Top 4 # Xem Boi Bang 12 Chom Sao Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 4/2023 # Top Trend | Ica-ac.com

Boi Bai Hom Nay, Boi Bai Hang Ngay, Xem Boi Bai

Chiêm Gia Tinh – Huỳnh Liên TửBói bài xem về Mỗi ngày, hàng tuần, 12 tháng, một năm, tình duyên, gia đạo, tiền tài, công danh, địa vị, học hành, thi cử, tai nạn, 4 mùa, ngày kỵ, ngày tốt,

Bói bài, xem boi bai quẻ bài Cửu Huyền Thất Tổ – Quẻ này có ba lá bài từ Lá số 7 đến Lá Át, Bói bài hôm nay, bói bài ngày mai, tuần này, tháng này, 12 cung hoàng đạo. Hãy nhấn vào các lá bài để lấy quẻ xem bói bài luận vận mệnh, công danh, sự nghiệp, tài lộc, gia đạo của bạn. Lưu ý nguyên tắc Nam Tả Nữ Hữu (nam nhấn bằng tay trái, nữ bằng tay phải)

Bói bài tây, bói bài Cửu Huyền Thất Tổ là thuật tiên đoán hậu vận bằng cách sử dụng bộ bài tây. Quẻ này có ba lá bài từ Lá số 7 đến Lá Át, mỗi một quân bài có ý nghĩa riêng, tổng hợp ý nghĩa của 3 quân bài ta được một quẻ, dùng để giải đoán các biến cố tương lai! Bói bài tây, bói bài Cửu Huyền Thất Tổ là thuật tiên đoán hậu vận bằng cách sử dụng bộ bài tây. Quẻ này có ba lá bài từ Lá số 7 đến Lá Át, mỗi một quân bài có ý nghĩa riêng, tổng hợp ý nghĩa của 3 quân bài ta được một quẻ, dùng để giải đoán các biến cố tương lai! Bói bài tây, bói bài Cửu Huyền Thất Tổ là thuật tiên đoán hậu vận bằng cách sử dụng bộ bài tây. Quẻ này có ba lá bài từ Lá số 7 đến Lá Át, mỗi một quân bài có ý nghĩa riêng, tổng hợp ý nghĩa của 3 quân bài ta được một quẻ, dùng để giải đoán các biến cố tương lai!

Bói bài Tây, bài Tarot.Bói hàng ngàyBòi bài hôm nay, bói bài ngày mai, bói bài tương lai Bói tình yêu, hôn nhân, cuộc sống, sức khỏe, tiền bạc, công việc, dự đoán. Bói bài Tarot hàng ngày Bói bài tuần (thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật – bói tất cả các ngày trong tuần) Bói bài tuần này Bói bài theo tháng, bòi bài hàng tháng, Bòi bài tháng này

Đặc biệt có chức năng bói GỠ RỐI.Bạn gặp vấn đề gì về sức khỏe, tình yêu, tiền bạc, công việc, đối tác, … bạn hãy sử dụng chức năng này, nó sẽ giúp ích cho bạn ít nhiều.

Tổng quan Gỡ rồi tình yêu, cuộc sống, công việc, học hành, thi cử.

12 cung hoang dao

Bach Duong, Kim Nguu, Song Tu, Cu Giai, Su Tử, xử nữ, Thiên Bình, Bọ cạp, Nhân mã, ma kết, bảo bình, song ngư

Rất mong được sự góp ý đóng góp của các bạn để chúng tôi sẽ cập nhật thêm các tính năng hữu ích, giải trí và tâm linh giúp các bạn.

Trân trọng. Chiem Gia Tinh – Huynh Lien TuReading cards about Everyday, weekly, 12 months, a year, love, family, money, fame, status, education, exams, accidents, 4 seasons, cavalry days, good days,

The King of Cards, Nine-Tailed King of Fortune is a post-logistics prediction using the deck of cards. This hexagram has three cards from Card 7 to Ace, each of which has a specific meaning, summing up the meaning of the 3 cards we get one hexagram, used to interpret future events! The King of Cards, Nine-Tailed King of Fortune is a post-logistics prediction using the deck of cards. This hexagram has three cards from Card 7 to Ace, each of which has a specific meaning, summing up the meaning of the 3 cards we get one hexagram, used to interpret future events! The King of Cards, Nine-Tailed King of Fortune is a post-logistics prediction using the deck of cards. This hexagram has three cards from Card 7 to Ace, each of which has a specific meaning, summing up the meaning of the 3 cards we get one hexagram, used to interpret future events!

