Xem Nhiều 6/2023 #️ Xem Tuổi Vợ Chồng Và Hợp Tác Làm Ăn # Top 10 Trend | Ica-ac.com

Xem Nhiều 6/2023 # Xem Tuổi Vợ Chồng Và Hợp Tác Làm Ăn # Top 10 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Xem Tuổi Vợ Chồng Và Hợp Tác Làm Ăn mới nhất trên website Ica-ac.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Đối với tuổi tác để xây dựng nên duyên vợ chồng, hoặc bạn bè hợp tác làm ăn, thì nên dựa bát sát này sẽ dễ hiểu hơn, ngoài ngũ hành và tướng sinh. Cung sanh và cung phi hạp với nhau thì rất tốt. Ví dụ : đối với tuổi vợ chồng thì nên dựa vào cung sinh. #Dongtayy #Đông_tây_y

Còn đối với bạn bè hoặc đối tác làm ăn chung thì nên dựa vào cung phi. Ví dụ : tuổi Đinh Mùi (1967), lấy vợ tuổi Nhâm Tý (1972) thì tuổi Đinh Mùi cung sanh là Đoài, tuổi Nhâm Tý cung sinh là Chấn thì sẽ cho ra Tuyệt Mạng (xấu vừa). Nhưng đối với cung phi thì lại tốt vì tuổi Đinh Mùi là Càn, Nhâm Tý là Cấn.

Tuy nhiên có nhiều trường hợp xảy ra. Ví dụ : có 2 người hùn hạp làm ăn, nhưng cung phi 2 người không hạp thì sẽ dễ đổ vỡ, thất bại trong làm ăn. Nhưng ngược lại, nếu có người thứ 3 hùn vào thì có thể chuyển hóa từ xấu thành tốt.Các bạn có thể tham khảo chi tiết như sau : 1. CÀN : Càn + Càn – Phục Vị (tốt vừa) Càn + Cấn – Phước Đức (thật tốt) Càn + Khôn – Sanh Khí (thật tốt) Càn + Đoài – Diên Niên (thật tốt) Càn + Chấn – Lục Sát (thật xấu) Càn + Tốn – Họa Hại (thật xấu) Càn + Khảm – Tuyệt Mạng (thật xấu) Càn + Ly – Tuyệt Mạng (thật xấu) 2. CẤN : Cấn + Cấn – Phục Vị (tốt vừa) Cấn + Càn – Thiên Y (thật tốt) Cấn + Khôn – Sinh Khí (thật tốt) Cấn + Đoài – Diên Niên (thật tốt) Cấn + Chấn – Lục Sát (thật xấu) Cấn + Khảm – Ngũ Quỷ (thật xấu) Cấn + Tốn – Tuyệt Mạng (tốt vừa) Cấn + Ly – Họa Hại (thật xấu) 3. ĐOÀI : Đoài + Đoài – Phục Vị (tốt vừa) Đoài + Càn – Phước Đức (thật tốt) Đoài + Cấn – Diên Niên (thật tốt) Đoài + Khôn – Sinh Khí (thật tốt) Đoài + Khảm – Họa Hại (thật xấu) Đoài + Chấn – Tuyệt Mạng (xấu vừa) Đoài + Tốn – Lục Sát (thật xấu) Đoài + Ly – Ngũ Quỷ (thật xấu) 4. KHÔN : Khôn + Khôn – Phục Vị (tốt vừa) Khôn + Càn – Thiên Y (thất tốt) Khôn + Cấn – Sinh Khí (thật tốt) Khôn + Đoài – Phước Đức (thật tốt) Khôn + Khảm – Tuyệt Mạng (xấu vừa) Khôn + Chấn – Họa Hại (thật xấu) Khôn + Tốn – Ngũ Quỷ (thật xấu) Khôn + Ly -Lục Sát (thật xấu) 5. KHẢM : Khảm + Khảm – Phục Vị (tốt vừa) Khảm + Chấn – Thiên Y (thật tốt) Khảm + Tốn – Sinh Khí (thật tốt) Khảm + Ly – Phước Đức (thật tốt) Khảm + Càn – Lục Sát (thật xấu) Khảm + Cấn – Ngũ Quỷ (thật xấu) Khảm + Khôn – Tuyệt Mạng (xấu vừa) Khảm + Đoài – Họa Hại (thật xấu) 6. CHẤN : Chấn + Chấn – Phục Vị (tốt vừa) Chấn + Khảm – Thiên Y (thật tốt) Chấn + Tốn – Diên Niên (thật tốt) Chấn + Ly – Sinh Khí (thật tốt) Chấn + Càn – Lục Sát (thật xấu) Chấn + Cấn – Ngũ Quỷ (thật xấu) Chấn + Khôn – Họa Hại (thật xấu) Chấn + Đoài – Tuyệt Mạng (xấu vừa) 7. TỐN : Tốn + Tốn – Phục Vị (tốt vừa) Tốn + Khảm – Sinh Khí (thật tốt) Tốn + Chấn – Phước Đức (thật tốt) Tốn + Ly – Thiên Y (thật tốt) Tốn + Càn – Họa Hại (thật xấu) Tốn + Cấn – Tuyệt Mạng (xấu vừa) Tốn + Khôn – Ngũ Quỷ (thật xấu) Tốn + Đoài – Lục Sát (thật xấu) 8. LY : Ly + Ly – Phục Vị (tốt vừa) Ly + Khảm – Phước Đức (thật tốt) Ly + Chấn – Sinh Khí (thật tốt) Ly + Tốn – Thiên Y (thật tốt) Ly + Càn – Tuyệt Mạng (xấu vừa) Ly + Cấn – Họa Hại (thật xấu) Ly + Khôn – Lục Sát (thật xấu) Ly + Đoài – Ngũ Quỷ (thật xấu)

Cây Cà gai leo, Tên khoa học, Thành phần hóa học, tác dụng chữa bệnh của cây

Cây Hoàng cầm, Tên khoa học, Thành phần hóa học, tác dụng chữa bệnh của cây

Cây Hồng hoa, Rum, Tên khoa học, Thành phần hóa học, tác dụng chữa bệnh của cây

Cây Hoàng cầm râu, Bán chi liên, Tên khoa học, Thành phần hóa học, tác dụng chữa bệnh của cây

Cây Mạch môn đông, Tên khoa học, Thành phần hóa học, tác dụng chữa bệnh của cây

Nấm Linh chi, Nấm lim – Ganoderma lucidum, tác dụng chữa bệnh của Nấm

Cây Me rừng, Chùm ruột núi, Phyllanthus emblica L, và tác dụng chữa bệnh của cây

Cây Hà thủ ô trắng, Dây sữa bò, Streptocaulon juventas và tác dụng chữa bệnh của cây

