Xem Nhiều 3/2023 #️ Căn Duyên Tiền Định Chồng Tuổi Tân Dậu # Top 12 Trend | Ica-ac.com

Xem Nhiều 3/2023 # Căn Duyên Tiền Định Chồng Tuổi Tân Dậu # Top 12 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Căn Duyên Tiền Định Chồng Tuổi Tân Dậu mới nhất trên website Ica-ac.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Trai tuổi Tân Dậu chọn người hợp hôn mang lại hạnh phúc. Các bạn hãy tham khảo trích lược Căn Duyên Tiền Định chồng tuổi Tân Dậu sau đây. Mong các bạn chọn được người bạn đời xứng đôi và hạnh phúc trọn đời.

Trai tuổi Canh Thân sanh tháng 4, 5, 3, 12, 1 và tháng 10 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ. Gái tuổi Canh Thân sanh tháng 5, 7, 4 và tháng 10 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 6 âm lịch, số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi TÂN DẬU

Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, thường gặp cảnh thiếu nghèo, tiền tài hay tản hao, hào tài đủ no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ, hay giao thiệp t ình b ạn, lời nói ít thua ai, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, ở với nhau kiên cố mới đặng ấm no. Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, hào tài rất luân chuyển.

1- NHỨT PHÚ QUÝ: Là giàu có hay dư giả

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, đặng 3 điểm cộng lại tất nhiên sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao, sống trong cảnh phù hoa hạnh phúc.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhứt Phú Quý và thêm mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt ở 2 điểm mà thôi, tất nhiên cũng tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ có phần hơi để làm ăn mà thôi.

2- NHÌ BẦN TIỆN: Là nghèo hèn hay thiếu thốn

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, lại không hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sẽ sống trong cảnh khốn khổ, vất vả không nơi nương tựa, thiếu ăn thiếu mặc.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không đặng tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng 1 phần mà thôi, tất nhiên sự sống cũng tạo gọi đủ no và tạo đ ặng nơi ăn chốn ở.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên ngày hậu cũng tạo nên nhà cửa sống trong cảnh bình đẳng ấm no.

3- TAM VINH HIỂN : Là quyền tước hay chức phận

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm tốt cộng lại, tất nhiên sẽ có quyền tước cao sang, đặng có danh giá bốn phương, nhiều người kính mến.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng có 2 phần mà thôi, tất nhiên đặng có danh giá chức tước tầm thường, cũng có địa vị với xã hội.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên có ảnh hưởng về danh giá hoặc có chút ít tên tuổi với hàng xóm.

4- TỨ ĐẠT ĐẠO: Là thông đàng hay dể làm ăn

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm hạp cộng lại, tất nhiên vợ chồng sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh thuận lợi dễ làm ăn.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tứ Đạt Đạo và thêm số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ hạp đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng đặng sự ấm no và tạo nên gia đình êm ấm.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên cảnh vợ chồng ấy cũng tạm gọi là đủ no, nơi ăn chốn ở có phần chật vật.

5- BIỆT LY: Là lìa sống hay lìa thác

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, làm ăn không đặng hưởng phúc đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sớm khóc hận, duyên kiếp bẽ bàng, kẻ mất người còn hoặc xa nhau vĩnh viễn, mặc dầu yêu thương cho thế mấy cũng không tránh khỏi.

Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng một phần mà thôi, tất nhiên từ từ sanh điều gây cấn, trái ngang rồi xa nhau cũng không thể ở đặng.

Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly nhưng số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt và đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng tạm ở đặng một thời gian kéo dài nhưng thường bị ốm đau hoặc mất sự ấm êm trong gia đạo. “Kỵ nhẹ lìa sống với nhau Kỵ nặng lìa thác sầu đau một mình”.

6- TUYỆT MẠNG thì cũng nguy hiểm như số BIỆT LY vậy, nghiêng về lìa thác nhiều hơn.

