Luận Cung Phu Thê Trong Lá Số Tử Vi

--- Bài mới hơn ---

 • Xem Tử Vi Ở Chùa Giác Thọ
 • Duyên Số Vợ Chồng Qua Tử Vi
 • Dịch Vụ Xem Tử Vi Cơ Bản
 • Dịch Vụ Xem Tử Vi Trả Phí (Bói Khoa Học)
 • Xem Tử Vi Hay Ở Sài Gòn
 • Cung Thê Thiếp hay Phu Quân cũng còn tùy thuộc vào những cung Phúc Đức, Mệnh và Thân. Những cung này tốt thì dù cùng Thê Thiếp hay Phu Quân có xấu cũng đỡ xấu. Trái lại, những cung ấy xấu thì dù cung Thê Thiếp hay Phu Quân có tốt cũng chẳng ra gì.

  1- Tử Vi : Đơn thủ tại Ngọ : gia đình thịnh vượng, giàu sang, vợ chồng hòa hợp-Đơn thủ tại Tý : cũng tương tự tại Ngọ nhưng kém. Phủ đồng cung : gia đình thịnh vượng, quý hiển, vợ chồng hòa hợp, bách niên giai lão-Tứong đồng cung : vợ chồng giàu sang nhưng hay bất hòa, hình khắc hay sinh ly- Sát đồng cung : vợ chồng quý hiển, không hợp tính nhau, nhưng chung sống cùng nhau đến bạc đầu- Phá đồng cung : vợ chồng khá giả, hợp tính nhưng phải hình khắc hay chia ly- Tam đồng cung : gia đình bình thường, vợ chồng hợp tính, nhưng khắc nhau (ở Dậu đỡ khắc)

  2- Thiên Phủ – Đơn thủ tại Tị, Hợi, Mùi. Vợ chồng giàu có , hòa thuận, bách niên giai lão-Đơn thủ tại Mão, Dậu,Sửu : vợ chồng khá giả, cùng nhau chung sống đến già.-Tử Vi đồng cung : coi Tử Vi. Vũ khúc đồng cung : vợ chồng giàu có, không hợp tính, nhưng cùng nhau sum họp đến bạc đầu-Liêm trinh đồng cung : gia đình thịnh vượng, giàu sang, vợ chồng không hợp tính nhau nhưng bách niên giai lão.

  3- Vũ Khúc : Đơn thủ tại Thìn, Tuất : gia đình giàu sang thịnh vượng, vợ chồng đều sống lâu -Phủ đồng cung : coi Thiên phủ-Tứong đồng cung : vợ chồng quý hiển, hòa thuận, cùng nhau sống trong hạnh phúc-Sát đồng cung : vợ chồng khá giả, hợp tính, nhưng hay gặp tai họa, hình khắc nhau.-Phá đồng cung : gia đình nghèo khổ, thiếu hòa khí, nhưng vợ chồng vẫn sum họp lâu dài- Tham đồng cung : gia đình khá giả, thiếu hòa khí, nhưng vợ chồng vẫn chung sống.

  4- Thiên Tứơng : Đơn thủ tại Tị, Hợi, Sửu,Mùi : vợ chồng khá giả, hòa thuận, sống lâu-Đơn thủ tại Mão Dậu; vợ chồng làm ăn bình thường, hòa thuận, sống lâu.Tử vi đồng cung : coi Tử Vi-Vũ Khúc đồng cung : coi Vũ Khúc-Liêm Trinh đồng cung : vợ chồng giàu sang, hòa thuận, nhưng hình khắc nhau (tại Ngọ thì đỡ khắc).

  5- Thái Dương : Đơn thủ tại Thìn, Tị, Ngọ : vợ chồng quý hiển, chung sống đến bạc đầu. -Đơn thủ tại Tuất, Hợi, Tý -vợ chồng làm ăn bình thường, hay có sự bất hòa-Lương đồng cung tại Mão vợ chồng giàu sang, chung hưởng hạnh phúc(Tại Dần tốt hơn tại Thân ). Nguyệt đồng cung : vợ chồng giàu sang, sống lâu.

  6- Cự Môn : Đơn thủ tại Tý, Ngọ, Hợi :vợ chồng qúy hiển, phúc thọ -Đơn thủ tại Thìn, Tuất, Tị :vợ chồng nghèo, hay bất hòa, xung khắc-Thái Dương đồng cung :coi Thái Dương-Thiên cơ đồng cung : vợ chồng khôn ngoan, giàu sang, hay xích mích, nhưng vẫn cùng chung sống-Thiên đồng đồng cung: vợ chồng làm ăn kém cỏi, hợp nhau.

  7- Thiên Cơ : Đơn thủ tại Tị, Ngọ, Mùi : vợ chồng giỏi giang, chung hưởng hạnh phúc-Nguyệt đồng cung tại Dần; vợ chồng kém cỏi nhưng cũng hợp nhau-Lương đồng cung vợ chồng quý hiển, gia đình ngày càng thịnh vượng, đôi khi có sự xích mích.

  8- Thái Âm : Đơn thủ tại Dậu, Tuất, Hợi : Thiên đồng đồng cung tại Tý : vợ chồng giàu sang, bách niên giai lão-Đơn thủ tại Mão, Thìn, Tị : Thiên đồng đồng cung tại Ngọ :vợ chồng xoáng, hay bãi hòa-.Thái dương đồng cung : coi Thái Dương-Thiên cơ đồng cung :coi Thiên Cơ.

  9- Thiên Đồng : Đơn thủ tại Mão : vợ chồng hiền hậu, làm ăn thinh vượng : sống lâu- Đơn thủ tại Dậu, Thìn, Tuất vợ chồng cũng hiền lành, nhưng làm ăn chẳng khá giả, hay gặp rủi ro.-Đơn thủ tại Tị, Hợi :vợ chồng hiền lành, khá giả, làm ăn thất thường-Cự đồng cung :coi Cự Môn-Nguỵệt đồng cung :coi Thái âm- Lương đồng cung : vợ chồng đẹp đôi, giàu sang, chung sống đến bạc đầu.

  10- Thiên Lương : Đơn thủ tại Tý, Ngọ, Sửu, Mùi: vợ chồng đẹp đôi, qúy hiển, được hưởng phúc thọ, -Đơn thủ tại Tị, Hợi : vợ chồng hiền lành, làm ăn thất thường- Nhật đồng cung : coi Thái Dương.-Cơ đồng cung : coi Thiên cơ,-Đồng đồng cung : coi Thiên đồng.

  11- Thất Sát : Đơn thủ tại Tý, Ngọ, Dần, Thân : vợ chồng danh giá, hay xích mich.-Đơn thủ tại Thìn, Tuất, vợ chồng khó sống chung hay gặp tai họa, làm ăn khó khăn. -Tử vi đồng cung : coi Tử Vi-Vũ Khúc đồng cung : coi Vũ Khúc

  12- Phá Quân : Đơn thủ tại Tý, Ngọ, Thìn, Tuất:vợ chồng khá giả, nhưng hay có sự xích mích-Đơn thủ tại Dần, Thân :gia đình suy bại, vợ chồng bất hòa, hình khắc (Có Phá Quân ở cung Phụ là gái lấy chồng bất nghĩa). -Tử vi đồng cung : coi Tử vi-Vũ Khúc đồng cung coi Vũ Khúc- Liêm trinh đồng cung : vợ chồng làm ăn khó khăn, bất hòa, xung khắc.

  13- Liêm Trinh : Đơn thủ tại Dần Thân : vợ chồng nghèo, làm ăn khó khăn-Phủ đồng cung :coi Thiên phủ-. Tướng đồng cung : coi Thiên Tướng-Sát đồng cung :coi Thất Sát.-Phá đồng cung : coi Phá Quân-Tham đồng cung: vợ chồng nghèo khổ, bất hòa, hay gặp tai nạn, tử biệt, hoặc sinh ly.(Có Tham lang thì chồng hay vợ là con trưởng.)

  14- Tham Lang : Đơn thủ tại Thìn, Tuất :vợ chồng giàu sang, nhưng hay chơi bời; gia đình thiếu hòa khí. -Đơn thủ tại Tý, Ngọ. Dần, Thân : vợ chồng nghèo khổ hay làm điều càn bậy, hay gặp tai họa, bị hình khắc-Tử vi đồng cung : coi Tử Vi-Vũ Khúc đồng cung : coi Vũ Khúc-Liêm trinh đồng cung : coi Liêm Trinh.

  15- Tuần Triệt án ngữ : Vợ chồng khó chung sống phải hình khắc, hoặc chia ly.

  16- Vô chính diệu : coi chính diệu cung xung chiếu

  17- Hóa lộc, Lộc tồn : vợ hay chồng giàu có.

  18- Hóa khoa, Hóa quyền : vợ hay chồng là ngừơi có chức có quyền, danh giá.- Cung Thê có Hóa quyền thì chồng nể vợ.

  19- Hóa lộc, Hóa quyển ( ở Thê thiếp) nhờ vợ mà giàu có.

  20- Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt : Trai lấy vợ đẹp, có học thức, gái lấy chồng có danh chức, sang trọng. Khôi hay Việt thì chồng hay vợ là con trưởng.

  21- Tả Phù, Hữu bật : Vợ chồng cưới xin dễ dàng, biết giúp đỡ nhau. Cùng nhiều sao xấu thì dễ chia ly, hình khắc.

  22- Long Trì, Phượng Các : vợ chồng đẹp đôi, danh giá.

  23- Hồng Loan, Đào Hoa : trai lấy vợ đẹp, gái lấy chồng xinh trai.

  24- Hồng Loan, Đào Hoa, Địa Kiếp : vợ hay chồng dễ bị hình khắc (mệnh tốt thì không sao).

  25- Hồng Loan, Đào Hoa, Lộc Tồn : vợ chồng đoan chính (vì Lộc Tồn triệt tiêu được tính hoa nguyệt của Đào Hồng).

  26- Đào, Hồng, Tả, Hữu : trai lấy nhiều vợ. Gái hay bỏ chồng, lấy chồng khác. ( Long Phượng, Tả, Hữu cũng vậy)

  27- Đào Hoa, Thai đồng cung : Trai gái ăn ở với nhau rồi mới cưới hỏi.

  28- Đào Riêu hay Mộc Cái : vợ hay chồng là người dâm đãng.

  29- Hồng Loan, Hóa Kỵ : vợ chồng bỏ nhau.

  30- Đào,Hồng ,Phượng Các, Hoa Cái ( cung Thê) ; chồng những muốn bỏ vợ.

  31- Nguyệt đức, Đào hoa hay Tham Lang : trai xinh gái đẹp lấy nhau.

  32- Đào, Hồng, Thiên Hình (ở Cung Thê) : vợ là người đoan chính.

  33- Hồng Loan (ở cung Phu) : chồng có nhiều vợ.- Gặp Tứ sát là số khóc chồng (Cung Phu ở Tứ Mộ có Hồng Loan cũng vậy).

  34- Hồng Loan (ở cung Thê) : khắc vợ.

  35- Sát tinh (Kình, Đà, Hỏa, Linh, Không, Kiếp) : gặp nhiều sao xấu thì càng xấu : bất nhân, bất nghĩa, tài họa, bỏ nhau hoặc hình khắc.

  36- Tang môn, Bạch hổ, Đại Tiểu Hao : tình duyên trắc trở.

  37- Kình, Đà, Kỵ cùng Nhật Nguyệt hãm : vợ chồng hại nhau, xa cách nhau.

  38- Phục Binh, Hóa Kỵ : vợ chồng hay oán ghét nhau.

  39- Thiên Mã, Đào Hoa : lấy nhau vì tình ái, không cần mai mối.

  40- Thiên Mã, Tuần Triệt (Thê cung) : vợ bỏ chồng trốn đi

  41-Thiên Mã cùng một trong Tứ Không (Thê cung) : vợ là người trắc nết, quen thói bướm ong.

  42- Thiên hư : vợ chồng bất chính.

  43- Hữu bật (ở cung Phu) : là vợ nhỏ, cùng Đẩu Quân là vợ cả nhưng bị cô đơn.

  44- Cô Thần, Thiên Hình : vợ chồng phải xa cách nhau.

  45– Lương hay Tướng, Khôi, Việt : vợ chồng là con dòng, cháu giống.

  46- Thái âm miếu vượng (Thê cung) : vợ là con nhà đài các.

  47- Tham lang (ở cung Phu) : Mệnh có chính điệu là vợ lớn, vô chính diệu là vợ nhỏ.

  48- Tham lang, Đà la (cung Phu) : chồng rượu chè, trai gái.

  49- Phá Quân, Không : nhân duyên trắc trở.

  50- Phá Quân, Hình, Binh, Riêu : vợ chồng ghen tuông đến giết nhau.

  51- Thất sát, Kình, Hình, Riêu : cũng như trên.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Xem Lá Số Tử Vi Cung Phu Thê 2022
 • Điểm Mặt 3 Cặp Đôi Hoàng Đạo Thân Nhau Như Ruột Thịt
 • 3 Cặp Đôi Hoàng Đạo Xung Khắc Có Tính Cách Trái Ngược Nhau
 • Điểm Mặt Cặp Đôi Hoàng Đạo Dễ Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
 • Xem Tử Vi Vợ Chồng Con Cái
 • Xem Cung Phu Thê Qua Tướng Mặt

  --- Bài mới hơn ---

 • Xem Tướng 10 Hoa Tay Lí Giải Đường Tình Duyên Trắc Trở!
 • Xem Tướng Quý Nhân Phù Trợ Qua Hoa Tay
 • Xem Tướng Răng Hạt Lựu, Giải Mã Răng Hạt Lựu Có Ý Nghĩa Gì?
 • Xem Nhân Tướng Học Khuôn Mặt Phụ Nữ Lấy Được Chồng Đại Gia
 • Học Ngành Nhân Học Có Xem Tướng Số Được Không?
 • Trong nhân tướng học, cung Phu Thê còn được gọi là Cung Thê Thiếp hay cung Hôn Nhân được dùng để tương đoán chuyện tình cảm, đường nhân duyên và gia đạo của một người. Bạn có biết cung Phu Thê? Chúng nằm ở vị trí nào trên khuôn mặt con người? Theo phong Thủy xem tướng, Cung Thê Thiếp là vùng bao quanh vị trí đuôi mắt và đuôi lông mày của mỗi người. Ngoài ra, người ta thường hay gọi là Gian Môn. Căn cứ vào từng đặc điểm, hình dạng để xem tướng Gian Môn xét đoán tính cách, số phận và định mệnh nhân duyên đời người.

  Nếu Gian Môn có thịt, tròn trịa đầy đặn, da mịn màng, nhẵn nhụi, trơn bóng, không có nốt ruồi hay sẹo, vân xấu thì được cho là tướng tốt. Hay nói cách khác, phần đuôi mắt không bị khuyết, lõm hay lồi nhô ra, không quá nhiều cũng như không quá ít các vân cuối đuôi mắt và các vân này phải được xếp theo một trình tự nhất định, không rối loạn cũng không được xẻ ngang xẻ dọc. Gian Môn mà đẹp sẽ cho thấy người này có tố chất thông minh, lanh lợi, sức khỏe cường tráng, ít mắc bệnh tật. Thêm vào đó, tính tình hòa đồng, rộng mở, thân thiện, có lòng thương người và luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác. Chính vì thế, họ luôn là trung tâm thu hút sự chú ý và mọi ánh nhìn, được anh em bạn bè quý mến, tôn trọng và ngưỡng mộ. Về phương diện tình yêu, họ là người sống có tình có nghĩa, biết quan tâm và yêu thương, gia cát yên ổn, vợ chồng hạnh phúc, gia đình hòa thuận, hưởng lộc con cháu.

  Riêng đối với nam giới, nếu như các chàng trai nào mà sở hữu cho mình Gian môn đẹp đầy dặn thì cũng đồng nghĩa trong tương lai tới đây họ sẽ lấy được một cô vợ vừa xinh đẹp lại đảm đang, nhu mì, thục nữ dịu hiền. Người vợ sẽ là cánh tay đắc lực trợ thủ cho chồng trong việc cũng như quán xuyến, chăm lo cho hạnh phúc gia đình. Còn nếu đối với nữ giới, việc này sẽ giúp ích rất nhiều cho các cô nàng đấy. Như chúng ta cũng biết, phận nữ nhi có được sung sướng, hưởng phúc hay không cũng đều phụ thuộc phần lớn xem tương lai kia cô ta có cưới được một người đàn ông tử tế, tốt bụng, biết yêu thương và bảo vệ cho người vợ của mình hay không. Nếu lấy phải một anh chồng tệ bạc gì gia môn bất hạnh, số phận long đong vất vả. Cho nên nếu như Gian Môn nữ nhi mà tốt thì sẽ giúp nàng cưới được một người chồng tài giỏi lại hết lòng thương yêu vợ con, chăm lo gánh vác gia đình.

  Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như tướng xấu – tức GIan Môn không đầy đặn, lộ xương hay bị khuyết, bị lồi hay lõm sâu, phần đuôi mắt lõm vào trong, các vân xếp ngang dọc bất phân và có nốt ruồi mọc trên Gian Môn thì sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến vận thế nhân duyên mỗi người. Đặc biệt, nếu như ngay từ sắc diện và vẻ bề ngoài không tốt thì cũng có nghĩa là hệ thần kinh và các lục phủ ngũ tạng, trạng thái bên trong cơ thể suy nhược, không tốt. Nói cho cùng, tinh thần phân tâm, tâm lý không ổn định, sức khỏe không tốt, luôn trong trạng thái mệt mỏi, chán nản ắt sẽ dẫn đến những tác động không hề nhỏ trong chuyện chăn gối nói chung, tình cảm vợ chồng nói riêng.

  Thực tế cho thấy, Người có Gian Môn xấu thường không có khả năng nhận diện và phán đoán sự việc, họ không tìm ra được những giải pháp hiệu quả hay cách giải quyết đúng đắn cũng như định hướng cho bản thân trên con đường sự nghiệp cũng như trong chuyện tình cảm đôi lứa. Kiểu người này thường gặp thất bại nhiều hơn là thành công, không thì nửa kia của họ dễ gặp nguy hiểm, tai nạn khó mà tránh cho được. Những người có tướng như vậy dân gian ta thường gọi là tướng “khắc thê” hay còn được gọi với cái tên “hình phụ”. Họ đều là những con người có tính khí sôi nổi (hưng phấn nhiều hơn ức chế), nóng nảy, hay nổi khùng và dễ tức giận. Ngang ngược, không ai chịu nhường nhịn ai, khó kiểm soát và kiềm chế bản thân, cho nên, cả hai vợ chồng nếu có tướng gian môn không đẹp ắt sẽ xảy ra các cuộc cãi vã, tranh chấp và xích mích không đáng có. Từ đó, gây rạn nứt tình cảm, hạnh phúc gia đình đổ vỡ.

  Mặt khác, nhiều người còn cho rằng những ai mà có tướng Gian Môn không đẹp thì có khả năng ngoại tình rất cao. Những người này dễ có mối quan hệ tình cảm thị phi, bất chính bên ngoài. Xét về mặt bệnh tật, dễ mắc các bệnh về tim gan, não bộ hay hệ nội tiết không hoạt động bình thường và ổn định cho lắm, tính khí thất thường, hay thay đổi “sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ướt”.

  Tướng Gian Môn xấu ở phụ nữ cho thấy cuộc sống hôn nhân của họ không mấy trọn vẹn, êm xuôi cho lắm, vợ chồng dễ bất hòa và thường xảy ra các cuộc cãi cọ, xung đột, lời qua tiếng lại. Theo đó, nếu như phụ nữ có Gian Môn bên phải mọc nốt ruồi hay sẹo để lại thì hôn nhân không được viên mãn, theo như ý muốn, người này dễ ngoại tình, hay thay lòng đổi dạ, ham thích thú vui mới lạ. Người có vùng da không mịn màng, xuất hiện nhiều nếp nhăn và các đường vân mắt xếp ngang xẻ dọc linh tinh không theo một quy luật nào ở đuôi mắt hay Gian môn không đầy đặn, lộ xương nhô lên trên cho thấy cuộc sống gặp nhiều khó khăn, vất vả, dễ nảy sinh nhiều rắc rối lớn. Người này còn có ham muốn tình dục lớn, đào hoa và đa tình.

  Các vân ở đuôi mắt phần Gian Môn, nếu như trên 40 tuổi mà đuôi mắt vẫn không lộ rõ các đường vân cho thấy đây là những con người thiếu tự tin vào bản thân, luôn tự ti, lo sợ và thiếu lạc quan trong cuộc sống. Họ nhìn nhận thế giới bằng một khía cạnh nhỏ bé, luôn sống trong ngờ vực và đầy cố chấp, có cái nhìn tiêu cực đối với mọi vấn đề, mọi hoàn cảnh. Còn nếu như dưới 20 tuổi phần đuôi mắt đã xuất hiện các vân rõ ràng chứng tỏ người này không đáng tin cậy, thiếu trung thực, phải lao động vất vả, bôn ba trong cuộc sống.

  Nếu như Gian môn nhiều thịt đầy đặn, không có cách vạch ngang dọc phía đuôi mắt hay khuyết hãm, nhưng ngược lại lại có nốt ruồi trên Gian Môn thì kẻ này có cơ địa vững chắc, sức khỏe tương đối tốt, tình dục mạnh mẽ do đó cuộc sống hôn nhân dễ đạt được hạnh phúc, vợ chồng êm ấm.

  Xuất hiện nốt ruồi trên mặt nhưng nếu bộ vị đó quá nảy nở, dù là trai hay gái thì tình dục quá mạnh cho nên sẽ khó có thể thỏa mãn được nhu cầu tình dục của kẻ phối hợp. Còn nếu, xuất hiện nốt ruồi trên mặt nhưng khu vực Gian Môn quá thấp hoặc lõm sâu tương đối so với kích thước khuôn mặt thì kẻ này có tính dâm dục ngấm ngầm, không lộ rõ nên khó có thể suy đoán được qua hành động và cử chỉ thể hiện ra bên ngoài.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đại Tướng Ngô Xuân Lịch Và Đoàn Đại Biểu Quân Đội Viếng Chủ Tịch Hồ Chí Minh
 • Cách Chọn Mua Chim Cu Gáy Chuẩn Nhất
 • Xem Tướng Nốt Ruồi Ở Má Luận Chuyện Hôn Nhân Vợ Chồng Tốt Xấu
 • Vị Trí Nốt Ruồi Trên Gò Má Phụ Nữ Và Đàn Ông Nói Lên Điều Gì?
 • Xem Tướng Gò Má Hạnh Phúc Hay Khổ Đau
 • Xem Tử Vi Cung Phu Thê Biết Vợ Chồng Hạnh Phúc Hay Không?

  --- Bài mới hơn ---

 • Chồng Mậu Thìn Vợ Mậu Thìn Có Phù Hợp Hay Khắc Nhau
 • Ngũ Quỷ Là Gì? Cách Tính Tuổi & Hóa Giải Tuổi Chính Xác 2022
 • Cách Hóa Giải Vợ Chồng Cung Ngũ Quỷ
 • Chọn Tuổi Xông Đất, Xông Nhà Năm 2022 Cho Gia Chủ Tuổi Mậu Thân Nam Mạng
 • Xem Tuổi Xông Đất Năm 2022 Cho Gia Chủ Tuổi Canh Ngọ 1990
 • Tử vi là gì?

  Tử vi là môn dự đoán vận mệnh, dự đoán quá khứ vị lai. Cụ thể hơn Tử vi có thể dự đoán Phúc phận một đời người, vận hạn từng năm, dự đoán công danh, sự nghiệp… và dự đoán về vợ chồng của đương số. Xem cuộc sống vợ chồng có hạnh phúc hay không?

  Để biết vợ chồng có hạnh phúc hay không qua lá số tử vi thì trước hết chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các vấn đề sau:

  • Cung phu thê là gì?
  • Các cung ảnh hưởng đến cung phu thê
  • Kinh nghiệm luận đoán cung phu thê
  • Hóa giải cung phu thê xấu

  Cung phu thê là gì?

  Cung Phu thê là 1 trong 12 cung trong lá số tử vi. Cung Phu Thê dùng để xem quan hệ phối ngẫu thuận hòa hay không, phải mấy đời chồng vợ, hay góa bụa chia ly, vợ đảm hay vợ đoảng…

  Các cung ảnh hưởng đến cung phu thê

  Các cung chính ảnh hưởng đến cung phu thê gồm:

  Những khoảng thời gian đôi ngả. Mệnh bình thường mà cung

  phối ngẫu tuyệt đẹp nhờ hôn nhân mà đời trở nên khá giả.

  Mấy đời chồng vợ có thể xem từ Mệnh cung cùng với phối cung. Vợ vượt quyền có thể vừa xem Mệnh cung vừa xem Phối cung

  Nhưng những người có quan niệm như vậy hiện nay còn rất ít, quan hệ vợ chồng đôi khi biến thành thù địch.

  • Một trong hai người cá tính mạnh mẽ cố chấp, không biết tha thứ cho đổi phương hoặc không biết chiều lòng đối phương.
  • Không biết tự xét lỗi bản thân, trái lại còn oán trách đối phương.
  • Coi thường đối phương, hoặc ngược đãi đối phương.
  • Chỉ nhìn thấy khuyết điểm của đối phương mà không chú ý đến ưu điểm của họ.

  Con người chẳng phải là thần thánh, không ai tránh khỏi lỗi lầm? Nên tán thưởng những điểm tốt đẹp của đối phương mà nên bao dung với những thiếu sót của họ.

