Phương Pháp Tính Tuổi Làm Nhà Theo Cửu Trạch (Bát Cẩm Trạch)

--- Bài mới hơn ---

 • Xem Tuổi Xây Nhà Hợp Theo Ngày Tháng Năm Sinh Của Bạn
 • Coi Tuổi Xây Nhà, Làm Nhà Hợp Theo Ngày Tháng Năm Sinh
 • Xem Tuổi Đẹp Làm Nhà, Xây Nhà Năm 2022 Và Hướng Nhà Tốt
 • Xem Tuổi Làm Nhà Và Xây Hướng Nhà Cho Tuổi Giáp Tý Năm 2022
 • Tư Vấn Phong Thủy: Lấy Tuổi Vợ Xây Nhà Được Không?
 • PHƯƠNG PHÁP TÍNH TUỔI LÀM NHÀ THEO CỬU TRẠCH (BÁT CẨM TRẠCH)

  (Ai có nhu cầu tìm hiểu kỹ về tuổi làm nhà hoặc muốn tư vấn chi tiết hơn về tuổi làm nhà, năm làm nhà, có thể gửi tin nhắn đến quản trị viên của trang để trao đổi thêm, mọi sự tư vấn từ người khác tại trang chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm).

  * Trước tiên là tuổi làm nhà theo Cửu trạch.

  -Trạch Phúc:10; 19; 28; 37;46; 55; 64; 73(tuổi)

  -Trạch Đức: 11; 20; 29, 38; 47; 56; 65; 74 (tuổi)

  -Trạch Bại : 12; 21; 30; 39; 48; 57; 66; 75 (tuổi)

  -Trạch Hư : 13, 22, 31, 40, 49, 58, 67, 76 (tuổi)

  -Trạch Khốc:14, 23, 32, 4, 50, 59, 68, 77 (tuổi)

  -Trạch Quỷ: 15, 24, 33, 42, 5, 60, 69, 78 (tuổi)

  -Trạch Tử : 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70, 79 (tuổi)

  -Trạch Bảo: 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80 (tuổi)

  -Trạch Lộc :18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 (tuổi)

  Trong dân gian có lưu truyền mấy câu thơ về các trạch tốt xấu để dễ nhớ

  “Làm nhà cửu vận trạch từng niên

  Phúc – Đức – Bảo – Lộc phú thọ yên

  Nếu gặp Bại- Hư-Khốc -Quỷ -Tử

  Chắc là sát chủ với hiền thê”.

  Ý nghĩa của từng trạch trong việc xây nhà như sau:

  Bảo khắp muôn dân chớ có ngoa

  Được năm Trạch Phúc hãy làm nhà

  Tử tôn hưng thịnh thọ vinh hoa.

  Được năm Trạch Đức sẽ làm nhà

  Ngưu vương trạch điền thành muôn mẫu

  Phu phụ song toàn tử tôn đa.

  Phong quan tiến chức thọ vinh hoa

  Phú quý tân gia mãi mãi đa

  Tài tài lộc lộc thịnh hà xa

  Được năm Trạch Bảo tiến cát an

  Giàu sang phú quý,cảnh thanh nhàn

  Phúc lộc thọ tài, trời phật ban

  * Trạch: Bại – Hư – Khốc – Quỷ

  Bại, Thư, Khốc, Quỷ chớ làm nhà

  Gian nan khốn khổ những oan gia

  Năm năm tai ách thương vận báo

  Nhật nhật tàng định tối hoàng đa.

  Trạch tử giữ thất gia

  Ghi lòng tạc dạ chớ làm nhà

  Kẻo khi gặp thời oan trái

  Nhà cháy, thương người tổn thọ đa.

  * Lưu ý: Theo yêu cầu của một số bạn đọc, tôi sung thêm các tuổi còn lại. Sau 81 tuổi cứ như thống kê trên lần lượt tính tiếp. Đây là một trong những cách tính tuổi làm nhà theo phương pháp cổ truyền. Do vậy ai tin thì theo, ai không tin thì bỏ qua, không nhất nhất phải tin theo. Khi xem nên kết hợp với các yếu tố quan trọng khác như hướng nhà, trạch vận lưu niên…

  Chia sẻ bài viết:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trạch Tuổi Và Cách Tính Trạch Tuổi Làm Nhà
 • Tính Tuổi Làm Nhà Theo “cửu Trạch Vận Niên”
 • Tính Tuổi Làm Nhà Theo ”cửu Trạch Vận Niên”
 • Xem Tuổi Làm Nhà Tuổi 1989 Kỷ Tỵ Năm 2022
 • Xem Tuổi Làm Nhà Năm 2022 Cho Tuổi Kỷ Tỵ
 • Tính Tuổi Làm Nhà Theo “cửu Trạch Vận Niên”

  --- Bài mới hơn ---

 • Trạch Tuổi Và Cách Tính Trạch Tuổi Làm Nhà
 • Phương Pháp Tính Tuổi Làm Nhà Theo Cửu Trạch (Bát Cẩm Trạch)
 • Xem Tuổi Xây Nhà Hợp Theo Ngày Tháng Năm Sinh Của Bạn
 • Coi Tuổi Xây Nhà, Làm Nhà Hợp Theo Ngày Tháng Năm Sinh
 • Xem Tuổi Đẹp Làm Nhà, Xây Nhà Năm 2022 Và Hướng Nhà Tốt
 • Làm nhà theo các tuổi trong bảng “Cửu trạch” tốt nhất là gặp: Phúc – Đức – Bảo – Lộc – Phú sẽ thọ và yên. xấu khi gặp: Bại – Hư – Khốc – Quỷ – Tử, sẽ chết, hại vợ con. 1.1. Bảng tính “cửu trạch vận niên” 8 Tốn Bảo * 9 Ly Lôc * 1 Khôn Phúc * 7 Chấn Tử

  Tử Vi, Tứ Trụ, Xem Tướng, Gieo quẻ, Xem bói

  Làm nhà theo các tuổi trong bảng “Cửu trạch” tốt nhất là gặp: Phúc – Đức – Bảo – Lộc – Phú sẽ thọ và yên. xấu khi gặp: Bại – Hư – Khốc – Quỷ – Tử, sẽ chết, hại vợ con.

  1.1. Bảng tính “cửu trạch vận niên”

  Quy tắc:

  Bắt đầu từ số 1 lần lượt đến 2-3-4-5-6-7-8-9 mỗi ô số 1 tuối.

  Có 2 cách tính:

  – Từ ô số 1 là 1 tuổi và tính tiếp đến tuổi nào rơi vào các ô tốt: Bảo, Lộc, Phúc, Đức thì làm nhà được.

  – Hoặc ô số 1 là 10 tuổi, ô số 2 là 20 tuổi, ô số 3 là 30 tuổi, ô số 4 là 40 tuổi, ô số 5 là 50 tuổi và tính tiếp đến tuổi nào rơi vào các ô tốt: Bảo, Lộc, Phúc, Đức thì làm nhà được.