Căn Duyên Tiền Định Tuổi Tân Dậu

Tuổi Tân Dậu đại kỵ hiệp hôn

Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Ất Sửu Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Canh Ngọ Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)

Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Tân Mùi Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Đinh Sửu Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Kỷ Mùi Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Mậu Ngọ Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16, 20, 22, 28, 32, 34, 40 tuổi.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16, 18, 22, 28, 30, 34, 40 tuổi.

Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 âm lịch, trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.

Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên.

Xin lưu ý:

Trai tuổi Canh Thân sanh tháng 4, 5, 3, 12, 1 và tháng 10 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

Gái tuổi Canh Thân sanh tháng 5, 7, 4 và tháng 10 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.

Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 6 âm lịch, số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng vợ đồng một tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, đ ặngg nhiều người mến yêu, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài ấm no, hào con rất ít, sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ tánh hiền, ít nói hay hòa hạp với đời , bản thân có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung sống vợ chồng làm ăn mới đặng nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, thường gặp cảnh thiếu nghèo, tiền tài hay tản hao, hào tài đủ no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ, hay giao thiệp t ình b ạn, lời nói ít thua ai, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, ở với nhau kiên cố mới đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, hào tài rất luân chuyển.

Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi QUÝ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý, lo tính việc chi đều thông suốt, đặng có danh giá với đời , hào tài trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ tánh hiền, tề chỉnh và thông minh, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn sẽ đặng lập nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý, vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt, có quí nhơn giúp đở, hào tài trung bình, hào con thiểu phước vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, bản tâm ít đặng vui vẻ, ý tình vợ chồng có phần hòa hạp, chung ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng lập nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào con thiểu phước.

Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo sự sống bình thường, cầu lo việc chi cũng dễ, hào tài đủ dùng, hào con thiểu phước, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ chân hay đi, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, việc làm ăn nên kiên cố đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, hào tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi ĐINH MÃO (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển có chút ít quyền chức làm ăn tốt, nhiều người mến thương, hào tài trung bình, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, ý lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hay xung ý, chung sống với nhau khá kiên nhẫn làm ăn tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, về lời tiếng khá nhẫn nại làm ăn nên nhà.

Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo, làm ăn khó trở nên, hào tài đủ no, hào con trung bình.

Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung sống nên chung lo mới đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, về hào tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi KỶ TỊ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn mới đặng nên, lo tính thường gặp người giúp đở, hào tài tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.

Tánh người vợ hi ền, thông minh và kỹ lưỡng, chân hay đi, bản thân có tiểu bệnh tật, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.

Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa thuận, nên nhẫn nại làm ăn đặng.

Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi QUÝ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đa số.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, nên đồng lo làm ăn tốt.

Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con thiểu số.

Tánh người vợ vật dụng trong nhà, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, trong mình hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng hòa thuận.

Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con thiểu số.

Tánh người vợ hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung sống làm ăn tốt.

Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.

Tánh người vợ chân hay đi, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh lạt lòng, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, việc làm ăn kiên cố mới đặng tốt.

Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi MẬU DẦN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con thiểu số.

Tánh người vợ tánh sang v à kỹ lưỡng, ăn nói với đời lanh lẹ, bản thân có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn đặng bình thường.

Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi KỶ MÃO (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ cho lắm, tánh lạt lòng, bản thân hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng lời tiếng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, ăn nói việc chi cũng dễ, lo tính đặng thông suốt, hào tài trung bình, hào con rất ít, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm, bản thân có tiểu tật, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau, chung lo làm ăn mới đặng cảnh ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi ĐINH TỊ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài th ạnh v ư ợng, hào con thiểu số.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn lập nên sự nghiệp.

Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.

Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tánh sáng, hay bôn ba lo tính, trong mình có tiểu tật, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn khá cần năng mới đặng ấm no.

Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi ẤT MÃO (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con thiểu phước.

Tánh người vợ hay hòa thuận với đời , hay yêu chuộng người, bản thân hay có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn tốt.

Chồng tuổi TÂN DẬU vợ tuổi GIÁP DẦN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.

Tánh người vợ ít đặng vui vẻ, lòng hay lo tính, hay giao thiệp bạn bè, tánh thông minh ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn mới đặng.