Cây Hà thủ ô, Hà thủ ô đỏ, Polygonum multiflorum Thumb và tác dụng chữa bệnh của cây

Cây Hàm ếch, Trầu nước, Saururus chinensis và tác dụng chữa bệnh của cây

Cây Cỏ tranh, Bạch mao, Tên khoa học, Thành phần hóa học, tác dụng chữa bệnh của cây

Cây Cỏ xạ hương, Tên khoa học, Thành phần hóa học, tác dụng chữa bệnh của cây

Đối với tuổi tác để xây dựng nên duyên vợ chồng, hoặc bạn bè hợp tác làm ăn, thì nên dựa bát sát này sẽ dễ hiểu hơn, ngoài ngũ hành và tướng sinh. Cung sanh và cung phi hạp với nhau thì rất tốt. Ví dụ : đối với tuổi vợ chồng thì nên dựa vào cung sinh. #Dongtayy #Đông_tây_y

Còn đối với bạn bè hoặc đối tác làm ăn chung thì nên dựa vào cung phi. Ví dụ : tuổi Đinh Mùi (1967), lấy vợ tuổi Nhâm Tý (1972) thì tuổi Đinh Mùi cung sanh là Đoài, tuổi Nhâm Tý cung sinh là Chấn thì sẽ cho ra Tuyệt Mạng (xấu vừa). Nhưng đối với cung phi thì lại tốt vì tuổi Đinh Mùi là Càn, Nhâm Tý là Cấn.

Tuy nhiên có nhiều trường hợp xảy ra. Ví dụ : có 2 người hùn hạp làm ăn, nhưng cung phi 2 người không hạp thì sẽ dễ đổ vỡ, thất bại trong làm ăn. Nhưng ngược lại, nếu có người thứ 3 hùn vào thì có thể chuyển hóa từ xấu thành tốt.Các bạn có thể tham khảo chi tiết như sau : 1. CÀN : Càn + Càn – Phục Vị (tốt vừa) Càn + Cấn – Phước Đức (thật tốt) Càn + Khôn – Sanh Khí (thật tốt) Càn + Đoài – Diên Niên (thật tốt) Càn + Chấn – Lục Sát (thật xấu) Càn + Tốn – Họa Hại (thật xấu) Càn + Khảm – Tuyệt Mạng (thật xấu) Càn + Ly – Tuyệt Mạng (thật xấu) 2. CẤN : Cấn + Cấn – Phục Vị (tốt vừa) Cấn + Càn – Thiên Y (thật tốt) Cấn + Khôn – Sinh Khí (thật tốt) Cấn + Đoài – Diên Niên (thật tốt) Cấn + Chấn – Lục Sát (thật xấu) Cấn + Khảm – Ngũ Quỷ (thật xấu) Cấn + Tốn – Tuyệt Mạng (tốt vừa) Cấn + Ly – Họa Hại (thật xấu) 3. ĐOÀI : Đoài + Đoài – Phục Vị (tốt vừa) Đoài + Càn – Phước Đức (thật tốt) Đoài + Cấn – Diên Niên (thật tốt) Đoài + Khôn – Sinh Khí (thật tốt) Đoài + Khảm – Họa Hại (thật xấu) Đoài + Chấn – Tuyệt Mạng (xấu vừa) Đoài + Tốn – Lục Sát (thật xấu) Đoài + Ly – Ngũ Quỷ (thật xấu) 4. KHÔN : Khôn + Khôn – Phục Vị (tốt vừa) Khôn + Càn – Thiên Y (thất tốt) Khôn + Cấn – Sinh Khí (thật tốt) Khôn + Đoài – Phước Đức (thật tốt) Khôn + Khảm – Tuyệt Mạng (xấu vừa) Khôn + Chấn – Họa Hại (thật xấu) Khôn + Tốn – Ngũ Quỷ (thật xấu) Khôn + Ly -Lục Sát (thật xấu) 5. KHẢM : Khảm + Khảm – Phục Vị (tốt vừa) Khảm + Chấn – Thiên Y (thật tốt) Khảm + Tốn – Sinh Khí (thật tốt) Khảm + Ly – Phước Đức (thật tốt) Khảm + Càn – Lục Sát (thật xấu) Khảm + Cấn – Ngũ Quỷ (thật xấu) Khảm + Khôn – Tuyệt Mạng (xấu vừa) Khảm + Đoài – Họa Hại (thật xấu) 6. CHẤN : Chấn + Chấn – Phục Vị (tốt vừa) Chấn + Khảm – Thiên Y (thật tốt) Chấn + Tốn – Diên Niên (thật tốt) Chấn + Ly – Sinh Khí (thật tốt) Chấn + Càn – Lục Sát (thật xấu) Chấn + Cấn – Ngũ Quỷ (thật xấu) Chấn + Khôn – Họa Hại (thật xấu) Chấn + Đoài – Tuyệt Mạng (xấu vừa) 7. TỐN : Tốn + Tốn – Phục Vị (tốt vừa) Tốn + Khảm – Sinh Khí (thật tốt) Tốn + Chấn – Phước Đức (thật tốt) Tốn + Ly – Thiên Y (thật tốt) Tốn + Càn – Họa Hại (thật xấu) Tốn + Cấn – Tuyệt Mạng (xấu vừa) Tốn + Khôn – Ngũ Quỷ (thật xấu) Tốn + Đoài – Lục Sát (thật xấu) 8. LY : Ly + Ly – Phục Vị (tốt vừa) Ly + Khảm – Phước Đức (thật tốt) Ly + Chấn – Sinh Khí (thật tốt) Ly + Tốn – Thiên Y (thật tốt) Ly + Càn – Tuyệt Mạng (xấu vừa) Ly + Cấn – Họa Hại (thật xấu) Ly + Khôn – Lục Sát (thật xấu) Ly + Đoài – Ngũ Quỷ (thật xấu)

Xem Hợp Tuổi Làm Ăn Của Vợ Chồng, Đối Tác, Bạn Bè

Trong hợp tác làm ăn việc hợp tuổi rất quan trọng, nó quyết định công việc làm ăn kinh doanh có suôn sẻ hay không? Và trước khi bắt đầu một dự án, các nhà kinh doanh sẽ đi xem bói coi hai bên nên hợp tác hay không? Công cụ xem hợp tuổi làm ăn sẽ giúp bạn biết được tuổi nào hợp làm ăn chung, tuổi nào khắc. Nhằm mang lại may mắn và lợi nhuận cho cả đôi bên.

Tại sao phải xem tuổi để hợp tác làm ăn?

Làm ăn là việc lớn nên việc xem bói tuổi cũng như cung mệnh của vợ chồng hay đối tác có hợp nhau không rất quan trọng. Với mong muốn tìm được người hợp tác làm ăn phù hợp, công việc phát đạt,may mắn. Cung và mệnh là hai yếu tố được quan tâm nhất trong việc xem bói tuổi làm ăn. Chỉ cần cung mệnh không khắc nhau là có thể kết hợp làm ăn kinh doanh với nhau.

