Xem Ngày Tốt Xấu An Táng Chôn Cất Tại Tp Vinh Nghệ An

--- Bài mới hơn ---

 • Xem Ngày Tốt Xấu Trị Bách Bệnh Tiêu Tan: Tuần Từ 26/12
 • Xem Ngày Tốt Trong Tháng 4 Năm 2022 Cho Việc Cưới Hỏi
 • Xem Ngày Tốt Chuyển Nhà Theo Tuổi Trong Tháng 3/2020
 • Ngày Đẹp Khai Trương Công Ty, Cửa Hàng Tháng 11 Năm 2022 Theo Tuổi
 • Tuổi Ất Mão Mua Xe Ngày Nào Tốt Để May Mắn Trên Từng Cung Đường?
 • Mỗi người được sinh ra đều không thể lựa chọn được ngày giờ sinh cũng như ngày giờ chết của bản mệnh. Nếu như ngày giờ sinh thể hiện cho số mệnh mỗi con người thì ngày giờ chết sẽ thể hiện cuộc sống của người chết ở thế giới bên kia. Dù ngày giờ mất của người chết là tốt hay xấu thì việc xem ngày giờ chôn cất người chết hay chọn ngày tốt an táng, chôn cất cũng mang đến nhiều thuận lợi cho lễ an táng cũng như cuộc sống của người đã khuất trong cuộc sống mới.

  Xem ngày tốt xấu an táng chôn cất tại TP Vinh Nghệ An

  I.-COI GIỜ LIỆM

  a. GIỜ TRÙNG TANG LIÊN TÁNG (xấu, nên tránh).

  – Tuổi: Thân, Tý, Thìn chết nhằm: năm, tháng, ngày, giờ Tỵ là phạm trùng tang liên táng.

  – Tuổi: Dần, Ngọ, Tuất chết nhằm: năm, tháng, ngày, giờ Hợi là phạm trùng tang liên táng.

  – Tuổi: Tỵ, Dậu, Sữu chết nhằm: năm, tháng, ngày, giờ Dần là phạm trùng tang liên táng.

  – Tuổi: Hợi, Mẹo, Mùi chết nhằm: năm, tháng, ngày, giờ Thân là phạm trùng tang liên táng.

  – Liệm, chôn cũng tránh mấy giờ đó mà cải táng (đào lên đem chôn chỗ khác) cũng phải tránh những ngày, giờ trùng tang liên táng.

  b. LIỆM CHÔN KỴ NGƯỜI CÒN SỐNG

  Thí dụ: Trưởng nam tuổi Dần, dâu lớn tuổi Mẹo, cháu lớn tuổi Thìn thì kỵ ba giờ: Dần, Mẹo, Thìn, nên dùng: Ngọ, Mùi, Dậu thì tốt.

  Nếu người chết không con trai, dâu, cháu nội thì tránh tuổi anh lớn và tuổi cha mẹ của người chết.

  Cẩn thận, nên xem ngày đó kỵ tuổi nào, nhắc thân nhân có tuổi đó tránh mặt lúc tẩn.

  Lúc nào cũng phải tránh giờ: Dần, Thân, Tỵ, Hợi.

  Nên lựa giờ Nguyệt tiên mà những giờ tốt trong bài đó.

  c. TÙY NGÀY LỰA GIỜ TỐT ĐỂ TẨN LIỆM

  Ngày Tý nên dùng giờ Giáp, Canh.

  Ngày Sửu nên dùng giờ Ât, Tân.

  Ngày Dần nên dùng giờ Đinh, Quý.

  Ngày Mẹo nên dùng giờ Bính, Nhâm.

  Ngày Thìn nên dùng giờ Giáp, Đinh.

  Ngày Tỵ nên dùng giờ Ât, Canh.

  Ngày Ngọ nên dùng giờ Đinh, Quý.

  Ngày Mùi nên dùng giờ Ât, Tân.

  Ngày Thân nên dùng giờ Giáp, Quý.

  Ngày Dậu nên dùng giờ Đinh, Nhâm.

  Ngày Tuất nên dùng giờ Canh, Nhâm.

  Ngày Hợi nên dùng giờ Ât, Tân.

  1. Giáp, Kỷ: khởi Giáp Tý (1)

  2. Ất, Canh: Bính tác sơ (2)

  3. Bính, Tân: Mậu Tý khởi

  4. Đinh, Nhâm: Canh Tý cư

  5. Mậu, Quý: hà phương mích? (3)

  Nhâm Tý khởi vi đầu.

  CHÚ THÍCH:

  (1) Ngày Giáp, ngày Kỷ thì giờ Tý ngày đó tính là giờ Giáp Tý, kế là Ất Sửu, Bính Dần …

  (2) Ngày Ất, ngày Canh thì giờ Tý của những ngày đó là Bính Tý … cho đến …

  (3) Ngày Mậu, ngày Quý thì giờ Tý của các ngày đó là giờ Nhâm Tý, rồi đến Quý Sửu vân vân … tính tới …

  d. TÍNH NGÀY NGUYỆT TIÊN

  (1) Tý, Ngọ gia Tý, Mẹo, Dậu gia Ngọ,

  Thìn, Tuất gia Thân, Sửu, Mùi gia Dần,

  Dần, Thân gia Thìn, Tỵ, Hợi gia Tuất.

  (thuộc lòng)

  (2) NGUYỆT TIÊN, THIÊN ĐỨC, Thiên sát, THIÊN KHAI, Tòa thần, Thiên nhạc, NHỰT TIÊN, Địa sát, THIÊN QUÝ, MINH CHUYỂN, Thiên hình, Thiên tụng. (thuộc lòng)

  Giờ tốt thì chữ IN HOA.

  Thí dụ: Ngày Tý hoặc ngày Ngọ mà ta muốn dùng giờ Mẹo, coi giờ Nguyệt tiên tốt xấu. Ta thấy ở (1) có câu “Tý, Ngọ gia Tý”, vậy ngày Tý hoặc ngày Ngọ khởi hô Nguyệt tiên tại cung Tý trên bàn tay, thuận hành đến cung Mẹo (cũng là giờ Mẹo) nhằm THIÊN KHAI, giờ Mẹo gặp Thiên khai là giờ tốt.

  Hay: ngày Thân giờ Tuất, ta thấy ở (1) có câu :”Dần, Thân gia Thìn”, vậy ngày Thân khởi tại cung Thìn, ta theo (2) hô Nguyệt tiên tại cung Thìn, thuận hành đến cung Tuất nhằm NHỰT TIÊN, giờ Tuất gặp Nhựt tiên là giờ tốt.

  II. LỰA NGÀY GIỜ AN TÁNG (CHÔN)

  Tùy theo tháng mà chọn ngày tốt, lại phải tránh thêm những ngày: Trùng tang, Trùng phục, Tam tang, Thọ tử, Sát chủ, Sát chủ âm, Nguyệt phá, Thiên tặc, Thiên can, Hà khôi, Âm thố, Dương thố, Thố cấm.

  Tháng giêng: 5 Dậu (5 Can=Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý : Dậu). Ất, Tân, Đinh, Quý: Mẹo. Bính,Nhâm: Ngọ.

  Tháng hai: Giáp, Bính, Canh, Nhâm: Dần. Đinh, Kỷ, Quý: Mùi. Giáp, Bính, Canh, Nhâm: Thân.

  Tháng ba: Bính, Canh, Nhâm: Tý. Giáp, Bính, Canh, Nhâm: Ngọ. Giáp, Bính, Canh, Nhâm: Thân. Ất, Đinh, Quý, Tân: Dậu.

  Tháng tư: 5 Sửu, 5 Dậu. Giáp, Mậu, Canh: Ngọ.

  Tháng năm: 5 Dần. Giáp, Bính, Canh, Nhâm: Thân.

  Tháng sáu: Giáp, Canh, Nhâm:Ngọ. Giáp, Bính, Canh: Thân. Kỷ, Đinh, Tân, Quý:Dậu. Ất, Tân, Quý: Mẹo.

  Tháng bảy: Bính, Nhâm: Tý. Nhâm Thìn. Bính, Mậu, Nhâm: Thân. 5 Dậu.

  Tháng tám: Đinh, Quý: Sửu. 5 Dần. Nhâm Thìn. Giáp, Bính, Canh, Nhâm: Thân. Đinh, Kỷ, Quý:Dậu.

  Tháng chín: Giáp, Bính, Canh, Nhâm: Dần, Ngọ. Kỷ, Đinh, Tân, Quý: Dậu.

  Tháng mười: Giáp Thìn, Canh Tý. Giáp, Mậu, Canh: Ngọ. Kỷ, Tân, Quý: Mùi. 5 Mẹo.

  Tháng mười một: 5 Dậu, 5 Thân. Giáp, Mậu, Canh, Nhâm: Thìn. Nhâm Tý.

  Tháng mười hai: Giáp, Bính, Canh, Nhâm: Dần, Thân, Ngọ. Ất, Đinh, Canh, Quý: Dậu.

  – Ngày chôn tốt (an táng kiết nhựt):

  Nhâm Thân, Quý Dậu, Nhâm Ngọ, Giáp Thân, Ất Dậu, Bính Thân, Đinh Dậu, Nhâm Dần, Bính Ngọ, Kỷ Dậu, Canh Thân, Tân Dậu (là rất tốt).

  Canh Ngọ, Nhâm Thìn, Giáp Thìn, Ất Tỵ, Giáp Dần, Bính Thìn, Canh Dần (là tốt vừa).

  Cẩn thận, nên xem ngày đó kỵ tuổi nào, nhắc thân nhân có tuổi đó tránh mặt lúc hạ huyệt.

  – Nên chọn những ngày, giờ tốt trong bài Huỳnh đạo mà an táng, nên nhớ tránh giờ Tỵ, Hợi và tuổi của tang chủ như đã nói ở phần “COI GIỜ LIỆM”, còn những tuổi bị THÁI TUẾ ÁP TẾ CHỦ thì khi hạ huyệt mới dặn mấy người tuổi đó tránh đi chỗ khác (ở trong lịch Tàu mỗi năm có ghi sẵn 6 tuổi Thái tuế áp tế chủ, tức là những tuổi phạm Thái Tuế, xung Thái Tuế , bàng Thái Tuế v.v…).

  *CÁCH CHIẾM GIỜ HOÀNG ĐẠO ĐẠI KIẾT

  Ta nên thuộc hai câu sau đây:

  Bao giờ gặp CHUỘT đuổi TRÂU

  THỔ NGŨ KÊ HẦU trăm việc đều nên .

  Hai câu trên là nói 6 giờ đại kiết: CHUỘT là giờ Tý, TRÂU là giờ Sửu, THỐ là giờ Mẹo, NGŨ là giờ Ngọ, KÊ là giờ Dậu, HẦU là giờ Thân. Trong 12 giờ coi gặp 6 giờ này là giờ ĐẠI KIẾT.

  CÁCH COI: Ngày đầu khởi giờ đó, ngày cách tiết nghịch hành, giờ liên tiết thuận hành. Khởi ngày Tý tại cung Tý trên bàn tay.

  Thí dụ: Ngày Mẹo, giờ nào đại kiết?

  Khởi ngay ngày Tý tại cung Tý nghịch hành lùi lại bỏ một cung: Sửu tại cung Tuất, Dần tại cung Thân, ngày Mẹo tại cung Ngọ. Ngày Mẹo tại Ngọ, ta khởi giờ Tý tại Ngọ thuận hành liên tiết, giờ Sửu tại Mùi, giờ Dần tại Thân, giờ Mẹo tại Dậu, giờ Thìn tại Tuất, giờ Tỵ tại Hợi, giờ Ngọ tại Tý, giờ Mùi tại Sửu, giờ Thân tại Dần, giờ Dậu tại Mẹo, giờ Tuất tại Thìn, giờ Hợi tại Tỵ. Ta nhận thấy 6 giờ: Ngọ, Mùi, Dậu, Tý, Dần, Mẹo đứng trên 6 cung: Tý, Sửu, Mẹo, Ngọ, Thân, Dậu là giờ ĐẠI KIẾT.

  III. COI NGÀY XẢ TANG

  Nên chọn những ngày:

  Nhâm, Giáp, Bính, Canh, Mậu=Thân

  Bính, Canh, Nhâm=Tý

  Tân, Ất=Mẹo

  Bính, Mậu=Ngọ.

  Kỷ Dậu, Tân Dậu, Kỷ Mùi, Ất Mùi, Mậu Dần, Quý Sửu và những ngày trực Trừ.

  Nên tránh những ngày: Thọ tử, Sát chủ, Trùng tang, trực Kiến, trực Phá.

  Chú ý: tháng hai trực Trừ gặp Thọ tứ, tháng ba trực Trừ gặp Trùng tang, tháng năm, tháng tám trực Trừ gặp Tam tang, trong 4 tháng vừa kể trên gặp trực Trừ không dùng được.

  *CHÚ Ý LỜI DẶN:

  1. Khi dở lịch ra chọn ngày tốt, được Tam hạp, Lục hạp và tương sanh (hay tỳ hòa), ta lại phải dò trong “Đổng Công Tuyển Trạch Nhựt Yếu Lãm” (chữ LÃM có người đọc lầm ra chữ GIÁC) coi ngày ấy có tốt không?

  Nếu như trong lịch và trong Đổng Công đều tốt cả thì dùng được đại kiết, còn trong lịch bình thường mà trong Đổng Công nói tốt thì dùng cũng được tốt, còn trong lịch nói tốt mà trong Đổng Công chê xấu thì chẳng nên dùng.

  2. Tuy hai chỗ bảo tốt, nhưng phải dò lại trong bảng Tuyển nhựt coi có phạm Sát chủ, Thọ tử hay những ngày cấm kỵ nào khác không, nếu có thì cũng phải chừa (coi bảng Tuyển nhựt trích yếu ngoạt trung tuyển nhựt )

  BẢNG TRA GIỜ ÂM LỊCH

  (Theo múi giờ 7)

  Tháng 11:đầu giờ Tý từ 23 giờ 10 phút đến 1 giờ 9 phút

  đầu giờ Ngọ từ 11 giờ 10 phút đến 13 giờ 9 phút

  Tháng 12,10:đầu giờ Tý từ 23 giờ 20 phút đến 1 giờ 19 phút

  đầu giờ Ngọ từ 11 giờ 20 phút đến 13 giờ 19 phút

  Tháng 1, 9:đầu giờ Tý từ 23 giờ 30 phút đến 1 giờ 29 phút

  đầu giờ Ngọ từ 11 giờ 30 phút đến 13 giờ 29 phút

  Tháng 2, 8:đầu giờ Tý từ 23 giờ 40 phút đến 1 giờ 39 phút

  đầu giờ Ngọ từ 11 giờ 40 phút đến 13 giờ 39 phút

  Tháng 3, 7:đầu giờ Tý từ 23 giờ 50 phút đến 1 giờ 49 phút

  đầu giờ Ngọ từ 11 giờ 50 phút đến 13 giờ 49 phút

  Tháng 4, 6:đầu giờ Tý từ 0 giờ 00 phút đến 1 giờ 59 phút

  đầu giờ Ngọ từ 12 giờ 00 phút đến 13 giờ 59 phút

  Tháng 5: đầu giờ Tý từ 0 giờ 10 phút đến 2 giờ 09 phút

  đầu giờ Ngọ từ 12 giờ 10 phút đến 14 giờ 09 phút

  Tục lệ làm lễ ma chay, an táng chôn cất cho người đã khuất tại Việt Nam. 1. Ngoài chọn ngày chôn cất an táng cần biết quy trình thực hiện tang lễ như sau:

  • Làm lễ mộc dục hay còn gọi là tắm cho người mới mất.
  • Đắp chăn, chiếu buông màn nơi đặt người chết sau khi làm lễ mộc dục và trước lúc nhập quan.
  • Làm lễ khâm niệm, nhập quan
  • Làm lễ thiết linh: Là lế thiết lập linh vị, bàn thờ tang
  • Lễ thành phục: là lễ con cháu gia quyến mặc đồ tang cúng tế và dẫn lễ cho khách đến viếng thăm
  • Lễ án táng tại mộ sau khi chôn cất người chết.

