương làm ăn lại càng hay, thuở đầu hơi gian nan, về sau sung sướng

  Mậu lấy vợ Thìn: trước phải chịu cảnh gian truân, về sau đặng vinh hiển, lại e cuộc tình duyên chẳng đáng vẹn toàn.

  Mậu lấy vợ Tỵ, Ngọ: khó bề đặng phú quý, nếu trai gái đều toàn thì sanh biến, không biến thì nhà cửa phải tiêu tan, dầu cho có quan lộc cũng phải biến

  Mậu lấy vợ Mùi, Thân: trước sau đều đặng đại lợi, sanh con nhiều và tròn vẹn

  Mậu lấy vợ Dậu: lúc đầu đại lợi sau rồi vô ích, nếu lấy vợ lẽ sẽ sanh con trai được trọng quyền

  Mậu lấy vợ Tuất, Hợi: không nhờ con cái, đi tha phương lại càng tốt.

  Kỷ lấy vợ Sửu, Dần: sanh con trai khó nuôi được đến lớn, đi làng khác mới được yên, vợ lẽ sanh con dễ nuôi hơn

  Kỷ lấy vợ Mẹo, Thìn: phải tha phương mới nên sự nghiệp, giàu sang mà sanh con trai, sau không có con gái là khí âm tiêu hết

  Kỷ lấy vợ Tỵ, Ngọ: gặp thời thì thạnh lỗi mùa thì suy, vợ chồng cách trở tha phương, chẳng chết thì cũng lìa xa đôi ngã, đời sau vợ chồng mới sanh con trai

  Kỷ lấy vợ Mùi, Thân: vợ chồng được trường cửu hạnh phúc song toàn, nhiều con thi đỗ cao, và vinh quang trọn đời

  Kỷ lấy vợ Dậu: vợ chồng khó đặng bền lâu, phải ly biệt, nếu ăn ở với nhau được thì cũng thường ốm đau bịnh tật

  Kỷ lấy vợ Tuất: sanh con chẳng đặng nhờ vì con bất hiếu, nến con có đỗ cao cũng phải chịu khó về sau

  Kỷ lấy vợ Hợi: vợ chồng đặng song toàn hạnh phúc, nhà cửa phú túc, con cháu đông đúc và thi đỗ cao

  Canh lấy vợ Dần, Mẹo: trước phải gian truân, sau mới sung sướng giàu sang, có con thi đỗ cao

  Canh lấy vợ Thìn, Tỵ: vợ chồng ăn ở hiền lương thì đặng phú quý và nhiều con, nếu thất đức thì ắc phải nghèo nàn

  Canh lấy vợ Ngọ: tự mình lập thân chẳng cậy nhờ ai, khoa danh hiển đạt, lộc hưởng tự nhiên

  Canh lấy vợ Mùi, Thân: đời vợ trước không đặng vẹn bền, đời vợ sau mới đặng giai lão

  Canh lấy vợ Dậu: lúc đầu hòa hiệp, về sau có phần khó khăn, trước nghèo sau khá

  Canh lấy vợ Tuất, Hợi: đời vợ trước chẳng đặng trọn tình, lấy vợ sau mới đặng vững bền và sanh đặng quý tử (con thảo)

  Tân lấy vợ Sửu, Dần: không được hào con, sự làm ăn trước thành sau suy

  Tân lấy vợ Mẹo: tự nhiên phú quý, nhưng có con thi đỗ thì chết, trước nghèo sau giàu

  Tân lấy vợ Thìn, Tỵ: sanh con gái dễ nuôi hơn con trai, đặng của cải quan lộc

  Tân lấy vợ Ngọ: sự làm ăn hoàn toàn thạnh vượng, sanh con gái thì đặng hiếu thảo

  Tân lấy vợ Mùi, Thân: trước giàu sang sau lại hóa ra nghèo, con cái khó nuôi, lúc tuổi già có bịnh tật liên miên

  Tân lấy vợ Dậu: công danh toại nguyện, được giàu sang nhưng vất vả, có con khó nuôi đến lớn

  Tân lấy vợ Tuất, Hợi: có vợ gặp sanh sản khó, vợ chồng bất chánh

  Nhâm lấy vợ Sửu, Dần: sanh nhiều con gái, nếu có con trai dẫu có thi rồi cũng thất chức

