Xem Nhiều 12/2022 #️ Tại Sao Cần Phải Xem Tuổi Xông Nhà Tuổi Tân Dậu Năm 2022 Kỷ Hợi? / 2023 # Top 20 Trend | Ica-ac.com

Xem Nhiều 12/2022 # Tại Sao Cần Phải Xem Tuổi Xông Nhà Tuổi Tân Dậu Năm 2022 Kỷ Hợi? / 2023 # Top 20 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Tại Sao Cần Phải Xem Tuổi Xông Nhà Tuổi Tân Dậu Năm 2022 Kỷ Hợi? / 2023 mới nhất trên website Ica-ac.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tuổi Tân Dậu năm 2019 chiếu theo sự vận chuyển âm dương ngũ hành cho thấy

Về thiên can Tân gặp Kỷ là tương trợ chủ về một năm có người giúp đỡ trong công việc làm ăn, khó khăn được quý nhân giúp đỡ

Về địa chi thì chi thì dậu và hợi bình hòa chủ về một năm không có nhiều thay đổi trong cuộc sống

Về ngũ hành thì ngũ hành của năm bình hòa với ngũ hành bản mệnh gia chủ “Mộc Bình Hòa Mộc” cho nên tiền bạc hanh thông

Vì vậy, Cần chọn tuổi xông nhà xông đất hợp gia chủ tuổi Kỷ Dậu đề hóa giải, hạn chế những điều không tốt trên cũng như gia tăng cát khí cho tuổi Kỷ Dậu trong năm 2019

Vì vậy: cần chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Tân Dậu để hóa giải, hạn chế những điều không tốt trên cũng như gia tăng cát khí cho tuổi Tân Dậu trong năm 2019.

Gia chủ tuổi Tân Dậu cũng cần lưu ý: khi chọn tuổi mở hàng cho tuổi Tân Dậu năm 2019, thì cũng chính là các tuổi tốt để xông nhà cho bạn. Thế nên, khi chọn người mở hàng đầu năm cho tuổi Tân Dậu, thì bạn có thể nhờ những người có tuổi mà chúng tôi sẽ liệt kê ở phần tiếp theo của bài viết này.

II – Các tuổi xông nhà cho tuổi Tân Dậu năm 2019

Xem tuổi xông nhà cho tuổi Tân Dậu là tuổi Đinh Sửu 1997 có:

– Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của gia chủ: Rất tốt.

– Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm Kỷ Hợi: Rất tốt.

– Thiên can của người xông nhà là Đinh tương khắc với Tân của gia chủ: Không tốt.

– Thiên can của người xông nhà là Đinh không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi: Chấp nhận được.

– Địa chi của người xông nhà là Sửu tam hợp với Dậu của gia chủ: Rất tốt.

– Địa chi của người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Hợi của năm Kỷ Hợi: Chấp nhận được.

Chủ nhà tuổi Tân Dậu chọn người xông đất thì có thể chọn tuổi này khi có 8/12 điểm.

Chọn người xông đất cho tuổi Tân Dậu là tuổi Kỷ Sửu 1949 sẽ có:

– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ: Rất tốt.

– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Kỷ Hợi: Rất tốt.

– Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Tân của gia chủ: Chấp nhận được.

– Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi: Chấp nhận được.

– Địa chi của người xông nhà là Sửu Tam hợp với Dậu của gia chủ: Rất tốt.

– Địa chi của người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Hợi của năm Kỷ Hợi: Chấp nhận được.

Đây là tuổi rất tốt để chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Tân Dậu khi đạt 9/12 điểm.

Tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1981 là tuổi Bính Ngọ 1966 sẽ có:

– Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của gia chủ: Rất tốt.

– Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm Kỷ Hợi: Rất tốt.

– Thiên can của người xông nhà là Bính Tương sinh với Tân của gia chủ: Rất tốt.

– Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi: Chấp nhận được.