  2. Ngoài việc xem ngày an táng thì cần biết 5 điều đại kỵ trong đám tang của nước ta:

  • Không để chó mèo nhảy qua thi thể người chết.
  • Tránh khóc rơi nước mắt vào thi thể người đã khuất khi khâm niệm
  • Không nên khiêng linh cữu quá nhanh trên đường đến nơi chôn cất, an táng Không cưới hỏi trong thời gian để tang cha mẹ
  • Không xem ngày an táng, không chọn vị trí an táng trước khi chôn cất.
  • Lưu ý: trường hợp đại kỵ với cải táng( sang cát) tuyệt đối tránh để mặt trời chiếu vào.
  • Tại sao có tục lệ: “Mũ đai gai chuối và chống gậy”?
  • Hình ảnh này dường như cũng quá đỗi quen thuộc trong đời sống tập quán của người dân Việt.
  • Theo lời kể truyền lại từ xưa, việc đội mũ đai gai chuối, mặc áo vải rộng quấn đai và chống gậy đều xuất phát từ việc tránh nạn trùng tang. Xuất phát từ kinh nghiệm thực tế của một số trường hợp trong quá trình đưa người mất đến nơi an táng, chôn cất gặp nạn, chết do ngã, va đập,.., dần dần cho đến ngày nay nó đã trở thành phong tục phổ biến.

  3. Xem ngày giờ mất tốt hay xấu tránh hạn Trùng Tang 2022

  Việc xem ngày chết tốt hay xấu có phạm hạn Trùng Tang hay không hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Những thông tin trên đã giải đáp chi tiết về việc xem ngày giờ chôn cất người chết, chọn ngày tốt mai táng tránh kỵ trùng tang do các thầy có chuyên môn trong việc tính ngày giờ khâm liệm, nhập quan trong việc an táng, choon cất người đã khuất chuẩn xác nhất.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xem Giờ Xuất Hành Tốt Xấu Cầu Tài Lộc Ngày 15/7/2014
 • Xem Ngày Tốt Chăn Nuôi, Làm Chuồng Trại Giúp Vật Nuôi Béo Tốt
 • Xem Ngày Tốt Ngày Xấu Trong Tháng Tiến Hành Việc Lớn
 • Yếu Quyết Chọn Ngày Tốt, Và Tránh Ngày Xấu
 • Ứng Dụng Lịch Vạn Niên 2022: Xem Lịch Âm, Ngày Tốt Xấu
 • Chọn Ngày Tẩn Liệm, Chôn Cất, Xả Tang

  --- Bài mới hơn ---

 • Xem Ngày Tốt Chuyển Nhà Mang Lại Vận May Cho Gia Chủ
 • Ngày Tốt Đầu Năm Tết Tân Sửu 2022 Xuất Hành Khai Trương Thuận Lợi
 • Chọn Ngày Tốt, Giờ Lành Xuất Hành Dịp Tết Ất Mùi
 • Tử Vi Khoa Học: Xem Ngày Đẹp Mua Bán Nhà Đất Tháng 1/2020
 • Xem Ngày Nhận Bàn Giao, Ký Hợp Đồng Mua Bán Theo Tuổi?
 • Khi hơi thở người bệnh không còn nữa tâm thức không phải lúc đó đã rời khỏi thể xác. Vậy ngay khi người bệnh chấm dứt hơi thở tâm thức bao lâu thì rời khỏi thể xác? Nhanh lắm là ngay sau khi mới chết chậm lắm là một hai ngày. Trên thực tế trường hợp nhanh và chậm rất ít xét chung là khoảng từ mười đến mười hai giờ đồng hồ thần thức sẽ rời khỏi thể xác. Đôi khi người bệnh đã chấm dứt hơi thở trong khoảng một vài ngày đột nhiên sống lại việc đó do hai nguyên nhân. Một là thần thức chưa rời khỏi thể xác hai là thần thức đã rời nhưng nhập trở lại.

  Căn cứ trên thực tế đã xảy ra, vì thế chúng ta đối với việc lớn lâm chung ngàn vạn lần nên thận trọng. Người đời nhận thức sai lầm cho rằng người bệnh sau khi hơi thở chấm dứt là chết, ngay đó bèn khám nghiệm tử thi va chạm khiến người bệnh phải chịu vô vàn sự thống khổ. Nhân đây, quyển sách nhỏ này sẽ cung cấp các kiến thức thông thường khi lâm chung, để kêu gọi mọi người trong xã hội đối với việc trước và sau khi chết cần nên để ý và làm cho đúng pháp.

  Thể xác thì biến hoại nhưng tâm thức không bao giờ mất. Gia đình nên chú trọng tâm thức của người chết, cần làm cách nào để thần thức không thống khổ; cần làm cách nào để có sự an tịnh; thần thức có những nhu cầu gì; cần tiếp dẫn thần thức đi về thế giới nào; cần làm việc gì để thần thức có lợi và tránh những việc gì gây tổn hại cho thần thức… Các vấn đề nêu trên là vô cùng quan trọng.

  Người đời tuy có kiền thức sâu rộng nhưng đối với việc lớn lâm chung thì hoàn toàn không biết. Họ thường bảo: “Con người khi hơi thở chấm dứt là chết, chết là hết là đoạn diệt đó là lẽ tự nhiên“. Họ chỉ lo làm cách nào để tang ma to lớn, mọi người khen ngợi mà chẳng quan tâm đến sự lợi ích của người chết. những nhận thức của việc làm nông nỗi này khiến người chết vô cùng bi ai thống khổ, việc làm như thế không phải là người có trí tuệ.

  Họ không biết hơi thở tuy không còn nhưng thần thức người chết vẫn chưa rời thể xác, người chết không chỉ còn ở trạng thái hấp hối có cảm giác mà cảm thọ của họ lúc này tột cùng đau đớn như rùa bị lột mai. Do đó, trước khi thần thức chưa rời thể xác người bà con cần đặc biệt quan tâm, nên đem những lời Phật pháp khai thị, với âm thanh trong trẻo dịu dàng để an ủi người bệnh khiến cho tâm họ được an lạc và có chỗ quy hướng.

  Cho nên khi người bệnh vừa mới chấm dứt hơi thở, bà con không được di chuyển thân thể không được bi ai khóc lóc khiến thần thức người bệnh phải bi lụy. Đồng thời phải nên để tâm suy nghĩ giờ này thần thức đang ở đâu? Cần biết thần thức sẽ tùy theo nghiệp lực thiện ác để cảm thọ cảnh giới khổ đau hay hạnh phúc nào? Cần làm cách nào để tiếp độ thần thức ra khỏi ba cõi đạt đến sự an vui Niết bàn tịch tịnh? Những việc này người đời hoàn toàn không hay biết.

  Người đời không biết lúc nào thần thức rời khỏi thể xác; không biết xót thương nỗi thống khổ của người chết; không biết tác dụng của việc cứu độ; không biết tẩm liệm đúng cách thức… Nói cách khác, đối với nguời chết việc cần làm thì họ không làm việc không nên làm thì họ lại làm, có thể nói không quá đáng đó là hạng người điên đảo không trí. Đối với vấn đề quan trọng “Chết” họ quy về thái độ bàng quang không hay biết, đã phụ ơn bà con lại phụ ơn hiếu đạo, chỉ làm cho xong việc cam tâm biến thành nhận thức sai lầm, như thế người sống đối với người chết há không phải là quá lạnh lùng hay sao?

  Người bệnh sau khi hơi thở chấm dứt nhưng thần thức vẫn chưa rời thể xác nên họ vẫn còn tri giác. Phải trải qua một thời gian đến khi toàn thân lạnh hẳn thần thức rời thể xác ngay đó mới được gọi là chết.

  Sau khi chấm dứt hơi thở trước khi thần thức chưa rời thể xác, thời điểm này tâm thức vô cùng thống khổ. Bởi do cảm thương thân phận đã chết mà rơi nước mắt; cũng nhân tham luyến thế gian thương yêu vợ con tài sản mà khó buông bỏ; hoặc nhân tâm nguyện chưa thành đột nhiên cái chết đến mà bi ai sầu não; hoặc nhân oan ức chưa bày tỏ mà không chịu nhắm mắt, vì thế vào thời điểm này là thời điểm mà mọi sự bi ai khổ não chồng chất. Nếu thể xác bị người sống xê dịch hoặc nghe tiếng kêu khóc, há chẳng làm cho thần thức muốn rời thể xác nhưng không rời được cảm thọ nỗi đau đớn vô vàn. Người sống nỡ nào lại nhẫn tâm như thế để làm hại người chết hay sao?

  Người đời phần nhiều không hay biết cho rằng con người khi hơi thở chấm dứt là chết, do sự ngộ nhận này mà kết thành đại họa. Cho nên với những việc làm có hại bà con và con cháu hiếu thuận không thể không biết để tránh.

  Lấy việc xê dịch thể xác người chết mà nói, chỉ cần người bệnh vừa mới chấm dứt hơi thở ngay đó bi ai khóc lóc hoặc sờ mó cơ thể mà kêu gào, hoặc tự ý chuyển đổi thế nằm, hoặc trước khi thân thể chưa lạnh hẳn mà vội tắm rửa thay quần áo, hoặc tiêm thuốc hồi dương, hoặc tiêm thuốc đề phòng thân sình thúi, hoặc mới chấm dứt hơi thở đã tống vào nhà xác, hoặc ngay trong ngày đã tẩm liệm, hoặc mới hai ba ngày đã hỏa táng …Tất cả những việc làm tàn nhẫn này, vì thần thức chưa rời thể xác nên người chết vẫn còn cảm giác vẫn phải cảm thọ tận cùng của sự thống khổ. Người sống làm các việc như thế tác hại đối với người chết không nhỏ khiến họ lâm chung thống khổ đọa lạc, thế là từ chỗ thương yêu mà trở thành tàn hại như thế không đáng sợ hay sao.

  Không biết rằng lúc thần thức chưa rời thể xác, người chết vẫn có sự thống khổ đồng như người sống. Người sống còn có thể kêu la cầu cứu kháng cự lại; còn người chết lúc này tuy vô cùng đau khổ nhưng không có cách nào kêu cứu kháng cự khiến họ nổi tâm sân hận. Người thế gian không hiểu một số vấn đề bình thường khi lâm chung khiến dẫn đến một số hậu quả bi thảm như thế há không đau đớn lắm sao. Người bệnh do sự thống khổ nên sanh tâm sân hận khiến thần thức đọa lạc trong ác thú, thế mà kẻ làm con hiền cháu thảo vẫn cứ dửng dưng không hay không biết.

  Nhân đây tôi xin kêu gọi mọi người, với người bệnh sau khi mới chấm dứt hơi thở trước khi thần thức chưa rời thể xác, trong khoảng thời gian từ mười đến mười hai giờ đồng hồ, phòng người bệnh nên duy trì sự yên lặng không có các việc chuyển động như trên đã nói, để bảo hộ thần thức người chết được yên tịnh và an ổn. Tư thế người bệnh nằm nên để tự nhiên không được xê dịch.

  Sau khi toàn thân lạnh hẳn, chúng ta lấy vải cũ nhúng vào nước nóng rồi áp vào các bộ phận cong rút của cơ thể khiến cho mềm mại. Còn bằng trong khoảng thời gian trước mười đến mười hai giờ đồng hồ, chúng ta không nên dùng tay thăm dò hơi nóng không được để mèo chó va chạm, trong phòng bệnh không được nói chuyện tạp hoặc khóc lóc. Cần vận dụng trong khoảng thời gian này có biện pháp cứu độ hướng dẫn thần thức người bệnh hướng đến cảnh giới an lạc làm cho họ được vãng sanh Tịnh độ hưởng thọ mọi điều vui, đây là trách nhiệm của người bà con cũng là việc làm đúng hiếu đạo của con cái đối với người quá cố.

  Thần thức rời thể xác nhanh hay chậm cùng với nghiệp lực con người tạo ra có mối quan hệ trực tiếp. Nói một cách đơn giản, người nghiệp lực cực thiện hay cực ác cho đến người được vãng sanh thì thần thức rời thể xác rất nhanh. Còn hạng phổ thông bình thường việc thần thức rời thể xác chậm hơn. Ví như người khi sống có tâm hiếu dưỡng cha mẹ nhân từ bất sát giúp đời cứu người…bởi nghiệp nhẹ nên khi chấm dứt hơi thở, thần thức trực tiếp sanh về cõi lành (Nhân đạo, Thiên đạo). Lại hạng người khi sống nham hiểm độc ác ngỗ nghịch bất hiếu sát sanh hại vật… do vì nghiệp nặng nên khi mới chấm dứt hơi thở, thần thức trực tiếp sanh về cõi ác (Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh).

  Còn người sanh tiền phát tâm niệm Phật lâm chung mong cầu từ lực Phật tiếp độ; hoặc tu thiền định chứng Vô sanh pháp nhẫn đã ra khỏi Tam giới. Hạng người đó sẽ biết trước giờ chết, thân không bệnh khổ tâm không phiền não vui vẻ niệm Phật hoặc nhập định mà rời thể xác, trực tiếp vãng sanh Tịnh độ hay chứng đắc Thánh quả hưởng thọ vô lượng điều vui. Còn lại hạng người phổ thông bình thường nghiệp lực không thuộc cực thiện hay cực ác, thần thức rời thể xác sẽ chậm hơn. Thời gian nhanh và chậm có khác nhau, do đó ước định từ khoảng mười đến mười hai giờ đồng hồ sau khi người bệnh chấm dứt hơi thở là vậy.

  Sau khi thần thức đã rời thể xác trước khi chưa thọ thân quả báo đời sau, trong khoảng thời gian này thần thức sẽ thọ thân trung ấm. Có người sau khi thọ thân trung ấm chỉ qua một hai ngày thì thọ thân quả báo đời sau có người một hai tuần thọ thân quả báo đời sau, nhưng tối đa là bảy tuần quyết định sẽ có chỗ cho thần thức thọ sanh.

  Nói chính xác, chỗ thần thức rời thể xác là phần lạnh sau cùng của cơ thể, nhưng tối kỵ việc dùng tay thăm dò hơi nóng trên thân thể người chết. Vì thế, từ khoảng mười đến mười hai giờ đồng hồ là có liên hệ tình hình như bài trên đã nói. Nhưng nên xem thời tiết nóng hay lạnh hoặc địa phương có thích nghi hay không thích nghi, rồi ước lượng khả năng mà đem thời gian thăm dò hơi nóng người chết co lại hoặc kéo dài một chút đều có thể được.

  Không gian không ngằn mé gọi là vũ, thời gian không cùng tận gọi là trụ. Ở trong khoảng vô cùng vô tận của vũ trụ, tất cả thần thức đều có sự tiếp xúc với các cảnh giới mà cảnh giới đó cũng vô lượng vô biên. Nói khái quát, cảnh giới Thánh nhân có bốn cảnh giới phàm phu có sáu. Tâm thể của mười cảnh giới này vốn đồng, nhưng vì sự mê ngộ nhiễm tịnh của mỗi loài bất đồng mà hình thành phàm Thánh, giải thoát hay trói buộc ngàn muôn sai biệt. Đây là nói việc làm Thánh hay phàm, hoặc hưởng thọ khoái lạc giải thoát tự tại, hoặc lãnh thọ thống khổ nghiệp chướng trói buộc đều do tự tâm cảm thành tự tâm là chủ tể.