Công việc muốn thuận lợi, phát triển thì phải xem tuổi hay thời vận làm ăn hợp không? Xét theo phong thủy, thì việc chọn đối tác hợp tuổi công việc sẽ tốt đẹp, thuận buồn xuôi gió. Ngược lại sẽ xảy ra nhiều vấn đề không hay, công việc gặp khó khăn.

Xem tuổi làm ăn dựa vào các yếu tố nào?

Ngoài yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa ra. Việc hợp tác làm ăn kinh doanh cần chọn đối tác hợp tuổi để công việc thành công. Và chọn được người cùng bạn phát triển trong công việc. Chúng ta nên dựa vào các yếu tố cung mệnh, năm sinh, địa chi…

Dựa vào năm sinh của các bên với nhau

Năm sinh có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh, quyết định công việc kinh doanh có thuận lợi không? Nếu tuổi của các bên hợp nhau thì công việc sẽ diễn ra rất tốt đẹp và ngày càng phát triển. Nhất là tìm những người có tuổi tam hợp với nhau. Trái lại sẽ dễ dẫn đến việc thất bại, thua lỗ trong làm ăn. Nên chọn tuổi để kết hợp làm ăn rất quan trọng.

Xem cung mệnh theo tuổi để quyết định hợp tác làm ăn

Xem địa chi của mỗi người hợp nhau không?

Trong việc làm ăn, thiên can địa chi là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả kinh doanh. Vì vậy nếu thuộc vào tam hợp,công việc kinh doanh sẽ đạt hiệu quả cao. Mối quan hệ hợp tác các bên cũng trở nên tốt đẹp và gắn bó hơn. Nếu phạm vào tứ hành xung, khắc nhau dễ dẫn đến mâu thuẫn và nhiều điều không hay xảy ra.

Như vậy việc xem tuổi để kết hợp làm ăn mang ý nghĩa rất quan trọng. Dựa vào đó, bạn có thể tìm cho mình những đối tác làm ăn hợp ý, hợp thời. Mang lại nhiều may mắn và thuận lợi trong công việc. Qua đó giúp bạn tìm ra cách giải quyết trong việc kết hợp làm ăn không hợp tuổi. Ngoài ra bạn cũng có thể để biết thêm nhiều thông tin cho công việc làm ăn của mình.

Tâm Linh :. Xem Can Chi Cung Mạng Tuổi Vợ Chồng Con Cái, Hợp Tác Làm Ăn Tổng Hợp

Xem vợ chồng con cái và bạn làm ăn thì chúng ta xét 4 thứ: can, chi, cung, mệnh. Trong bốn cái đó nếu được 2/4, 3/4 là được, 4/4 thì không có rồi, còn 1/4 là không được. Riêng mệnh khắc thì có trường hợp chồng khắc vợ thì chấp nhận được mà vợ khắc chồng thì không bởi vì, các bậc tiền bối thời xa xưa trong khoa tử vi này thường nói câu phú (mãi đến nay tôi tìm không ra ai là tác-giả?), xin trích dẫn như sau:

“ Phu khắc Thê nghi tài nghi tử nghi phú nghi quý “ ( Chồng khắc Vợ thì : Tài Năng, Con Cái, Tiền Bạc, Danh Vọng… vẫn phát triển ). Trái lại, “Thê khắc Phu nghi  bại nghi vong” (Vợ khắc Chồng thì : Thất Bại và Thiệt Thòi mọi mặt, đôi khi đưa đến gia cảnh đáng thương cho tương lai).

Can, chi, ngũ hành với các tuổi sinh, khắc

I. Can, Chi và ngũ hành

10 Can là:

– Đọc xuôi:

1. GIÁP - thuộc Dương hành Mộc.

2. ẤT - thuộc Âm hành Mộc.

3. BÍNH - thuộc Dương hành Hỏa.

4. ĐINH - thuộc Âm hành Hỏa.

5. MẬU - thuộc Dương hành Thổ.

6. KỶ - thuộc Âm hành Thổ.

7. CANH - thuộc Dương hành Kim.

8. TÂN - thuộc Âm hành Kim.

9. NHÂM - thuộc Dương hành Thủy.

10. QUÝ - thuộc Âm hành Thủy.

Tất cả 5 Can Âm và 5 Can Dương, đều thuộc vào Ngũ hành (Thủy, Hỏa, Mộc, Kim, Thổ) và chia đều nhau cứ 2 Can chung 1 Hành.

Thuộc tính Âm dương ngũ hành của Thiên Can

# Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ

Dương Dương Kim (Canh) giống như đao kiếm trong chinh chiến, chủ vé sát khí của thiên địa. Dương Mộc (Giáp) hùng tráng và cương cứng, như cây cao chọc trời có thể đứng sừng sững ngàn năm. Dương Thuỷ (Nhâm) mạnh mẽ, dồi dào, chảy liên tục không ngừng, dễ tiến mà khó lùi. Dương Hoả (Bính) mạnh mẽ, như Hoả từ mặt trời, có thể dung hoà vạn vật. Dương Thổ (Mậu) cao dày, cứng cáp như bức tường thành.

Âm Âm Kim (Tân), như vàng bạc châu báu, dễ chịu ấm áp, thích hợp làm trang sức. Âm Mộc (Ất), mềm mại khúc khuỷu, như cây thân leo, không sợ bị chặt phá. Âm Thuỷ (Quý) mém mại kéo dài, thế nước yên bình như nước hổ tĩnh lặng. Âm Hoả (Đinh), bên ngoài thì mém mại mà trong thì sáng sủa, giống như ngọn đèn giữa nhân gian. Âm Thổ (Kỷ) mỏng, thấp, mém, ẩm, có thể che chở vạn vật, giống như đất ở đồng ruộng.

12 Chi là:

– Đọc xuôi:

1. Tý thuộc Dương hành Thủy

2. Sửu thuộc Âm hành Thổ

3. Dần thuộc Dương hành Mộc

4. Mão thuộc Âm hành Mộc.

5. Thìn thuộc Dương hành Thổ.

6. Tỵ thuộc Âm hành Hỏa.

7. Ngọ thuộc Dương hành Hỏa.

8. Mùi thuộc Âm hành Thổ.

9. Thân thuộc Dương hành Kim.

10. Dậu thuộc Âm hành Kim

11. Tuất thuộc Dương hành Thổ

12. Hợi thuộc Âm hành Thủy.

– Tổng cộng là 6 Chi Âm và 6 Chi Dương, đều thuộc vào Ngũ hành. Cứ mỗi Ngũ hành kiêm 2 chi, chỉ trừ hành Thổ kiêm 4 chi (Thìn, Tuất, Sửu, Mùi). Mỗi hành 2 Chi còn dư 2 Chi, chia nữa thì lẻ, . Hành Thổ vốn người Trung ương, có quyền hơn, nên lấy 2 chi dư là danh chính ngôn thuận. Vì vậy ông Hành Thổ được quyền hưởng 4 chi.

