Xem Nhiều 5/2022 # Chồng Tuổi Tân Mùi Vợ Tuổi Canh Ngọ Thì Nên Sinh Con Năm Nào # Top Trend

Xem 19,998

Cập nhật thông tin chi tiết về Chồng Tuổi Tân Mùi Vợ Tuổi Canh Ngọ Thì Nên Sinh Con Năm Nào mới nhất ngày 26/05/2022 trên website Ica-ac.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 19,998 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Xem Tuổi Chồng Canh Ngọ (1990) Vợ Tân Mùi (1991) Hợp Hay Khắc?
 • Chồng Tuổi Canh Ngọ Vợ Tuổi Tân Mùi Thì Nên Sinh Con Năm Nào
 • Xem Tuổi Chồng Mậu Thìn (1988) Vợ Canh Ngọ (1990) Hợp Hay Khắc?
 • Chồng Tuổi Mậu Thìn Vợ Tuổi Canh Ngọ Thì Nên Sinh Con Năm Nào
 • Xem Tuổi Chồng Tân Mùi (1991) Vợ Nhâm Thân (1992) Hợp Hay Khắc?
 • Chồng tuổi tân mùi vợ tuổi canh ngọ sinh con năm nào đẹp

  Năm sinh của bố: 1991

  Năm âm lịch: Tân Mùi

  Ngũ hành:Thổ – Lộ bàng Thổ (Ðất ven đường)

  Năm sinh của mẹ: 1990

  Năm âm lịch: Canh Ngọ

  Ngũ hành: Thổ – Lộ bàng Thổ (Ðất ven đường)

  – Khi chọn năm sinh con cho chồng tuổi tân mùi vợ tuổi canh ngọ thì chúng ta cần để ý đến các yếu tố Ngũ hành, Thiên can, Địa chi của cha mẹ xem có hợp với con không. Ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với Ngũ hành của người con. Thiên can, Địa chi của cha mẹ nên hợp với Thiên can, Địa chi của con là tốt nhất.

  Thông thường con không hợp với cha mẹ được gọi là Tiểu hung, cha mẹ không hợp với con là Đại hung. Vì vậy cần tránh Đại hung, nếu bắt buộc thì chọn Tiểu hung, bình thường là không xung và không khắc với con, tốt nhất là tương sinh và tương hợp với con.

  1.Dự kiến sinh con năm 2009

  Năm âm lịch: Kỷ SửuKết luận: Tổng điểm là 7.5/10Kết luận: Tổng điểm là 3.5/10Kết luận: Tổng điểm là 3.5/10Kết luận: Tổng điểm là 2/10Kết luận: Tổng điểm là 2/10Kết luận: Tổng điểm là 7/10Kết luận: Tổng điểm là 7.5/10Kết luận: Tổng điểm là 6/10Kết luận: Tổng điểm là 5.5/10Kết luận: Tổng điểm là 3.5/10Kết luận: Tổng điểm là 3.5/10Kết luận: Tổng điểm là 2.5/10Kết luận: Tổng điểm là 4.5/10Kết luận: Tổng điểm là 7.5/10Kết luận: Tổng điểm là 7.5/10Kết luận: Tổng điểm là 5.5/10Kết luận: Tổng điểm là 6/10Bạn có thể sinh con ở điểm số trung bình trở lên, còn dưới điểm trung bình thì nên chọn một năm sinh phù hợp hơn.

  Ngũ hành: Hoả – Bích lôi Hoả (Lửa trong chớp)

  * Ngũ hành sinh khắc:

  Ngũ hành của con là Hoả, bố là Thổ, mẹ là Thổ, như vậy:

  Ngũ hành của bố là Thổ tương sinh với Hoả của con, rất tốt.

  Ngũ hành của mẹ là Thổ tương sinh với Hoả của con, rất tốt.

  Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 4/4

  * Thiên can xung hợp:

  Thiên can của con là Kỷ, bố là Tân, mẹ là Canh, như vậy:

  Thiên Can của bố không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

  Thiên Can của mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

  Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2

  * Địa chi xung hợp:

  Địa chi của con là Sửu, bố là Mùi, mẹ là Ngọ, như vậy:

  Địa Chi của bố là Mùi tương hợp với Sửu của con, rất tốt.