  1.2. Các tuổi làm nhà cụ thể

  – Những tuổi có thể khởi công làm nhà

  19- 28-37-46-55-64: ở ô 1 – Khôn – Phúc – Tốt

  20- 29-38-47-56-65: ở ô 2 – Đoài – Đức – Tốt

  26- 35-44-53-62-71: ở ô 8 – Tốn – Bảo – Tốt

  27- 36-45-54-63-72: ở ô 9 – Ly – Lộc – Rất tốt

  – Những tuổi không nên khởi công làm nhà

  19- 30-39-48-57-66: Hại bản thân – (ô 3 Càn – bại)

  20- 31-40-49-58-67: 4 Khảm – Hư xấu

  21- 32-41-50-59-68: 5 Trung – Khắc xấu

  22- 33-42-51-60-69: Hại vợ – (ô 6 Cấn – Quỷ)

  23- 34-43-52-61-70: Hại con – (ô 7 Chấn – Tử)

  Lưu ý:

  Nếu chủ nhà không được tuổi thì lấy tuổi con trưởng hoặc con thứ, ai được tuổi thì đứng ra động thổ, đặt móng, dựng nhà, đổ mái, đặt đòn nóc.

  Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet: Bích Ngọc (XemTuong.net)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tính Tuổi Làm Nhà Theo ”cửu Trạch Vận Niên”
 • Xem Tuổi Làm Nhà Tuổi 1989 Kỷ Tỵ Năm 2022
 • Xem Tuổi Làm Nhà Năm 2022 Cho Tuổi Kỷ Tỵ
 • Xem Tuổi Làm Nhà Năm 2022 Cho Người Sinh Năm 1970
 • Xem Tuổi Làm Nhà Năm 2023 Cho Người Sinh Năm 1970
 • Tính Tuổi Làm Nhà Theo ”cửu Trạch Vận Niên”

  --- Bài mới hơn ---

 • Tính Tuổi Làm Nhà Theo “cửu Trạch Vận Niên”
 • Trạch Tuổi Và Cách Tính Trạch Tuổi Làm Nhà
 • Phương Pháp Tính Tuổi Làm Nhà Theo Cửu Trạch (Bát Cẩm Trạch)
 • Xem Tuổi Xây Nhà Hợp Theo Ngày Tháng Năm Sinh Của Bạn
 • Coi Tuổi Xây Nhà, Làm Nhà Hợp Theo Ngày Tháng Năm Sinh
 • Bảng tính “cửu trạch vận niên”

  Quy tắc:

  Bắt đầu từ số 1 lần lượt đến 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 mỗi ô số 1 tuổi.

  • Từ ô số 1 là 1 tuổi và tính tiếp đến tuổi nào rơi vào các ô tốt: Bảo, Lộc, Phúc, Đức thì làm nhà được.
  • Hoặc ô số 1 là 10 tuổi, ô số 2 là 20 tuổi, ô số 3 là 30 tuổi, ô số 4 là 40 tuổi, ô số 5 là 50 tuổi và tính tiếp đến tuổi nào rơi vào các ô tốt: Bảo, Lộc, Phúc, Đức thì làm nhà được.

  Các tuổi làm nhà

  Từ các cách tính như trên chúng ta có thể luận ra được danh sách những tuổi nên hay không nên khởi công làm nhà. Cụ thể:

  Những tuổi có thể khởi công làm nhà

  Danh sách các tuổi tốt để tiến hành xây nhà:

  • 19 – 28 – 37 – 46 – 55 – 64: ở ô 1 – Khôn – Phúc – Tốt.
  • 20 – 29 – 38 – 47 – 56 – 65: ở ô 2 – Đoài – Đức – Tốt.
  • 26 – 35 – 44 – 53 – 62 – 71: ở ô 8 – Tốn – Bảo – Tốt.
  • 27- 36 – 45 – 54 – 63 – 72: ở ô 9 – Ly – Lộc – Rất tốt.

  Những tuổi không nên khởi công làm nhà

  Các tuổi không nên tiến hành xây dựng nhà cửa:

  • 19 – 30 – 39 – 48 – 57 – 66: Hại bản thân – (ô 3 Càn – bại).
  • 20 – 31- 40 – 49 – 58 – 67: 4 Khảm – Hư xấu.
  • 21- 32 – 41 – 50 – 59 – 68: 5 Trung – Khắc xấu.
  • 22 – 33 – 42 – 51- 60 – 69: Hại vợ – (ô 6 Cấn – Quỷ).
  • 23 – 34 – 43 – 52 – 61 – 70: Hại con – (ô 7 Chấn – Tử).

  Lưu ý:

  Nếu chủ nhà không được tuổi thì lấy tuổi con trưởng hoặc con thứ, ai được tuổi thì đứng ra động thổ, đặt móng, dựng nhà, đổ mái, đặt đòn nóc.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xem Tuổi Làm Nhà Tuổi 1989 Kỷ Tỵ Năm 2022
 • Xem Tuổi Làm Nhà Năm 2022 Cho Tuổi Kỷ Tỵ
 • Xem Tuổi Làm Nhà Năm 2022 Cho Người Sinh Năm 1970
 • Xem Tuổi Làm Nhà Năm 2023 Cho Người Sinh Năm 1970
 • Xem Tuổi Xây Nhà Trong Năm Ất Mùi 2022 Cho Người Sinh Năm 1970 Canh Tuất
 • Trạch Tuổi Là Gì? Cách Tính Tuổi Làm Nhà Theo Cửu Trạch Chuẩn Phong Thủy

  --- Bài mới hơn ---

 • Chú Ý Khi Xem Tuổi Làm Nhà Mà Ai Cũng Nên Biết Để Tránh Xui Xẻo
 • Xem Tuổi Làm Nhà Và Ngày Động Thổ Năm 2022 Canh Tý
 • Xem Ngày Làm Nhà Động Thổ Đẹp Và Hợp Tuổi Gia Chủ
 • Bí Quyết Chọn Tháng Xây Nhà 2022
 • Cách Xem Cung Mệnh Vợ Chồng Theo Tuổi Năm Sinh
 • Trạch tuổi là gì?

  Đối với người dân Việt Nam, phong thủy có vai trò rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống cũng như sinh hoạt thường ngày của con người. Phong thủy luôn cho chúng ta cảm nhận được sự hòa hợp, cân bằng giữa các yếu tố âm – dương, dương không quá nổi, âm cũng không nên quá suy, từ đó mới có thể giúp khí huyết thuận hòa, việc làm ăn mới thuận buồm xuôi gió, mang đến sự hạnh phúc, thành công và thịnh vượng cho chính bản thân gia chủ cũng như các thành viên khác trong gia đình.

  Tuy nhiên, trong khi trong thời gian trước đây, phong thủy chỉ là những yếu tố tâm linh, không có cơ sở xác định chính xác, nhưng ở thời điểm hiện tại, phong thủy đã được đưa vào và trở thành một môn khoa học được nhiều người tin tưởng.

  Như vậy, hiện nay chúng ta có thể hoàn toàn khẳng định phong thủy không phải là những điều vô căn cứ hoặc mê tín dị đoan, mà là môn khoa học nghiên cứu sự tương tác giữa con người và môi trường xung quanh, từ đó tìm cách mang đến nguồn vượng khí, may mắn và sự thịnh vượng cho chính bản thân gia chủ cũng như các thành viên trong gia đình.

  Thông thường, trước khi xây nhà, phong thủy sẽ nhận được sự quan tâm rất lớn. Trước khi xây nhà, ngoài những yếu tố như kim lâu, hoang ốc, tam tai, trạch tuổi vẫn là một trong những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến thời điểm làm nhà của gia chủ.

  Vậy, trạch tuổi là gì?

  Trong từ điển Hán Việt, “trạch” có nghĩa là nhà, nơi ở, đôi khi còn có ý nghĩa chỉ mồ mả. Như vậy, trạch tuổi là tuổi xây nhà của gia chủ.