– Địa chi của người xông nhà là Ngọ không sinh, không khắc với Dậu của gia chủ: Chấp nhận được.

– Địa chi của người xông nhà là Ngọ không sinh, không khắc với Hợi của năm Kỷ Hợi: Chấp nhận được.

Chủ nhà tuổi Tân Dậu chọn người xông đất là tuổi Kỷ Mùi 1979 sẽ có:

– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ: Rất tốt.

– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Kỷ Hợi: Rất tốt.

– Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Tân của gia chủ: Chấp nhận được.

– Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi: Chấp nhận được.

– Địa chi của người xông nhà là Mùi không sinh, không khắc với Dậu của gia chủ: Chấp nhận được.

– Địa chi của người xông nhà là Mùi tương hợp với Hợi của năm Kỷ Hợi: Rất tốt.

Đây là tuổi rất tốt để gia chủ tuổi Tân Dậu chọn người xông đất khi có 9/12 điểm.

Chọn tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Tân Dậu là tuổi Nhâm Thìn 1952 có:

– Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của gia chủ: Rất tốt.

– Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm Kỷ Hợi: Rất tốt.

– Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Tân của gia chủ: Chấp nhận được.

– Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi: Chấp nhận được.

– Địa chi của người xông nhà là Thìn lục hơp với Dậu của gia chủ: Rất tốt.

– Địa chi của người xông nhà là Thìn không sinh, không khắc với Hợi của năm Kỷ Hợi: Chấp nhận được.

Đây là tuổi rất tốt để xông nhà tuổi Tân Dậu 2019 khi có số điểm là 9/12.

Chọn tuổi xông nhà cho tuổi Tân Dậu là tuổi Giáp Thìn 1964 có:

– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ; Rất tốt.

– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Kỷ Hợi: Rất tốt.

– Thiên can của người xông nhà là Giáp không sinh, không khắc với Tân của gia chủ: Chấp nhận được.

– Thiên can của người xông nhà là Giáp Tương sinh với Kỷ của năm Kỷ Hợi; Rất tốt.

– Địa chi của người xông nhà là Thìn lục hợp với Dậu của gia chủ; Rất tốt.

– Địa chi của người xông nhà là Thìn không sinh, không khắc với Hợi của năm Kỷ Hợi: Chấp nhận được.

Khi xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Tân Dậu thì đây là một tuổi rất tốt để lựa chọn.

Chủ nhà tuổi Tân Dậu chọn người xông nhà tuổi Bính Dần 1986 sẽ có:

– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ: Rất tốt.

– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Kỷ Hợi: Rất tốt.

– Thiên can của người xông nhà là Bính Tương sinh với Tân của gia chủ: Rất tốt.

– Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi: Chấp nhận được.

– Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Dậu của gia chủ: Chấp nhận được.

– Địa chi của người xông nhà là Dần lục hợp với Hợi của năm Kỷ Hợi: Rất tốt.

Đây là tuổi rất tốt để Xông nhà tuổi Tân Dậu 2019 Kỷ Hợi khi đạt số điểm 10/12

Gia chủ tuổi Tân Dậu chọn người xông đất tuổi Giáp Dần 1974 sẽ có:

– Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của gia chủ: Rất tốt.

– Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm Kỷ Hợi: Rất tốt.

– Thiên can của người xông nhà là Giáp không sinh, không khắc với Tân của gia chủ: Chấp nhận được.

– Thiên can của người xông nhà là Giáp Tương sinh với Kỷ của năm Kỷ Hợi: Rất tốt.

– Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Dậu của gia chủ: Chấp nhận được.

– Địa chi của người xông nhà là Dần lục hợp với Hợi của năm Kỷ Hợi: Rất tốt.

Xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Tân Dậu thì đây là tuổi rất tốt khi có số điểm 10/12.