  Cung phu thê trong tử vi đẩu số

  Trong Tử vi đẩu số việc xem về quan hệ vợ chồng tương đối đơn giản:

  • Phàm cung Phu thê có Tham lang, Phá quân, Cự môn, Tả phù, Hữu bật, Linh tinh, Hỏa tinh, Đà la, Dương nhẫn, Địa kiếp, Địa không;
  • Hoặc có tổ hợp sao Thiên cơ, Cự môn; Vũ khúc, Phá quân; Vũ khúc, Thiên tướng; Liêm trinh, Thất sát; Liêm trinh, Phá quân; Liêm trinh, Tham lang

  Thì vợ chồng đều không thể bách niên giai lão; hoặc có 3 cung trước đại hạn có những sao đã kể trên cũng dễ dẫn đến cách cục chia tay.

  Nếu như vợ chồng đã đến mức không thể không chia tay thì đau một lúc còn hơn đau cả đời, càng ly hôn sớm càng tốt, nếu để muộn e sẽ làm ảnh hưởng đến đối phương

  “Trong thiên hạ không có bữa tiệc nào mà không tàn”

  Nên sớm liệu trước tương lai, tự tìm hạnh phúc.

  Răng của chúng ta sẽ có lúc cắn phải đầu lưỡi mình, cho nên vợ chồng mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi, nhưng cần dựa vào thái độ của nhau mà nhường nhịn hóa giải mọi chuyện.

  • Trong cơn nóng giận không nên nói lời cay nghiệt, làm tổn thương đối phương mà nên chú ý giữ bình tĩnh, sau khi nội tâm an định có thể hóa giải mọi mâu thuẫn, tìm được tiếng nói chung.
  • Không nên làm khó hoặc trêu tức đối phương.
  • Tránh xô xát.
  • Không nên dừng lời lẽ cay độc nhục mạ đối phương.
  • Gặp lúc đối phương có phần vô lý thì cần tìm hiểu nguyên nhân để có cách xử lý thỏa đáng, nên nhớ nguyên tắc “dĩ hòa vi quý”.
  • Vợ chồng nên cùng nhau bồi dưỡng những sở thích chính đáng như sưu tập tem, đọc tiểu thuyết, xem phim …
  • Nếu như vợ chồng kết hôn đã lâu mà không sinh con nên tìm thầy chữa bệnh hoặc nhận con nuôi, bởi vì có một đứa trẻ đáng yêu sẽ tăng thêm không khí hạnh phúc của gia đình, cũng có thể tăng thêm trách nhiệm đối với gia đình của cả hai bên.

  Trên lá số Tử vi Đông phương, cung Thê trên lá số Nam chỉ về đường hôn phối; cung Phu trên lá số Nữ chỉ về đường phu quân. Chúng ta có thể xem xét qua cung Phu Thê để biết được tình trạng của cả hai về đường Phối ngẫu.

  Tính chất về người hôn phối có nhiều sự kiện khác nhau mà khoa Tử vi Đông phương cho thấy tương đối khá chính xác: trường hợp một người Nam hay Nữ trong đời có mấy lần thành hôn, trường hợp chồng sợ vợ, trường hợp khắc kỵ nhau, trường hợp hòa thuận.

  Các nguyên tắc xem cung phu thê biết vợ chồng có hạnh phúc không?

  1. Nguyên tắc cơ bản đầu tiên

  Nguyên tắc đầu tiên nên phân biệt về cung Phu thê là cung Phu hay là cung Thê.

  • Như lá số Nam có cung Thê thì giải đoán ở cung này là về phần người vợ.
  • Còn lá số Nữ có cung Phu thì một số giải đoán ở cung này không ứng về phần người chồng, mà ứng về phần người vợ, tức là người có lá số.

  Ví dụ:

  • Một người Nam có Thiên Tướng ở cung Thê thì đó có nghĩa là bà vợ rất tháo vác, đảm đang, tinh thần cứng cỏi và ông chồng phải nể nang, kính trọng!
  • Nhưng một bà có Thiên Tướng ở cung Phu, thì lại không có nghĩa là bà ấy sợ chồng, mà lại vẫn có nghĩa là ông chồng phải kiêng nể vợ.

  Nguyên do là vì theo cái đạo “xuất giá tòng phu” của Đông phương xưa là vậy.

  Cũng có trường hợp là sự truyền tinh ở 2 lá số Tử vi của Nam Nữ vợ chồng. Như cung Thê của Nam số có Tử vi thì cung mạng của Nữ cũng có Tử vi.

  2. Những trường hợp chồng sợ vợ

  Khi nào thì một người nam có lá số Tử vi sợ vợ? Kinh nghiệm giải đoán qua nhiều lá số đã rút ra những quy tắc sau đây:

   Mỗi cung số ở vào một bộ tam hợp; có một hành gọi là hành của tam hợp. Có 4 bộ tam hợp là:

  Dần, Ngọ, Tuất: Hành Hỏa

  Tỵ, Dậu, Sửu: Hành Kim

  Thân, Tý, Thìn: Hành Thủy

  Hợi, Mão, Mùi: Hành Mộc

  Thí dụ: Một người Nam tuổi Nhâm Thìn số Tử vi có Mệnh ở cung Hợi, Thê ở cung Dậu.

  Tam hợp Mệnh (Hợi, Mão, Mùi) thuộc Mộc.

  Tam hợp Thê (Tỵ, Dậu, Sửu) thuộc Kim.

  Ta có Kim khắc Mộc, tức là Tam hợp Thê khắc Tam hợp Mệnh. Vì vậy ta đoán người Nam tuổi Nhâm Thìn này là người sợ vợ.

  Thực tế nhìn bên ngoài chúng ta sẽ nhận thấy người Nam này rất hiền lành, tốt.

  Ngược lại ở lá số Nữ, tam hợp Phu khắc tam hợp Mệnh, lại không có nghĩa là vợ sợ chồng, mà vẫn có nghĩa là người Nữ đó cầm quyền trong gia đình, ông chồng phải kính nể vợ.

   Ở lá số Nam có cách Thân cư Thê; có nghĩa là vận mạng mình bị ràng buộc vào người vợ hay nói cách khác là sự nghiệp của mình trong đời phần lớn do người vợ góp sức mới nên. Lẽ đương nhiên phải gặp được người vợ hợp tuổi và đảm đang thì mới được hưởng giàu sang mãn nguyện trọn đời.
   Số Nữ Thân cư Phu nên được cung Phu tốt thật là sung sướng hạnh phúc một đời: “Chàng nên danh giá, thiếp còn trẻ trung”. Cho nên giải đoán cung Phu và cung Thê trong lá số Tử vi phải khác nhau.

  3. Trường hợp vợ khắc chồng

   Người vợ khắc chồng là người có mấy đời chồng hay ly dị chồng, hoặc bị chồng bỏ, hoặc chồng chết yểu góa bụa.

  Nhưng đừng tưởng mệnh người Nữ khắc chính tinh ở cung Phu, là khắc chồng (vì mạng chồng lớn, vợ không thể khắc dễ dàng). Điều đó chỉ có nghĩa là hôn phối bị trắc trở.

   Cái chính là số chồng phải yểu thì mới bị góa chồng; còn số chồng vững thì không sao. Ngoài ra, xem cung Phu của người Nữ, việc quan trọng là phải nhìn cung Mệnh xem có Không, Kiếp hay Phi liêm hay không.

   Tuy nhiên vẫn có nhiều trường hợp do “đức năng thắng số” khi người ta biết cải số hữu hiệu; có nghĩa là biết tu nhân tích đức và ăn ở tốt với chồng con vẫn giữ được hạnh phúc trọn đời. Cho nên ca dao về lý số có câu:

  Những người cứ số là ngu,

  Ta thời lấy Đức mà tu với Trời.

  4. Trường hợp khắc kỵ, chồng mấy đời vợ

   Cung Thê có Tuần, Triệt: lấy vợ trễ. Hoặc “viễn phối tha hương” tức lấy vợ ở xa nơi sinh, xa quê hương.
   Mệnh và chính tinh ở Thê đồng hành hay sinh cho nhau; hay chính tinh ở Thê khắc mệnh: chung sống với nhau lâu dài. Không ở lá số Nữ, thân cư Phu là thuận chiều nhất; cuộc đời của mình ràng buộc vào chồng, được nhờ chồng và vợ có nể chồng vì được chồng cưng chiều.
   Hành mệnh khắc hành chính tinh ở cung Thê, người đó khắc vợ. Nếu không có sao giải hóa thì phải có mấy đời vợ.
   Lá số Nam, cung Thê có Hóa quyền có nghĩa là người vợ có quyền trong gia đình. Và theo quan niệm Đông phương, người vợ là nội tướng của gia đình.
   3Nếu có 2 trong 4 yếu tố trên thì sự nể vợ càng rõ ràng hơn.
   Có khi vợ giúp chồng nhiều nên vợ cũng dễ lên mặt; có khi vì chồng quá bê bối nên phải sợ vợ;
   Có khi vì chồng đàng hoàng không may gặp phải người vợ lăng nhăng nên vì danh dự của mình mà chồng phải nể vì không dám làm to chuyện xấu mình;
   Có khi vì chồng tính quá hiền lành trong khi vợ tính quá dữ dằn, ăn hiếp chồng được mới yên.

  5. Trường hợp vợ chồng hòa hợp

   Hành mệnh của Nam và Nữ sinh cho nhau hoặc khắc nhau. Sinh cho nhau thì tốt, còn nếu khắc nhau thì mệnh chồng khắc mệnh vợ tốt hơn vì thuận lý sinh khắc.
   Tốt nhất: Mệnh vợ sinh cho mệnh chồng. Ví dụ vợ mệnh Thổ sinh cho chồng mệnh Kim. Vợ giúp đỡ chồng nên sự nghiệp.
   Tốt nhì: Mệnh chồng sinh cho mệnh vợ. Ví dụ, mệnh chồng Hỏa sinh cho mệnh vợ Thổ. Chồng phục vụ vợ và cả hai được sống hạnh phúc.
   Tốt ba: Mệnh chồng khắc mệnh vợ. Ví dụ, chồng mệnh Mộc khắc vợ mệnh Thổ. Sự khắc này thuận lý thì vợ chồng vẫn thuận hảo, ăn nên làm ra. Tuy khắc mà không sao hết.
   Xấu: Mệnh vợ khắc mệnh chồng.

  Điều quan trọng vẫn là so sánh 2 lá số Tử vi, thấy có sự tương hợp trong toàn bộ kể cả các đại vận.

  Ví dụ:

   Số Nam sống lâu mà số Nữ lại góa chồng thì không hợp. Số Nam yểu mà số Nữ sớm góa bụa thì hợp.
   Số Nam và Nữ, số con qua cung tử tức gần giống nhau là hợp.
   Giàu hay nghèo gần như nhau là hợp.
   Đại vận 10 năm trên lá số thấy sự tương đồng là điều đáng tin cậy nhất.

  6. Bệnh “khắc khẩu” giữa vợ chồng?

   Chứng “khắc khẩu” tuy không có vi trùng độc hại, nhưng hậu quả của nó lại rất nguy hại khôn lường. Thông thường một đôi vợ chồng đã đi đến sự khắc khẩu tất sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường sau đó. Cũng do hậu quả tai hại của chứng “khắc khẩu” mà người xưa đổ cho số mệnh là tiêu cực không đúng.
   Ngày nay, xét qua góc độ “bệnh lý học” thì chứng khắc khẩu là một bệnh chứng tâm lý, bệnh căn của nó phát xuất từ việc hai vợ chồng trái tính, trái nết bất phục lẫn nhau.

  Theo nhà tâm lý học người Mỹ là Jean Mason, nếu chúng ta muốn ngừa chữa chứng khắc khẩu cần phải chú ý những điều sau đây:

   Phải tìm hiểu kỹ tâm tính của nhau trước khi kết hôn.
   Chỉ tiến đến kết hôn khi đã thật hiểu về nhau và thấy thật phù hợp về tính ý.
   Để tránh vợ thất vọng và coi thường, người chồng phải có một nghề nghiệp ổn định, một phẩm cách tốt đẹp, một tấm lòng bao dung.
   Để tránh bị chồng coi rẻ, người vợ phải không vị kỷ, tháo vát việc gia đình, có phẩm chất tốt, có uy tín với mọi người trong gia đình chồng và nhất là phải có một nghề trong tay để tự lập.
   Hai vợ chồng phải sống thật thủy chung với nhau, tránh những quan hệ tình ái bất chính.
   Cả hai vợ chồng phải sống thật bình đẳng, thành thật với nhau và thương yêu tôn trọng lẫn nhau.
   Hai vợ chồng phải tránh xúc phạm đến tự ái của nhau và phải trao đổi một cách tế nhị những vấn đề xảy ra trong cuộc sống dù to, dù nhỏ, không được ai lấn lướt ai, nên tìm một quyết định chung, một giải pháp chung.
   Hai vợ chồng phải biết hy sinh cá tính để hòa đồng vào nhau, phải biết nhường nhịn và tha thứ cho nhau.
   Hai vợ chồng phải đặt hạnh phúc gia đình, danh dự gia đình, tình thương con cái, tương lai con cái lên trên tất cả mọi bất đồng nếu có để giữ hòa khí.
   Hai vợ chồng phải thật sáng suốt trong cuộc sống lứa đôi của mình để tránh bị người ngoài mê hoặc, xúi bẩy gây ra bất hòa đổ vỡ.

  Nói tóm lại, trước sự đa dạng của tâm lý, tính tình con người; những điều ngừa chữa chứng khắc khẩu trên chỉ là những tiêu biểu tương đối.

  Tuy nhiên, nếu biết ứng dụng vào cuộc sống một cách linh động có thể coi đó như những điều kiện tham khảo để tự chữa bệnh khắc khẩu có hiệu quả cao.

  Chồng giận thì vợ làm lành.

  Đến khi vợ giận, xin em anh chừa.

  Kết luận

  Cung Phu thê trong tử vi đẩu số sẽ cho ta biết về người chồng hoặc người vợ như thế nào? Cuộc sống vợ chồng của đương số có được hạnh phúc hay không?

  Tuy nhiên theo như câu ” Nhất mệnh, nhì vận, tam Phong Thuỷ, tứ âm phúc, ngũ độc thư (tri thứ). Thì cuộc đời con người ngoài Mệnh, Vận còn bị ảnh hưởng bởi Phong thủy và Âm đức của tôr tiên…

  Hơn để luận đoán được lá số Tử vi được chính xác là điều vô cùng khó. Đòi hỏi phải thông thuộc kiến thức về tử vi và kinh nghiệm luận đoán rất nhiều lá số nữa.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tuổi Thanh Xuân 2 Tập 2
 • Cách Kiểm Tra Độ Chai Pin Android Với Vài Bước Đơn…
 • “công Thức Vàng” Để Tính Tuổi Thọ: Hãy Thử Xem Bạn Sẽ Sống Bao Lâu?
 • 6 Ứng Dụng Kiểm Tra Pin Android Và Iphone Tốt Nhất 2022
 • Cách Test Pin Laptop Chuẩn Nhất
 • Luận Cung Phu Thê Trong Lá Số Tử Vi – Học Tử Vi

  --- Bài mới hơn ---

 • Tử Vi Là Gì? Nguồn Gốc Của Tử Vi Được Xuất Phát Từ Đâu?
 • Tử Vi Trọn Đời Của Tuổi Đinh Tỵ – Nữ Mạng (1977
 • Tử Vi Trọn Đời Của Tuổi Mậu Thìn – Nữ Mạng (1988
 • Tử Vi Trọn Đời Tuổi Tị: Tổng Quan Vận Mệnh Và Cuộc Đời
 • 28/2/2021 Của 12 Con Giáp: Mão Đào Hoa, Dậu Hao Tài
 • Cung Thê Thiếp hay Phu Quân cũng còn tùy thuộc vào những cung Phúc Đức, Mệnh và Thân. Những cung này tốt thì dù cùng Thê Thiếp hay Phu Quân có xấu cũng đỡ xấu. Trái lại, những cung ấy xấu thì dù cung Thê Thiếp hay Phu Quân có tốt cũng chẳng ra gì.

  1- Tử Vi :Đơn thủ tại Ngọ : gia đình thịnh vượng, giàu sang, vợ chồng hòa hợp-Đơn thủ tại Tý : cũng tương tự tại Ngọ nhưng kém. Phủ đồng cung : gia đình thịnh vượng, quý hiển, vợ chồng hòa hợp, bách niên giai lão-Tứong đồng cung : vợ chồng giàu sang nhưng hay bất hòa, hình khắc hay sinh ly- Sát đồng cung : vợ chồng quý hiển, không hợp tính nhau, nhưng chung sống cùng nhau đến bạc đầu- Phá đồng cung : vợ chồng khá giả, hợp tính nhưng phải hình khắc hay chia ly- Tam đồng cung : gia đình bình thường, vợ chồng hợp tính, nhưng khắc nhau (ở Dậu đỡ khắc)

  2- Thiên Phủ –Đơn thủ tại Tị, Hợi, Mùi. Vợ chồng giàu có , hòa thuận, bách niên giai lão-Đơn thủ tại Mão, Dậu,Sửu : vợ chồng khá giả, cùng nhau chung sống đến già.-Tử Vi đồng cung : coi Tử Vi. Vũ khúc đồng cung : vợ chồng giàu có, không hợp tính, nhưng cùng nhau sum họp đến bạc đầu-Liêm trinh đồng cung : gia đình thịnh vượng, giàu sang, vợ chồng không hợp tính nhau nhưng bách niên giai lão.

  3- Vũ Khúc : Đơn thủ tại Thìn, Tuất : gia đình giàu sang thịnh vượng, vợ chồng đều sống lâu –Phủ đồng cung : coi Thiên phủ-Tứong đồng cung : vợ chồng quý hiển, hòa thuận, cùng nhau sống trong hạnh phúc-Sát đồng cung : vợ chồng khá giả, hợp tính, nhưng hay gặp tai họa, hình khắc nhau.-Phá đồng cung : gia đình nghèo khổ, thiếu hòa khí, nhưng vợ chồng vẫn sum họp lâu dài- Tham đồng cung : gia đình khá giả, thiếu hòa khí, nhưng vợ chồng vẫn chung sống.

  4- Thiên Tứơng : Đơn thủ tại Tị, Hợi, Sửu,Mùi : vợ chồng khá giả, hòa thuận, sống lâu-Đơn thủ tại Mão Dậu; vợ chồng làm ăn bình thường, hòa thuận, sống lâu.Tử vi đồng cung : coi Tử Vi-Vũ Khúc đồng cung : coi Vũ Khúc-Liêm Trinh đồng cung : vợ chồng giàu sang, hòa thuận, nhưng hình khắc nhau (tại Ngọ thì đỡ khắc).

  5- Thái Dương : Đơn thủ tại Thìn, Tị, Ngọ : vợ chồng quý hiển, chung sống đến bạc đầu. –Đơn thủ tại Tuất, Hợi, Tý –vợ chồng làm ăn bình thường, hay có sự bất hòa-Lương đồng cung tại Mão vợ chồng giàu sang, chung hưởng hạnh phúc(Tại Dần tốt hơn tại Thân ). Nguyệt đồng cung : vợ chồng giàu sang, sống lâu.

  6- Cự Môn : Đơn thủ tại Tý, Ngọ, Hợi :vợ chồng qúy hiển, phúc thọ –Đơn thủ tại Thìn, Tuất, Tị :vợ chồng nghèo, hay bất hòa, xung khắc-Thái Dương đồng cung :coi Thái Dương-Thiên cơ đồng cung : vợ chồng khôn ngoan, giàu sang, hay xích mích, nhưng vẫn cùng chung sống-Thiên đồng đồng cung: vợ chồng làm ăn kém cỏi, hợp nhau.

  7- Thiên Cơ : Đơn thủ tại Tị, Ngọ, Mùi : vợ chồng giỏi giang, chung hưởng hạnh phúc-Nguyệt đồng cung tại Dần; vợ chồng kém cỏi nhưng cũng hợp nhau-Lương đồng cung vợ chồng quý hiển, gia đình ngày càng thịnh vượng, đôi khi có sự xích mích.

  8- Thái Âm : Đơn thủ tại Dậu, Tuất, Hợi : Thiên đồng đồng cung tại Tý : vợ chồng giàu sang, bách niên giai lão-Đơn thủ tại Mão, Thìn, Tị : Thiên đồng đồng cung tại Ngọ :vợ chồng xoáng, hay bãi hòa-.Thái dương đồng cung : coi Thái Dương-Thiên cơ đồng cung :coi Thiên Cơ.

  9- Thiên Đồng : Đơn thủ tại Mão : vợ chồng hiền hậu, làm ăn thinh vượng : sống lâu- Đơn thủ tại Dậu, Thìn, Tuất vợ chồng cũng hiền lành, nhưng làm ăn chẳng khá giả, hay gặp rủi ro.-Đơn thủ tại Tị, Hợi :vợ chồng hiền lành, khá giả, làm ăn thất thường-Cự đồng cung :coi Cự Môn-Nguỵệt đồng cung :coi Thái âm- Lương đồng cung : vợ chồng đẹp đôi, giàu sang, chung sống đến bạc đầu.

  10- Thiên Lương : Đơn thủ tại Tý, Ngọ, Sửu, Mùi: vợ chồng đẹp đôi, qúy hiển, được hưởng phúc thọ, -Đơn thủ tại Tị, Hợi : vợ chồng hiền lành, làm ăn thất thường- Nhật đồng cung : coi Thái Dương.-Cơ đồng cung : coi Thiên cơ,-Đồng đồng cung : coi Thiên đồng.

  11- Thất Sát : Đơn thủ tại Tý, Ngọ, Dần, Thân : vợ chồng danh giá, hay xích mich.-Đơn thủ tại Thìn, Tuất, vợ chồng khó sống chung hay gặp tai họa, làm ăn khó khăn. –Tử vi đồng cung : coi Tử Vi-Vũ Khúc đồng cung : coi Vũ Khúc

  12- Phá Quân : Đơn thủ tại Tý, Ngọ, Thìn, Tuất:vợ chồng khá giả, nhưng hay có sự xích mích-Đơn thủ tại Dần, Thân :gia đình suy bại, vợ chồng bất hòa, hình khắc (Có Phá Quân ở cung Phụ là gái lấy chồng bất nghĩa). –Tử vi đồng cung : coi Tử vi-Vũ Khúc đồng cung coi Vũ Khúc- Liêm trinh đồng cung : vợ chồng làm ăn khó khăn, bất hòa, xung khắc.

  13- Liêm Trinh : Đơn thủ tại Dần Thân : vợ chồng nghèo, làm ăn khó khăn-Phủ đồng cung :coi Thiên phủ-. Tướng đồng cung : coi Thiên Tướng-Sát đồng cung :coi Thất Sát.-Phá đồng cung : coi Phá Quân-Tham đồng cung: vợ chồng nghèo khổ, bất hòa, hay gặp tai nạn, tử biệt, hoặc sinh ly.(Có Tham lang thì chồng hay vợ là con trưởng.)

  14- Tham Lang : Đơn thủ tại Thìn, Tuất :vợ chồng giàu sang, nhưng hay chơi bời; gia đình thiếu hòa khí. –Đơn thủ tại Tý, Ngọ. Dần, Thân : vợ chồng nghèo khổ hay làm điều càn bậy, hay gặp tai họa, bị hình khắc-Tử vi đồng cung : coi Tử Vi-Vũ Khúc đồng cung : coi Vũ Khúc-Liêm trinh đồng cung : coi Liêm Trinh.

  15- Tuần Triệt án ngữ : Vợ chồng khó chung sống phải hình khắc, hoặc chia ly.

  16- Vô chính diệu : coi chính diệu cung xung chiếu

  17- Hóa lộc, Lộc tồn : vợ hay chồng giàu có.

  18- Hóa khoa, Hóa quyền : vợ hay chồng là ngừơi có chức có quyền, danh giá.- Cung Thê có Hóa quyền thì chồng nể vợ.

  19- Hóa lộc, Hóa quyển ( ở Thê thiếp) nhờ vợ mà giàu có.

  20- Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt :Trai lấy vợ đẹp, có học thức, gái lấy chồng có danh chức, sang trọng. Khôi hay Việt thì chồng hay vợ là con trưởng.

  21- Tả Phù, Hữu bật : Vợ chồng cưới xin dễ dàng, biết giúp đỡ nhau. Cùng nhiều sao xấu thì dễ chia ly, hình khắc.

  22- Long Trì, Phượng Các : vợ chồng đẹp đôi, danh giá.

  23- Hồng Loan, Đào Hoa : trai lấy vợ đẹp, gái lấy chồng xinh trai.

  24- Hồng Loan, Đào Hoa, Địa Kiếp : vợ hay chồng dễ bị hình khắc (mệnh tốt thì không sao).

  25- Hồng Loan, Đào Hoa, Lộc Tồn : vợ chồng đoan chính (vì Lộc Tồn triệt tiêu được tính hoa nguyệt của Đào Hồng).

  26- Đào, Hồng, Tả, Hữu : trai lấy nhiều vợ. Gái hay bỏ chồng, lấy chồng khác. ( Long Phượng, Tả, Hữu cũng vậy)

  27- Đào Hoa, Thai đồng cung : Trai gái ăn ở với nhau rồi mới cưới hỏi.

  28- Đào Riêu hay Mộc Cái : vợ hay chồng là người dâm đãng.