  Nhưng nay là thời Mạt pháp nếu hoàn toàn nương vào tự lực mà mong cầu chứng ngộ, vạn người tu khó được một hai người. Chúng sanh thời nay phần nhiều si ám mê nhiễm hư vọng điên đảo nghiệp trọng phước khinh chướng thâm huệ thiểm, như thế thì không mãi mãi trôi lăn trong Tam giới hay sao?

  Đức Thích Ca Thế tôn nhân đó xót thương nên đặc biệt mở ra pháp phương tiện, chỉ bày pháp môn niệm Phật rất đơn giản mà dễ thành tựu. Ngài dạy rằng ở thế giới Tây phương có đức Phật A Di Đà, vị Phật đó nguyện lực rộng lớn, không luận là người thượng trí hay kẻ hạ ngu người hiền lương hay kẻ độc ác, chỉ cần hồi đầu hướng thiện phát tâm tín sâu nguyện thiết thành khẩn xưng niệm Nam mô A Di Đà Phật một lòng cầu nguyện vãng sanh thế giới Cực lạc, khi mạng chung Phật và Thánh chúng sẽ đến tiếp dẫn. Người đó ở trong khoảng một niệm liền được vãng sanh, vĩnh viễn thoát ly nỗi thống khổ luân hồi mãi mãi thọ hưởng sự an vui thắng diệu.

  Nhân đây, tôi xin diễn bày pháp cứu độ trước và sau khi lâm chung ứng dụng vào thời điểm nguy ách này. Ngoài việc không được xê dịch cơ thể không bi ai khóc lóc ra bà con và bạn bè ở trong phòng bệnh nên giữ yên lặng để tâm và cảnh an tịnh, nên vì người bệnh mà đồng thanh xưng niệm Phật hiệu A Di Đà để dẫn dắt thần thức người bệnh nghe danh hiệu Phật, sanh lòng hoan hỷ, trong tâm duyên theo tiếng niệm Phật, tâm cảnh người bệnh sẽ khai sáng có cảm giác an toàn một lòng cầu sanh nước Phật, quyết định được vãng sanh thế giới Tây phương Cực lạc.

  Tất cả các pháp trong thế gian đều do nhân duyên mà sanh huyễn hóa mà có. Bởi do nhân duyên hư vọng hòa hợp mà có sanh, nhân duyên hư vọng biệt ly mà có diệt. Duyên tụ thì huyễn có duyên tán thì huyễn không. Cho nên tất cả các pháp từ xưa đến nay chẳng khác nào như bóng trên mặt nước, cảnh hiện trong gương, lửa xẹt điện chớp, tợ như nhậm mắt thấy hoa đốm giữa hư không. Thân tứ đại này vốn bọt bèo huyễn chất không bền, già suy bệnh chết khổ không vô thường. Đó là quy luật tất nhiên của sanh diệt biến dị đổi dời trong sát na không dừng. Cho nên cuộc đời con người rốt cùng cũng có một điểm cuối, thế gian chỉ là quán trọ ven đường ta chỉ là kẻ lữ khách tạm nghỉ chân đôi chút mà thôi.

  Đời người vài mươi năm, không những đã ở trong vòng danh lợi vật dục, được mất hơn thua, hội hợp chia ly, oán tắng ái biệt, thiên tai hỏa hoạn, sanh kế bức bách, phiền muộn lo toan, thù địch oán đối mà còn đời đời kiếp kiếp bỏ thân này lại thọ thân khác, nhân quả nối tiếp kiếp mãi xoay vần không thoát ngoài tứ sanh, trầm luân ngũ thú, trong cảnh huyễn sống huyễn chết vạn khổ chồng chất, thân tâm huyễn thọ sự thống khổ như thế nhưng chưa bao giờ có sự tỉnh ngộ.

  Mỗi niệm mỗi niệm đều kiên cố đến khi mạng chung nhất định sẽ được Phật hiện thân đưa tay tiếp dẫn. Nghĩa là đức A Di Đà Phật cùng với Thánh chúng đồng đến đón tiếp, trong khoảng khảy móng tay liền được vãng sanh thế giới Di Đà thanh tịnh. Từ đây siêu phàm nhập Thánh thần thông tự tại thọ mạng không cùng, ra khỏi Tam giới thoát hẳn sanh tử, đây là hạng người có đại trí tuệ. Hoặc như mạng sống chưa hết thì nhờ công đức niệm Phật, quyết định tiêu trừ tội chướng thọ mạng thêm bền.

  Nếu thấy bệnh tình của mình mỗi ngày mỗi nặng nên dặn dò phó thác mọi việc cho người nhà, như có người nào đến thăm đều xin họ vì mình niệm Phật không nên cùng họ nói chuyện tạp. Công đức niệm Phật là bất khả tư nghì. Kinh nói: “Niệm một câu A Di Đà có thể tiêu trừ các tội nặng trong nhiều kiếp sanh tử. Niệm một câu A Di Đà Phật, trên thấu đến trời Hữu đảnh dưới chí đến ngục Phong luân, chúng sanh nhiều như cõi vi trần thảy đều hưởng thọ sự lợi ích“. Do đó, công đức niệm Phật có thể siêu thoát quỷ thần có thể cứu độ được thân trung ấm. Nếu khi bệnh nặng thấy các oan hồn quỷ dữ đến khủng bố, hoặc biến thành các cảnh ưa thích để dụ dỗ, lúc đó chỉ nên thành khẩn niệm A Di Đà Phật, tà ma quỷ dữ nghe tiếng niệm Phật có thể siêu thoát hoan hỷ mà đi. Nhân đây, nhờ niệm Phật mà oán kết được hóa giải nghiệp chướng sớm tiêu trừ, bản thân rất thuận lợi vãng sanh thế giới Cực lạc.

  Người niệm Phật là hoàn toàn nương nhờ vào nguyện lực đại bi của Phật A Di Đà nhiếp thọ. Vì thế nếu chúng ta một lòng xưng danh hiệu Phật thì trong ao thất bảo ở Tây phương có hiện ra một đóa hoa sen đề tên họ chúng ta, ngày kia khi chúng ta mạng chung sẽ thát sanh trong đóa sen đó. Nếu ở Ta bà này niệm Phật tinh tấn không giải đãi thì hoa sen ở Tây phương phóng ra bốn tia sắc báu ngày càng thêm rực rỡ. Thế giới Cực lạc sự thanh tịnh thù thắng trang nghiêm vi diệu, lầu các đều do bảy báu tạo thành, các báu kỳ dị thanh nhã hương khiết, ao báu nước bát công đức tẩy trừ tâm cấu bẩn, nhạc trời thường trỗi không đánh tự kêu, khí hậu không nóng không lạnh điều hòa thích nghi, cơm ăn áo mặc tùy ý hiện bày, chim báu rực rỡ hót ra diệu âm diễn nói lý khổ, không, vô thường, vô ngã, gió hiu hiu thổi cây báu giăng bày đều diễn nói vô lượng pháp âm vi diệu, sáu căn thanh tịnh không có các khổ, mọi trần lao cấu nhiễm tự nhiên tiêu trừ, trí tuệ thâm tiến đạt sâu thực tướng, thần thông tự tại mạng sống không cùng không còn các khổ chỉ hưởng thọ các điều vui .

  Hạng người sau khi chết chỉ mong bà con vì mình làm Phật sự để siêu thoát, hoặc làm đám lớn cho dễ xem mà không biết khi sống nương vào bản thân tu học để cầu giải thoát chứng Thánh đạo là dễ, còn sau khi chết nương vào bà con làm công đức để cầu siêu thoát là khó. Giả sử bà con, con cái có tâm chí thành cung kính mời các vị cao Tăng đến làm Phật sự, lễ bái sám hối cầu Phật gia bị tất cả công đức đó trong bảy phần người chết chỉ hưởng được một phần, sáu phần công đức còn lại là thuộc về người sống cho đến thuộc về người xuất gia làm Phật sự.

  Vì thế trước khi lâm chung, người bệnh nên vì bản thân mình mà làm tất cả mọi công đức, lúc đó bản thân sanh tâm hoan hỷ, tâm chí thành, tâm sám hối, tâm niệm Phật, bản thân đã biết rõ nương vào sức gia bị sẽ đạt được sự lợi ích rất lớn, rất dễ cứu độ. Tốt nhất là khi thân thể còn khỏe mạnh cố gắng phát tâm tu phước huệ, tụng kinh lễ sám, trai giới niệm Phật. Hiểu rõ được lẽ thật của vũ trụ nhân sanh, phát nguyện lớn lập chí lớn, tu Thánh đạo thành Thánh quả. Nhưng khi lâm chung có người khác trợ niệm lẽ đương nhiên là vô cùng cần thiết.

  Nên mở máy niệm Phật, người bệnh phải giờ giờ phút phút lắng nghe niệm theo hoặc lắng nghe niệm thầm. Nếu tai người bệnh thường huân tập tiếng niệm Phật, khí lực sẽ tỉnh lại có thể tịnh hóa thân tâm tăng trưởng duyên lành, trưởng dưỡng Thánh thai, trong ruộng tám thức thường gieo giống đạo. Lâm chung lại được người khác trợ niệm trợ thành việc lớn vãng sanh, thực là trong khi bệnh không thể thiếu người bạn đồng tu tịnh nghiệp.

  Nếu người bệnh bệnh tình quá nặng khó lành thuốc thang vô hiệu, gia đình nên mời các vị thiện tri thức đến khai thị cho người bệnh. Thiện tri thức nên đến trước người bệnh mà nói: “Cuộc đời vốn là khổ, không, vô thường, vô ngã, chỉ có thế giới Tây phương Cực lạc là cực kỳ trang nghiêm thanh tịnh. Con người dù giàu sang phú quý nhưng trong nháy mắt đã thành không. Cõi Tây phương thì sự khoái lạc vô cùng. Bà con nay sẽ vì ông mà đối trước Tam bảo lễ Phật sám hối, tụng kinh niệm Phật, bố thí phóng sanh ngõ hầu tăng trưởng phước đức cho ông“.

  Người bà con không nên ở trước mặt người bệnh có nét ưu sầu thảm não để tránh người bệnh sanh khởi tình cảm luyến ái. Âm điệu niệm Phật không nên xen lẫn bi ai để tránh người bệnh dẫn khởi tâm sầu thương mà mất chánh niệm. Bà con nhất định không được khóc lóc chỉ là tăng thêm tình ái trói buộc phiền não thống khổ, thậm chí làm cho người bệnh bực mình mà sanh tâm sân hận do tâm sân hận mà đọa ác đạo, như thế há chẳng làm sai lạc việc lớn vãng sanh của người bệnh hay sao.

  Người bệnh khi sắp lâm chung bà con nếu có ăn thịt uống rượu không nên để cho người bệnh thấy, nếu không người bệnh dễ mất chánh niệm sẽ đọa vào Tam đồ ác đạo.

  Nếu người bệnh hơi thở đã chấm dứt, do vì thần thức chưa lìa thể xác nên lúc đó cơ thể người chết vẫn còn cảm giác, các vị lương y, người thăm viếng cần có thái độ cẩn thận nên nghe theo lời yêu cầu của gia đình. Trong thời gian mười đến mười hai giờ đồng hồ cần giữ sự yên lặng, đồng thời nên cung cấp khí lạnh hoặc nước đá để khí hậu phòng bệnh được mát mẽ. Lúc này cơ thể người bệnh không được di chuyển, không được đụng chạm các vật trong phong. Đến như tư thế người chết nên để nằm tự nhiên sau đó dùng vải cũ nhúng nước nóng áp vào tay chân người chết thì cơ thể có thể mềm mại như khi sống.

  Phòng bệnh phải tuyệt đối yên lặng không được cười giỡn nói chuyện tạp, nếu trước khi người bệnh chấm dứt hơi thở chưa kịp mời thiện tri thức đến khai thị thì lúc này mời ngay vị thiện tri thức đến bên tai người chết lớn tiếng khai thị (nội dung khai thị như đoạn trước). Tâm người chết còn có sự hiểu biết nhờ khai thị khiến họ có chỗ quy hướng tâm có nơi nương tựa. Bà con và bạn bè nên chia ban luân phiên niệm Phật, trước niệm đủ sáu chữ Hồng danh khoảng mười phút sau đó chuyển sang niệm bốn chữ Hồng danh ” A Di Đà Phật ” mỗi câu mỗi chữ phải rõ ràng phân minh.

  Tốt nhất là mọi người nên hòa theo tiếng niệm Phật trong máy của pháp sư, trong tâm liền nghĩ tưởng cầu nguyện Phật A Di Đà từ bi phóng quang tiếp dẫn. Tiếng niệm Phật không được gián đoạn khiến cho thần thức người bệnh nghe được câu Phật hiệu liên tục rõ ràng, mới có thể sanh tâm hoan hỷ cảm ứng được nguyện lực của Phật, mà theo Phật vãng sanh thế giới Cực lạc. Có điều khi trợ niệm trong phòng bệnh nên tránh làm phiền nhiễu đến những người bệnh khác.

  Một niệm sau cùng khi lâm chung là thời điểm quyết định cho việc siêu thăng hay đọa lạc. Một niệm sau cùng nếu là niệm lành thì sanh về cảnh giới nhân thiên, một niệm sau cùng nếu là niệm ác thì đọa lạc vào cảnh giới Tam đồ, một niệm sau cùng nếu là niệm Phật thì vãng sanh về cảnh giới Tây phương. Một lòng niệm Phật là tâm lực, nguyện lực tiếp độ chúng sanh là Phật lực, sự cảm ứng là pháp lực. Ba lực bất khả tư nghì này dung hợp vào trong một câu Hồng danh, Phật A Di Đà sẽ tự nhiên trong tâm niệm Phật mà hiện thân tiếp dẫn, cho nên nếu tâm niệm sau cùng khi lâm chung là niệm Phật, người đó liền theo Phật vãng sanh về thế giới Cực lạc. Nhân đây, mục đích của bà con và bạn bè trợ niệm niệm Phật là hy vọng một niệm sau cùng của người bệnh là niệm Phật, theo Phật vãng sanh. Vì thế giờ phút lâm chung chúng ta trợ duyên người bệnh niệm Phật tức có sự diệu dụng thù thắng vô cùng.

  Sau khi người bệnh chấm dứt hơi thở từ mười đến mười hai giờ đồng hồ, không luận là có vãng sanh hay không người trợ niệm đều nên luân phiên tiếp tục niệm Phật. Nếu thần thức người chết đã vãng sanh thì nhờ công đức niệm Phật có thể tăng cao phẩm vị. Nếu người chết do mất chánh niệm không được vãng sanh thì thần thức người chết ở trong khoảng thời gian bảy ngày, hoặc chậm lắm bảy tuần nhờ công đức trợ niệm mà càng mau siêu thoát. Bởi vì thân trung ấm người chết vốn phiêu phiêu không định khổ sở trăm bề không nơi nương tựa. Trong thời gian sau khi chết đến bảy tuần, thân trung ấm ở trong mỗi niệm mỗi niệm luôn mong ngóng người bà con cốt nhục vì mình mà tạo phước làm công đức để cứu bạt khổ nạn. Vì vậy lúc này người bà con, một mặt nên liên tục thay ban niệm Phật khiến thân trung ấm nghe được tiếng niệm Phật mà được siêu thoát, giống như kẻ đói khát mà được uống nước cam lồ; một mặt cung thỉnh các bậc cao Tăng tụng kinh niệm Phật để cầu nguyện thần thức người chết mau được siêu thoát. Người bà con nên vì vong linh mà rộng tu phước huệ hồi hướng cho họ được tiêu trừ nghiệp chướng sớm được vãng sanh Tịnh độ.