  Các chuyên gia phong thủy còn dùng từ “trạch” với ý nghĩa tương đồng với long mạch

  Tuy nhiên, trong phong thủy học, trạch không chỉ đơn giản là nơi ở. Các chuyên gia phong thủy còn dùng từ “trạch” với ý nghĩa tương đồng với long mạch, đôi khi sẽ mang yếu tố đường dẫn khí.

  Như vậy, xét một cách tổng quan nhất, chúng ta có thể nói “trạch tuổi” nghĩa là xác định thời điểm làm nhà sao cho có thể tìm được điểm tiếp nối của một chi nhánh (đường dẫn) có sẵn.

  Trong phong thủy nhà ở, trạch được xem là một thứ khí mạch từ bên ngoài đi vào trong cửa chính của ngôi nhà, sau đó từ từ thoát ra khỏi nhà dựa vào cửa thoái khí.

  Cách tính tuổi làm nhà theo cửu trạch

  Để có thể xác định được trạch tuổi chính xác nhất, các chuyên gia phong thủy cần dựa trên bảng cửu trạch vận niên. Cửu trạch vận niên là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của gia chủ cũng như các thành viên trong gia đình.

  Căn cứ vào bảng tính phía trên, nếu như gia chủ rơi vào một trong 4 trạch tốt thì có thể làm nhà, còn nếu như rơi vào một trong 5 trạch xấu thì không nên xây dựng nhà cửa vào năm đó, nếu không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của bản thân gia chủ.

  • Số 1 tương ứng với cung Khôn, trạch Phúc: cát, nên xây nhà.

  • Số 2 tương ứng với cung Đoài, trạch Đức: cát, nên xây nhà.

  • Số 3 tương ứng với cung Càn, trạch Bại: xấu, không nên xây nhà.

  • Số 4 tương ứng với cung Khảm, trạch Hư: xấu, không nên xây nhà.

  • Số 5 tương ứng với cung Trung, trạch Khắc: xấu, không nên xây nhà.

  • Số 6 tương ứng với cung Cấn, trạch Quỷ: xấu, không nên xây nhà.

  • Số 7 tương ứng với cung Chấn, trạch Tử: xấu, không nên xây nhà..

  • Số 8 tương ứng với cung Tốn, trạch Bảo: cát, nên xây nhà.

  • Số 9 tương ứng với cung Ly, trạch Lộc: cát, nên xây nhà.

  Cách tính tuổi làm nhà theo cửu trạch

  Dựa vào bảng cửu trạch vận niên ở trên, chúng ta đã có thể xác định được cung tốt cung xấu. Để tính được năm xây nhà có phạm phải cửu trạch hay không, chúng ta lần lượt tính như sau:

  Bắt đầu từ ô số 1, lần lượt đến các ô 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9, mỗi một tuổi tượng trưng cho 1 số khác nhau. Ví dụ 1 tuổi ứng với số 1 (cung Khôn, trạch Phúc), 2 tuổi ứng với số 2 (cung Đoài, trạch Đức), 3 tuổi ứng với số 3 (cung Càn, trạch Bại),…9 tuổi ứng với số 9 (cung Ly, trạch Lộc), 10 tuổi quay lại số 1 (ứng với cung Khôn, trạch Phúc),…

  Như vậy, không khó để nhận ra ô số 1 tương ứng với 10 tuổi, ô số 2 tương ứng 20 tuổi, ô số 3 tương ứng 30 tuổi, ô số 4 tương ứng 40 tuổi, ô số 5 tương ứng 50 tuổi,…Gia chủ có thể áp dụng cách này và tính tiếp tuổi của bản thân theo thứ tự.

  Tuổi hợp làm nhà theo cửu trạch vận niên

  Danh sách những tuổi nên khởi công làm nhà:

  Tuổi: 19 – 28 – 37 – 46 – 55 – 64: rơi vào số 1, thuộc cung Khôn, trạch Phúc: tốt.

  Tuổi 20 – 29 – 38 – 47 – 56 – 65: rơi vào số 2, thuộc cung Đoài, trạch Đức: tốt.

  Tuổi 26 – 35 – 44 – 53 – 62 – 71: rơi vào số 8, thuộc cung Tốn, trạch Bảo: tốt.

  Tuổi 27- 36 – 45 – 54 – 63 – 72: rơi vào số 9, thuộc cung Ly, trạch Lộc: rất tốt.

  Tuổi không hợp làm nhà theo cửu trạch vận niên

  Danh sách những tuổi mà gia chủ không nên xây nhà trong năm đó để bảo đảm nguồn vượng khí của chính bản thân gia chủ cũng như các thành viên trong gia đình:

  Tuổi 21 – 30 – 39 – 48 – 57 – 66: rơi vào số 3, thuộc cung Càn, trạch Bại: có hại cho bản thân.

  Tuổi 20 – 31- 40 – 49 – 58 – 67: rơi vào số 4, thuộc cung Khảm, trạch Hư: xấu.

  Tuổi 22 – 33 – 42 – 51- 60 – 69: rơi vào số 6, thuộc cung Khảm, trạch Quỷ: có hại cho vợ, xấu.

  Tuổi 21- 32 – 41 – 50 – 59 – 68: rơi vào số 5, thuộc cung Trung, trạch Khắc: xấu

  Tuổi 23 – 34 – 43 – 52 – 61 – 70: rơi vào số 7, cung Chấn, trạch Tử: có hại cho con.

  Những lưu ý bạn cần biết về cửu trạch

  Trong trường hợp gia chủ muốn xây nhà nhưng năm đó lại không hợp tuổi, gia chủ có thể mượn tuổi làm nhà, nhờ người khác đứng ra làm lễ động thổ, xây móng, cất nóc, lễ nhập trạch,…

  Cách chọn hướng nhà hợp tuổi theo cửu trạch vận niên

  Để xác định được hướng nhà hợp tuổi theo cửu trạch vận niên, cần phải dựa vào niên mệnh. Tùy thuộc vào cung, can, chi, mệnh khác nhau của mỗi người khác nhau, mà hướng nhà phù hợp cũng có sự khác biệt.

  Tương tự như cách tính tuổi làm nhà theo cửu trạch, bạn xác định được quái số của bản thân trong năm muốn xây nhà và tính được mệnh của bản thân:

  • Số dư: 1 – Nam mệnh Khảm – Nữ mệnh Cấn

  • Số dư: 2 – Nam mệnh Ly – Nữ mệnh Càn

  • Số dư: 3 – Nam mệnh Cấn – Nữ mệnh Đoài

  • Số dư: 4 – Nam mệnh Đoài – Nữ mệnh Cấn

  • Số dư: 5 – Nam mệnh Càn – Nữ mệnh Ly

  • Số dư: 6 – Nam mệnh Khôn – Nữ mệnh Khảm

  • Số dư: 7 – Nam mệnh Tốn – Nữ mệnh Khôn

  • Số dư: 8 – Nam mệnh Chấn – Nữ mệnh Chấn

  • Số dư: 9 (hoặc 0) – Nam mệnh Khôn – Nữ mệnh Tốn

  Tùy thuộc vào quái số mà gia chủ tính toán mà xác định được bản thân thuộc Tây tứ mệnh hay Đông tứ mệnh, từ đó xác định được hướng nhà phù hợp với gia chủ nhất

  • Hướng nhà tốt của tây tứ trạch: tây, tây bắc, tây nam, đông bắc.