  29- Hồng Loan, Hóa Kỵ : vợ chồng bỏ nhau.

  30- Đào,Hồng ,Phượng Các, Hoa Cái (cung Thê) ; chồng những muốn bỏ vợ.

  31- Nguyệt đức, Đào hoa hay Tham Lang : trai xinh gái đẹp lấy nhau.

  32- Đào, Hồng, Thiên Hình (ở Cung Thê) : vợ là người đoan chính.

  33- Hồng Loan (ở cung Phu) : chồng có nhiều vợ.- Gặp Tứ sát là số khóc chồng (Cung Phu ở Tứ Mộ có Hồng Loan cũng vậy).

  34- Hồng Loan (ở cung Thê) :khắc vợ.

  35- Sát tinh (Kình, Đà, Hỏa, Linh, Không, Kiếp) : gặp nhiều sao xấu thì càng xấu : bất nhân, bất nghĩa, tài họa, bỏ nhau hoặc hình khắc.

  36- Tang môn, Bạch hổ, Đại Tiểu Hao : tình duyên trắc trở.

  37- Kình, Đà, Kỵ cùng Nhật Nguyệt hãm : vợ chồng hại nhau, xa cách nhau.

  38- Phục Binh, Hóa Kỵ : vợ chồng hay oán ghét nhau.

  39- Thiên Mã, Đào Hoa : lấy nhau vì tình ái, không cần mai mối.

  40- Thiên Mã, Tuần Triệt (Thê cung) : vợ bỏ chồng trốn đi

  41-Thiên Mã cùng một trong Tứ Không (Thê cung) : vợ là người trắc nết, quen thói bướm ong.

  42- Thiên hư : vợ chồng bất chính.

  43- Hữu bật (ở cung Phu) : là vợ nhỏ, cùng Đẩu Quân là vợ cả nhưng bị cô đơn.

  44- Cô Thần, Thiên Hình : vợ chồng phải xa cách nhau.

  45– Lương hay Tướng, Khôi, Việt : vợ chồng là con dòng, cháu giống.

  46- Thái âm miếu vượng (Thê cung) : vợ là con nhà đài các.

  47- Tham lang (ở cung Phu) : Mệnh có chính điệu là vợ lớn, vô chính diệu là vợ nhỏ.

  48- Tham lang, Đà la (cung Phu) : chồng rượu chè, trai gái.

  49- Phá Quân, Không : nhân duyên trắc trở.

  50- Phá Quân, Hình, Binh, Riêu : vợ chồng ghen tuông đến giết nhau.

  51-Thất sát, Kình, Hình, Riêu : cũng như trên.

  (Nguồn: sưu tầm)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luận Giải Hình Dáng Vợ Chồng Qua Cung Phu Thê
 • Lấy Lá Số Tử Vi Và Bình Giải Miễn Phí Tại Tuoidan.org
 • Lá Số Bát Tự Giúp Ích Gì Cho Bạn ?
 • Tử Vi Nguyên Thuộc Thổ, Quan Lộc Cung Chủ Tinh
 • Xem Phim Cẩm Tú Vị Ương Tập 1 Vietsub + Thuyết Minh Full Hd
 • Kinh Nghiệm Tử Vi: Giải Đoán Cung Phu Thê

  --- Bài mới hơn ---

 • Thầy Xem Tử Vi Chuẩn Ở Hà Nội, Đáng Đồng Tiền Bát Gạo
 • Tử Vi Và Số Mệnh Định Trước: Có Hay Không, Đúng Hay Sai?
 • Xem Tử Vi Là Gì? Có Nên Tin Vào Lá Số Tử Vi Không?
 • Tử Vi 2022 Của 12 Con Giáp
 • Tử Vi Hàng Tuần: Tuần Mới Của Bạn Từ 12/06/2017 Đến 18/06/2017
 • (Trần Việt Sơn – thuật theo kinh nghiệm cụ Thái dương)

  Về cung Phu thê, các vị đương số thường rất muốn biết rõ, vì thường thường hạnh phúc đời người có thể không do tiền bạc nhà cửa, công danh, mà do đường vợ chồng, con cái. Ôm tiền bạc nhiều, công danh thật lớn, mà đường vợ con, chồng con hỏng thì cũng không đáng gì. Trái lại, làm chức nhỏ, nghèo, nhưng sống vui với chồng con, vợ con đề huề thì cũng thú.

  Về việc giải đoán cung Phu thê, các vị cao thủ Tử vi Lê Ốc Mạch, Phong Nguyên, Thiên Lương từng cho biết ý kiến trên Khoa học huyền bí. Về số phận chúng tôi, công việc thuật kinh nghiệm trở nên dễ dàng hơn sau khi các cụ cao thủ đã cho kinh nghiệm của mình. Sau khi được kinh nghiệm quý cụ, chúng tôi còn gì thắc mắc đem hỏi cụ Thái dương, chúng tôi được biết những điều xin trình bày như sau:

  Xem Phu thê, phải xét Mệnh, Thân, Phúc

  Các sự kiện trong cung Phu thê mà nhà thuật số cân nhắc thuộc về các phương diện hạnh phúc đời người.

  1- Vợ chồng lấy nhau có dễ dàng hay bị cản trở?

  2- Có sự hình khắc, tử biệt sanh ly không?

  3- Có xung khắc nhau không (những độ xung khắc khác nhau) hay được hòa hợp đến già?

  4- Có mấy đời vợ chồng? Đàn ông có mấy vợ?

  5- Vợ hay chồng có tốt không? (vợ đẹp ngoan, đứng đắn hay dâm dật, xấu xa, chồng khá giả hay chồng bần tiện).

  Muốn biết đại cương cung Phu thê tốt xấu, phải xem các sao trong cung đó, nhưng trước hết, cũng phải xem Mệnh, Thân và Phúc đức.

  Sở dĩ phải xem Mệnh, Thân và Phúc đức, là bởi vì người có Mệnh, Thân và Phúc đức tốt, tất được hưởng ảnh hưởng tốt và hạnh phúc và cái đó phải ảnh hưởng vào cung Phu thê (đó là chưa kể rằng cung Phu thê thuộc nhóm cung Mệnh, Thân và có các cung Phúc, Quan, Di chiếu tới).

  Nếu cung Phu thê xấu mà được cung Mệnh, Thân và Phúc đức tốt, thì cũng giải trừ được nhiều sự xấu (bớt sự xung khắc, bớt hình khắc chia ly).

  Nếu cung Phu thê tốt, mà cung Mệnh, Thân và Phúc đức xấu, thì những cái tốt của cung Phu thê cũng giảm đi.

  Cũng có trường hợp Mệnh xấu, Phu thê xấu, lấy vợ lấy chồng gặp toàn cảnh ngộ tệ hại, thế nhưng sang đến Thân tốt, thì cũng Phu thê ấy, mà lại được hưởng tốt (Thân ăn về hậu vận, từ 30 tuổi trở ra: đương số lấy vợ lúc trẻ tuổi, gặp vợ lăng loàn, chịu xung khắc rồi phải ở góa; nhưng sang đến Thân được ảnh hưởng tốt, lại lấy được vợ tốt, hiền hòa, ăn nên làm ra, vợ chồng hòa hợp).

  Cần nắm vững Mệnh, Thân và Phúc đức mới giải đoán được đúng cung Phu thê.

  Ảnh hưởng chính tinh

  Quý vị có thể coi các sách Tử vi, đã soạn sẵn những cách và ý nghĩa khi gặp những chính tinh miếu hay hãm, rồi lại có những cách trung tinh. Xin tóm tắt sau đây ý nghĩa các cách ở cung Phu thê:

  – Tử vi tại Ngọ: hòa hợp đến già, khá giả.

  – Tử Phủ đồng cung: hòa hợp đến già, khá giả.

  – Tử Tướng đồng cung: cùng cứng cỏi, xích mích. Nhưng khá giả, ăn ở được với nhau.

  – Tử Sát đồng cung: tiên trở hậu thành và lập gia đình trễ mới tốt.

  – Tử Phá đồng cung: hình khắc hoặc kém thuận hòa.

  – Tử Tham đồng cung: thành hôn trễ mới tốt, ghen tuông.

  – Liêm đơn thủ Dần Thân: mấy lần lập gia đình.

  – Liêm Phủ đồng cung: trễ mới tốt. Chung sống tốt, khá giả.

  – Liêm Tướng đồng cung: bất hòa.

  – Liêm Sát đồng cung: hình khắc, muộn mới tốt.

  – Liêm Phá đồng cung: bất hòa.

  – Liêm Tham đồng cung: xung khắc.

  – Đồng tại Mão: trễ mới tốt.

  – Đồng tại Dậu: bất hòa.

  – Đồng tại Tý: dễ gần, dễ xa.

  – Đồng tại Thìn, Tuất: xung khắc

  – Đồng Nguyệt đồng cung tại Tý: đẹp đôi, khá giả, cưới sớm.

  – Đồng Lương đồng cung: đẹp đôi, khá giả, cưới sớm.

  – Đồng Nguyệt tại Ngọ: trễ mới tốt.

  – Đồng Cự: xa nhau một thời rồi mới đoàn tụ.

  – Vũ khúc tại Thìn Tuất: trễ mới tốt.

  – Vũ Phủ đồng cung: có bất hòa, nhưng khá giả đến già.

  – Vũ Tướng đồng cung: vợ đảm, chồng sang. Có xích mích, nhưng khá giả đến già.

  – Vũ Tham đồng cung: trễ mới tốt.

  – Vũ Phá đồng cung: giỏi, trễ mới tốt.

  – Vũ Sát đồng cung: hình khắc, dễ xa nhau.

  – Thái dương sáng: hòa hợp, khá giả đến già.

  – Thái dương tối: cưới xin trắc trở, trễ mới tốt.

  – Nhật, Cự đồng cung tại Dần: bất hòa nhưng chung sống đến già.

  – Nhật Cự đồng cung tại Thân: trễ mới tốt.

  – Nhật Nguyệt đồng cung: khá giả, nhưng trễ mới tốt.

  – Thiên cơ ở Tý, Ngọ, Mùi: thành hôn sớm, khá giả, ở được với nhau.

  – Thiên cơ ở Hợi, Tý, Sửu: trễ mới tốt.

  – Cơ Lương đồng cung: lấy dễ, khá giả hòa thuận đến già.

  – Cơ Cự đồng cung: người xứng đáng, trễ mới tốt.

  – Cơ Nguyệt đồng cung ở Thân: người xứng đáng, cưới sớm.

  – Cơ Nguyệt đồng cung ở Dần: hay khó khăn, trễ mới tốt.

  – Thiên phủ ở Tỵ Hợi: khá giả, hòa thuận đến già.

  – Thiên phủ ở Sửu, Mùi, Mão, Dậu: khá giả và chung sống đến già nhưng hay cãi nhau.

  – Thái âm sáng: khá giả, cưới sớm, chung sống bạc đầu.

  – Thái âm tối: bất hòa, hôn phối không tốt, trễ mới tốt.

  – Tham lang ở Thìn, Tuất, Tý, Ngọ: tốt nhưng hay ghen, trễ mới tốt.

  – Cự môn tại Tý, Ngọ, Hợi: khá giả, ở được với nhau, nhưng hay bất hòa.

  – Cự môn tại Thìn, Tuất, Tỵ: xung khắc, hay bỏ nhau.

  – Thiên tướng: trai nể vợ, gái lấn áp chồng, trễ mới tốt.

  – Thiên lương ở Tý, Ngọ: vợ đẹp, chồng sang, khá giả.

  – Thất sát: trễ mới tốt, sớm thì hình khắc chia ly.

  – Phá quân: trễ mới tốt, sớm thì hình khắc chia ly.

  Ảnh hưởng trung tinh

  Các trung tinh tốt cho thêm ảnh hưởng tốt, về vợ hay chồng khá giả và về sự hòa thuận: Xương, Khúc, Khôi, Việt.

  Sát tinh (Không Kiếp Kình Đà Linh Hỏa): miếu vượng thì chủ bất hòa hoặc chia ly thời gian ngắn; hãm thì hình khắc, họa hại người hôn phối xấu xa, bậy bạ. Cũng phải xét thêm ở chỗ giao ảnh hưởng với các sao khác.

  – Tả Hữu: tăng ảnh hưởng cho các sao tốt hay xấu.

  – Hóa lộc: hôn phối giàu.

  – Hóa quyền: vợ lấn quyền, chồng sang.

  – Hóa khoa: hôn phối có học, có chức.

  – Hóa kỵ: bất hòa.

  – Lộc tồn, Cô Quả, nên cưới trễ sẽ tránh chia ly.

  – Thiên Mã: nên duyên ở nơi xa.

  – Phục binh: đi lại với nhau rồi mới cưới.

  – Tướng quân: đi lại trước, cưới sau.

  – Quang Quý: vì ân tình mà lấy nhau.

  – Song Hao: cưới dễ hoang toàn.

  – Cô Quả: bất hòa, hay xa cách.

  – Đào Hồng: cưới xin dễ nhưng nếu Đào Hồng hãm: hình khắc, chia ly.

  – Thiên Diêu: hoang dâm, bất chính.

  – Tuần, Triệt: trễ mới tốt (để khỏi bị hình khắc).

  Ảnh hưởng chính tinh so với ảnh hưởng trung tinh

  Trong cung Phu thê, có cả chính tinh và trung tinh gặp nhau, thì ảnh hưởng chính tinh mạnh hay trung tinh mạnh?

  Xin thưa: ảnh hưởng chính tinh mạnh hơn ảnh hưởng trung tinh.

  Vậy nên chính tinh mà tốt, gặp trung tinh xấu thì cái tốt được giảm đi chứ không bị xấu.

  Nếu chính tinh có ảnh hưởng xấu gặp trung tinh tốt, thì cái xấu bớt đi chứ cái tốt chưa có.

  Tuy nhiên, cũng có những cách cố định, gặp phải là có một ảnh hưởng nhất định, hoặc có những trung tinh, hung sát tinh mạnh thì có ảnh hưởng lấn át chính tinh.

  Vài dữ kiện thí dụ

  Phu thê có Cô, Quả, Đào Hồng hãm, Tả Hữu, Không Kiếp là báo hiệu sự hình khắc chia ly.

  Lộc tồn, Vũ khúc, Cự Kỵ cũng thường báo hiệu sự chia ly.

  Một người có Tử Phủ, Không Kiếp ở Thê, là cái tốt bị phá mất, mai mối nhiều lần không xong. Nhưng nếu sang Thân (ứng về hậu vận) tốt thì lại đỡ. Người đó lập gia đình muộn, vào năm 35 tuổi, được tốt.

  Sự kiện được ghi ở các cách chính tinh bên trên (trễ mới tốt) được nghiệm ra là rất đúng. Gặp những chính tinh đó lập gia đình sớm là bị hình khắc chia ly. Nhưng lập gia đình trễ thì không sao, tức là tránh được hình khắc chia ly.

  Xem về vợ bé, phải xem cung Nô.

  Tuy nhiên, cũng có cách người góa vợ, lấy vợ sau, phải đoán ra. Như gặp Tả Hữu, Hồng Đào hãm, Không Kiếp, Cô Quả là cách góa vợ, nhưng lấy vợ sau thì khác đi.

  Có Tuần Triệt thì lập gia đình gặp cản trở. Hai người chê nhau, hoặc gặp khó, nhưng chỉ khó lần đầu thôi. Không phải có Tuần Triệt là không có vợ chồng. Còn Tuần Triệt gặp Tướng thì hình khắc (Tướng ngộ Tuần hay Triệt là cách độc).

  Một người Mệnh có Liêm trinh đắc địa, Thiên không, Hồng loan tại Dần Thân Tỵ Hợi, là người đứng đắn, lòng chỉ muốn tu, thì không nghĩ đến việc lập gia đình. Tuy nhiên đến năm 35 tuổi gặp Đào, Thai, Phục, Vượng, Tướng, lòng tự nhiên thấy mở rộng ra tình yêu, hoặc gặp trường hợp đặc biệt, thế là thành vợ thành chồng. Có sao đứng đắn, phải gặp lúc có những sao thật bay bướm mới thành hôn.

  Hạn lấy vợ, lấy chồng

  Xưa lập gia đình, nay trễ. Như vậy, cũng những người đó, những lá số đó, hoàn cảnh đất nước (chiến tranh, đời sống khó khăn, việc lập sự nghiệp đeo đẳng kéo dài) có thể làm lệch lạc số mạng chăng? Cũng không hẳn thế, là vì có số mạng, nhưng cũng có con người quyết định mới được.

  Vả chăng, số vẫn có, bởi vì những cách báo hỉ vẫn xuất hiện, không năm này thì qua năm khác. Năm nay không báo hỉ, không hôn nhân thì thi đậu, hay đi làm, không thi đậu, đi làm, thì hôn nhân.

  – Đại tiểu hạn trùng phùng tại cung Phu thê.

  – Hạn có Nhật Nguyệt chiếu.

  – Hạn có Đào, Hồng, Hỉ.

  – Hạn có Sát, Phá, Liêm, Tham.

  Tức là những hạn có hỉ tinh. Phải xem cả đại hạn và tiểu hạn. Đại hạn có cách bảo hỉ. Tiểu hạn cũng có cách báo hỉ, thì đó là hạn thành hôn.

  Trường hợp Thân cư Thê và chồng sợ vợ

  Người đời thường bảo rằng Thân đóng ở Thê là người sợ vợ, hay nói nhẹ đi là người nể vợ, điều đó rất sai.

  Thân cư Thê không phải sợ vợ.

  Thân cư Thê cũng không đương nhiên là nhờ vợ, cũng không phải Thân cư Phu là đương nhiên nhờ chồng. Thật thế, cung Phu thê mà xấu thì nhờ được nỗi gì đâu? Họa chăng là cung đó tốt, nghĩa là chồng hay vợ được giàu sang, mình mới nhờ.

  Vậy Thân cư Thê có nghĩa là gì? Có nghĩa là cuộc đời đương số chịu ảnh hưởng của vợ. Thân cư Phu cũng vậy. Chịu ảnh hưởng thỉ rời ra không được. Một ông Thân cư Thê mà chúng tôi biết được bà xã rất tháo vát, một tay quán xuyến việc nhà, ông không phải lo gì hết. Một ông khác cũng Thân cư Thê, giao hết con cái cho vợ để ông đi làm chính trị, đôi khi ông cũng léng phéng, nhưng các cô mèo chỉ đi thoáng qua và ông vẫn coi vợ trọng hơn hết. Cũng có thể là ảnh hưởng bà xã mạnh ông chồng nể vợ là ở chỗ đó.

  Thế tại sao chồng lại sợ vợ? Gặp cách nào thì chồng sợ vợ? Đó là khi cung Thê có quyền tinh. Vợ mà có quyền thì ông chồng phải sợ. Các cách quyền tinh ở cung Thê là những cách đứng đắn và quyền hành:

  – Thiên tướng, Quốc ấn (mạnh)

  – Tướng quân, Quốc ân (mạnh vừa)

  – Hóa quyền

  – Khôi Việt

  – Tử vi, Tả Hữu

  – Thiên phủ, Tả Hữu

  Chúng tôi có biết một ông có quyền chức lớn, ra ngoài hét ra lửa, ai cũng phải sợ. Thế mà ở nhà, khi bà hét, ông run lên cầm cập, len lét rút vào một xó không dám ho he. Chỉ tại ở cung Thê của ông, có mấy cách quyền tinh chập lại. Lý thứ nhất là lúc bà nổi giận mà phạt ông sau lần bắt được ông léng phéng với nữ thư ký. Bà quát:

  – Nằm xuống giường.

  Ông len lét nằm xấp xuống giường.

  Bà hỏi:

  – Mấy roi?

  Ông thưa:

  – Xin bà ba roi.

  Bà cầm lấy cây chổi phất trần, quất xuống 3 roi thật mạnh vào mông đít. Ông kêu van xin chừa.

  Câu chuyện đó thật 100%. Cả ông, cà bà cũng không cười trong lúc diễn ra cảnh đó. Ông sợ thật và bà cũng thật sự biểu lộ quyền oai theo sở thích của bà.

  KHHB 74-K2 – Thanh Mai

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tự Xem Tử Vi Cho Bản Thân Bằng Hệ Thống Tử Vi Cổ Học
 • Xem Hôn Nhân Trên Lá Số Tử Vi Cho Cặp Đôi, Xem Ngày Cưới Hỏi
 • Xem Lá Số Tử Vi Có Đúng Không? Bí Ẩn Sau Lá Số Tử Vi Mà Bạn Nên Biết
 • Hướng Dẫn Xem Bát Tự Đoán Tài Vận Chuẩn Xác Theo Tam Thế Thư
 • Xem Tử Vi Tuổi Tân Mùi Năm 2022 Nam Mạng
 • Cách Xem Lá Số Tử Vi Cung Phu Thê Mới Nhất 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Luận Cung Phu Thê Trong Lá Số Tử Vi
 • Xem Tử Vi Ở Chùa Giác Thọ
 • Duyên Số Vợ Chồng Qua Tử Vi
 • Dịch Vụ Xem Tử Vi Cơ Bản
 • Dịch Vụ Xem Tử Vi Trả Phí (Bói Khoa Học)
 • Xem Phu thê, phải xét Mệnh, Thân, Phúc

  Các sự kiện trong cung Phu thê mà nhà thuật số cân nhắc thuộc về các phương diện hạnh phúc đời người.

  1- Vợ chồng lấy nhau có đơn giản hay bị cản trở?

  2- Có sự hình khắc, tử biệt sanh ly không?

  3- Có xung khắc nhau không (những độ xung khắc khác nhau) hay được phối hợp đến già?

  4- Có mấy đời vợ chồng? Đàn ông có mấy vợ?

  5- Vợ hay chồng có tốt không? (Vợ xinh ngoan, đứng đắn hay dâm dật, xấu xa, chồng khá giả hay chồng bần tiện).

  mong muốn biết đại cương cung Phu thê tốt xấu, phải xem các sao trong cung đó, nhưng đầu tiên, cũng phải xem Mệnh, Thân và Phúc đức.

  Sở dĩ phải xem Mệnh, Thân và Phúc đức, là bởi vì người có Mệnh, Thân và Phúc đức tốt, tất được hưởng tác động tốt và hạnh phúc và cái đó phải tác động vào cung Phu thê (đó là chưa kể rằng cung Phu thê thuộc nhóm cung Mệnh, Thân và có các cung Phúc, Quan, Di chiếu tới).

  Nếu cung Phu thê xấu mà được cung Mệnh, Thân và Phúc đức tốt, thì cũng giải trừ được nhiều sự xấu (bớt sự xung khắc, bớt hình khắc chia ly).

  Nếu cung Phu thê tốt, mà cung Mệnh, Thân và Phúc đức xấu, thì những cái tốt của cung Phu thê cũng giảm đi.

  Tác động chính tinh

  Tác động trung tinh

  Các trung tinh tốt cho thêm ảnh hưởng tốt, về vợ hay chồng khá giả và về sự hòa thuận: Xương, Khúc, Khôi, Việt.

  Sát tinh (Không Kiếp Kình Đà Linh Hỏa): miếu vượng thì chủ bất hòa hoặc chia ly thời gian ngắn; hãm thì ảnh khắc, họa hại người hôn phối xấu xa, bậy bạ. Cũng phải xét thêm ở chỗ giao ảnh hưởng với các sao khác.

  – Tả Hữu: tăng tác động cho các sao tốt hay xấu.

  – Hóa lộc: hôn phối giàu.

  – Hóa quyền: vợ lấn quyền, chồng sang.

  – Hóa khoa: hôn phối có học, có chức.

  – Hóa kỵ: bất hòa.

  – Lộc tồn, Cô Quả, nên cưới trễ sẽ tránh chia ly.

  – Thiên Mã: nên duyên ở nơi xa.

  – Phục binh: đi lại với nhau rồi mới cưới.

  – Tướng quân: đi lại trước, cưới sau.

  – Quang Quý: vì ân tình mà lấy nhau.

  – Song Hao: cưới easy hoang toàn.

  – Cô Quả: bất hòa, hay xa phương pháp.

  – Đào Hồng: cưới xin dễ nhưng nếu Đào Hồng hãm: hình khắc, chia ly.

  – Thiên Diêu: hoang dâm, bất chính.

  – Tuần, Triệt: trễ mới tốt (để khỏi bị ảnh khắc).

  Tác động chính tinh đối với ảnh hưởng trung tinh

  Trong cung Phu thê, có cả chính tinh và trung tinh gặp nhau, thì tác động chính tinh mạnh hay trung tinh mạnh?

  Xin thưa: tác động chính tinh mạnh hơn tác động trung tinh.

  Vậy nên chính tinh mà tốt, gặp trung tinh xấu thì cái tốt được giảm đi chứ không bị xấu.

  Nếu chính tinh có tác động xấu gặp trung tinh tốt, thì cái xấu bớt đi chứ cái tốt chưa có.

  không những thế, cũng có những phương pháp cố định, gặp phải là có một ảnh hưởng nhất định, hoặc có những trung tinh, hung sát tinh mạnh thì có tác động lấn át chính tinh.

  Vài dữ kiện thí dụ

  Phu thê có Cô, Quả, Đào Hồng hãm, Tả Hữu, không Kiếp là báo hiệu sự hình khắc chia ly.

  Lộc tồn, Vũ khúc, Cự Kỵ cũng thường báo hiệu sự chia ly.