Ngũ hành:

Sinh: Kim sinh Thuỷ, Thuỷ sinh Mộc, Mộc sinh Hoả, Hoả sinh Thổ, Thổ sinh Kim.

Khắc: Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thuỷ, Thuỷ khắc Hoả, Hoả khắc Kim.

Quan hệ giữa Địa Chi và Thiên Can

Hành Mùa Phương Thiên Can Địa Chi

Mộc Xuân Đông Giáp, Ất Dần, Mão

Hỏa Hạ Nam Bính, Đinh Tỵ, Ngọ

Thổ Tháng cuối mỗi mùa Trung cung Mậu, Kỷ Thìn, Tuất, Sửu, Mùi

Kim Thu Tây Canh, Tân Thân, Dậu

Thủy Đông Bắc Nhâm, Quý Hợi, Tý

II. Sự khắc hợp giữa việc xem tuổi

1. Tính theo can:

a. Năm trường hợp tốt:

– Giáp và Kỷ hợp (hợp trung chính), hóa Thổ, chủ về tín.

– Ất và Canh hợp (hợp nhân nghĩa), hóa Kim, chủ về nghĩa.

– Bính và Tân hợp (hợp uy thế), hóa Thủy, chủ về trí.

– Đinh và Nhâm hợp (hợp nhân từ), hóa Mộc, chủ về nhân.

– Mậu và Quý hợp (hợp đa lễ), hóa Hỏa, chủ về lễ.

b. Mười trường hợp xấu:

– Giáp phá Mậu – Kỷ phá Quý

– ất phá Kỷ – Canh phá Giáp

– Bính phá Canh – Tân phá ất

– Đinh phá Tân – Nhâm phá Bính

– Mậu phá Nhâm – Quý phá Đinh

2. Tính theo chi:

a. Vấn đề hợp:

Tam hợp gồm:

– Dần, Ngọ, Tuất

– Thân, Tý, Thìn

– Tỵ, Dậu, Sửu

– Hợi, Mão, Mùi

Nhị hợp gồm:

– Tý hợp Sửu – Thìn hợp Dậu

– Dần hợp Hợi – Tỵ hợp Thân

– Mão hợp Tuất – Ngọ hợp Mùi

b. Vấn đề khắc:

– Tý khắc Ngọ – Tỵ khắc Hợi

– Mão khắc Dậu – Thìn khắc Tuất

– Dần khắc Thân – Sửu khắc Mùi

NGŨ HÀNH NẠP ÂM

Khi chọn vợ chọn chồng, con cái theo “Bản mệnh”, tức là theo ngũ hành nạp âm. Có khi hành này khắc hành kia, không phải là xấu, lại nhờ khắc đó mà ra tốt. Chớ không phải mỗi lần khắc là xấu cả.

Trong hôn nhân phần xem tuổi vợ chồng con cái qua Ngũ Hành sinh khắc của “Bản mệnh”, nhiều người thường lo lắng như trai mệnh Thổ lấy gái mệnh Mộc (Mộc khắc Thổ) sẽ yểu thọ, vì cây sẽ hút hết chất màu mở của đất v.v…

HAI NGƯỜI CÙNG MỆNH THÌ XÉT THEO BẢNG NÀY (Không luận âm dương của can chỉ luận âm dương của bản mệnh)

NGŨ HÀNH TỶ HÒA:

NGŨ HÀNH TƯƠNG TRANH:

NÓI VỀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỪNG MỆNH 

HÀNH KIM :

Kiếm, Sa Kim phong lưỡng ban kim Mộc mệnh nhược phòng tức khắc hiềm Ngoại hữu tứ Kim giải kỵ Hỏa Kiếm sa vô Hỏa bất thành hình.

Giải thích : Đừng nghĩ Hỏa khắc Kim, nếu mệnh là Kiếm Phong Kim và Sa Trung Kim mà hợp cùng người mệnh Hỏa trong hôn nhân, lại tốt đẹp vô cùng.

Kiếm Phong Kim (vàng trong kiếm) và Sa Trung Kim (vàng trong cát), nếu không có lửa (Hỏa) thì không thành vật dụng. Nhưng cả hai khắc với Mộc (Kim khắc Mộc) vì hình kỵ, dù Mộc hao Kim lợi (Kim được khắc xuất, mất phần khắc) nhưng vẫn chịu thế tiền cát hậu hung (trước tốt sau xấu), do Kim chưa tinh chế nên không hại được Mộc vượng, không chém được cây lại thêm tổn hại.

4 hành Kim còn lại là Hải Trung Kim (vàng trong biển), Bạch Lạp Kim (vàng trong sáp), Thoa Xuyến Kim (vàng trang sức) và Kim Bạch Kim (kim loại màu) đều kỵ hành Hỏa.

HÀNH HỎA :

Phúc Đăng, Lư Trung dữ Sơn Đầu Tam Hỏa nguyên lai phách Thủy lưu Thiên Thượng, Tích , Sơn hạ Hỏa Thủy trung nhất ngô cân vương hâu

Giải thích : Ba loại Phúc Đăng Hỏa (lửa đèn dầu), Lư Trung Hỏa (lửa bếp lò) và Sơn Đầu Hỏa (lửa trên núi) gặp hành Thủy sẽ khắc kỵ. Khi gặp nước ba thứ lửa trên sẽ bị dập tắt, đúng nghĩa Thủy khắc Hỏa, thuộc diện khắc nhập mất phần phúc.

Còn Thiên Thượng Hỏa (lửa trên trời), Sơn Hạ Hỏa (Lửa dưới núi) và Tích Lịch Hỏa (lửa sấm sét) lại cần phối hợp với hành Thủy, bởi có nước thì càng phát huy được tính chất, khí âm (thủy) gặp khí dương (hỏa) sẽ gây ra sấm sét.

HÀNH MỘC :Bình Địa Mộc trung chỉ nhất sinh Bất phùng Kim giả bất năng thành Ngũ ban biệt Mộc kỵ Kim loại Nhược ngộ đương nhiên bất đắc sinh

Giải thích : Trong Lục Mộc chỉ có Bình Địa Mộc (cây trên đất) không sợ Kim (Kim khắc Mộc), mà còn cần hòa hợp mới thành vật hữu dụng (cưa, búa đẻo gọt cây thành vật để dùng như tủ, bàn, ghế).