  Địa Chi của mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

  Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2.5/4

  2.Dự kiến sinh con năm 2010

  Năm âm lịch: Canh Dần

  Ngũ hành: Mộc – Tùng Bách Mộc (Gỗ Tùng Bách)

  * Ngũ hành sinh khắc:

  Ngũ hành của con là Mộc, bố là Thổ, mẹ là Thổ, như vậy:

  Ngũ hành của bố là Thổ tương khắc với Mộc của con, không tốt.

  Ngũ hành của mẹ là Thổ tương khắc với Mộc của con, không tốt.

  Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 0/4

  * Thiên can xung hợp:

  Thiên can của con là Canh, bố là Tân, mẹ là Canh, như vậy:

  Thiên Can của bố không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

  Thiên Can của mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

  Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2

  * Địa chi xung hợp:

  Địa chi của con là Dần, bố là Mùi, mẹ là Ngọ, như vậy:

  Địa Chi của bố không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

  Địa Chi của mẹ là Ngọ tương hợp với Dần của con, rất tốt.

  Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2.5/4

  3.Dự kiến sinh con năm 2011

  Năm âm lịch: Tân Mão

  Ngũ hành: Mộc – Tùng Bách Mộc (Gỗ Tùng Bách)

  * Ngũ hành sinh khắc:

  Ngũ hành của con là Mộc, bố là Thổ, mẹ là Thổ, như vậy:

  Ngũ hành của bố là Thổ tương khắc với Mộc của con, không tốt.

  Ngũ hành của mẹ là Thổ tương khắc với Mộc của con, không tốt.

  Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 0/4

  * Thiên can xung hợp:

  Thiên can của con là Tân, bố là Tân, mẹ là Canh, như vậy:

  Thiên Can của bố không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

  Thiên Can của mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

  Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2

  * Địa chi xung hợp:

  Địa chi của con là Mão, bố là Mùi, mẹ là Ngọ, như vậy:

  Địa Chi của bố là Mùi tương hợp với Mão của con, rất tốt.

  Địa Chi của mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

  Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2.5/4

  4.Dự kiến sinh con năm 2012

  Năm âm lịch: Nhâm Thìn

  Ngũ hành: Thuỷ – Trường lưu Thuỷ (Nước giữa dòng)

  * Ngũ hành sinh khắc:

  Ngũ hành của con là Thuỷ, bố là Thổ, mẹ là Thổ, như vậy:

  Ngũ hành của bố là Thổ tương khắc với Thuỷ của con, không tốt.

  Ngũ hành của mẹ là Thổ tương khắc với Thuỷ của con, không tốt.

  Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 0/4

  * Thiên can xung hợp:

  Thiên can của con là Nhâm, bố là Tân, mẹ là Canh, như vậy:

  Thiên Can của bố không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

  Thiên Can của mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

  Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2

  * Địa chi xung hợp:

  Địa chi của con là Thìn, bố là Mùi, mẹ là Ngọ, như vậy:

  Địa Chi của bố không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

  Địa Chi của mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

  Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 1/4

  5.Dự kiến sinh con năm 2013

  Năm âm lịch: Quý Tỵ

  Ngũ hành: Thuỷ – Trường lưu Thuỷ (Nước giữa dòng)

  * Ngũ hành sinh khắc:

  Ngũ hành của con là Thuỷ, bố là Thổ, mẹ là Thổ, như vậy:

  Ngũ hành của bố là Thổ tương khắc với Thuỷ của con, không tốt.

  Ngũ hành của mẹ là Thổ tương khắc với Thuỷ của con, không tốt.

  Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 0/4

  * Thiên can xung hợp:

  Thiên can của con là Quý, bố là Tân, mẹ là Canh, như vậy:

  Thiên Can của bố không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

  Thiên Can của mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

  Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2

  * Địa chi xung hợp:

  Địa chi của con là Tỵ, bố là Mùi, mẹ là Ngọ, như vậy:

  Địa Chi của bố không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

  Địa Chi của mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

  Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 1/4

  6.Dự kiến sinh con năm 2014

  Năm âm lịch: Giáp Ngọ

  Ngũ hành: Kim – Sa trung Kim (Vàng trong cát)

  * Ngũ hành sinh khắc:

  Ngũ hành của con là Kim, bố là Thổ, mẹ là Thổ, như vậy:

  Ngũ hành của bố là Thổ tương sinh với Kim của con, rất tốt.

