Xem Nhiều 12/2022 #️ Xem Ngày Tốt Chuyển Nhà, Chuyển Văn Phòng Tháng 8 Âm Lịch 2022 / 2023 # Top 15 Trend | Ica-ac.com

Xem Nhiều 12/2022 # Xem Ngày Tốt Chuyển Nhà, Chuyển Văn Phòng Tháng 8 Âm Lịch 2022 / 2023 # Top 15 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Xem Ngày Tốt Chuyển Nhà, Chuyển Văn Phòng Tháng 8 Âm Lịch 2022 / 2023 mới nhất trên website Ica-ac.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1

Thứ ba, ngày 7/9/2021 nhằm ngày 1/8/2021 Âm lịch Ngày MẬU NGỌ, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

2

Ngày Tốt

Thứ tư, ngày 8/9/2021 nhằm ngày 2/8/2021 Âm lịch Ngày KỶ MÙI, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

3

Thứ năm, ngày 9/9/2021 nhằm ngày 3/8/2021 Âm lịch Ngày CANH THÂN, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

 

4

Ngày Tốt

Thứ sáu, ngày 10/9/2021 nhằm ngày 4/8/2021 Âm lịch Ngày TÂN DẬU, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

 

5

Thứ bảy, ngày 11/9/2021 nhằm ngày 5/8/2021 Âm lịch Ngày NHÂM TUẤT, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

 

6

Chủ nhật, ngày 12/9/2021 nhằm ngày 6/8/2021 Âm lịch Ngày QUÝ HỢI, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

 

7

Thứ hai, ngày 13/9/2021 nhằm ngày 7/8/2021 Âm lịch Ngày GIÁP TÝ, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

 

8

Thứ ba, ngày 14/9/2021 nhằm ngày 8/8/2021 Âm lịch Ngày ẤT SỬU, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

 

9

Thứ tư, ngày 15/9/2021 nhằm ngày 9/8/2021 Âm lịch Ngày BÍNH DẦN, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

 

10

Thứ năm, ngày 16/9/2021 nhằm ngày 10/8/2021 Âm lịch Ngày ĐINH MÃO, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

 

11

Thứ sáu, ngày 17/9/2021 nhằm ngày 11/8/2021 Âm lịch Ngày MẬU THÌN, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

 

12

Thứ bảy, ngày 18/9/2021 nhằm ngày 12/8/2021 Âm lịch Ngày KỶ TỴ, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

 

13

Chủ nhật, ngày 19/9/2021 nhằm ngày 13/8/2021 Âm lịch Ngày CANH NGỌ, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

 

14

Ngày Tốt

Thứ hai, ngày 20/9/2021 nhằm ngày 14/8/2021 Âm lịch Ngày TÂN MÙI, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

 

15

Thứ ba, ngày 21/9/2021 nhằm ngày 15/8/2021 Âm lịch Ngày NHÂM THÂN, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

 

16

Thứ tư, ngày 22/9/2021 nhằm ngày 16/8/2021 Âm lịch Ngày QUÝ DẬU, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

 

17

Thứ năm, ngày 23/9/2021 nhằm ngày 17/8/2021 Âm lịch Ngày GIÁP TUẤT, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

 

18

Thứ sáu, ngày 24/9/2021 nhằm ngày 18/8/2021 Âm lịch Ngày ẤT HỢI, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

 

19

Ngày Tốt

Thứ bảy, ngày 25/9/2021 nhằm ngày 19/8/2021 Âm lịch Ngày BÍNH TÝ, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

 

20

Ngày Tốt

Chủ nhật, ngày 26/9/2021 nhằm ngày 20/8/2021 Âm lịch Ngày ĐINH SỬU, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

 

21

Thứ hai, ngày 27/9/2021 nhằm ngày 21/8/2021 Âm lịch Ngày MẬU DẦN, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

 

22

Thứ ba, ngày 28/9/2021 nhằm ngày 22/8/2021 Âm lịch Ngày KỶ MÃO, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

 

23

Thứ tư, ngày 29/9/2021 nhằm ngày 23/8/2021 Âm lịch Ngày CANH THÌN, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

 

24

Thứ năm, ngày 30/9/2021 nhằm ngày 24/8/2021 Âm lịch Ngày TÂN TỴ, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

 

25

Ngày Tốt

Thứ sáu, ngày 1/10/2021 nhằm ngày 25/8/2021 Âm lịch Ngày NHÂM NGỌ, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

 

