Top 16 # Xem Tướng Danh Nhân / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 12/2022 # Top Trend | Ica-ac.com

Danh Tướng,Danh Nhân Thời Tây Sơn / 2023

1.Thân thế và sự nghiệp

Bùi Thị Xuân là người ở thôn Xuân Hòa, phía Nam sông Kôn, thuộc tổng Phú Phong, huyện Tuy Viễn, phủ Quy Nhơn (nay thuộc thôn Phú Xuân, xã Bình Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định).

Bà là con gái của Bùi Đắc Chí, gọi Bùi Đắc Tuyên bằng chú, gọi Bùi Thị Nhạn bằng cô.

Sinh trưởng trong một gia đình khá giả, Bùi Thị Xuân sớm được học văn và học võ. Tương truyền, nàng là người có nhan sắc, khéo tay và viết chữ đẹp. Đến khi theo học võ với Đô thống Ngô Mạnh, bà cũng nhanh chóng thành thạo, nhất là môn song kiếm. Nhờ vậy sau này, người con gái này đã dùng kiếm để giải nguy cho Trần Quang Diệu khi vị tráng sĩ này bị một con hổ dữ tấn công. Và cũng từ lần gặp này mà hai người trở thành vợ chồng khi ông Diệu đến ở nhà người con gái Xuân Hòa để trị thương, rồi cùng nhau về tòng quân dưới ngọn cờ Tây Sơn ở chiến khu Phú Lạc.

2.Hết lòng vì nhà Tây Sơn

Với tài nghệ (ngoài tài kiếm thuật, bà còn giỏi bắn cung, cưỡi ngựa và luyện voi) cộng với lòng dũng cảm, Bùi Thị Xuân cùng chồng nhanh chóng trở thành những tướng lĩnh trụ cột, góp công lớn trong công cuộc dựng nghiệp của nhà Tây Sơn ngay từ buổi đầu.

Theo tài liệu, trong trận đại phá quân Mãn Thanh vào đầu xuân Kỷ Dậu (1789), bà chỉ huy đội tượng binh của đạo Trung quân do vua Quang Trung (Nguyễn Huệ) chỉ huy

Trong những năm tiếp theo, bà cùng chồng cầm quân đi đánh dẹp các phe chống đối vương triều mới (nhà Tây Sơn), trong số đó có lực lượng của hoàng thân nhà Lê là Lê Duy Chỉ cấu kết với Tù trưởng Bảo Lạc (Hà Tuyên)…

Giữa lúc nhà Tây Sơn đang từng bước ổn định tình hình trong nước, ngày 29 tháng 7 năm 1792, vua Quang Trung đột ngột qua đời. Kể từ đấy vương triều này bắt đầu suy yếu do vua Cảnh Thịnh (Nguyễn Quang Toản) còn nhỏ, lại bị người cậu ruột là Thái sư Bùi Đắc Tuyên chuyên quyền.

Thời gian này, Bùi Thị Xuân được cử vào trấn thủ Quảng Nam, còn chồng bà (Trần Quang Diệu) thì được cử vào Diên Khánh chống ngăn quân Nguyễn. Đến khi nghe tin cha con Bùi Đắc Tuyên bị tướng Võ Văn Dũng bắt giết, Trần Quang Diệu cả sợ, phải kéo quân về kinh đô đóng ở bờ Nam sông An Cựu, thì bà cũng nhận được lệnh hồi triều.

Nghe mật thám báo tin nội bộ nhà Tây Sơn đang lục đục, chúa Nguyễn Phúc Ánh liền tổ chức ngay những cuộc tấn công. Nhưng quân Nguyễn vừa tiến vào thành Quảng Nam, thì bị đánh một trận tơi bời. Tức tối vì thua mưu trí đàn bà, chúa Nguyễn thề sẽ sớm rửa mối nhục[5]. Thấy Chúa Nguyễn rút lui hết, đến lúc ấy, Bùi Thị Xuân mới kéo quân về Phú Xuân để cùng chồng dàn xếp việc triều chính…

Mùa xuân năm 1802, vua Cảnh Thịnh sai em là Nguyễn Quang Thùy vào trấn giữ Nghệ An, còn tự mình cầm quân đi đánh chiếm lại Phú Xuân. Trong chiến dịch này, Bùi Thị Xuân được lệnh đem 5.000 quân đi hộ giá.