Những loại Mộc còn lại như Tùng Bá Mộc (cây tùng già), Dương Liễu Mộc (cây dương liễu), Tang Đố Mộc (cây dâu tằm), Thạch Lựu Mộc (cây mọc trên đá) và Đại Lâm Mộc (cây trong rừng già) đều sợ Kim, nếu phối hợp sẽ tử biệt hay nghèo khổ suốt đời (Hưu Tù Tử). Những loại cây trong rừng (Đại Lâm, Tùng Bá), những cây sống chùm gửi (Thạch Lựu), cây còi (Dương Liễu) rất hay bị đốn chặt, khai quang.

HÀNH THỦY :

Đại Hải Thủy, Thiên Hà Thủy lưu Nhị ban bất dữ Thổ vi cửu Ngoại giả đô lai toàn kỵ Thổ Phùng chi y lộc tất nan cầu.

Giải thích : Đại Hải Thủy (nước biển), Thiên Hà Thủy (nước trên trời) không sợ gặp Thổ dù Thổ khắc Thủy (Thủy hao Thổ lợi) vì đất không ở biển lớn hay trên trời, cả hai phối hợp cùng Thổ càng mau thành công, nếu thành vợ chồng sẽ dễ hiển đạt đường công danh phú quý.

Còn Trường Lưu Thủy (sông dài), Giang Hà Thủy (sông cái), Tuyền Trung Thủy (nước suối) và Đại Khê Thủy (nước khe) đều kỵ Thổ, nước chỉ làm lợi cho đất, số sẽ vất vả, nghèo khó, vì nước mất mát cho đất thêm màu mở.

HÀNH THỔ :

Lộ Bàng, Đại Trạch, Sa Trung Thổ Đắc Mộc như đạt thanh vân lộ Ngoại hữu tam ban phách Mộc gia Phùng chi tất mệnh tu nhập mộ.

Giải thích : Lộ Bàng Thổ (đất đường lộ), Đại Trạch Thổ (đất đầm lầy) và Sa Trung Thổ (đất bãi cát) không sợ Mộc, vì cây không sống giữa đường cái quan hay trên bãi cát, đầm lầy. Cả ba hành Thổ này nếu gặp Mộc không khắc dù Mộc khắc Thổ, Thổ hao Mộc lợi, trái lại còn có đường công danh, tài lộc thăng tiến không ngừng.

Thành Đầu Thổ (đất bờ thành), Bích Thượng Thổ (đất trên tường) và Ốc Thượng Thổ (đất nóc nhà) đều sợ Mộc, nhất là Tang Đố Mộc, Thạch Lựu Mộc, như thân tự chôn xuống mộ. 3 hành Thổ này tuy không sợ Bình Địa Mộc, Đại Lâm Mộc, Tùng Bá Mộc nhưng không bền vững vì hình kỵ.