  Nhâm lấy vợ Mẹo: sanh con trai hay gái cũng đều vẹn toàn, song chẳng nhờ con, có thi đỗ cao cũng không đặng chức phận

  Nhâm lấy vợ Thìn: về sau phải chịu cảnh nghèo khổ, mặc dầu thuở trước đã giàu sang, trở về già thường mắc bịnh tật

  Nhâm lấy vợ Tỵ: dầu đặng giàu sang nhưng sanh con cũng khó nuôi được (thất hào con), từ 40 tuổi trở lên lập nghiệp khó khăn, lấy vợ sau mới yên vui được

  Nhâm lấy vợ Ngọ: tuổi trẻ làm ăn được thạnh vượng, con gái hay trai đều song toàn, nhưng từ 40 tuổi trở về sau thì mắc bịnh tật không toàn

  Nhâm lấy vợ Mùi: tự nhiên có lộc và quan chức, tuổi già có mắc tật bịnh

  Nhâm lấy vợ Thân: sanh con chẳng toàn, được giàu sang song chẳng đặng thọ

  Nhâm lấy vợ Dậu: tình vợ chồng không toàn vẹn, có nhiều sự gây gỗ trong gia đình

  Nhâm lấy vợ Tuất, Hợi: được phú quý thịnh vượng, đông con cái và nhiều lộc trời ban

  Quý lấy vợ Sửu, Dần: có vợ ở xa xứ, đặng phú quý đại lợi, học hành thi đỗ

  Quý lấy vợ Mẹo: ăn ở lúc nhở thì hợp nhau, lớn ắt phải xa lìa, có chức vị quan tước

  Quý lấy vợ Thìn, Tỵ: đặng phú quý đại lợi, lấy vợ ở xa xứ rất tốt

  Quý lấy vợ Ngọ: trước nghèo nàn, sau sẽ đặng phú quý, đại lợi, nhiều của cải, con cháu thi đỗ cao

  Quý lấy vợ Mùi, Thân: đặng quan tước cao, công thành danh toại

  Quý lấy vợ Dậu: dầu có chức tước cũng không đặng trọn vẹn, chẳng việc gì đặng toại nguyện

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nam 89 Hợp Với Tuổi Nào? Lấy Vợ Tuổi Gì Hạnh Phúc Nhất?
 • Xem Nữ Tân Mùi Lấy Chồng Tuổi Gì Là Hợp Nhất?
 • Tuổi Mậu Dần Nên Lấy Vợ Tuổi Gì
 • Kim Lâu Là Gì Và Cách Tính Tuổi Kim Lâu Như Thế Nào?
 • Hỏi Nhỏ: Xem Ngày Cưới Theo Tuổi Vợ Hay Chồng?
 • Xem Hợp Tuổi Chồng 1995 Vợ 1996 Có Hợp Nhau Không?

  --- Bài mới hơn ---

 • Xem Ngày Cưới Tuổi Vợ Hay Tuổi Chồng, Cách Xem Ngày Cưới Chính Xác
 • Xem Tuổi Vợ Chồng Sinh Con Tốt Nhằm Mang Lại May Mắn
 • Xem Tuổi Chồng 1992 Vợ 1992
 • Xem Tuổi Chồng 1992 Vợ 1993
 • Xem Bói Tình Duyên Vợ Chồng Qua Tuổi Ngày Tháng Năm Sinh 2 Người
 • – Ất Hợi (nam mạng):

  – Bính Tý (nữ mạng):

  Luận giải tử vi cho rằng, vốn là người thông minh, nhanh nhẹn nên nữ Bính Tý rất phù hợp với các ngành nghề đòi hỏi sự năng động và ứng biến nhanh nhẹn, vận dụng trí óc nhiều hơn sức lực. Nữ Bính Tý là người cầu tiến, lúc nào cũng cố gắng nỗ lực hết mình, phấn đấu không ngừng nghỉ, không có khó khăn nào có thể khiến họ nản chí. Trong môi trường càng nhiều biến động và thử thách, họ càng dễ gặt hái được nhiều thành công, cơ hội thăng tiến càng cao. Chính vì thế mà cuộc đời của họ có nhiều thay đổi, tình duyên cũng trải qua nhiều sóng gió, nhưng đời sống lúc nào cũng sung túc đủ đầy.