  • Hướng nhà tốt của đông tứ trạch: đông, đông nam, nam, bắc.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xem Tuổi Làm Nhà Năm 2022 Cho Tuổi Canh Ngọ
 • Gặp Hạn Trạch Tuổi Trong Năm Làm Nhà Có Sao Không?
 • Xem Tuổi Làm Nhà Năm 2022 Cho Tuổi Đinh Tỵ
 • Xem Tuổi Làm Nhà Năm 2022 Cho Tuổi Đinh Tỵ
 • Xem Tuổi Làm Nhà Năm 2022 Cho Tuổi Nhâm Tý
 • Cách Tính Tuổi Làm Nhà Theo Cửu Trạch Hay Kim Lâu Chuẩn Nhất 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Xây Nhà Xem Tuổi Ai Vợ Chồng Hay Con Cái Xem Tuổi Vợ Được Không
 • Cách Xem Tuổi Làm Nhà Theo Tử Vi
 • Những Mệnh Tuổi Hợp Và Kỵ Nhau Nhất Trong Cuộc Sống Của 12 Con Giáp
 • Tam Hợp & Tứ Hành Xung Là Gì ? Những Bộ Tuổi Xung, Tuổi Hợp
 • Xem Các Cặp Con Giáp Hợp Tuổi Nhau Trong Cuộc Sống Hôn Nhân
 • Cửu trạch được hiểu là 9 trạch đóng vai trò vô cùng quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống gia chủ và các thành viên trong gia đình. Người ta sử dụng bảng cửu trạch vận niên để xác định trạch tuổi một cách chính xác.

  Bắt đầu tính từ số 1 lần lượt sau đó tới 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 mỗi ô sẽ tương ứng với 1 tuổi. Dựa vào bảng cửu trạch vận niên ta có 2 cách tính tuổi làm nhà theo cửu trạch như sau:

  Ô số 1 là 1 tuổi, nếu tính tiếp đến tuổi nào rơi vào các ô đánh dấu * (Phúc, Đức, Bảo, Lộc) là ô tốt , bạn có thể tiến hành làm nhà.

  Nếu đặt ô số 1 là 10 tuổi, ô số 2 là 20 tuổi lần lượt tới ô số 90 là 90 tuổi, tính tương tục đến tuổi nào rơi vào ô tốt (Phúc, Đức, Bảo, Lộc) thì gia chủ có thể tiến hàng làm nhà.

  Những tuổi nên và không nên làm nhà

  Cách chọn hướng nhà hợp tuổi theo cửu trạch vận niên

  Để xác định được hướng nhà hợp tuổi theo cửu trạch vận niên, cần phải dựa vào niên mệnh. Tùy thuộc vào cung, can, chi, mệnh khác nhau của mỗi người khác nhau, mà hướng nhà phù hợp cũng có sự khác biệt.

  Tương tự như cách tính tuổi làm nhà theo cửu trạch, bạn xác định được quái số của bản thân trong năm muốn xây nhà và tính được mệnh của bản thân:

  • Số dư: 1 – Nam mệnh Khảm – Nữ mệnh Cấn

  • Số dư: 2 – Nam mệnh Ly – Nữ mệnh Càn

  • Số dư: 3 – Nam mệnh Cấn – Nữ mệnh Đoài

  • Số dư: 4 – Nam mệnh Đoài – Nữ mệnh Cấn

  • Số dư: 5 – Nam mệnh Càn – Nữ mệnh Ly

  • Số dư: 6 – Nam mệnh Khôn – Nữ mệnh Khảm

  • Số dư: 7 – Nam mệnh Tốn – Nữ mệnh Khôn

  • Số dư: 8 – Nam mệnh Chấn – Nữ mệnh Chấn

  • Số dư: 9 (hoặc 0) – Nam mệnh Khôn – Nữ mệnh Tốn

  Tùy thuộc vào quái số mà gia chủ tính toán mà xác định được bản thân thuộc Tây tứ mệnh hay Đông tứ mệnh, từ đó xác định được hướng nhà phù hợp với gia chủ nhất

  • Hướng nhà tốt của tây tứ trạch: tây, tây bắc, tây nam, đông bắc.

  • Hướng nhà tốt của đông tứ trạch: đông, đông nam, nam, bắc.

   Kim Lâu là gì?

   Trước đây Kim Lâu là khái để phục vụ cho việc dựng vợ gả chồng và sau này nó cũng được ứng dụng nhiều trong cả việc xem tuổi làm nhà.

   Kim Lâu là những năm được cho là không tốt, nếu tính chuyện đại sự trong năm Kim Lâu sẽ thường gây ra những bất lợi, khó khăn, trắc trở cho những năm về sau này.

   Hiện nay, Kim Lâu được chia thành 4 dạng cơ bản:

   • Kim Lâu Lục Súc: Có hại cho việc chăn nuôi gia súc của chủ phạm Kim
   • Kim Lâu Tử: Có nguy hại cho con của chủ phạm Kim Lâu
   • Kim Lâu Thê: Có hại cho vợ của chủ phạm Kim Lâu
   • Kim Lâu Thân: Có hại cho chính người chủ phạm Kim Lâu

   Ngoài việc dựa theo trạch tuổi làm nhà thì xem tuổi kim lâu cũng là một cách để gia chủ có thể định ngày, tháng, năm xây nhà hợp tuổi.

  Cách tránh tuổi hạn khi xây nhà

  Sau khi xem cách tính tuổi làm nhà theo cửu trạch, tính tuổi kim lâu và một số yếu tố khác bạn nhận thấy năm nay mình không thích hợp làm nhà, vậy hãy dời lịch sang một năm thích hợp hơn.

  Trong trường hợp nếu bạn bắt buộc phải làm nhà trong năm nay, bạn có thể chọn cách mượn tuổi làm nhà. Tức bạn sẽ mượn tuổi của một người nào đó được cho là đẹp để xây dựng nhà cửa trong năm nay để giúp bạn thực hiện các công việc đứng tên với vai trò là chủ nhà như: Cúng bái, động thổ, nhập trạch….

  Sau này bạn có thể làm thủ tục mua bán âm để chuyển quyền sở hữu nhà mới xây sang tên tuổi của mình nếu như năm đó bạn được tuổi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xem Tuổi Làm Nhà Cho Người Sinh Năm Canh Tuất 1970
 • Hướng Dẫn Xem Tuổi Sửa Nhà Năm 2022
 • Xem Tuổi Làm Nhà Đinh Tỵ 1977
 • Xem Tuổi Làm Nhà Cho Người Sinh Năm Đinh Tỵ 1977
 • Xem Tuổi Làm Nhà Năm 2022 Cho Người Sinh Năm 1960
 • Xem Hướng Làm Nhà Theo Phong Thủy Bát Trạch

  --- Bài mới hơn ---

 • Xem Hướng Đặt Bếp Tuổi Quý Hợi Phong Thủy Nhà Bếp Theo Tuổi Quý Hợi
 • Cách Bố Trí Phong Thủy Nhà Bếp, Hướng Xây, Đặt Bếp Theo Tuổi, Mệnh
 • Phong Thủy Bàn Làm Việc Tuổi Giáp Tý
 • Xem Phong Thủy Phòng Làm Việc Đúng Chuẩn Cho Người Tuổi Giáp Tý.
 • Kích Hoạt 3 Cung Tốt Bằng Bát Quái
 • Ảnh. Xem hướng làm nhà

  Xem hướng làm nhà là gì?