  Ngũ hành của mẹ là Thổ tương sinh với Kim của con, rất tốt.

  Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 4/4

  * Thiên can xung hợp:

  Thiên can của con là Giáp, bố là Tân, mẹ là Canh, như vậy:

  Thiên Can của bố không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

  Thiên Can của mẹ là Canh tương khắc với Giáp của con, không tốt.

  Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 0.5/2

  * Địa chi xung hợp:

  Địa chi của con là Ngọ, bố là Mùi, mẹ là Ngọ, như vậy:

  Địa Chi của bố là Mùi tương hợp với Ngọ của con, rất tốt.

  Địa Chi của mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

  Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2.5/4

  7.Dự kiến sinh con năm 2022

  Năm âm lịch: Ất Mùi

  Ngũ hành: Kim – Sa trung Kim (Vàng trong cát)

  * Ngũ hành sinh khắc:

  Ngũ hành của con là Kim, bố là Thổ, mẹ là Thổ, như vậy:

  Ngũ hành của bố là Thổ tương sinh với Kim của con, rất tốt.

  Ngũ hành của mẹ là Thổ tương sinh với Kim của con, rất tốt.

  Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 4/4

  * Thiên can xung hợp:

  Thiên can của con là Ất, bố là Tân, mẹ là Canh, như vậy:

  Thiên Can của bố là Tân tương khắc với Ất của con, không tốt.

  Thiên Can của mẹ là Canh tương sinh với Ất của con, rất tốt.

  Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2

  * Địa chi xung hợp:

  Địa chi của con là Mùi, bố là Mùi, mẹ là Ngọ, như vậy:

  Địa Chi của bố không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

  Địa Chi của mẹ là Ngọ tương hợp với Mùi của con, rất tốt.

  Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2.5/4

  8.Dự kiến sinh con năm 2022

  Năm âm lịch: Bính Thân

  Ngũ hành: Hoả – Sơn hạ Hoả (Lửa chân núi)

  * Ngũ hành sinh khắc:

  Ngũ hành của con là Hoả, bố là Thổ, mẹ là Thổ, như vậy:

  Ngũ hành của bố là Thổ tương sinh với Hoả của con, rất tốt.

  Ngũ hành của mẹ là Thổ tương sinh với Hoả của con, rất tốt.

  Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 4/4

  * Thiên can xung hợp:

  Thiên can của con là Bính, bố là Tân, mẹ là Canh, như vậy:

  Thiên Can của bố là Tân tương sinh với Bính của con, rất tốt.

  Thiên Can của mẹ là Canh tương khắc với Bính của con, không tốt.

  Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2

  * Địa chi xung hợp:

  Địa chi của con là Thân, bố là Mùi, mẹ là Ngọ, như vậy:

  Địa Chi của bố không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

  Địa Chi của mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

  Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 1/4

  9.Dự kiến sinh con năm 2022

  Năm âm lịch: Đinh Dậu

  Ngũ hành: Hoả – Sơn hạ Hoả ( Lửa chân núi)

  * Ngũ hành sinh khắc:

  Ngũ hành của con là Hoả, bố là Thổ, mẹ là Thổ, như vậy:

  Ngũ hành của bố là Thổ tương sinh với Hoả của con, rất tốt.

  Ngũ hành của mẹ là Thổ tương sinh với Hoả của con, rất tốt.

  Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 4/4

  * Thiên can xung hợp:

  Thiên can của con là Đinh, bố là Tân, mẹ là Canh, như vậy:

  Thiên Can của bố là Tân tương khắc với Đinh của con, không tốt.

  Thiên Can của mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

  Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 0.5/2

  * Địa chi xung hợp:

  Địa chi của con là Dậu, bố là Mùi, mẹ là Ngọ, như vậy:

  Địa Chi của bố không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

  Địa Chi của mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

  Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 1/4

  10.Dự kiến sinh con năm 2022

  Năm âm lịch: Mậu Tuất

  Ngũ hành: Mộc – Bình địa Mộc (Gỗ đồng bằng)

  * Ngũ hành sinh khắc:

  Ngũ hành của con là Mộc, bố là Thổ, mẹ là Thổ, như vậy:

  Ngũ hành của bố là Thổ tương khắc với Mộc của con, không tốt.

  Ngũ hành của mẹ là Thổ tương khắc với Mộc của con, không tốt.

  Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 0/4

  * Thiên can xung hợp:

  Thiên can của con là Mậu, bố là Tân, mẹ là Canh, như vậy:

  Thiên Can của bố không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

  Thiên Can của mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

  Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2

  * Địa chi xung hợp:

  Địa chi của con là Tuất, bố là Mùi, mẹ là Ngọ, như vậy:

  Địa Chi của bố không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

  Địa Chi của mẹ là Ngọ tương hợp với Tuất của con, rất tốt.

  Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2.5/4

  11.Dự kiến sinh con năm 2022

  Năm âm lịch: Kỷ Hợi

  Ngũ hành: Mộc – Bình địa Mộc (Gỗ đồng bằng)

  * Ngũ hành sinh khắc:

  Ngũ hành của con là Mộc, bố là Thổ, mẹ là Thổ, như vậy:

  Ngũ hành của bố là Thổ tương khắc với Mộc của con, không tốt.

  Ngũ hành của mẹ là Thổ tương khắc với Mộc của con, không tốt.

  Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 0/4

  * Thiên can xung hợp:

  Thiên can của con là Kỷ, bố là Tân, mẹ là Canh, như vậy:

  Thiên Can của bố không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

  Thiên Can của mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

  Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2

  * Địa chi xung hợp:

  Địa chi của con là Hợi, bố là Mùi, mẹ là Ngọ, như vậy:

  Địa Chi của bố là Mùi tương hợp với Hợi của con, rất tốt.

  Địa Chi của mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

  Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2.5/4

  12.Dự kiến sinh con năm 2022

  Năm âm lịch: Canh Tý

  Ngũ hành: Thổ – Bích thượng Thổ (Ðất trên vách)

  * Ngũ hành sinh khắc:

  Ngũ hành của con là Thổ, bố là Thổ, mẹ là Thổ, như vậy:

  Ngũ hành của bố không tương sinh, không tương khắc với ngũ hành của con, chấp nhận được.

  Ngũ hành của mẹ không tương sinh, không tương khắc với ngũ hành của con, chấp nhận được.

  Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 1/4

  * Thiên can xung hợp:

  Thiên can của con là Canh, bố là Tân, mẹ là Canh, như vậy:

  Thiên Can của bố không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

  Thiên Can của mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

  Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2

  * Địa chi xung hợp:

  Địa chi của con là Tý, bố là Mùi, mẹ là Ngọ, như vậy:

  Địa Chi của bố không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

  Địa Chi của mẹ là Ngọ xung khắc với Tý của con, không tốt.

  Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 0.5/4

  13.Dự kiến sinh con năm 2022

  Năm âm lịch: Tân Sửu

  Ngũ hành: Thổ – Bích thượng Thổ (Ðất trên vách)

  * Ngũ hành sinh khắc:

  Ngũ hành của con là Thổ, bố là Thổ, mẹ là Thổ, như vậy:

  Ngũ hành của bố không tương sinh, không tương khắc với ngũ hành của con, chấp nhận được.

  Ngũ hành của mẹ không tương sinh, không tương khắc với ngũ hành của con, chấp nhận được.

  Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 1/4

  * Thiên can xung hợp:

  Thiên can của con là Tân, bố là Tân, mẹ là Canh, như vậy:

  Thiên Can của bố không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

  Thiên Can của mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

  Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2

  * Địa chi xung hợp:

  Địa chi của con là Sửu, bố là Mùi, mẹ là Ngọ, như vậy:

  Địa Chi của bố là Mùi tương hợp với Sửu của con, rất tốt.

  Địa Chi của mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

  Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2.5/4

  14.Dự kiến sinh con năm 2022

  Năm âm lịch: Nhâm Dần

  Ngũ hành: Kim – Bạch Kim (Bạch kim)

  * Ngũ hành sinh khắc:

  Ngũ hành của con là Kim, bố là Thổ, mẹ là Thổ, như vậy:

  Ngũ hành của bố là Thổ tương sinh với Kim của con, rất tốt.

  Ngũ hành của mẹ là Thổ tương sinh với Kim của con, rất tốt.

  Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 4/4

  * Thiên can xung hợp:

  Thiên can của con là Nhâm, bố là Tân, mẹ là Canh, như vậy:

  Thiên Can của bố không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

  Thiên Can của mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

  Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2

  * Địa chi xung hợp:

  Địa chi của con là Dần, bố là Mùi, mẹ là Ngọ, như vậy:

  Địa Chi của bố không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

  Địa Chi của mẹ là Ngọ tương hợp với Dần của con, rất tốt.

  Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2.5/4

  15.Dự kiến sinh con năm 2023

  Năm âm lịch: Quý Mão

  Ngũ hành: Kim – Bạch Kim (Bạch kim)

  * Ngũ hành sinh khắc:

  Ngũ hành của con là Kim, bố là Thổ, mẹ là Thổ, như vậy:

  Ngũ hành của bố là Thổ tương sinh với Kim của con, rất tốt.

  Ngũ hành của mẹ là Thổ tương sinh với Kim của con, rất tốt.

  Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 4/4

  * Thiên can xung hợp:

  Thiên can của con là Quý, bố là Tân, mẹ là Canh, như vậy:

  Thiên Can của bố không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

  Thiên Can của mẹ không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

  Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2

  * Địa chi xung hợp:

  Địa chi của con là Mão, bố là Mùi, mẹ là Ngọ, như vậy:

  Địa Chi của bố là Mùi tương hợp với Mão của con, rất tốt.

  Địa Chi của mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

  Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 2.5/4

  16.Dự kiến sinh con năm 2024

  Năm âm lịch: Giáp Thìn

  Ngũ hành: Hoả – Phú đăng Hoả (Lửa đèn )

  * Ngũ hành sinh khắc:

  Ngũ hành của con là Hoả, bố là Thổ, mẹ là Thổ, như vậy:

  Ngũ hành của bố là Thổ tương sinh với Hoả của con, rất tốt.

  Ngũ hành của mẹ là Thổ tương sinh với Hoả của con, rất tốt.

  Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 4/4

  * Thiên can xung hợp:

  Thiên can của con là Giáp, bố là Tân, mẹ là Canh, như vậy:

  Thiên Can của bố không tương sinh, không tương khắc với can của con, chấp nhận được.

  Thiên Can của mẹ là Canh tương khắc với Giáp của con, không tốt.

  Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 0.5/2

  * Địa chi xung hợp:

  Địa chi của con là Thìn, bố là Mùi, mẹ là Ngọ, như vậy:

  Địa Chi của bố không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

  Địa Chi của mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

  Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 1/4

  17.Dự kiến sinh con năm 2025

  Năm âm lịch: Ất Tỵ

  Ngũ hành: Hoả – Phú đăng Hoả (Lửa đèn )

  * Ngũ hành sinh khắc:

  Ngũ hành của con là Hoả, bố là Thổ, mẹ là Thổ, như vậy:

  Ngũ hành của bố là Thổ tương sinh với Hoả của con, rất tốt.

  Ngũ hành của mẹ là Thổ tương sinh với Hoả của con, rất tốt.

  Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 4/4

  * Thiên can xung hợp:

  Thiên can của con là Ất, bố là Tân, mẹ là Canh, như vậy:

  Thiên Can của bố là Tân tương khắc với Ất của con, không tốt.

  Thiên Can của mẹ là Canh tương sinh với Ất của con, rất tốt.

  Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2

  * Địa chi xung hợp:

  Địa chi của con là Tỵ, bố là Mùi, mẹ là Ngọ, như vậy:

  Địa Chi của bố không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

  Địa Chi của mẹ không tương sinh, không tương khắc với chi của con, chấp nhận được.

  Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 1/4

  Được xem nhiều

  Xem nhiều nhất

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chồng Tuổi Tân Mùi Vợ Tuổi Bính Tý Thì Nên Sinh Con Năm Nào
 • Bính Tý : Lựa Chọn Vợ Chồng Hợp Tuổi
 • Xem Tuổi Chồng Bính Tí (1996) Vợ Kỷ Mão (1999) Hợp Hay Khắc?
 • Xem Tuổi Chồng Tân Mùi 1991 Vợ Kỷ Mão 1999 Có Hợp Nhau Không?
 • Xem Tuổi Chồng Tân Mùi 1991 Vợ Ất Hợi 1995 Có Hợp Nhau Không?
 • Bạn đang xem bài viết Chồng Tuổi Tân Mùi Vợ Tuổi Canh Ngọ Thì Nên Sinh Con Năm Nào trên website Ica-ac.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100