  Nếu người chết khi sanh tiền chưa từng biết Phật pháp, hoặc căn bản vốn không tin Phật pháp nhưng vì thân trung ấm hiện đang rơi vào cảnh khốn khổ nên họ rất mong ngóng được cứu độ. Do đó trong bảy tuần thất tiến vong là thời gian có thể chuyển hóa tâm thức mê lầm của họ. Ở trong thời gian quá độ nghiệp báo một đời chưa rõ ràng này người bà con nên vì người chết mà làm các công đức, vận dụng tâm chí thành tha thiết hồi hướng công đức cho người chết. Mục đích là chuyển hóa định nghiệp đọa lạc Tam đồ ác đạo của họ thành nhân tố vãng sanh Tịnh độ vĩnh viễn hưởng thọ mọi sự an lạc.

  Sau khi mạng chung người bà con nên ở trong thời gian bảy tuần vì người chết mà tu tạo các công đức, bố thí phóng sanh cứu giúp kẻ nghèo đói, cúng dường Tam bảo lễ bái sám hối tụng kinh niệm Phật, cầu Phật gia bị khiến người chết xa lìa nghiệp chướng vãng sanh Tịnh độ. Bà con và con cái nên lấy sự hiếu thuận sâu nặng và công đức chí thành tha thiết để niệm Phật, như thế hai bên kẻ sống người chết mới có sự cảm ứng mới có thể làm cho người chết cảm được công đức cứu độ.

  Người chết thăng trầm trong khổ đau hay hạnh phúc trách nhiệm đó hoàn toàn tùy thuộc vào bà con. Tốt nhất là người bà con nên tránh đi tất cả những việc làm không có ý nghĩa mà chuyển thành những công đức cứu giúp kẻ nghéo khó… Vì thế không nên tẩm liệm những đồ quý giá, không cần phát tang to làm đám lớn, không nên tụ tập ăn uống linh đình, không nên quá chú trọng đến hình thức mà điều quan trọng là làm sao cho người chết đạt được sự lợi ích chân thật.

  Cúng tế vong linh nên lấy việc niệm Phật làm chính bà con và bạn bè đều nên tham gia niệm Phật. Niệm Phật cứu độ người chết công đức rất lớn rất dễ làm rất tinh tế và có sự lợi ích chân thật. Có điều những người tham gia niệm Phật nên tránh ăn mặn uống rượu và cữ ngũ tân.

  Các chùa Thiện đạo, chùa Pháp vân, Hoa nghiêm Liên xã ở thành phố Đài bắc đều có cho thỉnh máy niệm Phật, gia đình nên thỉnh về để mọi người hòa theo tiếng niệm Phật của pháp sư trong máy mà niệm. Muốn cho người chết đạt được sự lợi ích, gia đình ngoài việc tu tạo các công đức còn nên ngày đêm chia ban luân phiên niệm Phật, sao cho tiếng niệm Phật không gián đoạn, mong cầu Phật tiếp dẫn thần thức người chết vãng sanh Cực lạc. Chớ nên đốt giấy tiền vàng mã và chôn cất các vật dụng của người chết. Làm như thế chính là hy vọng người chết đọa lạc vào trong cảnh giới Nga quỷ. Gia đình cần nên nhớ điều này.

   Việc làm của nhà mai táng cần có sự cải tiến

  Sau khi thần thức rời khỏi thể xác ngoại trừ những người có nghiệp lực cực ác hay cực thiện, hoặc vãng sanh Thánh đạo đều không phải trải qua giai đoạn thân trung ấm, còn lại hạng người phổ thông bình thường phần nhiều đều phải thọ thân trung ấm. Nay tôi xin nói rõ tình hình tại sao có một số người đã chết rồi mà sống lại, mong các vị để tâm tham khảo.

  Thân trung ấm không nơi nương tựa phiêu phiêu không định, trong giai đoạn sau khi đã chết nhưng chưa có chỗ thọ sanh, hoặc chấp thân này là ta mà lấy đó làm đối tượng để thọ sanh, nếu tử thi chưa hoại có thể hồi dương trở lại. Có một số người hốt nhiên chết bất đắc kỳ tử nếu thọ mạng chưa đáng chết trong thời gian bảy ngày dưới âm ty trả về cũng có thể sống trở lại.

  Nhân đây, sau khi người bệnh chấm dứt hơi thở cho đến lúc tẩm liệm bà con đối với cơ thể người chết phải giờ giờ phút phút để tâm theo dõi, không luận thần thức đã rời thể xác hay chưa thảy đều nên đối xử như người đó đang còn ở trạng thái hấp hối. Đối với việc tắm rửa thay quần áo người chết cho đến quá trình tẩm liệm người bà con cần phải trực tiếp trông xem. Tóm lại, từ khi người chết chấm dứt hơi thở cho đến lúc tẩm liệm bà con không được rời khỏi tử thi, nên thực tâm hiếu đạo “Theo hầu ở bên đích thân tẩm liệm“, đây là đạo lý muôn thuở. Nếu cho rằng nay là xã hội công nghiệp nên bỏ bớt các thủ tục rườm rà gây trở ngại, nhưng đâu có thể cho rằng xã hội công nghiệp là đem thân thể cha mẹ chết chưa lạnh mà tống vào nhà xác hay nơi mai táng rồi không đoái hoài sao?

  Các thành phố lớn trên thế giới đều có thiết lập nhà mai táng, gia đình người chết đối với mọi việc làm của nhà mai táng không nên quá tin tưởng khiến đang tâm làm cho người chết bị ngược đãi. Một số gia đình chỉ biết đem tử thi giao cho nhà mai táng, bản thân không quan tâm không để ý đến việc người chết phải chịu biết bao sự thống khổ. Gia đình và người phúng điếu chỉ quan tâm đám ma cho rình rang, người chết áo mũ cho chỉnh tề để tẩm liệm… mà không chú ý đến các việc trước và sau khi đưa tử thi vào quan tài. Vì để hợp tình hợp lý đúng với sự hiếu đạo, hết thảy quá trình trước khi chết cho đến lúc tẩm liệm gia đình nên trực tiếp giám sát để tránh cho người chết khỏi phải chịu sự thống khổ; “Theo hầu ở bên đích thân tẩm liệm” là truyền thống văn hóa đạo đức của người Trung hoa là hiếu đạo luân thường cố hữu của con người.

  Gia đình người chết nếu cho rằng cần nên tuân thủ theo các việc làm của nhà mai táng gia đình khỏi phải trực tiếp giám sát, đây quả thật là đại đại bất hiếu là hoàn toàn không phù hợp với tập tục tốt đẹp xưa nay của người Trung hoa. Nếu như nhà mai táng tự làm mà không có lương tâm nghề nghiệp đây không phải là tổn hại cho người chết lắm sao? Con cháu hiếu thuận há không cần cảnh giác mà yên tâm sao? Huống còn chạy theo một số hủ tục, có một vài nhà mai táng trước khi tẩm liệm họ dùng dao mổ bụng tử thi lấy nguyên phần ruột bên trong rồi độn mạt cưa vải cũ vào. Hoặc dùng dao kéo mổ tử thi để tiện việc tẩy trùng. Cách đây mấy năm có một nhà mai táng ở xứ nọ bị gia đình khởi tố vụ cưỡng dâm xác chết.

  Phàm các việc làm tàn bạo thảm hại này căn bản là do gia đình khi đưa tử thi vào không trực tiếp giám sát mọi việc làm của nhà mai táng. Còn nhà mai táng như thế chẳng khác nào cảnh Địa ngục ở trần gian? Nếu người chết thần thức chưa rời thể xác lúc này người chết vẫn còn có cảm giác như đang hấp hối,

  việc xử lý tử thi một cách tàn bạo của nhà mai táng há không phải là lò mổ hay sao? Tóm lại, không luận thần thức đã rời thể xác hay chưa với người chết chúng ta không được đối xử ngược đãi họ, nên lấy sự hiếu đạo của con người mà đặc biệt thận trọng việc này. Nhà mai táng ở các địa phương, việc làm của họ tuy không tận tình nhưng nếu gia đình trực tiếp giám sát quyết họ sẽ làm đúng quy củ.

  Nhà mai táng là nơi mà tất cả mọi người đều phải trải qua, đây là công việc chung của xã hội; nhằm để tiêu trừ tội ác duy trì và bảo hộ sự hiếu đạo của con người, do đó mọi người không nên có tâm xem thường. Nhân đây, nhà mai táng ở các nơi nên mời các vị hiền nhân văn sĩ đóng góp các ý kiến để cải tiến, ngõ hầu kiến lập nội quy mô phạm cho mình. Tôi xin lược một vài ý kiến đối với các việc làm của nhà mai táng hiện nay mong các vị lưu tâm xét kỹ.

  • Tất cả mọi sự sinh hoạt cho đến phòng ốc, khuôn viên… của nhà mai táng chỗ nào còn thiếu thốn, người dân trong địa phương và chính quyền sở tại cần tạo điều kiện quan tâm giúp đỡ để cảnh quang được sạch đẹp.
  • Đối với người chết tuyệt đối không được làm các việc làm trái với sự hiếu đạo của con người.
  • Quá trình xử lý người chết của nhà mai táng nên công khai không được bí mật ngược đãi, gia đình người chết cần phải trực tiếp giám sát mọi việc làm của nhà mai táng đối với người chết.
  • Nếu gia đình có những ý kiến không đồng tình với việc làm của nhà mai táng trong quá trình xử lý người chết, nhà mai táng nên nghiên cứu cải thiện.
  • Nên lấy nguyên tắc phù hợp với sự hiếu đạo của con người để xử lý.
  • Trước khi tẩm liệm nên mời gia đình đến giám định mọi việc làm đối với người chết lấy đó làm nguyên tắc. Tại các thành phố lớn nên thiết lập thêm các nhà mai táng tăng thêm các bàn thờ vong để gia đình tiện việc cúng tế. Kêu gọi mọi người cần thực hành hiếu đạo “Theo hầu ở bên đích thân tẩm liệm”. Vì sự tiến bộ của xã hội nhà mai táng cần phải có đầy đủ nội quy mô phạm.
   Sau khi chết bảy ngày mới cử hành hỏa táng

  Mùa nóng xác chết rất mau sình thối có thể quyết định sớm hơn. Một số nơi người chết mới chấm dứt hơi thở hai ba ngày liền cử hành hỏa táng, đây là việc làm vô cùng nguy hiểm và tàn nhẫn cần phải thận trọng. Người xưa từng nói: “Từ ba đến bảy ngày có khi thần thức vẫn chưa rời thể xác“, câu nói này là chỉ một số trường hợp đặc biệt nhưng chúng ta cũng nên lấy đó để cảnh giác.

   Mọi ý muốn của mình nên dặn dò trước cho gia đình

  Thời gian chóng qua tuổi thơ nháy mắt đã già yếu nên con người khi tuổi còn trẻ cần đem bản văn này để mọi người trong gia đình cùng tham khảo, mọi ý muốn của mình trước và sau khi lâm chung phải dặn dò rõ ràng với con cháu đó là thượng sách. Đối với một số người trẻ tuổi với việc sống chết họ không chút để tâm, người lớn nếu không đem những chủ trương của mình dặn dò trước với con cháu thì đến lúc lâm chung trong tâm tuy còn minh mẫn nhưng miệng không thể nói được, con cháu nếu xử lý các việc không như ý tâm sẽ khởi phiền não, thần thức sẽ oan uổng chịu phải những sự khổ nạn.

  Lâm chung niệm Phật cầu vãng sanh Tịnh độ cần có đầy đủ nhân tự lực và duyên tha lực. Tự lực là chánh nhân để vãng sanh Tây phương, tha lực là trợ duyên để vãng sanh Tây phương. Nhân và duyên hòa hợp mới có sự cảm ứng thành tựu việc lớn vãng sanh.

  Xét về phương diện tự lực, người nào khi bình thường có niềm tin về thế giới Cực lạc tin có Phật A Di Đà, ước nguyện được sanh về thế giới Cực lạc, ước nguyện được thấy Phật A Di Đà. Một lòng chí thành niệm Phật cầu sanh về Tịnh độ cầu thấy Phật A Di Đà. Câu câu chữ chữ từ tâm mà phát từ miệng mà khởi rồi vào trong tai, mỗi niệm mỗi niệm tương tục không có gián đoạn. Âm điệu hòa nhã nhu nhuyến tiếng niệm Phật khẩn thiết chí thành. Niệm niệm có đủ tâm mong cầu câu câu đều nguyện vãng sanh Tịnh độ, cầu Phật từ bi nhiếp thọ mong Phật thương xót duỗi tay cứu độ.

  Đức Di Đà thương nhớ chúng sanh chẳng khác nào như mẹ nhớ con, chúng sanh nào có tâm tín nguyện trì danh nhớ Phật niệm Phật như con nhớ mẹ, hai đàng có sự thương nhớ sâu nặng không lúc nào ngăn cách tất có sự cảm ứng lẫn nhau người đó quyết sẽ được Phật nhiếp thọ. Không luận cảnh duyên thuận nghịch hay khổ vui ngay cảnh đó đều tuyệt hẳn ngoại duyên tâm không theo cảnh mà chuyển, ở trong mọi lúc mọi nơi đều chuyên cần trì danh niệm Phật thâu nhiếp cả sáu căn tịnh niệm nối nhau. Lâu ngày công phu sẽ thuần thục, đến khi lâm chung mới có thể buông bỏ mọi duyên đề khởi câu Phật hiệu. Lâm chung nếu chánh niệm hiện tiền tức sẽ được Phật tiếp dẫn, như trong khoảng khảy móng tay liền được vãng sanh về thế giới Cực lạc.

  Người bệnh khi lâm chung người khác vì họ mà niệm Phật trợ niệm, một là có thể trợ giúp người bệnh đề khởi tâm niệm Phật, hai là có thể trợ giúp người bệnh sám hối nghiệp chướng. Nếu nghiệp chướng của họ tiêu trừ thì hoa sen báu và Thánh chúng tất cả mọi thắng cảnh Tịnh độ tự nhiên hiện tiền.

  Người nào khi lâm chung có được tâm tín sâu nguyện thiết, có được tâm khẩn thiết chí thành niệm Phật như bình thường, người đó một niệm sau cùng là niệm Phật đó là nhân tự lực.

  Người nào khi bình thường không có tâm tín sâu nguyện thiết chí thành niệm Phật, hoặc tuy có tâm tín sâu nguyện thiết chí thành niệm Phật nhưng công phu chưa được thuần thục, đến lúc lâm chung gặp được thiện tri thức khai thị mà sanh tâm hoan hỷ, sanh tâm chánh tín phát nguyện cầu sanh, tâm chí thành niệm Phật đó cũng là nhân tự lực.

  Đức A Di Đà thệ nguyện sâu rộng độ khắp các loài chúng sanh, thế giới Cực lạc thanh tịnh trang nghiêm đó là duyên tha lực.

  Thiện tri thức khéo khai thị khiến người bệnh sanh tâm chánh tín, buông bỏ mọi duyên trần một lòng niệm Phật cầu sanh Tịnh độ. Gia đình và liên hữu vì người bệnh mà niệm Phật trợ niệm, từ khi chấm dứt hơi thở cho đến mười hay mười hai giờ đồng hồ, lại không chuyển dịch cơ thể không bi ai khóc lóc đó cũng là duyên tha lực.