Căn Duyên Tiền Định Của Chồng Tuổi Kỷ Tỵ

Bạn thường băn khoăn không biết mình và anh ấy nên duyên chồng vợ có tốt hay không? Theo dõi lọat bài trích Căn duyên tiền định của Dương Công Hầu, bạn sẽ thấy sự chính xác không ngờ trong các trường hợp, Bài viết này dành cho các gia đình có người chồng tuổi Kỷ Tỵ

ĐOÁN PHỤ THÊM

ĐOÁN PHỤ THÊM

1- NHỨT PHÚ QUÝ: Là giàu có hay dư giả

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, đặng 3 điểm cộng lại tất nhiên sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao, sống trong cảnh phù hoa hạnh phúc.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhứt Phú Quý và thêm mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt ở 2 điểm mà thôi, tất nhiên cũng tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhứt Phú Quý mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ có phần hơi để làm ăn mà thôi.

2- NHÌ BẦN TIỆN: Là nghèo hèn hay thiếu thốn

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, lại không hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sẽ sống trong cảnh khốn khổ, vất vả không nơi nương tựa, thiếu ăn thiếu mặc.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Nhì Bần Tiện và số mạng cá nhân của vợ chồng không đặng tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng 1 phần mà thôi, tất nhiên sự sống cũng tạo gọi đủ no và tạo đ ặng nơi ăn chốn ở.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Nhì Bần Tiện mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên ngày hậu cũng tạo nên nhà cửa sống trong cảnh bình đẳng ấm no.

3- TAM VINH HIỂN : Là quyền tước hay chức phận

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm tốt cộng lại, tất nhiên sẽ có quyền tước cao sang, đặng có danh giá bốn phương, nhiều người kính mến.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tam Vinh Hiển và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng có 2 phần mà thôi, tất nhiên đặng có danh giá chức tước tầm thường, cũng có địa vị với xã hội.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tam Vinh Hiển mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên có ảnh hưởng về danh giá hoặc có chút ít tên tuổi với hàng xóm. Muốn biết rõ số mạng của mình.

4- TỨ ĐẠT ĐẠO: Là thông đàng hay dể làm ăn

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo và số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, lại đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm hạp cộng lại, tất nhiên vợ chồng sẽ tạo nên sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh thuận lợi dễ làm ăn.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Tứ Đạt Đạo và thêm số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt, nhưng không đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ hạp đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng đặng sự ấm no và tạo nên gia đình êm ấm.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Tứ Đạt Đạo mà số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt và không hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì chỉ đặng tốt về hiệp hôn mà thôi, tất nhiên cảnh vợ chồng ấy cũng tạm gọi là đủ no, nơi ăn chốn ở có phần chật vật.

5- BIỆT LY: Là lìa sống hay lìa thác

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, làm ăn không đặng hưởng phúc đức của cha mẹ đôi bên, có nhiều điểm xấu cộng lại, tất nhiên sớm khóc hận, duyên kiếp bẽ bàng, kẻ mất người còn hoặc xa nhau vĩnh viễn, mặc dầu yêu thương cho thế mấy cũng không tránh khỏi.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp cảnh Ngũ Biệt Ly và số mạng cá nhân của vợ chồng không tốt, nhưng đặng hưởng phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng một phần mà thôi, tất nhiên từ từ sanh điều gây cấn, trái ngang rồi xa nhau cũng không thể ở đặng.

– Vợ chồng ở với nhau số gặp số Ngũ Biệt Ly nhưng số mạng cá nhân của vợ chồng đặng tốt và đặng hưởng thêm phước đức của cha mẹ đôi bên, thì cảnh vợ chồng chỉ tốt đặng hai phần mà thôi, tất nhiên cũng tạm ở đặng một thời gian kéo dài nhưng thường bị ốm đau hoặc mất sự ấm êm trong gia đạo. “Kỵ nhẹ lìa sống với nhau Kỵ nặng lìa thác sầu đau một mình”.

6- TUYỆT MẠNG thì cũng nguy hiểm như số BIỆT LY vậy, nghiêng về lìa thác nhiều hơn.