  Về vấn đề tình duyên, tuổi Bính Tý có qua một giai đoạn khổ lòng hồi tuổi nhỏ. Nhưng qua giai đoạn đó, tuổi Bính Tý cũng gặp nhiều trường hợp may mắn về vấn đề này. Cuộc đời nhiều sung sướng về cá nhân và thể xác.

  Dựa theo âm dương ngũ hành , cùng Can chi xung hợp để phân tích toàn diện tốt xấu của bản mệnh, can chi và bát tự của cả vợ chồng. Thông qua đấy người xem sẽ thấy bức tranh toàn diện trong cuộc sống nếu hai tuổi Ất Hợi và Bính Tý thành vợ chồng, bao gồm những ưu điểm, thế mạnh và cả những khuyết điểm, cản trở. Để từ đó tìm giải pháp điều chỉnh hài hòa cân bằng hơn, mang lại cuộc sống gia đình êm ấm, hạnh phúc

  Thông tin chung về nam nữ:

  Xem bói tình duyên , Nam tuổi Ất Hợi mệnh Sơn Đầu Hỏa (lửa trên núi), nữ tuổi Bính Tý mệnh Giản Hạ Thủy (nước sông thường), theo quy luật âm dương ngũ hành thì Thủy khắc Hỏa nên ngũ hành của nữ xung khắc nam, mệnh nữ không tốt cho mệnh nam, xấu. Hai người hay xảy ra cãi cọ, không an bình cho tới già.

  Can chi chồng: Ất

  Hai vợ chồng thiên can Ất, Bính không xung, không hợp là trạng thái bình hòa, cân bằng, tự chủ.

  Tuổi chồng Ất Hợi và vợ Bính Tý có chi năm Hợi và Tý bình hòa nhau, không xung, hại, hình nhau, cũng không tương hợp. Cho thấy cặp đôi này có cá tính độc lập với nhau, không tạo nên sự cản trở xung đột lẫn nhau.

  Xét theo 8 cung biến hóa, chồng cung Khôn Thổ vợ cung Khôn Thổ Gặp được Phục vị là rất tốt. Phục vị Thuộc sao Tả Phù, là sao tốt; củng cố sức mạnh tinh thần, mang lại tiến bộ của bản thân, may mắn trong thi cử và bình an trong cuộc sống.

  Niên mệnh chồng 1995: Thổ

  Lưỡng Thổ tương sinh, phu thê hòa hợp, trước khó sau dễ, hôn nhân song hành cùng trời cao, trăm năm không chia lìa, lắm của nhiều con.

  Người chồng có can là Ất nếu lấy người vợ có chi là Tý: vợ chồng phù hợp an vui, có con, có của, vinh hiển gia đình.

  Nghiêng vai tựa cửa thơ song,

  Gió xuân thoang thoảng hương lòng nở nang.

  Bóng nàng dưới ánh trăng tàn,

  Chập chờn ẩn hiện như hình tiên nga.

  Dịu dàng bóng liễu thướt tha,

  Mùi hương ngây ngất dễ say lòng người.

  Độ tương hợp của hai bạn ở mức trung bình khá, khá hợp nhau.

  Lời Phật dạy rằng, hai người yêu nhau, đến được với nhau là cái duyên cái số, vì thế hãy biết trân trọng đối phương, trân trọng cuộc sống gia đình, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi thì cuộc sống sẽ thuận hòa đôi ngả. Dù hợp tuổi hay không hợp tuổi cũng là số trời đã định sẵn, không thể thay đổi. Hơn nữa, cuộc đời một con người còn phụ thuộc vào 4 yếu tố “Phúc, Phận, Vận , Mệnh”. Vậy nên, dù là Phận, là Vận hay là Mệnh cũng đều xếp sau chữ Phúc. Đức năng thắng số. Để cải biến nghiệp duyên, bạn hay chăm chỉ làm những việc thiện, sống sao cho tâm luôn trong sạch nhân đức sẽ chiến thắng số mệnh.