Xem tuổi xông đất năm 2019 cho các tuổi khác tại: Xem tuổi xông nhà 2019 đón tài lộc đầu năm

III – Những tuổi tuyệt đối không được xông nhà tuổi Tân Dậu 2019

Xem vợ chồng tuổi Đinh Sửu hợp khắc năm 2019

IV – Hướng và giờ xuất hành đầu năm cho tuổi Tân Dậu 1981

Sau khi đã xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Tân Dậu, thì các bạn cần chọn hướng xuất hành đầu năm, mở cửa hàng, khai trương. Xuất hành nghĩa là đi ra khỏi nhà sau lúc giao thừa.

Có người thì ngay sau giao thừa đã xuất hành đi lễ chùa, lễ đền. Có người bắt đầu sáng mùng Một Tết mới đi hoặc vào mùng Hai, mùng Ba Tết và công việc này cũng quan trọng không kém việc tìm người xông nhà tuổi Tân Dậu 2019 để đón tài lộc.

Ngày mùng 1 tết (Thứ Ba ngày 5/2/2019): xuất hành hướng Tây Bắc vào giờ Nhâm Tý (23h- 1h), Giáp Dần( 3h – 5h), Ất Mão(5h – 7h), Mậu Ngọ (11h – 13h), Kỷ Mùi (13h – 15h), Tân Dậu (17h – 19h)

Ngày mùng 2 tết (Thứ Tư ngày 6/2/2019): xuất hành hướng Đông Nam vào giờ Bính Dần (3h – 5h) Ất Hợi (21h – 23h)

Ngày mùng 3 tết (Thứ Năm ngày 7/2/2019): xuất hành hướng Đông Nam vào giờ Đinh Sửu (1h – 3h), Nhâm Ngọ (11h – 13h), Quý Mùi (13h – 15h)

Xem ngày tốt xuất hành tháng 2 năm 2019 hợp tuổi Tân Dậu

V – Ngày giờ tốt khai trương mở hàng đầu năm 2019 cho tuổi Tân Dậu 1981

Ngoài việc gia chủ tuổi Tân Dậu chọn người xông đất xông đất để đón bình an, tài lộc đầu năm. Thì với những bạn làm ăn kinh doanh còn cần xem ngày mở hàng và chọn tuổi mở hàng đầu năm cho tuổi Tân Dậu 1981. Nhưng do tuổi mở hàng cũng chính là tuổi xông nhà cho tuổi Tân Dậu năm 2019. Thế nên chúng tôi sẽ không trình ở phần này, mà chỉ gửi đến các bạn ngày giờ tốt để mở hàng đầu năm mà thôi.

Ngày mùng 3 tết Ất Hợi (Thứ Năm ngày 7/2/2019): xuất hành hướng Đông Nam- Tây Bắc vào giờ Đinh Sửu (1h – 3h), Nhâm Ngọ (11h – 13h), Quý Mùi (13h – 15h)

Ngày mùng 10 Nhâm Ngọ (Thứ Năm ngày 14/2/2019): xuất hành Chính Tây- Chính Nam vào lúc Bính Ngọ (11h – 13h)

Ngày mùng 11 tết Quý Mùi (Thứ Sáu ngày 15/2/2019): xuất hành Tây Bắc – Đông Nam vào lúc Giáp Dần (3h – 5h), Ất Mão (5h – 7h), Canh Thân (15h – 17h), Nhâm Tuất (19h – 21h), Quý Hợi (21h – 23h)

Xem ngày tốt khai trương tháng 2 năm 2019 hợp tuổi Tân Dậu

Xemvanmenh.net kính chúc gia đình bạn năm mới an khang, thịnh vượng!