  Một người có Tử Phủ, không Kiếp ở Thê, là cái tốt bị phá mất, mai mối nhiều lần không xong. Nhưng nếu sang Thân (ứng về hậu vận) tốt thì lại đỡ. Người đó lập gia đình muộn, vào năm 35 tuổi, được tốt.

  event được ghi ở các phương pháp chính tinh bên trên (trễ mới tốt) được nghiệm ra là rất đúng. Gặp những chính tinh đó lập gia đình sớm là bị hình khắc chia ly. Nhưng lập gia đình trễ thì không sao, tức là tránh được hình khắc chia ly.

  xem về vợ bé, phải xem cung Nô.

  không những thế, cũng có phương pháp người góa vợ, quét vợ sau, phải đoán ra. giống như gặp Tả Hữu, Hồng Đào hãm, không Kiếp, Cô Quả là mẹo góa vợ, nhưng get vợ sau thì không giống đi.

  Có Tuần Triệt thì lập gia đình gặp cản trở. Hai người chê nhau, hoặc gặp khó, nhưng chỉ khó lần đầu thôi. không phải có Tuần Triệt là không có vợ chồng. Còn Tuần Triệt gặp Tướng thì hình khắc (Tướng ngộ Tuần hay Triệt là cách độc).

  Một ngưởi mạng có Liêm trinh đắc địa, Thiên không, Hồng loan tại Dần Thân Tỵ Hợi, là người đứng đắn, lòng chỉ mong muốn tu, thì k nghĩ đến việc lập gia đình. bên cạnh đó đến năm 35 tuổi gặp Đào, Thai, Phục, Vượng, Tướng, lòng tự nhiên thấy xây dựng rộng ra tình yêu, hoặc gặp trường hợp đặc biệt, thế là thành vợ thành chồng. Có sao đứng đắn, phải gặp lúc có những sao thật bay bướm mới thành hôn.

  Hạn get vợ, quét chồng

  Xưa lập gia đình, nay trễ. giống như vậy, cũng những người đó, những lá số đó, môi trường đất nước (chiến tranh, đời sống khó khăn, việc lập sự nghiệp đeo đẳng dẫn dài) đủ nội lực làm lệch lạc số mạng chăng? Cũng không hẳn thế, là vì có số mạng, nhưng cũng có con người quyết định mới được.

  Vả chăng, số luôn luôn có, bởi vì những hướng dẫn báo hỉ vẫn xuất hiện, k năm này thì qua năm không giống. Năm nay không báo hỉ, không hôn nhân thì thi đậu, hay đi làm, không thi đậu, đi sử dụng, thì hôn nhân.

  – Đại tiểu hạn trùng lặp phùng tại cung Phu thê.

  – Hạn có Nhật Nguyệt chiếu.

  – Hạn có Đào, Hồng, Hỉ.

  – Hạn có Sát, Phá, Liêm, Tham.

  Tức là những hạn có hỉ tinh. Phải nhìn thấy cả đại hạn và tiểu hạn. Đại hạn có mẹo bảo hỉ. Tiểu hạn cũng có cách báo hỉ, thì đó là hạn thành hôn.

  Trường hợp Thân cư Thê và chồng lo lắng vợ

  Người đời thường bảo rằng Thân đóng ở Thê là người lo lắng vợ, hay nói nhẹ đi là người nể vợ, điều đó rất sai.

  Thân cư Thê chẳng hề sợ vợ.

  Thân cư Thê cũng k đương nhiên là nhờ vợ, cũng không hề Thân cư Phu là đương nhiên nhờ chồng. Thật thế, cung Phu thê mà xấu thì nhờ được nỗi gì đâu? Họa chăng là cung đó tốt, nghĩa là chồng hay vợ được giàu sang, mình mới nhờ.

  Vậy Thân cư Thê có nghĩa là gì? Có nghĩa là cuộc sống đương số chịu ảnh hưởng của vợ. Thân cư Phu cũng vậy. Chịu tác động thỉ rời ra không được. Một ông Thân cư Thê mà chúng tôi biết được bà xã rất tháo vát, một tay quán xuyến việc nhà, ông không phải lo gì hết. Một ông không giống cũng Thân cư Thê, giao hết con cái cho vợ để ông đi làm chính trị, thỉnh thoảng ông cũng léng phéng, nhưng các cô mèo chỉ đi thoáng qua và ông vẫn coi vợ trọng hơn hết. Cũng có thể là tác động bà xã mạnh ông chồng nể vợ là ở chỗ đó.

  – Thiên tướng, Quốc ấn (mạnh)

  – Tướng quân, Quốc ân (mạnh vừa)

  – Hóa quyền

  – Khôi Việt

  – Tử vi, Tả Hữu

  – Thiên phủ, Tả Hữu

  Chúng tôi có biết một ông có quyền chức lớn, ra ngoài hét ra lửa, ai cũng phải lo lắng. thế mà ở nhà, khi bà hét, ông run lên cầm cập, len lét rút vào một xó k dám ho he. Chỉ tại ở cung Thê của ông, có mấy phương pháp quyền tinh chập lại. Lý thứ nhất là lúc bà nổi giận mà phạt ông sau lần bắt được ông léng phéng với nữ thư ký. Bà quát:

  – Nằm xuống giường.

  Ông len lét nằm xấp xuống giường.

  Bà hỏi:

  – Mấy roi?

  Ông thưa:

  – Xin bà ba roi.

  Bà cầm get cây chổi phất trần, quất xuống 3 roi thật mạnh vào mông đít. Ông kêu van xin chừa.

  Câu chuyện đó thật 100%. Cả ông, cà bà cũng k cười trong lúc diễn ra cảnh đó. Ông sợ thật và bà cũng thật sự biểu lộ quyền oai theo sở like của bà.

  Nguồn: http://tuvi.cohoc.net/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Điểm Mặt 3 Cặp Đôi Hoàng Đạo Thân Nhau Như Ruột Thịt
 • 3 Cặp Đôi Hoàng Đạo Xung Khắc Có Tính Cách Trái Ngược Nhau
 • Điểm Mặt Cặp Đôi Hoàng Đạo Dễ Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
 • Xem Tử Vi Vợ Chồng Con Cái
 • Kinh Nghiệm Tử Vi: Giải Đoán Cung Tử Tức
 • Tướng Phu Thê, Xem Tướng Phu Thê Cực Chuẩn

  --- Bài mới hơn ---

 • Xem Tướng Tai Phụ Nữ Biết Mệnh Giàu Sang Phú Quý
 • Xem Tướng Tai Đẹp Tốt Của Phụ Nữ, Đàn Ông Có Hình Minh Họa
 • 3 Đặc Điểm Tướng Tai Phụ Nữ Giàu Sang, Phú Quý Cả Đời
 • Có 5 Nét Tướng Này, Phụ Nữ Giàu Sang Cả Đời, Lại Được Đàn Ông Luôn …
 • Xem Tướng Râu Nhận Biết Tính Cách Đàn Ông Với 7 Loại
 • Xem tướng mắt phượng mày ngài

  Tướng phu thê là gì?

  Tướng phu thê được xem là những nét giống nhau của 2 người khác giới trên cơ thể, đặc biệt là trên khuôn mặt. Dẫu biết rằng nam nhân thường có khuôn mặt với những đường nét khá là thô cứng, cùng biểu hiện cho sự mạnh mẽ, và cứng rắn còn ngược lại nữ nhân thường có khuôn mặt với đường nét mềm mại, ấy thế nhưng không ít cặp đôi được đánh giá là có những đường nét khá giống nhau trên khuôn mặt.

  Tỷ lệ Tam đình tương đương nhau

  Xét theo nhân tướng học, khuôn mặt của bạn sẽ được chia làm 3 phần hay còn gọi là tam đình (thượng đình, trung đình, hạ đình). Khu vực từ chân tóc tới hai đầu lông mày được gọi là thượng đình, trung đình sẽ được tính từ giữa hai đầu lông mày đến dưới cánh mũi. Cuối cùng, hạ đình là phần từ cánh mũi đến hết gương mặt.

  Tùy theo di truyền, mỗi người sẽ sở hữu tỷ lệ tam đình khác nhau. Có trường hợp thượng đình cao đầy đặn nhưng hạ đình lại ngắn và gai góc, cũng có người có tỷ lệ tam đình đều nhau, cân xứng… Vì thế, gương mặt hai bạn có nét giống nhau thì phần lớn do tam đình tương xứng, có cùng tỷ lệ.

  Tướng phu thê theo quy luật bù trừ

  Vợ chồng có tướng phu thê phải có sự bù trừ, giao hòa về cả tính cách lẫn ngoại hình. Giống như hai cực của nam châm vậy, trái dấu thì sẽ hút nhau.

  Về hình dáng vợ chồng qua cung phu thê, quy luật bù trừ thể hiện ở một người cao phải lòng một người thấp, một người béo với một người gầy, một người da trắng yêu một người da đen, một người mũi cao với một người mũi thấp…

  Về tính cách nhận biết tướng phu thê theo quy luật bù trừ là một người nói nhiều ở bên một người ít nói, người nóng nảy thích bên cạnh người dịu dàng, nhã nhặn, người tính tình trẻ con với một người chính chắn, trưởng thành…

  Một âm một dương bù trừ, bổ khuyết cho nhau tao sự hài hòa thống nhất, những cặp vợ chồng như vậy tình cảm sẽ duy trì được lâu dài. Một người mạnh mẽ, quyết đoán, cuồng nhiệt còn nửa kia lại nhẹ nhàng, ân cần, hôn nhân vì vậy mà bền vững, đầu bạc răng long.

  Hình tướng tương đối giống nhau

  Người ta thường nói về quan điểm âm dương tương hỗ, bổ trợ, nhưng cũng cần phải chú ý đến nguyên tắc “vật tụ theo loài”. Đơn giản vì khi quen biết, gặp gỡ, rồi yêu thương và thành vợ chồng chắc chắn sẽ phải có những điểm chung về nhân cách. Thông qua các đặc điểm về mắt, vóc dáng, tai, mũi, miệng… thì người ta sẽ khám phá được những điểm chung của họ. Chẳng hạn như họ có chung sở thích là đi du lịch thì phía cung dịch mã trên gương mặt phải có biểu hiện cát lợi như nhau. Một người gian tà, quỷ quyệt rất khó chung sống với một người vợ hay một người chồng thành thực, ngay thẳng, trung hậu.

  Một người ham kiếm tiền, chịu khó làm việc để kiếm tiền chắc chắn không ưa gì những người lười lao động và thích hưởng thụ. Một người có đôi mắt đẹp. Lãng mạn, giỏi văn chương nghệ thuật đương nhiên họ cũng có xu hướng muốn tìm những đối tượng yêu đương, kết hôn có chung sở thích để đôi khi cần trao đổi, bàn bạc trong lĩnh vực họ cùng đam mê. Đây là lý do mà nhiều người có xu hướng kết hôn với những người làm cùng ngành, cùng nghề, chí ít là có sự cảm thông trong công việc với sau, sau đó là những vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm nghề nghiệp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thế Nào Là Tướng Phu Thê? Cách Nhận Biết Tương Phu Thê Chuẩn
 • Tướng Phu Thê Là Gì? Tướng Phu Thế Nói Lên Điều Gì Và Cách Xem Tướng Phu Thê
 • Tướng Phu Thê Là Gì? Cách Xem Bạn Có Tướng Phu Thê Với Người Yêu
 • Xem Ngũ Hành Tương Sinh Tương Khắc Để Tìm Kiếm Một Nửa Của Đời Mình
 • Đoán Quá Khứ Và Tương Lai Qua Đường Kỳ Ảo Của Bàn Tay
 • Sao Quốc Ấn Ở Cung Phu Thê

  --- Bài mới hơn ---

 • Tính Chất Cơ Bản Của Sao Quốc Ấn
 • Chi Tiết Tử Vi Tháng 7 Chòm Sao Song Tử
 • Chi Tiết Tử Vi Tháng 2 Chòm Sao Song Tử
 • Xem Tử Vi Cung Hoàng Đạo Song Tử Năm 2022 Chi Tiết Chính Xác
 • Tính “hai Mặt” Của Chòm Sao Song Tử
 • Bài viết luận cung Phu thê theo sách Trung Châu Tử vi sơ cấp giảng nghĩa của Vương Đình Chi. Mời các bạn cùng đọc tham khảo.

  Bài viết về Luận giải cung Phu Thê trích từ cuốn Tử vi đẩu số tân biên của tác giả Vân Đằng Thái Thứ Lang. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài trình bày kinh nghiệm giải đoán cung Phu Thê của cụ Thái Dương rất công phu và đầy đủ. Mọi người có thể tham khảo như một cách tiếp cận cho việc giải đoán cung Phu Thê trên lá số Tử Vi

  Bài viết của tác giả Phan Tử Ngư chia sẻ về việc phân tích cung Phu Thê. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về Luận Cung vị Phu thê dẫn từ trang chúng tôi Mời bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về Hiệu năng của Quốc Ấn, Đường Phù trích từ cuốn Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Một bài viết hay trình bày 10 cách hóa giải cho cung Phu Thê xấu trong Tử Vi. Đây là bài viết rất đáng để tham khảo.

  Bài viết về phu thê phi hóa trong Tứ Hóa Bắc Phái. Đây là bài viết rất quan trọng.

  Bài viết phân tích trường hợp cung Phu thê có sao Hóa quyền rất đặc sắc của Tứ Hóa Bắc Phái. Mời bạn đọc tham khảo.

  Bài viết phân tích trường hợp cung Phu thê có sao Hóa khoa rất đặc sắc của Tứ Hóa Bắc Phái. Mời bạn đọc tham khảo.

  Bài viết phân tích trường hợp cung Phu thê có sao Hóa kỵ rất đặc sắc của Tứ Hóa Bắc Phái. Mời bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về Sao Quốc Ấn. Mời bạn đọc tham khảo.

  Bài viết về Luận vế Quốc Ấn. Mời bạn đọc tham khảo.

  Bài viết Luận về Lưu Hà-Thiên Trù-Quốc Ấn. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết Mẫu người “Thân cư Tài Lộc” và “Thân cư Phu Thê””. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết Định nghĩa tổng quát cung Bào, Phu Thê và Tử tức. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết Bàn về cung Phu Thê. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết 10 cách hóa giải cung Phu Thê xấu. Mời các bạn đọc tham khảo.

  Bài viết Những cách hoá giải khi cung Phu Thê xấu. Mời các bạn đọc tham khảo.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ý Nghĩa Sao Phá Quân
 • Ý Nghĩa Sao Phá Quân Trong Tử Vi
 • Học Xem Tử Vi: Luận Lá Số Phá Quân Ở Mệnh Thân Trong Tử Vi
 • Xem Luận Giải Chi Tiết Tử Vi Sao Phá Quân Hung Cát Ra Sao?
 • Xem Tử Vi Cung Song Ngư Năm 2022: Sự Nghiệp Có Nhiều Thành Tựu Nhưng Tình Cảm Lại Chưa Được Như Ý
 • Một Số Luận Điểm Về Cung Phu Thê??? Vt Tử Vi Và Tướng Số

  --- Bài mới hơn ---

 • Làm Sao Để Đến Lê Quang Định 449 / 73 ( Chua Giac Tho) Ở Bình Thạnh Bằng Xe Buýt
 • Dịch Vụ Xem Tử Vi: Xem Mệnh, Chuyển Vận, Đoán Tương Lai
 • Tử Vi Là Gì Và Có Nên Xem Tử Vi Không?
 • Kinh Nghiệm : Giải Đoán Cung Phu
 • Bình Giải Sao Xuất Ngoại Trong Tử Vi Chi Tiết 2022
 • Phối ngẫu có người ứng hợp vào sao tốt làm cho tốt thêm, có người ứng hợp vào sao xấu làm cho xấu thêm. Nhất là Mệnh cung người ấy, nằm ở vị trí không thích hợp đối với lá số TỬ VI của mình gây nên ảnh hưởng xấu. Hay nhất, hợp lý nhất, duyên nợ nhất nằm tại vị trí cung Phối. Thường gặp, vợ chồng trùng Mệnh hay ở Tài Quan Di và ở cung Điền, Tử cũng hợp lý. Chứ không nên leo trèo vào cung Phụ Mẫu hoặc quấy rối tại cung Tật Ách dễ đem tai họa đến cho mình. Cung Phối là từ dùng chung cho cả 2 giới rất thuận tiện.

  Cung Phu Thê tam hợp với các cung Phúc Đức, Thiên Di xung chiếu còn có cung Quan Lộc tác động mạnh vào cung này không ít.. So với cung Phúc Đức, cung Phu Thê có tầm quan trọng hơn vì trong đời sống thực, là cung gần gũi với Mệnh, tác động lên các cường cung, gây ảnh hưởng đến công danh tại cung Quan Lộc, ảnh hương giao lưu tiếp xúc đi lại lên cung Thiên Di. Đối với 1 số người nổi danh, tác động xấu ảnh hưởng trầm trọng. Còn tác động đến cung Phúc Đức bà con có thể gây tai tiếng xấu.

  Phôi cung còn nhị hợp và lục hội với các cung nhược, đa phần là các cung chỉ về người. Từ đó Phối cung ảnh hưởng không ít đến cung Phụ Mẫu, Huynh Đệ, Bạn Bè, Tật Ách, Tử Tức… tác động lên các cung ấy rất quan trọng.

  Ví dụ sinh động dễ hiểu.

  Cần giúp bố mẹ (hoặc anh em, bạn bè…) một ít tiền, bàn với phối ngẫu. Được trả lời là: Ai làm nấy ăn.

  Cần mua thuốc men dùng bản thân. Được trả lời là: Ai có thân nấy lo…

  Từ đó, ảnh hưởng xấu đếm tâm sinh lý của mệnh. Chính những điều này làm cho lá số Tử Vi bị tác động xấu hơn, hoặc tốt hơn những gì chúng ta luận đoán.

  Một số người cung an Thân cư tại Phối cung làm cho cung này lại quan trọng hơn, vì tính lệ thuộc vào cung này mạnh hơn, nơi nương tựa gởi gắm tâm thân của mình, một phần cuộc sống của mình, sống độc thân là 1 điều không nên chấp nhận Đừng hiểu lầm Thân cư vào Phối là sợ cung ấy. Muốn biết sợ hay không, nhìn vào cung Phối có HÓA KỴ là sợ, là ghét là căm, là sự đố kỵ… HOÁ KỴ biến hoá ly kỳ tuỳ thuộc vào sát tinh, KỴ HÌNH, TUẦN TRIỆT, CÁO PHỤ… Từ đó, tình nghĩa vợ chồng thì không. Thù oán nhau thì có, gây nên biết bao thảm cảnh trên cuộc đời.

  Thân cư Phối có TUẦN hay TRIỆT dễ thất vọng tình trường vì nó chủ mất, nhưng có cát tinh hội họp vẫn suốt đời ăn ở với nhau. Tất nhiên không tránh được những mất mát đau thương vài lần.

  Cơ bản là cung Phu Thê không nên tốt hơn MỆNH, nếu là nam giới, cung Mệnh yếu hơn cung Thê rõ ràng có sự sút kém về danh giá. Tuy nhiên, nữ giới có thể mạnh hơn cung Phu, có thể làm nổi bật cho gia đình. Nữ Mệnh, cung Mệnh yếu hơn cung Phu lại là điều đáng mừng. Cung Tử Tức tốt cũng là điều đáng mừng, hậu vận vè sau luôn luôn nhờ vào con cháu. Con hơn cha là nhà có phúc. Nữ Mệnh có lá số tốt quá tất nhiên dễ cao số. Khi cung Mệnh tốt, cung Phối thường yếu hơn hẵn. Vì đối tượng tương xứng rất khó gặp, mục tiêu bị hạn chế. Trong khi số phận lại cho gặp người chồng tầm thường. Tâm lý lại muốn gặp người tương xứng.

  Cung Mệnh tốt, tất cung Phối thường xấu. Rất dễ gặp trường hợp, Mệnh TUẾ HỔ PHÙ, tất nhiên cung Phối có TANG HƯ KHÁCH.

  Cá biệt có thể gặp trường hợp phu xướng phụ tuỳ. Đó là trường hợp Mệnh có Đào hay Hồng, Phối cung có sao còn lại. Nhưng đa phần lại không được như thế. Phu xướng, Phụ chẳng tuỳ, còn Hồng lên rằng; Đào chuyện hả? Chỉ thấy đào chuyện để xa nhau là ĐÀO HOA. Nếu có nói. Cũng chỉ nói những điều tai hại. Cho nên có câu “HỒNG LOAN cư Thê tiểu khác”. Vì chuyện không có gì cũng la to nói lớn. Đó là chưa kể 1 đống thị phi tinh, hung sát KỴ HÌNH tinh sẵn sàng đợi chờ phối hợp. Với người này tiểu khác với người kia lại đại hoạ. Nữ Mệnh tồi tệ nhất là có bộ HỒNG QUẢ tại Phu hay tại Mệnh.

  Nhưng đừng quá lo sợ là mình quá tốt. Cả nam và nữ đa phần là không được tốt, cái này nhiều vô số kể. Dễ mắc phải sai lầm cực kỳ quan trọng là đòi hỏi quá đáng. Mình không được tốt nhưng đòi hỏi người kia phải tốt.

  Dễ gặp ở phái nữ là. Ông chồng phải giàu (phú) phải sang (quí) phải tốt (tính cách hoàn mỹ) phải yêu thương (THIÊN TƯỚNG) lại chung thuỷ (Tuần). Lại phải tâm đầu ý hợp (Đồng Âm). Tài năng như nhị Khúc, khéo léo hiền lành như Cơ Lương… Tất cả những cái này cộng lại trên 1 người không bao giờ có. Nhất là mình là gì? Lại đi đòi hỏi người khác như vậy. Mình không có lại đi đòi hỏi người khác phải có.

  Lại luôn luôn đem chồng mình so sánh với chồng người. Chồng người ta có cái nhà to như cái nhà… tù. Lên xe, xuống ngựa có kẻ chầu chực… chờ còng tay. Thế là các ông chồng hối hả lo làm giàu, để bằng anh bằng em, tất nhiên là bất chính. Ta lại có, THAM LANG sẵn sàng biến thành tham ô… VŨ KHÚC biến thành móc ngoặc. THIÊN ĐỒNG biến thành thông đồng. CỰ MÔN biến thành khởi tố. TỬ VI biến thành định tội… Cuối cùng cũng đạt sở nguyện được ở villa có người canh gác. Đi đâu cũng có TẢ PHÙ HỮU BẬT. Đứng trước… vành móng ngựa nói, khắp nơi thiên hạ lắng nghe. Oai danh vang lừng bốn bể, danh trấn chư bang.

  Cung Phối còn gieo rắc nhiều tai hoạ vô số. Đến xúi giục tranh giành nhà cửa, từ của riêng đến cả của chung. Đường phố bị lấn chiếm, ngỏ hẻm càng thêm chật chội… Họ lấn ra được sao nhà mình lại không lấn. Tấc đất, tất vàng.

  Có kẻ thấy hạnh phúc sang giàu phút chốc của người rồi đâm ra ghen tị. Không nhìn ra hạnh phúc của mình. Tự đào hố chôn mình. Tất cả cũng do bản chất của con người thiếu bản lãnh. Cũng phải kể đến các nhà khoa học, nghiên cứu, chính trị… ưa yên tĩnh để suy nghĩ. Nhưng mụ vợ lại lăng loàn ưa được quấy rối tình dục là PHÁ QUÂN, ưa vuốt ve là THIÊN PHỦ, ưa sờ mó là CỰ MÔN. Thế là đành đôi ngã chia ly.

  Có hiện tượng rất thường gặp, nói yêu nhau nhưng thực tế thường là ngộ nhận. Lấy nhau vì nhiều lý do như tiền của, danh vọng, nhan săc… Đến một ngày phát sinh thương yêu thật sự thì đã muộn màng.

  Phối cung, là cung gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến Mệnh cung. Dù rằng không nhị hợp hay lục hội với cung Mệnh. Khi luận đoán cung phối chú trọng đến các bộ sao đôi như TUẦN TRIỆT, KHÔNG KIẾP, HOẢ LINH, CÁO PHỤ, XƯƠNG KHÚC, KHÔI VIỆT… để tăng tình tiết trong luận đoán.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top 10 Địa Chỉ Xem Bói Ở Hà Nội Được Nhiều Người Tìm Đến Nhất
 • Xem Tử Vi Trọn Đời Sinh Năm 2030 Nữ Mạng
 • Giải Đoán Tử Vi Liệu Có Chính Xác
 • Cách Nhanh Hết Kinh Nguyệt Webtretho
 • Tử Vi Tuổi Quý Dậu 1993 Nam Mạng Năm 2022
 • Luận Giải Hình Dáng Vợ Chồng Qua Cung Phu Thê

  --- Bài mới hơn ---

 • Luận Cung Phu Thê Trong Lá Số Tử Vi – Học Tử Vi
 • Tử Vi Là Gì? Nguồn Gốc Của Tử Vi Được Xuất Phát Từ Đâu?
 • Tử Vi Trọn Đời Của Tuổi Đinh Tỵ – Nữ Mạng (1977
 • Tử Vi Trọn Đời Của Tuổi Mậu Thìn – Nữ Mạng (1988
 • Tử Vi Trọn Đời Tuổi Tị: Tổng Quan Vận Mệnh Và Cuộc Đời
 • Cung Phu Thê trong lá số Tử Vi biểu hiện quan hệ vợ chồng, hình dáng vợ chồng. Đồng thời bộc lộ một số điều cơ bản về sinh hoạt vật chất và tinh thần của người chồng hay người vợ đương số.