26

Ngày Tốt

Thứ bảy, ngày 2/10/2021 nhằm ngày 26/8/2021 Âm lịch Ngày QUÝ MÙI, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

 

27

Ngày Tốt

Chủ nhật, ngày 3/10/2021 nhằm ngày 27/8/2021 Âm lịch Ngày GIÁP THÂN, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

 

28

Thứ hai, ngày 4/10/2021 nhằm ngày 28/8/2021 Âm lịch Ngày ẤT DẬU, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

 

29

Thứ ba, ngày 5/10/2021 nhằm ngày 29/8/2021 Âm lịch Ngày BÍNH TUẤT, tháng ĐINH DẬU, năm TÂN SỬU Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

 

Xem Ngày Tốt Chuyển Văn Phòng Trong Tháng 8 Năm 2022 / 2023

Thời điểm xem ngày tốt chuyển văn phòng tốt nhất là khi nào?

Xem ngày tốt để mang đến may mắn

Trước khi giải đáp cùng bạn thắc mắc về vấn đề xem ngày tốt chuyển văn phòng trong tháng 8 thì chúng tôi xin được chia sẻ cùng bạn thời điểm xem ngày cách ngày chuyển văn phòng bao lâu là tốt nhất. Theo như tìm hiểu từ nhiều ý kiến và nguồn tài liệu khác nhau thì chúng ta nên xem trước ít nhất 1 tháng trước khi có ý định chuyển văn phòng. Bởi vì có như vậy thì chúng ta mới có đủ thời gian để chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho một ngày chuyển văn phòng như ý muốn.

Xem ngày tốt chuyển văn phòng trong tháng 8

Hãy chọn ngày chuyển văn phòng phù hợp trong tháng 8

Xem ngày tốt chuyển văn phòng nhờ thầy

Nhờ thầy phong thủy hoặc những thầy sư trên chùa để xem ngày chuyển văn phòng chính là bí quyết đầu tiên dành cho bạn. Chúng ta chỉ cần nói rõ tên họ, ngày tháng năm sinh và nhu cầu chuyển văn phòng thì sẽ được thầy đưa ra ngày tốt cho mình. Ngoài ra các thầy còn sẽ giúp bạn hướng dẫn chuẩn bị lễ vật khi cúng chuyển văn phòng đến nơi ở mới. Điều này sẽ giúp cho công việc chuyển văn phòng của bạn diễn ra một cách thuận lợi hơn rất nhiều.

Tự mình xem ngày tốt chuyển văn phòng trong tháng 8

Bên cạnh đó thì nhờ sự phát triển mạnh mẽ của thời đại internet như hiện nay thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể tự mình xem tốt chuyển văn phòng. Có rất nhiều website uy tín sẽ cung cấp toàn bộ thông tin về ngày tốt chuyển văn phòng cùng bạn. Và Vinamoving cũng là địa chỉ tuyệt vời mà bạn hoàn toàn an tâm khi chọn lựa. Chỉ cần gõ yêu cầu về tháng mà bạn muốn chuyển văn phòng thì ngay lập tức sẽ có bài viết liệt kê đầy đủ những thông tin về ngày tốt mà bạn có thể chuyển văn phòng trong tháng đó. Việc còn lại của bạn chỉ cần chọn ngày phù hợp với bản thân và tiến hành là được.

Những ngày tốt chuyển văn phòng tháng 8

Theo đó những ngày tốt mà chúng ta có thể chuyển văn phòng trong tháng 8 sẽ bao gồm:

– Ngày 4 tháng 8 dương lịch nhằm ngày 23 tháng 6 âm lịch,

– Ngày 6 tháng 8 dương lịch nhằm ngày 25 tháng 6 âm lịch,

– Ngày 13 tháng 8 dương lịch nhằm ngày 3 tháng 7 âm lịch,

– Ngày 14 tháng 8 dương lịch nhằm ngày 4 tháng 7 âm lịch,

– Ngày 21 tháng 8 dương lịch nhằm ngày 11 tháng 7 âm lịch,

– Ngày 26 tháng 8 dương lịch nhằm ngày 16 tháng 7 âm lịch,

– Ngày 28 tháng 8 dương lịch nhằm ngày 18 tháng 7 âm lịch,

– Ngày 29 tháng 8 dương lịch nhằm ngày 19 tháng 7 âm lịch

Và ngày 31 tháng 8 dương lịch nhằm ngày 21 tháng 7 âm lịch.

Chọn địa chỉ chuyển văn phòng tốt nhất hiện nay?