Thấy thế trận ngày càng bất lợi, Bùi Thị Xuân cưỡi voi liều chết đánh riết vào lũy Trấn Ninh, nơi Nguyễn Phúc Ánh đang cố thủ, từ sáng đến chiều, máu và mồ hôi ướt đẫm áo giáp. Rồi bà còn giành lấy dùi tự tay thúc trống liên hồi. Lúc bấy giờ chúa Nguyễn cùng tướng tá đã hốt hoảng vội chia quân vượt sông Linh Giang đánh bọc hậu hòng mở đường máu thoát thân. Nào ngờ vua Cảnh Thịnh thấy quân Nguyễn tràn qua nhiều, tưởng nguy khốn liền cho lui binh. Bùi Thị Xuân bèn nắm áo ngự bào của nhà vua để khuyên cố đánh. Nhưng khi nghe tin tướng Nguyễn Văn Trương phá tan thủy binh Tây Sơn ở cửa biển Nhật Lệ (Quảng Bình), cướp được hầu hết tàu thuyền và tướng giữ cửa Nguyễn Văn Kiên cũng đã đầu hàng; thì đội quân của bà hốt hoảng bỏ cả vũ khí, đạn dược để tháo chạy…

Đây có thể nói là trận chiến đấu oanh liệt cuối cùng của bà để hòng cứu vãn tình thế. Nhưng ngờ đâu nhà Tây sơn, sau trận này thêm trượt dài trên đà suy vong, không sao gượng lại được nữa…

3.Bị voi giày

Được tin đại quân Tây Sơn thua to ở Trấn Ninh, Tư đồ Vũ Văn Dũng và chồng Bùi Thị Xuân là Thái phó Trần Quang Diệu, dù biết không thể giữ được Quy Nhơn, nhưng vẫn gắng gượng đến tháng 3 cùng năm trên mới rời bỏ thành, đem binh tượng đi đường thượng đạo qua Ai Lao ra Nghệ An, ý là để hội quân với vua Cảnh Thịnh cùng lo chống giữ.

Sử gia C. B. Mabon kể:

Trần Quang Diệu cùng vợ và con gái, dẫn theo một số tàn quân chạy ra Bắc bằng đường thượng đạo Ai Lao. Đến châu Quy Hợp, Diệu xuống Hương Sơn thì biết tin Nghệ An đã mất. Quân sĩ của Diệu bỏ cả rồi, mấy hôm sau vợ chồng Quang Diệu đều bị bắt cả…Vua Cảnh Thịnh cùng hai em và vài tướng tá vượt qua sông Nhị Hà, tính trốn lên vùng Thượng du cũng bị dân chúng bắt và đóng cũi nộp cho quân Nguyễn…[7] Trước khi trích dẫn tài liệu của một giáo sĩ phương Tây tên là De La Bissachère (người có dịp chứng kiến buổi hành hình) được viết năm 1807, mô tả lại cái chết của mẹ con bà Bùi Thị Xuân, sử gia Phạm Văn Sơn đã có lời giới thiệu như sau:

Mẹ con bà Bùi Thị Xuân, người ta (ý nói đến vua Gia Long) cũng rất căm thù, nên cũng dùng hình phạt dã man nhất. Nguyên nhân là bà đã điều khiển binh sĩ đánh vào lũy Trấn Ninh hết sức kịch liệt, đã làm cho chúa Nguyễn và các tướng sĩ có phút phải thất thần, tưởng chừng nguy khốn đến nơi. Trích tài liệu của giáo sĩ De La Bissachère :

Đứa con gái trẻ của bà (Bùi Thị Xuân) bị lột hết y phục. Một thớt voi từ từ tiến đến. Cô gái biến sắc rồi mặt trắng bệch như tờ giấy. Nàng ngoảnh nhìn mẹ, kêu thất thanh. Bà Xuân nghiêm mặt trách : Con phải chết anh dũng để xứng đáng là con của ta!…Đến lượt bà, nhờ lớp vải ở bên trong quấn kín thân thể, nên tránh khỏi sự lõa lồ. Và bà rất bình thản bước lại trước đầu voi hét một tiếng thật lớn khiến voi giật mình lùi lại. Bọn lính phải vội vàng bắn hỏa pháo,đâm cây nhọn sau đít con vật để nó trở nên hung tợn, chạy bổ tới, giơ vòi quấn lấy bà tung lên trời…Nhưng trái với lệ thường, nó không chà đạp phạm nhân như mọi bận mà bỏ chạy vòng quanh pháp trường, rống lên những tiếng đầy sợ hãi khiến hàng vạn người xem hoảng hốt theo…

4. Được ca ngợi

Công luận bình phẩm, hầu hết đều khen ngợi oai danh và tiết tháo của Bùi Thị Xuân. Theo sử liệu, sở dĩ được vậy là vì trong cuộc đời bà có mấy sự việc đáng chú ý sau:

6.Không vì tình riêng

Thái sư Bùi Đắc Tuyên, người làng Xuân Hòa (huyện Tuy Viễn), là cậu của vua Cảnh Thịnh, và là chú của Đô đốc Bùi Thị Xuân. Năm 1795, vì ông bị Võ Văn Dũng giết chết vì tội chuyên quyền. Bấy giờ, có nhiều người nghi ngại Bùi Thị Xuân, vì bà là cháu ruột của Đắc Tuyên. Nhưng khác với những gì xầm xì, bà đã không hề thù oán người giết chú ruột mình, cũng như lợi dụng sự rối ren đó mà đi theo đối phương hay tìm nơi cát cứ…[10]