  Thiên Nguyệt Đức ngộ Đào Hồng

  Trai lấy vợ đẹp gái chồng giàu sang.

  Sao Thai mà Ngộ Đào Hoa

  Tiền dâm hậu thú mới ra vợ chồng.

  Vợ chồng viễn phối tha phương

  Đào Hồng đối chiếu vào làng Thiên Di.

  Phu cung Hóa Kỵ một mình

  Tơ lòng chưa dứt mối tình đã lui.

  Thiên Riêu bất chính cả đời

  Liêm Trinh viễn phối ở nơi bần hàn.

  Triệt Tuần ngộ Mã Hành thê vị

  Vợ bỏ chồng Đào Tị tha hương.

  Vợ chồng nay giận mai hờn

  Phục Binh Hóa Kỵ nơi toà phu thê.

  Vợ về có của muôn vàn

  Ân Quang, Nguyệt Đức, Thái Dương, Mã Đồng

  Ai mà Thiên Tướng, Đào Hồng

  Ai mà Thiên Mã Lộc phùng Thanh Long.

  Luận giải Cung Phu Thê

  Việc luận giải Cung Phu Thê trong Lá Số Tử Vi rất là quan trọng. Bởi nó biểu thị mối quan hệ giữa đương số và người phối ngẫu. Sự nghiệp thành công hay thất bại. Cuộc đời thuận buồm xuôi gió hay trắc trở gập ghềnh. Tất thảy đều không thể bằng có được một người phối ngẫu tốt.

  Nữ nhân có thể vì tình cảm mà Hi Sinh. Nam nhân có thể vì tình cảm mà lấy lại Đấu Chí

  (*Đấu Chí – Ý chí phấn đấu trong cuộc sống)

  Trong “Tam phương tứ chính”, Cung Phu Thê hội hợp với các cung: Cung Phúc Đức, Cung Quan LộcCung Thiên Di. Cách bài bố này đặc biệt phù hợp với triết lý nhân sinh của đời người.

  Sự nghiệp của một người, đương nhiên chịu ảnh hưởng của đời sống hôn nhân. Thiên Di có nghĩa là đi xa, là vợ chồng chia ly hay gặp gỡ nhau nơi đất khách quê người. Phúc Đức lại chủ về đời sống tinh thần của hôn nhân. Vợ chồng hòa hợp hay xung khắc, gần gũi hay xa lạ tất chịu ảnh hưởng từ cung này

  Cho nên việc quan sát và luận đoán Cung Phu Thê. Cần phải xem xét kỹ các tinh diệu tọa thủ tại 3 cung Phúc Đức, Thiên Di và Quan Lộc. Tinh diệu từ 3 cung này, tất cũng chịu sự ảnh hưởng chi phối ngược từ Cung Phu Thê, điều này cũng là sự hợp lý

  Bài viết chuyên sâu về Cung Phu Thê này. Ngoài việc phân tích tính chất của 14 Tinh hệ chính diệu khi nhập vào Cung Phu Thê. Còn trình bày thêm tính chất của lũ Phụ tinh, Tá tinh, Sát tinh… khi chúng cùng nhập vào Cung Phu Thê. Mọi người cần dung nhập những tính chất này với tính chất của các chính tinh để cân nhắc xem tình hình mạnh lên hay yếu đi, hoặc tình hình chuyển hóa thế nào để đưa ra luận đoán.

  Chẳng hạn “Thiên Cơ Cự Môn” chủ trước lúc hôn nhân có sóng gió trắc trở, hơn nữa còn chủ về phiêu bạt trôi nổi. Mà  tính chất của Lộc Tồn lại chỉ phu thê ân ái đằm thắm, duy có vấn đề là đương số dễ bị người phối ngẫu ức hiếp bắt nạt. Bởi vậy mà vợ chông li tán, phân ly. Trường hợp luận đoán, có thể tham khảo 2 tính chất này, phối hợp thêm vòng đại hạn hoặc lưu niên để xét đoán xem cụ thể xảy ra chuyện gì.

  Trong xã hội hiện nay, đời sống sinh hoạt hôn nhân giữa vợ chồng. Việc luận đoán không ngoài những vấn đề như tình cảm, tài năng, nhan sắc và tiền bạc. Thế sự rất khó toàn mĩ, tài năng và nhan sắc rất khó lưỡng toàn. Nhưng cũng không phải là không có khả năng tài năng, nhan sắc và tiền bạc đều có đủ. Cho tới trường hợp khi các phương diện đều hợp với lí tưởng, thì tình cảm thường thường lại dễ xảy ra thay đổi.

  Cho nên đạo vợ chồng quý ở chỗ biết “Thấy vừa là đủ”. Những điều được trình bày ở bài viết này không những chỉ ra những hiện tượng quan trọng, mà còn gợi ý biện pháp dùng nỗ lực hậu thiên để bổ cứu và thích ứng với cuộc sống hôn nhân. Hy vọng mọi người có thể lĩnh ngộ ra một đôi điều gì đó…

  Cách xem Cung Phu Thê Tốt hay Xấu trong Lá Số Tử Vi

  Để luận đoán xem hôn nhân có được mĩ mãn hay không. Ngoại trừ xem xét Cung Phu Thê. Cần phải đồng thời quan sát Mệnh, Thân. Sau đó đem cả 2 tính chất xem xét được tiến hành dung hòa, tổng hợp lại để luận đoán.

  Lưu ý, đại hạn có Cung Phu thê đều cần phải xem xét cẩn thận để có thể nhìn ra được sự thay đổi trong quan hệ tình cảm vợ chồng. Thông thường, không nhất thiết phải sử dụng quan hệ giữa các tinh hệ tại đại hạn Mệnh Thân để hỗ trợ luận đoán, trừ khi xem xét bệnh tật

  Muốn luận đoán về hôn nhân, tốt nhất là mang Lá Số Tử Vi của cả hai người nam và nữ ra quan sát một lượt. Miễn là chỉ cần cân nhắc cặn kẽ, tỉ mỉ thì có thể nhìn ra một số tình tiết.

  Muốn xem Cung Phu Thê tối hay xấu, cần phải lưu ý một số nguyên tắc sau:

  • Nhiều cát tinh tụ hội chưa hẳn đã có lợi. Như Văn Xương Văn Khúc chủ được người phối ngẫu quan tâm chăm sóc, nhưng cũng có khả năng có tình nhân bên ngoài.

  • Hung tinh ác sát cũng chưa hẳn là không cát. Như Đà La chủ phối ngẫu phương xa. Nhưng nếu gặp Lộc Mã lại chủ tha hương phát tài, hơn nữa cảm tình phu thê có khả năng rất tốt đẹp.

  Cho nên tất cần phải tử tế cẩn thận cân nhắc đắn đo

  Tử Vi Cung Phu Thê

  Khi Sao Tử Vi ở Cung Phu Thê, chủ về người phôi ngẫu có tính gia trưởng, tính thống trị, mà cũng có tinh thần trách nhiệm. Tử Vi Hóa Quyền, chủ về vợ đoạt quyền chồng, hôn nhân tuy không như ý nhưng không dễ nói lời chia li.

  • Gặp cát tinh, nữ mệnh chủ về chồng vinh hiển, nam mệnh chủ về vợ có khí khái đàn ông.

  • Gặp hung tinh, thì nội tâm đau khổ nhưng bề ngoài vẫn khoan dung.

  Tử Vi độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, không có cát tính, chủ về gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, hoặc bằng mặt mà không bằng lòng, hoặc có xu hướng hay hứng thú khác nhau, hoặc người phối ngẫu bị ám tật.

  • Tử Vi ở cung Tí thì người phôi ngẫu có tính hướng nội

  • Tử Vi ở cung Ngọ thì người phối ngẫu có nghề nghiệp đặc biệt.

  Tử Vi độc tọa Tý Ngọ, Nam mệnh nên lấy vợ nhỏ tuổi. Nữ mệnh nên lấy chồng lớn tuổi hơn mình.

  • Tử Vi Phá Quân đồng cung thì phần nhiều lấy vợ lớn tuổi hơn mình, còn chủ về nạp thiếp, hoặc có tình nhân bên ngoài. Nữ mệnh nên lấy chồng lớn tuổi hơn mình. Chủ về vợ chồng gần nhau ít mà xa nhau nhiều, hoặc có sóng gió, trắc trở.

  • Tử Vi Thiên Phủ đồng cung thì nội tâm thường có tâm sự giấu kín. Chủ về hôn nhân muộn, nhưng có thể sống đến bạc đầu.

  • Tử Vi Tham Lang đồng cung thì chủ vợ có chí đàn ông, khó tránh hình khắc, nên kết hôn muộn. Người phối ngẫu nhiều tài nghệ, có tình cảm thú vị. Gặp sát tinh thì trăng gió, gặp đào hoa thì có tình nhân bên ngoài, rơi vào mê lộ nhưng cuối cùng biết quay trở về. Nếu Cung Phu Thê vô chính diệu, đối cung có “Tử Vi Tham Lang”, mà tứ sát cùng chiếu cung phu thê. Kình Dương và Linh Tinh lại đổng độ với “Tử Vi Tham Lang”, thì trái lại, không có niềm vui gia đình.

  • Tử Vi Thiên Tướng đồng cung ở hai cung Thìn hoặc Tuất, là “Thiên La Địa Võng”, dễ xảy ra thay đổi bất ngờ. Vợ tuy có thể giúp chồng về sự nghiệp nhưng bạc tình. Nên kết hôn muộn. Nam mệnh nên lấy vợ nhỏ tuổi.

  • Tử Vi Thất Sát đồng cung là người phối ngẫu có thuật giữ chồng, có lực khai sáng, giỏi nói năng.

  Sao Thiên Cơ Cung Phu Thê

  Khi Sao Thiên Cơ ở Cung Phu Thê, điều này chủ về người phối ngẫu dễ thích ứng hoàn cảnh, tình cảm dễ thay đổi. Không nên gặp Tả Phụ, Hữu Bật, Hỏa Tinh, Linh Tinh. Chủ về tình cảm thay đổi thường do tính tự do phóng khoáng, thích sao làm vậy mà ra. Gặp hạn tốt có thể hòa hợp trở lại. Người phối ngẫu có nhiều tài, nam mệnh nên lấy vợ nhỏ tuổi hơn mình, cần phải chênh lệch từ ba tuổi trở lên, vợ tính tình khéo léo, cơ trí và biết chăm lo gia đình, dễ bất hòa với thân gia, gặp các sao sát, kị thì càng đúng. Thường có hôn lễ một cách không chính thức, hoặc chủ về người phối ngẫu thích đầu cơ lợi dụng.

  • Thiên Cơ độc tọa ở cung Sửu thì chủ về người phối ngẫu dễ đi xa, li biệt. Ở cung Mùi thì chồng dễ bị dụ dỗ, trước hôn nhân dễ xảy ra sóng gió, trắc trở.

  • Thiên Cơ Thái Âm đồng cung thì hôn nhân ắt phải có một thời kì sóng gió, trắc trở. Gặp Tả Phụ, Hữu Bật, Hỏa Tinh, Đà La, Văn Xương, Hóa Kị thì càng nặng. Gặp Hóa Lộc, Hóa Quyền và lục cát tinh thì văn nhã phong lưu, được vợ là người thông minh, nên lấy người nhỏ tuổi hơn mình.

  • Thiên Cơ Cự Môn đồng cung thì trước hôn nhân dễ xảy ra sóng gió, trắc trở. Cũng chủ về nửa cuộc đời phiêu bạt, hoặc sớm thành cô quả, nhẹ thì bằng mặt mà không bằng lòng, người phối ngẫu mê cờ bạc hoặc có tình nhân bên ngoài.

  • Thiên Cơ Thiên Lương đồng cung thì trước hôn nhân từng li hôn, hoặc bị gia đình phản đối. Sau kết hôn dễ có sóng gió, trắc trở, hoặc người phối ngẫu bị nạn tai tật bệnh, nhưng rốt cuộc có thể hóa giải.

  • Thiên Cơ độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, chủ về tình cảm dễ thay đổi, yêu đương hay bị trở ngại. Nữ mệnh đoan trang gặp người không đàng hoàng.

  Sao Thái Dương Cung Phu Thê

  Khi Sao Thái Dương ở Cung Phu Thê, nếu hội Kình Dương, Đà La là lúc đầu nồng ấm về sau nguội lạnh, chủ về kết hôn không chính thức. Nữ chủ về người phối ngẫu quý hiển. Thái Dương lạc hãm thì người phối ngẫu bình thường, nhưng cũng được đầm ấm

  Thái Dương hãm mà Hóa Ky, chủ về vợ thì đa nghi, chồng thì nhiều nạn tai tật bệnh, hoặc dễ chia ly.

  Thái Dương gặp cát tinh, nam chủ về nhờ vợ mà được quý.

  • Thái Dương gặp Phá Quân thì thành hôn mà không có nghi lễ chính thức.

  • Thái Dương ở hai cung Tí hoặc Ngọ, nên kết hôn muộn. Nam mệnh thì được vợ kiên trinh, biết chăm lo gia đình. Nữ mệnh có chồng lớn tuổi, lạnh nhạt mà tự cam chịu. Dù tình cảm có sóng gió, trắc trở, rốt cuộc cũng được hóa giải. Gặp nhiều sao trong lục cát tính, lại gặp thêm sát tinh và sao đào hoa, thì vợ chồng đều có tình nhân bên ngoài.

  • Thái Dương ở hai cung Sửu hoặc Mùi mà có Thái Âm đồng độ, có sự thay đổi trước hôn nhân hoặc sau kết hôn. Gặp lục sát tinh, Hóa Kỵ, Tả Phụ, Hữu Bật thì càng nặng, chủ về người phối ngẫu ích kỉ, thân gia bất hòa. Nữ mệnh thì nặng hơn nhiều, chủ về làm vợ lẽ.

  • Thái Dương Cự Môn đồng cung ở cung Dần rất có lợi, không có Hóa Kỵ và Hữu Bật thì đẹp đôi, cũng chủ về lấy người khác văn hóa.

  • Thái Dương Thiên Lương đồng cung ở hai cung Mão hoặc Dậu, chủ về ly tán rồi xum họp. Hoặc trước hôn nhân có trở lực, người phối ngẫu gặp hiểm nạn, rốt cuộc có thể hóa giải. Nữ mệnh chồng không nên kinh doanh làm ăn.

  • Thái Dương độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, gặp cát tinh, chủ về người phối ngẫu nhường nhịn. Gặp sát tinh nên lấy chồng lớn tuổi, lấy vợ nhỏ tuổi, nên kết hôn muộn.

  • Thái Dương độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, ở cung Tị thì tốt hơn cung Hợi. Ở cung Tị chỉ chủ về hôn nhân không có nghi lễ chính thức. Ở cung Hợi, kết hôn sớm phần nhiều chủ về li dị, là một đôi không hoàn mĩ, còn chủ về vợ tính cương cường.

  Vũ Khúc Cung Phu Thê

  Khi Sao Vũ Phúc ở Cung Phu Thê. Bởi Vũ Khúc chủ về cô độc và hình khắc nên nếu gặp Thất Sát, Phá Quân, chủ về ba lần nhân duyên. Vũ Khúc nhập miếu thì khó tránh khỏi việc kết hôn muộn.

  “Vũ Khúc Thiên Phủ” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, cần phải gặp sao lộc mới chủ về hôn nhân hạnh phúc, hội Liêm Trinh Hóa Lộc mới là tốt. Nếu Vũ Khúc Hóa Lộc, nam mệnh chủ về vợ có năng lực làm việc giỏi hơn chồng. Nếu đối cung là Thất Sát đồng độ với Lộc Tồn, thì tình hình “vợ đoạt quyền chồng” càng nghiêm trọng. Nam mệnh nếu cung mệnh có Hỏa Tinh, Linh Tinh thì chủ về ở rể.

  “Vũ Khúc Thiên Phủ” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, nếu Vũ Khúc Hóa Kỵ, nữ mệnh chủ về hôn nhân giữa chừng đứt đoạn, do chồng mắc bệnh, hay chồng thay lòng đổi dạ, có người khác. Nam mệnh chủ về vợ chồng sinh ly. Nếu có nhiều sát tinh hội hợp, thì đây là mệnh tái hôn. Nếu gặp các sao phụ, tá, nam mệnh hay nữ mệnh đều chủ về bị người đã có gia đình theo đuổi. Gặp “sao lẻ” phụ, tá, thì đây là mệnh tái hôn. Có các sao đào hoa hội hợp, thì sau kết hôn vẫn bị người đã có gia đình theo đuổi, nữ mệnh càng nặng.

  Đối với “Vũ Khúc Thiên Phủ” ờ hai cung Tí hoặc Ngọ, các cung hạn Phá Quân, “Tử Vi, Thiên Tướng”, Thiên Đồng, “Thiên Cơ, Cự Môn” là đại vận hoặc lưụ niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

  “Vũ Khúc Tham Lang” ở hai cung Sửu hoặc Mùi, thông thưòng chủ về người bạn đời keo kiệt, bủn xỉn, xem nặng tiền bạc, lúc nào cũng kiểm soát tiền bạc của người bạn đời. Có Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc hội chiếu thì không đúng, chủ về chồng giàu có sung túc, hoặc vợ có thể tự mình làm ăn, kinh doanh. Trường hợp đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về tình cảm vợ chồng trước nồng ấm sau nguội lạnh. Nếu có các sao đào hoa tụ tập, sẽ chủ về trước hôn nhân và sau kết hôn đều có tình huôhg rối rắm về tình cảm.

  “Vũ Khúc, Tham Lang” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, có Hóa Kỵ, chủ về vì người bạn đời mà phá tài. Gặp các sao khoa văn hay đào hoa, sẽ chủ về thay lòng đổi dạ, có người khác, gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, sẽ chủ về không có lạc thú khuê phòng, hoặc chủ về tái hôn.

  Đối với “Vũ Khúc Tham Lang” ở cung phu thê, các cung hạn “Thiên Cơ, Thiên Lương”, “Thiên Đồng, Thái Âm” thủ cung phu thê, là đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt. Vũ Khúc Hóa Kỵ, nữ mệnh, đặc biệt lấy cung hạn phu thê “Thiên Cơ, Thiên Lương” (mượn sao nhập cung) để định cát hung của chồng.

  “Vũ Khúc Thiên Tướng” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, cần phải cương nhu tương tế mới chủ về hôn nhân tốt đẹp. Nếu gặp Tả Phụ, Hữu Bật, thì chủ về vợ chồng giúp đỡ nhau.

  “Vũ Khúc, Thiên Tướng” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, quá cứng rắn thì nhân duyên vợ chồng không lâu bền (nam mệnh lại chủ về bị vợ chi phối), quá nhu thì bị người bạn đời gây lụy, đều không phải là mệnh cục tốt đẹp. Nếu bị Hỏa Tinh, Linh Tinh giáp cung, hay Kình Dương, Đà La giáp cung, thì mức độ bất lợi càng nặng. Nhưng trường hợp “Vũ Khúc Thiên Tướng” bị Hỏa Tinh, Linh Tinh giáp cung, mà đối cung có Lộc Tồn, Thiên Mã, thì chủ về người bạn đời hoặc bản thân đương số phải bôn ba vất vả, khiến vợ chồng gặp nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều.

  “Khi SaoVũ Khúc và Sao Thiên Tướng” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, gặp các sao đào hoa, và “sao lẻ” phụ, tá, chủ về sau kết hôn vẫn dễ có tình yêu với người đã có gia đình. Nếu là “Hình kị giáp ấn”, thì rơi vào vũng bùn của tình cảm mà không thể tự đứng lên được. Nếu là “Tài ấm giáp ấn”, sẽ chủ về tình yêu có tính chất ỷ lại vào đối tượng.

  Đối với “Vũ Khúc Thiên Tướng” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, các cung hạn “Thái Dương, Thiên Lương”, “Thiên Đồng, Cự Môn”, và “Vũ Khúc, Thiên Tướng” là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

  “Vũ Khúc Thất Sát” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, thường chủ về kết hôn muộn, nếu không, phần nhiều sẽ có hối tiếc trong hôn nhân, ở cung Dậu thì càng nặng.

  • Trường hợp “Vũ Khúc Thất Sát” ở cung Mão, thì Thái Dương ở cung Thìn là miếu vượng, Thái Âm ở cung Tuất cũng là miếu vượng.
  • Trường hợp “Vũ Khúc Thất Sát” ở cung Dậu thì Thái Dương ở cung Tuất, Thái Âm ở cung Thìn, đều là cung lạc hãm, cho nên cung Dậu không bằng cung Mão (xem hôn nhân, ngoài cung phu thê, còn cần phải xem kèm tình hình “miếu vượng lợi hãm” của Thái Âm Thái Dương).

  “Vũ Khúc Thất Sát” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, nếu Vũ Khúc Hóa Kỵ, hoặc hội Liêm Trinh Hóa Kỵ, lại gặp tứ sát, Địa Không, Địa Kiếp tụ tập ở tam phương tứ chính, chủ về người bạn đời bị tai nạn bất ngờ, hoặc vì người bạn đời mà bị phá tán, thất bại. Thời kì ứng nghiệm thường là đến lưu niên Vũ Khúc, Liêm Trinh Hóa Kỵ trùng điệp, hoặc Kình Dương, Đà La trùng điệp. Luận đại hạn thì lúc đến các cung hạn mượn “Liêm Trinh Tham Lang”, hoặc Thiên Tướng thủ cung phu thê.

  “Vũ Khúc Thất Sát” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, bản cung không gặp sát tinh, mà tam phương gặp sát tinh, sẽ chủ về người bạn đời dãi dầu sương gió, phiêu lưu ở bên ngoài, gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, hoặc gặp Thiên Mã thì càng đúng. Nếu tam phương gặp thêm các sao phụ, tá cát, thì người bạn đời nên theo võ nghiệp. Nếu tam phương có Hỏa Tinh, Thiên Trù đồng độ, hoặc Phá Quân có sao lộc gặp Hỏa Tinh, thì người bạn đời nên kinh doanh ngành ẩm thực.

  “Vũ Khúc Thất Sát” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, cũng chủ về người bạn đời tính cách cứng rắn. Hễ cung phu thê gặp “Vũ Khúc, Thất Sát”, cung phúc đức ắt sẽ là “Tử Vi Phá Quân”, cho nên chủ về người bạn đời tính cách cứng rắn, thường thường khó hòa hợp. Có hòa hợp được hay không, cần phải xem nhóm tinh hệ “Liêm Trinh Tham Lang” có sắc thái gì. Nếu có sắc thái tình cảm thì có thể hòa hợp. Nếu thiên nặng về ham muốn vật chất, thì hai vợ chồng đều muốn khống chế nhau. Trong tình hình này, cung mệnh mà có sao đào hoa thì vẫn chủ về vợ chồng sống với nhau đến bạc đầu.

  “Vũ Khúc Thất Sát” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, rất kỵ Hỏa Tinh, Đà La đồng độ, chủ về tái hôn. Gặp “sao lẻ” Văn Xương hay Văn Khúc, hoặc Hóa Kỵ, chủ về thành thân mà không có hôn lễ chính thức. Trường hợp sát tinh nặng, Vũ Khúc Hóa Kỵ, chồng có bệnh kín, hoặc mắc bệnh phổi.

  Vũ Khúc độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, nên kết hôn muộn, có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, chủ về thành hôn hấp tấp, vội vàng, được cát hóa và có sao cát, thì người bạn đời tinh tế, sắc sảo, có năng lực làm việc, gặp các sao sát, kị, hình, chủ về vợ chồng sinh ly tử biệt, sát tinh nhẹ thì vì người bạn đời mà phá tài.

  Vũ Khúc ở hai cung Thìn hoặc Tuất khắc hại khá ít, nhưng đến đại hạn Phá Quân, Thất Sát thủ cung phu thê, gặp các sao sát, kị, hình tụ tập, cũng chủ về có khắc hại. Trường hợp hội Tham Lang ở đối cung, có Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh đồng cung, phần nhiều chủ về tình yêu nồng cháy, nhưng cũng nhiều trắc trở, có Thiên Diêu đồng độ thì càng nặng. Vũ Khúc ở cung Thìn tốt hơn ở cung Tuất, xem Thái Dương, Thái Âm miếu hay hãm thì biết.

  Đối với Vũ Khúc ở hai cung Thìn hoặc Tuất, các cung hạn Phá Quân, Thất Sát, Thiên Lương, Cự Môn là ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

  “Vũ Khúc Phá Quân” đồng độ ở hai cung Tị hoặc Hợi, gặp các sao sát, kị, hình, hôn nhân ắt sẽ bất lợi, nên kết hôn muộn, nếu không cũng chủ về tái hôn, làm nhị phòng hay kế thất. Ngại nhất là có Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp đồng độ, phần nhiều chủ về oán hận người bạn đời.

  “Vũ Khúc Phá Quân” đồng độ ở hai cung Tị hoặc Hợi, được cát hóa, có sao cát, sẽ chủ về người bạn đời tinh tế, sắc sảo, bản thân đương số bị người bạn đời khống chế.

  Nếu “Vũ Khúc Phá Quân” có Lộc Tồn, Thiên Mã cùng bay đến, hoặc có Lộc Tồn, Thiên Mã vây chiếu, sẽ chủ về vợ chồng mỗi người một nơi, gặp nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều. Có Hỏa Tinh, Linh Tinh hoặc Địa Không, Địa Kiếp đồng độ, chủ về vợ chồng hữu danh vô thực.

