Top 19 # Xem Tuổi Xông Đất Cầu Quan Lộc / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 12/2022 # Top Trend | Ica-ac.com

Xem Ngày Cầu Tài, Cầu Lộc Đầu Năm Ất Mùi / 2023

chúng tôi – Cùng xem các ngày tết Ất Mùi, ngày và giờ nào đẹp để tiện cho việc xuất hành, kinh doanh, đi chùa cho một năm tài lộc đầy nhà.

Mùng 1: (Bính Dần) Tốt. Nên xuất hành, đi lễ chùa, hội họp, khai bút.

– Giờ tốt: Thìn, Mùi, Tuất.

– Huớng tốt: Cầu duyên đi về Tây Nam, Cầu tài đi về phương Đông.

– Những tuổi kỵ: Canh, Giáp, Ất, Thân.

Mùng 2: (Đinh Mão)Tốt. Có lợi cho xuất hành, mở hàng xuất kho, đi lễ chùa, hội họp.

– Giờ tốt:Mão, Ngọ, Mùi, Dậu.

– Huớng tốt: Cầu duyên đi về Nam, Cầu tài đi về hướng Đông.

– Những tuổi kỵ: Canh, Tân, Mậu, Kỷ, Tý, Dậu.

Mùng 3: (Mậu Thìn) Rất Xấu. Nên đi lễ chùa, không nên khai trương hoặc làm việc đại sự, nên đi thăm hỏi họ hàng gần, hội họp, vui chơi.

– Giờ tốt: Thìn, Tỵ, Thân,Dậu, Hợi.

– Hướng tốt: Cầu duyên đi về Đông Nam, cầu tài đi về hướng Bắc.

– Những tuổi kỵ: Nhâm, Đinh, Bính, Thìn, Tuất.

Mùng 4: Tốt. Nên đi thăm hỏi họ hàng, lễ chùa, hội họp vui chơi.

– Giờ tốt: Thìn, Tỵ, Thân.

– Hướng tốt: Cầu duyên đi về Tây Bắc, cầu tài đi về Tây Nam.

– Những tuổi kỵ: Giáp, Thìn, Mùi, Kỷ, Mậu.

Mùng 5: Bình thường. Hạn chế làm những việc đại sự. Nên đi chơi, lễ chùa. Có thể thăm hỏi họ hàng, làng xóm…

– Giờ tốt: Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi.

– Cầu duyên và cầu tài đi về phương Tây Nam.

– Những tuổi kỵ: Giáp, Ất, Tỵ, Hợi, Mậu, Kỷ.

Mùng 6: Rất tốt. Nên khai trương, xuất hành, mở kho, đi lễ chùa, hội họp, thăm hỏi họ hàng.

– Giờ tốt: Sửu, Mão, Mùi, Thân.

– Hướng tốt: Cầu duyên đi về chính Nam, Cầu tài đi về chính Tây.

– Những tuổi kỵ: Bính, Mão, Ngọ, Tân, Canh.

Mùng 7: Rất xấu. Không nên làm việc lớn, nên đi lễ chùa, thăm hỏi làng xóm, họ hàng gần nhà.

– Giờ tốt: Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi.

– Hướng tốt: Cầu duyên đi về Đông Nam, cầu tài đi về phương Tây Bắc.

– Những tuổi kỵ: Bính, Đinh, Sửu, Mùi, Canh, Tân.

Mùng 8: Bình thường. Nên đi thăm hỏi họ hàng, hội họp vui chơi.

– Giờ tốt: Sửu, Thìn, Mùi, Tuất.

– Hướng tốt: Cầu duyên đi về Đông Bắc, cầu tài đi về phương Đông Nam.

– Những tuổi kỵ: Mậu, Thân, Tỵ, Quý, Nhâm.

Mùng 9: Bình thường. Nên đi thăm hỏi họ hàng gần, lễ chùa, hội họp vui chơi,…

– Giờ tốt: Mão, Tỵ, Dậu, Hợi.

– Hướng tốt: Cầu duyên đi về phương Đông Bắc, cầu tài đi về phương Đông Nam.