  Vợ chồng mệnh gì hợp nhau?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xem Tuổi Chồng 1990 Vợ 1995
 • Tình Duyên Canh Ngọ Và Canh Ngọ: Nam 1990 Nữ 1990 Có Hợp Nhau
 • Chọn Vợ Chọn Chồng: Tuổi Canh Ngọ
 • Có Nét Phu Thê, Những Cặp Vợ Chồng Sẽ Ăn Đời Ở Kiếp Với Nhau
 • Vợ Chồng Mới Cưới Đã Lục Đục, Liệu Có “ăn Đời Ở Kiếp” Được Không?
 • Xem Bói Tuổi Vợ Chồng Bạn Có Hợp Nhau Hay Không

  --- Bài mới hơn ---

 • Xem Cung Tuổi Vợ Chồng Lấy Nhau Tốt Hay Xấu, Có Hạnh Phúc Không?
 • Xem Tuổi Chồng Ất Sửu (1985) Vợ Mậu Thìn (1988) Hợp Hay Khắc?
 • Chồng Tuổi Kỷ Mùi Vợ Tuổi Ất Sửu Thì Nên Sinh Con Năm Nào
 • Xem Tuổi Chồng Kỷ Mùi (1979) Vợ Ất Sửu (1985) Hợp Hay Khắc?
 • Xem Tuổi Chồng Canh Thân (1980) Vợ Ất Sửu (1985) Hợp Hay Khắc?
 • Xem bói tuổi vợ chồng để làm gì?

  Ngoài xem tuổi lấy vợ gả chồng có hợp nhau không trước khi kết hôn. Thì xem bói tuổi vợ chồng khi đã lấy nhau cũng rất quan trọng. Nhằm biết được bạn và người đầu áp tay gối bên cạnh mình mỗi ngày có điểm gì xung khắc hay tương hợp. Nhân duyên vợ chồng giữa hai con người là một điều rất thiêng liêng. Tuy nhiên nếu cả hai có được sự tương hợp trong tuổi thì sẽ hỗ trợ nhau tốt hơn trong cuộc sống và công việc.

  Nếu xem can chi, cung mệnh tuổi của vợ chồng bạn tương sinh với nhau. Thì cuộc sống hôn nhân sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc. Cả hai có thể hỗ trợ, mang lại may mắn cho nhau trong mọi việc. Con cái về sau cũng sẽ ngoan ngoãn, vâng lời cha mẹ. Tuy nhiên khi xem tuổi vợ chồng tốt xấu mà ra kết quả xung khắc. Thì trong đời sống của hai người sẽ dễ gặp phải nhiều xung đột, bất hòa. Sự nghiệp và tài lộc gia đình bạn khó mà phát triển được. Cần sớm tìm ra cách để hóa giải.

  Yếu tố để xem bói hợp tuổi vợ chồng

  Để bói tình duyên giữa vợ chồng bạn cần xét qua rất nhiều yếu tố. Bằng những thông tin tử vi mà gia chủ đã cung cấp, chúng tôi sẽ phân tích và đánh giá. Đưa ra kết luận về sự hợp khắc trong tuổi của hai người. Qua đó bạn biết được vợ chồng mình có điểm gì xung khắc cần hóa giải hay không.

  Xem tuổi vợ chồng theo cung mệnh

  Tiện ích sẽ xem xét thông tin tử vi tuổi vợ chồng bạn. Từ đó đưa ra nhận định về yếu tố cung phi và mệnh của hai người. Nếu vợ chồng thuộc nhóm Ngũ quỷ, Lục sát, Tuyệt mạng thì rất xấu. Cần phải sớm tìm cách hóa giải để tránh khỏi chia li, đứt đoạn trong tình cảm gia đình. Ngược lại cung phi của hai bạn thuộc nhóm Phước đức, Phục vị hoặc Thiên y thì rất tốt.

  Xem bói tuổi vợ chồng theo theo thiên can, địa chi

  Can chi cũng là các yếu tố quan trọng để đánh giá sự hợp khắc trong tuổi của hai bạn. Nếu kết quả xung khắc thì cuộc sống vợ chồng con cái về sau khó mà hòa hợp được. Cả hai nên tìm ra các cách thích hợp hóa giải. Để hôn nhân gia đình mình về sau sẽ yên ấm, an vui và hạnh phúc hơn.

  Xem tuổi vợ chồng theo thiên mệnh năm sinh

  Thiên mệnh năm sinh sẽ quyết định đến tiền tài, may mắn trong sự nghiệp. Nếu như tương hợp thì vợ chồng bạn có thể dễ dàng hỗ trợ, mang lại những thuận lợi. Giúp nhau ngày càng thăng tiến và phát triển trong công việc. Bởi vậy việc xem bói nhân duyên, hợp tuổi giữa vợ chồng là điều rất cần thiết. Không chỉ khiến cho tình cảm, cuộc sống hòa thuận, hạnh phúc. Mà còn mang lại tài lộc, tương lai tốt đẹp.