  “Vũ Khúc Phá Quân” ở hai cung Tị hoặc Hợi, được cát hóa và có sao cát, Thất Sát kèm sao lộc đến hội, nam mệnh chủ về nhờ vợ mà kiếm được tiền, nữ mệnh chủ chồng phú quý. Trường hợp ở cung Tị tốt hơn ở cung Hợi.

  Đối với “Vũ Khúc Phá Quân” ở hai cung Tị hoặc Hợi, các cung hạn Thiên Đồng, Cự Môn, Thiên Lương, Thái Dương là ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

  Hễ Vũ Khúc ở cung phu thê, có Văn Khúc Hóa Kỵ đồng độ, đều chủ về không có hôn lễ chính thức. Nếu thành cách cục “Linh Xương Đà Vũ”, thì hôn nhân ắt sẽ đổ vỡ, thậm chí “hình khắc” người bạn đời.

  Sao Thiên Đồng ở Cung Phu Thê

  Khi Sao Thiên Đồng ở Cung Phu Thê. Nếu gặp lục cát tinh, chủ về người phối ngẫu xinh đẹp, ung dung, tự nhiên, lịch sự. Nữ mệnh Thiên Đồng thủ Cung Phu Thê gặp tứ sát, Hóa Kỵ, chủ về hữu danh vô thực, làm nhị phòng, hoặc li hôn, tái giá. Hoặc người phối ngẫu bị tật bệnh nạn tai. Gặp Cự Môn thì điều tiếng liên miên.

  Nam nữ đều nên kết hôn muộn, chủ về đã đính hôn rồi hủy bỏ hôn ước sau đó mới kết hôn. Hoặc lấy nhau nhưng không cử hôn lễ chính thức. Nếu không, thì dễ có nhiều vợ, khó tránh lấy vợ nhỏ tuổi. Gặp tứ sát cũng chủ về hữu danh vô thực.

  • Thiên Đồng Cự Môn, chủ về trắc trở, trước hôn nhân xảy ra sóng gió. Nữ mệnh gặp bản cung, có thể lấy chồng sang quý. Chủ về không có danh phận chính thức, nếu không, đến trung niên có thể xảy ra sóng gió.

  • Thiên Đồng Thiên Lương đồng cung,  thời kì tân hôn và lúc già thì cát, thời kì trung niên gần nhau ít mà xa nhau nhiều, hoặc tái hôn. Cũng chủ về sau khi li hôn có thể lấy vợ đẹp, hoặc lấy chồng đa tài. Nam mệnh chủ về lấy được vợ giỏi giang biết chăm lo gia đình. Nữ mệnh chủ về bản thân vất vả chăm lo gia đình.

  • Thiên Đồng độc tọa ở hai cung Mão hoặc Dậu. Ở cung Mão nện kết hôn sớm. Ở cung Dậu nên kết hôn muộn. Nữ mệnh thiếu duyên với chồng, trung niên cô độc. Gặp các sao đào hoa như Hàm Trì, Hồng Loan, Thiên Hỉ, chủ về tình cảm thay đổi, có người khác.

  • Thiên Đồng độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, chủ về yêu đương gặp trở ngại, sau kết hôn ở nơi khác. Vợ chồng không cùng xu hướng, sở thích. Ở cung Tuất nặng hơn.

  • Thiên Đồng độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, chủ về hình dáng, địa vị sang hèn, tư tưởng đều không hợp nhau, thân gia bất hòa, dễ có tình nhân bên ngoài.

  • Thiên Đồng Thái Âm đồng cung , chủ về nên lấy chồng lớn tuổi. Hoặc lấy được vợ có năng lực làm việc. Nữ mệnh dễ nảy sinh thay đổi tình cảm, chỉ cuộc hôn phôi cuối cùng mới đẹp.

  Liêm Trinh ở Cung Phu Thê

  Khi Sao Liêm Trinh ở cung Phu Thê, bởi Liêm Trinh chủ về hình khắc. Nên nếu gặp nhiều sát tinh thì phải đôi ba lần vợ (khắc ba lần).

  Nam mệnh lấy được vợ đẹp, gặp Hóa Kỵ thì ly hôn rồi tái hôn lấy được vợ đẹp. Gặp đào hoa thì vợ có tình nhân bên ngoài, gặp Thất Sát, Phá Quân thì vợ chồng bất hòa, gặp tứ sát thì hình khắc, vì chuyện tinh cảm nam nữ mà có kiện tụng.

  Nữ mệnh, Liêm Trinh gặp sát tinh, chủ về chồng chỉ có hư danh, hoặc chủ về không cử hành hôn lễ.

  • Liêm Trinh gặp Thiên Phủ, chủ về người phối ngẫu tính cương cường, khó tránh khắc khẩu.

  • Liêm Trinh Thiên Tướng đồng cung, gặp Tả Hữu, lục sát, Văn Xương, Văn Khúc,Hóa Kỵ, chủ về chia ly. Hoặc người phối ngẫu không trung trinh. Sát tinh nặng thì chủ về tranh chấp bất hòa, không có con cái.

  • Liêm Trinh Thất Sát đồng cung chủ về vợ đẹp mà dâm. Gặp cát tinh thì có thể tránh được họa. Gặp Tả Phụ, Hữu Bật, lục sát, Hóa Kỵ thì hôn nhân bất lợi. Nữ mệnh chủ về có chồng giỏi quản lý tài chính.

  • Liêm Trinh độc tọa hai cung Dần hoặc Thân, chủ về gần nhau ít mà xa nhau nhiều. Nam mệnh chủ về lấy được vợ thanh bạch. Gặp các sao sát, kỵ, vẫn có sóng gió, trắc trở. Nữ mệnh thì chồng không có tình cảm thú vị.

  • Liêm Trinh Phá Quân đồng cung gặp sát tinh thì chủ về bất hòa. Không có sát tinh thì chủ về hôn nhân mĩ mãn, nhưng cũng có tình nhân bên ngoài.

  • Liêm Trinh Thiên Phủ đồng cung chủ về tình cảm bất hòa, có tranh chấp, người phối ngẫu giỏi giao tế. “Liêm Trinh Thiên Phủ” gặp Tả Phụ, Hữu Bật, Hóa Kỵ, lục sát, chủ về có người bên ngoài, người phối ngẫu tính cương mà không khắc. “Liêm Trinh, Thiên Phủ” gặp sao đào hoa, chủ về yêu người đã có chồng.

  • Liêm Trinh Tham Lang đồng cung phần nhiều chủ về người phối ngẫu xính đẹp. Nam mệnh chủ về vợ không hiền thục nhưng giỏi giao tiếp thù tạc.

  Thiên Phủ Cung Phu Thê

  Khi Sao Thiên Phủ ở Cung Phu Thê, chủ về người phối ngẫu làm việc có năng lực, cũng giỏi quản lý tài chính. Người phối ngẫu có gia thế hoặc xu hướng, sở thích hợp nhau. Nam mệnh chủ về có vợ thông minh, nhỏ tuổi. Nữ mệnh chủ về lấy chồng sang quý, lớn tuổi.

  Thiên Phủ lâm hãm địa gặp sát tinh, chủ về sủng ái vợ lẽ mà quên đi chính thât. Thiên Phủ ở hãm địa mà có cát tinh hội hợp chủ về giống như chia ly mà không chia ly, tình cảm còn vấn vương, không dứt khoát. Nữ mệnh phần nhiều nội tâm bất mãn.

  • Thiên Phủ có Vũ Khúc đồng độ, là theo đuổi người đã có gia đình. Thiên Phủ có Vũ Khúc đổng độ mà gặp sao sát, hình thì nhiều ảo tưởng, phần nhiều làm vợ lẽ, nếu không dễ sinh li tử biệt.

  • Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, chủ về có vợ hiền thục, nhưng vẫn có thiếp hoặc có tình nhân bên ngoài. Hoặc chủ về có vợ tái hôn, người vợ thứ hai thông minh đa tài, biết chăm lo gia đình. Nữ mệnh Thiên Phủ độc tọa cung phu thê ở cung Sửu hoặc Mùi, chủ về cát tường.

  • Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Mão hoặc Dậu, gặp sát tinh, chủ về có người bên ngoài. Không có sát tinh thì chủ về người phối ngẫu dịu dàng, biết quan tâm, chăm sóc vợ (hoặc chồng).

  • Thiên Phủ độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, thường kết hôn muộn. Gặp các sao sát, kị, hoặc cung mệnh có Vũ Khúc Hóa Kị, thì chủ về hôn nhân có thay đổi. Gặp Thái Âm, Thiên Mã thì dễ sinh li tử biệt, khó tránh tình huống vợ đoạt quyền chồng, có cát tinh cũng vậy.

  Thái Âm Cung Phu Thê

  Khi Sao Thái Âm ở Cung Phu Thê. Nam mệnh chủ về có vợ nhỏ tuổi, thông minh, xinh đẹp, có thêm Văn Xương, Văn Khúc thì cực đẹp, cũng chủ về dễ có nhiều vợ. Nữ mệnh chủ về lấy chồng lớn tuổi, dễ kết hôn sớm.

  Thái Âm gặp tứ sát, Địa Không, Địa Kiếp, sao kỵ thì không khắc nhưng chủ về sinh ly.

  Thái Âm gặp cát tinh, chủ về người phối ngẫu giàu có.

  • Nữ mệnh có Thái Âm ở cung phu thê, gặp “tam hóa cát”, bên ngoài thì giỏi giao tiếp thù tạc, ở nhà thì có thể vỗ về, an ủi chồng. Nữ mệnh có Thái Âm ở cung phu thê rất ngại Hóa Kỵ, chủ về người phối ngẫu rời xa quê hương, hoặc không có duyên với lục thân của mệnh tạo.

  • Thái Âm độc tọa ở hai cung Mão hoặc Dậu, nam mệnh tốt hơn nữ mệnh, chủ về tình yêu gặp nhiều sóng gió trắc trở, sau mới lấy nhau. Nếu gặp Tả Phụ, Hữu Bật, Hóa Kị, chủ về chồng có tình nhân bên ngoài.

  • Thái Âm độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, trước hôn nhân gặp nhiều sóng gió, trắc trở, sau kết hôn thì mĩ mãn.

  • Thái Âm độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, nên là nam mệnh mà không nên là nữ mệnh. Ở cung Hợi tốt hơn cung Tị. Nếu gặp các sao sát, kỵ, Tả Phụ, Hữu Bật, nếu lấy chồng lớn hơn mình từ mười tuổi trở lên thì có thể sống với nhau đến bạc đầu, nếu không sẽ có sóng gió, trắc trở… Thái Âm độc tọa ở cung Hợi là nhập miếu, có vợ hiền thục. Gặp Thiên Khôi, Thiên Việt, chủ về nhờ vợ mà có tiền bạc. Nữ mệnh thì không nên có Tả Phụ, Hữu Bật đồng cung, chủ về chồng có tình nhân bên ngoài, mà lại không đẹp bằng mệnh tạo.

  Sao Tham Lang ở Cung Phu Thê

  Sao Tham Lang ở cung phu thê, gặp sát tinh, thông thường chủ về hình khắc, ly hôn, hoặc bạn đời mất sớm. Nên kết hôn muộn, hoặc trước hôn nhân đã từng xảy ra sóng gió trắc trở, mới tránh được đổ vỡ.

  Tham Lang thuộc cách cục “Hỏa Tham” hay “Linh Tham” thủ cung phu thê, chủ về lúc đầu tình yêu nồng cháy, sau kết hôn không bao lâu thì nguội lạnh.

  Tham Lang có Kình Dương, Hỏa Tinh đồng độ, hoặc có Đà La, Linh Tinh đồng độ, chủ về bạn đời bị nạn tai, bệnh tật, tử vong. Gặp các sao hư, hạo, hình, kiếp là đúng, lấy các sao ở cung hạn phu thê để định mức độ nghiêm trọng.

  Tham Lang Hóa Kỵ ở cung phu thê, chủ về bị người ta đoạt mất người yêu, cho nên trước hôn nhân mà xảy ra nhiều sóng gió, trắc trở, thì sau kết hôn mói tốt Nếu tình yêu hôn nhân thuận lợi, thì sau kết hôn dễ xảy ra biến cố.

  Tham Lang có các sao đào hoa đồng cung, lại gặp “sao lẻ” phụ, tá, chủ về xảy ra rắc rối, giành giật về sắc tình, tình yêu đa phương. Tham Lang đối xung với Liêm Trinh thì càng nặng. Nếu gặp sao không, Thiên Hình, thì mức độ lại giảm nhẹ, chủ về có thể kiểm soát, giải quyết.

  Tham Lang thủ cung phu thê, ở thời cổ đại thì nam mệnh ưu hơn nữ mệnh, bởi vì nam mệnh nếu nạp thiếp, có thể tránh những khiếm khuyết đáng tiếc. Còn nữ mệnh thì không làm nhị phòng thì không xong, hoặc lấy chồng lớn tuổi, làm vợ bé, hơn nữa còn nên kết hôn muộn.

  Ở thời hiện đại, quan điểm thuật ở trên cần phải sửa đổi. Ở thời hiện đại không có nạp thiếp, vì vậy chủ về có tình nhân bên ngoài, nhưng tình nhân bên ngoài có chuyên nhất hay không, cần phải xem cung phu thê có các sao sát, kị, đào hoa hay không mà định, nếu không, vẫn không chủ về cát, nữ mệnh thường thường chủ về ly hôn rồi tái giá.

  Tham Lang có Văn Xương, Văn Khúc Hóa Kỵ đồng cung, chủ về lấy nhau không có hôn lễ chính thức, hoặc hôn lễ bị trắc trở hay trì trệ. Nữ mệnh Tham Lang ở cung phu thê, gặp Linh Tinh đồng độ, còn gặp thêm các sao phụ, tá và các sao đào hoa, chủ về bản thân đương số là tình nhân ở bên ngoài của người khác.

  Nữ mệnh Tham Lang thủ cung phu thê, ngoại trừ “Tử Vi Tham Lang” ở hai cung Mão hoặc Dậu và độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất ra, các trường hợp khác đều dễ bị người đã có vợ theo đuổi, thường vì vậy mà hôn nhân xảy ra sóng gió. Cần phải xem tinh hệ của cung mệnh mà định. Nếu có tính chất tăng nặng tình dục, ắt sẽ nổi sóng gió, tính chất của các sao ở cung phu thê cũng thay đổi rất lớn.

  Tham Lang ở hai cung Tí hoặc Ngọ, đối nhau với Tử Vi, rất ưa có Thiên Hình, sao không đồng độ. Nếu không có, hôn nhân ắt sẽ nổi sóng. Gặp “sao lẻ” phụ, tá thì chủ về có kẻ thứ ba xen vào.

  Tham Lang ở hai cung Tí hoặc Ngọ thành cách cục “Phiếm thủy đào hoa”, thì tình yêu có nhiều sắc thái, sau kết hôn cũng nhiều rối ren. Nam mệnh nên lấy vợ lớn tuổi hơn mình, nữ mệnh thì cần phải lấy chồng xứng đôi, mới có thể tránh xảy ra sự cố không lành. Bất kể nam mệnh hay nữ mệnh, nếu ly hôn rồi tái hôn thì càng bất lợi.

  Tham Lang ở hai cung Tí hoặc Ngọ, gặp các sao đào hoa, cũng dễ có tình yêu với người đã có gia đình. Ở thời hiện đại, hôn nhân càng trở nên phức tạp.

  Tham Lang ở hai cung Tí hoặc Ngọ, có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung, lại gặp Âm Sát, Thiên Hư, Cô Thần, Quả Tú, Niên Giải, Nguyệt Giải, Phá Toái, chủ về bị bạn đời bỏ rơi, hoặc bản thân đương số bị nạn tai, bệnh tật, khiến hôn nhân giữa chừng đứt đoạn.

  Đối với Tham Lang ở hai cung Tí hoặc Ngọ, các cung hạn “Liêm Trinh, Thiên Phủ”, “Vũ Khúc, Thiên Tướng”, “Thiên Đồng, Cự Môn”, “Thái Dương, Thiên Lương” thủ cung phu thê, là đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

  Tham Lang ở hai cung Dần hoặc Thân, rất dễ bị người đẵ có gia đình theo đuổi, nhất là trường hợp Thất Sát ở cung phúc đức có các sao đào hoa đồng cung, thì càng đúng.

  Tham Lang ở hai cung Dần hoặc Thân, rất ngại đối cung là Liêm Trinh Hóa Kỵ, lại gặp các sao sát, hư, hao, chủ về ly hôn rồi tái hôn, kết hôn lần sau vẫn không mĩ mãn. Nếu lại gặp các sao đào hoa thì tình hình càng thêm phức tạp, thường thường là tình yêu đa phương.

  Tham Lang ở hai cung Dần hoặc Thân, có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung, mà đối cung là Liêm Trinh Hóa Kỵ, lại gặp các sao Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Đại Hao, chủ về bạn đời bị nạn tai, bệnh tật bất ngờ.

  Tham Lang ở hai cung Dần hoặc Thân, thủ cung phu thê, mà cung mệnh có các sao sát, kị, hình, hao, Tham Lang lại gặp sát tinh và “sao lẻ” phụ, tá, chủ về bản thân đương số bị bệnh hoạn.

  Đối với Tham Lang ở hai cung Dần hoặc Thân, đến các cung hạn “Vũ Khúc, Thiên Phủ”, “Tử Vi, Thiên Tướng”, Liêm Trinh thủ cung phu thê là đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm.

  Tham Lang ở hai cung Thìn hoặc Tuất là “Thiên La, Địa Võng”, ý vị đào hoa sẽ giảm nhẹ, nên tính chất khá tốt. Nếu được cát hóa, có sao cát, thì vợ chồng hạnh phúc. Dù gặp sát tinh, nếu không nặng lắm thì chỉ chủ về trước hôn nhân, tình yêu gặp nhiều sóng gió, trắc trở.

  Tham Lang ở hai cung Thìn hoặc Tuất, gặp “sao lẻ” phụ, tá và sao đào hoa, nam mệnh chủ về sau kết hôn vẫn có tình nhân bên

  ngoài, nhưng không chủ về ly hôn. Nếu không gặp “sao lẻ” phụ, tá thì chỉ chủ về sau kết hôn sinh con gái trước.

  Tham Lang ở hai cung Thin hoặc Tuất, chủ về kết hôn muộn. Nếu gặp sát tinh nặng, mà còn có các sao hình kị tụ tập, chủ về suốt đời không có hôn ước. Thành cách cục “Hỏa Tham” hay “Linh Tham”, thì vợ chồng tình cảm khá bền lâu, nếu gặp thêm cát tinh, thì sống với nhau đến bạc đầu. Trường hợp Tham Lang Hóa Kị, chủ về bị người ta đoạt người yêu, nhưng chỉ ứng nghiệm trước hôn nhân.

  Đối với Tham Lang ở hai cung Thìn hoặc Tuất, lúc đến các cung hạn “Tử Vi, Thiên Phủ”, Cự Môn, Vũ Khúc thủ cung phu thê là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

  Cự Môn ở Cung Phu Thê

  Khi Sao Cự Môn ở Cung Phu Thê. Vì Sao Cự Môn có tượng là thị phi khẩu thiệt nên sẽ chủ về thường có điều tiếng, nên lấy vợ lớn tuổi.

  • Cự Môn Thiên Cơ đồng cung, gặp Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, chủ về người phối ngẫu xinh đẹp.

  • Cự Môn có Thiên Đồng đồng độ, chủ về người phối ngẫu xinh đẹp nhưng hình khắc sinh ly.

  • Cự Môn ưa gặp Lộc Quyền, Tả Phụ, Hữu Bật; chủ về chồng phú quý đa tài, sự nghiệp lớn lao.

  • Cự Môn có Thái Dương đồng cung, người phối ngẫu tính tình rõ ràng, minh bạch.

  • Cự Môn gặp Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh. Nam mệnh phần nhiều khắc vợ hoặc chia ly. Lại gặp Thiên Hình, nữ mệnh chủ về không cử hành hôn lễ, nếu không sẽ nhiều lần lên xe hoa.

  • Cự Môn Hóa Kỵ, phần nhiều tình cảm vô vị, hay cãi vả. Nữ mệnh nên lấy chồng lớn tuổi, nếu không tình cảm dễ thay đổi, có người khác. Nam mệnh và nữ mệnh trước hôn nhân đều dễ yêu người đã có gia đình. Mối tình đầu thường không thể kết hợp.

  • Cự Môn độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, chủ về vợ có chí hướng của đàn ông. Gặp Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phụ, Hữu Bật, Hóa Lộc, Hóa Khoa, Hóa Quyền, chủ về người phối ngẫu có danh tiếng hơn mệnh tạo. Nữ mệnh thường gặp những tình huống rắc rối khó xử về tình cảm. Gặp Tả Phụ, Hữu Bật nhưng một sao ở cung phu thê, còn một sao ở cung mệnh, chủ về sinh ly. Gặp cát tinh thì gần nhau ít mà xa nhau nhiều, hoặc ở riêng nơi khác, nhưng tình cảm lại hòa mục.

  • Cự Môn độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, gặp Hóa Kỵ, chủ về người phối ngẫu lúc nhỏ gặp nhiều trắc trở, bất đắc chí, hơn nữa còn chuốc nhiều thị phi. Gặp Tả Phụ, Hữu Bật, chủ về tình cảm không tốt. Không có sát tinh thì chủ về người phối ngẫu vất vả làm việc.

  • Cự Môn độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, cung mệnh tất sẽ hội Thái Dương và Thiên Lương, chủ về bất hòa với cha vợ hoặc nhà chồng. Gặp lục sát, trước hôn nhân và sau kết hôn đều xảy ra chuyện tình cảm thay đổi. Nam mệnh chủ về có vợ tài giỏi xinh đẹp.

  Sao Thiên Tướng Cung Phu Thê

  Khi Sao Thiên Tướng ở Cung Phu Thê, sẽ chủ về người phối ngẫu là do yêu nhau mà kết hôn, chứ không do gia đình sắp đặt. Hoặc chủ về gần nhau ít mà xa nhau nhiều.

  Nam mệnh hay nữ mệnh đều chủ về thân càng thêm thân, hoặc tình cũ trở lại, hoặc quen biết cũ gặp lại rồi yêu nhau.

  Nữ mệnh nên lấy người lớn tuổi. Gặp cát tinh, chủ về được chồng quan tâm, chăm sóc, xử sự dịu dàng.

  • Có Tử Vi đồng độ, chủ về có vợ chí cao, nên kết hôn muộn.

  • Thiên Tướng gặp Vũ Khúc, Phá Quân, chủ về có nạn tai, điều tiếng, là mệnh hai lần kết hôn. Nếu đã từng hủy hôn ước thì có thể miễn.

  • Thiên Tướng gặp Hóa Lộc và có Lộc Tồn đồng cung, chủ về vợ có tiền.

  • Thiên Tướng độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, chủ về được giúp đỡ ở nhà. Nam mệnh hơi bị tình trạng vợ đoạt quyền chồng. Nếu cung mệnh có Vũ Khúc Hóa Kỵ, chủ về chia li. Nữ mệnh thì đẹp đôi với người lớn tuổi.

  • Thiên Tướng độc tọa ở hai cung Mão hoặc Dậu, chủ về kết hôn muộn, vợ chồng không cùng xu hướng, sở thích. Vợ thì chủ về hiền thục nhưng tính cương cường, chồng thì chủ về hướng nội. Không có sát tính thì có thể sống với nhau đến bạc đầu.

  • Thiên Tướng độc tọa ở hai cưng Tị hoặc Hợi, nam mệnh thì chủ về có vợ đỡ đần việc nhà, thuận theo ý chồng. Nữ mệnh thì chồng không mấy tốt, mệnh đào hoa, thường nhìn ngó bên ngoài.

  Sao Thiên Lương ở Cung Phu Thê

  Khi Sao Thiên Lương ở Cung Phu Thê. Nam mệnh, chủ về có vợ xinh đẹp, nhưng nên lớn hơn mệnh tạo ba tuổi trở lên.

  • Thiên Lương có Thiên Đồng đồng cung mà Hóa Kỵ, chủ về chia li rồi tái hợp nhưng khắc, khắc rồi lại chia li.

  • Thiên Lương có Thái Âm và Thiên đồng vây chiếu, chủ về vợ xinh đẹp, sinh ly nhưng tình cảm còn vương vấn chưa dứt khoát. Nam mệnh hay nữ mệnh đều chủ về trước hôn nhân hay sau kết hôn dễ xảy ra tình huống thay đổi. Hoặc từng hủy bỏ hôn ước, hoặc gặp trở lực của người lớn. Hoặc vì hoàn cảnh mà dẫn đến kết hôn sai lầm, chỉ có người yêu cuối cùng mới thành người thân thuộc thực sự. Sau kết hôn dễ gặp trở ngại, hoặc hiểu lầm mà chia ly, nếu không gặp sát tinh thì sẽ tái hợp.

  • Thiên Lương độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, chủ về vợ đoạt quyền chồng, hoặc vợ lớn tuổi coi chồng như em. Nữ mệnh chủ về người phối ngẫu có phong độ của một danh sĩ. Nếu gặp Đà La, Địa Không, Địa Kiếp, cung mệnh có Tả Phụ, Hữu Bật độc tọa, hoặc Thiên Lương và Tả Phụ, Hữu Bật đồng cung, chủ về sinh ly.