  Nếu người nào khi lâm chung nhân tự lực và duyên tha lực cả hai đều đầy đủ thì sẽ có sự cảm ứng lẫn nhau, người đó nhất định sẽ được Phật tiếp dẫn, niệm trước vừa lâm chung niệm sau đã có mặt ở Tịnh độ. Nếu ai có sự ứng hợp nhân và duyên như trên thì vạn người niệm Phật vạn người vãng sanh.

  Người nào thường ngày tuy có tâm tín nguyện niệm Phật nhưng đến lúc lâm chung vì bệnh khổ bức bách khiến tâm niệm Phật không đề khởi được, để rồi khởi lòng tham luyến tình ái dục niệm thế gian cho đến vợ con tài sản, ý niệm tham luyến này buông không xuống, trường hợp này là không có nhân tự lực.

  Người nào nếu lúc lâm chung chẳng có thiện tri thức đến khai thị cũng không có ngưới niệm Phật trợ niệm, lại gặp gia đình không biết mà chuyển dịch cơ thể bi ai khóc lóc phá hoại chánh niệm, trong tâm người chết vô cùng phiền muộn nhưng không thể mở miệng nói được, do đó sự thống khổ phiền muộn càng tăng, trường hợp này cũng là không đủ duyên tha lực.

  Người nào khi lâm chung có đủ nhân tự lực nhưng thiếu duyên tha lực, hoặc khi công phu niệm Phật thuần thục không cần phải người khác niệm Phật trợ niệm nhưng vì gia đình không biết mà chuyển dịch cơ thể bi ai khóc lóc khiến phá hoại chánh niệm, trường hợp này là có nhân mà không có duyên cũng không thể vãng sanh.

  Người nào nếu khi lâm chung chỉ nương vào duyên thiện tri thức khai thị gia đình niệm Phật trợ niệm, không bị chuyển dịch cơ thể không bi ai khóc lóc nhưng bản thân vì bệnh khổ bức bách , hoặc tâm bị trói buộc vào sự tham luyến tình ái dục niệm thế gian vợ con tài sản mà buông không xuống, vì thế tâm tín nguyện niệm Phật không đề khởi được, trường hợp này là có duyên mà không có nhân cũng không thể vãng sanh.

  Đức A Di Đà thệ nguyện sâu rộng như vầng trăng sáng tỏ không chỗ nào mà ánh trăng không chiếu. Chúng sanh phát tâm niệm Phật như ao trong yên tĩnh không động. Nước ao trong lặng thì bóng trăng tỏ hiện, tâm chúng sanh thanh tịnh thì chư Phật hiển bày. Người niệm Phật với công phu thuần thục sẽ cảm thông với Phật, người đó khi lâm chung nương vào nguyện lực của Phật quyết định sẽ được vãng sanh thế giới Cực lạc.

  Kết luận : Chết sự kiện quan trọng nhất đời người

  Chúng ta từ vô thỉ đến nay bởi một niệm bất giác mà chạy theo ngoại cảnh phan với duyên trần. Bởi sức nhân duyên si vọng huân tập khiến trong tâm sanh diệt niệm khởi phát sanh các món điên đảo, cho đến toàn chân thành vọng che đậy chướng ngại bản tánh diệu minh. Do vì tâm sanh nên các pháp sanh do vì pháp sanh nên các tâm sanh, tâm cảnh níu kéo triển chuyển vô cùng. Bởi phiền não tham sân si phát từ thân miệng ý tạo thành hữu lậu khởi hoặc tạo nghiệp, nhân nghiệp mà cảm quả do quả mà nhân khởi, nhân và quả nối nhau không bao giờ có gián đoạn.

  Vì thế chúng sanh đời đời kiếp kiếp bỏ thân này lại thọ thân khác lưu chuyển không hạn kỳ, mãi mãi trôi lăn nơi biển nghiệp luân chuyển trong Tam giới. Nhân đây, huyễn hiện thăng trầm nơi sáu thú uổng thọ đại khổ của thân tâm, sự thống khổ bức bách vô cùng mà chúng sanh không hay không biết. Nên rõ, nhân vọng chấp mà có sanh vì sanh mà có diệt, sanh diệt gọi là vọng hết sanh diệt gọi là chân.

  Bởi thấu tỏ được lý duyên sanh như huyễn vọng niệm vốn không mà siêng tu Giới định tuệ để có ngày thể nhập chân như Phật tánh, thấy rõ được bản thể Bất động chặt đứt được sóng lớn sanh tử. Cũng ngay đây dứt hẳn vọng tưởng sanh diệt huyễn hóa ngộ nhập thể tánh chân thật bình đẳng nhất như. Nhưng toàn nương vào sức tự lực để đoạn hoặc chứng chân phản bổn hoàn nguyên, ngõ hầu đạt mục đích xuất ly Tam giới liễu sanh thoát tử, trừ phi người nào đã trải qua nhiều kiếp tiệm tu túc thế đã lắm phen huân tập giống đạo, còn không thì tuy trải qua nhiều kiếp tu hành e rằng vẫn khó có thể chứng ngộ.

  Duy có pháp môn Tịnh độ nương nhờ vào từ lực của Phật có thể đới nghiệp vãng sanh. Chỉ cần chúng sanh nào có tín sâu nguyện thiết chí thànhh niệm Phật cầu sanh Tịnh độ là đều có thể vượt tắt Tam giới không còn phải thọ thân đời sau. Cho nên lúc lâm chung niệm Phật cầu sanh thế giới Cực lạc đó là then chốt để siêu phàm nhập Thánh cũng là đường tắt mau chóng thành tựu Chánh giác, bỏ con đường tắt này thì không còn con đường nào an ổn hơn. Bởi tín nguyện trì danh là sanh lộ để liễu sanh thoát tử là phép mầu để thoát khỏi nghiệp chướng buộc ràng. Lại dùng tịnh duyên tăng thượng mà mau chứng Vô sanh, tiếp lấy trí lực nguyện lực nhập vào trần lao mà bạt tế quần mê sanh tử.

  Xét qua hai môn tự lực và tha lực thì tự lực tu hành phải nghiệp tận tình không mới phá được vô minh chứng pháp tánh, tất nhiên người tu phải trải qua nhiều kiếp mới thành chánh giác, việc khó và dễ thành Phật của hai môn khác xa trời vực. Cổ đức nói: “Chỉ thấy được Di Đà còn lo gì tỏ ngộ”. Vì vậy, chúng ta chỉ cần được vãng sanh Tịnh độ quyết định sẽ thấy Phật nghe pháp mở bày Tri kiến Phật. Nếu chứng được Vô sanh pháp nhẫn được Phật thọ ký thì không khác gì được tăng cao Thánh vị. Từ đây tận cùng vị lai kiếp thường hưởng thọ pháp lạc, thường ra vào trong mười cõi tuyên dương Chánh pháp, gắng sức tu hành nỗ lực hóa độ chúng sanh thực hành đạo lớn Bồ đề. Do đây, trong thì chứng Thánh trí để thoát ly sanh tử ngoài thì diễn bày vạn hạnh để thể nhập vào biển nguyện. Nhập Niết bàn nhưng không rời bỏ đại bi thường hành phương tiện độ người nhưng chưa từng ra ngoài bản thể.

  Người học Phật nên lập chí nguyện lớn phát tâm Vô thượng Bồ đề mong cầu chứng được quả vị Vô sanh, sau khi được Phật thọ ký hướng thẳng đạo lớn Bồ đề, dụng sức trí tuệ bi nguyện đi vào khắp biển khổ trần lao phiền não, khởi Vô duyên đại từ vận dụng Đồng thể đại bi bình đẳng làm lợi ích khắp tất cả chúng sanh, lấy Tứ nhiếp tịnh hóa chúng sanh sớm thoát khỏi Ta bà ngũ trược ác thế mau lên cữu phẩm nơi Cực lạc liên bang. Như thế, rộng độ khắp pháp giới chúng sanh trải qua cực vi trần số kiếp, viên tu vạn hạnh, viên mãn vạn đức bi trí song vận trí tuệ cụ túc mà chứng Vô thượng chánh giác, cũng ngay đó gọi là viên mãn Vô thượng đại Bồ đề. Đó là thành tựu mục tiêu cứu cánh “Thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh”. Đó là thay thế đức Như lai đảm nhận trách nhiệm độ thoát chúng sanh lợi khắp các loài hàm thức. Đó là bậc đại trượng phu thực hành Bồ tát đạo. Đó là chân tinh thần phát huy rực rỡ Đại thừa Phật giáo.

  Biên soạn bản văn này chẳng có tánh chất thời gian chẳng có tánh chất phương sở, chỉ vì tất cả con người ở hiện tại và tận cùng vị lai mà đề xướng các kiến thức cơ bản trước và sau khi lâm chung. Mong các vị hiền nhân văn sĩ phổ biến rộng rãi bản văn: ” Sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời ” này. Mong cầu ở hiện tại và tận cùng vị lai có bao nhiêu người khi lâm chung đều được tiêu trừ nghiệp chướng xa lìa phiền não, trở lại nguồn tịnh tâm đồng lên bờ giác, đều được vãng sanh thế giới Tây phương Cực lạc của đức Phật A Di Đà.

  Hoan nghênh các vị hiền sĩ đã đề xướng ấn tống tặng bản văn này cho người đọc ngõ hầu rộng kết tịnh duyên, triển chuyển lưu truyền khiến mọi người trong hiện tại và vị lai được hưởng sự lợi ích, công đức này vô lượng phước đức này vô biên, tổ tiên sớm được siêu thăng con cháu thảy đều được nhân từ hiếu đạo.

  Sự Kiện Quan Trọng Nhất Trong Cuộc Đời Pháp sư Tịnh Không

  I.-COI GIỜ LIỆM

  a. GIỜ TRÙNG TANG LIÊN TÁNG (xấu, nên tránh).

  – Tuổi: Thân, Tý, Thìn chết nhằm: năm, tháng, ngày, giờ Tỵ là phạm trùng tang liên táng.

  – Tuổi: Dần, Ngọ, Tuất chết nhằm: năm, tháng, ngày, giờ Hợi là phạm trùng tang liên táng.

  – Tuổi: Tỵ, Dậu, Sữu chết nhằm: năm, tháng, ngày, giờ Dần là phạm trùng tang liên táng.

  – Tuổi: Hợi, Mẹo, Mùi chết nhằm: năm, tháng, ngày, giờ Thân là phạm trùng tang liên táng.

  – Liệm, chôn cũng tránh mấy giờ đó mà cải táng (đào lên đem chôn chỗ khác) cũng phải tránh những ngày, giờ trùng tang liên táng.

  b. LIỆM CHÔN KỴ NGƯỜI CÒN SỐNG

  Thí dụ: Trưởng nam tuổi Dần, dâu lớn tuổi Mẹo, cháu lớn tuổi Thìn thì kỵ ba giờ: Dần, Mẹo, Thìn, nên dùng: Ngọ, Mùi, Dậu thì tốt.

  Nếu người chết không con trai, dâu, cháu nội thì tránh tuổi anh lớn và tuổi cha mẹ của người chết.

  Cẩn thận, nên xem ngày đó kỵ tuổi nào, nhắc thân nhân có tuổi đó tránh mặt lúc tẩn.

  Lúc nào cũng phải tránh giờ: Dần, Thân, Tỵ, Hợi.

  Nên lựa giờ Nguyệt tiên mà những giờ tốt trong bài đó.

  c. TÙY NGÀY LỰA GIỜ TỐT ĐỂ TẨN LIỆM

  Ngày Tý nên dùng giờ Giáp, Canh.

  Ngày Sửu nên dùng giờ Ât, Tân.

  Ngày Dần nên dùng giờ Đinh, Quý.

  Ngày Mẹo nên dùng giờ Bính, Nhâm.

  Ngày Thìn nên dùng giờ Giáp, Đinh.

  Ngày Tỵ nên dùng giờ Ât, Canh.

  Ngày Ngọ nên dùng giờ Đinh, Quý.

  Ngày Mùi nên dùng giờ Ât, Tân.

  Ngày Thân nên dùng giờ Giáp, Quý.

  Ngày Dậu nên dùng giờ Đinh, Nhâm.

  Ngày Tuất nên dùng giờ Canh, Nhâm.

  Ngày Hợi nên dùng giờ Ât, Tân.

  1. Giáp, Kỷ: khởi Giáp Tý (1)

  2. Ất, Canh: Bính tác sơ (2)

  3. Bính, Tân: Mậu Tý khởi

  4. Đinh, Nhâm: Canh Tý cư

  5. Mậu, Quý: hà phương mích? (3)

  Nhâm Tý khởi vi đầu.

  CHÚ THÍCH:

  (1) Ngày Giáp, ngày Kỷ thì giờ Tý ngày đó tính là giờ Giáp Tý, kế là Ất Sửu, Bính Dần …

  (2) Ngày Ất, ngày Canh thì giờ Tý của những ngày đó là Bính Tý … cho đến …

  (3) Ngày Mậu, ngày Quý thì giờ Tý của các ngày đó là giờ Nhâm Tý, rồi đến Quý Sửu vân vân … tính tới …

  d. TÍNH NGÀY NGUYỆT TIÊN

  (1) Tý, Ngọ gia Tý, Mẹo, Dậu gia Ngọ,

  Thìn, Tuất gia Thân, Sửu, Mùi gia Dần,

  Dần, Thân gia Thìn, Tỵ, Hợi gia Tuất.

  (thuộc lòng)

  (2) NGUYỆT TIÊN, THIÊN ĐỨC, Thiên sát, THIÊN KHAI, Tòa thần, Thiên nhạc, NHỰT TIÊN, Địa sát, THIÊN QUÝ, MINH CHUYỂN, Thiên hình, Thiên tụng. (thuộc lòng)

  Giờ tốt thì chữ IN HOA.

  Thí dụ: Ngày Tý hoặc ngày Ngọ mà ta muốn dùng giờ Mẹo, coi giờ Nguyệt tiên tốt xấu. Ta thấy ở (1) có câu “Tý, Ngọ gia Tý”, vậy ngày Tý hoặc ngày Ngọ khởi hô Nguyệt tiên tại cung Tý trên bàn tay, thuận hành đến cung Mẹo (cũng là giờ Mẹo) nhằm THIÊN KHAI, giờ Mẹo gặp Thiên khai là giờ tốt.

  Hay: ngày Thân giờ Tuất, ta thấy ở (1) có câu :”Dần, Thân gia Thìn”, vậy ngày Thân khởi tại cung Thìn, ta theo (2) hô Nguyệt tiên tại cung Thìn, thuận hành đến cung Tuất nhằm NHỰT TIÊN, giờ Tuất gặp Nhựt tiên là giờ tốt.

  II. LỰA NGÀY GIỜ AN TÁNG (CHÔN)

  Tùy theo tháng mà chọn ngày tốt, lại phải tránh thêm những ngày: Trùng tang, Trùng phục, Tam tang, Thọ tử, Sát chủ, Sát chủ âm, Nguyệt phá, Thiên tặc, Thiên can, Hà khôi, Âm thố, Dương thố, Thố cấm.

  Tháng giêng: 5 Dậu (5 Can=Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý : Dậu). Ất, Tân, Đinh, Quý: Mẹo. Bính,Nhâm: Ngọ.

  Tháng hai: Giáp, Bính, Canh, Nhâm: Dần. Đinh, Kỷ, Quý: Mùi. Giáp, Bính, Canh, Nhâm: Thân.

  Tháng ba: Bính, Canh, Nhâm: Tý. Giáp, Bính, Canh, Nhâm: Ngọ. Giáp, Bính, Canh, Nhâm: Thân. Ất, Đinh, Quý, Tân: Dậu.

  Tháng tư: 5 Sửu, 5 Dậu. Giáp, Mậu, Canh: Ngọ.