Tại Sao Cần Phải Xem Tuổi Xông Nhà Tuổi Quý Tỵ Năm 2022? / 2023

Tuổi Quý Tỵ năm 2019 chiếu theo sự vận chuyển âm dương ngũ hành cho thấy

Về thiên can thì can năm xung can tuổi biểu hiện cho sức khỏe không được tốt, ốm đau bệnh tật lâu khỏi nhất là các bệnh về tuổi già, đau xương khớp

Về địa chi thì chi năm, chi tuổi xung nhau biểu hiện trong nhà thiếu hòa khí và có chuyện buồn đưa tới trong năm nay

Về ngũ hành thì ngũ hành bản mệnh sinh cho ngũ hành năm “Thủy sinh Mộc” cho nên biểu hiện một năm tiền bạc có sự tiêu pha và hao tán nhiều

Vì vậy: cần chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Quý Tỵ để hóa giải, hạn chế những điều không tốt trên cũng như gia tăng cát khí cho tuổi Quý Tỵ trong năm 2019.

Gia chủ tuổi Quý Tỵ cũng cần lưu ý: khi chọn tuổi mở hàng cho tuổi Quý Tỵ năm 2019, thì cũng chính là các tuổi tốt để xông nhà cho bạn. Thế nên, khi chọn người mở hàng đầu năm cho tuổi Quý Tỵ, thì bạn có thể nhờ những người có tuổi mà chúng tôi sẽ liệt kê ở phần tiếp theo của bài viết này.

II – Các tuổi xông nhà cho tuổi Quý Tỵ năm 2019

Xem tuổi xông nhà cho tuổi Quý Tỵ là tuổi Mậu Tuất 2008 có:

– Ngũ hành người xông nhà Mộc sẽ Tương sinh với mệnh Thủy của gia chủ: Rất tốt.

– Ngũ hành người xông nhà thuộc mệnh Mộc không sinh, không khắc với mệnh Mộc năm Kỷ Hợi nên chấp nhận được.

– Thiên can của người xông nhà Mậu nên Tương sinh với can Quý của gia chủ tuổi: Rất tốt.

-Thiên can của người xông nhà Mậu thì không sinh, không khắc với can Kỷ của năm năm Kỷ Hợi nên chấp nhận được.

– Địa chi của người xông nhà Tuất không sinh, không khắc với địa chi Tỵ gia chủ tuổi chấp nhận được.

– Địa chi của người xông nhà Tuất không sinh, không khắc với địa chi Hợi của năm xông nhà chấp nhận được.

Chủ nhà tuổi Quý Tỵ chọn người xông đất thì có thể chọn tuổi này khi có 8/12 điểm.

Chọn người xông đất cho tuổi Quý Tỵ là tuổi Mậu Thìn 1988 sẽ có:

-Ngũ hành người xông nhà Mộc sẽ Tương sinh với mệnh Thủy của gia chủ: Rất tốt.

-Ngũ hành người xông nhà thuộc mệnh Mộc không sinh, không khắc với mệnh Mộc năm Kỷ Hợi nên chấp nhận được.

-Thiên can của người xông nhà Mậu nên Tương sinh với can Quý của gia chủ tuổi: Rất tốt.

-Thiên can của người xông nhà Mậu thì không sinh, không khắc với can Kỷ của năm năm Kỷ Hợi nên chấp nhận được.

-Địa chi của người xông nhà Thìn không sinh, không khắc với địa chi Tỵ gia chủ tuổi chấp nhận được.

-Địa chi của người xông nhà Thìn không sinh, không khắc với địa chi Hợi của năm xông nhà chấp nhận được.

Đây là tuổi rất tốt để chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Quý Tỵ khi đạt 8/12 điểm.

Nếu các tuổi xông nhà tốt trong năm đó tại nơi gia chủ sinh sống không có hoặc có sự việc không đến xông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ: Gia chủ tuổi Quý Tỵ có thể chọn các tuổi Tỵ, Sửu, Dậu, Thân để mời đến xông nhà năm Kỷ Hợi 2019.

Chủ nhà tuổi Quý Tỵ chọn người xông đất là tuổi Tân Dậu 1981 sẽ có:

– Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương sinh với Thủy của gia chủ: Rất tốt.

– Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương trợ với Mộc của năm Kỷ Hợi: Rất tốt.