Tarot cards, cards Tarot.Daily fortune tellingCards for today, cards for tomorrow, cards for the futureFortune telling, love, marriage, life, health, money, work, predictions.Tarot tarot everydayFortune telling of the week (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday – divination every day of the week)Fortune telling this weekFortune telling by month, monthly quiz,Excerpt this month

Special function divination WOOD.What problems do you have about health, love, money, work, partners, … you use this function, it will help you more or less.

overviewRemove love, life, work, study, exams.

12 zodiac knives

Bach Duong, Kim Nguu, Song Tu, Cu Giai, Su Tu, Virgo, Thien Binh, Scorpions, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces

We look forward to your input so we will update you with useful, entertaining, and spiritual features.

Download APK

Boi Bai Hom Nay, Boi Bai Hang Ngay, Xem Boi Bai 1.1.10 Apks

The description of Digital World Boi Bai Hom Nay, Boi Bai Hang Ngay, Xem Boi Bai

We provide Boi Bai Hom Nay, Boi Bai Hang Ngay, Xem Boi Bai 1.1.10 APKs file for Android 4.2+ and up. Boi Bai Hom Nay, Boi Bai Hang Ngay, Xem Boi Bai is a free Lifestyle app. It’s easy to download and install to your mobile phone. Please be aware that ApkPlz only share the original and free pure apk installer for Boi Bai Hom Nay, Boi Bai Hang Ngay, Xem Boi Bai 1.1.10 APKs without any modifications.

The average rating is 4.50 out of 5 stars on playstore. If you want to know more about Boi Bai Hom Nay, Boi Bai Hang Ngay, Xem Boi Bai then you may visit VSoft Lab support center for more information

All the apps & games here are for home or personal use only. If any apk download infringes your copyright, please contact us. Boi Bai Hom Nay, Boi Bai Hang Ngay, Xem Boi Bai is the property and trademark from the developer VSoft Lab.

Bói bài, xem boi bai quẻ bài Cửu Huyền Thất Tổ – Quẻ này có ba lá bài từ Lá số 7 đến Lá Át, Bói bài hôm nay, bói bài ngày mai, tuần này, tháng này, 12 cung hoàng đạo. Hãy nhấn vào các lá bài để lấy quẻ xem bói bài luận vận mệnh, công danh, sự nghiệp, tài lộc, gia đạo của bạn. Lưu ý nguyên tắc Nam Tả Nữ Hữu (nam nhấn bằng tay trái, nữ bằng tay phải)

Bói bài tây, bói bài Cửu Huyền Thất Tổ là thuật tiên đoán hậu vận bằng cách sử dụng bộ bài tây. Quẻ này có ba lá bài từ Lá số 7 đến Lá Át, mỗi một quân bài có ý nghĩa riêng, tổng hợp ý nghĩa của 3 quân bài ta được một quẻ, dùng để giải đoán các biến cố tương lai! Bói bài tây, bói bài Cửu Huyền Thất Tổ là thuật tiên đoán hậu vận bằng cách sử dụng bộ bài tây. Quẻ này có ba lá bài từ Lá số 7 đến Lá Át, mỗi một quân bài có ý nghĩa riêng, tổng hợp ý nghĩa của 3 quân bài ta được một quẻ, dùng để giải đoán các biến cố tương lai! Bói bài tây, bói bài Cửu Huyền Thất Tổ là thuật tiên đoán hậu vận bằng cách sử dụng bộ bài tây. Quẻ này có ba lá bài từ Lá số 7 đến Lá Át, mỗi một quân bài có ý nghĩa riêng, tổng hợp ý nghĩa của 3 quân bài ta được một quẻ, dùng để giải đoán các biến cố tương lai!