  Xem hướng làm nhà theo phong thủy bát trạch là một điều vô cùng quan trọng cho bất kỳ gia chủ nào khi xây dựng Nhà ở theo quan niệm của người Á Đông. Hướng nhà được hiểu là hướng có đường thẳng vuông góc với mặt tiền của ngôi nhà, mặt tiền của ngôi nhà là mặt có cửa chính. Quan niệm về sự hài hòa trong hướng nhà, trong cuộc sống hàng ngày được thể hiện theo 3 mức độ: Đầu tiên là sự hòa hợp giữa tinh thần và thể xác; Thứ hai là sự hòa hợp giữa người và người, giữa mỗi người với xã hội; và cuối cùng là sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên. Giúp con người có được cuộc sống hòa hợp với thiên nhiên thiên địa chính là mục tiêu của môn phong thủy.

  Đối với mỗi người, bất kể là Đông Tứ Trạch hoặc là Tây Tứ trạch, đều có 4 hướng tốt và 4 hướng xấu.

  Bốn hướng tốt ứng với 4 “Cát Tinh”: Tốt nhất là “Sinh Khí”( phúc lộc vẹn toàn ), thứ hai là “Thiên Y”(gặp thiên thời, được che chở), Thứ ba là “Diên Niên” (mọi sự ổn định), Thứ tư là “Phục Vị” (được sự giúp đỡ).

  Bốn hướng xấu ứng với 4 hung tinh: hung tinh ghê gớm nhất là “Tuyệt Mệnh”( chết chóc ), thứ nhì là “Ngũ Quỷ”( gặp tai họa ), Thứ ba là “Lục Sát” (nhà có sát khí); Thứ tư là “Họa Hại” (nhà có hung khí).

  Tùy theo năm, tháng, ngày, giờ, sinh mà mỗi người sẽ có hướng nhà tốt hay xấu khác nhau chính vì thế bạn nên tìm hiểu kỹ trước kiến thức Phong thủy theo tuổi để có thể xây dựng cho mình căn nhà đẹp, hợp hướng để gia đình đầm ấm, tiền tài, lộc vận sum sê, sức khỏe dồi dào.

  Ứng dụng xem hướng làm nhà

  • Xem hướng làm nhà theo tuổi
  • Phong thủy xem hướng làm nhà
  • Xem hướng làm nhà theo tuổi vợ chồng
  • Xem hướng làm nhà năm 2022
  • Xem hướng làm nhà năm 2022
  • Xem hướng nhà hợp tuổi làm ăn
  • Xem hướng làm nhà hợp với tuổi
  • Xem hướng làm nhà làm ăn
  • Xem hướng làm nhà theo phong thủy
  • Phong thủy nhà đất
  • Phong thủy cổng nhà
  • Phong thủy cảnh quan
  • Phong thủy theo tuổi
  • Phong thủy theo mệnh
  • Phong thủy theo năm

  Ứng dụng phong thủy khác

  Kiến Trúc Á Đông luôn tự hào là công ty hàng đầu trong lĩnh vực Xây nhà – Thiết kế và Thi công Nhà ở, Biệt thự, Nội thất. Với rất nhiều các dự án chúng tôi đã thiết kế, thi công và xây dựng rất thành công tại khắp các tỉnh thành cả nước như: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Nam Định, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lào Cai,…. Luôn nỗ lực mang tới cho quý khách hàng những mẫu Thiết kế biệt thự, nhà ở đẹp nhất hợp với phong thủy được thiết kế, thi công bởi đội ngũ chuyên gia xây dựng, phong thủy có nhiều năm kinh nghiệm thực hiện các công trình sẽ mang tới cho quý khách hàng sự an tâm khi sử dụng dịch vụ.

  Phong thủy của một ngôi nhà không chỉ ảnh hưởng tới thể chất, mà nó còn còn tác động rất nhiều đến tinh thần và tình cảm của con người. Thậm chí, nếu bạn hiều được ý nghĩa phong thủy xem hướng làm nhà, Thuật phong thủy và bài trí phong thủy hợp lý nó còn chỉ ra cho mỗi người con đường để đạt đến những điều mà bạn hằng mong ước đó là sức khỏe và sự trường thọ, trạng thái thoải mái trong sinh hoạt gia đình, hôn nhân mỹ mãn, thành công trong sự nghiệp, giàu có, gặp nhiều may mắn.

  • Dịch vụ tư vấn phong thủy xem hướng làm nhà
  • Dịch vụ tư vấn xu hướng biệt thự, nhà phố, chung cư, nhà hàng,…
  • Dịch vụ tư vấn thiết kế biệt thự, nhà phố, chung cư, nhà hàng,…
  • Dịch vụ thiết kế và thi công biệt thự, nhà phố, chung cư, nhà hàng,…

  Mỗi dự án xây dựng, phong thủy xem tuổi làm nhà sẽ kèm theo hồ sơ thiết kế:

  • Quy trình thiết kế biệt thự, nhà phố, chung cư, nhà hàng,…
  • Bản vẽ thiết kế biệt thự, nhà phố, chung cư, nhà hàng,…
  • Bảng giá thiết kế biệt thự, nhà phố, chung cư, nhà hàng,…

  BÌNH LUẬN

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xem Hướng Nhà Theo Bát Trạch
 • Phong Thủy Bát Trạch Là Gì? Cách Xem Phong Thủy Bát Trạch Cho Nhà Ở
 • Hướng Dẫn Cách Xem Phong Thủy Phòng Thờ Cho Người Tuổi Tân Hợi
 • Xem Phong Thủy Hướng Đặt Bàn Thờ Thần Tài Tuổi Tân Hợi Chuẩn Xác
 • Phong Thủy Phòng Thờ Tuổi Tân Hợi
 • Trạch Tuổi Và Cách Tính Trạch Tuổi Làm Nhà

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Pháp Tính Tuổi Làm Nhà Theo Cửu Trạch (Bát Cẩm Trạch)
 • Xem Tuổi Xây Nhà Hợp Theo Ngày Tháng Năm Sinh Của Bạn
 • Coi Tuổi Xây Nhà, Làm Nhà Hợp Theo Ngày Tháng Năm Sinh
 • Xem Tuổi Đẹp Làm Nhà, Xây Nhà Năm 2022 Và Hướng Nhà Tốt
 • Xem Tuổi Làm Nhà Và Xây Hướng Nhà Cho Tuổi Giáp Tý Năm 2022
 • Phong thủy đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Phong thủy giúp chúng ta thấy được bản chất Âm – dương cần phải thống nhất, hòa hợp, tất cả cần phải có sự cân bằng.

  Phong thủy là một phương pháp khoa học. Không phải ai cũng am hiểu về lĩnh vực phong thủy để có thể vận dung đúng qua luật Âm – Dương Ngũ Hành đó. Và trong bài viết hôm nay, chúng tôi xin phép được đề cập đến vấn đề Trạch tuổi trong làm nhà.

  Trạch mang ý nghĩa là nhà ở, mồ mả. Ta cũng có thể bắt gặp các cụm từ như Trạch khoán tức là khế ướn bán nhà, Trạch ưu tức là nỗi buồn trong nhà.