– Thiên can của người xông nhà là Tân không sinh, không khắc với Quý của năm xông nhà, chấp nhận được

– Thiên can của người xông nhà là Tân không sinh, không khắc với Kỷ của gia chủ, chấp nhận được

– Địa chi của người xông nhà là Dậu tam hợp với Tỵ của gia chủ: Rất tốt

– Địa chi của người xông nhà là Dậu không sinh không khắc với địa chi Hợi của năm 2019 chấp nhận được

Đây là tuổi rất tốt để gia chủ tuổi Quý Tỵ chọn người xông đất khi có 9/12 điểm.

Chọn tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Quý Tỵ là tuổi Tân Mão 1951 có:

– Ngũ hành người xông nhà Mộc Tương sinh với Thủy của gia chủ, rất tốt

– Ngũ hành người xông nhà Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được

– Thiên can của người xông nhà Tân không sinh, không khắc với Quý của gia chủ, chấp nhận được

– Thiên can của người xông nhà Tân không sinh, không khắc với Quý của năm xông nhà, chấp nhận được

– Địa chi của người xông nhà Mão không sinh, không khắc với Tỵ của gia chủ, chấp nhận được

– Địa chi người xông nhà Mão tam hợp với Hợi của năm xông nhà, rất tốt

Đây là tuổi rất tốt để xông nhà tuổi Quý Tỵ 2019 khi có số điểm là 10/12.

*** Xem tuổi xông đất năm 2019 cho các tuổi khác tại: Xem tuổi xông nhà 2019 đón tài lộc đầu năm

III – Những tuổi tuyệt đối không được xông nhà tuổi Quý Tỵ 2019

IV – Hướng và giờ xuất hành đầu năm cho tuổi Quý Tỵ 1953

Sau khi đã xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Quý Tỵ, thì các bạn cần chọn hướng xuất hành đầu năm, mở cửa hàng, khai trương. Xuất hành nghĩa là đi ra khỏi nhà sau lúc giao thừa.

Có người thì ngay sau giao thừa đã xuất hành đi lễ chùa, lễ đền. Có người bắt đầu sáng mùng Một Tết mới đi hoặc vào mùng Hai, mùng Ba Tết và công việc này cũng quan trọng không kém việc tìm người xông nhà tuổi Quý Tỵ 2019 để đón tài lộc.

Ngày mùng 1 tết (Thứ Ba ngày 5/2/2019): xuất hành hướng Tây Bắc vào lúc (23h- 1h), (3h – 5h), 5h – 7h) sáng

Ngày mùng 2 tết (Thứ Tư ngày 6/2/2019): xuất hành hướng Đông Nam xuất hành vào lúc (7h – 9h), (9h- 11h),sáng (15h – 17h), (17h – 19h) chiều

Ngày mùng 3 tết (Thứ Năm ngày 7/2/2019): xuất hành hướng Đông Nam (7h -9h), sáng (11h – 13h), (13h – 15h) chiều

​​​​​​​Xem ngày tốt xuất hành đầu năm 2019 hợp tuổi Quý Tỵ

V – Ngày giờ tốt khai trương mở hàng đầu năm 2019 cho tuổi Quý Tỵ 1953

Ngoài việc gia chủ tuổi Quý Tỵ chọn người xông đất xông đất để đón bình an, tài lộc đầu năm. Thì với những bạn làm ăn kinh doanh còn cần xem ngày mở hàng và chọn tuổi mở hàng đầu năm cho tuổi Quý Tỵ 1953. Nhưng do tuổi mở hàng cũng chính là tuổi xông nhà cho tuổi Quý Tỵ năm 2019. Thế nên chúng tôi sẽ không trình ở phần này, mà chỉ gửi đến các bạn ngày giờ tốt để mở hàng đầu năm mà thôi.

