Xem Nhiều 6/2023 #️ Hướng Dẫn Quy Trình Nộp Hồ Sơ Xét Chọn Danh Hiệu Sinh Viên 5 Tốt Nh2019 – 2022 # Top 7 Trend | Ica-ac.com

Xem Nhiều 6/2023 # Hướng Dẫn Quy Trình Nộp Hồ Sơ Xét Chọn Danh Hiệu Sinh Viên 5 Tốt Nh2019 – 2022 # Top 7 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Hướng Dẫn Quy Trình Nộp Hồ Sơ Xét Chọn Danh Hiệu Sinh Viên 5 Tốt Nh2019 – 2022 mới nhất trên website Ica-ac.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Link tham khảo các tiêu chí Danh hiệu Sinh viên 5 tốt: chúng tôi

Các bước nộp hồ sơ:

Bước 1:

Hoàn thiện bản khai thành tích online bằng cách trả lời trực tiếp những câu hỏi trong biểu mẫu tại link: https://tinyurl.com/SV5TIU1920.

Bước 2:

Hội đồng xét chọn sẽ gửi đến bạn

01 email xác nhận

sau khi đã nhận được bản khai thành tích online của bạn. Bạn sẽ được cung cấp

01 mã số

cho hồ sơ xét chọn của mình và được chia sẻ

01 folder Google Drive

để bạn upload file scan các minh chứng, thành tích bạn muốn dùng để xét chọn trong NH 2019 – 2020.

Bước 3:

Bạn scan các giấy tờ, minh chứng mà bạn muốn dùng để xét chọn cho từng tiêu chí, sau đó upload các file đã scan vào link folder đã được chia sẻ qua email trước đó.

Các bạn lưu ý rằng thời gian để hoàn thành bản khai thành tích online và upload đầy đủ các minh chứng là từ

ngày 29/10 đến 15/11/2020

. Sau khi khoảng thời gian này kết thúc, link khai thành tích online và upload minh chứng sẽ được

đóng lại

. Hội đồng xét chọn chỉ xét chọn những hồ sơ của các bạn sinh viên

đã hoàn thành

bản khai thành tích online và upload đầy đủ minh chứng trên link folder Drive. Các bạn sẽ không được bổ sung, chỉnh sửa các thành tích, minh chứng trong hồ sơ xét chọn sau ngày 15/11/2020.

Đối với các bạn sinh viên

đạt điểm trung bình các môn học từ 80/100 trở lên

trong năm học 2019-2020, các bạn cần, hoàn thành bản khai online và upload đầy đủ minh chứng lên Drive

trước 23h59 ngày 08/11/2020 để được hỗ trợ xét chọn Danh hiệu ở các cấp cao hơn.

Những lưu ý chung:

Bạn lưu ý về cú pháp đặt tên từng file scan thành tích dùng để xét chọn mỗi tiêu chí như sau:

Họ và tên – Tên viết tắt của tiêu chí – Tên Giấy chứng nhận.

Ví dụ: Bạn tên Nguyễn Văn A, nộp bảng điểm năm học để xét chọn tiêu chí Học tập tốt thì sẽ có cú pháp: Nguyễn Văn A – HT – Bảng điểm 1, Nguyễn Văn A – HT – Bảng điểm 2; bạn nộp giấy chứng nhận Xuân tình nguyện 2020 để xét chọn tiêu chí Tình nguyện tốt, thì cú pháp sẽ là: Nguyễn Văn A – TN – GCN XTN 2020. (Mỗi tiêu chí được quy định các tên viết tắt: Đạo đức tốt:

ĐĐ

; Học tập tốt –

HT

; Thể lực tốt:

TL

; Tình nguyện tốt:

TN

; Hội nhập tốt:

HN

).

Các bạn scan mỗi minh chứng là 01 file riêng lẻ. Định dạng của file scan là

JPEG (.jpg hoặc .jpeg)

.

Không scan nhiều hơn 01 minh chứng vào 01 file scan.

Các thành tích và hoạt động dùng để xét chọn được tính

từ ngày 01/08/2019 đến ngày 15/11/2020.

Mỗi thành tích, hoạt động phải được chứng minh cụ thể bằng hình ảnh giấy tờ được scan trong hồ sơ.

Tất cả các minh chứng phải được scan từ

bản gốc.