– Những tuổi kỵ: Mậu, Quý, Nhâm, Thìn, Mùi.

Mùng 10: Bình thường. Nên đi thăm hỏi họ hàng gần, lễ chùa, hội họp vui chơi,…

– Giờ tốt: Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi.

– Hướng tốt: Cầu duyên đi về hướng Tây Bắc, cầu tài đi về phương Tây Nam.

– Những tuổi kỵ: Mậu, Kỷ, Nhâm, Quý, Hợi, Tỵ.

– Giờ Tý: Từ 23h – 1h (kỵ tuổi Ngọ. Hợp tuổi Thìn, Thân, Sửu)

– Giờ Sửu: Từ 1h – 3h (kỵ tuổi Mùi. Hợp tuổi Tỵ, Dậu, Tý).

– Giờ Thìn: Từ 7h – 9 giờ (kỵ tuổi Tuất. Hợp tuổi Tý, Thân, Dậu).

– Giờ Tỵ: Từ 9h – 11h (kỵ tuổi Hợi. Hợp tuổi Sửu, Dậu, Thân).

– Giờ Mùi: Từ 13h – 15h (kỵ tuổi Sửu. Hợp tuổi Mão, Hợi, Ngọ).

– Giờ Tuất: Từ 19h – 21h (kỵ tuổi Thìn. Hợp tuổi Dần, Ngọ, Mão)

Ngày giờ tốt mở hàng đầu năm theo từng tuổi:

Theo như thống kê ở trên, những người chủ cửa hàng, giám đốc công ty, thành viên ban lãnh đạo vào các ngày đều có thể đứng ra làm người đại diện mở hàng đầu năm. Tuy nhiên, với mỗi tuổi đều có những ngày giờ phù hợp nhất để thực hiện.

* Mùng 1 (19/02)

* Mùng 2 (20/02)

* Mùng 6 (24/02)

* Mùng 8 (26/02)

* Mùng 9 (27/02)

* Mùng 10 (28/02)

– Tuổi Tý:

* Ngày mùng 01, giờ đẹp: 07h – 09h hoặc 09h – 11h

– Tuổi Sửu:

* Ngày mùng 08, giờ đẹp: 05h – 07h hoặc 11h – 13h

* Ngày 11 âm lịch, giờ đẹp: 05h – 07h hoặc 11h – 13h

– Tuổi Dần:

* Ngày mùng 09, giờ đẹp: 07h – 09h hoặc 09h – 11h

* Ngày mùng 10, giờ đẹp: 07h – 09h hoặc 11h – 13h

– Tuổi Mão:

* Ngày mùng 06, giờ đẹp: 05h – 07h hoặc 09h – 11h

* Ngày mùng 09, giờ đẹp: 07h – 09h hoặc 09h – 11h

* Ngày mùng 10, giờ đẹp: 07h – 09h hoặc 13h – 15h

– Tuổi Thìn:

* Ngày mùng 08, giờ đẹp: 05h – 07h hoặc 11h – 13h

* Ngày 11 âm lịch, giờ đẹp: 05h – 07h hoặc 11h – 13h

– Tuổi Tỵ:

* Ngày mùng 08, giờ đẹp: 05h – 07 hoặc 11h – 13h

– Tuổi Ngọ:

* Ngày mùng 01, giờ đẹp: 07h – 09h hoặc 09h – 11h

* Ngày mùng 06, giờ đẹp: 05h – 07h hoặc 09h – 11h

* Ngày mùng 09, giờ đẹp: 07h – 09h hoặc 09h – 11h

– Tuổi Mùi:

* Ngày mùng 02, giờ đẹp: 11h – 13h hoặc 13h – 15h

* Ngày mùng 10, giờ đẹp: 07h – 09h hoặc 11h – 13h

– Tuổi Thân:

* Ngày 11 âm lịch, giờ đẹp: 11h – 13h hoặc 15h – 17h

– Tuổi Dậu:

* Ngày mùng 01, giờ đẹp: 07h – 09h hoặc 09h – 11h

– Tuổi Tuất:

* Ngày mùng 01, giờ đẹp: 07h – 09h hoặc 13h – 15h

* Ngày mùng 02, giờ đẹp: 11h – 13h hoặc 13h – 15h

– Tuổi Hợi:

* Ngày mùng 01, giờ đẹp: 07h – 09h hoặc 09h – 11h

* Ngày mùng 02, giờ đẹp: 05h – 07h hoặc 11h – 13h

* Ngày mùng 06, giờ đẹp: 05h – 07h hoặc 09h – 11h

Xem Tử Vi Tuổi Ất Sửu Năm 2022 Nam Nữ Mạng Cầu Tài Cầu Lộc / 2023

Xem tử vi tuổi Ất Sửu năm 2019 chắc hẳn đang là mối quan tâm của nhiều người. Trong năm Kỷ Hợi 2019 này theo tử vi Ất Sửu năm 2019 thì những người thuộc tuổi Ất Sửu 1985 sẽ gặp những vận hạn, may mắn gì và phải chú ý ra sao. Cùng đi tìm câu trả lời trong bài viết tử vi tuổi Ất Sửu 1985 năm 2019 tại chúng tôi để hiểu rõ.

I. Xem tử vi tuổi Ất Sửu năm 2019 cần dựa theo những yếu tố nào?

Có thể dựa vào các tiêu chí sau đây khi xem tử vi tuổi Ất Sửu 2019. Những tiêu chí này được đánh giá

– Sao chiếu mệnh: giúp quý bạn tuổi Ất Sửu biết được sao chiếu mệnh của mình trong năm 2019 tốt xấu như thế nào. Sao chiếu mệnh của nữ mạng và nam mạng tuổi Ất Sửu 1985 là khác nhau. Do đó chiếu theo tử vi Ất Sửu 1985 năm 2019 thì sẽ cho quý bạn nắm được cần chú ý để biết được năm nay sinh năm 1985 sẽ gặp sao gì, sao đó là tốt hay xấu.

– Sao hạn: Theo tử vi 2019 tuổi Ất Sửu, quý nam và quý nữ tuổi sinh năm 1985 sẽ gặp phải những sao hạn gì và cần làm gì để tránh được vận hạn đó.

– Vận niên: Chiếu theo tử vi tuổi Ất Sửu 1985 năm 2019 thì vận niên tốt hay xấu trong năm 2019 sẽ như thế nào? Vận niên năm nay mang lại may mắn và thuận lợi gì cho những người tuổi Ất Sửu.

– Can Chi: xem vận mệnh tuổi Ất Sửu năm 2019 theo can chi xung hợp cho tuổi 1985 vào năm 2019 sẽ như thế nào?

II. Xem tử vi tuổi Ất Sửu 2019 cho nam nữ sinh năm 1985 biết điều gì?

Xem tử vi năm 2019 tuổi Ất Sửu sẽ cho quý nam nữ biết được những điều tổng quan trong cuộc đời cũng như sự nghiệp của mình.

Công việc, sự nghiệp của những người tuổi Ất Sửu được đánh giá ra sao. Liệu rằng trong năm nay có những thay đổi nào lớn hay không. Mọi sự cố gắng có được đền đáp bằng thành quả xứng đáng. Tất cả sẽ được chúng tôi lý giải trong tử vi tuổi Ất Sửu 1985 năm 2019?

Xem tử vi 2019 Ất Sửu ta biết được tài vận của người tuổi 1985 trong năm nay là gì, liệu rằng có nhận được nhiều bổng lộc hay không. Có những điều gì xui xẻo hay vận đen. Làm sao để có thể hóa giải được những vận đen đó.

Xem tử vi Ất Sửu 2019, năm Kỷ Hợi 2019 những người tuổi 1983 liệu có gặp điều gì phiền não trong tình yêu, gia đạo có được ổn định, liệu rằng có kẻ thứ 3 xuất hiện hay không.

Xem bói tuổi Ất Sửu năm 2019 cho thấy sức khỏe năm nay của người tuổi Tý sẽ như thế nào. Sức khỏe tốt xấu có ảnh hưởng gì lớn tới công danh, sự nghiệp hay không. Phải làm gì để bảo vệ sức khỏe được tốt hơn.