+ Giải về hào con:

1- HÀO CON ĐA SỐ: Là từ 7 đứa con sắp lên 2- HÀO CON ĐÔNG ĐỦ: Là từ 5 đến 6 đứa 3- HÀO CON TRUNG BÌNH: Là từ 3 đến 4 đứa 4- HÀO CON THIỂU SỐ: Là từ 1 đến 2 đứa. 5- HÀO CON RẤT ÍT: Có nghĩa là 1 đứa con hay xin con nuôi hoặc không con

Căn Duyên Tiền Định Tuổi Kỷ Mão

Chồng tuổi Kỷ Mão vợ tuổi Kỷ Mão (Chồng vợ đồng 1 tuổi) ở đời với nhau phạm Biệt Ly.

Chồng tuổi Kỷ Mão vợ tuổi Ất Dậu (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) ở đời với nhau phạm Biệt Ly.

Chồng tuổi Kỷ Mão vợ tuổi Mậu Tý (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi) ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng.

Chồng tuổi Kỷ Mão vợ tuổi Tân Mão (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) ở đời với nhau phạm Biệt Ly.

Chồng tuổi Kỷ Mão vợ tuổi Đinh Dậu (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) ở đời với nhau phạm Biệt Ly.

Chồng tuổi Kỷ Mão vợ tuổi Bính Tý (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng.

Chồng tuổi Kỷ Mão vợ tuổi Quý Dậu (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) ở đời với nhau phạm Biệt Ly.

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 19, 21, 27, 31, 33, 39, 43 tuổi.

Trai tuổi Kỷ Mão sanh tháng 1, 8, 2, 4, 9, 3 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số lưu thê hoặc đa đoan về việc vợ.

Gái tuổi Kỷ Mão sanh tháng 1, 5, 2 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số lưu phu hoặc trái cảnh về việc chồng.

Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12, số khắc con hoặc sinh con khó nuôi.