Ngày mùng 8 Canh Thìn (Thứ Ba ngày 12/2/2019): xuất hành Tây Nam- Tây Bắc vào lúc (7h – 9h) sáng và (15h – 17h), (17h – 19h) chiều

Ngày mùng 10 Nhâm Ngọ (Thứ Năm ngày 14/2/2019): xuất hành Chính Tây- Chính Nam vào lúc (5h – 7h) sáng và (11h – 13h) trưa

Ngày mùng 11 tết Quý Mùi (Thứ Sáu ngày 15/2/2019): xuất hành Tây Bắc – Đông Nam vào lúc (5h – 7h), (9h – 11h) sáng, hay (15h – 17h) chiều, (19h – 21h) tối

Xem ngày tốt khai trương đầu năm 2019 hợp tuổi Quý Tỵ

Xemvanmenh.net kính chúc gia đình bạn năm mới an khang, thịnh vượng!

Xem Tuổi Xông Nhà, Xông Đất 2022 Cho Tuổi Tân Dậu / 2023

Xông đất – xông nhà 2022 vào đầu năm không chỉ là một tục lệ lâu đời mà đó còn là nét đẹp trong truyền thống văn hóa của Việt Nam, cũng như các quốc gia phương đông. Xông đất đầu năm xuất phát từ mong muốn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự hanh thông. Người được chọn xông đất hay đạp đất (theo cách gọi của người miền Nam) phải là người tính tình hào sảng, có cuộc sống hạnh phúc, công việc ổn định, bởi người xưa cho rằng người xông nhà chính là người mở cánh cửa mang tới may mắn, tài lộc suốt một năm dài cho cả gia đình.

Mong rằng tính năng xem tuổi xông nhà 2022 này sẽ đem lại sự thú vị cho bạn và đừng quên trải nghiệm các tiện ích khác như xem ngày tốt, tử vi hàng ngày, lịch vạn niên…

Chủ nhà tuổi Tân Dậu chọn người xông đất năm 2022 Nhâm Dần nên tránh các tuổi Đại kỵ sau

Chủ nhà sinh năm Tân Dậu 1981, 2041 muốn tìm được tuổi đẹp để xông đất, xông nhà hợp tuổi thì trước tiên bạn cần phải biết các tuổi Đại kỵ với tuổi Tân Dậu 1981, 2041 cũng như đối với năm Nhâm Dần 2022.

Mậu Thìn (Sinh năm 1988)

Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999)

Kỷ Hợi (Sinh năm 1959, 2019)

Tân Mão (Sinh năm 1951, 2011)

Quý Mão (Sinh năm 1963)

Những tuổi kể trên hầu hết đều tương khắc về Ngũ hành Nạp âm, Ngũ hành Thiên can, phạm xung – hình – hại về Địa chi so với tuổi gia chủ cũng như với năm Nhâm Dần 2022 nên bất lợi đối với việc xông nhà, mở hàng trong dịp đầu năm mới.

Các tuổi xông nhà năm 2022 tốt nhất cho Gia chủ tuổi Tân Dậu

Xem ngày tốt Xông Nhà, Mở Hàng khai xuân đầu năm 2022 cho tuổi Tân Dậu

Chọn ngày tốt khai trương theo tuổi sẽ giúp cho mọi việc được chu toàn, gặp nhiều may mắn. Khởi đầu thuận lợi cộng với các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì cửa hàng, doanh nghiệp của bạn sẽ tạo được tiếng vang, gây ấn tượng tốt đẹp với các khách hàng đầu tiên cũng như tạo được uy tín và thương hiệu cho chính cửa hàng, doanh nghiệp.

Tại Sao Xây Nhà Phải Xem Tuổi ? / 2023

stdecor.com.vn

Nhà là nơi mà mọi người trong gia đình sẽ chung sống và nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như sự nghiệp. Trước khi bạn có ý định xây nhà, đa số mọi người đều thắc mắc liệu có nên xem tuổi khi xây nhà. Cùng chúng tôi đi giải đáp thắc mắc này.

Tại sao xây nhà phải xem tuổi ?