III. Tử vi tuổi Ất Sửu năm 2019 nam mạng gặp vận trình năm mới ra sao?

IV. Chiếu tử vi tuổi Ất Sửu năm 2019 nữ mạng gặp vận trình năm mới ra sao?

Cách Chọn Tuổi Xông Đất Tết Tân Sửu 2022 Mang Lại Nhiều Tài Lộc / 2023

Nội Dung Chính Trong Bài Viết

Xông đất hay còn được gọi là đạp đất, xông nhà là tục lệ đã có từ rất lâu đời ở Việt Nam. Người xưa quan niệm rằng, nếu người đầu tiên đến chúc Tết gia đình mình mà hợp tuổi với gia chủ thì nguyên một năm đó gia chủ sẽ gặp rất nhiều điều may mắn, tài lộc đến đầy nhà, sức khỏe dồi dào, con cháu hiếu thảo. Chính vì thế mà ngay sau thời điểm giao thừa, khi bước vào những giờ phút đầu tiên của năm mới đến, người Việt rất mong chờ và coi trọng tục “xông đất” này.

Ý nghĩa tượng trưng của việc xông đất đầu năm là gì?

Theo quan niệm từ xa xưa, sau đêm giao thừa, mọi thứ trong nhà đều là mới chính vì thế gia chủ sẽ thường cầu mong đầu năm có người đến nhà và mang đến sự may mắn, phát tài, phát lộc đến với gia đình của họ. Vì thế người đến nhà chúc Tết đầu tiên của năm mới rất được xem trọng.

Người khách đến vào sáng ngày mồng 1 phải do chủ nhà sắp đặt từ trước và mang theo trái cây hoặc bánh mứt cùng lì xì khi có trẻ con trong nhà. Gia chủ sẽ đón tiếp vui vẻ, nhiệt tình ngay từ cửa và nhận những lời chúc tốt đẹp của người xông đất đến với gia đình mình.

Tục đến nhà xông đất ngày Tết được diễn ra không lâu, họ chỉ đến khoảng năm mười phút gì đó và cầu chúc cho gia đình của người nọ may mắn cả năm. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng đã đủ để mang đến niềm vui và sự tin tưởng gia đình mình sẽ may mắn cả năm. Còn người đi xông đất sẽ cảm thấy vui vẻ vì đã cho đi những điều tốt lành và làm phước giúp mọi người trong năm mới.

Cách chọn tuổi xông đất Tết Tân Sửu 2021

Ông bà tổ tiên chúng ta ngày xưa chỉ có 2 cách để lựa chọn người tốt xông đất ngày đầu năm.

Những người làm quan, có ăn học sẽ chọn người xông đất có tuổi hợp với gia chủ. Đặc biệt, người xông đất phải là người đàn ông trụ cột cho gia đình. Còn đối với những người dân lao động thì việc này đơn giản hơn nhiều. Người được chọn xông đất phải khỏe khoắn, tốt tính, gia đình hòa thuận, không cần quá giàu có nhưng phải khấm khá.

Ở một số nơi, một số gia đình còn tương đối cổ hủ và cho rằng con gái, đàn bà không nên đến xông đất đầu năm vì sẽ mang lại sự xui xẻo không may mắn cho gia chủ. Cũng vì thế mà ngày đầu năm, nhiều chị em phụ nữ thường e ngại đi chúc Tết họ hàng vì sợ mang tiếng. Tuy nhiên, xã hội đang ngày càng tân tiến và phát triển bình đẳng hơn, quan niệm “trọng nam khinh nữ” lạc hậu này đã dần dần bị xóa bỏ.

Hiện nay, người ta có xu hướng chọn những người hợp tuổi, hợp mệnh bất kể đàn ông, đàn bà, trai, gái. Tiếp đến là những người có tính tình hiền lành tử tế, đỗ đạt cao, thành công để tới xông nhà.