Bài viết : Xem ngày tốt chuyển văn phòng trong tháng 8

Nguồn Vina Moving

Xem Ngày Tốt Chuyển Văn Phòng / 2023

Xem ngày tốt chuyển văn phòng – chuyển nhà, nhập trạch rất quan trọng trong đời sống tinh thần mỗi người, nó quan trọng hơn với bất kỳ những mối quan hệ, làm ăn.

Việc xem ngày tốt chuyển văn phòng, chuyển nhà, nhập trạch về nhà mới, chuyển công ty đến địa điểm mới nếu được chú trọng, xem và lựa chọn những ngày hợp, tốt với gia chủ đồng nghĩa với việc làm ăn gặp may mắn, phát tài, phát lộc bởi sự tương sinh của cung mệnh, thiên thời địa lợi được các chuyên gia phong thủy chứng minh qua thực tế cuộc sống, không gian của những ngôi nhà, gia chủ khi trú trọng vào việc xem phong thủy, bố trí không gian làm việc, nhà ở theo đúng phong thủy sẽ thuận lợi và tốt đẹp hơn những gia chủ không trú trọng tới việc chọn ngày tốt chuyển văn phòng làm việc, hay chuyển nhà mới.

Vấn đề này chúng tôi sẽ đề cập chi tiết ở những bài chia sẻ sau, ở bài viết này chúng tôi chia sẻ đến quý vị, các bạn những ngày tốt chuyển văn phòng, chuyển nhà mới thuận lợi và những cách để xem ngày tốt thế nào cho phù hợp nhất với từng cung mệnh gia chủ.

* Cách xem ngày tốt chuyển văn phòng làm việc – chuyển nhà nhập trạch đúng cách.

Có nhiều người vẫn lầm tưởng, không chú ý đến những tiết như ngày tháng sinh của gia chủ nên dẫn đến không hiệu quả trong khi về nơi ở mới đó cũng là 1 số nguyên nhân chủ yếu gây nên sự không may mắn, coi việc xem ngày, giờ tốt chỉ tác trách, qua loa nên dẫn đến tình trạng này.

Vậy, hãy chắc chắn mình có đủ những hiểu biết để có thể có chính xác ngày tốt, giờ lành phù hợp với bản thân nhất để gặp may mắn, thuận lợi trong quá trình chuyển nhà mới, chuyển văn phòng mới và yên tâm, vững tin khi sinh sống tại nơi ở mới.

Xem ngày tốt chuyển văn phòng làm việc đúng cách.

Vậy thế nào mới là cách xem ngày tốt chuyển văn phòng, chuyển nhà nhập trạch đúng cách.

Thông thường mỗi khi chuyển nhà mới, chuyển văn phòng làm việc khi xem ngày tốt chuyển văn phòng, chuyển nhà các chuyên gia phong thủy, thầy phong thủy thường xem, xét về cung mệnh, giờ sinh tháng đẻ, của gia chủ, người đứng đầu trong nhà để lấy đó làm căn cứ chọn ngày tốt, phù hợp với gia chủ và gia đình để có thể mang lại lợi ích, tài vận tốt nhất.

* Trọn bộ những ngày tốt – xấu trong năm 2017 – Xem ngày chuyển văn phòng, nhập trạch.

+, Những ngày lành, giờ tốt trong tháng 7 – 2017.

Trọn bộ những ngày tốt chuyển văn phòng làm việc, chuyển nhà tháng 7/2017.

☞ Hướng xuất hành:

Tài thần: Bắc

Hỷ thần: Đông Nam

Hạc thần: Tại thiên

✧ Sao tốt – Sao xấu: Sao tốt: Tứ tương, Dương đức, Tương nhật, Cát kì, Bất tương, Trừ thần, Tư mệnh Sao xấu: Kiếp sát, Thiên tặc, Ngũ hư, Ngũ ly✔ Việc nên – Không nên làm:

Nên: Cúng tế, san đường

Không nên: Xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chữa bệnh, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng

+ Chọn ngày tốt chuyển văn phòng làm việc, chuyển nhà, nhập trạch tháng 8 – 2017.

Trọn bộ những ngày tốt chuyển văn phòng làm việc, chuyển nhà, nhập trạch tháng 8 – 2017.