Bói bài Tây, bài Tarot.Bói hàng ngàyBòi bài hôm nay, bói bài ngày mai, bói bài tương lai Bói tình yêu, hôn nhân, cuộc sống, sức khỏe, tiền bạc, công việc, dự đoán. Bói bài Tarot hàng ngày Bói bài tuần (thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật – bói tất cả các ngày trong tuần) Bói bài tuần này Bói bài theo tháng, bòi bài hàng tháng, Bòi bài tháng này

– Tình yêu– Tài chính– Sự nghiệp– Công việc– Sức khỏe– Bạn bè– Đối tác

Đặc biệt có chức năng bói GỠ RỐI.Bạn gặp vấn đề gì về sức khỏe, tình yêu, tiền bạc, công việc, đối tác, … bạn hãy sử dụng chức năng này, nó sẽ giúp ích cho bạn ít nhiều.

Tổng quan Gỡ rồi tình yêu, cuộc sống, công việc, học hành, thi cử.

12 cung hoang dao

Bach Duong, Kim Nguu, Song Tu, Cu Giai, Su Tử, xử nữ, Thiên Bình, Bọ cạp, Nhân mã, ma kết, bảo bình, song ngư

Rất mong được sự góp ý đóng góp của các bạn để chúng tôi sẽ cập nhật thêm các tính năng hữu ích, giải trí và tâm linh giúp các bạn.

Trân trọng.

Bí Mật 12 Chòm Sao

Trong 12 cung hoàng đạo được ứng với 12 chòm sao. Và mỗi cung hoàng đạo được bảo hộ bởi một vị thần trên đỉnh Olympia. Vì thế tính cách của những người thuộc 12 cung hoàng đạo sẽ chịu ảnh hưởng bởi tính cách của các vị thần bảo hộ của mình. Cùng chúng tôi khám phá Các vị thần Hy Lạp bảo hộ của 12 chòm sao

Những người thuộc cung hoàng đạo bạch dương được thần trí tuệ Athena bảo hộ. Trong các vị thần Hy Lạp bảo hộ của 12 chòm sao, Athena là con gái của vị thần Zeus, được sinh ra thừ đầu của Zeus. Nàng là nữ thần sự trí tuệ, nghệ thuật. Đồng thời Athena cũng là nữ thần của những cuộc chiến tranh vì công lý và sự chiến thắng.

Nữ thần Athena có vẻ ngoài xinh đẹp, đầu óc thông minh, tính cách mạnh mẻ, có lòng dũng cảm. Nàng bảo hộ cho những người chiến binh dũng cảm và người dân tại thủ đô Athens của đất nước Hy Lạp lúc bấy giờ. Athena là hiện thân của những cuộc chiến tranh vì công lý và chính nghĩa. Nên nàng thường truyền cho những binh lính nhữn nguồn sức mạnh và sự tự tin. Còn đối với người dân, Athena ban cho họ tri thức và khoa học. Để thể hiện lòng tôn kính với nữ thần Athena, người dân đã lập nên đền thờ Paeethenon cho nàng. Hiện tại đền thờ này vẫn rồn tại và được bảo tồn tại thành phố Athens của Hy Lạp.

Trong 12 cung hoàng đạo, thì những người thuộc cung bạch dương do có nữ thần Athena bảo hộ. Nên thường có những đức tính như thông minh, yêu thích những kiến thức mới. Luôn khám phá và tìm tòi, sáng tạo. Tính cách dũng cảm và tràn đầy nhiệt huyết, năng lượng. Có năng khiếu về nghệ thuật và giỏi nhiều kĩ năng. Đây là những ưu điểm trong tính cách của bạch dương. Tuy nhiên nhược điểm của bạch dương là thường nỏng nảy, bốc đồng và có chút háo thắng.

Nữ thần Aphrodite được sinh ra từ bọt biển nên được coi là hiện thân của biển cả, thiên nhiên và sự sinh sôi phát triển. Aphrodite là nữ thần bảo hộ cho những người thủy thủ khỏi những cơn bão trên biển.

Trong các vị thần Hy Lạp bảo hộ của 12 chòm sao, nàng có nhan sắc xinh đẹp và quyến rũ. Cùng với mái tóc óng ả vàng rực. Nàng thường ban tình yêu cho con người, Aphrodite tượng trưng cho điều lãng mạn và cả những cám dỗ của tình yêu.