Theo một số nghiên cứu của các chuyên gia phong thủy, để có thể chọn người xông đất đầu năm đem lại may mắn thì gia chủ nên chọn người có tính thật thà, hồn nhiên, công việc làm ăn phát đạt, con cái đông đủ (có nếp, có tẻ), mặt mũi sáng sủa, thân hình khoẻ khoắn, nhà không có tang gia, thì đây sẽ là người tốt “duyên” và đem lại nhiều tài lộc may mắn trong năm mới đến cho gia chủ.

Theo thời gian, nhiều tục lễ cũng đã có sự thay đổi để phù hợp hơn với xã hội hiện đại. Tuy nhiên tục xông đất vẫn được người dân nước ta cực kỳ coi trọng, nhưng đã nhẹ nhàng hơn về yêu cầu, không còn quá coi trọng về tuổi tác, giới tính của người xông đất nữa. Hầu hết các gia đình hiện nay đều xem việc xông đất là lộc trời cho nên cứ để thuận theo tự nhiên và không chuẩn bị người xông đất. Bất kỳ ai đến nhà mình đầu năm đều được cho là người mang đến may mắn, hạnh phúc cho mình và mọi người đều cùng nhau vui vẻ.

Theo quan niệm và phong tục cổ xưa thì khi chọn tuổi xông nhà, Ngũ hành, Thiên Can, Địa chi của người đó phải phù hợp với gia chủ. Bên cạnh đó, Ngũ hành, Thiên Can, Địa chi của năm xông nhà cũng cần tương sinh với người được chọn xông nhà.

Chủ nhà mệnh Kim phải lựa chọn người mệnh Thổ, Thủy, Kim.

Chủ nhà mệnh Mộc phải lựa chọn người mệnh Thủy, Hỏa, Mộc.

Chủ nhà mệnh Thủy phải lựa chọn người mệnh Kim, Mộc, Thủy.

Chủ nhà mệnh Hỏa phải lựa chọn người mệnh Mộc, Thổ, Hỏa.

Chủ nhà mệnh Thổ phải lựa chọn người mệnh Hỏa, Kim, Thổ.

Năm 2021 vận trình của người tuổi này không được bằng phẳng lắm, Dịch Mã sẽ khiến công việc gặp nhiều biến động. Cũng may trong năm còn có Thái Cực quý nhân cùng kim dư quý nhân có thể trợ giúp người tuổi Hợi vượt qua khó khăn mà nghênh đón tài lộc.

Chủ nhà tuổi Hợi nên chọn tuổi Dậu, Mão, Tý xông đất.

Chủ nhà tuổi Tuất nên chọn tuổi Dần, Tỵ để hoá giải điềm không may.

Năm Tân Sửu 2021, sao Quả Túc khiến tinh thần người tuổi Dậu sa sút, vận thế suy sụp. Giảo Sát đem lại nhiều chuyện xui xẻo rủi ro, công việc gặp khủng hoảng rất lớn.

Chủ nhà tuổi Dậu phải chọn tuổi Sửu, Tỵ, Dần mới gặp may mắn.

Tuổi Thân 2021 có Thái Tuế hài hòa nên được quý nhân giúp đỡ, có nhiều cơ hội để phát huy tài năng, lại được Tướng Tinh lâm môn nên công danh ngày càng thêm tăng tiến, đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp.

Chủ nhà tuổi Thân chọn tuổi Tý, Mão, Tỵ, Dậu để thêm phát lộc.

Tuổi Mùi năm tới chịu vận xung Thái Tuế nên gặp nhiều chuyện không thuận lợi. Cần thận trọng trong tất cả mọi việc, ngay cả chuyện tình cảm cũng không được như mong muốn, thậm chí còn bị bạn bè xấu lợi dụng làm tổn thương.

Chủ nhà tuổi Mùi hãy chọn tuổi Mão, Hợi, Thân, Tỵ để hỏa giải rủi ro.

Tuổi Ngọ được cát tinh Thiên Tài che chở, có vận kiếm tiền và đầu tư. Tuy nhiên Tuổi Ngọ lại phạm xung Thái Tuế chịu 1 đòn giáng khá nặng, nhiều mặt bị đả kích nặng nề, cần phải có đủ sự tỉnh táo để đối phó.

Chủ nhà tuổi Ngọ nên chọn tuổi Dần, Tuất, Mùi để hoá giải tai ương.