  Tháng năm: 5 Dần. Giáp, Bính, Canh, Nhâm: Thân.

  Tháng sáu: Giáp, Canh, Nhâm:Ngọ. Giáp, Bính, Canh: Thân. Kỷ, Đinh, Tân, Quý:Dậu. Ất, Tân, Quý: Mẹo.

  Tháng bảy: Bính, Nhâm: Tý. Nhâm Thìn. Bính, Mậu, Nhâm: Thân. 5 Dậu.

  Tháng tám: Đinh, Quý: Sửu. 5 Dần. Nhâm Thìn. Giáp, Bính, Canh, Nhâm: Thân. Đinh, Kỷ, Quý:Dậu.

  Tháng chín: Giáp, Bính, Canh, Nhâm: Dần, Ngọ. Kỷ, Đinh, Tân, Quý: Dậu.

  Tháng mười: Giáp Thìn, Canh Tý. Giáp, Mậu, Canh: Ngọ. Kỷ, Tân, Quý: Mùi. 5 Mẹo.

  Tháng mười một: 5 Dậu, 5 Thân. Giáp, Mậu, Canh, Nhâm: Thìn. Nhâm Tý.

  Tháng mười hai: Giáp, Bính, Canh, Nhâm: Dần, Thân, Ngọ. Ất, Đinh, Canh, Quý: Dậu.

  – Ngày chôn tốt (an táng kiết nhựt):

  Nhâm Thân, Quý Dậu, Nhâm Ngọ, Giáp Thân, Ất Dậu, Bính Thân, Đinh Dậu, Nhâm Dần, Bính Ngọ, Kỷ Dậu, Canh Thân, Tân Dậu (là rất tốt).

  Canh Ngọ, Nhâm Thìn, Giáp Thìn, Ất Tỵ, Giáp Dần, Bính Thìn, Canh Dần (là tốt vừa).

  Cẩn thận, nên xem ngày đó kỵ tuổi nào, nhắc thân nhân có tuổi đó tránh mặt lúc hạ huyệt.

  – Nên chọn những ngày, giờ tốt trong bài Huỳnh đạo mà an táng, nên nhớ tránh giờ Tỵ, Hợi và tuổi của tang chủ như đã nói ở phần “COI GIỜ LIỆM”, còn những tuổi bị THÁI TUẾ ÁP TẾ CHỦ thì khi hạ huyệt mới dặn mấy người tuổi đó tránh đi chỗ khác (ở trong lịch Tàu mỗi năm có ghi sẵn 6 tuổi Thái tuế áp tế chủ, tức là những tuổi phạm Thái Tuế, xung Thái Tuế , bàng Thái Tuế v.v…).

  *CÁCH CHIẾM GIỜ HOÀNG ĐẠO ĐẠI KIẾT

  Ta nên thuộc hai câu sau đây:

  Bao giờ gặp CHUỘT đuổi TRÂU

  THỔ NGŨ KÊ HẦU trăm việc đều nên .

  Hai câu trên là nói 6 giờ đại kiết: CHUỘT là giờ Tý, TRÂU là giờ Sửu, THỐ là giờ Mẹo, NGŨ là giờ Ngọ, KÊ là giờ Dậu, HẦU là giờ Thân. Trong 12 giờ coi gặp 6 giờ này là giờ ĐẠI KIẾT.

  CÁCH COI: Ngày đầu khởi giờ đó, ngày cách tiết nghịch hành, giờ liên tiết thuận hành. Khởi ngày Tý tại cung Tý trên bàn tay.

  Thí dụ: Ngày Mẹo, giờ nào đại kiết?

  Khởi ngay ngày Tý tại cung Tý nghịch hành lùi lại bỏ một cung: Sửu tại cung Tuất, Dần tại cung Thân, ngày Mẹo tại cung Ngọ. Ngày Mẹo tại Ngọ, ta khởi giờ Tý tại Ngọ thuận hành liên tiết, giờ Sửu tại Mùi, giờ Dần tại Thân, giờ Mẹo tại Dậu, giờ Thìn tại Tuất, giờ Tỵ tại Hợi, giờ Ngọ tại Tý, giờ Mùi tại Sửu, giờ Thân tại Dần, giờ Dậu tại Mẹo, giờ Tuất tại Thìn, giờ Hợi tại Tỵ. Ta nhận thấy 6 giờ: Ngọ, Mùi, Dậu, Tý, Dần, Mẹo đứng trên 6 cung: Tý, Sửu, Mẹo, Ngọ, Thân, Dậu là giờ ĐẠI KIẾT.

  III. COI NGÀY XẢ TANG

  Nên chọn những ngày:

  Nhâm, Giáp, Bính, Canh, Mậu=Thân

  Bính, Canh, Nhâm=Tý

  Tân, Ất=Mẹo

  Bính, Mậu=Ngọ.

  Kỷ Dậu, Tân Dậu, Kỷ Mùi, Ất Mùi, Mậu Dần, Quý Sửu và những ngày trực Trừ.

  Nên tránh những ngày: Thọ tử, Sát chủ, Trùng tang, trực Kiến, trực Phá.

  Chú ý: tháng hai trực Trừ gặp Thọ tứ, tháng ba trực Trừ gặp Trùng tang, tháng năm, tháng tám trực Trừ gặp Tam tang, trong 4 tháng vừa kể trên gặp trực Trừ không dùng được.

  *CHÚ Ý LỜI DẶN:

  1. Khi dở lịch ra chọn ngày tốt, được Tam hạp, Lục hạp và tương sanh (hay tỳ hòa), ta lại phải dò trong “Đổng Công Tuyển Trạch Nhựt Yếu Lãm” (chữ LÃM có người đọc lầm ra chữ GIÁC) coi ngày ấy có tốt không?

  Nếu như trong lịch và trong Đổng Công đều tốt cả thì dùng được đại kiết, còn trong lịch bình thường mà trong Đổng Công nói tốt thì dùng cũng được tốt, còn trong lịch nói tốt mà trong Đổng Công chê xấu thì chẳng nên dùng.

  2. Tuy hai chỗ bảo tốt, nhưng phải dò lại trong bảng Tuyển nhựt coi có phạm Sát chủ, Thọ tử hay những ngày cấm kỵ nào khác không, nếu có thì cũng phải chừa (coi bảng Tuyển nhựt trích yếu ngoạt trung tuyển nhựt )

  BẢNG TRA GIỜ ÂM LỊCH

  (Theo múi giờ 7)

  Tháng 11:đầu giờ Tý từ 23 giờ 10 phút đến 1 giờ 9 phút

  đầu giờ Ngọ từ 11 giờ 10 phút đến 13 giờ 9 phút.

  Tháng 12,10:đầu giờ Tý từ 23 giờ 20 phút đến 1 giờ 19 phút

  đầu giờ Ngọ từ 11 giờ 20 phút đến 13 giờ 19 phút.

  Tháng 1, 9:đầu giờ Tý từ 23 giờ 30 phút đến 1 giờ 29 phút

  đầu giờ Ngọ từ 11 giờ 30 phút đến 13 giờ 29 phút.

  Tháng 2, 8:đầu giờ Tý từ 23 giờ 40 phút đến 1 giờ 39 phút

  đầu giờ Ngọ từ 11 giờ 40 phút đến 13 giờ 39 phút.

  Tháng 3, 7:đầu giờ Tý từ 23 giờ 50 phút đến 1 giờ 49 phút

  đầu giờ Ngọ từ 11 giờ 50 phút đến 13 giờ 49 phút.

  Tháng 4, 6:đầu giờ Tý từ 0 giờ 00 phút đến 1 giờ 59 phút

  đầu giờ Ngọ từ 12 giờ 00 phút đến 13 giờ 59 phút.

  Tháng 5: đầu giờ Tý từ 0 giờ 10 phút đến 2 giờ 09 phút

  đầu giờ Ngọ từ 12 giờ 10 phút đến 14 giờ 09 phút.

  NHỮNG VIỆC CẦN LÀM CHO NGƯỜI MỚI MẤT ĐẠI SƯ ẤN QUANG KHAI THỊ BA ĐIỀU THIẾT YẾU LÚC LÂM CHUNG

  Điều thứ nhất: Phải khéo khai thị an ủi, khiến cho bệnh nhân sắp mất sanh lòng chánh tín. Tha thiết khuyên bệnh nhân, buông bỏ tất cả, nhất tâm niệm Phật, nếu có dặn dò việc gì, bảo họ mau dặn dò, dặn dò xong, bảo họ không nên lo nghĩ chuyện khác, chỉ nghĩ đến ta sắp theo Phật sanh về cõi Cực Lạc, nhất tâm chí thành Niệm Phật, Ngài đích thân đến tiếp dẫn, liền được vãng sanh.

  Điều thứ hai: Mọi người luân phiên niệm Phật, để hộ trì tịnh niệm cho bệnh nhân. Tâm lực của bệnh nhân yếu ớt, không thể liên tục niệm lâu dài, ngay trong lúc này phải nhờ người khác hộ niệm, mới được đắc lực. Nên biết rằng: Những người chịu giúp bệnh nhân tịnh niệm vãng sanh, cũng được quả báo người khác hộ niệm cho mình, đừng nói là chỉ vì cha mẹ mới hộ niệm như vậy, cho dù là người không quen biết cũng phải giúp họ hộ niệm, cũng là bồi dưỡng phước điền của mình, giúp cho một người thành tựu vãng sanh Tịnh Độ, tức là giúp cho một người thành tựu làm Phật, hộ niệm nên chia thành từng nhóm luân phiên niệm Phật, pháp khí chỉ nên dùng một cái Khánh, niệm Phật không mau nên chậm, từng chữ rõ ràng.

  Điều thứ ba: Tuyệt đối không nên dời động hay khóc lóc, e sợ làm hỏng việc. Bệnh nhân lúc sắp phân chia: Phàm, Thánh, Người, Quỷ, lúc đó chỉ niệm Phật cho thần thức của họ, không nên lau mình, thay quần áo, dời động, khóc lóc, để cho họ tự nhiên ngồi nằm, vì vậy có thuyết rằng: Đỉnh nóng sanh cõi Phật, nơi mắt sanh cõi trời, ngực nóng sanh cõi người, bụng nóng sanh ngã quỷ, đầu gối đọa súc sanh, bàn chân xuống địa ngục. Lúc này mọi người nên khẩn thiết mà niệm Phật, không nên thăm dò hơi nóng của người lúc lâm chung, họ quyết định đới nghiệp vãng sanh.

  Ta thấy người khác chết, tâm ta nóng như lửa,

  Không phải nóng người khác, sẽ đến lượt ta đây.

  Cố gắng thực hành để giúp đỡ thân nhân mình như sau:

  1/ Khi người bệnh ra đi, tất cả các thành viên còn lại tập trung Niệm Phật, thay phiên nhau hướng về người mất mà niệm Phật, tối thiểu cũng phải được 8-12g.

  2/ Quạt máy không được quạt thẳng vào thân thể của người lâm chung.

  3/ Không được coi ngày, giờ tẩn niệm, không được gọi nhà quan ,đặt áo quan, dựng rạp, kê bàn ghế vv… khi chưa chấm dứt thời gian niệm Phật.

  4/ Không nên thông báo cho người thân, bà con, bạn bè biết vội,để chánh gây động tâm đến người ra đi , động tâm đến người đang trợ niệm .

  5/ Tuyệt đối không được khóc lóc, ôm, rửa , thay y phục, đụng chạm, di chuyển, người lâm chung.

  6/ Không được bỏ (đặt) bất cứ vật gì vào miệng vào tay,vào túi áo, túi quần người lâm chung .

  7/ Không được đặt nải chuối nên bụng người mất.

  8/ Không được để cơm, trứng trên đầu giường theo tục lệ cũ.

  9/ Không được nấu nướng , chiên, xào, có mùi cá, thịt, hành, tỏi ,hẹ … (Ngũ tân).

  10/ Trong suốt 49 ngày, gia đình nên ăn chay, hồi hướng công đức cho người lâm chung là tốt nhất .

  Điều QUAN TRỌNG và DUY NHẤT gia đình cần phải làm trong lúc này là : Giữ tâm thanh tịnh , tập trung niệm Phật cầu xin Đức Phật A Di Dà phóng quang tiếp dẫn người thân được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.

  CƯ SĨ MINH PHÚC

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xem Ngày Tốt Xấu Tâm Linh Huyền Bí, Top 10 Huyen Bi
 • Lịch Ông Đồ Xem Ngày Giờ Tốt Xấu / Android
 • Yếu Tố Phong Thủy Tốt Trong Kinh Doanh Khách Sạn Bạn Cần Biết Blog
 • Điều Quan Trọng Trong Phong Thủy Khách Sạn, Nhà Nghỉ
 • Phong Thủy Cho Khách Sạn Giúp Làm Ăn Ngày Càng Phát Đạt
 • Xem Ngày Chôn Cất Người Chết Dựa Vào Ngày Tháng Năm Sinh

  --- Bài mới hơn ---

 • Xem Ngày Chôn Cất Người Chết Có Phạm Trùng Tang Hay Không?
 • 7 Phương Pháp Chữa Khỏi Chuột Rút Kinh Nguyệt Ngay Lập Tức
 • Coi Ngày Mua Xe. Chọn Ngày Tốt Xấu Trong Tháng Nhanh Nhất
 • Xem Ngày Giờ Tốt Xấu Trong Tháng Năm 2022
 • Xem Ngày Tốt Xấu Tháng Ba Theo Đổng Công Tuyển Trạch Nhật
 • Không ai trong chúng ta có thể biết được ngày mình sinh ra cũng như chết đi. Những cần xem ngày chôn cất người chết theo tuổi cho người thân. Vì việc xem tuổi người chết sẽ chọn được ngày đẹp chôn cất nhằm giúp họ siêu thoát. Bên cạnh đó còn giúp tránh chôn cất vào . Gây ra sự bất an cho người sống.

  Xem ngày giờ chôn cất tốt hay xấu làm gì?

  Ai trong chúng ta đều không thể biết được quy luật sinh tử của mình. Tuy nhiên nếu gia đình nào có người thân mất thì việc xem chọn ngày giờ đẹp khâm liệm chôn cát người chết.

  Bên cạnh đó cũng cần phải xem xét ngày giờ người chết là tốt hay xấu? Nhằm sớm tìm cách hóa giải khi người thân mất vào giờ xấu. Để tránh đi hiện tượng trùng tang, giúp người mất siêu thoát không quấy rối những người đang sống.

  Cách chọn ngày giờ khâm liệm an táng người chết

  Xem tiện ích ngày chôn cất theo tuổi người chết bạn sẽ biết được giờ đẹp chôn cất khâm liệm. Đồng thời biết được ngày đẹp xả tang giúp người chết được siêu thoát.

  Ngày giờ tốt khâm liệm, an táng chôn cất người chết

  Xem ngày giờ khâm liệm, an tàn người mất rất cần thiết. Việc này sẽ giúp người thân chọn được ngày giờ đẹp khâm liệm, chôn cất. Tránh đi những ngày giờ trùng tang đại kỵ. Đem lại may mắn hanh thông cho công việc chôn cất. Mang lại bình an, cho những người đang sống. Bên cạnh đó những ai có tuổi xung khắc với người chết thì khi hạ huyệt không nên có mặt ở đó. Tránh gây ra tai họa.

  Ngày xả tang

  Nếu muốn chọn ngày tốt xả tang thì bạn cần tránh những ngày như trùng tang, sát chủ, thọ tử, v.v. Để không gặp phải khó khăn bất lợi. Tiện ích xem ngày chôn cất sẽ cung cấp thông tin các ngày xả tang tốt cho bạn chọn.