Bảng điểm học tập dùng để xét chọn là bảng điểm năm học 2019-2020 được request từ Phòng Đào tạo, có scan cả phần tên của các bạn. Các bạn lưu ý

không nộp bảng điểm học tập chung của tất cả các môn học.

Tuy nhiên với các bạn dùng AE1 hoặc AE2 (Skills 1 hoặc Skills 2 đối với sinh viên Bộ môn Anh ngữ) để xét cho mục Hội nhập tốt, các bạn phải scan thêm điểm của môn AE1 hoặc AE2 (Skills 1 hoặc Skills 2 đối với sinh viên Bộ môn Anh ngữ).

Đối với Điểm rèn luyện, các bạn không cần phải request bảng điểm, mà có thể chụp kết quả Điểm rèn luyện 2 học kỳ của năm học trên hệ thống myIU và upload lên folder.

Chứng chỉ ngoại ngữ dùng để xét chọn phải còn giá trị trong thời gian quy định.

Trong trường hợp file scan minh chứng của bạn có chất lượng không đảm bảo (bị mờ, nhòe, có dấu hiệu đã qua chỉnh sửa,…), Hội đồng xét chọn sẽ liên hệ với bạn để bạn scan lại minh chứng, hoặc yêu cầu bạn bổ sung minh chứng trực tiếp tại Văn phòng Hội Sinh viên trường.

Trong thời gian bổ sung minh chứng, nếu các bạn có thắc mắc, khó khăn cần được giải đáp, các bạn có thể gửi email đến địa chỉ:

sinhvien5tot@iuyouth.edu.vn

cùng tiêu đề với cú pháp

[Họ và tên – Mã số hồ sơ xét chọn – Giải đáp thắc mắc]

(Ví dụ: [Nguyễn Văn A – 024 – Giải đáp thắc mắc]); hoặc liên hệ trực tiếp Văn phòng Hội Sinh viên trường (O1.111).

Các bạn có thể scan hồ sơ bằng máy scan (có thể tìm thấy ở các cơ quan, tiệm in, tiệm photo,..). Nếu các bạn sử dụng điện thoại di động để scan, các bạn có thể tải ứng dụng ScanBot hoặc CamScanner.

Những mốc thời gian quan trọng:

16/11/2020 – 26/11/2020:

Hội đồng bắt đầu xét chọn Danh hiệu dựa trên các thành tích, minh chứng các bạn đã nộp trên drive.

Tháng 12/2020:

Thông báo kết quả xét chọn Danh hiệu Sinh viên 5 Tốt NH 2019-2020. Tổ chức Lễ Tuyên dương Sinh viên 5 Tốt NH 2019 – 2020.

Hướng Dẫn Quy Trình Nộp Hồ Sơ Xét Chọn Danh Hiệu Sinh Viên 5 Tốt Nh2019

Các bước nộp hồ sơ:

Bước 1: Hoàn thiện bản khai thành tích online bằng cách trả lời trực tiếp những câu hỏi trong biểu mẫu tại link: https://tinyurl.com/SV5TIU1920.

Bước 2: Hội đồng xét chọn sẽ gửi đến bạn 01 email xác nhận sau khi đã nhận được bản khai thành tích online của bạn. Bạn sẽ được cung cấp 01 mã số cho hồ sơ xét chọn của mình và được chia sẻ 01 folder Google Drive để bạn upload file scan các minh chứng, thành tích bạn muốn dùng để xét chọn trong NH 2019 – 2020.

Bước 3: Bạn scan các giấy tờ, minh chứng mà bạn muốn dùng để xét chọn cho từng tiêu chí, sau đó upload các file đã scan vào link folder đã được chia sẻ qua email trước đó.

Các bạn lưu ý rằng thời gian để hoàn thành bản khai thành tích online và upload đầy đủ các minh chứng là từ ngày 29/10 đến 15/11/2020. Sau khi khoảng thời gian này kết thúc, link khai thành tích online và upload minh chứng sẽ được đóng lại. Hội đồng xét chọn chỉ xét chọn những hồ sơ của các bạn sinh viên đã hoàn thành bản khai thành tích online và upload đầy đủ minh chứng trên link folder Drive. Các bạn sẽ không được bổ sung, chỉnh sửa các thành tích, minh chứng trong hồ sơ xét chọn sau ngày 15/11/2020.