5.Nỗ lực đến giây phút cuối cùng

Đề cập đến tinh thần quyết chiến thắng của Bùi Thị Xuân trong trận Trấn Ninh (1802), trong bài thơ dài Bùi phu nhân ca của danh sĩ Nguyễn Trọng Trì (1854-1922) có đoạn:Xuân hàn lãnh khí như tiễn đaoXuân phong xuy huyết nhiễm chinh bàoHoàng hôn thành dốc bi già độngHữu nhân diện tỷ phù dung kiềuPhu cổ trợ chiến Lương Hồng NgọcMộc Lan tòng quân Hoàng Hà KhúcThùy ngôn cân quắc bất như nhân ?Dĩ cổ phương kim tam đinh túc.

Nghĩa là: Khí xuân lạnh như khí lạnh nơi lưỡi dao bén thoát ra.Gió xuân thổi máu bay đẫm tấm chinh bàoNơi góc thành tiếng tù và lay động bóng hoàng hônCó người dung nhan kiều diễm như đóa hoa phù dungThật chẳng khác Lương Hồng Ngọc đánh trống trợ chiến cho ba quân.Và nàng Mộc Lan xông trận nơi sông Hoàng HàAi bảo khăn yếm không bằng người ?Từ xưa đến nay vững vàng thế ba chân vạc.

5. Bại trận vẫn hiên ngang

Ngoài thái độ hiên ngang khi bị hành hình, người ta còn truyền rằng khi nghe Bùi Thị Xuân bị bắt, chúa Nguyễn bèn sai người áp giải đến trước mặt rồi hỏi với giọng đắc chí:

Ta và Nguyễn Huệ ai hơn?Bà trả lời: Chúa công ta, tay kiếm tay cờ mà làm nên sự nghiệp. Trong khi nhà người đi cầu viện ngoại bang, hết Xiêm đến Tàu làm tan nát cả sơn hà, cùng đều bị chúa công ta đánh cho không còn manh giáp. Đem so với chúa công ta, nhà ngươi chẳng qua là ao trời nước vũng.Chúa Nguyễn gằn giọng: Người có tài sao không giữ nổi ngai vàng cho Cảnh Thịnh?Bà đáp: Nếu có một nữ tướng như ta nữa thì cửa Nhật Lệ không để lạnh. Nhà ngươi khó mà đặt chân được tới đất Bắc Hà…

Sử gia Phạm Văn Sơn, viết:

Người ta cảm phục Bùi Thị Xuân chẳng riêng chỗ bà có nhan sắc hơn người, mà còn ở chỗ có gan dạ và trí lược của một đại tướng. Người ấy đã có công gây dựng một phần sự nghiệp của chồng và của ba anh em vua Tây Sơn, đã bao phen xuất nhập chiến trường, vào sinh ra tử…[13] Giáo sư sử học Nguyễn Khắc Thuần, viết:

Trong khởi nghĩa Tây Sơn nói riêng và trong lịch sử quân sự Việt Nam nói chung, Bùi Thị Xuân là một hiện tượng rất đặc biệt. Cùng với chồng và hàng vạn các nghĩa sĩ Tây Sơn, bà đã đi suốt cả một cuộc trường chinh ba chục năm trời, anh dũng chống cả thù trong lẫn giặc ngoài, một lòng một dạ vì sự nghiệp cứu dân cứu nước. Từ một phụ nữ bình thường, Bùi Thị Xuân đã trở thành một danh tướng được đời đời kính trọng…[14] Cảm phục bà, một người không rõ tên, đã làm bài thơ sau:

Vận nước đang xoay chuyểnQuần thoa cũng vẫy vùngLiều thân lo cứu chúaCông trận quyết thay chồng.Khảng khái khi lâm nạn!Kiên trinh lúc khốn cùngNgàn thu gương nữ liệtGương sáng hãy soi chung. Và Hoàng Phủ Ngọc Tường trong bài bút ký Còn mãi đến bây giờ:

Các gia đình họ Bùi hiện còn ở làng này đều là phái nhánh, còn phái chánh (tức phái của Bùi Thị Xuân) đã bị Gia Long giết sạch.Bà sanh ở ấp Xuân hòa, nay gọi là Phú Xuân. Lớn lên, bà đi học võ nghệ với một võ sư người việt ở Thuần Truyền. Lò võ đó nổi tiếng từ thời Lê đến nay. Môn sinh rất đông, cả nam lẫn nữ và bà làm trưởng môn. Ít lâu sau ngày Tây Sơn khởi nghĩa, bà dẫn cả đoàn võ sinh đến tòng quân, theo Nguyễn Huệ đánh Đông dẹp Bắc, sự nghiệp lừng lẫy. Ở bên Phú An nay hãy còn một đám đất gọi là Trường Võ, đó là nơi bà mở trường dạy võ nghệ cho các nghĩa sĩ trong quân đội Tây Sơn.Thuở ấy, bà Bùi Thị Xuân còn là một nữ tướng trẻ tuổi, xinh đẹp. Ngoài tài năng võ nghệ, cầm binh, huấn luyện voi rừng (nghe đâu dãy gò Dinh, sông Côn là bãi tập voi của bà)…bà còn giỏi cả việc đi buôn trầu ở An Khê, có tài thuyết phục người ở miền Thượng hơn cả Nguyễn Nhạc, giỏi cả việc khai hoang, làm thủy lợi như biến lòng một con suối khô, chỉ toàn là cát đá thành vùng đất màu mỡ “nhất đẳng điền” tên là ruộng Trại, rộng hơn hai chục hécta để lấy lúa nuôi quân… Để đến nhà bà, chúng tôi đi thêm một quãng đường làng, rẽ vào một xóm nhỏ gồm ba bốn túp nhà xúm xít trên một khu đất chật chội, dừng lại trước một căn nhà hoang vắng. Đó chỉ là một căn nhà nhỏ, quá nhỏ đến không ngờ, nhà rường ba gian nhưng tất cả chỉ rộng độ 5 mét, nên 2 gian bên bị ép lại thành hai cái chái chật chội chỉ vừa đủ đặt một chiếc chõng đơn cho một người nằm…Đồ đạc không còn lại gì, ngoài một chiếc tủ gỗ mộc, phía dưới có những ngăn kéo, hình như xưa dùng để đựng quần áo. Tất cả chỉ có thế, từ thế kỷ 18 cho đến bây giờ!. Nguồn: http://diendankienthuc.net.

Bùi Thị Nhạn người thôn Xuân Hòa, huyện Tuy Viễn, nay là huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Bà là con út của Bùi Đức Lương, một người rất giàu có ở thôn Xuân Hòa. Bà có ba anh trai là Bùi Đắc Chí, Bùi Đắc Trung, Bùi Đắc Tuyên và một chị gái là Bùi Thị Loan. Bà là chị em cùng mẹ khác cha với vợ cả của Hoàng đế Quang Trung là bà Phạm Thị Liên.

Đối với nữ tướng Bùi Thị Xuân (con Bùi Đắc Chí và là cháu của ông Lương) thì Bùi Thị Nhạn vừa là cô ruột (tuy tuổi đời có kém hơn), lại vừa thầy dạy võ khi bà đến gia nhập vào đoàn nữ binh trong phong trào khởi nghĩa Tây Sơn. Ở đây, Bùi Thị Nhạn cùng Bùi Thị Xuân phụ trách việc luyện quân và xây dựng kinh tế.

Giỏi võ nghệ, tính nết lại nhu hòa, nên Bùi Thị Nhạn đã được người đương thời liệt là một trong Tây Sơn ngũ phụng thư. Do chung một ngọn cờ, lại phù hợp tính tình, nên sau lần bà và thủ lĩnh Tây Sơn là Nguyễn Huệ (sau này trở thành vua Quang Trung) gặp gỡ nhau thì cả hai dần trở nên thân thiết. Chính vì vậy, mà sau này khi người vợ lớn là Phạm Thị Liên mất vì bạo bệnh, Nguyễn Huệ đã cưới bà làm vợ.

Sau khi xuất giá, Bùi Thị Nhạn rời quân ngũ về chăm lo gia đình bên chồng. Theo thông tin trên báo Bình Định (số ra ngày 21 tháng 12 năm 2003), thì bà sinh được ba trai và hai gái. Ba trai là Nguyễn Quang Toản, Nguyễn Quang Thiệu, Nguyễn Quang Khanh. Phần hai gái, không rõ tên, chỉ biết sau này có một cô gả cho tướng Nguyễn Văn Trị.

Năm 1792, vua Quang Trung đột ngột qua đời, Nguyễn Quang Toản lên nối ngôi (tức vua Cảnh Thịnh), bà được tôn làm Hoàng thái hậu. Vua còn nhỏ, quyền hành nhanh chóng rơi vào tay người cậu là Thái sư Bùi Đắc Tuyên. Kể từ đó, triều đình Tây Sơn sinh ra lục đục mãi. Lợi dụng thời cơ này, từ Gia Định, chúa Nguyễn Phúc Ánh tiến quân ra đánh phá nhà Tây Sơn.

Năm Tân Dậu (1801), chúa Nguyễn đánh tới kinh thành Phú Xuân. Vua Cảnh Thịnh cùng Đô đốc Bùi Thị Xuân và nhiều tướng lĩnh khác đều phải cầm quân ra trận. Mọi việc trị an nơi kinh thành đều do Thái hậu Bùi Thị Nhạn lo liệu. Phú Xuân thất thủ, bà và Quang Toản bỏ chạy ra bắc.