  Xem ngày an táng chôn cất người chết bạn sẽ biết được ngày xấu tốt trong tháng năm. Từ đó giúp bạn chọn được ngày đẹp tiến hành chôn cất người chết. Đem lại may mắn hanh thông cho người còn sống, tránh đi những điều xấu xảy ra.

  Từ khóa : cách xem ngày chôn cất, chọn ngày chôn cất, chọn ngày giờ chôn cất, liệm người chết, xem ngày an táng, xem ngày chết tốt xấu, xem ngày chôn cất, xem ngày chôn cất người chết, xem ngày giờ chết tốt hay xấu, xem ngày giờ chôn cất, xem ngày giờ chôn cất người chết, xem ngày giờ khâm liệm, xem tuổi người chết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xem Giờ Xuất Hành Tốt Xấu Cầu Tài Lộc Ngày 25/07/2014
 • Tuổi Giáp Tý Khai Trương Ngày Nào Tốt Và Những Lưu Ý Khi Chọn Ngày
 • Xem Ngày Tốt Chăn Nuôi Để Vật Nuôi Mau Lớn, Mạnh Khỏe
 • Xem Ngày Tốt Xấu Toàn Tập 2.3 Apk By Tử Vi Chuẩn Details
 • Người Tuổi Đinh Mão Sinh Năm 1987
 • Xem Ngày Giờ Chôn Cất Người Chết Tốt Trong Tháng Dựa Theo Tuổi

  --- Bài mới hơn ---

 • Xem Nam Giáp Tuất 1994 Và Nữ Canh Thìn 2000 Có Hợp Nhau Không?
 • Xem Nam Giáp Tuất 1994 Và Nữ Nhâm Ngọ 2002 Có Hợp Nhau Không?
 • Xem Nam Kỷ Tỵ 1989 Và Nam Giáp Tuất 1994 Có Hợp Nhau Không?
 • Xem Nam Quý Mùi Lấy Vợ Tuổi Gì Là Hợp Nhất?
 • Sếp Và Nhân Viên Cùng 1001 Câu Chuyện Muôn Thuở
 • Chúng ta không ai có thể chọn được ngày mình sinh ra và mất đi. Tuy nhiên chúng ta có thể xem ngày giờ chôn cất người chết cho người thân của mình. Bở việc xem tuổi người chết để chọn ngày đẹp chôn cất giúp họ sớm siêu thoát. Đồng thời xem để có thể tránh chôn vào ngày giờ trùng tang ảnh hưởng xấu đến người chết. Cũng như mang lại sự bất an cho những người thân đang sống.

  Xem ngày giờ chôn cất tốt hay xấu có ý nghĩa gì?

  Không ai có thể biết trước được quy luật sinh tử của bản thân mình. Nhưng nếu trong gia đình có người thân mất thì người nhà cần phải xem chọn ngày giờ chôn cất an táng.

  Đồng thời còn phải xem ngày giờ người thân chết là tốt hay xấu. Từ đó sớm tìm cách hóa giải khi chết phạm vào giờ xấu để tránh đi hiện tượng trùng tang. Và giúp người chết sớm được siêu thoát không quấy phá, mang lại bình an cho người còn sống.

  Cách chọn ngày giờ người chết chôn cất

  Tiện ích xem ngày chôn cất người chết sẽ cung cấp cho bạn thông tin về ngày giờ tốt khâm liệm chôn cất. Cũng như ngày xả tang để giúp người mất được siêu thoát.

  Ngày giờ tốt khâm liệm và an táng người chết

  Không chỉ xem ngày giờ người mất là tốt hay xấu mà việc xem ngày giờ khâm liệm, chôn cất cũng rất quan trọng. Bởi việc này giúp người thân chọn được ngày giờ tốt khâm liệm, chôn cất. Nhằm tránh được những ngày giờ xấu trùng tang đại kỵ. Đảm bảo cho việc khâm liệm chôn cất được diễn ra suôn sẻ thuận lợi. Mang lại bình an cho người thân còn sống, giúp người chết sớm siêu thoát. Ngoài ra khi tiến hành hạ huyệt thì ai có tuổi xung khắc ngày đó không nên ở đó. Nếu không sẽ gặp bất lợi tai họa.

  Ngày xả tang

  Nếu muốn chọn ngày tốt xả tang thì cần tránh các , Trùng Tang, Thọ Tử, v.v. Vì đây là các ngày xấu không tốt cho việc này. Công cụ chọn ngày tốt xả tang sẽ giúp người thân chọn được ngày tốt xả tang dựa vào tháng năm cần xem.

  Xem ngày an táng chôn cất người chết cung cấp thông tin ngày tốt xấu trong tháng năm. Từ đó giúp bạn chọn được ngày tốt chôn cất giúp người mất được siêu thoát. Mang lại may mắn bình anh cho con cháu và người thân trong dòng họ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xem Ngày Giờ Chôn Cất Giúp Người Chết Sớm Được Siêu Thoát
 • Xem Hung Cát Tử Vi Tuổi Thìn Năm 2022 Nam Nữ Mạng Chính Xác 99%
 • Nam Nữ Tuổi Đinh Sửu (1997) Nên Kết Hôn Với Tuổi Gì, Năm Nào Thì Tốt?
 • Chọn Tuổi Mở Hàng Khai Trương Đúng Và Chính Xác
 • Cách Chọn Người Hợp Tuổi Mở Hàng Khai Trương Như Thế Nào Mới Hợp
 • Xem Chọn Ngày Chôn Cất Nhằm Tránh Hiện Tượng Trùng Tang

  --- Bài mới hơn ---

 • Xem Ngày Giờ Chết Tốt Hay Xấu, Phạm Trùng Tang Hay Không?
 • Tự Xem Tuổi Chuyển Nhà Mà Không Cần Dựa Vào Thầy Phong Thủy
 • Khi Chuyển Nhà Có Cần Xem Tuổi Vợ Hay Chồng Không?
 • Có Cần Xem Tuổi Khi Chuyển Nhà Mới Hay Không
 • Tra Cứu Tuổi Cung Mệnh
 • Trong cuộc đời mỗi người không ai có thể chọn cho mình bố mẹ, giới tính và vận mệnh. Cũng như khi sinh ra và mất đi. Tuy nhiên có thể xem chọn ngày giờ tốt chôn cất khi có người thân mất. Nhằm giúp họ sớm siêu thoát, tránh đi hiện tượng trùng tang. Đồng thời đem lại sự bình yên, may mắn cho người trong gia đình và dòng họ. Nhưng cách xem chọn ngày giờ khâm liệm, an táng chôn cất cho người chết thế nào không phải điều dễ dàng. Vì thế hãy tìm hiều ở nội dung sau đây.

  Xem chọn ngày chôn cất người chết có ý nghĩa gì?

  Không ai có thể biết trước được ngày mình ra đi, nhằm chọn ngày giờ chôn cất. Cũng chính vì thế mà chúng ta thấy ông bà có câu “sinh có hạn, tử bất kỳ”. Có người xui xẻo sẽ ra đi vào ngày giờ không tốt, người may mắn sẽ đi vào giờ tốt. Tuy nhiên là dù có chết vào ngày giờ xấu hay tốt. Mọi người cũng đều cần xem ngày giờ chôn cất người chết. Mục đích sẽ giúp cho người mất ra đi được thanh thản, Đồng thời tránh đi ngày giờ trùng tang. Cũng như đem lại bình an, may mắn tài lộc cho người còn sống.

  Ngoài ra ý nghĩa của việc xem ngày giờ chôn cất người chết tốt hay xấu còn giúp gia đình sớm tìm cách hóa giải. Để không gặp phải đi những điều xui xẻo, ảnh hưởng đến tính mạng, lộc tài người còn sống.

  Cách chọn ngày chôn cất

  Tránh ngày trùng tang

  Xem ngày tốt trước khi làm công việc gì là thói quen của người Việt. Nhằm giúp mọi chuyện được thuận buồm xuôi gió. Do vậy khi gia đình có người mất thì việc xem chọn ngày giờ khâm liệm mai táng. Để tránh đi những ngày xấu trùng tang.

  Trường hợp chọn ngày chôn cất vào ngày trùng tang bạn sẽ bị gặp nhiều xui xẻo, khó khăn. Đồng thời khiến cho người mất không được siêu thoát. Quay về quấy rối người thân dòng họ. Vì thế việc xem chọn ngày tốt tránh đi ngày trùng tang là vô cùng quan trọng.

  Tránh giờ trùng tang

  Xem ngày an táng bạn sẽ chọn được giờ tốt chôn cất. Tránh đi các khung giờ trùng tang với tuổi người mất. Giúp người chết ra đi được thanh thản, không nuối tiếc gì cõi trần nữa. Nhằm mang lại bình an, may mắn cho người thân trong gia đình và dòng họ. Do đó nên cẩn thận trong việc xem chọn giờ đẹp chôn cất cho người mất. Tránh đi khung giờ Dần, Hợi và Thân, để không phải gặp xui xẻo.

  Xem ngày an táng chôn cất dựa vào tuổi của người chết là quan trọng. Để giúp bạn có thể chọn được ngày đẹp chôn cất người chết. Giúp cho việc an táng được suôn sẻ, ra đi thanh thản. Đồng thời đem lại bình an may mắn, tài lộc cho người thân trong gia đình và người thân.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phép Xem Tuổi Người Chết Có Phạm Gì Không
 • Xem Người Chết Ở Tuổi Tốt Hay Xấu
 • Cách Tính Tuổi Chết, Thời Gian Chết Theo Cung Mệnh
 • Xem Tuổi Bính Thân 1956 Xây Nhà Năm Nào Là Đẹp Nhất?
 • Tuổi Bính Thân Nên Mua Xe Màu Gì
 • Xem Ngày Chôn Cất Người Chết Có Phạm Trùng Tang Hay Không?

  --- Bài mới hơn ---

 • 7 Phương Pháp Chữa Khỏi Chuột Rút Kinh Nguyệt Ngay Lập Tức
 • Coi Ngày Mua Xe. Chọn Ngày Tốt Xấu Trong Tháng Nhanh Nhất
 • Xem Ngày Giờ Tốt Xấu Trong Tháng Năm 2022
 • Xem Ngày Tốt Xấu Tháng Ba Theo Đổng Công Tuyển Trạch Nhật
 • Xem Ngày Tốt Chuyển Nhà Nhập Trạch Tháng 4 Năm 2022 Theo Tuổi
 • Mặc dù không ai đoán biết được số mệnh của mình sẽ ra đi vào thời gian nào. Nhưng với mong muốn mọi thủ tục đưa người đã mất về nơi an nghỉ cuối cùng được suôn sẻ, thuận lợi. Cũng như giúp ổn định được tinh thần và cuộc sống của những người còn sống thì việc xem ngày chôn cất người chết là hết sức cần thiết.

  Lựa chọn ngày giờ chôn cất quan trọng như thế nào?

  Thời khắc chào đời hay lìa xa thế giới mãi mãi là điều mà không ai có thể đoán biết được. Chính vì lẽ đó việc xem ngày an táng, khâm liệm người chết là rất quan trọng. Nhằm giúp cho người đã khuất được yên nghỉ nơi suối vàng, không còn vướng bận trần gian. Đây cũng là việc giúp những người thân còn sống có thể bày tỏ sự thương tiếc tới người đã mất.

  Ngoài ra khi xem ngày giờ tốt xấu chôn cất cũng giúp gia chủ biết được người đó mất có phạm vào trùng tang hay không. Để từ đó sớm tìm được cách hóa giải. Với hi vọng rằng người thân đã ra đi đúng số mệnh, không còn oán hận và quay về quấy nhiễu cuộc sống trần thế. Giảm bớt niềm đau buồn cho những ai còn sống. Tránh đi những điều rủi ro, xui xẻo có thể xảy ra.

  Cách xem ngày giờ chôn cất người chết

  Để có thể chuẩn bị chu đáo cho việc hậu sự người đã mất. Thì điều đầu tiên cần làm là xem tuổi và ngày giờ người đó chết tốt hay xấu. Từ đó lên kế hoạch cụ thể thực hiện công việc an táng, chôn cất. Giúp quá trình tiến hành được diễn ra suôn sẻ, thuận lợi.

  Xem ngày tốt chôn cất, an táng người chết

  Đây là một trong những nghi thức quan trọng về mặt tâm linh không thể bỏ qua. Chúng tôi sẽ cung cấp cho gia chủ các ngày trong tháng phù hợp để tiến hành công việc. Nhằm mục đích sớm đưa người đã khuất về nơi an nghỉ, siêu thoát sang thế giới bên kia. Bên cạnh đó những người có tuổi xung khắc với người mất thì không nên có mặt lúc hạ huyệt. Để mọi chuyện được diễn ra suôn sẻ, hanh thông như ý.

  Nhằm giúp cho mọi thủ tục trong quá trình an táng được diễn ra một cách thuận lợi. Gia đình cần lựa chọn các khung giờ thích hợp để tiến hành khâm liệm. Tránh những giờ xấu xung khắc với tuổi của người chết. Giúp người đó ra đi thanh thản, không vướng bận trần thế. Cũng như không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con cháu, họ hàng còn sống.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xem Ngày Chôn Cất Người Chết Dựa Vào Ngày Tháng Năm Sinh
 • Xem Giờ Xuất Hành Tốt Xấu Cầu Tài Lộc Ngày 25/07/2014
 • Tuổi Giáp Tý Khai Trương Ngày Nào Tốt Và Những Lưu Ý Khi Chọn Ngày
 • Xem Ngày Tốt Chăn Nuôi Để Vật Nuôi Mau Lớn, Mạnh Khỏe
 • Xem Ngày Tốt Xấu Toàn Tập 2.3 Apk By Tử Vi Chuẩn Details
 • Xem Ngày An Táng, Chôn Cất Dựa Theo Tuổi Người Mất

  --- Bài mới hơn ---

 • Xem Tính Ngày Giờ Trùng Tang Dựa Theo Tuổi Người Chết
 • Mơ Người Chết Sống Lại Có Điềm Báo Gì Đánh Lô Đề Con Gì
 • Xem Hướng Nhà Theo Tuổi Vợ Hay Chồng Là Tốt Nhất?
 • Chuyển Nhà Có Cần Xem Tuổi Hay Không? Thành Hưng Trans 2022
 • Xem Ngày Tốt Chuyển Nhà, Dọn Về Nhà Mới Theo Tuổi Gia Chủ
 • Mỗi người không ai biết bản thân mình được sinh ra hay mất đi khi nào? Ngày giờ sinh đại diện cho vận mệnh của con người thì ngày giờ mất chính là cuộc sống bên kia của người chết. Nhưng dù cho ngày giờ mất tốt hay xấu thì người thân cũng cần . Nhằm có thể chọn được ngày giờ chôn cất, khâm liệm người chết. Giúp mọi chuyện được may mắn suôn sẻ và người mất sớm được siêu thoát.

  Xem ngày giờ chôn cất người chết mang ý nghĩa gì?

  Cuộc đời mỗi người có những chuyện không thể chọn lựa. Đó chính là cha mẹ, giới tính và số mệnh của bản thân. Bởi không ai có quyền chọn lựa ngày sinh hay mất của bản thân mình. Do đó ông bà ta mới có câu sinh có hạn tử bất kỳ nhằm nhấn mạnh đến vấn đề sinh tử của con người.

  Có người chết vào ngày giờ tốt nhưng có người không may sẽ vào giờ ngày xấu. Tuy vậy dù là bạn chết vào ngày xấu hay tốt thì việc xem ngày giờ chôn cất dựa vào tuổi người chết là quan trọng. Nhằm giúp chọn được ngày tốt tiến hành chôn cất, khâm liệm người chết. Để giúp người mất sớm được siêu thoát, tránh gây ra hiện tượng trùng tang.