Phong thủy là nghiên cứu về sự tác động của hướng gió, khí, mạch nước liên kết với đời sống của con người và nó có ảnh hưởng đến vận mệnh con người. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người tin vào phong thủy.

Xây nhà xem tuổi

Có nhiều điều cần kiêng kỵ trong phong thủy. Nếu bạn tin và không vi phạm sẽ đem đến vận may cho gia chủ, công việc thuận lợi.

Một trong những chuyện xem là hệ trọng là xây nhà. Để tránh ngày giờ xấu, mong cho mọi việc thuận lợi, nhiều người sẽ xem bói tuổi liệu có hợp để xây nhà. Không chỉ riêng về xây nhà mà ngay cả sửa nhà cũng phải xem tuổi để coi có hợp tuổi hay không.

Xem tuổi được xem là bước đầu tiên khi chuẩn bị khởi công xây nhà nhằm giúp quá trình thi công được diễn ra thuận lợi hơn, đem lại sự may mắn cho gia đình. Tất nhiên gia chủ còn phải xem ngày giờ động thổ sao cho hợp tuổi với tất cả thành viên trong gia đình.

Lý do quan trọng khác là xem tuổi hỗ trợ về mặt tâm lý. Việc xem tuổi giúp bạn chắc chắn với quyết định của mình, cũng như để bạn thoải mái tâm lý khi xây nhà. Nó giúp bạn tránh được nhiều điều không may xảy ra.

Với các lý do trên, việc xem nhà phải xem tuổi là việc làm cần thiết. Đã có nhiều người tin vào phong thủy.

Xem tuổi làm nhà như thế nào ?

Mục đích của việc xem tuổi làm nhà là để có thể chọn được thời gian phù hợp nhất để xây dựng nhà thuận lợi. Một người được xem là được tuổi xây nhà khi không phạm vào 3 hạn tam tai, kim lâu, hoang ốc.

Nếu gia chủ làm nhà phạm vào tam tai thì các tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào. Làm nhà phạm vào hoang ốc thì ngôi nhà sẽ rất xuất do địa sát. Còn nếu phạm vào kim lâu thì cả gia đình sẽ bị tổn hại.

Trường hợp tuổi gia chủ phạm vào tam tai nhưng không phạm vào kim lâu hay hoang ốc thì vẫn có thể xây nhà. Nhưng nếu tuổi của gia chủ phạm vào kim lâu hay hoang ốc thì không được xây nhà, gia chủ nên đợi năm khác.

3 Lưu ý không nên phạm vào việc xem tuổi xây nhà

Hạn tam tai

Tam Tai chính là ba năm hạn liền nhau với mỗi tuổi theo định nghĩa của ngũ hành, cứ 13 năm thì sẽ có 3 năm liên tiếp vướng hạn Tam Tai. Xây nhà năm Tam Tai thì dễ gặp phải điều không tốt hay những tai nạn mà bạn không lường trước được. Nhưng nếu xây nhà vào năm Tam Tai thì không đến nỗi quá xấu như Kim Lâu và Hoang Ốc. Nhưng “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, tránh được thì vẫn hay hơn. Đây là một trong những vấn đề quan trọng cần lưu ý khi xây nhà. Do đó, vấn đề xây nhà có cần xem tuổi không luôn được quan tâm.

Năm Tam Tai của các tuổi:

Các tuổi Thân, Tí, Thìn: Tam tai tại các năm Dần, Mão, Thìn.

Các tuổi Dần, Ngọ, Tuất: Tam tai tại các năm Thân, Dậu, Tuất.

Các tuổi Hợi, Mão, Mùi: Tam tai tại những năm Tỵ, Ngọ, Mùi.

Các tuổi Tỵ, Dậu, Sửu: Tam tai tại những năm Hợi, Tý, Sửu.

