Thông tin giá nhẫn kim cương 3 ly mới nhất

7

Cập nhật thông tin chi tiết về giá nhẫn kim cương 3 ly mới nhất ngày 16/07/2019 trên website Ica-ac.com

Bảng giá kim cương hôm nay

STT KÍCH THƯỚC NƯỚC ĐỘ SẠCH GIÁ BÁN
1 3,1 F VVS1 3,745,000
2 3,1 E VVS1 3,959,000
3 3,2 F VVS1 4,494,000
4 3,2 E VVS1 4,708,000
5 3,5 F VVS1 7,233,200
6 3,6 F VVS1 7,447,200
7 3,6 E VVS1 7,682,600
8 3,6 D VVS1 7,918,000
9 3,7 G VVS1 7,169,000
10 3,8 F VVS1 8,346,000
11 3,8 E VVS1 8,560,000
12 3,8 D VVS1 8,774,000
13 3,9 F VVS1 9,095,000
14 4,0 F VVS1 12,476,200
15 4,0 E VVS1 12,733,000
16 4,0 E IF 12,947,000
17 4,0 D VVS1 13,182,400
18 4,1 F VVS1 12,690,200
19 4,1 E VVS1 12,947,000
20 4,2 E VVS1 15,194,000
21 4,3 F VVS1 16,799,000
22 4,3 E VVS1 17,505,200
23 4,3 D VVS1 18,190,000
24 4,4 F VVS1 17,976,000
25 4,4 E VVS1 18,703,600
26 4,4 D VVS1 19,409,800
27 4,5 F VVS1 23,968,000
28 4,5 F IF 24,396,000
29 4,5 E VVS1 25,380,400
30 4,5 D VVS1 26,835,600
31 4,6 E VVS1 25,166,400
32 4,6 D VVS1 27,563,200
33 4,7 F VVS1 26,536,000
34 4,7 E VVS1 27,178,000
35 4,7 D VVS1 27,820,000
36 4,8 E VVS1 31,158,400
37 4,8 E IF 31,650,600
38 4,9 E VVS1 35,952,000
39 4,9 E IF 36,444,200
40 5,0 E VVS1 52,729,600
41 5,1 E VVS1 55,126,400
42 5,2 E VVS1 59,920,000
43 5,4 F VVS1 78,409,600
44 5,4 E VVS1 82,689,600
45 5,5 F VVS1 81,320,000
46 5,6 F VVS1 87,483,200
47 5,6 E VVS1 91,806,000
48 5,7 F VVS1 95,872,000
49 5,9 F VVS1 124,120,000
50 6,0 F VVS1 150,998,400
51 7,0 E IF 395,472,000

Video clip liên quan giá nhẫn kim cương 3 ly

Nhẫn nữ kim cương 4ly : 19.800.000 vnđ

Nhẫn kim cương 5 viên chủ 3 ly 6 f vvs1 kiểm định pnj

Cận cảnh chiếc nhẫn 8 carat của danh hài việt hương

Nhẫn nam kim cương 5ly93 , giấy chứng nhận giv . vỏ 3 chỉ vàng và 18 viên. tính vĩnh long 0777772772

Nhẫn nam kim cương viên chủ 6 ly 3 f vvs1 kiểm định gia

Nhẫn kim cương 4ly giá bao nhiêu thì mua được [ody diamond]

Nhẫn kim cương viên chủ 9 ly 3 j vvs1 3 carat kiểm định gia

Nhẫn kim cương viên chủ 3 carat 9 ly f vvs1 kiểm định gia

Nhẫn kim cương viên chủ 10 ly d 4.03 carat vvs1 kiểm định gia

Mua kim cương ở đâu - những điều cần biết về kim cương

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly 3 d 1 carat vvs1 kiểm định gia

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly 3 e vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 75.000.000 vnđ

Nhẫn nam kim cương viên chủ 9 ly 3 h vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 160.000.000 vnđ

Nhẫn nam kim cương viên chủ 6 ly 3 f vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 70.000.000 vnđ

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly 3 e vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 50.000.000 vnđ

Nhẫn kim cương viên chủ 7 ly 2 vvs1 gia

Nhẫn kim cương nam viên chủ 6 ly 3 d vvs1 kiểm định gia

Nhẫn kết kim cương 5 viên chủ 3 ly 6 d vvs1 kiểm định gia

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly 3 e vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 46.000.000 vnđ

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly 3 e vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 120.000.000 vnđ

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly 3 f vvs1 kiểm định gia

Nhẫn kim cương phúc lộc thọ viên chủ 6 ly 3 e và 2 viên 5ly4 e vvs1 kiểm định gia

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly 3 e vvs1 kiểm định gia

Nhẫn xoàn nam viên chủ 6 ly 3 e vvs1 kiểm định gia

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly 3 e vvs1 kiểm định gia, giá vỏ : 35.000.000 vnđ

Nhẫn kim cương viên chủ 9 ly f 3.02 carat vvs1 kiểm định gia

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly 3 e vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 97.000.000 vnđ

Nhẫn nam kim cương viên chủ 6 ly 3 e vvs1 kiểm định gia

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly 3 e vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 99.000.000 vnđ

Nhẫn kim cương 6,3 li - hột rời.

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly 3 f vvs1 kiểm định gia

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly 3 d vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 80.000.000 vnđ

Nhẫn nam kim cương viên chủ 6 ly 3 f vvs1 kiểm định gia

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly 3 e vvs1 kiểm định gia ..

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly 3 f vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 88.000.000 vnđ

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly 3 d vvs1 gia

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly 3 d vvs1 kiểm định gia. giá vỏ : 105.000.000 vnđ

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly 3 f vvs1 kiểm định gia, giá vỏ : 92.000.000 vnđ

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly 3 e vvs1 kiểm định gia

Nhẫn nam kim cương viên chủ 3 ly 8 d vvs1 kiểm định pnj

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly 3 e vvs1 kiểm định gia ..

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly 3 f vvs1 kiểm định gia

Hai nhẫn kim cương phúc lộc thọ

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly 3 e vvs1 kiểm định gia ..

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly 3 e vvs1 kiểm định gia

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly 3 f vvs1 kiểm định gia

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly 3 f vvs1 kiểm định gia

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly 3 d vvs1 kiểm định gia .

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly 3 f 1carat vvs1 kiểm định gia

Nhẫn kim cương viên chủ 6 ly 3 e vvs1 kiểm định gia

 • Giá kim cương và đá moissanite
 • Giá kim cương tự nhiên 4 ly
 • Giá kim cương tự nhiên 3 ly
 • Hot xoan 6li gia bao nhieu
 • Giá kim cương tự nhiên 2ly
 • Hột xoàn 5 carat giá bao nhiêu
 • Giá kim cương tự nhiên 1 ly
 • Gia vo nhan hot xoan
 • Giá kim cương sjc hôm nay
 • Giá viên kim cương 4.5 ly
 • Gia nhan kim cuong 4 5ly
 • Giá nhẫn hột xoàn nam
 • Giá mua bán kim cương
 • Gia kim cuong xuan thu
 • Hột xoàn giá rẻ
 • Hột xoàn 9 ly giá bao nhiêu
 • Hột xoàn 7ly giá bao nhiêu