Đối với các bạn sinh viên đạt điểm trung bình các môn học từ 80/100 trở lên trong năm học 2019-2020, các bạn cần, hoàn thành bản khai online và upload đầy đủ minh chứng lên Drive trước 23h59 ngày 08/11/2020 để được hỗ trợ xét chọn Danh hiệu ở các cấp cao hơn.

Bạn lưu ý về cú pháp đặt tên từng file scan thành tích dùng để xét chọn mỗi tiêu chí như sau: Họ và tên – Tên viết tắt của tiêu chí – Tên Giấy chứng nhận. Ví dụ: Bạn tên Nguyễn Văn A, nộp bảng điểm năm học để xét chọn tiêu chí Học tập tốt thì sẽ có cú pháp: Nguyễn Văn A – HT – Bảng điểm 1, Nguyễn Văn A – HT – Bảng điểm 2; bạn nộp giấy chứng nhận Xuân tình nguyện 2020 để xét chọn tiêu chí Tình nguyện tốt, thì cú pháp sẽ là: Nguyễn Văn A – TN – GCN XTN 2020. (Mỗi tiêu chí được quy định các tên viết tắt: Đạo đức tốt: ĐĐ; Học tập tốt – HT; Thể lực tốt: TL; Tình nguyện tốt: TN; Hội nhập tốt: HN).

Các bạn scan mỗi minh chứng là 01 file riêng lẻ. Định dạng của file scan là JPEG (.jpg hoặc .jpeg). Không scan nhiều hơn 01 minh chứng vào 01 file scan.

Các thành tích và hoạt động dùng để xét chọn được tính từ ngày 01/08/2019 đến ngày 15/11/2020. Mỗi thành tích, hoạt động phải được chứng minh cụ thể bằng hình ảnh giấy tờ được scan trong hồ sơ.

Tất cả các minh chứng phải được scan từ bản gốc.

Bảng điểm học tập dùng để xét chọn là bảng điểm năm học 2019-2020 được request từ Phòng Đào tạo, có scan cả phần tên của các bạn. Các bạn lưu ý không nộp bảng điểm học tập chung của tất cả các môn học. Tuy nhiên với các bạn dùng AE1 hoặc AE2 (Skills 1 hoặc Skills 2 đối với sinh viên Bộ môn Anh ngữ) để xét cho mục Hội nhập tốt, các bạn phải scan thêm điểm của môn AE1 hoặc AE2 (Skills 1 hoặc Skills 2 đối với sinh viên Bộ môn Anh ngữ).

Đối với Điểm rèn luyện, các bạn không cần phải request bảng điểm, mà có thể chụp kết quả Điểm rèn luyện 2 học kỳ của năm học trên hệ thống myIU và upload lên folder.

Chứng chỉ ngoại ngữ dùng để xét chọn phải còn giá trị trong thời gian quy định.

Trong trường hợp file scan minh chứng của bạn có chất lượng không đảm bảo (bị mờ, nhòe, có dấu hiệu đã qua chỉnh sửa,…), Hội đồng xét chọn sẽ liên hệ với bạn để bạn scan lại minh chứng, hoặc yêu cầu bạn bổ sung minh chứng trực tiếp tại Văn phòng Hội Sinh viên trường.

Trong thời gian bổ sung minh chứng, nếu các bạn có thắc mắc, khó khăn cần được giải đáp, các bạn có thể gửi email đến địa chỉ: [email protected] cùng tiêu đề với cú pháp [Họ và tên – Mã số hồ sơ xét chọn – Giải đáp thắc mắc] (Ví dụ: [Nguyễn Văn A – 024 – Giải đáp thắc mắc]); hoặc liên hệ trực tiếp Văn phòng Hội Sinh viên trường (O1.111).

Các bạn có thể scan hồ sơ bằng máy scan (có thể tìm thấy ở các cơ quan, tiệm in, tiệm photo,..). Nếu các bạn sử dụng điện thoại di động để scan, các bạn có thể tải ứng dụng ScanBot hoặc CamScanner.

Những mốc thời gian quan trọng:

16/11/2020 – 26/11/2020: Hội đồng bắt đầu xét chọn Danh hiệu dựa trên các thành tích, minh chứng các bạn đã nộp trên drive.

Tháng 12/2020: Thông báo kết quả xét chọn Danh hiệu Sinh viên 5 Tốt NH 2019-2020. Tổ chức Lễ Tuyên dương Sinh viên 5 Tốt NH 2019 – 2020.