  Khái niệm ” Trạch” trong phong thủy có tương quan với long mạch, tức mang yếu tố đường dẫn khí. Nên ta có thể hiểu: Trạch cuqr một căn nhà là phần nối tiếp của một chi/ nhanh dẫn khí xuất phát từ một nguồn khí nhất định.

  Trạch là một thứ khí mạch từ xa tới đi qua cửa chính của ngôi nhà và ra khỏi cửa thoái khí trở về với tự nhiên. Do vậy, thiết kế cần chú ý tránh để tình trạng bế khí. Như vậy, Trạch chính là con đường để khí sau khi đi qua cửa vào trong nhà và tìm cửa thoái khí mà ra ngoài.

  Cách tính Trạch tuổi làm nhà

  Quy tắc: Bắt đầu từ số 1 lần lượt đến 2-3-4-5-6-7-8-9 mỗi ô số 1 tuổi

  Có 2 cách tính như sau:

  – Từ ô số 1 là 1 tuổi và tính tiếp đến tuổi nào rơi vào các ô tốt: Bảo, Lộc, Phúc, Đức thì làm nhà được.

  – Hoặc ô số 1 là 10 tuổi, ô số 2 là 20 tuổi, ô số 3 là 30 tuổi, ô số 4 là 40 tuổi, ô số 5 là 50 tuổi và tính tiếp đến tuổi nào tơi vào các ô tốt: Bảo, Lộc, Phúc, Đức thì làm nhà được.

  Cụ thể hơn là:

  + Những tuổi có thể khởi công làm nhà

  19-28-37-46-55-64 ở ô 1 – Khôn – Phúc – tốt

  20-29-38-47-56-65 ở ô 2 – Đoài – Đức – tốt

  26-35-44-53-62-71 ở ô 8 – Tốn – Bảo – tốt

  27-36-45-54-63-72 ở ô 9 – Ly – Lộc – rất tốt

  + Những tuổi không nên khởi công làm nhà

  19-30-39-48-57-66 Hại bản thân – ( ô 3 Càn – Bại)

  20-31-40-49-58-67 4 Khảm -Hư xấu

  21-32-41-50-59-68 5 Trung – Khắc xấu

  22-33-42-51-60-69 Hại vợ -( ô 6 Cấn – Quỷ)

  23-34-43-52-61-70 Hại con – ( ô 7 Chấn – Tử)

  Lưu ý:

  Nếu chủ nhà không được tuổi thì có thể lấy tuổi con trai trưởng hoặc con trai thứ. Ai được tuổi thì đứng ra động thổ, đặt móng, dựng nhà, đổ mái, đặt đòn nóc.

  Chọn hướng nhà hợp tổi theo Mệnh Trạch

  Số dư: 1 – mệnh Khảm – Nữ mệnh Cấn

  Số dư: 2 – mệnh Ly – Nữ mệnh Càn

  Số dư: 3 – mệnh Cấn – Nữ mệnh Đoài

  Số dư: 4 – mệnh Đoài – Nữ mệnh Cấn

  Số dư: 5 – mệnh Càn – Nữ mệnh Ly

  Số dư: 6 – mệnh Khôn – Nữ mệnh Khảm

  Số dư: 7 – mệnh Tốn – Nữ mệnh Khôn

  Số dư: 8 – mệnh Chấn – Nữ mệnh Chấn

  Số dư: 9 (hoặc 0) – mệnh Khôn – Nữ mệnh Tốn

  Mệnh của nam giới trong chọn hướng nhà:

  • Lấy 100 trừ đi 2 số cuối của năm sinh, được bao nhiêu rồi chia cho 9, số dư chính là niên mệnh.
  • Người sinh năm 1964 là 100 – 64 = 36; 36 : 9 =4 ( dư 0). Dư 0 thì thì tính là số 9. Như vậy người này có niên mệnh là thuộc cung Khôn 9 ( mệnh Khôn ). Người mệnh Khôn là người Tây Tứ Trạch.
  • Hướng nhà tốt của người Tây Tứ Trạch: Tây, Tây Bắc, Tây , Đông Bắc

  Mệnh của nữ giới trong chọn hướng nhà:

  • Lấy 2 số cuối của năm sinh trừ đi 4, được bao nhiêu chia cho 9, số dư chính là niên mệnh.
  • Phụ nữ sinh năm 1664 là 64 – 4= 60; 60 : 9= 6 ( dư 6). Vậy 6 chính là niên mệnh, số 6 thuộc cung Khảm ( mệnh Khảm). Người mệnh Khảm là người Đông Tứ Trạch.

  Lưu ý: Khi xem hướng nhà hợp mệnh Trạch nên xét theo người chồng.

  Hóa giải hướng nhà?

  – Bàn thờ: bàn thờ tổ tiên bố trí ở vị trí Cát. Các cụ thờ cúng nhìn ra hướng tốt so với mệnh trạch ( hướng tốt của gia chủ).

  – Phòng ngủ: đặt ở vị trí Cát, nằm ngủ theo hướng Bắc – hướng của từ trường trái đất, giúp lưu thông máu tốt.

  – Phòng bếp: đặt ở vị trí Hung. Nhưng cửa bếp nhìn ra hướng tốt của gia chủ – tức là người đun nấu quay lưng ra hướng tốt của gia chủ.

  – Nhà vệ sinh: đặt vị trí Hung. Nhưng cửa vệ sinh nhìn ra hướng tốt của gia chủ.

  – Phương pháp Chấn Trạch: Nếu hướng nhà đứng từ tâm nhà nhìn ra tâm cửa ra vào không phù hợp thì cách hóa giải là chấn trạch bằng gương bát quái phù hợp với mệnh trạch của chủ nhà.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tính Tuổi Làm Nhà Theo “cửu Trạch Vận Niên”
 • Tính Tuổi Làm Nhà Theo ”cửu Trạch Vận Niên”
 • Xem Tuổi Làm Nhà Tuổi 1989 Kỷ Tỵ Năm 2022
 • Xem Tuổi Làm Nhà Năm 2022 Cho Tuổi Kỷ Tỵ
 • Xem Tuổi Làm Nhà Năm 2022 Cho Người Sinh Năm 1970
 • Xem Hướng Nhà Theo Bát Trạch

  --- Bài mới hơn ---

 • Xem Hướng Làm Nhà Theo Phong Thủy Bát Trạch
 • Xem Hướng Đặt Bếp Tuổi Quý Hợi Phong Thủy Nhà Bếp Theo Tuổi Quý Hợi
 • Cách Bố Trí Phong Thủy Nhà Bếp, Hướng Xây, Đặt Bếp Theo Tuổi, Mệnh
 • Phong Thủy Bàn Làm Việc Tuổi Giáp Tý
 • Xem Phong Thủy Phòng Làm Việc Đúng Chuẩn Cho Người Tuổi Giáp Tý.
 • Các bạn muốn có kiến thức về phong thủy xây nhà? Muốn cho ngôi nhà bạn hợp phong thủy theo các cung tốt – xấu thì hãy tham khảo cách chon hướng nhà theo Bát Trạch sau đây:

  2. Sau khi đã chọn xong cung phi, tìm hình có cung phi tương ứng (VD cung phi chấn chọn hình Bát quái có chữ Chấn, theo hình vẽ sẽ thấy có 8 hướng Đông-Phục vị; Tây-Tuyệt mạng…

  Càn

  Khôn

  Cấn

  Tốn

  Chấn

  Ly

  Khảm

  Đối

  3. Xem giải nghĩa các hướng để biết hướng tốt, xấu:

  * Hướng Tốt

  Sanh Khí: thuộc Tham lang tinh, Dương Mộc, Thượng kiết. Phàm cung mạng hiệp được phương Sanh Khí này lợi cho việc làm quan, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách khứa tới đông, đến năm, tháng Hợi, Mẹo, Mùi thì được đại phát tài.