BẢNG TRA CỨU TUỔI CUNG NGŨ HÀNH ÂM DƯƠNG

NĂM TUỔI CUNG HÀNH

NAM NỮ

1924 Giáp Tý Tốn: Mộc Khôn: Thổ Kim

1925 Ất Sửu Chấn: Mộc Chấn: Mộc Kim –

1926 Bính Dần Khôn: Thổ Tốn: Mộc Hỏa

1927 Đinh Mão Khảm: Thủy Cấn: Thổ Hỏa –

1928 Mậu Thìn Ly: Hỏa Càn: Kim Mộc

1929 Kỷ Tỵ Cấn: Thổ Đoài: Kim Mộc –

1930 Canh Ngọ Đoài: Kim Cấn: Thổ Thổ

1931 Tân Mùi Càn: Kim Ly: Hỏa Thổ –

1932 NhâmThân Khôn: Thổ Khảm: Thủy Kim

1933 Quý Dậu Tốn: Mộc Khôn: Thổ Kim –

1934 GiápTuất Chấn: Mộc Chấn: Mộc Hỏa

1935 Ất Hợi Khôn: Thổ Tốn: Mộc Hỏa –

1936 Bính Tý Khảm: Thủy Cấn: Thổ Thủy

1937 Đinh Sửu Ly: Hỏa Càn: Kim Thủy –

1938 Mậu Dần Cấn: Thổ Đoài: Kim Thổ

1939 Kỷ Mão Đoài: Kim Cấn: Thổ Thổ –

1940 Canhthìn Càn: Kim Ly: Hỏa Kim

1941 Tân Tỵ Khôn: Thổ Khảm: Thủy Kim –

1942 Nhâm Ngọ Tốn: Mộc Khôn: Thổ Mộc

1943 Qúy Mùi Chấn: Mộc Chấn: Mộc Mộc –

1944 GiápThân Khôn: Thổ Tốn: Mộc Thủy

1945 Ất Dậu Khảm: Thủy Cấn: Thổ Thủy –

1946 BínhTuất Ly: Hỏa Càn: Kim Thổ

1947 Đinh hợi Cấn: Thổ Đoài: Kim Thổ –

1948 Mậu Tý Đoài: Kim Cấn: Thổ Hỏa

1949 Kỷ Sửu Càn: Kim Ly: Hỏa Hỏa –

1950 Canh Dần Khôn: Thổ Khảm: Thủy Mộc

1951 Tân Mão Tốn: Mộc Khôn: Thổ Mộc –

1952 NhâmThìn Chấn: Mộc Chấn: Mộc Thủy

1953 Quý Tỵ Khôn: Thổ Tốn: Mộc Thủy –

1954 Giáp Ngọ Khảm: Thủy Cấn: Thổ Kim

1955 Ất Mùi Ly: Hỏa Càn: Kim Kim –

1956 Bính thân Cấn: Thổ Đoài: Kim Hỏa

1957 Đinh Dậu Đoài: Kim Cấn: Thổ Hỏa –

1958 Mậu Tuất Càn: Kim Ly: Hỏa Mộc

1959 Kỷ Hợi Khôn: Thổ Khảm: Thủy Mộc –

1960 Canh Tý Tốn: Mộc Khôn: Thổ Thổ

1961 Tân Sửu Chấn: Mộc Chấn: Mộc Thổ –

1962 Nhâm Dần Khôn: Thổ Tốn: Mộc Kim

1963 Quý Mão Khảm: Thủy Cấn: Thổ Kim –

1964 GiápThìn Ly: Hỏa Càn: Kim Hỏa

1965 Ất Tỵ Cấn: Thổ Đoài: Kim Hỏa –

1966 Bính Ngọ Đoài: Kim Cấn: Thổ Thủy

1967 Đinh Mùi Càn: Kim Ly: Hỏa Thủy –

1968 Mậu Thân Khôn: Thổ Khảm: Thủy Thổ

1969 Kỷ Dậu Tốn: Mộc Khôn: Thổ Thổ –

1970 CanhTuất Chấn: Mộc Chấn: Mộc Kim

1971 Tân Hợi Khôn: Thổ Tốn: Mộc Kim –

1972 Nhâm Tý Khảm: Thủy Cấn: Thổ Mộc

1973 Quý Sửu Ly: Hỏa Càn: Kim Mộc –

1974 Giáp Dần Cấn: Thổ Đoài: Kim Thủy

1975 Ất Mão Đoài: Kim Cấn: Thổ Thủy –

1976 BínhThìn Càn: Kim Ly: Hỏa Thổ

1977 Đinh Tỵ Khôn: Thổ Khảm: Thủy Thổ –

1978 Mậu Ngọ Tốn: Mộc Khôn: Thổ Hỏa

1979 Kỷ Mùi Chấn: Mộc Chấn: Mộc Hỏa –

1980 CanhThân Khôn: Thổ Tốn: Mộc Mộc

1981 Tân Dậu Khảm: Thủy Cấn: Thổ Mộc –

1982 NhâmTuất Ly: Hỏa Càn: Kim Thủy

1983 Quý Hợi Cấn: Thổ Đoài: Kim Thủy –

1984 Giáp tý Đoài: Kim Cấn: Thổ Kim

1985 Ất Sửu Càn: Kim Ly: Hỏa Kim –

1986 Bính Dần Khôn: Thổ Khảm: Thủy Hỏa

1987 Đinh Mão Tốn: Mộc Khôn: Thổ Hỏa –

1988 Mậu Thìn Chấn: Mộc Chấn: Mộc Mộc

1989 Kỷ Tỵ Khôn: Thổ Tốn: Mộc Mộc –

1990 Canh Ngọ Khảm: Thủy Cấn: Thổ Thổ

1991 Tân Mùi Ly: Hỏa Càn: Kim Thổ –

1992 NhâmThân Cấn: Thổ Đoài: Kim Kim

1993 Quý Dậu Đoài: Kim Cấn: Thổ Kim –

1994 GiápTuất Càn: Kim Ly: Hỏa Hỏa

1995 Ất Hợi Khôn: Thổ Khảm: Thủy Hỏa –

1996 Bính Tý Tốn: Mộc Khôn: Thổ Thủy

1997 Đinh Sửu Chấn: Mộc Chấn: Mộc Thủy –

1998 Mậu Dần Khôn: Thổ Tốn: Mộc Thổ

1999 Kỷ Mão Khảm: Thủy Cấn: Thổ Thổ –

2000 Canhthìn Ly: Hỏa Càn: Kim Kim

2001 Tân Tỵ Cấn: Thổ Đoài: Kim Kim –

2002 Nhâm Ngọ Đoài: Kim Cấn: Thổ Mộc

2003 Qúy Mùi Càn: Kim Ly: Hỏa Mộc –

2004 GiápThân Khôn: Thổ Khảm: Thủy Thủy

2005 Ất Dậu Tốn: Mộc Khôn: Thổ Thủy –

2006 BínhTuất Chấn: Mộc Chấn: Mộc Thổ

2007 Đinh hợi Khôn: Thổ Tốn: Mộc Thổ –

2008 Mậu Tý Khảm: Thủy Cấn: Thổ Hỏa

2009 Kỷ Sửu Ly: Hỏa Càn: Kim Hỏa –

2010 Canh Dần Cấn: Thổ Đoài: Kim Mộc

2011 Tân Mão Đoài: Kim Cấn: Thổ Mộc –

2012 NhâmThìn Càn: Kim Ly: Hỏa Thủy

2013 Quý Tỵ Khôn: Thổ Khảm: Thủy Thủy –

2014 Giáp Ngọ Tốn: Mộc Khôn: Thổ Kim

2015 Ất Mùi Chấn: Mộc Chấn: Mộc Kim –

2016 Bínhthân Khôn: Thổ Tốn: Mộc Hỏa

2017 Đinh Dậu Khảm: Thủy Cấn: Thổ Hỏa –

2018 Mậu Tuất Ly: Hỏa Càn: Kim Mộc

2019 Kỷ Hợi Cấn: Thổ Đoài: Kim Mộc –

2020 Canh Tý Đoài: Kim Cấn: Thổ Thổ

2021 Tân Sửu Càn: Kim Ly: Hỏa Thổ –

2022 Nhâm Dần Khôn: Thổ Khảm: Thủy Kim

2023 Quý Mão Tốn: Mộc Khôn: Thổ Kim –

2024 GiápThìn Chấn: Mộc Chấn: Mộc Hỏa

2025 Ất Tỵ Khôn: Thổ Tốn: Mộc Hỏa –

2026 Bính Ngọ Khảm: Thủy Cấn: Thổ Thủy

2027 Đinh Mùi Ly: Hỏa Càn: Kim Thủy –

2028 Mậu Thân Cấn: Thổ Đoài: Kim Thổ

2029 Kỷ Dậu Đoài: Kim Cấn: Thổ Thổ –

2030 CanhTuất Càn: Kim Ly: Hỏa Kim

2031 Tân Hợi Khôn: Thổ Khảm: Thủy Kim –

2032 Nhâm Tý Tốn: Mộc Khôn: Thổ Mộc

2033 Quý Sửu Chấn: Mộc Chấn: Mộc Mộc –

2034 Giáp Dần Khôn: Thổ Tốn: Mộc Thủy

2035 Ất Mão Khảm: Thủy Cấn: Thổ Thủy –

2036 BínhThìn Ly: Hỏa Càn: Kim Thổ

2037 Đinh Tỵ Cấn: Thổ Đoài: Kim Thổ –

2038 Mậu Ngọ Đoài: Kim Cấn: Thổ Hỏa

2039 Kỷ Mùi Càn: Kim Ly: Hỏa Hỏa –

2040 CanhThân Khôn: Thổ Khảm: Thủy Mộc

2041 Tân Dậu Tốn: Mộc Khôn: Thổ Mộc –

2042 NhâmTuất Chấn: Mộc Chấn: Mộc Thủy

2043 Quý Hợi Khôn: Thổ Tốn: Mộc Thủy –

BÁT QUÁI PHỐI CUNG VỢ CHỒNG CON CÁI và HƯỚNG NHÀ TỐT XẤU

Phước đức, sanh khí, phục vị, thiên y: tốt

Lục sát, ngũ quỷ, họa hai, tuyệt mệnh: xấu

Diên niên: Mọi sự ổn định Sinh khí: Phúc lộc vẹn toàn Thiên y: Gặp thiên thời được che chở Phục vị: Được sự giúp đỡ Tuyệt mệnh: Chết chóc Hoạ hại: Nhà có hung khí Lục sát: Nhà có sát khí Ngũ qui: Gặp tai hoạ

Sinh khí: Thuộc sao Tham Lang, là sao tốt; thu hút tài lộc, danh tiếng, thăng quan phát tài. Chủ về vượng khí, có lợi cho con trai, lợi cho danh tiếng, tạo ra sức sống dồi dào cho con người, tính dục mạnh mẽ. Nếu sinh khí mà không may có khu vệ sinh, phòng kho,… thì hay mất vặt, thất nghiệp, đẻ non, nhiều bệnh tật.