☞ Hướng xuất hành:

Tài thần: Nam

Hỷ thần: Đông Bắc

Hạc thần: Tây

⚥ Hợp – Xung:

Tam hợp: Hợi, Mùi, Lục hợp: Tuất

Hình: Tý, Hại: Thìn, Xung: Dậu

❖ Tuổi bị xung khắc:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Tân Dậu, ất Dậu

Tuổi bị xung khắc với tháng: Kỷ Sửu, Tân Sửu

✧ Sao tốt – Sao xấu:

Sao tốt: Thiên ân, Ngũ hợp

Sao xấu: Thiên lại, Trí tử, Ngũ hư, Thổ phù, Chu tước

✔ Việc nên – Không nên làm:

Nên: Cúng tế, họp mặt

Không nên: Cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, san đường, sửa tường

+, Xem ngày tốt chuyển văn phòng làm việc tháng 9 – chọn ngày tốt trong tháng.

Trọn bộ những ngày tốt chuyển văn phòng làm việc, chuyển nhà, nhập trạch tháng 8 – 2017.

☞ Hướng xuất hành:

Tài thần: Tây Nam

Hỷ thần: Tây Bắc

Hạc thần: Đông

⚥ Hợp – Xung:

Tam hợp: Dần, Ngọ, Lục hợp: Mão

Hình: Sửu, Mùi, Hại: Dậu, Xung: Thìn

❖ Tuổi bị xung khắc:

Tuổi bị xung khắc với ngày: Giáp Thìn, Mậu Thìn, Giáp Tuất, Giáp Thìn

Tuổi bị xung khắc với tháng: Tân Mão, ất Mão

✧ Sao tốt – Sao xấu:

Sao tốt: Nguyệt đức, Thiên ân, Mẫu thương, Thủ nhật, Cát kì, Tục thế

Sao xấu: Nguyệt hại, Huyết kị, Thiên lao

✔ Việc nên – Không nên làm:

Nên: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, sửa kho, giao dịch, nạp tài, an táng, cải táng

Không nên: Chữa bệnh, thẩm mỹ

+, Xem ngày tốt chuyển văn phòng, chuyển nhà – nhập trạch tháng 10 năm 2017

Những ngày lành trong tháng nên chuyển văn phòng – nhập trạch được chúng tôi thể hiện cụ thể, chi tiết ở bảng kê phía dưới:

☞ Hướng xuất hành: Tài thần: Tây Nam Hỷ thần: Tây Bắc Hạc thần: Tây⚥ Hợp – Xung: Tam hợp: Thân, Tý, Lục hợp: Dậu Hình: Thìn, Hại: Mão, Xung: Tuất❖ Tuổi bị xung khắc: Tuổi bị xung khắc với ngày: Giáp Tuất, Mậu Tuất, Giáp Thìn Tuổi bị xung khắc với tháng: Giáp Thìn, Mậu Thìn, Giáp Tuất, Giáp Thìn

✧ Sao tốt – Sao xấu: Sao tốt: Thiên ân, Mẫu thương, Nguyệt ân, Bất tương, Giải thần, Thanh long Sao xấu: Nguyệt phá, Đại hao, Tứ kích, Cửu không, Vãng vong✔ Việc nên – Không nên làm: Nên: Cúng tế, giải trừ, dỡ nhà, ký kết, giao dịch, nạp tài, san đường Không nên: Cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa bếp, khai trương, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng

– Thủ tục nhập trạch, chuyển văn phòng mới – những điều cần chú ý.

Chủ nhà trước khi chuyển nhà, nhập trạch cần chuẩn bị:

Xem ngày tốt chuyển văn phòng – cầu bình an, phát đạt .

+, Lễ vật cúng thần linh, thổ địa.

Lễ vật cần chuẩn bị trong ngày chuyển văn phòng – chuyển nhà mới.

Lễ vật nhập trạch còn phụ thuộc vào từng địa phương mà sắm lễ cho phù hợp với nơi mình sinh sống. Còn về bếp lửa gia chủ cần chuẩn bị các loại bếp như bếp ga, bếp dầu.

Tuyệt đối không nên sử dụng bếp điện hoặc bếp từ vì chỉ có nhiệt mà không có lửa

+ Trình tự các bước tổng quan trong ngày chuyển nhà, chuyển văn phòng như sau:

Gia chủ cần chọn một ngày đẹp để chuyển nhà, chuyển văn phòng theo bảng ngày tốt phía trên, phù hợp với hoàn cảnh thực tế.

Gia chủ chọn giờ đẹp trong ngày đó. Đến giờ đã chọn, gia chủ hoặc người đại diện làm các thủ tục vào nhà mới, lễ bái thần linh, thổ địa.

Các bước tổng quan trong ngày chuyển nhà, chuyển văn phòng.