Đây là một năm rất tốt đối với người tuổi Tỵ, bất luận là sự nghiệp, tài vận hay tình cảm,… thì vận trình của tuổi Tỵ đều phát triển theo chiều hướng tốt. Có Hoa Cái Cát tinh che chở, phát huy sức mạnh giúp người tuổi này đi vào con đường chính đạo.

Chủ nhà tuổi Tỵ hãy chọn tuổi Sửu, Tí, Dậu, Thân để càng thêm may mắn.

Vận trình của người tuổi Thìn trong năm Tân Sửu sẽ có nhiều xáo trộn và không được hanh thông như năm trước nữa. Trong năm này, người tuổi Thìn gặp hung nhiều, cát ít nên cần hết sức cẩn thận để có thể đối phó.

Chủ nhà tuổi Thìn nên chọn tuổi Tý, Thân, Dậu để giảm bớt điều không may.

Tuổi Mão trong năm 2021 có vận thế tương đối bình thường, tuy nhiên sự có mặt của nhiều hung tinh như Địa Tang, Tang Môn, Phi Đầu khiến cho bạn phải đề cao cảnh giác, trong công việc thì cần đề phòng bị đồng nghiệp mưu hại.

Chủ nhà tuổi Mão hãy chọn tuổi Tỵ, Dần, Hợi, Tuất để có 1 năm may mắn hơn.

Năm 2021 tuổi Dần có vận thế bình thường, không có nhiều đột phá. Bản mệnh sẽ cảm thấy tinh thần khó chịu, bức bối, luôn luôn cáu giận do bị sao Cô Thần làm ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc.

Chủ nhà tuổi Dần thì nên chọn tuổi Tý, Dần, Dậu, Tuất xông nhà cho may mắn.

Năm 2021 là năm bản mệnh của người tuổi Sửu, vì phạm Thái tuế nên vận thế sẽ có phần kém hơn những năm khác. Năm nay còn có các hung tinh Thái Tuế, Kiếm Phong, Hoàng Phiên và Phục Thi tọa mệnh nên mang đến nhiều rắc rối, cũng may có Tuế Giá cát tinh giúp đỡ làm giảm bớt một chút rủi ro nhưng cũng không được nhiều.

Chính vì vậy chủ nhà tuổi Sửu nên chọn tuổi Tý, Tỵ, Dậu, Thân xông đất để giảm bớt rủi ro đến mức tối đa.

Năm 2021 sẽ đem tới nhiều điều may mắn cho người tuổi Tý. Đây là một năm mà vận trình của người tuổi Tý tương đối hùng mạnh, rất xứng đáng để kỳ vọng. Về cát tinh người tuổi này sẽ được Văn Xương tinh và Tuế Hợp giúp đỡ che chở, không chỉ phát huy và duy trì sức mạnh tuyệt đối mà còn đem tới nhiều việc tốt.

Chủ nhà tuổi Tý nên chọn người tuổi Thân, Dần, Sửu, Hợi, Tỵ để sự may mắn này được đạt mức tối đa.

Xem Tuổi Xông Nhà, Xông Đất 2022 Cho Tuổi Tân Mão / 2023

Xông đất – xông nhà 2020 vào đầu năm không chỉ là một tục lệ lâu đời mà đó còn là nét đẹp trong truyền thống văn hóa của Việt Nam, cũng như các quốc gia phương đông. Xông đất đầu năm xuất phát từ mong muốn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự hanh thông. Người được chọn xông đất hay đạp đất (theo cách gọi của người miền Nam) phải là người tính tình hào sảng, có cuộc sống hạnh phúc, công việc ổn định, bởi người xưa cho rằng người xông nhà chính là người mở cánh cửa mang tới may mắn, tài lộc suốt một năm dài cho cả gia đình.