  Mong rằng thông qua bài viết này bạn đã biết cách xem bói tuổi, ngày sinh vợ chồng mình. Từ đó cùng nhau cố gắng, phát triển cuộc hôn nhân ngày càng tốt đẹp. Ngoài ra cũng là một việc rất quan trọng. Bởi vì đứa trẻ đó sẽ là thứ gắn kết tình cảm gia đình ngày một bên chặt hơn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xem Bói Tình Yêu Cung Kim Ngưu Nữ Và Xử Nữ Nam
 • Cung Xử Nữ Hợp Với Cung Nào Nhất
 • Xem Bói Tình Yêu Và Sự Nghiệp Tuổi Tý Năm 2022
 • Tử Vi Số Mệnh: Bói Tình Yêu Tuổi Nhâm Thân
 • Xem Bói Tình Yêu Của Nam Thiên Bình Và Nữ Song Ngư
 • Cách Xem Tuổi Vợ Chồng Có Hợp Nhau Không Chuẩn Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Xem Tuổi Vợ Chồng Cho Nam Mạng Tân Mùi Sinh Năm 1991
 • Vụ Vợ Chặt Đầu Chồng: Sai Lầm Vì Không Xem Tuổi Vợ
 • Bói Vui Tuổi Vợ Chồng Của Trường Giang
 • Hướng Dẫn Xem Tuổi Làm Nhà Năm 2022 Chính Xác 1Oo%
 • Xem Tuổi Làm Nhà Năm 2022 Cho Người Sinh Năm 1976
 • Trước khi tiến tới hôn nhân, ai cũng muốn kết duyên vợ chồng hạnh phúc, làm ăn thuận lợi, con cái đầy đủ nên việc xem mệnh vợ chồng hợp hay khắc được đánh giá là việc quan trọng.

  Xem tử vi tuổi vợ chồng để làm gì?

  Xem bói tử vi theo tuổi, cung mệnh của vợ chồng trọn cuộc đời có hợp nhau hay không là điều rất quan trọng. Là yếu tố tâm linh chiếm được sự quan tâm của tất cả mọi người. Bởi xem mệnh vợ chồng cung cấp các thông tin về sự tương xung can chi, ngũ hành…

  Trong trường hợp các năm yếu tố ấy tương hợp thì vợ chồng bạn chắc chắn sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Cả hai vợ chồng kết hợp với nhau làm cho mọi thứ đều rất suôn sẻ và may mắn. Gia đình con cái hòa hợp, công danh tiền tài tốt, sức khỏe dồi dào.

  Nhưng ngược lại, có nhiều trường hợp thì các yếu tố tuổi tương xung nhau. Dự báo một điều không tốt đẹp trong mối quan hệ vợ chồng. Để bạn có thể sớm tìm ra cách hóa giải. Và công cụ xem bói vợ chồng sẽ hỗ trợ thông tin các cách hóa giải để vợ chồng bạn có thể cải thiện vận số mối quan hệ này.

  Để có thể xem chính xác tuổi vợ chồng kết hôn hợp tuổi cần dựa vào nhiều yếu tố, trong đó có Mệnh, được xem theo năm sinh.

  Xem mệnh vợ chồng

  Đây là yếu tố xem tuổi vợ chồng dựa trên quy luật tương sinh tương khắc theo ngũ hành và cung mệnh vợ chồng. Từ đó có thể xác định mệnh của hai vợ chồng tương sinh hay tương khắc nhau.

  Cách xem như sau:

  Đây là yếu tố xem tuổi vợ chồng dựa trên quy luật tương sinh tương khắc theo ngũ hành và cung mệnh vợ chồng. Từ đó có thể xác định mệnh của hai vợ chồng tương sinh hay tương khắc nhau.