Trong 12 cung hoàng đạo, người thuộc cung kim ngưu được bảo hộ bởi nữ thần Aphrodite. Nên thường có được vẻ đẹp thu hút, tính cách nhẹ nhàng và có khả năng giao tiếp tốt. Cuộc sống của những người cung kim ngưu tràn ngập trong tình yêu và thường đạt được nhiều thành công.

Apollo là con của thần Zeus và Leto – một nữ thần có dòng dõi là một titan. Trong các vị thần Hy Lạp bảo hộ của 12 chòm sao, Apollo là một vị thần của ánh sáng. Của khoa học, nghệ thuật và những điều lý tưởng.

Thần Apollo là chàng trai có vẻ ngoài khôi ngô và tuấn tú. Chàng sở hữu mái tóc vàng rực, óng ánh như những tia nắng mặt trời. Có tính cách vô cùng phóng khoáng, yêu thích sự tự do nhưng cũng thường thay đổi. Apollo thường bảo hộ cho những người dân di cư, những đàn thú nuôi. Và chỉ đường cho người dân tìm ra những vùng đất mới để khai phá.

Trong 12 cung hoàng đạo, những người thuộc cung song tử được thần Apollo bảo hộ. Nên thường có những tính cách đặc trưng là thông minh, lanh lợi. Có khả năng thích nghi và giao tiếp tốt. Nhưng song tử cũng có những nhược điểm lớn là thường hay thay đổi. Dễ chán nản, buông xuôi và tính cách đôi lúc quá tự do khiến bản thân gặp nhiều rắc rối.

Trong các vị thần Hy Lạp bảo hộ của 12 chòm sao, Hermes là con của thần Zeus và nữ thần Maia. Thần là sứ giả đưa tin của các vị thần trên đỉnh Olympia. Đồng thời cũng là thần của thương mại, du lịch và những lợi nhuận. Thần Hermes thường bảo hộ cho những người khách lữ hành, những người chăn nuôi gia súc. Giúp họ có được may mắn, thuận lợi trong quá trình làm ăn buôn bán và tránh gặp phải trộm cướp.

Thần Hermes là người đưa tin từ những vị thần đến đến con người. Nên có khả năng giao tiếp và giải quyết, xoay xở với công việc rất tốt. Là vị thần khôn ngoan và tinh ranh. Thần Hermes còn được biết đến là người phát minh. Cây đàn Lia (lyre) là một phát minh của chàng.

Trong 12 cung hoàng đạo, thần Hermes bảo hộ cho người thuộc cung cự giải. Những đức tính tốt thường thấy của người thuộc cung cự giải là biết cách cử xử và hành độn khéo léo, đa tài và có đầu óc sáng tạo. Nhưng cự giải cũng là người rất nhạy cảm, trước những biến cố thì cự giải thường có tinh thần không tốt. Dễ bị tâm trạng ảnh hưởng đến những quyết định.

Zues là vị thần tối cao tại đỉnh Olympia. Zues đã lật đổ cha mình. Để trở thành người đứng đầu trong tất cả các vị thần. Nên những vị thần khác ngoài kính trọng còn có chút lo sợ trước uy nghiêm của Zues. Do đó Zues biểu trưng cho sự uy quyền và những điều vĩ đại.

Trong các vị thần Hy Lạp bảo hộ của 12 chòm sao, Zeus là vị thần có vẻ ngoài vô cùng dũng mãnh, oai vệ. Có sức mạnh to lớn và khả năng thuyết phục được người khác. Thần Zues cũng nổi tiếng với tính cách trăng hoa của mình.

Trong 12 cung hoàng đạo, thần Zeus bảo hộ cho những người thuộc cung sư tử. Do đó, người thuộc cung sư tử được ban cho những tính cách nổi bật. Như luôn mạnh mẽ, có sự kiên định, hào phóng và khả năng lãnh đạo tốt. Nhưng sư tử cũng thường khá kiêu ngạo, bảo thủ, cố chấp và hơi nóng nảy.

Demeter là nữ thần bảo trợ cho nông nghiệp, mùa màng. Nàng là chị gái của thần Zues và có con gái là nữ thần Persephone.