Thiên y: Thuộc sao Cự Môn, là sao tốt; cải thiện sức khỏe, trường thọ. Chủ về sức khỏe tốt, lợi cho phụ nữ, vượng tài lộc, tiêu trừ bệnh, tâm tính ổn định, có giấc ngủ ngon, thường có quý nhân phù trợ, luôn đổi mới. Nếu Thiên y mà không may có khu vệ sinh, phòng kho ,… thì mắc bệnh kinh niên, chứng ung thư.

Diên niên: Thuộc sao Vũ Khúc, là sao tốt; củng cố các mối quan hệ trong gia đình, tình yêu. Đây là hướng hoà thuận, tốt cho sự nghiệp và ngoại giao, với các mối quan hệ khác, vợ chồng hoà thuận, tuổi thọ tăng thêm, bớt kẻ địch, tính hoà dịu, với nữ giới có bạn đời tốt. Nếu Diên niên không may có khu vệ sinh, phòng kho ,… thì hay cãi vã thị phi, nhà cửa không yên ổn.

Phục vị: Thuộc sao Tả Phù, là sao tốt; củng cố sức mạnh tinh thần, mang lại tiến bộ của bản thân, may mắn trong thi cử. Đây là hướng bình yên, trấn tĩnh, có lợi để bàn thờ. Vững cho chủ nhà, tình duyên nam nữ gắn bó, khả năng tài chính tốt, quan hệ cha mẹ vợ con tốt nhưng tình dục giảm sút. Nếu Phục vị không may có khu vệ sinh, phòng kho …. thì gia chủ nóng nảy, luôn cảm thấy bất yên.

Tuyệt mệnh: Thuộc sao Phá Quân, rất xấu; phá sản, bệnh tật chết người. Nếu Tuyệt mệnh mà xây khu vệ sinh, phòng kho thì chủ nhà có sức khoẻ tốt, tuổi thọ tăng thêm, duyên phận con cái tốt, có tài vận. Nếu Tuyệt mệnh vào vị trí tốt (cửa ra vào, phòng ngủ, bếp ): chủ nhân bị bệnh khó chữa, mổ xẻ, đụng xe, mất trộm, trong người cảm thấy không yên ổn, mọi việc tính toán quá đáng, buồn phiền, đau khổ, u sầu, ít nói, ức chế tâm thần, duyên phận con cái bạc bẽo.

Ngũ quỷ: Thuộc sao Liêm Trinh, là sao xấu; mất nguồn thu nhập, mất việc làm, cãi lộn. Nếu Ngũ quỷ là khu vệ sinh, kho thì có thể biến xấu thành tốt. Nếu cung Ngũ Quỷ là vị trí tốt (cửa ra vào, phòng ngủ, bếp) thì các sự việc lôi thôi vô cớ ập đến, người nhà có khả năng đụng chạm dao kéo mổ xẻ, ung thư, tai tiếng thị phi, mất trộm, phá sản, hoả hoạn.

Lục sát: Thuộc sao Lộc Tốn, xấu; xáo trộn trong quan hệ tình cảm, thù hận, kiện tụng, tai nạn. Nếu Lục sát là khu vệ sinh, kho thì người trong nhà có suy nghĩ đúng đắn, có số đào hoa và lợi cho đuờng tình duyên. Nếu cung Lục sát là vị trí tốt (cửa ra vào, phòng ngủ, bếp) thì tình duyên trắc trở, vợ chồng thường cãi nhau, sự nghiệp không tốt. Riêng với nam giới thì không lo làm ăn, hay rượu chè cờ bạc.

Hoạ hại: Thuộc sao Lộc Tốn, xấu; không may mắn, thị phi, thất bại. Nếu Hoạ hại là khu vệ sinh, kho thì người trong nhà được yên ổn, hoà thuận, sức khoẻ tốt, không xảy ra quan sự. Nếu Hoạ hại là vị trí tốt ( cửa ra vào, phòng ngủ, bếp ) thì người nhà bị chia rẽ, quan tai, mệt mỏi vì những việc vụn vặt, hay thưa kiện với người ngoài, thất tài. 

Bảng tra màu tương sinh, tương hợp với mạng mình:

Canh lấy vợ tuổi nào hợp nhất theo Cao Ly Đầu Hình

Nam tuổi ẤT CANH lấy vợ tuổi Tý Ngọ bị nhì Bần Tiện Sửu Mùi được nhất Phú Quý Dần Thân bị ngũ Ly Biệt Mão Dậu được tứ Đạt Đạo Thìn Tuất được tam Hiển Vinh TỴ Hợi bị Nhì Bần Tiện

Nam tuổi ĐINH NHÂM lấy vợ tuổi Tý Ngọ bị ngũ Ly Biệt Sửu Mùi được tứ Đạt Đạo Dần Thân được tam Hiển Vinh Mão Dậu bị nhì Bần Tiện Thìn Tuất được nhất Phú Quý Tỵ Hợi bị ngũ Ly Biệt

Nam tuổi MẬU QUÝ lấy vợ tuổi Tý Ngọ được tứ Đạt Đạo Sửu Mùi được tam Hiển Vinh Dần Thân bị nhì Bần Tiện Mão Dậu được nhất Phú Quý Thìn Tuất bị ngũ Ly Biệt Tỵ Hợi được tứ Đạt Đạo

Nam tuổi GIÁP-KỶ lấy vợ tuổi Tý Ngọ được tam Hiển Vinh Sửu Mùi bị nhì Bần Tiện Dần Thân được nhất Phú Quý Mão Dậu được bị ngũ Ly Biệt Thìn Tuất được tứ Đạt Đạo Tỵ Hợi được tam Hiển Vinh

Nam tuổi BÍNH TÂN lấy vợ tuổi Tý Ngọ được nhất Phú Quý Sửu Mùi bị ngũ Ly Biệt Dần Thân được tứ Đạt Đạo Mão Dậu được tam Hiển Vinh Thìn Tuất bị nhì Bần Tiện Tỵ Hợi được nhất Phú Quý

CHÚ THÍCH:

1- NHỨT PHÚ QUÝ: Là giàu có hay dư giả

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, đặng 3 điểm cộng lại tất nhiên sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao, sống trong cảnh phù hoa hạnh phúc.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhứt Phú Quý và thêm mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt ở 2 điểm mà thôi, tất nhiên cũng tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ có phần hơi để làm ăn mà thôi.