.: Chuong Trình Quản Lý Sinh Viên :.

Thực hiện kế hoạch đào tạo và xét tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 49 và các khóa trước, hệ chính quy đợt 2 vào cuối tháng 5 năm 2019;

PHÒNG ĐTĐH XIN THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ SINH VIÊN CÁC NỘI DUNG SAU:

*** Sinh viên (SV) kiểm tra toàn bộ điểm trên trang cá nhân (Trang sinh viên), rà soát xem những học phần tự chọn đã nộp đơn xin không tính điểm (hủy) đã được đánh dấu vào cột không tính điểm chưa (trong mục Kiểm tra hoàn thành chương trình) sau khi kết thúc thời gian nhận đơn.

– Đối tượng: SV khóa 49 và các khóa trước, liên thông, bằng 2, chương trình 2 đã tích lũy đủ tín chỉ theo quy định . Những SV này phải nộp đủ các chứng chỉ (GDTC, GDQP, Ngoại ngữ) cho phòng CTSV.

– Thời gian: từ nay đến ngày 20/05/2019

– Nộp đơn trực tuyến qua link sau (không nhận đơn viết tay): (Đã hết thời hạn, mọi thắc mắc đề nghị các em liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo ĐH để được giải đáp)

(Quá thời hạn trên sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào)

II. NỘP ẢNH LÀM BẰNG, ĐĂNG KÝ NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN (GCN), BẢNG ĐIỂM TỐT NGHIỆP (BĐ), BẢN SAO BẰNG TN CHÍNH THỨC

– Ảnh làm bằng: Mỗi SV nộp một ảnh 3×4, phía sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh (ảnh mới chụp trong vòng 1 tháng)

– Đăng ký nhận GCN, BĐ tốt nghiệp (1 bản), bản sao bằng TN chính thức (tối thiểu 2 bản) (có thu lệ phí 20.000đ/1(GCN+BĐ), 15.000đ/1 bản sao ), riêng SV LT, B2 nộp lệ phí 50.000 để làm bằng (do là hệ ngoài ngân sách).

– Thời gian: trước ngày công bố lịch xét Tốt nghiệp

– Địa điểm: Phòng ĐTĐH tầng 1, nhà C, GĐ ĐHKT, 99 Hồ Đắc Di, TP Huế

– Sinh viên đã nộp ảnh và lệ phí các đợt trước đến trực tiếp phòng ĐTĐH để kiểm tra đối chiếu và xác nhận.

(SV không nộp ảnh đúng thời gian trên sẽ không được cấp bằng TN đợt này)

Ghi Chú: Sinh viên các Khóa khác không phải Khóa 49 không cần nộp ảnh theo lớp

Hiểu Thêm Về Quy Trình Xem Bói

Muốn xem bói chính xác cần phải qua nhiều luận chứng mới có thể tin độ chính xác của Quẻ. Nên bạn cần chuẩn bị thông tin cá nhân bao gồm:

1. Ngày – tháng năm sinh của bạn (và giờ nếu có) nếu như xem tử vi mà không có giờ thì không lập được lá số tử vi.

2. Năm sinh của cha và mẹ: cha và mẹ là nguồn gốc sinh ra chúng ra, nghiệp của cha mẹ và tổ tiên cũng ảnh hưởng lên chúng ta. Trong sinh học gọi là GEN di truyền, vì vậy cần luận trên năm sinh của cha và mẹ.

3. Xem chỉ tay hoặc nhân tướng: nếu như ngày tháng năm sinh gọi là THẦN SỐ học thì phải luận thêm về NHÂN TƯỚNG học. Nếu không độ chính xác không bao giờ cao, vì nhiều người sinh ra bị thiểu năng trí tuệ, dù lá số cực đẹp.

(Nếu như bản thân đang gặp vấn đề, mà lá số tử vi và chỉ tay không giải thích được – phong thủy nội tại)

5. Tâm linh là 1 phần của xem quẻ, vì tâm linh còn gọi là trực giác hay giác quan thứ sáu. Người xem quẻ phải có khả năng trực giác cao để suy luận phán đoán QUẺ hiện lên để luận. Nếu không có khả năng này, thì cũng thiếu sót trong việc xem bói.

(Nên thường phải xem vào buổi sáng là tốt nhất, là lúc thầy xem và người xem điều ở trạng thái thoải mái nhất)

Thật sự khi xem bói thì chỉ nói lên QUẺ là gì, chứ các thầy không biết cách hóa giải.