Mong rằng tính năng xem tuổi xông nhà 2020 này sẽ đem lại sự thú vị cho bạn và đừng quên trải nghiệm các tiện ích khác như xem ngày tốt, tử vi hàng ngày, lịch vạn niên…

Chủ nhà tuổi Tân Mão chọn người xông đất năm 2020 Canh Tí nên tránh các tuổi Đại kỵ sau

Chủ nhà sinh năm Tân Mão 1951, 2011 muốn tìm được tuổi đẹp để xông đất, xông nhà hợp tuổi thì trước tiên bạn cần phải biết các tuổi Đại kỵ với tuổi Tân Mão 1951, 2011 cũng như đối với năm Canh Tí 2020.

Giáp Dần (Sinh năm 1974)

Giáp Ngọ (Sinh năm 1954, 2014)

Đinh Sửu (Sinh năm 1937, 1997)

Tân Dậu (Sinh năm 1981)

Đinh Tỵ (Sinh năm 1977)

Những tuổi kể trên hầu hết đều tương khắc về Ngũ hành Nạp âm, Ngũ hành Thiên can, phạm xung – hình – hại về Địa chi so với tuổi gia chủ cũng như với năm Canh Tí 2020 nên bất lợi đối với việc xông nhà, mở hàng trong dịp đầu năm mới.

Các tuổi xông nhà năm 2020 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Tân Mão

Ngũ hành

Tuổi Mậu Tí ngũ hành nạp âm là Tích Lịch Hỏa tương hợp với nạp âm Tùng Bách Mộc của tuổi Tân Mão (2 điểm).

Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Tích Lịch Hỏa của tuổi Mậu Tí (2 điểm).

Thiên can

Can Tân của gia chủ thuộc hành Mộc tương hợp với hành Hỏa của người xông sinh năm Mậu Tí (2 điểm).

Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Hỏa của người xông (2 điểm).

Địa chi

Chi Tí của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mão của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm: 9/12 – Khá tốt

Như vậy tuổi Mậu Tí (Sinh năm 1948, 2008) là tuổi Khá tốt để chủ nhà tuổi Tân Mão chọn người xông nhà năm 2020 với thang điểm 9/12.

Ngũ hành

Tuổi Mậu Ngọ ngũ hành nạp âm là Thiên Thượng Hỏa tương hợp với nạp âm Tùng Bách Mộc của tuổi Tân Mão (2 điểm).

Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Thiên Thượng Hỏa của tuổi Mậu Ngọ (2 điểm).

Thiên can

Can Tân của gia chủ thuộc hành Mộc tương hợp với hành Hỏa của người xông sinh năm Mậu Ngọ (2 điểm).

Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Hỏa của người xông (2 điểm).

Địa chi

Chi Ngọ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mão của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm: 9/12 – Khá tốt

Như vậy tuổi Mậu Ngọ (Sinh năm 1978) là tuổi Khá tốt để chủ nhà tuổi Tân Mão chọn người xông nhà năm 2020 với thang điểm 9/12.

Ngũ hành

Tuổi Kỷ Sửu ngũ hành nạp âm là Tích Lịch Hỏa tương hợp với nạp âm Tùng Bách Mộc của tuổi Tân Mão (2 điểm).

Năm Canh Tí 2020 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Tích Lịch Hỏa của tuổi Kỷ Sửu (2 điểm).

Thiên can

Can Tân của gia chủ thuộc hành Mộc tương hợp với hành Hỏa của người xông sinh năm Kỷ Sửu (2 điểm).

Năm Canh Tí 2020 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Hỏa của người xông (2 điểm).

Địa chi

Chi Sửu của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mão của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm: 9/12 – Khá tốt

Như vậy tuổi Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009) là tuổi Khá tốt để chủ nhà tuổi Tân Mão chọn người xông nhà năm 2020 với thang điểm 9/12.

Xem ngày tốt Xông Nhà, Mở Hàng khai xuân đầu năm 2020 cho tuổi Tân Mão

Chọn ngày tốt khai trương theo tuổi sẽ giúp cho mọi việc được chu toàn, gặp nhiều may mắn. Khởi đầu thuận lợi cộng với các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì cửa hàng, doanh nghiệp của bạn sẽ tạo được tiếng vang, gây ấn tượng tốt đẹp với các khách hàng đầu tiên cũng như tạo được uy tín và thương hiệu cho chính cửa hàng, doanh nghiệp.