2- NHÌ BẦN TIỆN: Là nghèo hèn hay thiếu thốn

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, lại không hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sẽ sống trong cảnh khốn khổ, vất vả không nơi nương tựa, thiếu ăn thiếu mặc.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không đặng tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng 1 phần mà thôi, tất nhiên sự sống cũng tạo gọi đủ no và tạo đ ặng nơi ăn chốn ở.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên ngày hậu cũng tạo nên nhà cửa sống trong cảnh bình đẳng ấm no.

3- TAM VINH HIỂN : Là quyền tước hay chức phận

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm tốt cộng lại, tất nhiên sẽ có quyền tước cao sang, đặng có danh giá bốn phương, nhiều người kính mến.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng có 2 phần mà thôi, tất nhiên đặng có danh giá chức tước tầm thường, cũng có địa vị với xã hội.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên có ảnh hưởng về danh giá hoặc có chút ít tên tuổi với hàng xóm.

4- TỨ ĐẠT ĐẠO: Là thông đàng hay dể làm ăn

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm hạp cộng lại, tất nhiên vợ chồng sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh thuận lợi dễ làm ăn.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tứ Đạt Đạo và thêm số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ hạp đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng đặng sự ấm no và tạo nên gia đình êm ấm.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên cảnh vợ chồng ấy cũng tạm gọi là đủ no, nơi ăn chốn ở có phần chật vật.

5- BIỆT LY: Là lìa sống hay lìa thác

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, làm ăn không đặng hưởng phúc đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sớm khóc hận, duyên kiếp bẽ bàng, kẻ mất người còn hoặc xa nhau vĩnh viễn, mặc dầu yêu thương cho thế mấy cũng không tránh khỏi.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng một phần mà thôi, tất nhiên từ từ sanh điều gây cấn, trái ngang rồi xa nhau cũng không thể ở đặng. 

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly nhưng số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt và đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng tạm ở đặng một thời gian kéo dài nhưng thường bị ốm đau hoặc mất sự ấm êm trong gia đạo. “Kỵ nhẹ lìa sống với nhau Kỵ nặng lìa thác sầu đau một mình”.

Nguồn tổng hợp, còn tiếp

Xem Tuổi Hợp Tác Làm Ăn, Chọn Hợp Tuổi Để Kinh Doanh

Bạn đang muốn hợp tác, làm ăn, kinh doanh. Bạn muốn biết người mình sắp tới hợp tác có hợp với mình không? Công cụ giúp bạn biết được tuổi nào hợp tác với mình tốt nhất. Để từ đó giúp việc làm ăn của các bạn được suôn sẻ, thuận lợi hơn.

Tại sao phải xem tuổi hợp làm ăn?

Việc làm ăn, kinh doanh, buôn bán gắn liền với thực tiễn đời sống hằng ngày. Nó gắn liền với cơm, áo, gạo, tiền các nhu cầu trong cuộc sống và trong sự phát triển của xã hội. Bởi vậy, việc lựa chọn người để hợp tác làm ăn là công việc cực kỳ quan trọng và cần thiết.

Nếu chọn người phù hợp để hợp tác thì việc làm ăn của hai bạn sẽ thuận lợi, may mắn và suôn sẻ. Tuy nhiên, nếu hai bạn khắc tuổi, khắc mệnh nhau thì mọi công việc sẽ khó khăn hơn. Việc buôn bán, kinh doanh gặp nhiều trắc trở, gây trở ngại trong con đường phát triển lâu dài. Bởi thế, trong làm ăn, kinh doanh xem tuổi hợp tác làm ăn là công việc thiết yếu. Cũng là việc cần lưu ý trước khi bạn muốn thực hiện một dự án, kế hoạch kinh doanh bất kỳ.

Các căn cứ để xem tuổi kết hợp làm ăn

Để coi tuổi làm ăn có hợp hay không dựa vào nhiều yếu tố bao gồm: Thiên can, địa chi, cung, mệnh ngũ hành và niên mệnh năm sinh. Bạn chỉ cần nhập năm sinh và giới tính của mình và của đối tác. Công cụ sẽ phân tích và cho bạn biết được chính xác tuổi của hai bạn kết hợp có tốt cho việc làm ăn hay không?

Thiên can, địa chi

Có 10 thiên can và 12 địa chi. Thiên can và địa chi có mối liên hệ với nhau và là các yếu tố không thể thiếu trong phong thủy. Mỗi người đều có can chi của riêng mình. Bởi vậy, khi xét sự xung hợp ta xét sự hài hòa về âm dương của các yếu tố. Nếu hai bạn nằm trong nhóm vượng khí, sinh khí thì tuổi của hai bạn hợp nhau. Khi kết hợp làm ăn mọi thứ sẽ tiến triển tốt đẹp, tấn tài, tấn lộc.

Cung, mệnh ngũ hành

Cũng giống như can, chi mỗi người có một cung, mệnh riêng trong ngũ hành và bát quái. Bởi vậy cần phải xem xét hai mệnh của bạn theo tuổi nằm ở nhóm tương sinh hay tương khắc. Nếu tương sinh thì việc làm ăn, kinh doanh của hai bạn thuận buồm xuôi gió, có khả năng phát đạt, lộc lá cao. Tuy nhiên nếu hai bạn tuổi khắc nhau thì không nên kết hợp. Nếu đã kết hợp rồi thì tìm cách hóa giải để việc làm ăn được hanh thông hơn.

Thiên mệnh năm sinh

Dựa vào năm sinh để biết được thiên mệnh của mình. Có các nhóm tam hợp và tứ hành xung. Bạn nên chọn các tuổi nằm trong các nhóm tương hợp với mình để kết hợp làm ăn, kinh doanh.

Như vậy, kết hợp các yếu tố lại sẽ cho biết tuổi nào kết hợp làm ăn, buôn bán với mình thì tốt. Giúp bạn chọn được đối tác làm ăn phù hợp. Hy vong công cụ trên là một công cụ hữu ích cho bạn. Ngoài ra, khi kết hôn các bạn nên xem hợp tuổi kết hôn. Bởi khi xem bói hợp tuổi vợ chồng kết hôn sẽ biết được tuổi vợ chồng làm ăn có tốt không? Từ đó đưa ra các lựa chọn phù hợp.

Từ khóa : bói hợp tuổi, cách xem mệnh, chọn tuổi làm ăn, coi tuổi làm ăn, cung mệnh hợp nhau, tuổi tam hợp, xem bói tuổi vợ chồng làm ăn, xem hợp tuổi kết hôn, xem hợp tuổi vợ chồng, xem mệnh theo tuổi, xem mệnh tuổi, xem thời vận làm ăn, xem tuổi hợp làm ăn, xem tuổi hợp tác làm ăn, xem tuổi kết hợp làm ăn.

Bạn đang xem bài viết Xem Tuổi Vợ Chồng Và Hợp Tác Làm Ăn trên website Ica-ac.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!