Năm Nhâm Tuất (1802), Nguyễn Phúc Ánh đem quân lần lượt đánh chiếm Nghệ An, Thanh Hóa… rồi tiến ra Bắc Thành.

Lực lượng Tây Sơn ở Bắc Thành lúc bấy giờ rất suy yếu. Bởi bao nhiêu tinh binh, vua Cảnh Thịnh đã đem đi đánh lũy Trấn Ninh, Nhật Lệ (Quảng Bình) và đều đã tan tác cả. Theo sách Nhà Tây Sơn, thì:

Quân Nguyễn Phúc Ánh rầm rộ kéo đến Thăng Long. Quân Tây Sơn nghe tin bỏ thành trốn gần hết. Liệu không thể chống giữ nổi, Ðại đô đốc Nguyễn Văn Tuyết và vợ đưa vua Cảnh Thịnh cùng cung quyến sang sông Hồng chạy lên vùng núi phía Bắc……Ðoàn Ngự giá đến Xương giang, đêm nghỉ ngơi nhà dân địa phương, thì bị cáo giác. Quân nhà Nguyễn kéo đến vây đánh. Hai vợ chồng Ðô đốc Tuyết phá được vòng vây, phò xa giá chạy được mươi dặm nữa thì quân nhà Nguyễn do Lê Chất chỉ huy đuổi kịp…Đang khi ác chiến, Ðô đốc Tuyết bị trúng đạn té nhào. Vợ Đô đốc Tuyết là Trần Thị Lan hết sức chống cự, nhưng vì yếu thế hơn nên cả đoàn đều bị bắt. Không thể để đối phương làm nhục, Thái hậu Bùi Thị Nhạn cùng với Trần Thị Lan đều tự sát. Ðó là ngày 16 tháng 6 năm Nhâm Tuất (1802) Nguồn: http://diendankienthuc.net.

Xem Tướng Chữ Tiết Lộ Tính Cách 10 Danh Nhân Thế Giới / 2023

Chữ ký tay chẳng khác gì vân tay, bởi không ai có thể có chữ ký giống y hệt như nhau.

Dẫu còn nhiều tranh cãi, các chuyên gia khẳng định, chữ ký có thể ẩn chứa các dấu vết về tính cách, phong cách làm việc, và tình trạng tâm lý của chủ nhân.

Theo Business Insider, hai chuyên gia về thuật xem tướng chữ, Kathi McKnight và Elaine Charal, phân tích chữ ký của 10 doanh nhân thành công trên thế giới.

1. Tim Cook – CEO Apple

Chữ ký khó đọc của Cook cho thấy ông là một người kín đáo, kén chọn người để kết thân. Nét khoanh tròn trong chữ ký phản ánh một kiểu tự vệ. Ông chỉ chấp nhận những người mình hoàn toàn tin cậy vào trong vòng tròn thân thiết.

Những chữ cái viết hoa cao vọt lên thể hiện sự tự tin, tham vọng lớn cũng như tài quảng bá của Tim Cook. Đoạn móc ở cuối mỗi phần chữ ký được coi như một lưỡi câu bền bỉ, cho thấy ông sẽ đạt được mọi mục tiêu đề ra, và một khi đã giành được, ông sẽ không bao giờ buông tay.

2. Mary Barra – CEO của General Motors

Hãy chú ý đến cách Barra ký phần tên rõ nét, trong khi họ lại không, và có khoảng trống lớn giữa tên họ và chữ cái đầu của tên đệm. Người phụ nữ này phải có không gian cần thiết để phát triển tài năng. Chữ “Y” trong Mary có nét móc lên kéo dài, cho thấy bà thích kết bạn với những người có tư tưởng giống mình.

3. Jamie Dimon – CEO JPMorgan Chase

Nhìn chữ ký của Dimon, chúng ta không thể bỏ qua những chữ cái đầu trong họ tên được ông viết to rõ, vượt trội. Đó là dấu hiệu của một người cực kỳ thấu hiểu bản thân.

Tư duy của ông vô cùng nhanh nhạy, vì ông có tốc độ viết rất nhanh. Ông suy nghĩ nhanh tới mức tốc độ cây bút cũng khó có thể bắt kịp.

4. Mark Zuckerberg – CEO Facebook

Phần đỉnh tròn của chữ “M” viết hoa thuộc tên của Mark cho thấy anh là người kiên nhẫn và cẩn thận khi làm việc mình thích và đầu tư. Phần giữa trong chữ “M” viết hoa ngưng ở trên dòng kẻ, thể hiện anh có những ý tưởng “nhìn xa trông rộng”, và anh sẽ đích thân biến chúng thành hiện thực.

Chữ cái “k” ở cuối tên Mark bành trướng hơn các chữ khác. Đó là “chữ k thách thức”, vì Mark muốn nắm quyền lực trong tay. Ngoài ra, chữ ký cũng phản ánh tính cách ưa thích sự riêng tư của ông chủ Facebook.