Demeter là hiện thân của mùa màng và đất đai trù phú. Ngoài ra nữ thần Demeter còn tượng trưng cho nét nữ tính, những công việc của gia đình và con cái. Bà thường bảo hộ cho những người nông dân và thường chỉ dẫn cho họ cách làm đồng áng, nương rẫy.

Trong 12 cung hoàng đạo người thuộc cung xử nữ nhờ được nữ thần Demeter bảo hộ. Nên có tính cách nhẹ nhàng, có phần đảm đang, tháo cát và cẩn thận trong công việc. Nhước điểm trong tính cách của xử nữ là luôn cầu toàn, thích phê phán bình phẩm.

Thần Hephaestus là con trai của Zues và vợ mình là nữ thần Hera. Và là chồng của nữ thần Aphrodite. Hephaestus là vị thần của ngọn lửa và thần của nghề thợ rèn.

Trong các vị thần Hy Lạp bảo hộ của 12 chòm sao, ông là vị thần với tính cách hiền lành, tốt bụng và thật thà. Nhưng vẻ ngoài lại thô kệch. Bù lại ông lại có được tài năng và đôi bàn tay khéo léo. Vì thế ông thường bảo trợ cho những người thợ rèn, thợ điêu khắc và những người làm đồ thủ công, luyện kim. Ông dạy con người cách rèn kim loại, đúc đồng. Cách làm đồ gốm và xây dựng.

Được thần Hermes bảo hộ nên thiên bình có được sự tài năng, khéo léo. Những người thuộc cung thiên bình thường rất hòa ái với mọi người. Cần cù, siêng năng và tốt bụng là những đức tính tốt đẹ của thiên bình. Trái với đó, người thuộc cung thiên bình thường thiếu sư quyết đoán. Hay do dự trước những lựa chọn và quyết định.

Trong các vị thần Hy Lạp bảo hộ của 12 chòm sao, thần Ares là con của Zues và nữ thần Hera. Khác với thần Athena thì thần Ares là hiện thân cho những cuộc chiến tranh xâm lược và tàn bạo. Có tính cách vô cùng tàn bạo, nóng nảy và hiếu chiến. Nên thần Ares thường bảo trợ cho những người chiến binh. Đem lại dự sức mạnh và quyết tâm khi ra trận.

Trong 12 cung hoàng đạo, cung bọ cạp được bảo hộ bởi thần Ares. Nên người thuộc cung bọ cạp rất quyết đoán. Họ có sự thâm trầm và nét bí ẩn trong người, đồng thời cũng có ý chí kiên cường trong cuộc sống. Trái lại, bọ cạp cũng rất lạnh lùng, có lòng tham vọng lớn. Và cũng có sự tàn nhẫn trong hành động của mình.

Trong các vị thần Hy Lạp bảo hộ của 12 chòm sao. Thần Artermis là con của thần Zues cùng với nữ thần Leto. Artermis là em sinh đôi của thần ánh sáng Apollo.

Artermis là một nữ thần vui tươi và rất hoạt bát. Được biết đến với tài bắn cung của mình. Hình ảnh thường thấy của nàng là cô gái đang giương cung. Nàng thường bảo hộ cho những người thợ săn, giúp họ được an toàn trong chuyến đi. Và giúp đem đến cho họ may mắn, có thể săn được nhiều con thú.

Những người thuộc cung nhân mã được bảo hộ bở nữ thần Artermis . Nên họ thường có sở thích phiêu lưu, tâm hồn vô cùng phóng khoáng. Bản chất cuae nhân mã rất lạc quan, trung thực, ngay thẳng và không thích sự ràng buộc. Nhược điểm của nhân mã là thường quá vô tâm, và không được kiên định.

Nữ thần Hestia là con gái của thần Cronus với nữ thần Rhea, chị của thần Zues. Trong các vị thần Hy Lạp bảo hộ của 12 chòm sao. Hestia là nữ thần của lửa, tượng trưng cho sự sum họp và đoàn kết của gia đình. Ngoài ra Hestia còn tượng trưng cho sự tôn trọng, tinh thần thiện chí và tốt bụng.