Hạn kim lâu

Dựa vào hà đồ, cửu cung, hậu thiên bát quái thì cung Càn thuộc mệnh chủ, cung Chấn thuộc mệnh vợ, cung Cấn thuộc con cái hay người thân, cung Tốn thuộc gia súc. Nếu phạm vào 4 cung kể trên nghĩa là phạm Kim Lâu. Trong đó nếu rơi vào Kim Lâu thê thì gây họa cho vợ, Kim Lâu tử thì gây họa cho con, Kim Lâu lục súc sẽ gây họa cho vật nuôi trong nhà còn Kim Lâu thân sẽ gây họa cho chính chủ nhà. Khi xây nhà nên chọn những năm không phạm vào Kim Lâu để gia đình được yên ấm.

Cách tính Kim Lâu: lấy tuổi vợ của gia chủ chia cho 9, nếu dư 1 là Kim Lâu thân, dư 3 là Kim Lâu thê, dư 6 là Kim Lâu tử, dư 8 là Kim Lâu lục súc.

Những tuổi phạm vào năm Kim lâu thường là 12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 75.

Hạn hoang ốc

Sẽ không quan ngạc nhiên khi mọi người quan tâm đến vấn đề xây nhà có cần xem tuổi không khi hang ốc luôn là vấn đề cần chú ý khi xây nhà. Hoang Ốc theo phong thủy có nghĩa là ngôi nhà hoang. Theo quan niệm của nhiều người thì nhà hoang là nơi tập trung của ma quỷ, gia chủ nên tránh làm nhà vào năm này.

Hoang ốc được chia ra làm 6 cung gồm nhất cát, nhì nghi, tam địa sát, tứ tấn tài, ngũ thọ tử, lục hoang ốc lần lượt với cách tính như sau: khởi tuổi từ 10 là nhất cát, 20 là nhì nghi, 30 là tam đại sát, 40 là tứ tấn tài, 50 là ngũ thọ tử, 60 là lục hoang ốc, 70 lại bắt đầu từ nhất cát.

Các tuổi phạm vào hoang ốc: 12, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 50, 51, 54, 56, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 72, 74, 75. Khi gia chủ nằm ở các cung nhất cát, nhì nghi, tứ tấn tài thì xây nhà rất tốt còn ngược lại rơi vào các cung tam địa sát, ngũ thọ tử, lục hoang ốc thì phạm vào Hoang Ốc, xây nhà sẽ không tốt, nên đợi năm khác xây.

Xây nhà là chuyện hết sức quan trọng không thể lơ là trong công tác chuẩn bị trước khi đi vào khởi công. Những nguyên tắc trong phong thủy, nhất là xem tuổi cần phải được chú trọng. Dựa trên kiến thức phong thủy, chúng tôi khuyên bạn tốt nhất nên trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về phong thủy, tránh phạm vào các hạn Tam Tai, Kim Lâu, Hoàng Ốc để việc xây nhà được thuận lợi, tránh những điềm gở, mang lại tài lộc, may mắn cho gia đình.

Với bài viết này, hy vọng bạn đã có thêm kiến thức trong việc xem tuổi xây nhà hiệu quả. Nếu bạn cần hỗ trợ thì liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

CÔNG TY CỔ PHẦN ST DECOR

🏪 TRỤ SỞ : Lầu 8 , Toà nhà LOYAL – 151 Võ Thị Sáu , P. 6, Quận 3 , TP.HCM

🏪 VP HCM : Căn K3.67 – River Park , Phường Phước Long B, Quận 9 , TP.HCM.

🏪 VP ĐÀ NẴNG : Tầng 3, Toà nhà Indochina Riverside Tower , Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

📲 HOTLINE 086 805 4568

HỔ TRỢ 24/7 : 0931852638 zalo/viber

EMAIL: cskh@stdecor.com.vn

Bạn đang xem bài viết Tại Sao Cần Phải Xem Tuổi Xông Nhà Tuổi Tân Dậu Năm 2022 Kỷ Hợi? / 2023 trên website Ica-ac.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!