(QUẺ ở đây các bạn có thể xem nó hiện lên chỉ tay, chữ ký chữ viết, bài Tarot, con số nghĩ trong đầu hoặc hình tượng nghĩ trong đầu lúc đang khấn – sẽ lên quẻ Kinh Dịch, hình tướng của 1 bộ phận trong nhân tướng học – Diện chuẩn là khuôn mặt, ngày giờ đi xem cũng là 1 quẻ để thầy luận cho bạn.)

Đa số các bạn đi xem bói xong các thầy sẽ nói có NGƯỜI ÂM THEO, DUYÊN ÂM và hóa giải bằng bùa phép, cúng kính (Dùng 1 số tiền không nhỏ cho việc cúng hóa giải hoặc vẽ bùa, thuốc (gì không biết) cho uống,vv…)

Còn một số thầy mệnh danh phong thủy thì bán ĐÁ và LINH VẬT, còn gọi là đá phong thủy và vật phong thủy.

Nhưng thật chất nó không phải là cách hóa giải bằng phong thủy.

Phong thủy thật chất là môi trường sống của chúng ta đang ở.

Còn gọi là KHÍ hay NĂNG LƯỢNG. Nó chính xác ảnh hưởng và hình thành bao gồm việc ăn và ở của chúng ta mà nên.

Con người là vũ trụ nhỏ sinh tồn trong vũ trụ lớn thiên nhiên.

Con người cũng là một sinh vật sống trong một môi trường sinh học luôn luôn biến đổi, và môi trường bên trong cơ thể có ảnh hưởng qua lại với môi trường bên ngoài thông qua “ăn ở” mà sinh lý học hiện đại gọi là “sự trao đổi chất”.

Theo nghĩa rộng, “thức ăn” của con người gồm nhiều thứ hữu hình lẫn vô hình như khí trời đất, tia vũ trụ, ánh sáng (hình ảnh), âm thanh, không khí, nước, chất khoáng, thảo mộc, động vật,vv…

Từ môi trường bên ngoài đi vào cơ thể, tất cả “thức ăn” này phối hợp với nhau cung cấp năng lượng và vật chất để xây dựng, nuôi dưỡng và đổi mới hàng tỷ tế bào kết hợp thành xương, thành thịt, thành các cơ quan, hệ thống và như vậy, cùng tác động mạnh mẽ đến hình tướng cũng như sức khỏe của người ăn.

Vậy hóa giải vận mệnh bằng phong thủy cụ thể nhất chính là điều chỉnh ăn và ở.

Ăn là dưỡng sinh cho phù hợp và ở là môi trường sống điều chỉnh cho có sinh khí, năng lượng.

Có rất nhiều cách, từ đơn giản đến phức tạp.

1. Đơn giản: là ăn uống hợp lý và d ọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng là đã tạo một môi trường năng lượng tốt.

2. Phức tạp: là bổ sung thêm dinh dưỡng, chế độ hơn người bình thường, tập thể dục,… và ở thì decor – trang trí một tý xíu cho có gì đó dễ thương, sinh động hoặc nếu bị phạm 1 số lỗi về các thế sát thì sẽ hóa giải bằng tranh ảnh, gương, chuông gió, âm nhạc, màu sơn, cây cảnh,… và có thể dùng thêm ĐÁ NĂNG LƯỢNG nếu bạn có nhiều tiền để mua đá thật, vì hiện tại trên thị trường toàn đá giả, đá bằng bột ép.

Còn LINH VẬT phong thủy là tín ngưỡng của từng quốc gia, địa phương và quan điểm tôn giáo cá nhân!

3. Nếu có phạm về phần tâm linh sẽ có cách hóa giải bằng cách dùng của tôn giáo bạn đang theo, hoặc làm phép và cúng kính theo nghi thức SÁM HỐI và XƯNG TỘI ở nhà thờ, chùa hoặc một nơi tâm linh mà bạn đặt niềm tin nhất.

Biên soạn: Chuyên gia phong thủy Miu Decor

Bạn đang xem bài viết Hướng Dẫn Quy Trình Nộp Hồ Sơ Xét Chọn Danh Hiệu Sinh Viên 5 Tốt Nh2019 – 2022 trên website Ica-ac.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!