Nhiệm vụ của nữ thần Hestia là trông coi và giữ gìn Ngọn lửa thần. Hestia thường cho các vị hần cũng như con người những lời khuyên hữu ích. Và giúp mọi người có thể gắn kết lại với nhau.

Trong 12 cung hoàng đạo những người thuộc cung ma kết nhờ được bảo hộ bơi nữ thần Hestia. Nên thường có tính cách chăm chỉ, là người có tinh thần trách nhiệm. Và rất nghiêm túc, lý trí trong công việc. Nhưng điểm không tốt trong tính cách của các ma kết là đôi khi khô khan và có chút cứng nhắc.

Thần bảo hộ của cung bảo bình: Nữ thần hôn nhân và gia đình – Hera

Trong các vị thần Hy Lạp bảo hộ của 12 chòm sao. Hera là người vợ chính thức của thần Zues. Bà là nữ hoàng, cùng chồng cai quản đỉnh Olympia.

Nữ thần Hera có vẻ ngoài cô cùng quyến rũ cùng nhân sắc lộng lẫy. Tuy nhiên Hera cũng là nữ thần rất kiêu kì và uy nghiêm. Hera là nữ thần bảo hộ cho hôn nhân bền vững và cuộc sống gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên nữ thần Hera cũng là biểu tượng của sự hốc hách, dễ thay đổi và hay ghen tuông. Nữ thần Hera thường bảo hộ cho những tình yêu tự do và long dũng cảm của con người.

Trong 12 cung hoàng đạo, cung bảo bình được nữ thần Hera bảo hộ. Nên người thuộc cung bảo bình thường ban tặng sự thông minh sắc sảo. Bảo bình cũng có sự độc lập và tinh thần kiên cường, dũng cảm. Cùng khả năng lãnh đạo tốt và sự táo bạo.

Thần bảo hộ của cung song ngư: Thần biển cả – Poseidon

Trong các vị thần Hy Lạp bảo hộ của 12 chòm sao. Thần Poseidon chính là anh trai của thần Zues. Ông là vị thần thống trị và cai quản đại dương và biển cả.

Thần Poseidon được biết đến với hình dáng cường tráng, vô cùng oai nghiêm. Poseidon có mái tóc xoăn cùng với bộ râu bạc. Hình ảnh thường thấy là ông thường cầm cây đinh ba. Mỗi khi tức giận ông có thể biến đại dương hiền hòa thành hung dữ với những bão tố và sóng giữ.

Vì thế những người thuộc cung song ngư được thần Poseidon bảo hộ. Nên có tính cách rất tình cảm và có được trực giác tuyệt vời. Song ngư là người rất mẫn cảm với cuộc sống xung quanh nên cũng rất dễ bị tổn thương. Do đó, yếu điểm của các song ngư cũng là sự yếu đuối, thiếu thực tế. Tính cách hay mơ mộng và khá bi quan.

Xem Sao Chiếu Mệnh Sao Hạn Năm 2022 Theo Tuổi 12 Con Giáp

2 Chi tiết nhóm sao chiếu mệnh và ý nghĩa

3 Cách tính sao chiếu mệnh theo tuổi hay năm sinh

4 Xem sao chiếu mệnh, sao hạn năm 2021 cho 12 con giáp

4.1 Sao chiếu mệnh, chiếu hạn năm 2021 tuổi Tỵ

4.2 Sao chiếu mệnh, chiếu hạn năm 2021 tuổi Ngọ

4.3 Sao chiếu mệnh, chiếu hạn năm 2021 tuổi Mùi

4.4 Sao chiếu mệnh, chiếu hạn năm 2021 tuổi Thân

4.5 Sao chiếu mệnh, chiếu hạn năm 2021 tuổi Dậu

4.6 Sao chiếu mệnh, chiếu hạn năm 2021 tuổi Tuất

4.7 Sao chiếu mệnh, chiếu hạn năm 2021 tuổi Hợi

4.8 Sao chiếu mệnh, chiếu hạn năm 2021 tuổi Tý

4.9 Sao chiếu mệnh, chiếu hạn năm 2021 tuổi Sửu

4.10 Sao chiếu mệnh, chiếu hạn năm 2021 tuổi Dần

4.11 Sao chiếu mệnh, chiếu hạn năm 2021 tuổi Mão

4.12 Sao chiếu mệnh, chiếu hạn năm 2021 tuổi Thìn

Sao chiếu mệnh là gì?