5. Michael Bloomberg – CEO Bloomberg LP

Điểm nổi bật trong chữ ký của Michael là tốc độ, bởi đầu óc của ông hoạt động quá nhanh. Ông sẽ làm tốt nhất khi liên kết với những người có tư duy lanh lẹ tương tự. Tất cả chữ cái đều kết nối với nhau, ám chỉ tư duy logic, có lớp lang, và khả năng giải quyết vấn đề.

6. Indra Nooyi – CEO PepsiCo

Dấu gạch dưới chữ ký thể hiện tính cách tự lực cánh sinh mạnh mẽ. Với dấu móc ở đầu đoạn gạch chân, Nooyi là một người có khát vọng tìm kiếm ý tưởng và giành được mục tiêu. Dấu chấm ở cuối tên cho thấy sự quyết đoán của bà. Hai dấu chấm dưới gạch chân là cảm nhận tinh tế và tài quảng bá.

Chữ “Y” trong phần họ được kết bằng một nét sọc dài như cây gậy chính là nét bút “đơn độc”. Bà sẽ làm tốt nhất khi chỉ có một mình. Nó cũng ám chỉ khả năng quản lý và lãnh đạo.

7. Bill Gates – nhà sáng lập Microsoft

Không có chút áp lực chần chừ nào trong dấu gạch ngang của chữ “T”. Bill Gates là một người rất quyết đoán. Chữ “L” viết khép tiết lộ ông không phải mẫu người mơ mộng trên chín tầng mây, mà luôn sát thực tế.

Phần móc mở trong chữ “T” thể hiện sự nhạy cảm trước lời phê bình. Do đó, khi tiếp xúc với ông, cả về mặt cá nhân lẫn công tác, bạn nên chọn lọc từ ngữ nếu không muốn ông phản cảm.

8. Oprah Winfrey – “bà trùm” truyền thông Mỹ

Oprah Winfrey ký những chữ cái đầu viết hoa và cao, rộng hơn, thể hiện lòng tự tin mạnh mẽ cũng như sự tự ý thức cao. Chữ “R” trong cả tên lẫn họ viết rất nhọn cho thấy bà có tinh thần tiếp nhận vững vàng.

Nét sổ thẳng trong chữ “P” biểu lộ lòng yêu thích đối với tranh luận và bàn bạc, cũng như cách thể hiện quan điểm ấn tượng. Chữ “A” trong “Oprah” hở phần đỉnh, cho thấy bà thích chia sẻ các ý tưởng và suy nghĩ với mọi người.

9. Larry Page – nhà sáng lập Google kiêm CEO Alphabet

Chữ ký rõ ràng, thân thiện, dễ đọc có nghĩa Page sẵn sàng để công chúng hiểu về mình. Cả hai chữ “R” có phần đỉnh viết bằng phẳng, cho thấy ông rất khéo tay. Nét móc nhỏ ở bụng chữ “Y” là sự ám chỉ rằng ông chọn bạn thân rất kỹ.

10. Warren Buffett – CEO Berkshire Hathaway

Chữ ký có độ nghiêng hẳn về bên phải tiết lộ chủ nhân là người hướng ngoại, nặng tình đối với bạn bè và gia đình, có xu hướng bốc đồng.

Nhưng cách ký chữ W cho thấy Warren có tinh thần trách nhiệm. Ông có tầm nhìn xa và luôn sốt sắng đi tới đích.

Xem Tướng Chỉ Tay Đường Công Danh Đoán Vận Mệnh / 2023

Xem chỉ tay đường công danh anh hùng

Xem chỉ tay đường công danh sự nghiệp gặp trục trặc

Đường sự nghiệp đứt rời từng đoạn. Người có đường vân này khi xem chỉ tay đường công danh không chuyên nhất, thiếu kiên trì nhẫn nại, khó hoàn thành tốt mọi việc, cuối cùng việc đều không thành.

Xem chỉ tay đường công danh luôn gặp thất bại

Xem chỉ tay đường công danh kiên trì

Đường từ cổ tay đến giữa lòng bàn tay hường thẳng đến gò Thổ Tinh nhưng bỗng nhiên rẽ sang gò Thái Dương. Xem chỉ tay đường công danh của người này thấy họ là người có lòng kiên trì bất khuất, có tinh thần vươn lên mạnh mẽ, cuối cùng đều gặt hái được nhiều thành công ngoài mong đợi. Xem chỉ tay đường công danh có người giúp đỡ

Đường vân từ cổ tay rẽ lên gò Thủy Tinh. Xem chỉ tay đường sự nghiệp của người này thường có khả năng ứng biến vô cùng mau lẹ, mưu trí, tầm nhìn xa trông rộng, có tài thực tế, là nhà quản lý học và là nhà kinh doanh tài ba.