  • Thiên Lương độc tọa ở hai cung Sửu hoặc Mùi, chủ về vợ lớn tuổi, là người có phong độ. Nữ mệnh, chủ về có chồng sang quý thanh cao. Ở cung Sửu tốt hơn cung Mùi.

  • Thiên Lương độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, nam mệnh hay nữ mệnh đều chủ về thường gặp những tình huống bối rối, khó xử trùng trùng. Trước hôn nhân từng yêu đơn phương, hoặc thất tình, hoặc bị người lớn phản đối hôn nhân. Sau kết hôn gặp nhau ít mà xa nhau nhiều. Nữ mệnh thì chủ về mẹ chồng nàng dâu bất hòa, hoặc chồng bệnh hoạn. Nam mệnh thì chủ về vợ cơ thể hư nhược. Gặp sát tinh thì phần nhiều chia li, trong hạn tốt thì chia li rồi tái hợp.

  Thất Sát Cung Phu Thê

  Khi Sao Thất Sát ở Cung Phu Thê. Chủ về lấy người khác nền văn hóa. Thất Sát gặp Thái Dương và Cự Môn ở cung mệnh thì càng đúng.

  Thất Sát gặp Tứ sát, Địa Không, Địa Kiếp, là khắc ba lần. Không có sát tinh, chủ về cô đơn nhưng không khắc.

  Nam mệnh và nữ mệnh đều bề ngoài thì hòa hợp hạnh phúc, nhưng bên trong thì bất mãn, có nợ mà không duyên. Nữ mệnh, chủ về có chồng thành đạt, có trách nhiệm với gia đình.

  • Thất Sát độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, chủ về trước kết hôn gặp nhiều sóng gió, trắc trở, sau kết hôn thì hòa hợp hạnh phúc. Gặp lục sát, vợ chồng ở hai nơi, hoặc vợ chổng có xu hướng, sở thích không hợp nhau.

  • Thất Sát độc tọa ở hai cung Dần hoặc Thân, chủ về thường kết hôn muộn, trước hôn nhân thì mắt loạn vì nhiều đào hoa. Nam mệnh chủ về có nhị phòng hơn mình năm tuổi trở lên. Nữ mệnh nên lấy chồng lớn hơn mình năm đến mười tuổi. Còn chủ về người phối ngẫu bận rộn, vất vả.

  • Thất Sát độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, là “Thiên La, Địa Võng”. Chủ về không hòa hợp, thiếu hạnh phúc. Trước hôn nhân có sóng gió, trắc trở. Không gặp sát tinh thì chủ về người phối ngẫu có kĩ năng chuyên môn, nhất là nên theo ngành y dược. Gặp sát tính thì nên gia nhập quân đội hay cảnh sát, gặp Liêm Trinh Hóa Kỵ thì càng hợp.

  Phá Quân Cung Phu Thê

  Khi Sao Phá Quân nhập vào Cung Phu Thê. Nam mệnh chủ về khắc vợ, hoặc chia ly rồi lấy người khác. Nên kết hôn muộn, thường gặp nhiều sóng gió, trắc trở, gần nhau ít mà xa nhau nhiều, sở thích không hợp nhau, dễ vì giận hờn mà chia ly, trong hạn tốt thì có thể tái hợp.

  Gặp lục cát tinh thì tình cảm thiếu thú vị. Hoặc chủ về vợ hơi lớn hơn tuổi hơn chồng. Hoặc ở chung mà không có nghi lễ chính thức hay sau kết hôn thì ở hai nơi.

  • Có Vũ Khúc đồng độ, chủ về sinh ly, có thêm Hóa Kỵ thì chủ về người phối ngẫu bị nạn tai tật bệnh.

  • Có Liêm Trinh đồng độ, nên đề phòng có tình nhân bên ngoài.

  • Có Tử Vi đồng độ thì nên lấy người lớn tuổi. Nếu gặp Lộc Tồn, Hóa Lộc, trái lại sẽ chủ về bất lợi cho gia đình, nam mệnh thì vợ chế ngự chồng, nữ mệnh thì chồng có tính gia trưởng, ưa chi phối vợ.

  • Phá Quân độc tọa ở hai cung Tí hoặc Ngọ, chủ về người phối ngẫu tính cương, vợ đoạt quyền chồng. Phá Quân Hóa Quyền thì vợ chồng tuổi tác ngang nhau.

  • Phá Quân độc tọa ở hai cung Dần hoặc Thân. Nữ mệnh chủ về trước hôn nhân hủy bỏ hôn ước, hoặc yêu người đã có vợ, còn chủ về người phối ngẫu bận rộn, vất vả. Nam mệnh có thể lấy được vợ hiền thục. Nhưng bất kể nam mệnh hay nữ mệnh, đều chủ về vợ chồng gần nhau ít mà xa nhau nhiều.

  • Phá Quân độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, vợ tính cương cường. Nếu cung mệnh hoặc bản cung gặp sao kỵ, sao không, Tả Phụ, Hữu Bật thì dễ chia ly. Nữ mệnh nên giúp chồng về sự nghiệp, phối hợp với chồng gánh vác trách nhiệm gia đình.

  Cung Phu Thê Vô Chính Diệu

  Trường hợp Cung Phu Thê vô chính diệu. Phương pháp luận đoán vẫn lấy việc xem xét kỹ tam phương tứ chính của Cung Phu Thê để luận đoán.

  • Nếu tam phương tứ chính hội được cát diệu. Trường hợp này là bản cung được trợ giúp, gặp cát lợi

  • Nếu tam phương tứ chính hung, thì phải luận là hung

  • Vô chính diệu đắc hung tinh. Trường hợp này hôn nhân dễ thành nhưng cũng dễ phân ly

  Ảnh hưởng của Tá diệu đối với Cung Phu Thê

  Lộc Tồn Cung Phu Thê

  Khi Sao Lộc Tồn ở Cung Phu Thê. Nữ mệnh cung phu thê có thêm tứ sát, chủ về làm nhị phòng hay làm kế thất. Có thêm Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, gặp Triệt Không, là cô độc. Ưa tam phương có Hóa Lộc, hoặc hội hợp Thiên Mã, chủ về có thể giải cô độc, còn nhờ người phối ngẫu mà có tiền, vợ chồng ân ái, nhưng dễ bị người phối ngẫu hiếp đáp. Cũng chủ về người phối ngẫu giỏi quản lý tài chính.

  Lộc Tồn gặp lục sát, Tả Phụ, Hữu Bật, Phá Toái, Kiếp Sát, sao không, sao kỵ, chủ về tình cảm bất hòa.

  Sao Thiên Mã Cung Phu Thê

  Khi Sao Thiên Mã ở Cung Phu Thê. Nam mệnh chủ về được vợ giúp đỡ, nhờ vợ mà có tiền, hoặc vợ có vận giúp chồng. Thiên Mã gặp sao lộc, tài khí vượng, giàu có sung túc.

  Thiên Mã ưa Tử Vi, Thất Sát, Thiên Phủ, Thiên Tướng, Tham Lang, Thái Dương, Cự Môn, Vũ Khúc. Ưa nhất là Thiên Phủ, Thiên Tướng.

  Tả Phù Cung Phu Thê

  Khi Sao Tả Phù ở Cung Phu Thê. Chủ về người phối ngẫu đã từng trắc trở trong hôn nhân, hoặc lấy nhau mà không có hôn lễ chính thức. Nhưng nếu không gặp sát tinh thì chủ về vợ chồng ân ái. Gặp “tam hóa cát” thì người phối ngẫu có thành tựu. Có thêm Thái Dương, Thái Âm, Cự Môn, Thiên Cơ, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Vũ Khúc, Thất Sát, chủ về sinh ly. Hữu Bật cũng giống như vậy.

  Sao Hữu Bật Cung Phu Thê

  Khi Sao Hữu Bật ở Cung Phu Thê.Bởi Hữu Bật có tính đào hoa, nên chủ về có người thứ ba xen vào. Độc tọa thì càng đúng.

  Chủ về hai người phụ nữ có chung một chồng. Gặp “Thiên Cơ, Thái Âm” thì càng đúng.

  Hữu Bật gặp sao kỵ, Địa Không, Địa Kiếp, chủ về sinh ly.

  Văn Xương Cung Phu Thê

  Khi Sao Văn Xương ở Cung Phu Thê. Chủ về người phối ngẫu bụng dạ tinh tế.

  Văn Xương có Thái Âm đồng độ, chủ về xinh đẹp.

  Văn Xương ưa đồng cung với Tử Vi, Thiên Phủ, Thái Dương, Thái Âm, Thiên Tướng, Văn Khúc, Tả Phụ, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt.

  Văn Xương gặp tam hóa cát thì chủ về phú quý. Văn Xương không ưa Hữu Bật, Liêm Trinh, Phá Quân, tứ sát, Địa Không, Địa Kiếp, Hóa Kỵ.

  Văn Xương gặp Liêm Trinh, chủ về có tình nhân bên ngoài. Gặp Phá Quân, người phối ngẫu vất vả. Văn Xương Hóa Kỵ, về hôn nhân thiếu học thức.

  Văn Xương chủ về nhiều lần yêu đương. Gặp sát tinh cùng ở cung mệnh hay cung phúc đức, chủ về không cát tường, ngoại tình.

  Sao Văn Khúc Cung Phu Thê

  Khi Sao Văn Khúc ở Cung Phu Thê. Chủ về có tài ăn nói, mang tính đào hoa. Luận đoán giống Văn Xương.

  Văn Khúc đồng cung với Văn Xương, chủ về có nhiều tình cảm thú vị ở khuê phòng.

  Văn Khúc và Văn Xương, một sao ở cung phu thê và một sao ở cung thiên di, chủ về người phối ngẫu dương danh nơi đất khách quê người. Nhưng gặp sát tình thì có người khác ở bên ngoài.

  Cung Tuất gặp Văn Khúc Văn Xương, chủ về dễ chia ly. Văn Khúc độc tọa cũng dễ chuốc đào hoa.

  Sao Thiên Khôi ở Cung Phu Thê

  Khi Sao Thiên Khôi ở Cung Phu Thê. Chủ về người phối ngẫu có gia thế không tầm thường.

  Thiên Khôi ưa Thiên Phủ, Thiên Tướng, Tử Vi, Vũ Khúc, Tham Lang, Phá Quân, Thái Dương, Thái Âm, Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, “tam hóa cát”, Lộc Tồn, Thiên Mã.

  Sao Thiên Việt ở Cung Phu Thê

  Khi Sao Thiên Việt ở Cung Phu Thê. Có tính đào hoa, chủ về gặp quý nhân là người khác giới.

  Kỵ gặp Văn Xương, Văn Khúc, Đào Hoa. Chủ về dễ có tình nhân bên ngoài.

  Luận đoán giông Thiên Khôi.

  Thiên Khôi và Thiên Việt chia ra một sao nhập cung phu thê, một sao nhập cung phúc đức, gặp Sao Đào Hoa, ắt sẽ có người thứ ba xen vào.

  Sao Hỏa Tinh ở Cung Phu Thê

  Khi Sao Hỏa Tinh ở Cung Phu Thê. Hỏa Tinh rất ưa gặp Kình Dương, cung mệnh gặp thì tốt nhất, cung phu thê gặp thì thứ cát.

  Hỏa Tinh lạc hãm, chủ về người phối ngẫu vất vả.

  Hỏa Tinh nhập miêu, chủ về gần nhau ít mà xa nhau nhiều, hoặc sự nghiệp của người phối ngẫu có biến đổi.

  Hỏa Tinh nhập miếu, rất ưa gặp Tham Lang, chủ về nhờ người phối ngẫu mà có tiền bạc. Không có Tham Lang thì cũng được một thời rực rỡ.

  Thông thường nam mệnh, nữ mệnh đều chủ về người phối ngẫu nóng nảy. Gặp sát tinh, dễ xảy ra tình huống xung đột tình cảm nam nữ.

  Sao Linh Tinh ở Cung Phu Thê

  Khi Sao Linh Tinh ở Cung Phu Thê. Linh Tinh rất ưa gặp Hóa Lộc và Tham Lang.

  Linh Tinh và Hỏa Tinh chia ra một sao ở cung phúc đức, một sao ờ cung phu thê, chủ về thành hôn vội vàng, hoặc kết hôn với người mình không ngờ.

  Linh Tinh và Hỏa Tinh chia ra một sao ở cung phu thê , một sao ở cung thiên di, chủ về chồng (hoặc vợ) tính cương cường.

  Kình Dương Cung Phu Thê

  Khi Sao Kình Dương ở Cung Phu Thê. Nam mệnh chủ về anh tuấn. Nữ mệnh xinh đẹp, lạnh lùng.

  Kình Dương độc tọa cung phu thê, người phối ngẫu phần nhiều ở trong quân đội hay cảnh sát, hoặc nhân viên kĩ thuật. Cũng chủ về kết hôn với người ngoại quốc.

  Kình Dương độc tọa, người phối ngẫu bị thương hoặc phải phẫu thuật.

  Kình Dương gặp Liêm Trinh, Thái Âm, sao đào hoa, Đại Hao, chủ về bỏ nhà theo người tình.

  Sao Đà La ở Cung Phu Thê

  Khi Sao Đà La ở Cung Phu Thê. Chủ về người phối ngẫu cô độc, rời xa quê hương.

  Cũng chủ về kết hôn muộn, lần nữa trong chuyện hôn nhân

  Sau kết hôn việc nhà nhiều thị phi.

  Sao Địa Không ở Cung Phu Thê

  Khi Sao Địa Không ở Cung Phu Thê. Chủ sau hôn nhân tình cảm ngày càng phai nhạt. Nếu cùng Sát Phá đồng cung, không Đào Hoa, ít có cơ hội kết giao làm quen với người khác giới tính, thích nghi hôn ước mai mối.

  Cùng Tuần Không, Thiên Không hội, khó tìm được người tri âm.

  Độc tọa tại Ngọ cung, chủ về thành hôn một cách bất ngờ. Thích nghi với Dương Hỏa (Kình Dương Hỏa Linh) độc tọa Mệnh cung hoặc Cung Phu Thê của người phối hợp.

  Sao Địa Kiếp ở Cung Phu Thê

  Khi Sao Địa Kiếp ở Cung Phu Thê. Nếu Địa Kiếp độc tọa, tình cảm và tiền tài đều bất lợi.

  Địa Kiếp gặp Kiếp Sát, trong tình yêu, chưa thành hôn đã nảy sinh thay đổi một cách bất ngờ, chia li nhưng còn vướng víu, quấy rầy nhiều lần. Hoặc sau kết hôn phần nhiều có chuyện kín khó nói.

  Địa Kiếp nên phối hợp với Đà La nhập miếu ở cung mệnh hoặc ở cung phu thê.

  Địa Kiếp có Địa Không đồng cung, ít có lực phá hoại đối với hôn nhân, chỉ làm tăng nhiều tính chất đặc thù.

  Địa Kiếp giáp cung phu thê, chủ về bất lợi, chỉ có trường hợp giáp Vũ Khúc Hóa Kỵ thì cát.

  Thế nào là kết hôn muộn trong lá số Tử Vi?

  Ngoài ra, lấy cục số và hành hạn để nói, có 5 tình huống có thể luận kết hôn sớm hay muộn, phàm là kết hôn trước khi đại vận thứ 2 kết thúc là thuộc nhóm kết hôn sớm, sau khi đại vận thứ 3 kết thúc mà vẫn chưa kết hôn là thuộc nhóm kết hôn muộn.

  • Thủy nhị cục: Kết hôn lúc ở đại vận 12~21 tuổi, là thuộc nhóm kết hôn sớm; kết hôn lúc ở đại vận 22-31 tuổi, là thuộc nhóm kết hôn bình thường; kết hôn sau 31 tuổi, là thuộc nhóm kết hôn muộn.

  • Mộc tam cục: Kết hôn lúc ở đại vận 13~22 tuổi, là thuộc nhóm kết hôn sớm; kết hôn lúc ở đại vận 23-32 tuổi, là thuộc nhóm kết hôn bình thường; kết hôn sau 32 tuổi, là thuộc nhóm kết hôn muộn.

  • Kim tứ cục: Kết hôn lúc ở đại vận 14~23 tuổi, là thuộc nhóm kết hôn sớm; kết hôn lúc ở đại vận 24-33 tuổi, là thuộc nhóm kết hôn bình thường; kết hôn sau 33 tuổi, là thuộc nhóm kết hôn muộn.

  • Thổ ngũ cục: Kết hôn lúc ở đại vận 15~24 tuổi, là thuộc nhóm kết hôn sớm; kết hôn lúc ở đại vận 25-34 tuổi, là thuộc nhóm kết hôn bình thường; kết hôn sau 34 tuổi, là thuộc nhóm kết hôn muộn.

  • Hỏa lục cục: Kết hôn lúc ở đại vận 16~25 tuổi, là thuộc nhóm kết hôn sớm; kết hôn lúc ở đại vận 26-35 tuổi, là thuộc nhóm kết hôn bình thường; kết hôn sau 35 tuổi, là thuộc nhóm kết hôn muộn.

  Kết hôn sớm do tổ hợp Cung Phu Thê không tốt, nguyên nhân là vì có nhiều bại cục, do tuổi trẻ chưa có kinh nghiệm sống nên dễ có phán đoán và quyết định sai lầm. Bất luận cục số nào, đều cần phải có tâm trí khá trưởng thành, hiểu biết trách nhiệm và nghĩa vụ trong hôn nhân. Đồng thời phải biết cách xử lý hôn nhân như thế nào, rồi mang chúng vào đời sống hôn nhân một cách thích hợp, những điều kiện này thường đều ở trong khoảng thời gian của đại vận thứ 3. Nhưng cũng có trường hợp vốn thuộc cách cục kết hôn sớm, mà hôn nhân vẫn hạnh phúc mĩ mãn, cho nên còn phải xem thái độ điều chỉnh sao cho thích hợp với cuộc sống hôn nhân và phương pháp xử lý hôn nhân của song phương, mới là điểm quan trọng.

  10 cách hóa giải Cung Phu Thê xấu

  Bài viết này dành cho những người có Cung Phu Thê (đường vợ chồng) không được hoàn hảo hay khiếm khuyết về 1 mặt nào đó (mà tôi tin số này chiếm đa số chúng ta).

  Còn với những người sinh ra đã được định sẵn là sau này sẽ lấy được 1 người bạn đời tâm đầu ý hợp và 2 người sẽ sống hạnh phúc cho đến đầu bạc răng long mà không cần phải cố gắng gì (tôi tin số này chiếm thiểu số rất nhỏ), thì bài viết sau hy vọng cũng bổ ích để làm cho cái duyên nợ vợ chồng tốt đó càng được tốt hơn.

  Lấy chồng/vợ già (lớn tuổi)

  Thông thường người ta càng lớn tuổi càng có xu hướng chiều chuộng người bạn đời hơn. Càng lớn tuổi, ta càng bớt đi tính “ngựa non háu đá”, bớt đi những ý thích, ham muốn bồng bột thời trẻ, bớt đi tính nhõng nhẽo, trẻ con, bớt đi tính “sớm nắng triều mưa”, bớt đi tính tự ái, nông nối, bất cần… Đây là những điều tối kỵ cho 1 hạnh phúc gia đình bền vững.

  Theo tôi vợ chồng chênh nhau từ 4-11 tuổi là hợp lý, từ 12 trở lên là bắt đầu cách nhau 1 thế hệ, sẽ dẫn đến khó nói chuyện và chia sẻ tâm tư, tình cảm, sở thích với nhau.

  Lấy chồng/vợ muộn

  Hiển nhiên khi lập gia đình muộn mình càng có nhiều kinh nghiệm sống hơn. Lúc này mình đã đạt được độ chín về mặt tâm lý, tình cảm, càng biết rõ mình muốn gì, mình cũng có xu hướng biết nhường nhịn hơn. Đây là những phẩm chất rất cần có ở 1 người bạn đời để cả 2 cùng gây dựng 1 gia đình hạnh phúc.

  Vậy muộn là bao nhiêu? Theo tôi con gái trên 28 tuổi, con trai trên 30 tuổi thì được coi là muộn.

  Lấy chồng/vợ xa

  Ai biết qua về bói toán đều biết 1 trong những cách để hóa giải lá số có cung Phúc Đức (cung quan trọng nhất trong 1 lá số) xấu là nên rời quê hương bản quán để lập nghiệp ở phương xa.

  Có lẽ đó cũng là lý do các ông thầy bói khuyên các cô/các anh có Cung Phu Thê xấu là nên lấy chồng/vợ và lập gia đình ở phương xa để thay đổi vận mệnh của mình. Vậy thế nào là xa? Người hôn phối có quê hương bản quán khác với quê hương bản quán của mình thì gọi là xa, thậm chí theo tôi lấy chồng/vợ ngoại quốc cũng được (tất nhiên với điều kiện người chồng/vợ ngoại quốc đó yêu thương mình thật lòng).

  Mình là người đến sau (lấy người đã từng lập gia đình)

  Với người có quá khứ không vui về cuộc hôn nhân cũ, khi mình là người đến sau, người ta thường có xu hướng yêu thương trân quý những đức tính của mình hơn. Có mất 1 lần rồi, có cay đắng 1 lần rồi mới biết trân quý cái mình đang có.

  Với người đã từng lập gia đình thì những cái xấu (trong Cung Phu Thê của người đó) hy vọng là đã rơi hết vào người hôn phối trước đó. Giờ đến lượt mình (là người đến sau) thì hy vọng mình sẽ được hưởng phần tốt đẹp trong Cung Phu Thê của người đó.

  Trải qua nhiều trắc trở trước khi đến được với nhau

  Cái xấu của Cung Phu Thê thường hoặc là ứng với trước hoăc ứng với sau hôn nhân. Vậy thì hãy để cho những cái xấu đó ứng với trước hôn nhân còn hơn là ứng với sau hôn nhân.

  Những lời nói xấu, dị nghị, dèm pha, ngăn cản… của bố mẹ, của bạn bè… khi 2 người đang yêu nhau không phải là điều đáng buồn đâu mà là đáng vui đấy, nó góp phần làm giảm bớt cái xấu và tăng thêm phần hạnh phúc khi 2 người sau này chung sống với nhau. Và hãy để cho những hiểu lầm, xích mích… giữa 2 người xảy ra trước hôn nhân, để 2 người hiểu được lòng nhau và tự vấn lòng mình xem là liệu mình có chấp nhận được người kia hay không.

  Lấy chồng/vợ có hình thức (tài năng) bình thường, chấp nhận khiếm khuyết của người bạn đời

  “Vợ đẹp là vợ người ta”. “Chồng đẹp trai và tài hoa cũng khó là chồng của riêng mình”. Những câu nói này được đúc kết từ xưa đến nay không phải là không có lý. Vậy thì giữa 2 giải pháp bạn có thể lựa chọn cho mình giải pháp an toàn hơn là lấy người bạn đời có hình thức (và tài năng) ở mức trung bình. Người có hình thức trung bình và dưới trung bình thường biết mình là ai và ít đòi hỏi người khác phải chiều chuộng mình.

  Chấp nhận những khiếm khuyết của người bạn đời như khiếm khuyết về gia cảnh, về học thức, về quá khứ… theo tôi cũng là một cách để hóa giải nghiệp xấu về đường vợ chồng. Đi xa hơn, với những cô gái/chàng trai cực kỳ cao số, các ông thầy bói xưa thậm chí còn khuyên những người đó nên lấy chồng/vợ tàn tật để tránh hình khắc sau này.

  Thời gian tìm hiểu đủ dài

  Những mối tình sét đánh 2 người gặp nhau, yêu nhau một thời gian ngắn và sau đó lấy nhau sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long ít tồn tại trên thực tế. Ở thái cực ngược lại, nhiều cặp đôi yêu nhau, tìm hiểu nhau 5-7 năm vậy mà sau khi cưới nhau chỉ vài tháng vẫn ly dị như thường. Yêu nhau 5-7 năm thì dễ, sống với nhau 5-7 năm mới là khó.

  Thức lâu mới biết đêm dài, cần phải có đủ thời gian mới hiểu được lòng người, và càng trải qua nhiều gian khổ người ta càng có điều kiện hiểu lòng nhau. Việc trải qua thời gian tìm hiểu đủ dài (theo tôi tối thiểu là 6 tháng) sẽ giúp cho quyết định lập gia đình trở nên chín chắn và đỡ rủi ro hơn cho sau này. Tất nhiên thời gian tìm hiểu nên hướng vào chất (tức là hiểu về tính nết nhau được nhiều hay ít) chứ không phải hướng vào lượng (dài bao lâu).

  Nhường nhịn, nhường nhịn, nhường nhịn!

  Một điều nhịn chín điều lành. Theo tôi cho dù Cung Phu Thê có xấu bao nhiêu, trong cuộc sống vợ chồng mình cứ chịu nhường đi một chút thì thường mọi việc sẽ ổn thỏa. 1 người bạn của tôi so sánh cũng hay:

  “Hãy tưởng tượng hạnh phúc như 1 sợi dây, nếu cả 2 cùng cương cả (cùng kéo cả) thì chắc chắn sẽ đứt. Chi bằng khi bạn đời mình cương thì mình trùng xuống, khi mình cương thì bạn đời mình trùng xuống, để duy trì sợi dây hôn nhân.”