Chúng ta đều biết vũ trụ luôn vận động và dịch chuyển. Chính vì thế mọi sự vật tồn tại luôn vận động và biến đổi không ngừng. Điều này có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sự thăng trầm của đời người. Và dựa theo quy luật đó sự biến đổi các biến cố đời người được sắp xếp theo nguyên lý Biến Dịch của sao hạn. Mỗi sao chiếu mệnh sẽ mang đến một vận hạn nhất định áp đặt lên cuộc đời con người và bắt buộc phải trải qua. Điều này cũng chính là chi tiết của sự ảnh hưởng theo sự tuần hoàn của vũ trụ mà con người sẽ phải chịu ảnh hưởng. Vì thế để diễn tả những yếu tố biến dịch tốt xấu đó người xưa đã đưa ra các Sao và Hạn cho từng năm.

Như đã nói ở trên thì mỗi sao sẽ mang đến một hạn riêng biệt. Vì thế tùy theo từng năm mà mỗi người sẽ gặp những sao và có vận hạn tốt xấu riêng biệt. Đặc biệt tùy theo từng sao và hạn mà nam hay nữ sẽ có những ảnh hưởng khác nhau. Có thể cùng là một sao và hạn nhưng nếu là nam thì xấu hơn so với nữ… Do đó người xưa có câu: “Nam La Hầu, Nữ Kế Đô.” Đây là hai sao rất xấu cho nam và nữ riêng biệt, được gọi là Hung Tinh. Còn riêng Sao Mộc Đức thì tốt cho cả nam và nữ, nên được gọi là Kiết Tinh (Cát Tinh).

Vậy trong vũ trụ có tổng thể bao nhiêu sao chiếu mệnh. Ý nghĩa tốt xấu của các nhóm sao như thế nào?

Chi tiết nhóm sao chiếu mệnh và ý nghĩa

Theo quan niệm xưa thì có tất cả 9 ngôi sao chiếu mệnh. 9 sao này được gọi là Cửu Diệu, đó chính là các sao: Thái Dương, Thái Âm, Thái Bạch, Vân Hớn (Vân hán), Mộc Đức, Thổ Tú, Thủy Diệu, La Hầu, Kế Đô. Được chia thành 3 nhóm gồm nhóm sao tốt, sao xấu và nhóm sao lưỡng tính. Mỗi năm con người sẽ có một sao chiếu mệnh tốt xấu khác nhau tùy vào từng tuổi. Bản chất của các sao chính là vận hạn mà trong cuộc đời con người phải trải qua. Cụ thể:

Nhóm sao xấu (hung tinh)

Ba trong 9 sao được xếp vào nhóm hung tinh chính là La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch. Người bị các hung tinh này chiếu mạng sẽ gặp phải vận hạn xấu, không may mắn. Chính vì thế để giảm vận hạn xấu cần làm lễ cúng sao giải hạn.

Sao Thái Bạch là hung tinh và đây cũng được xem là sao xấu nhất trong 9 sao. Bất lợi cho nam giới. Vì thế người bị sao Thái bạch chiếu mạng thường bị hao tốn tài của, sức khỏe xấu. Xấu nhất là tháng 2, 5,8 âm lịch.

Sao Kế Đô là hung tin của nữ giới. Thường đem đến những xui xẻo, ốm đau bệnh tật, hao tài tốn của, chuyện buồn, tang thương. Đặc biệt sao trở nên xấu nhất vào tháng 3 và tháng 9 âm lịch.

Nhóm sao tốt (Cát tinh)

Trong Cửu Diệu thì 3 sao có đặc tính tốt hay còn gọi là cát tinh gồm Thái Dương, Thái Âm, Mộc Đức. Khi được những sao này chiếu mạng bạn sẽ gặp được nhiều may mắn và thuận lợi.

Sao Thái Dương: Đây là một trong những sao tốt, mang lại sự tốt lành, suôn sẻ, may mắn về công danh và sức khỏe cho Nam giới. Nhưng với nữ giới lại hay đau ốm nhất là tháng 6 và tháng 10.