Đường từ lòng cổ tay đi đến giữa lòng bàn tay chia thành 3 nhánh lên các gò Mộc Tinh, Thổ Tin, Thái Dương. Xem chỉ tay đường sự nghiệp của người này có cơ hội thành công rất cao, quan hệ rất tốt, đạt hiệu quả tốt trong công việc, được mọi người quý mến.

Người có đường sự nghiệp phân nhánh, một lên gò Thổ Tinh, một lên gò Mộc Tinh. Xem chỉ tay đường sự nghiệp của người này làm việc gì cũng thuận lợi. Công việc tốt đẹp, gia đình hòa thuận.

Đường sự nghiệp cũng phân nhánh, một lên gò Thổ Tinh, một lên gò Thái Dương. Chủ luôn gặp cơ hội về tiền tài, vốn ngày càng tăng, ban đầu nhỏ, chủ một vài năm đã thành kinh doanh lớn

Xem chỉ tay đường công danh tay trắng lập nghiệp

Đường sự nghiệp bị cắt ở giữa. Chủ là người không được hưởng tài sản của bố mẹ, tự mình lập nghiệp.

Xem chỉ tay đường công danh đầy lao khổ

Bàn tay chỉ có 3 đường chính: đường sinh mệnh, đường lý trí, đường tình cảm. Xem chỉ tay đường sự nghiệp của những người này không có sức sống tính chậm chạp, không có hoài bão, dục vọng, mọi việc đều ở mức bình thường, không chủ động, sáng tạo, không có thành tích lớn, cũng không gặp phải thất bại.

Đường sự nghiệp lao khổ về cơ bản là giống với đường sự nghiệp gặp nhiều trục trặc chỉ khác cái là nó đứt nhiều chỗ. Xem chỉ tay đường công danh thấy chủ là người hẹp hòi, tính toán chi ly, bực mình về chuyện nhỏ, lúc nào cũng vội vàng, nội tâm dằn vặt, cuộc đời vô cùng vất vả, gian lao.

Có một nhánh phát triển của đường sự nghiệp chạy lên gò Thổ Tinh. Chủ là người có tài sản lớn, cả đòi giàu có.

Đường sinh mạng, đường trí tuệ, đường tình cảm đều sáng rõ, sâu. Đường sự nghiệp lên tới gò Mộc Tinh. Xem chỉ tay đường sự nghiệp có đường vân này thường được quần chúng mến mộ. Họ có nhân cách hoàn mĩ, có chí vươn lên, làm việc hăng hái, động cơ trong sáng, sức sống mạnh mẽ, luôn giúp đỡ mọi người nên có danh vọng lớn.

Một đường vân từ gò Thái Âm cùng với đường tình cảm thành một đường đi lên gò Mộc Tinh. Xem chỉ tay đường sự nghiệp của người này chủ về tình cảm phong phú, tính cách lãng mạn, sôi nổi, yêu đời, được mọi người giúp, đạt được thành công lớn, giải quyết vấn đề tình yêu khôn khéo.

Điểm xuất phát của đường sự nghiệp là hình hòn đảo hoặc điểm xuất phát trùng với đường sinh mệnh, sau đó mới có hình hòn đảo.Tuổi thơ gian nan vất vả do gia đình suy biến. Tuổi thơ gian khổ, song cũng vượt qua.

Xem chỉ tay đường công danh trung niên trục trặc

Luận xem chỉ tay đường sự nghiệp từ giữa lòng bàn tay đi lên gò Thổ Tinh, chủ đến trung niên sự nghiệp thuận lợi do nỗ lực của bản thân mà có.

Xem chỉ tay đường công danh trung niên ngừng lại

Đường sự nghiệp bị đường lý trí chắn. Chủ trung niên biến động theo hướng xấu, do đầu tư sai dẫn đến phá sản hoặc bị cấp trên ngăn cản.

Đường sự nghiệp mờ nhạt sau khi vượt quá đường tình cảm mới rõ. Xem chỉ tay đường sự nghiệp của người này có tuổi trẻ đắc chí, sự nghiệp thuận lợi, nhưng đến trung niên ngừng lại một thời gian hoặc ngừng hẳn.

Xem chỉ tay đường công danh sự nghiệp thành công muộn

Đường sự nghiệp bị cắt ngang nhưng đường không thẳng, chủ luôn gặp khó khăn trong công việc, nhờ sự nỗ lực lớn, cũng thành đạt.

Đường sự nghiệp có nhiều nhánh hướng xuống dưới. Xem chỉ tay đường sự nghiệp của người này tinh lực suy yếu dần, phản ứng chậm, dần dần cuối cùng sự nghiệp không đạt như ý muốn.

Xem Tướng Răng Hô Nói Ngay Công Danh Vận Mệnh 2022 / 2023

Răng hô là hiện tượng khớp cắn của răng bị sai vị trí, 2 hàm trên dưới không khớp với nhau điều này làm cho khuôn mặt mất đi sự hài hòa dẫn đến không thẩm mỹ.