  Thiên Y: thuộc Cự môn tinh, Dương Thổ, Thượng kiết. Nếu vợ chồng hiệp mạng được cung Thiên y và tạo tác nhà cửa, đường ra vào được Phương này thì giàu có ngàn vàng, không tật bịnh, nhơn khẩu, ruộng vườn, súc vật được đại vượng, khoảng một năm có của. Đến năm, tháng Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thì phát tài.

  Diên Niên (Phước Đức): thuộc Võ khúc tinh, Dương Kim, Thứ kiết. Vợ chồng hiệp mạng được cung này, đường ra vào, phòng, nhà miệng lò bếp xoay vế phương Diên niên chủ về việc: trung phú, sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẽ, nhơn khẩu, lục súc được đại vượng. Ứng vào năm, tháng Tỵ, Dậu, Sửu.

  Phục Vì (Qui Hồn): thuộc Bồ chúc tinh, Âm Thủy, Thứ kiết. Phàm vợ chồng hiệp được cung Phục vì được Tiểu phú, Trung thọ, sanh con gái nhiều, con trai ít. Cửa lò bếp, trạch chủ nhà được phương Phục vì gặp năm có Thiên Ất Quy Nhơn đến Phục vì ắt sanh con quý, dễ nuôi (Muốn cầu con nên đặt lò bếp day miệng về hướng này).

  * Hướng Xấu:

  Tuyệt mạng: thuộc Phá quân tinh, Âm Kim, Đại hung. Bổn mạng phạm cung Tuyệt mạng có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, không sống lâu, bịnh tật, thối tài, ruộng vườn súc vật bị hao mòn, bị người mưu hại (người hà bị mưu hại: thương nhơn khẩu). Ứng vào năm, tháng Tỵ, Dậu, Sửu.

  Ngũ Quỷ (Giao chiến):Liêm trinh tinh, Âm Hỏa, Đại hung. Bị hỏa hoạn, bịnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn, gia súc, thôi tài, tổn nhơn khẩu. Lâm nạn vào năm, tháng: Dần, Ngọ, Tuất.

  Lục Sát (Du Hồn): thuộc Văn khúc tinh, Dương Thủy, Thứ hung.Nếu phương hướng nhà cửa phạm nhằm thì bị: mất của, cãi vã, hao mòn gia súc vườn ruộng, thương tổn người nhà. Ứng vào năm, tháng: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

  Họa Hại (Tuyệt Thế): thuộc Lộc tồn tinh, Âm Thổ, Thứ hung.Phương hướng nhà cửa, cưới gả vân vân … phạm vào thì bị quan phi, khẩu thiệt, bịnh tật, của cải suy sụp, thương nhơn khẩu. Ứng hại vào năm, tháng: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

  4. Khi xây nhà chọn các hướng tốt cho những vị trí: Bếp (hướng bếp là hướng lưng người nấu) , cửa chính, bàn thờ, đầu giường… Chọn các hướng xấu cho các vị trí nhà vệ sinh, hầm tự hoại, sàn giặt…

  5. Nếu hướng nhà phạm vào hướng xấu, có thể dùng hướng bếp hóa giải:

  – Sanh khí giáng Ngũ quỷ

  – Thiên y chế Tuyệt mạng

  – Diên niên yểm Lục sát

  – Chế phục an bài đinh

  – Ví dụ nhà có phướng phạm vào ngũ quỷ, xoay hướng bếp sang hướng sanh khí sẽ trừ được tà khí…

  6. Thước Lỗ Ban

  Dùng thước Lỗ Ban chọn kích thước cửa (lọt lòng) , tủ bếp… phù hợp phong thủy Thước Lỗ Ban có tiếng Việt được bán tại các cửa hàng phụ kiện xây dựng. Trên thước có các cung tương ứng với số cm. Thước Lỗ Ban có 2 phần: thước trên đo Mộc, thước dưới đo Thổ. Ý nghĩa các cung trên thước Lỗ Ban

  * Thước Trên * Thước Dưới * Ý Nghĩa Ngũ Hành:

  – Thuyết Âm Dương – Ngũ Hành xuất phát từ Kinh Dịch cổ. Ngũ Hành khi tương tác lẫn nhauphải theo cơ chế Tương Sinh và Tương Khắc. Đây là tinh thần căn bản của thuyết Ngũ Hành.

  – Tương sinh: Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim.

  – Tương khắc: Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim.

  – Phương vị: Tây – Kim; Đông – Mộc; Bắc – Thủy; Nam – Hỏa; Thổ – Trung tâm.

  – Màu sắc: Trắng – Kim; Đen – Thủy; Xanh lá – Mộc; Đỏ – Hỏa; Vàng – Thổ.

  * Ngũ Hành Phối Với Thiên Can

  * Ngũ Hành Phối Với Địa Chi

  Và một số điều cần chú ý:

  – Chỗ ngồi ăn và bếp nấu ngay dưới đà (dầm). Giải pháp xử lý: đóng trần che đà, dầm.

  – Giường ngủ dưới đà (dầm). Giải pháp: đóng trần che đà.

  – Chi tiết rối rắm trên trần làm người ngủ không ngon giấc. Giải pháp: giảm chi tiết rắc rối trên trần

  – Tấm gương lớn ở đầu giường làm cho người ngủ có cảm giác bất an, lo sợ, luôn cảm thấy bị theo dõi.Giải pháp: thay tấm gương bằng mảng trang trí đầu giường với màu sắc phù hợp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phong Thủy Bát Trạch Là Gì? Cách Xem Phong Thủy Bát Trạch Cho Nhà Ở
 • Hướng Dẫn Cách Xem Phong Thủy Phòng Thờ Cho Người Tuổi Tân Hợi
 • Xem Phong Thủy Hướng Đặt Bàn Thờ Thần Tài Tuổi Tân Hợi Chuẩn Xác
 • Phong Thủy Phòng Thờ Tuổi Tân Hợi
 • Xem Hướng Đặt Bàn Thờ Theo Phong Thủy? Hướng Đặt Bàn Thờ Theo Tuổi Tốt
 • Trạch Tuổi Là Gì? Cách Tính Trạch Tuổi Làm Nhà Là Gì

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Con Giáp Hợp Nhau Và Kị Nhau Theo Quan Niệm Dân Gian
 • Chọn Hướng Nhà Chung Cư Theo Tuổi Đem Lại Tài Lộc
 • Cách Xem Hướng Nhà, Căn Hộ Chung Cư, Có Nên Chọn Theo Tuổi
 • Xem Hướng Nhà Chung Cư Theo Tuổi Đơn Giản Và 2022
 • Hướng Dẫn Cách Xem Hướng Nhà Chung Cư Hợp Phong Thủy
 • Phong thủy là một trong những yếu tố nhận được sự quan tâm rất lớn khi có nhu cầu xây nhà. Ngoài những yếu tố như hạn tam tai, kim lâu, hoang ốc… thì trạch tuổi cũng là điều rất quan trọng cho bất kì ai muốn xây nhà. Vậy trạch tuổi là gì? Cách tính trạch tuổi làm nhà? Cách hóa giải trạch tuổi sai phong thủy khi làm nhà. Phần giải đáp sẽ có ngay sau đây.