Sao Thái Âm là sao tốt cho cả nam và nữ giới về mọi mặt. Từ công danh đến tiền bạc, tháng 9 có hỉ sự. Tuy nhiên vào tháng 10 vẫn cần chú ý đến sức khỏe, sinh đẻ đối với nữ giới.

Sao Mộc Đức: Cũng là một sao tốt với ý nghĩa mang đến sự an lành và may mắn, hỉ sự. Đặc biết tốt vào tháng 10 và tháng Chạp âm lịch. Tuy nhiên với nữ giới nên đề phòng bệnh máu huyết, nam giới coi chừng bệnh về mắt.

Nhóm sao trung tính

Sao trung tính là những sao chiếu mạng có mang trong mình cả 2 đặc tính, vừa tốt vừa xấu. Gồm các sao Vân hớn (Vân hán), Thổ Tú, Thủy Diệu.

Sao Vân Hớn xấu nhất vào tháng 2 và tháng 8 âm lịch. Khi gặp sao này nam hay nữ đều làm ăn trung bình,có đau ốm, chú ý lời lẽ tránh những điều thị phi, bất lợi. Đặc biệt nam gặp tai tiếng, bất lợi, dính pháp luật còn nữ không tốt về thai sản.

Sao Thổ Tú: Là sao đem lại sự tai tiếng, kiện cáo, pháp luật, gia đạo không yên, sức khẻo hao mòn. Sao trở nên xấu nhất là tháng 4 và tháng 8 âm lịch.

Sao Thủy Diệu: Vừa là sao tốt vừa là sao xấu tùy thuộc vào từng tháng. Sao này chủ về tài lộc và hỉ sự. Ngoài ra cần kiêng sông nước, giữ gìn lời nói (nhất là nữ giới) để tránh tai tiếng thị phi, đàm tiếu xấu, bất lợi cho mình. Đặc biệt sao sẽ xấu hơn vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch.

Cách tính sao chiếu mệnh theo tuổi hay năm sinh

Tính sao chiếu mệnh dựa theo tuổi của mình là một việc hết sức quan trọng. Điều này giúp bạn biết trước sao hạn chiếu mệnh ở từng độ tuổi củ thể trong tương lai. Từ đó biết năm tuổi nào gặp sao chiếu xấu để chuẩn bị cách hóa giải thật chu đáo. Cũng như biết năm nào sao tốt chiếu để tranh thủ thời cơ phát triển. Vậy cách tính sao chiếu mệnh theo tuổi như thế nào? Được biết sao chiếu mệnh là những tinh đẩu có thật trong vũ trụ, vậy để âm lịch chúng ta dựa vào bảng tính Sao Hạn sau đây:

Xem sao chiếu mệnh, sao hạn năm 2021 cho 12 con giáp

Sao chiếu mệnh, chiếu hạn năm 2021 tuổi Tỵ

Sao chiếu mệnh, chiếu hạn năm 2021 tuổi Ngọ

Sao chiếu mệnh, chiếu hạn năm 2021 tuổi Mùi

Sao chiếu mệnh, chiếu hạn năm 2021 tuổi Thân

Sao chiếu mệnh, chiếu hạn năm 2021 tuổi Dậu

Sao chiếu mệnh, chiếu hạn năm 2021 tuổi Tuất

Sao chiếu mệnh, chiếu hạn năm 2021 tuổi Hợi

Sao chiếu mệnh, chiếu hạn năm 2021 tuổi Tý

Sao chiếu mệnh, chiếu hạn năm 2021 tuổi Sửu

Sao chiếu mệnh, chiếu hạn năm 2021 tuổi Dần

Sao chiếu mệnh, chiếu hạn năm 2021 tuổi Mão

Sao chiếu mệnh, chiếu hạn năm 2021 tuổi Thìn

Như vậy qua bài viết này bạn đã biết được tuổi mình trong năm 2021 này bị sao nào chiếu mệnh và chiếu hạn. Để từ đó tìm cách hóa giải hạn để cuộc sống trong năm Tân Sửu được hanh thông, bình an, may mắn.