  Cách xem ngày chôn cất

  Người mất dù là ngày tốt hay xấu thì việc xem tuổi người chết nhằm chọn ngày chôn cất là rất quan trọng. Nguyên nhân là vì khi xem ngày chôn cất, an táng bạn sẽ được cung cấp thông tin về giờ khâm liệm, chôn cất, xả tang tốt. Giúp người mất sớm siêu thoát không làm phiền đến cuộc sống của người thân. Đồng thời thể hiện được lòng thành của người thân với người đã mất. Vậy cụ thể cách xem chọn ngày an táng ra sao?

  Ngày tốt để an táng

  Xem ngày giờ chết tốt hay xấu hay ngày chôn cất an táng là quan trọng không thể cẩu thả được. Vì việc này mang ý nghĩa giúp người chết sớm siêu thoát và mang lại bình an may mắn cho người thân đang sống. Tránh đi hiện tượng trùng tang, mang lại may mắn cho người thân trong gia đình và dòng họ của người mất.

  Giờ khâm liệm

  Không chỉ xem này giờ mất xấu hay tốt mà bạn còn phải coi chọn giờ khâm liệm. Để tránh đi những ngày giờ xấu trùng tang. Bên cạnh đó khi chọn người làm lễ khâm liệm thì không nên lấy người khắc tuổi với người mất. Nhằm giúp cho mọi việc được hanh thông thuận lợi. Ngoài ra thì khi hạ huyệt thì người có tuổi xung khắc với người chết thì không nên có mặt.

  Ngày xả tang

  Việc coi chọn ngày chôn cất giúp chọn được ngày giờ tốt an táng tránh đi ngày khắc với tuổi người chết. Với mục đích giúp mọi chuyện diễn ra thành công suôn sẻ. Mang lại bình an và may mắn cho người thân trong gia đình và dòng họ. Tránh đi các điều xấu, xui xẻo xảy ra.

  Từ khóa : cách xem ngày chôn cất, chọn ngày chôn cất, chọn ngày giờ chôn cất, liệm người chết, xem ngày an táng, xem ngày chết tốt xấu, xem ngày chôn cất người chết, xem ngày giờ chết tốt hay xấu, xem ngày giờ chôn cất, xem ngày giờ chôn cất người chết, xem ngày giờ khâm liệm, xem tuổi người chết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Tính Ngày Trùng Tang
 • Cách Xem Trùng Tang, Nhập Mộ, Thiên Di Cho Người Chết
 • Xem Tuổi Chồng Đinh Sửu 1997 Và Vợ Tuổi Đinh Sửu 1997 Có Hợp Không
 • Xem Tuổi Chồng Nhâm Tuất (1982) Vợ Giáp Tí (1984) Hợp Hay Khắc?
 • Xem Nữ Tuổi Quý Hợi Hợp Lấy Chồng Tuổi Nào
 • Xem Ngày Giờ Chôn Cất Giúp Người Chết Sớm Được Siêu Thoát

  --- Bài mới hơn ---

 • Xem Ngày Giờ Chôn Cất Người Chết Tốt Trong Tháng Dựa Theo Tuổi
 • Xem Nam Giáp Tuất 1994 Và Nữ Canh Thìn 2000 Có Hợp Nhau Không?
 • Xem Nam Giáp Tuất 1994 Và Nữ Nhâm Ngọ 2002 Có Hợp Nhau Không?
 • Xem Nam Kỷ Tỵ 1989 Và Nam Giáp Tuất 1994 Có Hợp Nhau Không?
 • Xem Nam Quý Mùi Lấy Vợ Tuổi Gì Là Hợp Nhất?
 • Người xưa có câu ” Sinh có hạn, chết tử kỳ”. Ý muốn nói con người có thể biết trước ngày sinh giờ sinh nhưng không thể biết trước ngày mất giờ mất của mình. Và việc người chết là một việc rất quan trọng. Vì việc chọn ngày giờ chôn cất đẹp không chì giúp cho người đã khuất yên nghỉ nới chín suối được sớm siêu thoát mà còn giúp cho con cháu sau này thành đạt.

  Ý nghĩa của xem ngày giờ chôn cất

  Nếu ngày sinh hay giờ sinh có thể cho biết số mệnh của con người. Thì qua ngày mất cho biết được cuộc sống của người chết ở thế giới bên kia. Cũng như ảnh hưởng đến con cháu sau này. Có thể chúng ta không biết được ngày chết, đó có thể là ngày đẹp hay cũng có thể là ngày xấu. Nếu xui xẻo hơn nữa thì sẽ rơi vào ngày trùng tang. Việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến người ở lại. Vì vậy việc chuẩn bị cũng như truy trình an táng cho người chết rất được coi trọng. Đặc biệt là việc xem ngày giờ khâm liệm cũng như xem ngày giờ chôn cất.

  Khi chọn được ngày tốt thì sẽ giúp cho người chết sớm được siêu thoát. Cũng như giúp con cháu trong nhà được bình an và ổn định. Hơn nữa khi người chết vào giờ xấu thì việc xem ngày giờ chôn cất. Cũng sẽ hóa giải được một phần nào đó.

  Chọn ngày chôn cất, khâm liệm người chết cho biết điều gì?

  Xem ngày giờ chôn cất sẽ cho biết bạn nên lựa chọn ngày, giờ khâm liệm cho người chết. Ngày giờ chôn cất cũng như ngày để xả tang. Việc này là để đảm bảo cuộc sống cho người chết ở thế giới bên kia được ổn định.

  Xem giờ khâm liệm

  Đây là một việc rất quan trọng. Vậy nên phải giờ đẹp tránh chọn giờ xấu, đại kỵ. Hơn nữa để thực hiện khâm lượm thì cần lựa chọn người không khắc tuổi với người chết. Điều này nhăm giúp cho mọi việc được diễn ra thuận lợi. Cũng như quá trình an táng được thực hiện nhanh chóng không gặp phải trở ngại gì. Giúp người sống sẽ không bị người chết về quấy phá.

  Chọn ngày giờ tốt để mai táng

  Chọn ngày giờ chôn cất giúp bạn biết ngày nào giờ nào là tốt nhất để thực hiện việc an táng người chết. Mục đích là để giúp người đã mất có được cuộc sống tốt dẹp ở thế giới bên kia. Đặc biết là khi thực hiện hạ huyệt người Khắc tuổi với người đã khuất không nên có mặt ở đó. Điều này là để người chết sớm siêu thoát, và sớm được đầu thai. Cũng như không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân trong gia đình. Và tránh những điều không may xảy ra trong quá trình chôn cất.

  Dựa vào công cụ xem ngày giờ chôn cất thì bạn sẽ biết được. Ngày, giờ phù hợp với việc chôn cất cũng như thực hiện an táng cho người chết. Giúp người chết sẽ sớm được dầu thai. Và cuộc sống của con cháu trong nhà sẽ gặp được nhiều điều tốt. Hơn nữa điều này còn cho bạn biết ngày giờ chết của người đã mất có rơi vào hay không? Từ đó tìm cách hóa giải.

  Từ khóa : cách xem ngày chôn cất, chọn ngày chôn cất, chọn ngày giờ chôn cất, liệm người chết, xem ngày an táng, xem ngày chết tốt xấu, xem ngày chôn cất, xem ngày chôn cất người chết, xem ngày giờ chết tốt hay xấu, xem ngày giờ chôn cất, xem ngày giờ chôn cất người chết, xem ngày giờ khâm liệm, xem tuổi người chết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xem Hung Cát Tử Vi Tuổi Thìn Năm 2022 Nam Nữ Mạng Chính Xác 99%
 • Nam Nữ Tuổi Đinh Sửu (1997) Nên Kết Hôn Với Tuổi Gì, Năm Nào Thì Tốt?
 • Chọn Tuổi Mở Hàng Khai Trương Đúng Và Chính Xác
 • Cách Chọn Người Hợp Tuổi Mở Hàng Khai Trương Như Thế Nào Mới Hợp
 • Tuổi Nhâm Thân Mua Xe Màu Gì?
 • Cách Xem Chọn Ngày Giờ Chôn Cất Cho Người Đã Mất

  --- Bài mới hơn ---

 • Xem Ngày Làm Nhà Phù Hợp Nhất Theo Tuổi Của Bạn
 • Top 7 Cách Xem Ngày Tốt Để Đi Đá Gà
 • Bí Kíp Xem Ngày Đá Gà Hôm Nay Như Thế Nào?
 • Giải Mã Hiện Tượng Nổi Da Gà Là Điềm Gì, Tốt Hay Xấu?
 • Gà Chân Chì Tốt Hay Xấu? Đánh Giá Các Loài Gà Chọi Chân Chì
 • Ý nghĩa của chọn ngày chôn cất

  Quy luật sinh tử mỗi người không thể dự đoán được trong cuộc sống. Khi trong gia đình, gia chủ có người thân mất mát thì cần phải xem chọn ngày giờ chôn cất người chết. Để có tiến hành án táng, chôn cất, khâm liệm đưa người thân siêu thoát về cõi vĩnh hằng. Và mang lại sự bình an, giảm đau buồn suy nghĩ của những người thân. Đồng thời khi có người nhà mất thì người thân còn cần phải xem ngày giờ chết xấu hay tốt. Nhằm sớm tìm cách hóa giải khi phạm giờ xấu. Từ đó tránh được hiện tượng trùng tang trong họ hàng.

  Cách xem chọn ngày chôn cất

  Chọn giờ tốt để khâm liệm

  Trong ngày chôn cất cần phải chọn được giờ tốt khâm liệm người chết để đưa linh hồn siêu thoát về nơi phương xa. Điều này rất quan trọng ngoài người âm còn ảnh hưởng đến cả cuộc sống của người dương gian. Cho nên cần tính toán thận trọng chi tiết để chọn được giờ tốt khâm liệm người thân. Và đặc biệt cần tránh những giờ xấu đại kỵ. Để không mang tiền lệ xấu cho người thân đang chung sống phần dương.

  Ngày đẹp để an táng

  Trong cuộc sống khi có người thân đến lúc kỳ hạn và trở về bên kia cách trở âm dương. Thì cần phải xem ngày chết tốt hay xấu và tuổi của người chết. Để chọn được ngày đẹp phù hợp tiễn đưa vong linh về nơi yên nghỉ và bước sang cuộc sống âm linh mới. Như vậy, người mất sẽ không còn vương vấn trần gian nữa còn người dương sẽ không quá đau thương kéo dài vì cố nhân.

  Tránh ngày giờ kiêng kỵ

  Xem ngày giờ chôn cất, khâm liệm cần tránh các ngày đại kỵ : , Trùng phục, Dương thác, Thổ cấm v.v. Để đưa người mất sang bên kia thế gian có cuộc sống mới tốt đẹp. Đặc biệt, còn hóa giải giúp người âm không còn băn khoăn, vướng bận cuộc sống hiện tại. Và tránh hung phù cát cho người mất siêu thoát về cõi vĩnh hằng âm gian.

  Như vậy, người thân trong gia đình nên chọn ngày giờ để mai táng một cách thật chu toàn. Người thân phải làm việc chôn cất, khâm liệm thật có tâm và trọng hiếu. Có như thế, mới có thể mang lại lành phước cho người thân và gia đình. Còn bên kia tổ tiên sẽ mỉm cười chín suối không còn vướng bận dương gian.

  Tags: cách chọn ngày chôn cất, cách xem ngày chôn cất, chọn ngày chôn cất, chọn ngày giờ chôn cất, liệm người chết, xem ngày an táng, xem ngày chết tốt xấu, xem ngày chôn cất, xem ngày chôn cất người chết, xem ngày giờ chết tốt hay xấu, xem ngày giờ chôn cất, xem ngày giờ khâm liệm, xem tuổi người chết

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xem Ngày Tốt, Xấu Để Sửa Mộ Năm 2022
 • Cách Xem Ngày Tốt Xấu Cưới Hỏi Theo Tuổi Vợ Chồng
 • Cách Xem Cựa Gà Chọi, Cách Chọn Gà Đá Hay Bằng Cách Xem Cựa Gà Đá
 • Cách Xem Vảy Gà Đá Cựa Sắt Dựa Vào Đặc Điểm Nào
 • Cách Nuôi Gà Đá Cựa Hay Bằng 3 Nguyên Tắc Vàng
 • Xem Ngày Giờ Chôn Cất Người Chết Giúp Bạn Chọn Được Ngày Phù Hợp

  --- Bài mới hơn ---

 • Xem Tuổi Làm Nhà Hợp Phong Thủy Xây Dựng
 • Xem Tuổi Quý Mão 1963 Xây Nhà Năm Nào Là Đẹp Nhất?
 • Xem Tử Vi Tuổi Quý Mão 1963 Nam Mạng Chi Tiết Trong Năm 2022
 • Cẩm Nang Phong Thủy Tuổi Bính Thìn 1976
 • Tuổi Bính Thìn 1976 Làm Ăn Hợp Với Tuổi Nào?
 • Xem ngày giờ chôn cất, an táng cho người đã chết là việc lớn. Vì khi người chết mất đi nếu như ngày giờ chôn cất xung khắc với tuổi người đó sẽ dẫn đến những bất lợi về sau. Bên cạnh đó xem ngày chôn cất, liệm người chết sẽ đảm bảo được sự tương sinh giữa tuổi người đã khuất với ngày an táng.

  Coi ngày giờ chôn cất có ý nghĩa như thế nào?

  Xem ngày giờ chôn cất người chết sẽ giúp người thân cảm thấy an tâm hơn. Nhằm chọn được giờ hợp tuổi với người đã khuất tiến hành an táng để việc chôn cất được diễn ra trôi chảy. Bên cạnh đó khi người chết được an táng vào ngày giờ tốt sẽ giúp họ có được cuộc sống tốt đẹp với thế giới bên kia.

  Lựa chọn ngày giờ khâm liệm cũng như cách xem ngày chôn cất sẽ giúp tránh được việc trùng tang liên táng của người thân. Ngoài ra, xem tuổi của người đã mất để biết ngày chết tốt xấu giúp họ chuẩn bị được các nghi thức chu đáo cho người đã khuất. Nếu ngày, giờ chôn cất xung khắc tuổi người chết sẽ dẫn đến những hậu quả xấu về sau này. Ảnh hưởng trực tiếp đến người thân đang sống.

  Coi ngày chôn cất cung cấp thông tin gì?

  Dựa vào ngày chết tốt xấu mà khi xem ngày chôn cất, sẽ cung cấp các thông tin về ngày giờ khâm liệm. Với công cụ coi ngày chết tốt xấu sẽ giúp bạn lựa chọn được ngày giờ thích hợp để chôn cất.

  Ngày tốt chôn cất

  Khi bạn cung cấp thông tin về ngày tốt chôn cất sẽ giúp bạn nắm được các ngày tốt. Để có thể giúp bạn lựa chọn được ngày phù hợp chôn cất, tiến hành cho việc mai táng.

  Giờ đẹp chôn cất

  Sau khi tiến hành lựa chọn được ngày phù hợp, cần tiến hành chọn ra các giờ đẹp. Nhằm giúp bạn chọn ra được giờ chôn cất để hoàn tất các thủ tục chôn cất.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xem Tốt Xấu Ngày Giờ Mất
 • Xem Tử Vi 2022 Cho Tuổi Nhâm Dần 1962
 • Xem Tuổi Làm Nhà Năm 2022 Cho Tuổi Nhâm Dần
 • Tuổi Nhâm Dần Nên Mua Xe Màu Gì
 • Xem Tuổi Nhâm Dần 1962 Xây Nhà Năm Nào Là Đẹp Nhất?
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100