  Trạch tuổi là gì?

  Trong từ điển Hán Việt, “trạch” nghĩa là nhà, nơi ở, đôi khi còn có ý nghĩa chỉ mồ mả. Bạn có thể hiểu đơn giản, trạch tuổi là tuổi xây nhà của gia chủ. Các chuyên gia phong thủy còn dùng từ “trạch” với nghĩa tương đồng là long mạch. Đôi khi sẽ mang yếu tố là đường dẫn khí.

  Trong phong thủy nhà ở, trạch được xem là một thứ khí mạch từ bên ngoài đi vào trong cửa chính của ngôi nhà. Sau đó từ từ thoát ra khỏi nhà dựa vào cửa thoát khí.

  Hướng dẫn tính trạch tuổi làm nhà

  Tính trạch tuổi làm nhà theo bảng Cửu trạch vận niên. Được các thầy phong thủy nghiên cứu để đưa ra các năm tốt ứng với số tuổi của mỗi người. Quy tắc: Bắt đầu từ số 1 lần lượt đến 2-3-4-5-6-7-8-9 mỗi ô số 1 tuổi.

  Có 2 cách tính như sau:

  Từ ô số 1 là 1 tuổi và tính tiếp đến tuổi nào rơi vào các ô tốt: Bảo, Lộc, Phúc, Đức thì làm nhà được.

  Hoặc ô số 1 là 10 tuổi, ô số 2 là 20 tuổi, ô số 3 là 30 tuổi, ô số 4 là 40 tuổi, ô số 5 là 50 tuổi. Và tính tiếp đến tuổi nào rơi vào các ô tốt: Bảo, Lộc, Phúc, Đức thì làm nhà được.

  Trạch Phúc(1) – Trạch Đức(2) – Trạch Bại(3) – Trạch Hư(4) – Trạch Khốc(5) – Trạch Qủy(6) – Trạch Tử(7) – Trạch Bảo(8) – Trạch Lộc(9)

  Những tuổi có thể khởi công làm nhà

  19- 28-37-46-55-64: ở ô 1 – Khôn – Phúc – Tốt

  20- 29-38-47-56-65: ở ô 2 – Đoài – Đức – Tốt

  26- 35-44-53-62-71: ở ô 8 – Tốn – Bảo – Tốt

  27- 36-45-54-63-72: ở ô 9 – Ly – Lộc – Rất tốt

  Những tuổi không nên khởi công làm nhà

  19- 30-39-48-57-66: Hại bản thân – (ô 3 Càn – bại)

  20- 31-40-49-58-67: 4 Khảm – Hư xấu

  21- 32-41-50-59-68: 5 Trung – Khắc xấu

  22- 33-42-51-60-69: Hại vợ – (ô 6 Cấn – Quỷ)

  23- 34-43-52-61-70: Hại con – (ô 7 Chấn – Tử)

  Trong trường hợp chủ nhà không hợp tuổi thì lấy tuổi của con trai trưởng hoặc thứ. Ai hợp tuổi thì đứng ra động thổ, đặt móng, dựng nhà, đổ mái, đặt đòn nóc.

  Chọn hướng nhà hợp tuổi theo mệnh trạch

  Muốn xác định được hướng nhà hợp tuổi theo Cửu trạch vận niên; Cần phải dựa vào niên mệnh. Mỗi người sẽ có các cung, can, chi, mệnh khác nhau. Do đó, hướng nhà phù hợp cũng có sự khác biệt. Tương tự với cách tính trạch tuổi làm nhà. Bạn xác định được quái số của bản thân trong năm muốn xây nhà và tính được mệnh của bản thân:

  Số dư: 1 – Nam mệnh Khảm – Nữ mệnh Cấn

  Số dư: 2 – Nam mệnh Ly – Nữ mệnh Càn

  Số dư: 3 – Nam mệnh Cấn – Nữ mệnh Đoài

  Số dư: 4 – Nam mệnh Đoài – Nữ mệnh Cấn

  Số dư: 5 – Nam mệnh Càn – Nữ mệnh Ly

  Số dư: 6 – Nam mệnh Khôn – Nữ mệnh Khảm

  Số dư: 7 – Nam mệnh Tốn – Nữ mệnh Khôn

  Số dư: 8 – Nam mệnh Chấn – Nữ mệnh Chấn

  Số dư: 9 (hoặc 0) – Nam mệnh Khôn – Nữ mệnh Tốn

  Mệnh của nam giới trong chọn hướng nhà:

  – Lấy 100 trừ đi 2 số cuối của năm sinh. Được bao nhiêu rồi chia cho 9, số dư chính là niên mệnh.

  Ví dụ: Người sinh năm 1964 là 100 – 64 = 36; 36 : 9 =4 ( dư 0). Dư 0 thì thì tính là số 9. Như vậy người này có niên mệnh là thuộc cung Khôn ( mệnh Khôn ). Người mệnh Khôn là người Tây Tứ Trạch. Hướng nhà tốt của người Tây Tứ Trạch: Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc

  Mệnh của nữ giới trong chọn hướng nhà:

  Lấy 2 số cuối của năm sinh trừ đi 4, được bao nhiêu chia cho 9, số dư chính là niên mệnh.

  Ví dụ: Phụ nữ sinh năm 1964 là 64 – 4= 60; 60 : 9= 6 ( dư 6). Vậy 6 chính là niên mệnh, số 6 thuộc cung Khảm ( mệnh Khảm). Người mệnh Khảm là người Đông Tứ Trạch. Hướng nhà tốt của người Đông Tứ Trạch: Đông, Đông Nam, Nam, Bắc.

  Hóa giải trạch tuổi sai phong thủy khi xây nhà

  – Bàn thờ: Nên đặt ở vị trí Cát

  – Phòng ngủ: Đặt ở vị trí Cát, nằm ngủ theo hướng Bắc Nam. Hướng của từ trường trái đất, giúp lưu thông máu tốt.

  – Phòng bếp: Nên đặt vị trí Hung và cửa bếp nhìn ra hướng đẹp. Nghĩa là khi đun nấu thì người vợ, con cái sẽ quay lưng về hướng tốt của gia chủ.

  – Nhà vệ sinh: Đặt vị trí Hung vì đây là nơi không sạch sẽ; Giúp xua tan khí ác trong căn nhà. Phần cửa phải nhìn ra hướng tốt hợp tuổi gia chủ.

  – Phương pháp Trấn Trạch: Gia chủ có thể đứng từ tâm nhà đẹp nhìn ra tâm cửa. Xem có cân bằng, phù hợp hay không. Nếu bị lệch thì dùng gương bát quái theo mệnh của mình để trấn trạch. Đây là cách làm được rất nhiều chuyên gia phong thủy sử dụng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xem Tuổi Xây Nhà Năm 2022 Cho Gia Chủ Sinh Năm 1970
 • Phong Thủy Tuổi Canh Tuất 1970 Xây Nhà Năm 2022【Chính Xác 1Oo%】
 • Tuổi Canh Tuất 1970 Làm Nhà Năm Nào Tốt Nhất
 • Xem Tuổi Xây Nhà Năm 2022 Cho Gia Chủ Sinh Năm 1977
 • Giải Đáp Thắc Mắc Tuổi Đinh Tỵ 1977 Xây Nhà Năm Nào?
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100