Những người bị hàm răng hô có những biểu hiện như 1 vài chiếc răng hoặc cả hàm răng bị nhô ra phía trước nhiều hơn mức bình thường.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có thể là do di truyền từ các thế hệ trước hoặc răng trong quá trình đang phát triển gặp vật cản.

Xem tướng những người răng hô

Những người sở hữu hàm răng hô thường là những người có tính cách khá mạnh mẽ, là một con người hòa đồng, dễ bắt chuyện làm quen và khả năng nổ trong công việc. Có lối sống tích cực, sống tình cảm,ôn hòa ngoài ra, trong công việc gặp khó khăn lại không chịu làm đến cùng nên dễ gây mất lòng đồng nghiệp.

Xem tướng phụ nữ răng hô về tính cách

Những người phụ nữ này thường rất hoạt ngôn nhưng đôi khi lại hơi làm quá, khoa trương gặp các vấn đề bàn tán thường hay phân bua, lý sự dễ gây mất lòng người trong cuộc. Trong công việc thường không cố gắng cầu tiến, không có chứng kiến riêng nên không đạt được thành tựu.

Xem tướng đàn ông răng hô về tính cách

Là những người đàn ông chất phác nhưng lại chịu nhiều tổn thương trong tình cảm, trong công việc gặp nhiều tiểu nhân nên không thăng tiến cao được.

Xem tướng người răng hô đoán tiền tài

Những người có hàm răng bị hô thường làm ít tiêu nhiều, ngoài ra, tính thích khoa trương nên không biết cách dành dụm chi tiêu. Cuộc sống về của cải vật chất không có nhiều, dễ rơi vào tình trạng túng thiếu. Chủ nhân dù bất kể là nam hay nữ thì về mặt tiền tài đều không thuận lợi, cả đời khó khăn.

Tướng số răng hô về đường tình duyên

Những người này thường không có được thẩm mỹ theo tiêu chuẩn nên được ít người để ý tới đồng thời họ thường tự ti về ngoại hình nên gây cản trở trong giao tiếp, tiếp xúc. Ngoài ra, về tính cách không được tốt, bị nhiều người dè chừng. Chính vì vậy, con đường tình duyên không được suôn sẻ gặp nhiều trắc trở đặc biệt là đối với các chị em phụ nữ.

Những người răng hô thường gặp các vấn đề gì?

Răng hô nhân tướng học có kết quả không được mấy tốt đẹp như trên thì còn gặp những vấn đề khó khăn nào nữa.

Chẳng cần nói nhiều thì dù bạn là nam hay nữ có hàm răng hô như bị một khuyết điểm về mặt thẩm mỹ. Nụ cười sẽ không được tự tin, kém duyên từ đó dần dần lớn lên sẽ bị tư ti về ngoại hình mà ngại giao tiếp. Không xét về tính cách thì dáng người bạn có đẹp thì khuôn mặt không được hài hòa khiến bạn kém duyên đi rất nhiều. Trở ngại về ngoại hình là rào cản lớn nhất cho bạn có được sự tự tin nhất định.

Ngoài những tác động xấu không hề nhỏ về mặt thẩm mỹ thì những người có hàm răng bị hô cũng gặp nhiều vấn đề trong chăm sóc sức khỏe. Răng hô là hiện tượng răng sai lệch đi vị trí của khớp cắn.

Chính vì vậy, mà về lâu dài dễ gây ra các hiện tượng mỏi hàm khi nhai và nói. Việc nhai thức ăn cũng khó cắn xé nhỏ thực phẩm từ đó hệ tiêu hóa không được đảm bảo đặc biệt, nhiều người còn rơi vào tình trạng đau đầu khi hoạt động hàm nhai.

Mặc dù về mặt tướng số chưa được chứng minh là hoàn toàn đúng đắn nhưng nó gây ảnh hưởng không nhỏ tới thẩm mỹ và sức khỏe của bạn. Vậy bạn có thể làm cách nào để khắc phục tình trạng răng hô?

Hiện nay trên thị trường thẩm mỹ và chăm sóc nha khoa đã có nhiều phương pháp điều trị răng hô như: niềng răng, ,… Mang lại cho bạn làm răng đúng vị trí tiêu chuẩn. Cải thiện tình trạng răng hô xấu mang lại sự hài hòa hơn cho gương mặt của bạn, tướng người răng hô cũng được tốt lên.

Vì vậy dù bạn gặp bất kỳ trường hợp nào vè răng hô hãy liên hệ ngay Nha Khoa Vinh An để được tư vấn hoàn toàn miễn phí đảm bảo chất lượng tốt uy tín nhất thị trường.

Địa chỉ: 438 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình,TPHCM

Zalo/Di Động: 0988571071 ( Ngoài Giờ)

Email: cskh.vinhan@gmail.com