  Thay đổi chính mình

  Đây là cách khó nhất nhưng cũng là cách công hiệu nhất để hóa giải nghiệp xấu về đường vợ chồng. Thay đổi chính mình tức là thay đổi quan niệm của mình về người bạn đời lý tưởng, thay đổi cách nhìn của mình về tình yêu.

  Ví dụ nếu mình là người trọng hình thức (là cái sẽ phai nhạt theo thời gian) thì nên thay đổi để hướng tới việc tìm hiểu tính nết và cách cư xử của người bạn đời (là những giá trị mang tính bền vững khi chung sống với nhau sau này). Nếu mình là người có xu hướng quan trọng hóa chuyện tình cảm thì cũng nên thay đổi, nên kết hợp tình yêu với lý trí để cho tình yêu được lâu bền hơn.

  Các cách hóa giải khác

  Tôi cũng nghe nói và chứng kiến một số “thủ thuật” nhằm trách chuyện 2, 3 đời chồng/vợ như trả lại cau trầu, giả cưới 2, 3 lần… Theo tôi những “thủ thuật” này cũng có tác dụng nhất định, tuy không “công hiệu” bằng các cách đã đề cập ở trên.

  Kết luận

  Nào bây giờ bạn hãy thử kiểm nghiệm xem người bạn đang tìm hiểu đạt được mấy điều trong 10 điều “hóa giải” đề cập ở trên? Không phải là tuyệt đối, nhưng tôi tin rằng càng đạt được nhiều điều, khả năng hạnh phúc sau này của 2 người là càng cao.

  Cung Phu Thê Phi Hóa

  Hóa Lộc

  Cung Phu Thê phi

  Cung Phu Thê tự Hóa Lộc

  Người phối ngẫu có tính tình hiền hòa, có duyên với người chung quanh, duyên vợ chồng tình thâm, ân ái hạnh phúc, trông nom cho nhau, có trợ lực; sau khi kết hôn sự nghiệp của mệnh tạo khá thuận lợi, kiếm được nhiều tiền; nếu mệnh tạo tự sáng lập cơ nghiệp, người phối ngẫu sẽ giúp vốn; hôn nhân của mệnh tạo là do yêu nhau mà kết hợp.

  Cung Phu Thê phi Hóa Lộc nhập cung mệnh

  Mệnh tạo rất có duyên với người khác giới, có duyên vợ chồng với người phối ngẫu; người phối ngẫu có tình yêu sâu đậm với mệnh tạo, trợ giúp mệnh tạo về sự nghiệp, làm việc không ngại gian khổ, không oán không trách, tình cảm vợ chồng rất tốt đẹp, có thể sống với nhau đến đầu bạc; sau khi kết hôn mệnh tạo có tài vận tốt, công việc hay sự nghiệp có phát triển.

  Cung Phu Thê phi Hóa Lộc nhập cung huynh đệ

  Người phối ngẫu rất hiếu thuận, có duyên với trưởng bối, có thể được đề bạt, nâng đỡ, sự nghiệp có thành tựu, có thể gánh vác sinh kế gia đình; người phối ngẫu có thể xử sự vui vẻ với anh em bạn bè của mệnh tạo; sau kết hôn, công việc hay sự nghiệp của mệnh tạo sẽ phát triển thuận lợi.

  Cung Phu Thê phi Hóa Lộc nhập cung tử tức

  Người phối ngẫu rất yêu thương và quan tâm chăm lo cho con cái, ra ngoài phải thù tạc nhiêu, mà tiêu xài cũng nhiều; sau kết hôn, vì công việc hay sự nghiệp, mệnh tạo cũng sẽ hưởng thụ và giao tế thù tạc nhiều; vợ lẫn chồng đều rất có duyên với người khác giới, sau kết hôn vẫn giao du với bạn bè khác giới, dễ phát triển thành tình nhân ờ bên ngoài hoặc ngoại tình; người phối ngẫu đối xử vui vè với anh em bạn bè cùa mệnh tạo.

  Cung Phu Thê phi Hóa Lộc nhập cung tài bạch

  Người phối ngẫu có tài vận tốt, có tiền nhiều hơn mệnh tạo; sau kết hôn có thể nhờ người phối ngẫu trợ lực mà tăng thêm tài phú; tình cảm vợ chồng tốt đẹp, người phối ngẫu giỏi giao tế, có trợ lực cho mệnh tạo phát triển sự nghiệp; người phối ngẫu kiếm tiền thuận lợi toại ý, có khuynh hướng sáng lập cơ nghiệp, dễ kiếm tiền, thích hưởng thụ.

  Cung Phu Thê phi Hóa Lộc nhập cung tật ách

  Người phối ngẫu tính tình lạc quan, dễ phát phì, năng lực tính dục mạnh, sẽ đeo dính mệnh tạo, nhưng không tạo áp lực cho mệnh tạo, con cái khá nhiều, cũng khá lao tâm. Mệnh tạo có hứng thú với chính giới, rất có duyên với người khác giới, dễ có cơ hội đào hoa, lình cảm vợ chồng tốt đẹp, có lòng thương người, quan tâm nhiều về sức khỏe của mình.

  Cung Phu Thê phi Hóa Lộc nhập cung thiên di

  Người phối ngẫu có tính hướng ngoại, duyên ở bên ngoài khá tốt, đi xa vui vẻ, có nhiều quý nhân trợ giúp, thường hay viễn du. Mệnh tạo rất có duyên với người khác giới, duyên hôn nhân đến sớm, tình cảm thuận lợi, được người phối ngẫu quan tâm, chăm lo, trợ giúp kiếm tiền, có điều kiện để hôn nhân hạnh phúc.

  Cung Phu Thê phi Hóa Lộc nhập cung nô bộc

  Người phối ngẫu xử sự với bạn bè của mệnh tạo rất tốt đẹp, tính cách hướng ngoại, nhiều bạn bè, biết giao tế, lạc quan, dễ phát phì, có duyên với trưởng bối. Mệnh tạo biết kiếm tiền, nhưng cũngdễ bị người giật liền; công việc hay sự nghiệp của mệnh tạo gặp nhiêu co hội lốt, có không gian để phát triển, có thể làm ăn mua bán.

  Cung Phu Thê phi Hóa Lộc nhập cung quan lộc

  Người phối ngẫu rất có duyên với người chung quanh, quan tâm sự nghiệp của mệnh tạo, có trợ lực cho sự nghiệp của mệnh tạo; người phối ngẫu nặng tinh thần sự nghiệp, có hứng thú với nhiều lãnh vực, công việc hay sự nghiệp đêu vừa ý, vùi vẻ trong công việc, làm việc bận rộn, đi làm có lương cao, thăng tiến nhanh.

  Cung Phu Thê phi Hóa Lộc nhập cung điền trạch

  Người phối ngẫu rất chăm lo cho gia đình, rất có duyên với người khác giới, nhiều bạn bè, cuộc sống vợ chồng khá hạnh phúc. Hoàn cảnh công việc hay sự nghiệp cùa mệnh tạo khá tốt đẹp, có phát triển.

  Cung Phu Thê phi Hóa Lộc nhập cung phúc đức

  Người phối ngẫu có phúc khí, được hường thụ, cuộc sống vợ chồng khá hạnh phúc, người phối ngẫu có sự nghiệp riêng của mình, còn có thể chi viện tiền bạc cho mệnh tạo.

  Cung Phu Thê phi Hóa Lộc nhập cung phụ mẫu

  Người phối ngẫu có mối quan hệ tốt đẹp với cha mẹ và bậc trưởng bối của mệnh tạo, là người thông minh, biết kiếm tiền, quan tâm chăm sóc gia đình của mệnh tạo, có tiền mang về nhà.

  Hóa Quyền

  Cung Phu Thê phi

  Cung Phu Thê tự Hóa Quyền

  Người phối ngẫu có cá tính mạnh, tính bướng bỉnh, có năng lực, có tài năng, có thể giúp mệnh tạo sáng lập cơ nghiệp, thích can dự vào sự nghiệp của mệnh tạo. Hôn nhân của mệnh tạo là kiểu tiếng sét ái tình, mới gặp đã yêu; cũng có thể vì người nhà ép buộc hoặc lỡ có con mà phải kết hôn; vợ chồng không nhường nhịn nhau, dễ xảy ra tranh chấp, cãi vả.

  Cung Phu Thê phi Hóa Quyền nhập cung mệnh

  Người phối ngẫu có thế mạnh, sẽ quản thúc mệnh tạo, giữa vợ chồng dễ có tranh chấp; lúc người phối ngẫu ra bên ngoài, đều có mục tiêu rõ ràng, khá chủ động, tích cực; về sự nghiệp hay công việc đều có tác phong hành sự quả quyết, rõ ràng và mau lẹ.

  Cung Phu Thê phi Hóa Quyền nhập cung huynh đệ

  Người phối ngẫu nắm quyền về sinh kế gia đình, thường cónhiều ý kiến về anh chị em của mệnh tạo, nhưng thái độ xử sự rất tốt đẹp, có thể cùng nhau bàn bạc; công việc hay sự nghiệp của người phối ngẫu có thể được khẳng định. Công việc hay sự nghiệp của mệnh tạo cũng tiến hành thuận lợi, có dục vọng vềquyền lực, thường xảy ra tranh chấp với cấp trên.

  Cung Phu Thê phi Hóa Quyền nhập cung tử tức

  Người phối ngẫu dạy dỗ con cái khá nghiêm khắc, có nhiều ý kiến và yêu cầu cao đối với gia đình, nhung cũng rất quan tâm chăm lo cho gia đình; cơ năng tính dục của người phối ngẫu rất tốt; cũng có dục vọng cao về bất động sản.

  Cung Phu Thê phi Hóa Quyền nhập cung tài bạch

  Người phối ngẫu giỏi quản lí tài chính, nắm quyền về kinh tế, có thể giúp mệnh tạo kiếm tiền; thái độ xử sự với người khác ở thế mạnh, nặng phô trương, xem trọng thể diện, chú trọng hưởng thụ, sẽ quản thúc mệnh tạo nhưng cũng chăm lo cho mệnh tạo.

  Cung Phu Thê phi Hóa Quyền nhập cung tật ách

  Người phối ngẫu có thân thể cường tráng, làm việc chăm chỉ, cá tính mạnh, không dễ nghe lời khuyên của người khác; sẽ đeo dính mệnh tạo, nhưng cũng bắt mệnh tạo làm việc. Mệnh tạo có hứng thú với chính giới.

  Cung Phu Thê phi Hóa Quyền nhập cung thiên di

  Người phối ngẫu ở bên ngoài thích được người ta khẳng định, ưa tranh cường hiếu thắng, ưa ra lệnh; cũng rất thích quản thúcmệnh tạo, nhất là hoạt động giao tế ở bên ngoài. Mệnh tạo thường vì đi làm việc ở bên ngoài mà phải bôn ba vất vả, thích hợp công tác ngoại vụ.

  Cung Phu Thê phi Hóa Quyền nhập cung nô bộc

  Người phối ngẫu không tùy tiện giao du bạn bè, mà có chọn lựa, rất trung thành với bạn bè; nhưng cũng có cạnh tranh, có nhiều ý kiên tranh luận với bạn bè; đối với vấn đề sinh kế gia đình thì không được vừa ý, nhưng cũng có thể gánh vác; đối với anh em bạn bè của mệnh tạo cũng có nhiều ý kiến, nhưng vẫn xừ sự tốt.

  Cung Phu Thê phi Hóa Quyền nhập cung quan lộc

  Người phối ngẫu hành sự tích cực, có húng tâm tráng chí, có trạ lực cho sự nghiệp của mệnh tạo, phàm chuyện gì cũng ưa chiếm thượng phong, giữa vợ chồng thường xảy ra tranh chấp; thích sáng lập cơ nghiệp, có thể nắm quyền, tài năng và năng lực đều có thể được khẳng định.

  Cung Phu Thê phi Hóa Quyền nhập cung điền trạch

  Người phối ngẫu ờ nhà hay ra oai, nắm quyền, có sức ảnh hường, ưa ra lệnh, nghiêm khắc với con cái. Mệnh tạo có thể nhờ người phối ngẫu trợ giúp mở tiệm làm ăn, kiếm tiền mua tậu nhà cửa.

  Cung Phu Thê phi Hóa Quyền nhập cung phúc đức

  Người phối ngẫu có vận sự nghiệp tốt, cũng có thể giúp mệnh tạo phát triển, chú trọng hưởng thụ, vì thể diện có thể tiêu xài một khoản tiền lớn, nhưng cũng có năng lực quản lí tài chính rất tốt.

  Cung Phu Thê phi Hóa Quyền nhập cung phụ mẫu

  Người phối ngẫu có sức ảnh hưởng trong gia đình của hai người, có nhiều ý kiến không hợp với cha mẹ của mệnh tạo, nhưng vẫn cư xử phải đạo, lại rất quan tâm chăm lo cho mệnh tạo.

  Hóa Khoa

  Cung Phu Thê phi

  Cung Phu Thê tự Hóa Khoa

  Người phối ngẫu có công phu tu dưỡng, có phong độ, lịch sự nhã nhặn, tú lệ đoan trang, xem trọng hình tượng của bản thân, rất có duyên với người chung quanh, có tố chất văn nghệ, gia thế thanh bạch, thường là con nhà thư hương. Hôn nhân của mệnh tạo thường là đồng sự, đồng hương, hoặc do người khác giới thiệu; công việc cùa mệnh tạo bình yên thuận lợi, ít sóng gió trắc trở, tự sáng lập sự nghiệp có thê có thanh danh, nhưng làm gì cũng không mở rộng, chi bình ổn mà thôi; hôn nhân cùa mệnh tạo dễ có người thứ ba xen vào, mà còn bị phát hiện rất nhanh. 

  Cung Phu Thê phi Hóa Khoa nhập cung mệnh

  Vợ chồng hai người đều có duyên với người khác giới, dễ có ngưòi thứ ba xen vào, tuy khó tránh có sóng gió, nhưng tình càm của hai người không mất, vẫn có thể sống với nhau đến đầu bạc. về sự nghiệp, người phối ngẫu có thể xoay sở vốn giúp mệnh tạo.

  Cung Phu Thê phi Hóa Khoa nhập cung huynh đệ

  Người phối ngẫu đối xừ hiên hòa với anh em bạn bè; công việc hoặc sự nghiệp của người phối ngẫu đều bình ổn, có kế hoạch rõ ràng về sinh kế gia đình.

  Cung Phu Thê phi Hóa Khoa nhập cung tử tức

  Người phối ngẫu dạy dỗ con cái rất sáng suốt, đúng cách, khiến cho chúng có không gian tự phát triển. Vợ chồng hai người đều rất có duyên với người khác giới, sau kết hôn vẫn còn có người theo đuổi.

  Cung Phu Thê phi Hóa Khoa nhập cung tài bạch

  Người phối ngẫu xừ lí tài vụ rất có kế hoạch, tính toán rõ ràng, còn có thể trợ giúp mệnh tạo điều chuyển vốn liếng, xử sự rất có phong độ, hiền hòa, sáng suốt; vợ chồng tôn trọng nhau, hình tượng lúc nào cũng mới mẻ.

  Cung Phu Thê phi Hóa Khoa nhập cung tật ách

  Người phối ngẫu hiền hòa, sáng suốt, có lí lẽ , tôn trọng và quân tâm chăm sóc mệnh tạo, hiếu thuận với bậc trưởng bối, đối đãi anh em bạn bè của mệnh tạo rất tốt. Mệnh tạo có hứng thú hoạt động trong chính giới

  Cung Phu Thê phi Hóa Khoa nhập cung thiên di

  Người phối ngẫu ra bên ngoài khá thuận lợi, gặp nhiều quý nhân, có hình tượng tốt, có tiền riêng, quan tâm chăm sóc mệnh tạo, thái độ hiền hòa, nhã nhặn.

  Cung Phu Thê phi Hóa Khoa nhập cung nô bộc

  Bạn bè của người phối ngẫu phần lớn đều sáng suốt, có lí lẽ, thái độ hiền hòa lễ độ, xử sự hòa hợp, có thể giúp đỡ lẫn nhau; về công việc hay sự nghiệp, người phối ngẫu có thể được cấp trên hay đông sự trợ lực.

  Cung Phu Thê phi Hóa Khoa nhập cung quan lộc

  Người phối ngẫu rất có duyên với người chung quanh, có trợ lực cho sự nghiệp công danh cùa mệnh tạo; về phương diện sự nghiệp hay công việc cùa họ, đêu có thể phát huy tài năng, được khẳng định.

  Cung Phu Thê phi Hóa Khoa nhập cung điền trạch

  Người phối ngẫu rất có duyên với người khác giới, biết trông nom lo liệu cho gia đình, sinh hoạt gia đình thư thả và thoải mái.

  Cung Phu Thê phi Hóa Khoa nhập cung phúc đức

  Người phối ngẫu có sự tu dưỡng tốt, có khí chất, có thị hiếu thanh nhã, làm việc có kế hoạch, chú trọng phẩm chất của cuộc sống, hường thụ có cân đối thu chi, công việc hay sự nghiệp đều bình ổn, có thể giúp mệnh tạo lên kế hoạch về tài chính, trợ giúp mệnh tạo trong sự nghiệp, đời sống hôn nhân hạnh phúc, có bầu không khí lãng mạn.

  Cung Phu Thê phi Hóa Khoa nhập cung phụ mẫu

  Người phối ngẫu là con nhà có gia giáo, đối xử vui vẻ với cha mẹ của mệnh tạo, quan hệ rất tốt với bậc trưởng bối, có thể được cấp trên đề bạt, nâng đỡ; thích hợp làm biệc trong cơ cấu lớn như cơ cấu công hay cơ cấu giáo dục.

  Hóa Kỵ

  Cung Phu Thê phi

  Cung Phu Thê tự Hóa Kỵ

  Người phối ngẫu có tính tình thẳng thắn , nhưng thiếu tự tin, hơi bi quan , dễ chuốc oán với tiểu nhân, thể chất yếu, nhiều bệnh đau, không trợ lực được cho công việc hay sự nghiệpcủa mệnh tạo. Mệnh tạo có duyên bạc với hôn nhân, khó tìm được đối tượng kết hôn, có khả năng sẽ không có hôn nhân, sau kết hôn dễ xảy ra tinh trạng đồng sàng dị mộng, thường vì chuyện nhỏ mà cãi vả, hôn nhân khó hạnh phúc. 

  Cung Phu Thê phi Hóa Kỵ nhập cung mệnh

  Tốt nhất là mệnh tạo nên kết hôn muộn, kết hôn sớm thường thường sẽ khó sống với nhau đến đầu bạc; nữ mệnh thường là người mẹ đơn thân, giữa vợ chồng có nhiều lời oán trách nhau. Sự nghiệp của mệnh tạo phát triển không được thuận lợi.

  Cung Phu Thê phi Hóa Kỵ nhập cung huynh đệ

  Người phối ngẫu khó hòa hợp với anh em bạn bè của mệnh tạo, con đường giao lưu cảm thông giữa vợ chồng dễ bị đứt đoạn giữa chừng, đây là cuộc hôn nhân không được chúc phúc; sau kết hôn sinh kế gia đình dễ bị rơi vào cảnh khó khăn; trước khi kết hôn cũng gặp nhiều sóng gió trắc trở, hoặc khó có hôn nhân; sự nghiệp làm ăn không thuận lợi.

  Cung Phu Thê phi Hóa Kỵ nhập cung tử tức

  Người phối ngẫu quàn tâm lo liệu cho con cái thái quá, gây áp lực lớn cho con cái, tạo ra sự ngăn cách giữa hai bên, cách xử sự không được tốt đẹp; người phối ngẫu không thích ngồi đợi ở nhà, thường ra ngoài, đi xa. Lúc đi ra ngoài mệnh tạo nên cẩn thận, dê xảy ra sự cố giao thông. Sau kết hôn gia đình không yên ổn, dễ có ngườithứ ba xen vào, có thể sẽ có hôn nhân lần thứ hai, quan hệ giao tế không được tốt.

  Cung Phu Thê phi Hóa Kỵ nhập cung tài bạch

  Mệnh tạo xừ lí vấn đề tình cảm với bạn khác giới không thỏa đáng, nên đánh mất tình yêu. Người phối ngẫu xem trọng tiền bạc, nhưng không giỏi quản lí tài chính, thường không giữ được tiền; tình càm vợ chồng không được tốt đẹp, sẽ vì tiền bạc mà cãi vả.

  Cung Phu Thê phi Hóa Kỵ nhập cung tật ách

  Người phối ngẫu cá tính thẳng thắn, thể chất yếu, hay ghen tuông, sẽ đeo dính mệnh tạo, gây áp lực lớn cho mệnh tạo, dễ đánh mất tình yêu. Mệnh tạo thiếu duyên vợ chồng, dễ có tình hình sống chung như vợ chồng mà không kết hôn chính thức, nhưng nếu có kết hôn chính thức thì khó li hôn; sinh hoạt tính giao của vợ chồng không hòa điệu; sau kết hôn sẽ ra riêng, nhưng cuộc sống dễ xảy ra sóng gió.

  Cung Phu Thê phi Hóa Kỵ nhập cung thiên di

  Người phối ngẫu không giữ được tiền, thường bôn ba ở bên ngoài, ra ngoài dễ có tai ách; trước khi kết hôn phần nhiều người phối ngẫu đã từng có tình yêu. Mệnh tạo nên kết hôn muộn, vợ chồng duyên phận bạc, dễ bị tình trạng gặp nhau ít mà xa nhau nhiều, hoặc sinh li tử biệt; nếu phối ngẫu ỉà người xứ khác hoặc lớn hơn trên bảy tuổi, thì có thể sống với nhau lâu dài. Hôn nhân khó hạnh phúc, trước khi kết hôn tuy có đào hoa, nhưng cũng khó kết hôn.

  Cung Phu Thê phi Hóa Kỵ nhập cung nô bộc

  Người phối ngẫu có thể chất kém, khó mập; ít bạn bè, đối với bạn bè rất trọng tình nghĩa, nhưng thường gặp thị phi phiền phức, nếu có qua lại tiền bạc thì dễ bị thua thiệt. Sau kết hôn sinh kế gia đình dễ bị khủng hoảng, tiền giành dụm cũng dễ bị ,bạn bè giật; sự nghiệp gặp sóng gió, phát triển không thuận lợi.

  Cung Phu Thê phi Hóa Kỵ nhập cung quan lộc

  Người phối ngẫu có tính hướng ngoại, thường bôn ba ở bên ngoài, không trợ lực cho sự nghiệp của mệnh tạo. Mệnh tạo sẽ sổng với người phối ngẫu đến già, và cũng cãi nhau đến già. Người phối ngẫu dốc toàn bộ tinh thần vào công việc, có tính chuyên nghiện, nhưng công việc hay sự nghiệp không ổn định, thường có tình trạng bò dở nửa chừng. Lúc ra ngoài mệnh tạo nên cẩn thận, phòng sự cố giao thông; nên kết hôn muộn.

  Cung Phu Thê phi Hóa Kỵ nhập cung điên trạch

  Mệnh tạo thường kết hôn muộn, muộn thì có con trai. Người phối ngẫu tuy chăm lo cho gia đình, nhưng thường bôn ba ở bên ngoài. Tình cảm vợ chồng không được hòa hợp, hôn nhân dễ có người thứ ba xen vào, nhưng dù có tình nhân ở bên ngoài vẫn khó li hôn; mệnh tạo ra ngoài phải cẩn thận phòng sự cố giao thông.

  Cung Phu Thê phi Hóa Kỵ nhập cung phúc đức

  Tâm thần của người phối ngẫu không được yên ổn, hay đâm đầu vào những chuyện không giải quyết được, tư tưởng dễ bị xung động, đời sống hôn nhân của hai người khồng được hạnh phúc, vợ chồng dễ vì tiền bạc mà cãi vả; người phối ngẫu không giữ được tiền, thường vì tâm trạng không tốt mà tiêu tiền để giải khuây.

  Cung Phu Thê phi Hóa Kỵ nhập cung phụ mẫu

  Người phối ngẫu có gia thế không tốt, thể chất yếu, xử sự không hòa hợp với cha mẹ của mệnh tạo. Vợ chồng duyên bạc, gần nhau ít mà xa nhau nhiều, dễ xảy ra tình trạng li hôn. Công việc hay sự nghiệp của người phối ngẫu không thuận lợi, khó được đề bạt, nâng đỡ; sau kết hôn sự nghiệp thường xuống dốc.

  Thay lời kết

  Cung Phu Thê trong lá số Tử Vi rất là quan trọng. Khi xét đoán cần cân nhắc ảnh hưởng từ các tinh diệu tại Cung Quan Lộc và Cung Thiên Di và Cung Phúc Đức để đưa ra luận đoán phù hợp. Trường hợp cẩn trọng cần quan tâm thêm Mệnh Thân đương số. Điều cần lưu ý là Cung Phu Thê chỉ phản ánh mối quan hệ giữa người phối ngẫu và đương số. Chứ tuyệt đối không dùng Cung Phu Thê để luận về người phối ngẫu của mình…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lấy Lá Số Tử Vi Và Bình Giải Miễn Phí Tại Tuoidan.org
 • Lá Số Bát Tự Giúp Ích Gì Cho Bạn ?
 • Tử Vi Nguyên Thuộc Thổ, Quan Lộc Cung Chủ Tinh
 • Xem Phim Cẩm Tú Vị Ương Tập 1 Vietsub + Thuyết Minh Full Hd
 • #1 Lá Số Tử Vi
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100