  – Ngũ hành tương sinh – Ngũ hành tương khắc – Xem lý giải theo mệnh của hai vợ chồng:

  • Chồng Kim vợ Kim: sinh đẻ bất lợi, dễ mâu thuẫn tranh cãi, xa nhau mới yên. Ngoại trừ trường hợp lượng kim kim khuyết hay lượng Kim thành khí.
  • Chồng Kim vợ Mộc: Kim khắc Mộc, cuộc sống ly tán, nghèo khổ.
  • Chồng Kim vợ Hỏa: vợ chồng thường xuyên bất hòa, nhà cửa thấp kém, kinh tế khó tăng trưởng.
  • Chồng Kim vợ Thủy: thiên nhiên tác hợp, cnon cháu phát đạt, cơ nghiệp hưng thịnh.
  • Chồng Kim vợ Thổ: vợ chồng hòa hợp, con cháu khỏe mạnh, nhà cửa vui vẻ, làm ăn thuận lợi.
  • Chồng Mộc vợ Mộc: Lưỡng Mộc mộc chiết, công danh phát triển, con đàn cháu đống, gia đình hòa thuận.
  • Chồng Mộc vợ Thủy: tương sinh, tiền tài thịnh vượng, đông con đông cháu, bách niên giai lão.
  • Chồng Mộc vợ Hỏa: sinh xuất, con cháu phát đạt, quan lộc, tiền của thịnh vượng.
  • Chồng Mộc vợ Thổ: con cháu có người đại phú.
  • Chồng Mộc vợ Kim: trước hợp sau lìa, con cháu bất lợi.
  • Chồng Thủy vợ Thủy: Lưỡng Thủy thành viêm, nhà cửa yên vui.
  • Chồng Thủy vợ Kim: Kim Thủy sinh tài, nếu buôn bán thì nhà cửa khang trang, sung sướng đến già, con cháu phát triển.
  • Chồng Thủy vợ Mộc: Thủy Mộc tương sinh, nhân duyên bách niên giai lão, gia trạch yên vui, đông người giúp việc.
  • Chồng Thủy vợ Thổ: vợ chồng khắc nhập, vui vẻ bất thường, làm gì cũng trở ngại.
  • Chồng Thủy vợ Hỏa: Thủy Hỏa khắc nhập. duyên tự nhiên thành, tuy xấu mà hợp.
  • Chồng Hỏa vợ Hỏa: hai Hỏa trợ nhau, hưng vượng, con cháu đầy đàn.
  • Chồng Hỏa vợ Kim: hay cãi cọ, tranh tụng, có khi kiện cáo, gia đình không yên.
  • Chồng Hỏa vợ Mộc: hợp duyên, thất gia hòa hợp, phúc lộc kiêm toàn.
  • Chồng Hỏa vợ Thủy: dễ phân ly, con cháu bất lợi, gia đạo gian nguy.
  • Chồng Hỏa vợ Thổ: Hỏa Thổ hữu duyên, tài lộc sung túc, con cháu thảo hiền.
  • Chồng Thổ vợ Thổ: Lưỡng Thổ tương sinh, trước khó sau dễ, phát về hậu vận.
  • Chồng Thổ vợ Kim: vợ chồng hòa hợp, tài lộc phát đạt, con cháu thông minh.
  • Chồng Thổ vợ Mộc: Thổ Mộc bất sinh, vợ chồng dễ phân ly mỗi người một ngả.
  • Chồng Thổ vợ Thủy: Thủy Thổ tương khắc, trước hợp sau lìa, sinh kế bất lợi.
  • Chồng Thổ vợ Hỏa: Thổ Hỏa đắc vị, quan vị dồi dào, con cháu đông đúc.

  Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Tất nhiên trong cuộc sống, tương lai vợ chồng phụ thuộc rất lớn vào cách cư xử, bản tính con người chứ yếu tố tử vi chỉ là 1 phần, không nên vì nó mà làm ảnh hưởng đến hôn nhân tốt đẹp của mình.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Marry Blog :: Dựa Vào Đâu Để Xem Tuổi Vợ Chồng Có Hợp Nhau Hay Không
 • Bảng Tra Cung Mệnh Vợ Chồng Để Xem Có Hợp Tuổi Nhau Hay Không?
 • Hóa Giải Vợ Chồng Phạm Cung Ngũ Quỷ
 • Xem Tuổi Vợ Chồng Cho Nam Mạng Ất Sửu Sinh Năm 1985
 • Xem Tuổi Vợ Chồng Cho Nam Mạng Kỷ Tỵ Sinh Năm 1989
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100