Sau khi chủ nhà đã khai báo với thần linh, đồ đạc mới bắt đầu được chuyển đến.

Gia chủ sau khi chọn được ngày đẹp chuyển nhà và giờ phù hợp, đến đúng giờ đẹp ngày hôm đó thì chủ nhà mở cửa nhà mới, mang theo các đồ đã chuẩn bị ở trên vào nhà. Thủ tục vào nhà đốt ít củi diêm, củi đóm từ ngoài mang vào trong nhà. Tiếp đến:

Bật bếp đun nước.

Sau đó thực hiện lễ bái thần linh, thổ địa, đọc văn khấn.

Sau khi khấn bái xong thì tắt bếp, pha trà mời thần linh, thổ địa và Gia tiên.

Bật bóng đèn, mở cổng, mở cửa sổ, lễ bái là để ra mắt thần linh, thổ công, thổ địa cai quản trong nhà và khu vực. Đun nước vừa là khai bếp, bẩm báo với Táo quân, vừa là để pha trà dâng thần linh và Gia tiên. Sau khi khấn thần linh và thổ công xong thì gia chủ làm lễ cáo yết với Gia tiên. Xong xuôi có thể chuyển đồ đạc tới.

Xem Ngày Tốt Xấu Theo Tuổi Để Chuyển Nhà Chuyển Văn Phòng / 2023

Việc xem ngày về nhà mới để yên ổn trong cuộc sống

Chọn ngày đẹp chuyển nhà theo phong thủy có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, tiền tài của gia chủ cho nên cần xem ngày tốt trong tháng đặc biệt là những ngày hoàng đạo, giờ hoàng đạo loại trừ những ngày có sao xấu chiếu mệnh sẽ ảnh hưởng tới tâm lý cũng như tài vận của cả gia đình. Chính vì những lý do trên mà việc xem ngày chuyển nhà theo tuổi gia chủ nhà cần chọn một cách kỹ lưỡng những ngày lành tháng tốt là điều rất quan trọng.

Vài điều cần lưu ý khi nhập trạch

Lễ nhập trạch là lễ dọn vào nhà mới. Có thể là nhà tự xây hoặc mua lại. Theo phong tục cổ truyền, lễ nhập trạch là một nghi lễ quan trọng, luôn quan sát những ngày giờ tốt để thực hiện:

Thời gian nhập trạch tốt nhất là vào buổi sáng, giữa trưa hoặc lúc mặt trời mới bắt đầu lặn, tránh chuyển nhà vào buổi tối.

Thể thức dọn về nhà mới là người trong gia đình tự tay dọn chuyển đồ đạc trước khi xem ngày tốt chuyển nhà. Chuyển đồ đạc vào trước, dọn đồ cúng sau.

Nếu một gia đình có vợ chồng con cái thì đầu tiên vợ gia chủ cầm 1 cái gương tròn đem vào nhà trước (mặt gương soi vào nhà). Sau đó đến lượt gia chủ tự tay bê bát hương tổ tiên vào. Rồi mới lần lượt sau đó người nhà mang bếp, chăn đệm cùng các đồ đạc khác vào sau.

Bài vị cúng gia thần tổ tiên phải do gia chủ tự tay cầm đến. Nếu trong gia đình có người tuổi hổ. Thì kiêng không nên cho đến vào lúc nhập trạch. Vì quan niệm “rước hổ vào nhà” là không tốt. Những thành viên trong gia đình đi theo sau, trong tay cầm tiền để cầu cho đường tài lộc trong căn nhà mới sẽ dồi dào.

Với quan niệm 3 việc lớn nhất đời người “tậu trâu, xây nhà, dựng vợ gả chồng”. Thì việc chuyển nhà mới cũng hệ trọng không kém. Việc xem ngày chuyển nhà theo tuổi cầu mọi sự hanh thông, thịnh vượng. Mong rằng quý khách của công ty chuyển nhà trọn gói Thanh Hương chúng tôi. Được mọi sự như ý nguyện và nhất là gia can luôn bền vững trọn đời.

Hướng dẫn bạn cách bố trí bàn thờ gia tiên đúng cách

Bàn thờ thần tài và những điều nên biết

Hướng dẫn xem hướng nhà theo tuổi

Lễ nhập trạch – Nhập trạch nhà mới bạn nên biết

Bạn đang xem bài viết Xem Ngày Tốt Chuyển Nhà, Chuyển Văn Phòng Tháng 8 Âm Lịch 2022 / 2023 trên website Ica-ac.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!