Chồng tuổi Kỷ Mão vợ tuổi Canh Thìn (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)Lời giải: chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng lo tính việc chi cũng đặng thông suốt, có chút ít chức phận dễ làm ăn, hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.Tánh người vợ hay lo tính, khó tánh, có duyên, vui vẻ, bổn thân hay có bịnh nhỏ, tánh tình chồng vợ hòa hạp, việc làm ăn đặng hưởng ấm no trung bình.Kết luận cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ.Chồng tuổi Kỷ Mão vợ tuổi Tân Tị (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)Lời giải: chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh giá và có chức phận, ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ, hào tài trung bình, hào con rất ít, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà đều đủ.Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp., chung sống chung lo làm ăn cũng đặng lập lên.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào con thiểu phước.Chồng tuổi Kỷ Mão vợ tuổi Nhâm Ngọ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)Lời giải: chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, quý nhơn trọng đãi, đặng có danh giá hoặc có chút ít chức phận, giao thiệp nhiều, hào tài đủ no, hào con rất ít, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà thường dùng.Tánh người vợ rộng rãi, ưa trồng tỉa, trong bổn thân có tiểu tật, số khó giữ tiền tài, ở với nhau chồng vợ ít đặng hòa hạp, việc làm ăn kiên cố mới đặng tốt.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên kiên cố, hào tài hay luân chuyển, hào con thiểu phước.Chồng tuổi Kỷ Mão vợ tuổi Quý Mùi (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn đặng ấm no, hào tài bình thường, hào con rất ít, vật dụng trong nhà thường dùng.Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp, ở với nhau làm ăn ngày hậu đặng ấm no.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên cần năng ngày hậu đặng trung bình.Chồng tuổi Kỷ Mão vợ tuổi Giáp Thân (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhất Phú Quý, vợ chồng có phước hưởng giàu, thiếu phước thì đặng khá, phải có nhiều phen thành bại rồi mới lên, hào tài đủ dùng, hào con rất ít, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà thường dùng.Táng người vợ lanh lẹ, chơn hay đi, bổn thân có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ cũng có phần hạp, ở với nhau chung lo làm ăn đặng.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào con thiếu phước.Chồng tuổi Kỷ Mão vợ tuổi Bính Tuất (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn đều thông suốt, ăn nói hay cầu lo, thường có người quý nhơn tương trợ, hào tài đủ no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.Tánh người vợ hay đi nhiều, tánh sáng, hay lo tính, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, chung sống với nhau kiên cố mới làm ăn đặng ấm no.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở vợ nhau đặng trung bình.Chồng tuổi Kỷ Mão vợ tuổi Đinh Hợi (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người hay mến thương, lo tính đặng thông suốt, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận với đời, hay có bịnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau chồng vợ hòa hạp, việc làm ăn cũng đặng lập nên.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.Chồng tuổi Kỷ Mão vợ tuổi Kỷ Sửu (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con thiểu số.Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, bổn thân hay có tiểu bịnh, ý tình chồng vợ hòa hạp, ở với nhau nên kiên cố đặng làm ăn.Chồng tuổi Kỷ Mão vợ tuổi Canh Dần (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuuoori, miệng hay rầy nói, tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn đặng lên.Chồng tuổi Kỷ Mão vợ tuổi Nhâm Thìn (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con rất ít.Tánh người vợ hay giao thiệp, tánh sáng lanh lẹ, tay làm cũng có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau chồng vợ hòa thuận, việc làm ăn nên cần năng đặng ấm no.Chồng tuổi Kỷ Mão vợ tuổi Quý Tị (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con rất ít.Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, hay có tiểu bịnh, ý tình chồng vợ hòa hạp, ở với nhau đồng lo làm ăn đặng.Chồng tuổi Kỷ Mão vợ tuổi Giáp Ngọ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi)Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con thiểu số.Tánh người vợ chơn hay đi nhiều, bôn ba, tánh sáng, lanh lẹ, lời nói hay thắc mắc, ý tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, chung sống với nhau kiên cố đặng ấm no.Chồng tuổi Kỷ Mão vợ tuổi Ất Mùi (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.Tánh người vợ vui vẻ, hay lo tính, bổn thân hay có bịnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, việc làm ăn kiên cố đặng lập lên.Chồng tuổi Kỷ Mão vợ tuổi Bính Thân (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con rất ít.Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau chồng vợ hòa thuận, đồng lo làm ăn đặng lên nhà.Chồng tuổi Kỷ Mão vợ tuổi Mậu Dần (Vợ lơn hơn chồng 1 tuổi)Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhất Phú Quý, vợ chồng có phước hưởng giàu, thiếu phước thì đặng khá, phải chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi mới lên, hào tài ấm no, hào con rất ít, vật dụng trong nhà thường dùng.Tánh người vợ tánh sáng, kỹ lưỡng, ăn nói với đời lanh lẹ, bổn thân hay có tiểu bịnh, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn đặng.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên cần năng mới tốt trọn.Chồng tuổi Kỷ Mão vợ tuổi Đinh Sửu (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình chồng vợ hòa hạp, ở với nhau chung lo ngày hậu sẽ đặng ấm lo.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên cố ngày hậu đặng trung bình.Chồng tuổi Kỷ Mão vợ tuổi Ất Hợi (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con rất ít.Tánh người vợ hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, ý tình chồng vợ hòa hạp, việc làm ăn đặng lập lên.Chồng tuổi Kỷ Mão vợ tuổi Giáp Tuất (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài trung bình, hào con rất ít.Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, thường hay lo tính, trong mình hay có bịnh nhỏ, ở với nhau chồng vợ hòa thuận, chung sống đồng lo làm ăn đặng ấm no.Chồng tuổi Kỷ Mão vợ tuổi Nhaa Thân (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chơn hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, khá kiên cố làm ăn mới đặng.Chồng tuổi Kỷ Mão vợ tuổi Tân Mùi (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con thiểu số.Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình chồng vợ hòa hạp, việc làm ăn cần năng ngày hậu đặng lên.

Bạn đang xem bài viết Căn Duyên Tiền Định Chồng Tuổi Tân Dậu trên website Ica-ac.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!